Soome ja Balti riikide iseseisvumine - sarnased materjalid

iseseisvus, kodusõda, soome kodusõda, tartu rahu, manner, vabadussõja, kindral, punaarmee, lahingud, mannerheim, diviis, sõjategevus, vabariik, sõjavägi, enamlased, eesti vabadussõda, sakslased, vabadussõda, 1920 eesti, kokkuvarisemine, bresti, setumaa, võnnu, landeswehri sõda, poska, jaan poska, vaherahu, nõukogude venemaa, friedrich, ville
Nõukogude eesti
17
doc

Nõukogude eesti

Nõukogude eesti Tartu Kivilinna gümnaasium Risto Vao  11e 2010 Nõukogude Eesti Kriminaalsed sündmused Eestis aastatel 1940–1941 1. Eesti Vabariigi kodanike ja elanike süüdimõistmine Eestisse sisenes1940. aasta juunis Eestisse koos Punaarmee üksustega või kohe pärast neid NSVLi Siseasjade Rahvakomissariaadi (edaspidi NKVD) operatiivgrupp, mis juhtis Eesti kodanike ja elanike vangistamist Eesti Vabariigi territooriumil. Esimesed arreteerimised toimusid juba 1940. aasta juunis. NKVD operatiivgrupi poolt olulisemaks peetud isikud viidi mõne päeva jooksul pärast Eestis kinnivõtmist Leningradi või Moskvasse, kus nad formaalselt uuesti arreteeriti. 1940. aasta juunist augustini püüdsid NSVLi okupatsioonivõimud jätta muljet, et Eesti territooriumil kehtivad jätkuvalt Eesti Vabariigi seadused. NKVD operatiivgrupi tegevuse varjamise...

Ajalugu - Keskkool
37 allalaadimist
Soome pärast I maailmasõda
9
ppt

Soome pärast I maailmasõda

SOOME PÄRAST I MAAILMASÕDA ISESEISVUMINE ? 6. detsembril 1917 iseseisvus Soome. ? Välisriigid nõustusid tunnustama Soome iseseisvust alles siis, kui seda on teinud Nõukogude valitsus. ? Senat esitas Nõukogude Venemaale palve tunnustada Soome iseseisvust, mida Lenin 31. detsembril 1917 ka tegi. ? Sellele aga ei järgnenud Vene vägede väljaviimist, kuigi Soome senat seda taotles. KODUSÕDA ? Enamikul värsketel riikidel tuli oma iseseisvust relvaga kaitsta, mõnel pool puhkesid verised kodusõjad. ? Kodusõda peeti maha ka Soomes, kus kohalikud kommunistid kukutasid Venemaa toetusel 1918. aasta algul seadusl...

Ajalugu - Keskkool
15 allalaadimist
Tartu rahu
1
doc

Tartu rahu

Tartu rahu Eesti võitis Vabadussõja tänu soomlaste ja inglaste abiga. Kui eestlaste rinne jõudis Narva jõeni, keeldusid inglased edasi minemast, pidades suurt ja laia jõge Eesti piiriks. Kõige esimesena pöördus Venemaa eestlaste poole, et arutada piiri küsimusi. Eestlased tahtsid rääkida ka rahukokkulepetest nii Soome kui ka Lätiga, kuid läbirääkijateks jäid siiski Eesti ja Venemaa. Nõukogude Liit soovis vaherahu, et end koguda ja siis alustada maailmarevolutisooni. Kokkulepe oli nende jaoks üsna tühine, lepingud on ju selleks, et neid rikkuda. Venemaa eesmärgiks oli teha rahu vähe...

Ajalugu - Keskkool
52 allalaadimist
Eesti esimene iseseisvumine - enne ja pärast
5
doc

Eesti esimene iseseisvumine - enne ja pärast

EESTI ISESEISVUMINE Veebruarirevolutsioon Põhjused: sotsiaalsete probleemide süvenemine, sõda ja kriitiline poliitikaolustik: 1) sõjatehaste töölised nõudsid palgatõusu ja elamistingimuste parandamist 2) suur osa põllumajanduses töötavatest meestest oli mobiliseerittud sõjaväkke ja seetõttu oli halvenenud linnade varustamine toiduainetega 3) Nikolai II lasi end mõjutada „harimatust talupojast“ Rasputinist, mistõttu langes tema maine 4) korruptsioon 5) Esimese maailmasõja kaotuste ja raskuste tagajärjel nõrgenes tsaarivõimu kindlaim ...

Ajalugu - Keskkool
67 allalaadimist
Kodusõda venemaal-Soome ja Balti riikide iseseisvumine
2
docx

Kodusõda venemaal. Soome ja Balti riikide iseseisvumine

10.Kodusõda Venemaal. Soome ja Balti riikide iseseisvumine. Lühiajalugu I osa. Õ.lk.66-71 Uute riikide teke Kesk- ja Ida-Euroopas • 6.detsembril 1917 iseseisvus Soome ja Vene enamlaste vastne valitsus oli sunnitud sellega leppima. 16.veebruaril 1918 deklaleeris oma iseseisvust Leedu ning 24. Veebruaril 1918 Eesti. • Üksteise järel kuulutasid end iseseisvaks Tšehhoslovakkia, Poola ja Ungari ning ka Ukraina, Valgevene ja Taga-Kaukaasia. • Enamikul värsketel riikidel tuli oma iseseisvust relvaga kaitsta, mõnel poole puhkesid verised kodusõjad. • Kodusõda peeti maha ka Soomes, kus kohalikud kommunistid kukutasid Venemaa toetusel 1918 aasta algul seadusliku valitsuse. Kindral Carl Gustav Mannerheim asus organiseerima enamlastevastaseid sõjalisi üksusi ehk valgekaarti ning pani punaväe edasitungi seisma. Aprillis saabusid va...

Ajalugu - Keskkool
33 allalaadimist
Pariisi rahukonverents ja rahvusvahelised suhted 1920 aastail
9
docx

Pariisi rahukonverents ja rahvusvahelised suhted 1920 aastail

...metikohtadel olevate ametnike haridustase oli väga madal, tegemist võis olla isegi algharidusega. Terror, hirm, desinformatsioon, riigiasjade salastatus, harimatus ning ajalooliselt väljakujunenud ettekujutus tugevast keskvõimust - kõik see lõi olukorra, kus rahvas ei osutanud vastupanu võimupüramiidi tipule. Välispoliitiliseks saavutuseks oli 1932.-1933. a. mittekallaletungilepingud Soome, Läti, Eesti, Poola, Prantsusmaa ja Itaaliaga. 1933. a. kujunesid diplomaatilised suhted USA-ga. 1934. a. võeti NSV Liit vastu Rahvasteliidu liikmeks. 1939.a.ümberorienteeruminenatsionaalsotsialistlikule Saksamaale. NSV Liit osales ka kahes sõjalises konfliktis - Hispaania kodusõjas 1936-1939 vabariiklaste poolel ja Hiina-Jaapani sõjas Hiina poolel 1937-1939. Abi anti raha, relvastuse ja sõjaliste spetsialistide näol. Üldse kasvas NSV Liidu sõjaline võimsus 1930. aastail tunduval...

Ajalugu - Kutsekool
17 allalaadimist
Venemaa kokkuvarisemine-kodusõda-Soome-Balti iseseisvumine
1
odt

Venemaa kokkuvarisemine, kodusõda. Soome, Balti iseseisvumine.

MS tagajärjel rõhutud rahvad asusid omi riike looma 6dets.1917 iseseisvus Soome. 16 veeb 1918 Leedu ja24 veebruar 1918 EESTI. Eesti ja Leedu iseseisvust enamlased ei tunnistand ja satuti Saksa okupatsiooni alla. Tõeline iseseisvumis laine algas Saksamaa ja ta liitlaste kokku varisemisega. Iseseisvaks kuulutasid end: Tšehhoslovakkia,Poola,Ungari,Serbia-Horvaatia-Sloveenia (kuningriik) 18 nov 1918 Läti. Ukraina,Valgevene ja Taga-Kaukaasia- neil kolmel ei õnnestunud aga iseseisvaks jääda. Enamikel väikestel riikidel tli end relvaga kaitsta ja puhkesid kodusõjad Ungaris tulid 1919 võimule enamlased. Kodusõda toimus ka Soomes ,kus Mannerheim asus organiseerima enamlaste vastaseid sõjalisi üksusi ehk valgekaarti. Suurkodusõda RUS ,esialgu õnnestus rahutused maha surda. Tekkisid „valged“ valitsused kes püüdsid taastada ...

Ajalugu - Keskkool
24 allalaadimist
Maailm kahe maailmasõja vahel
22
docx

Maailm kahe maailmasõja vahel

...õukogude inimeste igapäevane eluolu 1930. aastate lõpul mõneti paranes. Kahe viisaastaku jooksul käiku lastud ettevõtted andsid juba toodangut ja leevendasid tarbekaupade puudust. Ka põllumajandus hakkas toibuma. Kadus kaardisüsteem. Stabiliseerus käibel oleva raha hulk. Riigi välispoliitiliseks saavutuseks oli 1932.-1933. a. allakirjutatud kahepoolsed mittekallaletungilepingud Soome, Läti, Eesti, Poola, Prantsusmaa ja Itaaliaga. 1933. a. kujunesid diplomaatilised suhted USA-ga. 1934. a. võeti NSV Liit vastu Rahvasteliidu liikmeks. Kuid alates 1939. aasta maikuust muutus järsult NSV Liidu välispoliitiline kurss. See tähendas ümberorienteerumist lääne demokraatialt natsionaalsotsialistlikule Saksamaale. NSV Liit osales ka kahes sõjalises konfliktis - Hispaania kodusõjas 1936-1939 vabariiklaste poolel ja Hiina-Jaapani sõjas Hiina poolel 1937-193...

Ajalugu - Kutsekool
248 allalaadimist
Eesti iseseisvumine
4
doc

Eesti iseseisvumine

...- vastase ülekaal - varustuse nappus - Eesti rahvusväeosad oli laiali ajatud sakslaste poolt; Kaitseliit oli veel nõrk - üldine sõjatüdimus - enamlik propaganda võidu põhjused: - Punaarmee üksused olid nõrgenenud, alahindasid EV võitlusvõimet ja sattusid tihti paanikasse - Eesti mobiliseeris kiirelt oma relvajõud - Eestisse saabusid vabatahtlikud abilised (Soome, Rootsi, Taani, Inglismaa laevad); rahaline abi - Eestil andekas väejuhatus (Laidoner, Pitka) - loodi vabatahtlike üksusi (suur roll kooliõpilastel) Majandus: - 20ndate algus: ? põllumajanduse taandareng ? sõltuvus idaturust ? esikohal tööstus ? tihedad majandussidemed Venemaaga ? kiire majandustõus ? mõisnikele kuuluvad maad riigistati - 1923. a kriis (põhjused): ? pangad olid jaganud hiiglaslikke laene ning ...

Ajalugu - Keskkool
61 allalaadimist
I maailmasõda
3
doc

I maailmasõda

AJALOO KT! 1) Esimese maailmasõja põhjused?! *suurriikide vahelised vastuolud (Saksamaa soovis juhtpositsiooni Euroopas, Balkanil põrkusid Venemaa ja A-U huvid) ; *sõja ülistamine (levinud arusaam, et sõda on romantiline, ülev ja hiilgav); *Rahvusvaheliste institutsioonide puudumine (ei olnud, mis oleksid võinud korraldada suurriikide juhtide kohtumist jms) 2) Esimese maailmasõja ajend?! 28.06.1914 tappis serbia rahvuslane, Gavrilo Pricip, A-U troonipärija Franz Ferdinandi. 3) Saksamaa, Venemaa ja Inglismaa sõttaastumine. Saksamaa kuulutab sõja Venemaale 1.08. 191...

Ajalugu - Keskkool
129 allalaadimist
Eesti iseseisvumine
110
ppt

Eesti iseseisvumine

Eesti iseseisvumine Iseseisvuse eeldused Iseseisvuse eeldused jagunevad kolmeks: • Kultuurilised eeldused • Majanduslikud eeldused • Poliitilised eeldused Iseseisvuse eeldused • Iseseisvuse kultuurilised eeldused kujunesid välja 19. sajandi keskpaigast alates 19. sajandi II poole jooksul. • Ühtlustus kirjakeel, levisid eestikeelsed raamatud ja ajalehed. Kujunes rahvuslik haritlaskond. Organiseeriti suurüritusi (laulupidu, vanavarakogumine), mis tugevdasid eneseteadvust. Aktiviseerus seltsielu. Iseseisvuse eeldused • Majanduslikud eeldused kujunesid välja 19. sajandi II poolel ja sajandivahetusel. Talude päriseksostmisega muutusid talupojad oma maa peremeesteks (peremehetunne). Eesti alast kujunes Vene riigi arenenuim tööstuspiirkond. • Algas linnade eestistumine. ...

Ajalugu - Keskkool
134 allalaadimist
Eesti iseseisvumine
5
doc

Eesti iseseisvumine

Eesti iseseisvumine I Iseseisvumise eeldused A) kultuurilised: 1) kirjakeele ühtlustamine 2) eestikeelsete raamatute ja ajakirjade levik 3) rahvusliku intelligentsi ja rahvuskultuuri kujunemine 4) rahva eneseteadvust tugevdavate suurürituste (laulupidude, rahvaluule ja vanavara kogumine) korraldamine 5) aktiivne seltsitegevus B) majanduslikud: 1) talude päriseksostmise tulemusena muutus talupoeg oma maa peremeheks 2) tööstuse areng, eriti 20.sajandi algul, mil Eesti muutus üheks tööstuslikult enam arenenud Venemaa piirkonnaks 3) algas linnade eestistumine 70 % linlasest eestlased (majaomanikud, haritlased, väikekaupmehed, töölised) C) poliitilised: 1) 1905.a revol äratas rahva poliitilisele aktiivsusele 2) hakati looma parteisid e erakondi 3...

Ajalugu - Keskkool
16 allalaadimist
Eesti iseseisvumine
9
doc

Eesti iseseisvumine

...s sõdurite arv, - tõusis võitlusmoraal, - korraldati ümber vägede juhtimine 4 - sõjavägede ülemjuhatajaks sai Johan Laidoner - paranes sõjaväe varustatus - saabus välisabi (inglise laevastikueskaader Tallinnas, Soome, Taani ja Rootsi vabatahtlikud) • samal ajal halvenes Punaarmee olukord: baasidest kaugenedes muutus varustamine järjest raskemaks, pidevates lahingutes olevad väeosad väsisid, suurenes sõjatüdimus • 6. jaanuaril 1919 toimus Eesti vägede vastupealetung. Vabastati Rakvere, Tartu, Narva, Valga, Võru, Petseri • kevadtalvine pealetung lõunarindel: Eesti rinne pidas vastu • veebruaris 1919 Saaremaa mäss- enamlastel õnnestus provotseerida ...

Ajalugu - Keskkool
46 allalaadimist
Eesti iseseisvumine
5
doc

Eesti iseseisvumine

EESTI ISESEISVUMINE Iseseisvumise eeldused Eesti iseseisvumine on otseselt seotud I maailmasõjaga, mille käigus lagunesid Euroopa impeeriumid Venemaa ja Austria-Ungari. Maailmasõja järel tekkisid Euroopa kaardile sellised uued riigid nagu Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhoslovakkia. Mõlemale, juba enne maailmasõda nõrgenenud, riigile sai maailmasõda saatuslikuks. Venemaa ebaõnn sõjas tõi kaasa protestiliikumise kasvu, mille kulminatsiooniks oli tsaarivõimu kukutamine 1917.a. veebruarirevolutsiooniga. Sellele järgnes segadus, enamlaste võimuhaaramine ja kodusõda lõid soodsa pinnase Eesti eraldumiseks Vene riigist. Eesti iseseisvumise eeldused kujunesid tegelikult välja juba varem. Loetleda võiks rahvusliku har...

Ajalugu - Keskkool
466 allalaadimist
Suurriigid 20-saj algul-kriisid-I maailmasõda-II maailmasõda-suur majanduskriis
19
docx

Suurriigid 20. saj algul, kriisid, I maailmasõda, II maailmasõda, suur majanduskriis

... jäeti kõrvale lõpliku allakirjutamiseni, et need ei saaks ära kasutada võitjariikide omavahelisi vastuolusid konverentsil) Põhjus: Et teha kokkuvõte I MS tulemustest, määrata kindlaks sõjajärgne korraldus, seada tingimused ja reparatsioonid kaotanud Keskriikidele. Tähtsad lepingud/otsused: • Impeeriumite lagunemine ja uute riikide teke : 1. Venemaast: Poola, Eesti, Soome, Läti, Leedu ( nende viie puhul tuli iseseisvumist kaitsta relvajõul, nt Eesti vabadussõda) 2. Austria-Ungari : Sõjaliselt nõrk kogu I MS. Austria, Ungari, Tšehhoslovakkia, Jugoslaavia (mood. Serbia-Horvaatia-Sloveenia-Bosnia-Hertegoviina riikidest.) 3. Türgi: Kaotas valdused Lähis-Ida (Palestiina, Liibanon, Süüria, Iraak). Anti SBR ja Pr kontrolli ja valitsemise alla. 4. Muutused koloniaalvalsustes- Saksamaalt: kolooniad Aafrikas SBRle, Okeaani...

Ajalugu - Keskkool
37 allalaadimist
II maailmasõda
2
docx

II maailmasõda

Teise maailmasõja puhkemise põhjused Poliitilised eeldused Rahvasteliit ei suutnud sõjakaid suurriike enam taltsutada. Saksamaa ning NSVL olid muutnud suuremaks ja tugevamaks ning püüdsid Euroopat vallutama hakata. Majanduslikud eeldused Saksamaa tahtis hakata arendama sõjatööstust, et saada majanduslikult heale järjele, NSVL asus aga tugevdama sõjaväge. Ideoloogilised eeldused Saksamaa vajas oma rahvale eluruumi, mida tuli hakata hankima naaberrahvastelt, NSV Liit tahtis muuta kogu maailma kommunistlikuks. Teise maailmasõja algusaastad Teine maailmasõda algas 1. septembril 1939. aastal Saksamaa sissetungiga Poola. Hitler küll lootis, et lääneriigid tema vallutustesse ei sekku, kuid juba 3. septembril 1939. kuulutasid Prantsusmaa ja Inglismaa Saksamaale sõja. 17....

Ajalugu - Põhikool
22 allalaadimist
Venemaa 1917-1922-diktatuuride esilekerkimine-II ms
19
doc

Venemaa 1917-1922, diktatuuride esilekerkimine, II ms.

...aina ja Poola enamlased ootasid et Sm l puhkeks komrevolutsioon 17 veebr 1918 – alustasid sakslased uuesti sõjategevust hõivates kiirelt Balti riigid ja enamuse Ukrainast 3 märts 1918 – Bresti rahu nõustuti kõikide Sm tingimustega loovutati maa ala kus elas ligi ¼ rahvastikust asus ¼ tööstusest ja 1/3 põllumaast Lenin kinnitas et ajutine leping 10 Kodusõda Venemaal Soome ja Balti riikide iseseisvumine Uute riikide teke Kesk ja Ida Euroopas: 6 dets 1917 – Soome iseseisvus 16 veebr 1918 – Leedu iseseisvus 24 veebr 1918 – Eesti iseseisvus Eesti ja Leedu iseseisvust algul ei tunnistatud sattuti Saksa okupatsiooni alla kuid samm iseseisvuse suunas tõsine iseseisvumislaine algas Sm ja tema liitlaste kokkuvarisemisega > Tðehhoslov Poola Ung Ser Horv Slov kuningriik 18 nov 1918 Läti Ukraina Valgevene Taga Kaukaasia Ung s 1919 võimule...

Ajalugu - Keskkool
663 allalaadimist
Vene- ja Eestiaeg
6
rtf

Vene- ja Eestiaeg

36. peatükk Esimene maailmasõda ja 1917. aasta Esimese maailmasõja puhkemine 1914 juulis tappis Serba anarhist Austria-Ungarile kuuluva Bosnia provintsi pealinnas Sarajevos Austria-Ungari kroonprintsi, hertsog Ferdinandi, selle halva iseloomuga mehe mõrvamisest sai alguse sündmusteahel, mis viis seninägematu maailmasõjani. Ühel poolel Saksamaa, Austria-Ungari, Türgi ja Bulgaaria. Teisel pool Prantsusmaa, Inglismaa, Venemaa ja lõpuks terve maailm kaasa arvatud Ameerika Maailmasõda ja Eesti Eestlased olid sõdiva riigi all, mistõttu pidid hakkama oma verd ohverdama (alguses 60 000 meest, pärast veel kümneid tuhandeid kokku u. 100 000 meest, kellest u. 10 ...

Ajalugu - Keskkool
25 allalaadimist
Ajaloo kordamismaterjal eksamiks
48
doc

Ajaloo kordamismaterjal eksamiks

...kt (MRP) – 23. augustil 1939 kirjutasid Nõukogude Liidu välisasjade rahvakomissar Vjatšeslav Molotov ja Saksamaa välisminister Joachim von Ribbentrop Moskvas alla mittekallaletungi lepingule. Lubati teineteist 10 aasta jooksul mitte rünnata ega osaleda teisele poolele vaenulikus sõjalises liidus. MRP salajase lisaprotokolliga jagati omavahel Ida-Euroopa: Vene huvisfääri läksid Ida-Poola, Soome, Eesti, Läti ja Bessaraabia; Saksamaale jäid ülejäänud Poola alad ja Leedu. Kuu aega hiljem sõlmitud lisaprotokolliga müüs Saksamaa NSV Liidule ka Leedu, saades selle eest vastutasuks osa algul NSV Liidu mõjusfääri kuulunud Poola territooriumist. MRP sõlmimine tähendas, et uus maailmasõda võis alata. Baaside leping – 24. septembril 1939 esitati Moskvasse sõitnud Eesti välisministrile Karl Selterile nõudmine allkirjastada vastastikuse abistamise pakt, mis annaks Nõukogude Liidule õiguse ...

Ajalugu - Keskkool
203 allalaadimist
------------------- Kultuur maailmasõdadevahelisel ajal
3
docx

Kultuur maailmasõdadevahelisel ajal

Kultuur maailmasõdadevahelisel ajal Sõjajärgsetel aastatel tegid just demokrratliku vormiga riikides teadlased suurimaid edusamme matemaatikas, loodusteadustes, meditsiinis jm Teadustest oli eestvedajaks füüsika. Eriti tuumafüüsika haru 1919 teostas Rutherford esimee tehisliku tuumareaktsiooni Curie paar avastas tehisradioaktiivsuse 1930 lõpuks jõuti juba tuuma lõhustumisel vabaneva energia saamisele 1942 pandi tööle maailma esimene tuumareaktor (USA) Sünteetilised ained Valkude ehitus. Uuriti ainevahetusprotsese Diktatuurriikides – rassiteooriad, teaduslik kommunism Ehitati uusi elektrijaamu Konveierid Uued elektrilised tarbekaubad Sidetehnika 1920 alusta...

Ajalugu - Keskkool
128 allalaadimist
Venemaa ja Eesti enne I maailmasõda ja I maailmasõja ajal
7
docx

Venemaa ja Eesti enne I maailmasõda ja I maailmasõja ajal

Eesti ja Venemaa enne 1905 1905 Eestis ja Venemaal Eesti ja Venemaa I maailmasõjas Aasta 1917 Venemaa kodusõda Eesti iseseisvumine Vabadussõda • Eesti ajaloo õpik lk 7-39 • Lähiajaloo õpik lk 19-25, 55-59, 66-71 Kordamine ajaloo kontrolltööks See, mida juba teate Eestist • 19. Sajandi lõpus vaibub rahvuslik liikumine ning ägestub venestamine – pessimism • Venestamissurve väheneb – uus rahvuslikkuse tõus (jõuab massidesse; muutub poliitiliseks) • Uue rahvusliku liikumise kolm eristatavat suunda: Tartu liberaalid, avatumad, keskenduvad rohkem kultuurile jne. (nende eestvedaja Jaan Tõnisson/ Postimees), Tallinna radikaalid-konkreetsemad, kes...

ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
Ajalugu
89
doc

Ajalugu

1. MAAILM XX SAJANDI ALGUSES. IMPERIALISMI PERIOOD 1.1 USA 1.1.1 MAJANDUS Orjapidamine oli keelatud. Kasutusele oli võetud nafta. Ehitati palju raudtee magistraale. Eriti kiire areng toimus lõuna-osariikides. Tekkisid monopolid: perekond Rockefellerid, nafta firma Standard Oil Compani; Perekond Morganid - terase tootmine ja pangandus; Van der Bildt - raudteed. 1915 - 60% USA rikkustest oli 2% elanike käes. Seda majanduse perioodi nimetati prosberity ehk õitsengu aeg. 1.1.2 SISEPOLIITKA Valitses kahe partei süsteem: vabariiklased versus demokraadid. 1823 - Monroe doktriin - USA kontrollib kogu ameerikat. Eurooplased ei tohi sekkuda ameerika asjadesse ja ameerika ei tohi sekkuda euroopa asjadesse. Vabariiklaste poolt loodud põhimõtte. 1900 - ...

Ajalugu - Keskkool
217 allalaadimist
Esimese maailmasõja lõpp - Teise maailmasõja algus
12
docx

Esimese maailmasõja lõpp - Teise maailmasõja algus

..., et eri riikide ja rahvaste vahel on tõsiseid erimeelsusi. Mandri-Euroopa üheks sõjaliselt tugevaimaks riigiks sai Prantsusmaa. Suurbritannia ja USA suurendasid samuti oma mõjuvõimu. Euroopa kaardilt kadus neli impeeriumi – Saksa Keisririik, Austria-Ungari, Türgi ja Venemaa. Nende asemele tulid uued riigid – Saksa vabariik, Austria, Ungari, Tšehhoslovakkia, Poola, Eesti, Läti, Leedu, Soome, Nõukogude Venemaa, Türgi Vabariik ja Balkani poolsaarel kuulutati välja Serbia-Horvaatia-Sloveenia kuningriik. Versailles´rahuleping ja selle sisu. Pariisi rahukonverentsil loodi Versailles’ rahuleping – Saksamaa ja antandi vaheline leping. Selle allkirjastamise päev oli 28. Juuni 1919. Samal päeval 5 aastat tagasi mõrvati ka Austria- Ungari ertshertsog ja allkirjastamine toimus Versailles’ lossi peeglisaalis, kus kuulutati välja Saksa Keisririik. Saksamaa...

Ajalugu - Põhikool
49 allalaadimist
Soome maa ja ajalugu
19
doc

Soome maa ja ajalugu

...eetiliselt lähedased soomeugri algkeele idavariandiga ning edelamurded on lähedased eesti keelega. Esimene soome keelne kirjutis pärineb 16. sajandist Mikael Agricola poolt. Ta lõi soome keele ortograafia toetutudes rootsi, saksa ja ladina keelele. Hilisemat kirjakeelt mõjutasid mitmed isikud, nende hulgas Paavali Juusten, Erik Sorolainen ja Jaakko Finno.17. sajandil kirjutati Soomes raamatuid soome, taani, norra, eesti, saksa ja rootsi keeles. Tähtsaimaid raamatuid kirjutati ladina keeles. Soome ja rootsi keel olid sel ajal vähema tähtsusega keeled. Soome kirjakeelele lõi alused Mikael Agricola. Agricola keel põhines lääne- soome keelel, nõnda jõudis selle fonoloogia ka soome kirjakeelde. Agricola lõi Uut testamenti tõlkides mitmeid uusi sõnu. Mõningaid neist kasutatakse ka tänapäeval, nt. armo (arm), vanhurskas (õiglane).Agricola kasutas umbes 8500 sõna, neist 60% on siiani...

Ajalugu - Tartu Ülikool
119 allalaadimist
Eesti ajalugu
10
pdf

Eesti ajalugu

AJALOO RIIGIEKSAMIKS 2009 EESTI AJALUGU MIHKEL HEINMAA | RÜG | APRILL 2009 M U I N A S A E G MUISTNE VABADUSVÕITLUS 1208-1227 1201 – rajati Riia linn. 1202 – asustati Mõõgavendade Ordu 1210 – eestlaste ebaõnnestunud Võnnu piiramine, taganemisel Ümera jõe lahing. 1212 – Toreida vaherahu eestlaste ja sakslaste vahel. 1215 – alistuvad Sakala ja Ugandi. 1216 teevad venelased vürst Vladimiri juhtimisel retke Ugandisse, millele järgneb vasturetk 1217. 1217 – venelased (ja eestlased) piiramas Otepää linnust. Sakslased andsid alla ja nõustusid Eestist lahkuma. 21.09.1217 – Madisepäeva lahing. (Albert pöördub Taani kuninga poole) 1219 – Taani kuningas Valdemar II alistab Lindanise. Algab võiduristimine sakslaste ja ...

Ajalugu - Keskkool
46 allalaadimist
Kronoloogia ajaloo riigieksamiks
23
doc

Kronoloogia ajaloo riigieksamiks

...minsteri statuut inglise dominioonid said sise ja välispoliitilise suveräänsuse Pandi alus Briti Rahvaste Ühendusele Algas Jaapani agressioon Mandzhuurias Kirde Hiina 1932 Algab rahvusvaheline desarmeerimiskonverents lõpeb 1934 a ebaõnnestumisega 1932 1933 Sõlmitakse kahepoolsed mittekallaletungi lepingud Nõukogude Liidu ja Soome Eesti Läti Poola Prants ning Itaalia vahel Eestis toimub kolm referendumit uue põhiseaduse küsimuses sundkollektiviseerimine Nõukogude Liidus mille tagajärjel puhkes XX sajandi üks suuremaid näljahädasid 1933 USA tunnustab Nõukogude Liitu 30 jaanuar Saksamaal tuleb võimule A Hitler Jaapan lahkub Rahvasteliidust 1934 Saksamaa lahkub Rahvasteliidust NL võetakse Rahvasteliitu esitatakse nn idapakti idee USA p...

Ajalugu - Keskkool
127 allalaadimist
Eesti Vabariigi tekke eeldused kuni vabadussõda
5
odt

Eesti Vabariigi tekke eeldused kuni vabadussõda

Ajalugu Eeldused Eesti vabariigi tekkeks Eeldused jagatakse kolmeks – on kultuurilised eeldused, majanduslikud eeldused ja poliitilised eeldused. Kultuurilised eeldused. Olemas olid eestikeelsed ajalehed, mille abil sai tollastes tingimustes inimesi informeerida. Raadiot sel ajal veel ei olnud. Oli kaks olulist ajalehte. „Postimees“, mida andis välja Jaan Tõnisson ja „Päevaleht“, mis tekkis 20. sajandi alguses. Teine kultuuriline eeldus oli eestlastest haritlaskonna väljakujunemine. Nad olid suures osas saanud hariduse Tartu ülikoolis, kuigi vene keeles. Nad olid tegevad ajalehtede ...

Ajalugu - Keskkool
16 allalaadimist
Eesti teel iseseisvusele-I Eesti Vabariik
15
docx

Eesti teel iseseisvusele. I Eesti Vabariik.

...enestamise ja saksastamise vastasus * lõpp baltisakslaste ülemvõimule ja kadakasakslusele * vene impeeriumi poliitiline korraldus aegunud ning piiramatu isevalitsus tuleb asendada konstitutsioonilis-parlamentaarse monarhiaga * eestlaste õiguslik võrdsustamine baltisakslastega * põhjalikud maa- ja haldusreformid Ajaleht: Postimees Toetajad: rahvusmeelsed haritlased (V. Reiman, O. Kallas, K.A. Hindrey, P. Põld jt) Tallinna radikaalid e parempoolsed: Juht: Konstantin Päts Vaated: * eestlaste õiguslik võrdsustamine baltisakslastega * propageeris majanduse edendamist (sihiks eestlaste majandusliku olukorra parandamine, mille saavutamiseks tuli baltisakslased nii majandusest kui ka poliitikast kõrvale tõrjuda) * loodi liit vene demokraatidega ja kasutati ära ülemaailmseid reforme Ajaleht: Teataja Toetajad: haritlased (A.H. Tammsaare, E. Virgo, J.V. Veski jt) Sotsia...

Ajalugu - Keskkool
22 allalaadimist
Eesti iseseisvumine
15
doc

Eesti iseseisvumine

... -ja värvifilmide pealetulekuga. 1930. aastatel arenes jõudsalt kohviku –ja restoranikultuur. Haapsalust ja Pärnus kujunesid välja suvitamise kultuuri eestvedajad Religiooni tähtsus hakkas tasapisi vähenema Üldlaulupeod toimusid Tallinnas regulaarselt Välireisid olid toona harvemad kui tänapäeval kuid siiski oli inimestel võimalus külastada teisi riike: Regulaarsed laevareisid Soome, Rootsi, Lätti, Prantsusmaale, Inglismaale Rongiühendus Läti, Venemaa ja Saksamaaga Lennuühendus enamike Euroopa pealinnadega Väljasõidud bussidega MRP ja baaside leping Moskva ja Berliini vahel sõlmitakse leping, millega jagatakse Euroopa Saksamaa ja N.Liidu vahel • 23. August 1939 kirjutasid V.Molotov ja J. van Ribbentrop Moskvas alla mittekallaletungi lepingule (MRP lepingule) • MRP salajase lisapro...

Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
Eesti iseseisvumine
2
doc

Eesti iseseisvumine

EESTI ISESEISVUMINE Iseseisvumise eeldused Eesti iseseisvumine on otseselt seotud I maailmasõjaga, mille käigus lagunesid Euroopa impeeriumid Venemaa ja Austria-Ungari. Maailmasõja järel tekkisid Euroopa kaardile sellised uued riigid nagu Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhoslovakkia. Mõlemale, juba enne maailmasõda nõrgenenud, riigile sai maailmasõda saatuslikuks. Venemaa ebaõnn sõjas tõi kaasa protestiliikumise kasvu, mille kulminatsiooniks oli tsaarivõimu kukutamine 1917.a. veebruarirevolutsiooniga. Sellele järgnes segadus, enamlaste võimuhaaramine ja kodusõda lõid soodsa pinnase Eesti eraldumiseks Vene riigist. Eesti iseseisvumise eeldused kujunesid tegelikult välja juba varem. Loetleda võiks rahvusliku har...

Ajalugu - Keskkool
79 allalaadimist
Eesti iseseisvumine
3
doc

Eesti iseseisvumine.

Eesti iseseisvumine. esimene maailmasõda Toimus 1914-1918. Otsene sõjategevus puudutas Eestit kuni 1917.a vähe. Paratamatu oli mobilisatsioon, millega võeti 100 00 eestlast armeesse. Halvenes tooraine saamine, kvaliteet halvenes, tööjõu defitsiit. MS tõi kaasa ka midagi positiivset – rahvusliku liikumise elavnemise. Noorte radikaalide üks karismaatilisemaid juhte advokaat Jüri Vilms, kes nõudis autonoomiat. veebruarirevolutsioon Majandust nõrgestas inflatsioon, kütte, toidu, tarbekaupade puudus. Vallandus revolutsioon, keiser loobus troonist, Venemaast sai vabariik. autonoomia Märtsis 1917 toimunud rah...

Ajalugu - Keskkool
46 allalaadimist
Eesti iseseisvumine
3
doc

Eesti iseseisvumine

Eesti iseseisvumine Eesti iseseisvumise väljakuulutamine oli väga keeruline. Ette tuli palju takistusi. Eestimaal võimutsesid nii venelased kui sakslased ja kohati ka baltisakslased, kes kõik olid selle vastu. Eesti iseseisvumine on otseselt seotud Esimese maailmasõjaga, mille käigus lagunesid Euroopa impeeriumid Venemaa ja Austria-Ungari. Maailmasõja järel tekkisid Euroopa kaardile uued riigid, nt Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhoslovakkia. Venemaal läks sõjas halvasti, see tõi kaasa protestiliikumisi ja 1917.a. veebruarirevolutsiooni, millega kukutati tsaar Nikolai Teise võim ja see läks üle Ajutisele Valitsusele. Sellele järgnenud segadus, enamlaste võimuhaaramine ja kodusõda lõid soodsa pinnase Eesti eraldumiseks Vene riigist. Iseseisvumisel oli ka teisi eeldusi: tekkinud oli rahvuslik haritlaskond, eestlaste majanduslik jõukus oli kasvanud, esile tõusis rahvuslikke liidrei...

Ajalugu - Keskkool
51 allalaadimist
EESTI AJALUGU uusaeg kuni tänapäev
14
odt

EESTI AJALUGU uusaeg kuni tänapäev

...asi toimusid üldlaulupeod ja hakati korraldama ka tantsupidusid. Eestlased olid tulemuslikud ka spordis. Väga edukad olid 1936. aasta suveolümpiamängud Berliinis. Majandus Vabadussõja järel oli Eesti majandus küllaltki halvas seisus, sest endisaegsed tööstusettevõtted olid laostunud või ei sobinud väikeriigi majandusesse, samuti oli sõja jooksul tekkinud küllaltki suur välisvõlg. Soome, Suurbritannia ja teiste riikide käest saadi siiski välisabi ning 1920. aastate keskpaigaks oli majandus edukalt ümber korraldatud. 1928. aastal võeti seniste markade asemel kasutusele stabiilsem rahaühik Eesti kroon. 1929. aastal alanud ülemaailmne majanduskriis jõudis Eestisse 1930. aastal. Peagi põimus majanduslangus poliitilise kriisiga, mis lõppes autoritaarse riigipöördega 1934. aastal. 1930. aastate teine pool oli Eesti majandusele taas edukas, peamisteks väljaveokaupadeks olid p...

Ajalugu - Põhikool
232 allalaadimist
ESIMENE MAAILMASÕDA
6
doc

ESIMENE MAAILMASÕDA

1 ESIMESE MS PÕHJUSED *Saksamaa soovis juhtpositsiooni Euroopas ja selleks pidi Prantsusmaa purustama. *Venemaa ja Autsria-Ungari konkurents mõjupiirkondade pärast Balkani poolsaarel *Saksamaa ja Prantsusmaa tüli Elsass-Lotringi pärast. *Kolooniate ümber jagamine. *Natsionalism. *Imperialism *Kultuurierinevused. *Militarism,võidurelvastus ja soovi rakendada oma sõjaplaane. *Valmisolekut riskida sõjaga vähemoluliste eesmärkide nimel. *1.)alahinnati ohtu-ei usutud maailmasõja võimalikkusesse ega pingutatud selle ärahoidmiseks piisavalt. *2.)sõda romantiseeriti-arvati,et sõda on romantiline, ülev ja hiilgav.sõda sooviti ja oodati. *.3.)rahvusvahelisi kriise reguleerivate institutsioonide puudumine-maailmas polnud 1914.a.organisatsioone, mis oleks suutnud kiirelt korraldada suurriikide liidrite kohtumisi. *4.)sõja...

Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
Eesti ajalugu
18
doc

Eesti ajalugu

...tigi, aga ühe raamatuga täideti mingi teise raamatu kaasi. Bernt Notke – Pühavaimu kirikus „Surmatants.“ Balthasar Russow kirjutas alamsaksakeelse „Liivimaa provintsi kroonika,“ mis on Eesti keskaja üks tähtsamaid allikid. See ilmus 1578. aastal Rootsis Rostockis. Autor oli Tallinna Pühavaimu kiriku õpetaja. Liivi sõda Läänemere väinades valitses Taani; Rootsi, kellele kuulus ka Soome, püüdis tungida ida poole; Poola kogus võimsust koos Leeduga. Moskva suurvürstiriigi piirid laienesid Liivimaani. Kõik tahtsid ülemvõimu Läänemerel. Vana-Liivimaa poliitiline ja sõjaline nõrgenemine. Tartu piiskopkonna maks Vene tsaarile, Liivima pidavat olema Vene võimu alune maa. See oli väljamõeldis, kuid rahu tagamiseks võeti pakkumine vastu. Sõlmiti vaherahu, Tartu maks tuli tasuda 3a jooksul. 1554. Riia peapiiskop, ordumeister ja Tartu piiskop kinnitasid lepingu tingimused...

Ajalugu - Keskkool
31 allalaadimist
10-klassi ajaloo eksam
19
doc

10. klassi ajaloo eksam

... Jüriöö ülestõus Põhja Eesti võimuvahetus: Eestlased tõusid ülesse et saavutada vabadus võõrvõimude alt Taani kuningas tahtis Harju Virut Ordule maha müüa Eestlased said sellest teada 23 aprill Jüripäev 1343 Jüriöö Ootamatu algus Sündmused algasid Harjumaal Padise klooster vallutati Valiti 4 uningat sõjaväeline juht Taheti Tallinnat vallutada abi otsiti Turu Soomes foogtilt Kandus edasi Läänemaale Haapsalu rüüstamine Paide läbirääkimised: Eestlased 4 kunni ja 3 sõjasulast kutsuti sinna ning surmati tuues ettekäändeks kättemaksu oma sugulaste tamise eest 4 mai 1343 Bartholomäus Hoeneke: Kroonik kes oli arvatavasti ise Paide läbirääkimistel kohal andes seda sündmust siiski edasi moonutatult kuna oli Ordu poolt Pöide Karja Vesse Maasilinn: Saarlased tõusid ülesse Asuti piirama võõrvõimu peamist tugipunkti Pöid...

Ajalugu - Keskkool
61 allalaadimist
10-klassi ajaloo kokkuvõte
10
docx

10. klassi ajaloo kokkuvõte

...nnekõike juutide ja mustlaste massilist hävitamist Kuna käis sõda siis juhtus nii et eestlased sattusid pahatihti sõdima nii Vene kui ka Saksa riigi poolele Ehk siis võis juhtuda nii et näiteks keegi värvati sundmobilisatsiooni käigus Saksa armeesse Eesti SS leegioni ning selle inimese tuttav näiteks värvati Vene armee alla Paljud aga ei tahtnud sellist segadust ja põgenesid soome Nii tekkisid soomepoisid ehk soome armeega liitunud eestlased kes sõdisid nii punaarmee kui ka Saksamaa vastu PILET 13 1 Iseseisvumine Pärast Riia langemist sakslaste kätte augusti lõpul 1917 hakati Eesti tulevikku senisest põhjalikumalt arutama Esialgu jäi Venemaast lahkumine puhtaks fantaasiaks kuid leidis järk järgult laiemat kõlapinda Oktoobripööre suüvendas veelgi arusaama lahkujäämise möödapääsmatusest Esimestel oktoobripöördejärgsetel nädalatel kujunes ee...

Ajalugu - Keskkool
114 allalaadimist
Eesti teel iseseisvusele
2
odt

Eesti teel iseseisvusele

Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
Referaat G Mannerheimist
4
doc

Referaat G.Mannerheimist

... vabariigi relvajõude, ning peagi nimetati ta sõjavägede ülemjuhatajaks. Ent enne veel, kui armee loomisel midagi ära teha jõuti – jaanuari lõpus 1918 – puhkes kodusõda. Kommunistide ja sotsiaaldemokraatide juhitud tööliste võitlussalgad, keda toetasid Vene revolutsioonilised soldatid ja madrused, haarasid kogu Lõuna-Soome. Rahvuslikud ja antikommunistlikud jõud koondusid Kesk-Soome, nende peamiseks keskuseks kujunes Vaasa. Sinna sõitis ka Mannerheim ning asus organiseerima valgearmeed, tuginedes kõigepealt kaitseliidu organisatsioonidele. Õnneks oli sõja ajal hulk Vene-vastaselt meelestatud mehi sõitnud salaja Saksamaale, kus nad koondati jäägripataljoni. 25. veebruaril saabusid jäägrite peajõud Vaasasse ning neist kujunes Soome armee selgroog. Kodusõja otsustavad lahingud peeti märtsis-aprillis Tampere piirkonnas ning lõppesid valgete võiduga. 3. aprillil maa...

Ajalugu - Põhikool
8 allalaadimist
EESTI VABARIIK-AASTATEL 1918-1939
9
docx

EESTI VABARIIK AASTATEL 1918-1939

EESTI VABARIIK AASTATEL 1918-1939 Referaat Sisepoliitika Demokraatia ajajärgu (1920-1934) poliitilist spektrit iseloomustab ühiskonnagruppide erihuvide suur lahknevus ja erakondade rohkus. Näiteks II Riigikogusse pääses 26 parteist tervelt 14. See põhjustas ägeda valimisvõitluse ja teravad parlamendivaidlused, mida hakati nimetama „lehmakauplemiseks“. Riigikogu valimistel 1920, 1923, 1926 ja 1929 aastal said vasak- ja parempoolsed enam- vähem ühepalju hääli ning tsenter oli kergelt ülekaalus. Poliitilise ümberrühmitumise tõttu tugevnes 1932 a. Valitud V riigikogus parempoolne tiib. Valijate aktiivsus viie esimese Riigikogu valimistel oli üsna stabiilne, kõikudes vahemikus 67 – 74%, mis teste Ida-Euroopa maadega võrreldes oli üsna suur näitaja. Tugevaimad parteid: Erakonna nimi ...

Ajalugu - Keskkool
24 allalaadimist
Eesti iseseisvumine 1918
20
docx

Eesti iseseisvumine 1918

...sti iseseisvust ja lubada meie esindajail osa võtta konverentsi tööst. (Eesti Vabadussõda 1918 – 1920 II, 1997). Detsembri lõpul 1918 teatati Eestile Soomest vabatahtlikke organiseeriva „Eesti aitamise komitee“ poolt – vabatahtlikkude korraldamisega ei ole jõutud veel niikaugele, et nad oleksid täiesti varustatud ja relvastatud. Eesti pea- ja sõjaminister vastas selle peale Soome, et varustamine ei ole esialgu tähtis, frondile on tarvis saata uusi oma mehi koos soomlastega, et tõsta meeleolu ja kindlustada väerinda. Puuduolev relvastus muretsetakse Tallinnas. Kindral Tõnisson teatas frondil, et tema käsutuses seisvate õige väheste jõududega suudetakse veel mõni päev pidada vastu, selle aja jooksul peab, aga selja taga korraldatama uusi jõude. Soomes ei jäädud ootama. Esimene salk saadeti teele selle varustusega, mis oli. Soomlased jõudsid Tallinna 30.det...

Ajalugu - Keskkool
21 allalaadimist
Ajaloo konspekt
33
doc

Ajaloo konspekt

...0 milj. , haavatuid 20 milj. Minu milj. suri nälga või haigustesse. Kohe pärast sõda niitis gripiepideemia veel 20 milj. inimest. Sõja tulemusena muutus maailma ja Euroopa poliitiline kaart põhjalikult. Maailmakaardilt kadus 4 impeeriumit: Venemaa, Austria-Ungari, Saksamaa ja Türgi. Nende varemel tekkis rida uusi rahvusriike. Endise vene keisririigi küljes eraldunud Soome, Eesti, Läti, Leedu ja Poola. Venemaal aga jäi kehtima enamlaste nõukogude võim. Esijalgu nim. riiki nõukogude Venemaaks, hiljem nõukogude liiduks. Austria-Ungari keisririigi asemele tekkisid Austria vabariik, Ungari keisririik, Tšehhoslovakkia vabariik ja Jougoslaavia riik. Saksamaa pidi loovutama 8ndiku oma territooriumist ning loobuma asumaadest. - 15 - KORDAMISKÜSIMUSED 1. Eestlased I maailmasõjas: a)sõja sündmused ...

10.klassi ajalugu - Kutsekool
377 allalaadimist
Eesti teel iseseisvusele
2
doc

Eesti teel iseseisvusele

Ajalugu - Keskkool
53 allalaadimist
Eesti iseseisvumine ja vabadussõda
7
doc

Eesti iseseisvumine ja vabadussõda

... Sõjasaak: ~ 100 suurtükki, 500 kuulipildujat, 6 lennukit, 26 vedurit/ 700 vagunit, 12 laeva. 4. Toimus järsk MURRANG EESTI ÜHISKONNAS demokraatia suunas (Asutava Kogu tegevus aprill 1919 – detsember 1920). Tähtsus ESIMENE EESTLASTE POOLT TÄIELIKULT VÕIDETUD SÕDA Oli osa uue Euroopa sünnist I maailmasõja järel: uued riigid: Eesti Vabariik, Läti, Leedu, Soome, Poola, Tšehhoslovakkia, Ungari, Austria, Jugoslaavia. Lõppes Tartu rahulepinguga (02.02.1920), millele Eesti poolt kirjutas alla J.Poska . 6 Ajalugu Rahulepingu sisu 1. Piirid: Petserimaa jäi Eestile, piir Narva jõest 8-12 km ida poole; 2. Eesti sai 15 miljonit kuldrubla (Läti 4 milj, Leedu 3 milj) (Nõuti 75 milj) =...

Ajalugu - Keskkool
201 allalaadimist
Eesti ajalugu
18
odt

Eesti ajalugu.

...sa siin puudusid kivimid Kivist ja luust jäljendati pronksesemeid Pronksiaja keskel hakati asulaid piirama kaitseseintega Asva kindlustatud asula järgi hakati kõike nimetama Asva kultuuriks Pronksiaja peamiseks elatusalaks kujunes karjakasvatus kõrvalalaks oli maaviljelus Kuna metalli hakkas rohkem sisse tulema viitab see kaubavahetuse suurenemisele Tihedad sidemed Kesk Rootsi ja Edela Soomega Raud oli pronksist igatepidi parem Eestisse jõudsid need esemed V sajand eKr Pronksiaega ja varajast rauaaega nimetatakse kokku varajaseks metalliajaks Uueks matmisviisiks olid maapealsed kivikirstkalmed Samuti on üks kalmetüüpe laevkalmed kus kivid olid paigutatud laevakujuliselt Eestis muutus majandus peale seda kui õpiti ise rauda tootma Soodes leidub soorauamaaki Metallist tööriistadega edenes tegevus igal elualal Kasutusele võeti alepõllundus Raiuti mets maja ja tuh...

Ajalugu - Keskkool
32 allalaadimist
Vabadussõja uurimistöö
14
doc

Vabadussõja uurimistöö

...a: xxx Roosna-Alliku 2007 Sisukord ......................................................................................................................................... 10 Kokkuvõte Nagu näha oli Vabadussõda meie jaoks kasulik, kuna eestlased võitlesid välja endale sellega Iseseisvuse. Enne iseseisvumist viimane ja otsustav lahing oli Võnnu lahing mille eestlased võitsid. 1918................................................................................................................................. 11 2 Sissejuhatus Uurimustöö on suunatud Eesti vabadussõjale ja sellega kaasnenud murrangutele, lahingutele, lepetel...

Ajalugu - Põhikool
94 allalaadimist
Venemaa ja Eesti
3
rtf

Venemaa ja Eesti

Mis poliitilised momendid soodustasid Eesti iseseisvumist? Eesti: Poliitilised ringkonnad ja juhid olid iseseisvumisega ühel nõul. Autonoomia- saadi valitsemiskogemus Venemaa: Kodusõda- suur osa sõjaväest oli juba demoraliseerunud, riik nõrgestatud. Ei suudetud piisavalt jõuliselt Eesti riigile vastu hakata Maailm: I maailmasõda- Saksamaa ja Venemaa oli nõrgestatud, sakslased olid sunnitud Eestist lahkuma 3 tähtsamat sammu omariikluse suunas. *Kuulutati välja isesesvus - see näitas maailmale, et Eesti tahab olla vaba *Eesti sai autonoomia - asjaajamine läks eesti keelde, saadi valitsemiskogemus *Vabadussõda- võideti sõda, tänu millele tunnustas Venema...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
vabadussõda-eesti iseseisvumine
8
docx

vabadussõda, eesti iseseisvumine

Referaat Eesti iseseisvumine. Vabadussõda Kerlin Miklas 12K Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium Tallinn 2008 Sisukord Eesti iseseisvumine Vabadussõda Eestis Vabadussõja lõpp 1.Eesti iseseisvumine Eestlaste kätte muutus vallavõim ning järk-järgult linnades (esialgu koalitsioon venelastega sakslaste vastu). Siiski ei mõelnud keegi iseseisvuse peale, rahvas oli üldiselt monarhistlik. Äratajaks sai 1905. a revolutsioon, väljendus massilistes streikides ja talurahvamässudes. Tsaar tegi järeleandmisi (parlament, konstit monarhia). Detsembris toimus massiline mõisate rüüstamine ja põletamine, mis suruti karistussalkade abil maha. Eestlased nõuavad autonoomiat. Siiski püsis tsaarivõim kindlatel jalgadel. Lagundajaks sai I maailmasõda. Sõda andis meestele sõjakogemuse ning eesti ohvitserkonna. 3. III 1918 väljus Venemaa kaotajana sõja...

Ajalugu - Keskkool
130 allalaadimist
Vabadussõda
5
doc

Vabadussõda

... Landeswehrist ja nn Rauddiviisist koosnenud Saksa väekoondise vastu 11 novembril 1918 alistus Saksamaa Esimese maailmasõja tulemusena Lääneliitlastele 13 novembril 1918 tühistas Lenini poolt juhitud Nõukogude Venemaa valitsus Saksa keisririigiga sõlmitud Brest Litovski rahulepingu 16 novembril andis Punaarmee ülemjuhataja Jukums Vâcietis käsu alustada pealetungi laialdasel rindel Soome lahest kuni Ukrainani 12 novembril 1918 otsustas Ajutine Valitsus luua ka regulaarsõjaväe mille juhtorganiks oli Peastaap kindral Larka juhtimisel Peaminister Päts võttis 26 novembril enda peale ka sõjaministri kohustused kindral Larka jäi tema abiks Sõjaväe organisatsiooniliseks vormiks määrati algul üks diviis mille ülemaks nimetati kindral Tõnisson 16 novembril kuulutati välja kutseliste sõjaväelaste kohustuslik ja teistele vabatahtlik mobilisatsioon 28 nove...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
Ajaloo uurimustöö
37
doc

Ajaloo uurimustöö

...ejäänud maailm. Sõda tõi inimkonnale kaasa tohutuid kannatusi ja majanduslaose, ainuüksi hukkunuid oli kakskümmend miljonit. Sõjakoledused ja nälg sünnitasid revolutsioonid, mille tulemusena lagunesid neli impeeriumit - Venemaa, Saksamaa, Austria-Ungari, ja Türgi – ning nende rusudel tekkis jäämerest Vahemereni ulatuv uute rahvusriikide vöönd. Seni Vene impeeriumi koosseisu kuulunud Soome, Eesti, Läti, Leedu ja Poola iseseisvumine oli osa sellest maailmaajaloolisest protsessist, omamoodi ime, sest selleks oli vaja nii Venemaa kui Saksamaa üheaegset lüüasaamist maailmasõjas, nood aga võitlesid erinevatel pooltel. 1914. aasta augustikuus alanud sõda ja äge Saksa-vastane propaganda võeti eestlaste poolt esiotsa hästi vastu – oli see ju kenasti kooskõlas rahva suure enamuse sakstevastase hoiakuga ja ärkamisaegsete rahvuslike müütidega. Vene riigivõimud alustasid mõ...

Ajalugu - Kutsekool
58 allalaadimist
12-klassi teise poole ajaloo konspekt
25
doc

12. klassi teise poole ajaloo konspekt

...estilt, Lätilt, Leedult ja Soomelt vastastikuse abistamise paktide sõlmimist. Kõik peale Soome nõustusid, NSV liit alustas Soome vastu talvesõda. Teise maailmasõja sõdivad pooled 21. juunil kuulutas Saksamaa NSV liidule sõja. Kuidas jagunes Euroopa Nõukogude-Saksa sõja puhkemise eelõhtul. Itaalia, Rumeenia, Inglismaa, Slovakkia, Rootsi, Ungari, NSV liit, Portugal, Türgi, Bulgaaria, Soome, Hispaania, Šveits, Prantsusmaa, nn. Vichy-Prantsusmaa, Eesti, Austria, Tšehhia, Leedu, Poola, Belgia, Luksemburg, Iirimaa, Holland, Kreeka, Jugoslaavia, Läti, Taani, Norra. NSVL poolt Saksamaa poolt Saksasõbralikud/ Neutraalsed Saksavaenulikud okupeeritud okupeeritud Liitlased Poola, Eesti, Poola, Holland, Itaalia, Hispaania, NSVL, Läti, Leedu, Belgia, Tšehhia, Rumeenia, Portugal, Rootsi, Inglismaa, ...

Ajalugu - Keskkool
115 allalaadimist
II MAAILMASÕDA-1939-1945
12
doc

II MAAILMASÕDA (1939-1945)

...9 kirjutasid kahe riigi välisministrid Vjatšeslav Molotov ja Joachim von Ribbentrop Moskvas alla mittekallaletungilepingule, mida tuntakse Molotovi-Ribbentropi pakti nime all. Sellega kohustusid nad säilitama erapooletuse, kui teine lepingupool mõne kolmanda riigiga sõtta astub. Lepingul oli ka salajane protokoll, millega NSV Liidu mõjusfääri läksid Soome, Eesti, Läti, Poola idaosa (Lääne-Ukraina ja Lääne-Valgevene) ning Rumeeniale kuulunud Bessaraabia ja Põhja-Bukoviina. Saksamaale jäid Poola lääneosa ja Leedu. Paktiga olid loodud eeldused uue maailmasõja puhkemiseks. • Saksamaa kavatses rünnata Poolat, arvestades, et sõtta võivad sekkuda ka Prantsusmaa ja Suurbritannia, kes olid lubanud Poolat rünnaku korral aidata. Mittekallaletungileping andis kindla tagala ning puudus oht, et sakslased peavad...

Ajalugu - Keskkool
954 allalaadimist
Ajalugu I kursus
25
docx

Ajalugu I kursus

...kr.). Tehti rauast asju ja hakati Rohkem loomi karjatama. * Pärast jääaja lõppperioodi nimetati Kunda kultuuriks (Lammasmäe leiukoht) * Igapäevased tegevus alad olid korilus, jahindus ja kala püük. * Inimesed elasid kogukondades ja liikusid ringi * (u4000 ekr) Tekkis kamm-geraamika kultuur, oletatakse, et kamm-geraamika hõimud rääkisid SOOME-UGRI KEELT (Eesti, Soome, Liivi, Isuri, Vadja, Karjala, Uepsa). * Uued hõimud olid karjakasvatajad. * Hilisematel aegadel saabusid Eestisse Germaani, Slaavi ja Balti uus asukad. * Meie esivanemad rändasid Eesti aladele erinvatest ilmakaartest ja erinevatel aegadel. Pronksiaeg ja rauaaeg Pronksiaeg Pronksesemed jõudis Eestisse umbes 3000 a.ekr. Pronksi puhtal kujul loodusest ei leitud. Toodi kaugelt, oli kallis. Tehnoloogilisel...

Ajalugu - Kutsekool
63 allalaadimist
Eesti Vabadussõda uurimustöö
20
doc

Eesti Vabadussõda uurimustöö

...isel olen kasutanud õpikut kui ka internetti. Õpikuks on 10. klassi „Eesti ajalugu“ Avita kirjastuselt. Uurimustöö on jaotatud eraldi osadeks vastavalt alapealkirja ja lehekülje numbri järgi. Sõda sai alguse 28. novembril 1918. Vabadussõda oli sõda, mida Eesti Vabariigi väed pidasid Eesti iseseisvuse kaitseks ja kindlustamiseks Nõukogude Venemaa vägede ja Saksa väekoondise vastu . Sõda vältas 3. jaanuarini 1920. Sõjas oli kasutuses nii suurtükke (vt. joon. 1), soomusautosid (vt. joon. 2) kui ka tanke (vt. joon. 3). Kasutades Saksamaal puhkenud revolutsiooni, tühistas Nõukogude Venemaa valitsus kõik sakslastega sõlmitud kokkulepped ning alustas ettevalmistusi impeeriumi endiste piiride taastamiseks. Ühtlasi loodeti vallandada Pu...

Ajalugu - Keskkool
159 allalaadimist
Eesti ajalugu 18 sajandisti taasiseseisvumiseni
12
doc

Eesti ajalugu 18.sajandisti taasiseseisvumiseni

Ajaloo konspekt AJ-5 1. Sajandivahetus “The races of Europe” (1899) On kahte tüüpi soome sugu rahvast: Põhja-Eestis elavad tšuudid (Tchouds) ja Lõuna-Eestis eestlased (Esths). Nad kõnelevad keelt, mis sarnaneb ungarlaste ja baskide keelega, kuid struktuurilt sarnaneb Aasia primitiivsetele keeltele ja Austraalia aborigeenide keelele. 1902. a. vene ajalehes: Mitte kaugel Vene keisri residentsist asub oma eraldatuses üksildane hall maa. See rahulik, külm põhjapoolne nurgake on lähedal riigi peamisele arterile, kuid samal ajal kauge kõigest venelikust nii oma mineviku kui oleviku poolest. Sellel maal elavad tšuhnaad ja tšuhhoneetsid, keda kaunikõlalisemalt kutsutakse eestlasteks. Nad on...

Ajalugu - Keskkool
93 allalaadimist
Eestlaste relvastus Vabadussõjas
14
doc

Eestlaste relvastus Vabadussõjas

...............................lk10-14 2 SISSEJUHATUS Vabadussõda algab 11.novembril 1918. aastal kirjutas Saksamaa alla Compiegne´i vaherahule, mis lõpetas Esimese maailmasõja ja ühtlasi ka Saksa okupatsiooni Baltimaades. Samal päeval tuli Tallinnas uuesti kokku Eesti Ajutine Valitsus, võttes Eesti valitsemise enda kätte. Kuid nüüd hakkas vastiseseisvunud väikeriiki ohustama Venemaa, sest seal võimutsevad enamlased püüdsid iga hinna eest teostada kommunistlikku maailmarevolutsiooni ning taastada endise Vene impeeriumi vägevust. 28. novembril 1918 aastal ründas Punaarmee Narvat ja sundis Eesti Rahvaväe väikesearvuli...

Ajalugu - Keskkool
36 allalaadimist
Eesti iseseisvumine ja iseseisvumise eeldused
5
docx

Eesti iseseisvumine ja iseseisvumise eeldused

Eesti iseseisvumine I Iseseisvumise eeldused A) kultuurilised: 1) kirjakeele ühtlustamine 2) eestikeelsete raamatute ja ajakirjade levik 3) rahvusliku intelligentsi ja rahvuskultuuri kujunemine 4) rahva eneseteadvust tugevdavate suurürituste (laulupidude, rahvaluule ja vanavara kogumine) korraldamine 5) aktiivne seltsitegevus B) majanduslikud: 1) talude päriseksostmise tulemusena muutus talupoeg oma maa peremeheks 2) tööstuse areng, eriti 20.sajandi algul, mil Eesti muutus üheks tööstuslikult enam arenenud Venemaa piirkonnaks 3) algas linnade eestistumine 70 % linlasest eestlased (majaomanikud, haritlased, väikekaupmehed, töölised) C) poliitilised: 1) 1905.a revol äratas rahva poliitilisele aktiivsusele 2) hakati looma parteisid e erakondi 3...

Ajalugu - Keskkool
38 allalaadimist
11-klassi kokkuvõte
24
doc

11. klassi kokkuvõte

... Narva. Rootslased paluvad appi eesti talupoegi. 1709 – pööre Põhjasõjas, Karl XII kaotas Poltaava lahingu. 1710 – venelased vallutavad Riia, Pärnu ja Tallinna. Eesti aladel on sõjategevus lõppenud.1721 aastal sõlmitakse Uusikaupungi rahu. • Tulemused: Venemaa sai endale Eesti-, Liivi- ja Ingerimaa ning osa Kagu-Soomest. Eestisse asus hulganisti elama teisi rahvaid(vene,soome,läti). 19. BALTI ERIKORD JA EESTI ALA VALITSEMINE 18.-19. SAJANDIL • Mõiste & lahtiseletus: Balti erikord on see kus balti aadel & linnad säilitasid Vene impeeriumi koosseisus laialdase omavalitsuse koos seniste seaduste & maksekorraldustega. • Katariina II asehalduskord: uuesti alustasid tegevust asehalduskorraeelsed kohtu- ja omavalitsusorganid: taastati aadlimartiklid, maanõunike kolleegiumid, silla- ja adrakohtud. 19.sajandil koostati Balti kubermangude kohalike...

Ajalugu - Keskkool
110 allalaadimist
11 klassi ajaloo kokkuvõte
24
doc

11.klassi ajaloo kokkuvõte

11.klassi ajaloo üleminekueksami teemad Muistne vabadusvõitlus (1208-1227) Eestlaste muistne vabadusvõitlus oli osa Läänemere idaranniku maades toimuvast ristisõjast, mille käigus eestlased ajavahemikus 1208-1227 jõuga alistati ning ristiusku vastu võtma sunniti. Muistse vabadusvõitluse lõppfaasis toimus võitlus ka ristisõdijate eneste leeris. Selle tulemusel jaotati Eesti ala mitme ristisõdijate riigi vahel. Usu levitajad olid Sakslased ja Taanlased. 1180 aastad – Esimesed misjonärid Läänemere idakaldal Piiskop Meinhard – rahumeelne ristimine (efektiivsem) Piiskop Albert – jõuga ristimine Retked algasid Sakala ja Ugandi maakondadest. 1201 – Riia asu...

Ajalugu - Keskkool
310 allalaadimist
Eesti Vabadussõda 11-klassi õpiku § 36-40
7
doc

Eesti Vabadussõda 11. klassi õpiku § 36-40

36.ptk Esimene maailmasõda ja 1917.aasta Esimese maailmasõja puhkemine *1914.a juulis tappis serbia anarhist G.P. Sarajevos Austria-Ungari kroonprintsi, ertshertsog Ferdinandi. Sellest sai alguse sündmuste ahel, mis viis seninägematu maailmasõja puhkemiseni ja kogu maailmakorra kokkuvarisemiseni. *Tänaseks on ajaloolased juba üsna üksmeelsed,et II MS oli I MS tagajärg ja teine vaatus. *1914.a puhkenud I MS ühele poolele asetusid Saksamaa, Austria-Ungari, Türgi ja Bulgaaria, teisele poolele Prantsusmaa, Inglismaa, Venemaa ja lõppkokkuvõttes enamik maailma riike, k.a USA.Selle riikidegrupi südamikuks oli Prantsusmaa ja Inglismaa liit, n...

Ajalugu - Keskkool
21 allalaadimist
I maailmasõda
11
odt

I maailmasõda

...a maadekreedi. 23. Bresti rahu - rahuleping, mis kirjutati alla 3.märtsil 1918. aastal Brest-Litovskis Venemaa ja Keskriikide vahel, Venemaa esimesest maailmasõjast väljumise kohta. Sakslased said maa-ala, kus elas ligi veerand Venemaa rahvastikust, asus neljandik tööstusest ning kolmandik põllumajanduslikust maast. See leping andis ka bolševikele võimaluse Soome, Eesti, Läti, Ukraina, Leedu ja Poola isesisevuse kinnitamiseks. 27. augustil 1918. aastal sõlmisid Venemaa ja Saksamaa Brest-Litovski rahulepingu Berliini kolmes osast koosneva täienduslepingu: • poliitilise • rahandusliku ja • eraõigusliku osaga. 27. Weimari vabariik - periood Saksamaal alates 1919 kuni 1933. Seda hakati kutsuma nii, kuna Weimari linnas võeti vastu uus Saksamaa konstitutsioon ja kuulutati välja vabariik. Tegemist oli esimese demokraatliku riig...

Ajalugu - Keskkool
56 allalaadimist
Iseseisvumine
4
doc

Iseseisvumine

...isse täidesaatvat võimu teostava Maanõukogu Veel mõnede saadikute Riigiduumast saadud kogemused mis aitasid Päästekomitee ideid paremini ellu viia Vabadussõda 28 novembrist 1918 3 jaanuarini 1920 Nõukogude Venemaa vägede ja 1919 aastal Lätis Landeswehrist ja nn Rauddiviisist koosnenud Saksa väekoondise vastu Eestit toetasid Vabadussõjas mitmed riigid Suurbritannia Soome USA Taani ja Rootsi 1919 a lõpuks nõustus Venemaa vaherahuga See algas 3 jaanuaril 1920 kell 10 30 hommikul 2 veebruaril 1920 sõlmiti Tartus rahuleping Puhkes 28 nov 1918 Punaaarmee rünnakuga Narvale 29 marssis Punaarmee Narva sisse Narvas kuulutati välja Eesti Töörahva Kommuun Eenamalste sõnul iseseisev riik kuna Moska püüdis anda sissetungile kodusõja ilmet Kommuuni iseseisvust tunnustas ainult Venemaa Kiirelt tungiti edasi ja hõivati Jõhvi Rakvere Võru Valga ja Tar...

Ajalugu - Keskkool
29 allalaadimist
PKHK Ajaloo konspekt
24
doc

PKHK Ajaloo konspekt

Vene Aeg Eesti peale põhjasõda(1710-1918) Põhjasõja taga tagajärjed olid Eestile kohutavad!!! ? Maa ja linnad oli varemeis, maa oli söödis. ? Maa oli pooleldi inimtühi(Eestis oli ellu jäänud U. 150 000 inimest.) ? Eestis olid linnaõigused säilinud vaid kolmel linnal(Tallin, Tartu, Pärnu) Vene võimu tulekust Eesti alale võitsid kõige rohkem siin elavad sakslased. Kõige kiiremini hakkasid Vene võimu all ennast organiseerima baltisaksa aadlikud. Taastati Balti Autonoomne Maariik, mis oli peaagu iseseisev riik, kui välja arvata Vene rubla ja Vene sõjavägi. See Balti anatoomia oli kasulik ka eestlastele , kuna see t...

Ajalugu - Kutsekool
277 allalaadimist
Tartu rahu - piiri kujunemine
3
doc

Tartu rahu - piiri kujunemine

Tartu rahu - piiri kujunemine Olles läbi tunginud eesti vabadusvõitlejaid toetanud vene valgekaartlastest koosnevast Judenitši juhitud Loodearmee rindest, oli enamlastel Eesti vastu kogunenud ülekaalukas vägi- nimelt kaks armeed ligi 160 000 mehega. 1919. aastal marssis see vägi Narva, kus novembris ja detsembris toimusid Vabadussõja ägedaimad lahingud. Pärast septembris Pihkvas toimunud esimeste Eesti-Vene rahukõneluste luhtumist üritasid enamlased nüüd uue pealetungiga sundida Eestit vastu võtma halvemaid rahutingimusi. Pealetung aga luhtus ning Nõukogude Venemaa nõustus 1919 aasta lõpus asuma uutesse rahuläbirääkimistesse. (E...

Ajalugu - Tartu Ülikool
20 allalaadimist
Ajaloo kiirkursus
47
doc

Ajaloo kiirkursus

AJALUGU Õppematerjal: Eesti ajalugu: 1. A. Mäesalu, T. Lukas “Eesti ajalugu” I ja II Üldajalugu: 1. K. Jaanson “Üldajalugu XX sajandi algusest kuni 1938. aastani” 2. K. Jaanson “Üldajalugu 1939-1991” 3. Lähiajaloo õpik XII klassile SISUKORD MAAILM XX SAJANDI ALGUL..................................................................................................4 USA................................................................................................................................................. 5 Ameerika poliitiline süsteem...

Ajalugu - Keskkool
277 allalaadimist
Pärast esimest maailmasõda kuni kahe maailmasõja vaheline aeg
15
odt

Pärast esimest maailmasõda kuni kahe maailmasõja vaheline aeg

...st, et lähtuma k?eaks rahvaste huvidest, peaks sõlmima „õiglase rahu“. Nägi ette relvastuse vähendamist, koloniaaltülide puhul silmas pidada kolooniates elavate rahvaste huve, rahvastele enesemääramisõigus ehk luba otsustada, kas või kelle all soovitakse elada. Riigipiirid peaks minema mööda rahvuspiire (Itaalia), kuid Venemaal elavatele rahvastele enesemääramisõigust ei antud – Soome, Eesti, Läti, Leedu iseseisvust ei nähtud ette, kuid Poola riik soovitati taastada. Poola oli ajalooliselt eksisteerinud riik, sest see kadus alles 18. sajand. Wilsoni punktid olid väga idealistlikud. Suur nelik: Prantsusmaa, Suurbritannia, USA ja Itaalia. Nemad olid Pariisi rahukonverentsil otsustajad. Tihtipeale otsustas Suur Kolmik, sest Itaalia jäi peaministri puuduliku inglise keele tõttu kõrvale. Rahukonverentsile olid kutsutud vaid võitjariigid, kaotajaid kutsuti vaid rahulepingutele alla kirjut...

Ajalugu - Keskkool
42 allalaadimist
Eesti vabadussõda
3
doc

Eesti vabadussõda

Ajalugu - Põhikool
26 allalaadimist
Ajaloo konspekt
13
doc

Ajaloo konspekt

Esimene maailmasõda (28 juuli 1914- 15 november 1918) Maailmasõda on laia haardeline sõda, kuhu on tõmmatud märkimisväärne osa maailma riikidest ja mille tandriks on enam-vähem kogu maailm. Esimene maailmasõda toimus põhiliselt Euroopas. Kuid juba puhkemisest alates ka Aafrikas ja Anting meresõjaga kõikide maailma ookeanidel. Keskriigid ehk saksa keisririik austria-ungari kaksikmonarhia türgi impeerium ja bulgaaria said esimeses maailmasõjas rängalt lüüa. Antant eesotsas suurbritannia ja Prantsusmaaga ning nendega hiljem liitunud itaalia ja ameerika ühendriikidega vä...

Ajalugu - Keskkool
83 allalaadimist
EESTI KRONOLOOGIA
6
doc

EESTI KRONOLOOGIA

EESTI KRONOLOOGIA Keskaeg Eestis (1227 – 1558) • 1236 Saule lahing, Mõõgavendade ordu lõpp • 1237 luuakse Liivi ordu • 1242 jäälahing Peipsi järvel • 1248 Tallinn saab linnaõigused • 1262 Tartu (Dorpat) saab linnaõigused • 1343 23.04 Jüriöö ülestõusu algus Liivi sõda (1558 – 1583) Rootsi aeg • 1632 Tartu Ülikooli avamine • 1656 – 1661 Vene-Rootsi sõda, mis lõppes Kärde rahuga • 1675 ajakirjanduse algus Eestis • 1695 – 1697 suur näljahäda; iga viies inimene Eestis suri nälga Põhjasõda (1700 ...

Ajalugu - Põhikool
22 allalaadimist
II maailmasõda
4
doc

II maailmasõda

...ata kallale 3 sept 1939 kuulutasid Prantsusmaa ja SB saksamaale sõja kuigi veel tegelikult sõtta ei sekkunud Poola lennukivägi hävitati juba esimesel päeval Poola armee üritas taanduda maa idaossa kuid 17 sept tungis poolale kallale ka NSVL hõivates ida poola 6 oktoobriks oli sõjategevus lõppenud Poola riik lakkas eksisteerimast 1939 nov ründas NSVL MPR’ile tuginedes kallale ka soomele 1940 võeti rumeenialt ära bessaraabia KUMMALINE SÕDA 1939 1940 Saksamaa paiskas oma väed läände kus mõlemad pooled kindlustusid Maginot’ ja Sigfriedi kaitseliinil Algas nn kummaline sõda kus kumbki poole aktiivset sõjategevust ei ilmutanud Natuke aktiivsed tegevus oli merel kus saksa laevastik üritas läbi tungida inglismaa varustuseist kandes tõsiseid kaotusi Hitler andis käsu vallutada Norra 9 apr 1940 hõivas saksa armee vastupanuta Taani ja ründas Norrat Saks...

Ajalugu - Keskkool
110 allalaadimist
Ajaloo õpimapp
15
odt

Ajaloo õpimapp

...kogude Venemaa vägede ja 1919 aastal Lätis Landeswehrist ja nn Rauddiviisist koosnenud Saksa väekoondise vastu 11 novembril 1918 alistus Saksamaa Lääneliitlastele 13 novembril 1918 tühistas Lenini poolt juhitud Nõukogude Venemaa valitsus Saksamaaga sõlmitud Brest Litovski rahu 16 novembril andis Punaarmee ülemjuhataja Jukums Vâcietis käsu alustada pealetungi laialdasel rindel Soome lahest kuni Ukrainani 28 novembril tungis Punaarmee kahe diviisi jõududega kokku 12 000 meest üle Eesti piiri Eesti sõjaväe organiseerimine oli alles alanud Rindele suudeti saata vähem kui 2000 meest ilma ainsagi suurtükita Esimese sõjakuu jooksul Eesti väed taganesid Punaarmee vallutas Kirde ja Kagu Eesti Vaenlase kätte langes Tartu 1919 a jaanuari algul oli Punaarmee Tallinnast 40 km kaugusel 23 detsembril 1918 nimetati sõjavägede ülemjuhatajaks polkovnik Johan L...

Ajalugu - Keskkool
28 allalaadimist
Eesti teel iseseisvusele
4
doc

Eesti teel iseseisvusele

...ist eemal * relvad puudusid *rahva usk Eesti Kaitseliit (Pitka) 28.11.1918 Vabadussõda Riigielu korraldamine Eesti rahvavägi Asutav Kogu (valimised võitis vasakpool, August Rei- välisabi (Soome, Rootsi, Eesti töörahva kommuun parlamendi esimees) Norra, Briti laevastik) (Jaan Anvelt) Saaremaa mäss 21.02.1919 1919. Maaseadus J. Laidoner 1920. Põhiseadus Talurahvas, majanduslik olukord raske, toidupuudus, eestlased- eestlaste vastu, su...

Ajalugu - Keskkool
84 allalaadimist
Eesti iseseisvumine kokkuvõtvalt
4
doc

Eesti iseseisvumine kokkuvõtvalt

1917. aasta Eestis Veebruaris Petrogradis puhkenud rahutused kasvasid üle revolutsiooniks, mille tõttu tsaar loobus troonist ja võim läks üle Ajutisele Valitsusele. Venemaal kehtestati demokraatlik valitsuskorraldus, mida püüdsid ära kasutada eestlased. Eestimaa kubermangu komissariks sai Jaan Poska, hakati nõudma Eestile autonoomiat, mis saavutati märtsi lõpus. Valitsusorganiks loodi Ajutine Maanõukogu (Maapäev), mille juurde kuulunud Maavalitsuse juhiks sai K.Päts. Vene ametnikud asendati eestlastega. Suvel kujunesid välja eesti erakonnad: Eesti Demokraatlik erakond (J.Tõn...

Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist
Ajaloo konspekt-
18
doc

Ajaloo konspekt.

...beka juhtimis süsteemi puudumine Meeste madal võitlus moraal Paljud deserteerusid ei usutud et väike Eesti suudaks võidelda hiiglasliku Venemaaga 1919 1920a vahetusel hakkas olukorda väga muutuma Punaarmee edasitung aeglustus Eesti Rahva vägi võttis ette edukaid astu rünnakuid Suurt edu saavutasin Tallinn Narva raudteel tegutsevad soomus rongid ja Juhan Pitkas juhitud meredessandid Soomelahe rannikul Vähem esitles Desserteerumisi moodustati vabatahtlike väe osi Kuulsuse saavutasid Kalevlaste Malev spordiseltsi Kalev liikmetest komplekteeritud Tartumaa kaitseliitlastest koosnev kuperjantide kaitse pataljon Viljandimaal loodud Skaut pataljon kooliõpilaste üksused ja soomusrongide meeskond Korraldati ümber vägede juhtimine kõik väeosad jaotati sõjavägede ülemjuhatajale kelleks määrati Kindlar Juhan Laidoner Paranes sõjaväe varustatus võitlus moraali tuge...

Ajalugu - Kutsekool
69 allalaadimist
Uurimistöö Kaitseliit ja selle vajalikkus
27
doc

Uurimistöö:Kaitseliit ja selle vajalikkus

...............................26 2 Sissejuhatus Kaitseliit on eestlaste elus olnud juba üle 90 aasta, aga jäänud pigem tahaplaanile. Enamik inimesi kahjuks pole Kaitseliidust kuulnudki või kui ongi, siis ainult nime. Minu töö eesmärk oligi uurida Kaitseliidu ajalugu ja teada saada, mida arvavad Kaitseliidust Lähte Ühisgümnaasiumi õpilased. Uurimuse teostamiseks vajalikud kirjanduslikud allikad sain põhiliselt Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste raamatukogust, kasutasin ka internetiallikaid ja viisin läbi küsitluse gümnaasiumiõpilaste seas. Uurimistöö koosneb järgnevatest osadest: K...

Ajalugu - Keskkool
74 allalaadimist
20 saj algus ja esimene maailmasõda
6
docx

20.saj algus ja esimene maailmasõda

...e poole ettepaneku sõlmida vaherahu. Saksa esitatud tingimused olid rängad: Poola ja Ukraina eraldamine Venest. Venitati läbirääkimisi, Saksa kaotas kannatuse ja alustas 17.2.18 uuesti sõjategevust, hõivates Balti riigid ja Ukraina. Paanikasse sattunud enamlased nõustusid Saksa tingimustega. 3.3.18 sõlmiti Bresti rahu. Vene väljumine sõjast oli raske Ing ja Pr. Uued riigid 6.12.1917 Soome, 16.02.18 Leedu ja 24.02 Eesti (viimaseid enamlased ei tunnistanud). Iseseisvaks kuulutasid end Tšehhoslovakkia, Poola, Ungari, Serbia-Horvaatia-Sloveenia kuningriik, 18.11.18 Läti, Ukraina, Valgevene, Taga- Kaukaasia. Riikidel tuli iseseisvust relvaga kaitsta, puhkesid kodusõjad. Venemaa kodusõda Palju piirkonnad keeldusid Petrogradi uusi kommunistlikke võimumehi tunnustamast. Tekkisid „valged“ valitsused, tuginesid A K liikmetele, eesmärk oli „ühtse ja jagamatu“ Venemaa taastamine. V...

Ajalugu - Keskkool
52 allalaadimist
Eesti teel iseseisvusele
10
doc

Eesti teel iseseisvusele

EESTI TEEL ISESEISVUSELE XX SAJANDI ESIMESED AASTAD Kiirenes majanduslik ja poliitiline moderniseerumine. Venestamise surve nõrgenes, uus rahvusluse tõus. Palju uusi seltse – rahvuskultuuri edendamiseks. Majandusühistud pakkusid võimalusi majanduselus osalemiseks. Eristusid poliitilised voolud: liberaalne rahvuslus ning sotsialism. Tartu liberaalid Postimees (1896), toimetajaks juristiharidusega Jaan Tõnisson. Rahvusmeelsed haritlased (Villem Reiman, Oskar Kallas, Peeter Põld, Karl August Hindley). Eestlaste rahvusliku eneseteadvuse edendamine. Astuti jõuliselt välja venestamise ja saksastamise vastu. Rünnati baltisaksa ...

Ajalugu - Keskkool
141 allalaadimist
1917-1920
4
docx

1917-1920

...de vahetus • Venemaal olevad eestlased võivad tagasi tulla EV (aptandid) • NSVL andis Eestile osa tsaari kullafondist Iseseisvumise eeldused: • Riigid olid jäänud nõrgaks (Saksamaa, Venemaa) • Venemaal kodusõjad • Vabadussõda • Maj eeldused: Pärisorjuse kaotamine, iseseisvad talupojad EV iseseisvumine ei olnud erandlik, iseseisvateks said veel 9 riiki( Soome, Läti, Leedu, Eesti, Poola, Tsehhos., Ungari, Jugoslaavia kuningriik) • Pol eeldused:valdade loomine 1905.a revolutsioon andis palju kogemusi, tekkis organiseeritus, parteid Linnavalitsused eestlaste kätte • Kul eeldused: 100% kirjaoskus, eesti ajakirjandus, ülikool, ärkamisaja sündmused EESTI VABARIIK Maapäev-1917-1919 Eesti riigi alused pani paika Asutav Kogu (1919-1920) Asutav Kogu võttis vastu olulised, seadusandlikud akti...

Ajalugu - Keskkool
60 allalaadimist
Johan Laidoner
4
doc

Johan Laidoner

Johan Laidoner Sündis 12. veebruaril 1884 Viiratsi Vallas Sakalamaal. Lõpetas 1905.a. Vilniuse Sõjakooli oma lennu parimana, teenis Gruusias, pääses 1909.a. kindralstaabi akadeemiasse, mille lõpeats 1912.aastal. I Maailmasõja ajal ülendati Laidoneri korduvalt kuni alampolkovniku auastme ja diviisi staabiülema ametini. 1917. aasta lõpul asus juhtima 1. Eesti diviisi, korraldas riigikaitset ja välisabi. 1918 määrati J. Laidoner vägede ülemjuhatajaks, kellena viis sõja võiduka lõpuni. Tegutses ülemjuhatajana ka pärast 1924. aasta 1. detsembri mässukatse mahasurumist. Laidoner korraldas ümber riigikaitse ja taast...

Ajalugu - Keskkool
28 allalaadimist
Vabadussõda
4
rtf

Vabadussõda

Eesti iseseisvus ja selle ulatus: Eesti Vabariik sai alguse 23.veebruaril 1918 kui advokaat Hugo Kuusner luges Endla teatri rõdult rahvale ette “Eesti iseseisvuse manifesti” Selle sündmuse puhul käskis staabikapten Feliks-Johannes Tannenbaum 24.dal veebruaril korraldada sõjaväeparaad läbi Pärnu. Teatri rõdult kõlasid kõned, orkestri saatel lauldi hümni ning samal ajal tõusis Endla teatri lipuvardasse sinimustvalge lipp. Seejärel algas kaitseväe ja teiste organisatsioonide rongikäik läbi linna.Sellele hiilgavale päeval eelnes palju kannatusi, kuid need kandsid vilja, sest peale I maailmasõda nõrgenes tsaarivõimu tähtsaim alustala, nimelt sõjavägi. Tänu sõjaväe nõrgenemisele oli võimalik Maapäeval välja töödata PÕHISEADUS , ning luua oma riik. Sõja tagamaad ja põhjused: Sõjal oli 2 head põhjust, nimelt ...

Ajalugu - Põhikool
20 allalaadimist
ENSV ja NSVL teke 20-sajandil
2
odt

ENSV ja NSVL teke 20. sajandil

Mõisted: Lenin – Bolševike juht, Oktroobrirevolutsiooni läbiviija, Nõukogude Venemaa esimene valitsusjuht ja leninistmi rajaja Stalin – Nõukogude liidu diktaator, sai võimule pärast Leninit, juhtis Venemaad 2 Maailmasõjas. Industrialiseerimine – Suurtööstuse arendamine Kolhoseerimine – Seniste eraomanduste tuginevate talumajapidamiste vägivaldne ühendamine ühismajandisse Plaanimajandus – Majandus, kus toodet ei toodeta vastavalt nõudmisele, vaid riigi poolt määratud plaanile. 1.Mis aastal tulid võimule Bolšev...

Ajalugu - Põhikool
12 allalaadimist
Eesti Vabadussõda ja Tartu rahu
3
doc

Eesti Vabadussõda ja Tartu rahu

Vabadussõda Ettevalmistused: 1918. aasta novembri lõpus Punaarmee jõud Eesti piiridele – 2 suunda: Narva alt Tallinna peale ja Pihkva juurest Võrru ja Valka. Sõjale siin püüti anda kodusõja iseloomu( Punaarmees oli eestlasi(kommunistid-enamlased), kes olid pagenud Venemaale, kui sakslased okupeerisid Eesti peale iseseisvumist; suurem osa armeest olid siiski venkud ja lätlased). Peterburis loodi Eestimaa Ajutine Revolutsioonikomitee ? kuulutas end ainsaks seaduslikuks võimuorganiks Eestis ? kutsus üles nõukogude võimu taastamisele Eestis Lood kehvad: Eesti Rahvaväkke tuli vähe mehi, juurde neid ei tahtnud tulla ja oli varustusest puudus. Paluti abi Soomest, UK’st ja Saksa okupatsioonivägedelt ning Vene valgekaartliku Põhjakorp...

Ajalugu - Keskkool
66 allalaadimist
Eesti ajalugu
3
doc

Eesti ajalugu

...ebr.1920) Riigikogu- ühekojaline EV parlament. Riigivanem-valitsuse juht, kes täitis ka riigipea ülesandeid demokraatlikud õigused ja vabadused. Vapsid-Vabadussõja Veteranide Liit, mis sekkuskriisiaastail poliitikasse,nõudes põhiseaduse muutmist. Vaikiv ajastu-Pätsi autoritaarne diktatuur 1934-1940. Tsensuur-range kontroll ajakirjanduse üle. President-riigipea. Balti Liit-Soome,Eesti,Läti,Leedu,Poola vaheline tihe sõjalis-poliitiline koostöö. Neutraliteet-Eesti välispoliitika erapooletus. Maareform-mõisamaade riigistamine ja jagamine soovijaile taludeks. Kultuuriautonoomia- suuremad rahvusgrupid said õiguse luau omavalitsuslikke asutusi, mis hoolitsesid nende emakeelsete koolide ja kultuuriasutuste eest. Ühtluskool-üleminek ühelt kooliastmelt teisele muudeti sujuvaks,likivideeriti koolitüüpide paljusus,ühtlustati õppekavad. INIMESED-J. Laidoner - kindralmaj...

Ajalugu - Põhikool
35 allalaadimist
Eesti 20-sajandi algul ja iseseisvumine
4
doc

Eesti 20. sajandi algul ja iseseisvumine

Arengud Eesti ühiskonnas 20. sajandi algul. Kiirenes ühiskonna majanduslik ja poliitiline moderniseerumine veelgi. Tekkis palju uusi seltse. Need aitasid kaasa rahvuskultuuri edenemisele. Kui rahvuslik liikumine laienes, tugevnesid ka poliitilised erimeelsused. Liberaalid- venestamise kui ka saksastamise vastu. Ründas baltisakslaste ülemvõimu ja eestlaste seas vohavad kadakasaklust.Tõnisson . Andis lugejale mõista, et Vene impeeriumi korraldus on aegunud ning piiramatu isevalitsus tuleb asendada konstitutsioonilis- parlamentaarse monarhiaga. Postimees. Radikaalid- Teataja. Konstantin Päts asutajaks. A.H. Tammsaare, Johannes Voldemar Veski jm. Vastupidi Postimehele ei eitanud Teataja Eesti ühiskonna sotsiaalset...

Ajalugu - Keskkool
43 allalaadimist
Vabadussõda-konspekt
1
docx

Vabadussõda (konspekt)

Vabadussõda Vabadussõda puhkes 28.novembril 1918 Punaarmee rünnakuga Narvale. Punaaremee pealetung toimus kahes suunas. Narva alt Tallinnale ja Pihkva alt Võru-Valga-Tartu suunas. Algavale interkratsioonile püüti anda kodusõja iseloomu. Iterkatsioon on mingi riigi sekkumine teise riigi siseasjadesse, eesmärgiga selle riigi valitsevat korda likvideerida. Leenin püüdis näidata aga, et eestis ei toimugi vabadussõda vaid siin toimub hoopis kodusõda. 29.novembril 1918 marssis punaarmee Narva ja samal päeval kuulutasid enamlased seal välja eesti töörahva kommuuni, mille eesotsas oli kommunist ja eesti rahva reetur Jaan Alvelt. Ainsana tunnistas sellist kommunistliku moodustist nõukogude venemaa kuna nii avanes võimalus näidata, et eestis toimub kodusõda mitte vabadussõda. Murrang vab...

Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
T e a t a   v e a s t