Kategoorias sissejuhatus sotsioloogiasse leiti 27 faili

Sotsioloogia >> Sissejuhatus sotsioloogiasse
Sissejuhatus Sotsioloogiasse Kruusvall kordamisküsimused vastustega
34
docx

Sissejuhatus Sotsioloogiasse Kruusvall kordamisküsimused vastustega

Sotsiaalse side tekkimise etapid RUUMILINE KONTAKT - inimeste vahetu või kaudne kokkupuude, mis võimaldab teada saada üksteise omadustest PSÜÜHILINE KONTAKT – teineteise omadustest huvitumine, vastastikuse huvi tekkimine SOTSIAALNE KONTAKT - ühepoolse või vastastikuse huvi alusel asuvad inimesed vahetama esemeid ja tähendusi SOTSIAALNE TOIMING - teadlik tegevusakt, mille eesmärgiks on muuta teis(t)e inimes(t)...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
21 allalaadimist
Sissejuhatus sotsioloogiasse - EKSAM
7
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse - EKSAM

Sotsioloogi ja poliitiku suhetest- Sotsioloogia on "väärtustevaba" selles mõttes, et seda võib kasutada väga mitmete erinevate eesmärkide saavutamiseks. Teadus ise ei sisalda kohustust ühe või teise väärtustesüsteemi heaks töötada (M. Weber). - Samas too ei tähenda seda, et sotsioloogil endal ei või (ja pea) olema väärtusi (poliitilisi, usulisi, eetilisi tõekspidamisi). Sotsioloog kui kodanik, po...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
265 allalaadimist
Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT
56
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT

MILLEGA TEGELEB SOTSIOLOOG?......................................................................................3 2.SOTSIOLOOGIA KUI TEADUS................................................................................................ 7 3.STRUKTUUR JA FUNKTSIOON...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
146 allalaadimist
Sissejuhatus sotsioloogiasse
8
rtf

Sissejuhatus sotsioloogiasse

B, Markson, E.W.&Stein, P.J Sotsioloogia. Tallinn: Külim, 2011 · Eksam: 7 jaanuar või 14 jaanuar. Korduseksam 28.jaanuar. · Referaat. Tähtaeg- 18 detsember · Võimallikud lisa-kodutööd. Tekstifailid on doc või rtf formaadis Sotsioloogia-ühiskonnateadus Majandusteadus uurib majanduslik...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
30 allalaadimist
Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt
53
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

09 Tarmo Strenze tarmo.strenze@ut.ee Õpik Hess, B.B., Markson, E.W. & Stein, P.J Sotsioloogia. Tallinn: Külim, 2001 tuleb lugeda Eksam: 7. Jaanuar või 14. Jaanuar Korduseksam: 28. Jaanuar Referaat. Tähtaeg ­ 18.detsember. Võimalikud lisakodutööd Eksam: peamiselt loengus räägitu kohta, kuid ka õpiku kohta Referaat artiklist: 1. Artikkel on teaduslik, st. on avaldatud...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
54 allalaadimist
Sissejuhatus sotsioloogiasse eksam
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse eksam

...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist
Sissejuhatus sotsioloogiasse
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

B., Markson, E.W. & Stein, P.J Sotsioloogia. Tallinn: Külim, 2001. Eksam: 6.jaanuar või 13.jaanuar (korduseksam 27.jaanuar). Valikvastustega enamjaolt. Referaat. Tähtaeg 18.detsember. Teaduslikust artiklist I loeng 2.09.14 (ptk 1) MIS ON SOTSIOLOOGIA? Mis on teadus? Sotsioloogia mõiste: ühi...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist
Sissejuhatus sotsoiloogiasse kordamisküsimused ja vastused
5
doc

Sissejuhatus sotsoiloogiasse kordamisküsimused ja vastused

Mis on sotsioloogia? Kes on sotsioloog? Sotsioloogi roll uhiskonnas. Sotsioloogia on teadus mis uurib teaduse ja inimese käitumist terviklikuna, aitab mõista miks nii on ja miks nii tehakse, miks asjad on nii nagu nad on, ja miks mitte teisiti. Inimene ei eksisteeri ega saagi eksisteerida üksi, niiet me kõik mõjutame üksteist, nii t...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
100 allalaadimist
Sissejuhatus sotsioloogiasse-Eksami kordamisküsimused ja mõisted-2014
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse. Eksami kordamisküsimused ja mõisted (2014)

Eksami kordamisküsimused ja mõisted(2014)...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
23 allalaadimist
Sissejuhatus sotsoloogiasse
6
docx

Sissejuhatus sotsoloogiasse

Sellisest“sotsioloogilisest“ perspektiivist vaadates on arvulised andmed ainult materjaliks, uurimuse esimeseks sammuks. Nad vajavad tõlgendamist,seadmist laiemasse konteksti. “Grand Theory” –üks ja üldine teooria, mis ühendab kõiki sotsiaalteadusi. Klassikaline teooria sotsioloogias Keskastme teooria – Robert Merton, kritiseeris suure teooria ideed arvas, et loomiseks p...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
36 allalaadimist
Sotsiloogia kordamisküsimused
docx

Sotsiloogia kordamisküsimused

sotsiaalse side tekkimise etapid, sotsiaalse toimimise tüübid, kultuuri erinevad määratlused, ideoloogia, hälbiv käitumine, sotsiaalsed normid jne...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
3 allalaadimist
Sotsiaalne määramatus lihtsustatud skeemina
1
pdf

Sotsiaalne määramatus lihtsustatud skeemina

Lihtsustatud skeem. kergem meelde jätta...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
32 allalaadimist
quot Sissejuhatus sotsioloogiasse quot-loeng-struktuur-funktsioon-väärtused-normid
4
doc

"Sissejuhatus sotsioloogiasse" loeng: struktuur, funktsioon, väärtused, normid

09 Vaba tahe, struktuurid Ameerika esimene sotsioloogia osakond 1892 ­ sotsioloogiaprofessor George Herbert Mead (1863 ­ 1931) ­ sümboliline interaktsionism (erinevus loomadest ­ me suhtleme omavahel verbaalselt, zestid võivad olla ka verbaalsed; aga ka see pole piisav ­ meie keel muutub osaks meie sisemaailmast) Kuidas keel hakkab struktureerima sisemaailma? Suuda...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
74 allalaadimist
quot Sissejuhatus sotsioloogiasse quot-loeng-töö-klassid-kihistumine
11
doc

"Sissejuhatus sotsioloogiasse" loeng: töö, klassid, kihistumine

10 Töö Ludiidid ­ masinpurustajad Inglismaal ­ John Ludd nägi, et tööstusrevolutsioon ajab väikesed käsitöölised pankrotti. Rahvamäss töökorralduse vastu. (1811 ­ 1817) Durkheim, Marx, Weber vaatlevad tööstuse arengut kui patoloogiat. - Marx: Töös nähti inimese eneseväljenduse vormi, mida kapitalistlik tootmine ei lasknud arendada. Aga leiti ka, et see teeb töö ebainimli...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
66 allalaadimist
quot Sissejuhatus sotsioloogiasse quot-loeng-juhtimine-autoriteet-võim
4
doc

"Sissejuhatus sotsioloogiasse" loeng: juhtimine, autoriteet, võim

09 Juhtimine ja autoriteet, võim Organisatsiooniteooriad ­ juhtimisteooriad I koolkond (u 100a tagasi) ­ isiksuseteooriad (millised isiksuse omadused peaksid olema juhil, et olla efektiivsemad oma töös) ­ bürokraatia, tööstuse tekkimine, organisatsioonide vormide arenemine. --> karisma, enese kehtestamine, domineerimine, loominguline mõtlemine, enesekontroll, loogi...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
55 allalaadimist
quot Sissejuhatus sotsioloogiasse quot-loeng-kodanikeühiskond-sotsiaalsed muutused
4
doc

"Sissejuhatus sotsioloogiasse" loeng: kodanikeühiskond, sotsiaalsed muutused

10 Kodanikeühiskond Veel mõisteid: - kodanikuühiskond (tuleneb sõnast kodanik/kodanlik ­ üks inimene, kes lähtub oma huvidest, tähelepanu ainsusel) - kolmas sektor - mittetulundussektor - vabasektor inglise keeles 'civil society' ­ tsiviliseeritud inimesed. 18. saj ­ tekkis sfäär, kus inimesed saavad üksteist usaldada, suusõnalised lepingud jne...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
46 allalaadimist
Tervis kui väärtus ja heaolu allikas
7
docx

Tervis kui väärtus ja heaolu allikas

Sotsiaaltöö Instituut Tervis kui väärtus ja heaolu allikas Essee Koostaja: Ants Ivask Rühm: TK-2kõ...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
65 allalaadimist
Mehhiko ja Türgi perekonnad
3
docx

Mehhiko ja Türgi perekonnad

Essee Mehhiko ja Türgi perekonnad Perekond võib tähendada iga inimese jaoks midagi erinevat. Ühele on oluline armastus, head suhted ja ühtekuuluvus, teisele aga hoopis stabiilsus, autoriteediks olemine ja kindlate reeglite järgi elamine. Selline erinevus võib olla küll riigi siseselt, kuid pigem paistab see silma just si...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
4 allalaadimist
Tähtsad nimed sotsioloogias
11
docx

Tähtsad nimed sotsioloogias

August Comte ­ teda peetakse sotsioloogia rajajaks. Sotsioloogia mõiste autor. Positivismi rajaja. Ühiskonna arengustaadiumid. 2. Wilhelm Wundt ­ sotsioloogia peab tegelema sotsiaalteaduste filosoofiliste ja metodoloogiliste alustega. 3. Georg Simmel ­ sotsioloogia peab uurima sotsiaalsete nähtuste vormilist külge, näiteks sotsiaalsete suhet...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
36 allalaadimist
Sotsiloogilise uurimistöö alused
12
docx

Sotsiloogilise uurimistöö alused

2 1. Mis on uurimise eesmärk? Mis on uurimisküsimus?............................................3 2. Mis on valim? Kirjelda valimi moodustamise tehnikaid? Milline valim on esinduslik?...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Keskkool
7 allalaadimist