Kategoorias sissejuhatus psühholoogiasse leiti 20 faili

Psühholoogia >> Sissejuhatus psühholoogiasse
Sissejuhatus psühholoogiasse
10
docx

Sissejuhatus psühholoogiasse

Mis on psühholoogia? Mis on psüühika? Psühholoogia on teadus inimese psüühikast mis uurib inimese (ja loomade) hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldamise viise. See on õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest. Psüühika on organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum, mille kohta tehakse järeldusi välist käitumist järgides. 2. Kuidas jagunevad psüühilised nähtused? Psüühilisteks protsesside...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
80 allalaadimist
Sissejuhatus psühholoogiasse- kontrolltööd
6
docx

Sissejuhatus psühholoogiasse ( kontrolltööd)

Sissejuhatus psühholoogiasse (Videoloengutel põhinevad kontrolltööd moodles) Kontrolltöö 1: Motivatsioon 1) Kognitiivse dissonantsi teooria kohaselt....: võib inimesel olla kaks või enam vastuolulist motiivi 2) Kultuurilis-sotsiaalsed vajadused on ....: sotsiaalsed ja vaimsed ehk intellektuaalsed vajadused 3) Motivatsioon on: üldisem asjaolude kogum, mis paneb meid tegutsema ja hoiab t...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
75 allalaadimist
Sissejuhatus psühholoogiasse 2 kontrolltööd
1
docx

Sissejuhatus psühholoogiasse 2 kontrolltööd

Millises psühholoogia koolkonnas väidetakse, et Miski ehk ID.i ülesanne on rahuldada koheselt kõiki inimese vajadusi ning Ülimina ehk Superega ül on tagada, et inimene käituks alati reegleid ja norme järgides? ­ psühhodünaamiline kk. 2. Millises psühhol.koolkonnas on lähtud seisukohast, et inimene on üks tervik ja nii tuleks tervikuna uurida kõiki in.psüühilisi protsesse ning t...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
30 allalaadimist
Sissejuhatus psühholoogiasse - konspekt
74
docx

Sissejuhatus psühholoogiasse - konspekt

Talis Bachmann Sissejuhatus Psyche + logos = Psühholoogia (hing + õpetus = hingeteadus) Psühholoogia tuleneb kreeka keelsest sõnast psyche (hing) ning logos (õpetus). Seega on lühidalt öeldes psühholoogia õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest. Psühholoogia on teadus, mis käsitleb psüühika olemust, avaldumisvor...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
33 allalaadimist
Sissejuhatus psüühikasse
pptx

Sissejuhatus psüühikasse

...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
8 allalaadimist
Psühholoogia sissejuhatus
doc

Psühholoogia sissejuhatus

Aju poolkerade erinevus, Olulisemad aju osad – kõrgem närvitegevus, Refleksid, Sünnieelne areng, Teadvuse väljendusvormid, Närviraku ehitus, Unefaasid ja seisundid, Unehäired, Uimastid: stimulandid, depressandid, hallutsinogeenid – toime ja mõju, Virgatsained, Aju uurimise meetodid, Meditatsioon, Hüpnoos, Sensoorne deprivatsioon, Psühholoogia teoreetilised suunad...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Keskkool
1 allalaadimist
Taju konspekt
3
doc

Taju konspekt

TAJU konspekt Elus püsimiseks tuleb olla teadlik nii iseendast kui ka ümbritsevast maailmast. Näiteks on vaja teha vahet söödaval ja mürgisel seenel ning saada aru, millal on vaja süüa või kuidas reageerida liiklusohtlikus olukorras. Sisuliselt kõike seda, mida inimesel on toimetulemiseks vaja, saab ta teada aistingute, meelte ja taju vahendusel. Taju on v...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
37 allalaadimist
Gleitmani raamtumaterjal
8
doc

Gleitmani raamtumaterjal

meeldejätmine, säilitamine, pärastine meenutamine ja kasutamine. Mälu on vaja õppimises, mõtlemises, tajumises, kõnelemises, suhtlemises jmt psüühilises protsessis. Mälu seostab indiviidi minevikku tema oleviku ja tulevikuga. Mälu tähtsaimad omadused on mälu maht ja kestus. [EE 6. kd., lk 498] Lk. 262 Unustamiskõver iseloomustab unustamise...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
135 allalaadimist
Mälu
1
doc

Mälu

Erinevad meenutamise viisid (lk120-122). Meeldetuletamise edukus mälutestis sõltub viisist, kuidas testi teha. Tuntumad moodused on : meenutamis- ehk reprodutseerimistest ja äratundmistest. Kusjuures meenutamine võib olla järjestikune või vaba meenutamine, viimasel juhul pole tähtis reprodutseerimisjärjekord. Kui lugeda inimesele ette 100 sõna ja paluda tal kuuldud sõnu...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
105 allalaadimist
Psühholoogia test
3
doc

Psühholoogia test

oimu- e. temporaalsagar emotsioonid, mälu, kuulmine otsmiku- e. frontaalsagar mõtlemine, arutelu, sihipärase tegevuse kavandamine ja elluviimine kukla - e. oktsipitaalsagar nägemine kiir...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
53 allalaadimist
Psühholoogia test 2
2
docx

Psühholoogia test 2

R.Catelli kohaselt peegeldab see vaimne võimekus inimese üldist vaimset potentsiaali ning väljendub inimese võimes arutleda ja infot kasutada, toime tulla uute olukordadega ning koguda uusi teadmisi. Millise intelligentsusega tegemist on? Vali üks vastus. a. kristalliseerunud intelligentsus b. liikuv ehk voolav intell...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
37 allalaadimist
Isiksuse psühhopatoloogia kokkuvõte
3
docx

Isiksuse psühhopatoloogia kokkuvõte

Isiksushäirete olemus ja diagnostilised kriteeriumid Isiksusehäire on iseloomu ja käitumise raske häire, mis hõlmab tavaliselt isiksuse mitut aspekti ja on seotud oluliste isiklike ja sotsiaalsete raskustega. Ebanormaalsed on nii hoiakud kui käitumine, mis võivad ilmneda näiteks emotsioonides, erutuvuses, mõtlemis-ja tajumisviisis, suhtlemisstiilis. Isiksushäirete diagnostilised k...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
44 allalaadimist
Psühholoogia KT1
5
docx

Psühholoogia KT1

Inimese psüühilised protsessid toimivad paralleelselt ja sageli on niiimoodi korraga töös rohkem kui kolm protsessi. Vali üks: Tõene Väär Küsimus 2 Väär 0 punkti 1-st Küsimuse tekst Inimese psüühika osaks on: Vali üks: a. psüühilised protsessid b. psüühilised omadused c. kõik eelpool mainitud on psüühika osaks ÕIGE! d. psüühilised seisundid Küsimus 3 Õige...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
20 allalaadimist
Psühholoogia KT2
4
docx

Psühholoogia KT2

(mille kohta?) Vali üks: a. isiklikult kogetud sündmuste kohta ÕIGE! b. harjumuste kohta c. mis on seotud koolis õpitud teadmistega d. teiste inimeste kohta Küsimus 2 Õige 1 punkti 1-st Küsimuse tekst Känkimist kasutatakse psüühiliste protseduuride juures.....: (milleks?) Vali üks:...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
28 allalaadimist
Psühholoogia KT3
6
docx

Psühholoogia KT3

Küsimus 1 Väär 0,00 punkti 1,00-st Küsimuse tekst Atributsiooni stiil peegeldab seda, kuidas inimene tõlgendab endaga toimuvaid sündmusi. Veelgi täpsemalt öeldes, kellele/millele ta omistab sündmuste põhjuseid. Pange tõlgenduse stiil inimese omistusega vastavusse. ÕIG seesmine stiil "Ma ei varunud õpp...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
30 allalaadimist
Psühholoogia Eksam
2
docx

Psühholoogia Eksam

Positiivne mina-pilt kujuneb inimesel juhul, kui olulised inimesed esitavad meile nn väärtoleku tingimusi, mida me täita ei suuda. V: VÄÄR 2. Normaalsuse/ebanormaalsuse määratlemisel lähtutakse mitmetest alustest. Milline norm võtab normaalse/ebanormaalse hindamisel aluseks mitu tunnust, milles spetsialistid on kokku leppinud tuginedes erialastele tähelepanekutele ja uruimustööle? V: KLIINILIN...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
96 allalaadimist
VÕÕRASTE INIMESTE AVALIK JÄLGIMINE
2
doc

VÕÕRASTE INIMESTE AVALIK JÄLGIMINE

ISIKSUSE- JA SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA PROJEKT VÕÕRASTE INIMESTE AVALIK JÄLGIMINE 15.10.2007 TEKKELOOST Idee tekkis ühel täiesti tavalisel õhtul, mil üks inimene meie seltskonnast otsustas kas siis tähelepanuvajadu...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
4 allalaadimist
Koolikiusamine-Paratamatus või mitte
4
docx

Koolikiusamine. Paratamatus või mitte?

Paratamatus või mitte? Kui nüüd püüda defineerida sõna „koolikiusamine“, siis tähendaks see üldpildis ühe või mitme inimese negatiivset ja sageli agressiivset või manipuleerivat tegu teise inimeseinimeste suhtes. Kiusamist nimetatakse väärnähtuseks ja see põhineb jõudude ebavõrdsusel. Kiusamisel on 4 erinevat vormi, milleks on füüsiline kiusamine, mittefüüsiline kiusamine, vara kahjustamine ja küb...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Keskkool
5 allalaadimist
Ülevaade psühholoogiast
docx

Ülevaade psühholoogiast

Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» PSP6001...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
2 allalaadimist
Mnestilised tunnetusprotsessid-mälupsühholoogia
docx

Mnestilised tunnetusprotsessid: mälupsühholoogia

Mälu kujuneb aistingute ja tajuinformatsiooni vastuvõtmises ja omandamises, õppimises, omandatu ja õpitu viimises sellisesse vormi, mis on psüühikas kasutatav ka esialgse vahetu sensoorse/pertseptiivse mõju puudumisel ometi seda puuduvat kaudselt vahendades. Lühiajaliselt säilib eelnenud mõjutuste toime (“jälg”) tänu ärritustele järgnevate peaaju närviprotsesside edasikestmisele pärast neid...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
1 allalaadimist