Sissejuhatus psühholoogiasse - konspekt - sarnased materjalid

aisting, psühholoog, ärritaja, psühholoogia, ajukoor, subjekt, rakk, emotsioon, erutus, signaal, muutuja, teadliku, psüühilised, motivatsioon, tajud, konnad, emotsioonid, neuron, otsmikusagar, motiiv, kiirusagar, lävi, vaatlus, freud, ärritus, kõrgemat, blokk, otsmikusagara, psühholoogias, kontrast, kesknärvi, laine, signaalid, regulatsioon
107
docx

Õigusdeaduskonna sissejuhatus psühholoogiasse

...sade summa Element omandab oma mõtte ja rolli tajus terviku kontekstis; tervik on primaarne, osad sekundaarsed; taju toimib objektide kui figuuride foonist eristumise kaudu; vormitaju korjeldub teatud ,,hea figuuri" moodustumise reeglitega. Sissejuhatus psühholoogiasse T. Bachmann,R. Maruste Psühholoogia alused 2003 Psühholoogia mõiste ja aine: · Psyche + logos -> PSÜHHOLOOGIA (hing) (õpetus) (hingeteadus) · Uurib vaimuelu nähtusi ja käitumist · Käitumine on objekiivselt fikseeritav ·...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
391 allalaadimist
90
doc

Psuhholoogia alused

...oiak. Huvi tagab inimesele tegevuseks vajaliku informatsiooniga kindlustatuse; soov on arusaamine sellest, millega ja kuidas antud tingimustes vajadust rahuldada; püüdlus on teadvustatud sihipärane suundus millegi saavutamisele. Tunnetusprotsessid Sissejuhatus Tunnetusprotsesse nimetatakse ka psüühilise tegevuse vormideks. Need on.  Aisting  Taju  Mälu 19  Tähelepanu  Kujutlus  Mõtlemine  Fantaasia Sõltuvalt sisust liigituvad tunnetusprot...

Psühholoogia alused - Tartu Ülikool
37 allalaadimist
74
docx

Psühholoogia konspekt

Psühholoogia - teadus, mis uurib käitumist ja vaimseid protsesse ehk psüühikat/ teadus, mis uurib inimese hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldumise viise. Eesmärgid: kirjeldada, mõista, prognoosida. Psyche (kreeka k) – hing, vaim Logos (kreeka k) – õpetus Psüühika - organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum...

Psühholoogia - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist
36
docx

Psühholoogia konspekt

Psühholoogia - teadus, mis uurib käitumist ja vaimseid protsesse ehk psüühikat/ teadus, mis uurib inimese hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldumise viise. Eesmärgid: kirjeldada, mõista, prognoosida. Psyche (kreeka k) ­ hing, vaim Logos (kreeka k) ­ õpetus Psüühika - organismi sisemuses toimuvate protsesside kog...

Psühholoogia -
3 allalaadimist
53
doc

Psühholoogia alused

...e eluhoiak. Huvi tagab inimesele tegevuseks vajaliku informatsiooniga kindlustatuse; soov on arusaamine sellest, millega ja kuidas antud tingimustes vajadust rahuldada; püüdlus on teadvustatud sihipärane suundus millegi saavutamisele. Tunnetusprotsessid Sissejuhatus Tunnetusprotsesse nimetatakse ka psüühilise tegevuse vormideks. Need on. · Aisting · Taju · Mälu · Tähelepanu · Kujutlus · Mõtlemine · Fantaasia Sõltuvalt sisust liigituvad tunnetusprotsessid: 1. sensoorsed tunnetusprotsessid ­ kajastavad esemete ja näh...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
586 allalaadimist
51
docx

PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA STRUKTUUR

...imes. Kõige tõenäolisemalt on ta närvisüsteemi (eelkõige aju) tegevuse tulemus. Lisaks tegelikkuse tunnetusfunktsioonile mõistetakse psüühika all ka hingelaadi, hingeelu, isikupäraseid hingeelulisi nähtusi. Psüühiline tegelikkuspeegeldus tekib välis- või sisekeskkonna ärritajate mõjumisel meeleorganitele. Välismõjurite algkujuks võib olla: - Helivõnkumine (kõnehelid) - Elektromagneetilised lained (nähtav valgus) - Füüsilismehhaaniline surve (puudutus) - Molekulid õhu koostisosana (kaselehtede tolm) Vastavates meeleor...

Psühholoogia - Keskkool
1 allalaadimist
26
doc

Psühholoogia alused konspekt

1879 - sellest aastast võib psühholoogiat pidadada teaduslikuks distsipliiniks. Wilhelm Bunt rajas eksperimentaalse psühholoogia labori Leipzigis. Filosoofilisi käsitlusi tunnetusest: Antiik-Kreekas kujunes kaks vastandlikku psüühilise alge seletamise traditsiooni: materialistlik (Dem...

Psühholoogia alused - Tallinna Ülikool
16 allalaadimist
20
docx

Psühholoogia alused konspekt

...se seaduspärasusi ning selle osa looduses ja ühiskonnas Eelteaduslik ­ levinuim, vanim. Koosneb rangelt süstematiseerimata praktiliste teadmiste ja käibetõdede kogumist inimese hingeelu, käitumise, inimtüüpide ja inimestevaheliste suhete kohta Filosoofiline - tekkis koos filosoofiaga, kuna paljud filosoofia kesksed probleemid on tihedasti seotud psühholoogia uurimisainega. Süstematiseeritud ja range loogiline ülesehitus. Teaduslik ­ kõige hilisema tekkeajaga. Teadmiste suur usaldusväärsus, mille tagavad mõistete täpne defineerimine ja mõistete loogiliselt mitteva...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
84 allalaadimist
106
pdf

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

AAVO LUUK PSÜHHOLOOGIA ALUSED LOENGUKONSPEKT ESIMENE OSA TARTU 2003 Psühholoogia alused 2 SISUKORD 1. Sissejuhatus psühholoogia probleemidesse 3 2. Psühholoogia valdkonnad ja uurimismeetodid 6 3. Psüühika bioloogilised alused I. Närviraku ehitus ja funktsioneerimine 11 4. Psüühika bioloogilised alused II. Närvisüsteemi makrostruktuur ...

Psühholoogia alused -
163 allalaadimist
14
doc

Ülevaade psühholoogiast - konspekt

...used. Tallinn: Ilo Soovituslik kirjandus: Allik, J., Realo, A. Konstabel, K. (2003). Isiksusepsühholoogia. TÜ Kirjastus Benson, N.C. (2005). Juhatus psühholoogiasse. Tallinn, Balti Raamat Butler, G., McManus, F. (2002). Psühholoogia. Põgus sissejuhatus. Tallinn, Kupar Kalat, J.W. (1996). Introduction to psychology. 4th ed. Brooks/Cole Publishing Company. Pacific Grove, USA Tulving, E. (1994). Mälu. Tallinn, Kupar Õppetöö sisu ja ajakava: Loengud/ Teema, sisu lühikirjeldus praktikumid I Ülevaade psühholoogia valdk...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
666 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...sumi ajatust. 2 SISUKORD RESÜMEE .................................................................................................................................................................... 2 SISSEJUHATUS............................................................................................................................................................. 5 1 AJAS RÄNDAMISE TEOORIA .............................................................................................................

Üldpsühholoogia -
34 allalaadimist
40
doc

Bachmann ja Maruste

...mata tasandile. (Nt. meenub midagi ja mõtleb sellele, tunneb midagi (rõõmu, viha), seejärel aga unustab. Psüühilised seisundid ­ inimese üldine aktiivsuse tase, olek, psüühiliste protsesside kulgemise eripära, meeleolu. Nt. Reipus, loidus. Seisundid on lühema- või pikemaaegsed, vähem teadvustatud või selgemini teadvustatud ning avaldavad olulist mõju psüühilise tegevuse produktiivsusele ja kvaliteedile. Psüühilised omadused ­ konkreetse inimese psüühika tüüpilised erijooned. Iseloomustavad inimese psüühikat kiiruse, täpsuse, püsivuse, muutlikkuse, aktiivsuse t...

Sissejuhatus psühholoogiasse -
217 allalaadimist
10
docx

Sissejuhatus psühholoogiasse

1. Mis on psühholoogia? Mis on psüühika? Psühholoogia on teadus inimese psüühikast mis uurib inimese (ja loomade) hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldamise viise. See on õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest. Psüühika on organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum, mille kohta tehakse järeldusi välist käitumist järgides. 2. Kuidas jagunevad psüühilised nähtused? Psüühilisteks protsessideks vaimne tegevus välismaa...

Sissejuhatus psühholoogiasse -
82 allalaadimist
88
doc

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

...piiratud- võtab väga kaua aega Selle lähenemisviisi jaoks sobib intelligentne keskmiselt neurootiline inimene Iga inimene ei ole võimeline ennast piisavalt hästi verbaalselt väljendama Teadusliku psühholoogia seisukohalt on tema panus psühholoogiasse küsitav Psühhoanalüüsi plussid: Tõi sisse psühholoogiasse sellised teemad, mida ennem ei olnud puudutatud. Mitmed teooriad, mis peale teda ja paralleelselt temaga esile kerkisid, olid reaktsiooniks Freudi teooriale. Pani teisi mõtlema Psühhoanalüütikute väljaõpe, mis annab õig...

Psühholoogia alused -
16 allalaadimist
71
docx

Reklaaamipsühholoogia konspekt

... 1 A igav ja vastik B mitte nii igav ja vastik!!! C igav ja vastik MIKS? · 1967 Daryl Bem: Self-perception theory / enesetaju teooria (SPT), Festingeri teooria alternatiiv e 1 USD katses grupp, kelle tasu valetamise eest oli disproportsioonis ülesande sisuga (liiga suur vale liiga väikese raha eest), ei valetanud siis, kui neilt enestelt küsiti hinnangut töö kohta ­ nad hakkasid seda ise reaalselt...

Reklaamipsühholoogia -
3 allalaadimist
39
pdf

PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA STRUKTUUR

...mata tasandile. (Nt. meenub midagi ja mõtleb sellele, tunneb midagi (rõõmu, viha), seejärel aga unustab. Psüühilised seisundid ­ inimese üldine aktiivsuse tase, olek, psüühiliste protsesside kulgemise eripära, meeleolu. Nt. Reipus, loidus. Seisundid on lühema- või pikemaaegsed, 1 vähem teadvustatud või selgemini teadvustatud ning avaldavad olulist mõju psüühilise tegevuse produktiivsusele ja kvaliteedile. Psüühilised omadused ­ konkreetse inimese psüühika tüüpilised erijooned. Iseloomustavad inimese psüühikat ...

psühholoogia -
31 allalaadimist
56
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT

TLÜ RASI Sissejuhatus sotsioloogiasse Mikko Lagerspetz, Sofia Joons, Peeter Vihma 1.MILLEGA TEGELEB SOTSIOLOOG?......................................................................................3 2.SOTSIOLOOGIA KUI TEADUS................................................................................................ 7 3.STRUKTUUR JA FUNKTSIOON.......................................................

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
146 allalaadimist
69
odt

Sotsiaalpsühholoogia konspekt 2016

... are influenced by the actual, imagined or implied presence of other human beings". Tänapäeval: "SP is the study of the causes and concequences of interpersonal behaviour" (Schachter, Gilbert, Wegner, 2012) SR = inimestevaheliste suhete ruum - seaduspärasused, seletused, mõõtmine, sekkumine ... Populaarne SP: sõprade leidmine ja suhete hoidmine, mõjutamine, juhtimine ja eestvedamine, suhtlemisõpetused, üksindus ja üksildus ... Teaduslik ja tarbepsühholoogia. Meie - lai pilt SP-st - alus kitsamatele kursustele ­ isik...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist
28
docx

Sissejuhatus psühholoogiasse (õpiku konspekt)

...avad toiminguid  Kui konkreetset isikut iseloomustab psüühiliste protsesside, nende tagajärgede ning seisundite teatud tüüpiline kvaliteet, laad, suunitlus, mis on ajas püsivad, saame rääkida selle isiku psüühilistest omadustest (isiku vaimu- ja hingeelu ning meelelaadi tüüpilised erijooned)  isiksuse suundus (tõekspidamised, valdavad vajadused, huvid, väärtussüsteem, ideaalid) 1.2 psühholoogia metodoloogilised alused  Psühhonoomia (teaduslik psühholoogia) – eesmärk uurida psüühika avaldumise seaduspä...

Tsiviilõigus - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
22
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

SISSEJUHATUS SOTSIOLOOGIASSE, 4. Milline olukord on näide sotsiaalsete normide EKSAMI KÜSIMUSED internaliseerimisest? (Internaliseeritud reegleid ja n...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
185 allalaadimist
130
pptx

Sissejuhatus psüühikasse

Sissejuhatus psüühikasse PSP 6060 1 Käsitletavad teemad I Psüühika II Psühholoogia paradigmad ja meetodid III Psühholoogia rakendamise võimalused IV Sensoorsed protsessid IV.1. Nägemine IV.2. Kuulmine IV.3. Tasakaal, keha asend ruumis IV.4. Süva- ja puutetundlikk...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Tallinna Ülikool
10 allalaadimist
128
docx

Ülevaade psühholoogiast eksamiks valmistumine (Õppejõud: Kristjan Kask)

...kidest võimalikest ohtudest, mis on uurimises osalemisega seotud  Kirjalik informeeritud nõusolek uuritavalt  Peale uuringut peab uuritav saama kogu teda huvitava info uuringu kohta Empiirilise psühholoogilise teadusartikli sisu  Sissejuhatus, sh eesmärk ja hüpoteesid  Meetod (katseisikud, protseduur, mõõtmisvahendid, kodeerimine)  Tulemused  Diskussioon (järeldused, kitsaskohad, soovitused edaspidiseks, lühikokkuvõte) 19.sajand psühholoogias  W.WUNDT- Psühholoogiast kui iseseisvast...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
100 allalaadimist
31
doc

Psühholoogia

Psühholoogia- õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest. Psüühika- väljendub objektiivse tegelikkuse tunnetamise võimes. Aju tegevuse tulemus, funktsioon. Ka hingeelu, hingelaad, isikupärased hingeelulised nähtused. Psüühiline tegelikkusepeegeldus tekib välis- või sisekeskkonna ärritaajate mõjumisel meeleorganeile. Välismõju...

Õigus - Tartu Ülikool
187 allalaadimist
82
docx

Suhtlemispsühholoogia konspekt

Suhtlemispsühholoogia konspekt SP On interdistsiplinaarne valdkond hõlmates teemasid mitmetest suundadest: - Sotsiaalpsühholoogiast (peamine!), Arengupsühholoogiast, Sotsioloogiast , Kultuuripsühholoogiast, Kliinilisest psühholoogiast, Kommunikatsiooniteooriast, Antropoloogiast, juurast, majandusest Kriitika suhtlemispsühholoogiale kui uurimisvaldkonnale (Duck, West, Acitelli, 1997) 1. valimi probleem:...

Suhtlemispsühholoogia - Tartu Ülikool
30 allalaadimist
20
docx

Reklaamipsühholoogia konspekt

MIS ON REKLAAM? Carl Linnè: Genus proximum – üldtunnus, differencia specifica - spetsiifiline erinevus Reklaam on mitteisiklik infoedastus, mille eest tuleb kanda kulutusi, mis on tavaliselt sisendava (veenva) iseloomuga ja mis edastab teavet toodete, teenuste, juriidiliste isikute või ideede kohta kasutades selleks üht või teist meediakanalit. (C.Bovee, W. Arens. (1989). ...

Reklaamipsühholoogia - Tallinna Ülikool
26 allalaadimist
30
docx

Sotsiaalpsühholoogia loengu konspekt

...emislugu · SP eelkäijad: filosoofia, teoloogia, 19. saj viimasel kolmandikul kujunev psühholoogia. Praktiline SP toiminud sajandeid: mõjutajad, nõiad, shamaanid, teadjad, usuliidrid ... · Esimesed uurijad: prantslane Gustave LeBon (1841-1931), itaallane Gabriel Tarde (1843-1904). Massipsühholoogia. Grupiteadvus, sugestioon, massipsühoos. Filosoofiline/spekulatiivne SP. Teoretiseerib, ei mõõda. · Wilhelm Wundt (1832 ­ 1920) ja Völkerpsychologie ­ rahva moraal, tavad, õiglustunne ... · 20 sajandi algul inimsuhted...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
384 allalaadimist
240
docx

Sotsaalpsühholoogia konspektid kokku

...test) suhtevõrgustikest, samas suhted peamiseks rahulolu kujundajaks • J.Bowlby, B.Murstein, T.Newcomb (1903-1984), E.Fromm (1900-1984), H.Fisher Helen Fisher 8. Inimsuhete ruumiline mõõde Ruum ja inimsuhted • Ruumiteema psühholoogiasse 1960datel • Mis on ruum: puhas ruum (maailmaruum), piiritletud ruum (piirikontrolli järjekord), tähenduslik ruum (Paju lahingu toimumispaik), sotsiaalne ruum (kes kui lähedal presidendile istub) • Inimsuhted on ruumiliselt organiseeritud. Ruum on suhete regu...

Sotsiaalpsühholoogia -
42 allalaadimist
53
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

Sissejuhatus sotsioloogiasse 03.09 Tarmo Strenze tarmo.strenze@ut.ee Õpik Hess, B.B., Markson, E.W. & Stein, P.J Sotsioloogia. Tallinn: Külim, 2001 tuleb lugeda Eksam: 7. Jaanuar või 14. Jaanuar Korduseksam: 28. Jaanuar Referaat. Tähtaeg ­ 18.detsember. Võimalikud lisakodutööd Eksam: peamiselt loengus rää...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
56 allalaadimist
27
doc

Psühholoogia konspekt 11 klass

...et vaadeldav ei tea. Peab olema plaan. Nähtu protokollitakse. Vaatlused jaotatakse: juhuvaatlus, püsivaatlus, enesevaatlus. Kestuse järgi jaotatakse näiteks tunniajane, ööpäevaringne, nädalane. Küsitlus ­ õige valim. Võib kasutada hinnangutelehte. Vestlus - usalduslik vahekord, plaan mida küsida. Sobiv aeg, sobiv koht. Test ­ lihtsate küsimuste või ülesannete seeria, tavaliselt on antud vastusevariandid. Tulemusi hinnatakse väljatöötatud normide alusel. Korrelatiivsed uurimused Näitab kui tugevasti on kaks asja (nähtust) vastastikku seotud. Eristatakse pos...

Psühholoogia - Keskkool
140 allalaadimist
5
docx

SISSEJUHATUS PSÜHHOLOOGIASSE

SISSEJUHATUS PSÜHHOLOOGIASSE 1.loeng 9. sept 2011 Talis Bachmann Materjalid ÕIS'is. Põhiraamat "Psühholoogia alused" Psühholoogia mõiste ja aine Psyhe + logos = PSÜHHOLOOGIA (hing) (õpetus)(hingeteadus) Uurib vaimuelu nähtusi ja käitumist. Mõiste esmakasutus: Philippe Melanchton 1540 Rudolph Go...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
113 allalaadimist
148
docx

NEUROPSÜHHOLOOGIA

...jnejne. See on väga hea ajule  Trakt ehk juhtetee. Taalamus võtab sensoorse info vastu ja saadab edasi nt posttsentraalkääru. pärast Neuropsühholoogia sissejuhatus ja sensoorne süsteem sporti vabanevad endorfiinid ja siis tunneme end hästi. TEE SPORTI! Aju loob kogu aeg seoseid. Kui aju ei kasuta, siis ta hakkab ühendusi ära kustutama jne. *PAROKAMBER* -ruum, kus rõhuga surutakse CO hemog...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
90 allalaadimist
36
docx

Arengupsühholoogia konspekt

....4.1. Mänguteooriad 6.5. Areng nooremas koolieas 6.6. Areng noorukieas 6.6.1. Murdeiga 6.6.2. Käitumishäired, käitumisgeneetika 6.7. Täiskasvanuiga 6.7.1. Areng varases täiskasvanueas 6.7.2. Areng keskmises täiskasvanueas 6.7.3. Areng vanemas täiskasvanueas -eksam (kirjalik test ja suuline vastamine) -referaat, seminariettekanne 1 1. ARENGUPSÜHHOLOOGIA kui psühholoogia haru. Uurib psüühika, käitumise ja inimsuhete muutumise iseärasusi fülogeneesis, ontogeneesis ja kultuurilises arengus. Fülogenees- inimese evolutsiooniline areng. Fülogenees moodustub...

Üldaine Arengupsühholoogia -
244 allalaadimist
46
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

Sissejuhatus sotsioloogiasse Õpik ­ Hess, B.B., Markson, E.W. & Stein, P.J Sotsioloogia. Tallinn: Külim, 2001. Eksam: 6.jaanuar või 13.jaanuar (korduseksam 27.jaanuar). Valikvastustega enamjaolt. Referaat. Tähtaeg 18.detsember. Teaduslikust artiklist I loeng 2.09.14 (ptk 1) MIS ON SO...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
2 allalaadimist


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto