Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt (0)

5 Hindamata
 
Säutsu twitteris
SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE
09.09.2013
· Paberkandjal materjalid kontrolltöödes lubatud
· Eamets ­ ,,Sissejuhatus majandusteooriasse"
· Kontrolltööle registreerumine kohustuslik
· Tõde on see, millel pole põhjendatud vastuväiteid. Tõde pole absoluutne, vaid
suhteline.
· Sisendid (inputs) ­ lähevad musta kasti ­ päikesepaiste, inimesed.
· Väljundid (outputs) ­ kasum, uus info, looduse reostamine.
· Ceteris paribus ­ üks muutub, teised konstandid jäävad samaks ehk muutus pannakse
ühe tunnuse arvele
Sisendid Väljundid
Analüüsikeeled
· Verbaalne - sõnadega saab analüüsida kõike. Kõige kergemini tulevad tahtmatud vead.
Palju on ka tahtlikke vigu.
· Graafiline ­ Alati teadlikku demagoogiat ei tee. Ei võimalda täpset analüüsi. Nt
teljestikud P-Q. Viga jääb minimaalseks. Kõvera või sirge nimi ei lange kokku telje
nimega (nt S,A,B,D vms) (S-supply, pakkumine; D - nõudlus) Kogunõudluse puhul
liidame nõudlused kokku.
Homo Economicus ­ mudelinimene. Ta teab, mida tahab ja ka neid võimalusi, kuida seda
saavutada. Ka siis, kui see on lollus. Oskab valida parima, et saavutada oma eesmärki. Tal ei
ole tundeid.
· Majandus on piiratud ressurssidest võimalikult suure kasulikkuse loomise protsess.
Ressursside piiratuse tase on erinev. Piiratuse aste ajas muutub.
· Mida, kuidas, kelle jaoks toota - majanduse põhiküsimused.
· Ürg ­ (orjandus ­ kõrvalharu) - feodalism (sotsialism ­ kõrvalharu) ­ kapitalism ­
infoühiskond
· Traditsionaalne ühiskond ­ küsimus, mida toota, annab vastuse inimene ehk
mikrokollektiiv ehk ürg, feod ja orj.
· Alates kapitalismist toodame turule ja tekib vajadus majanduse regulatsiooni järgi ehk
plaani(käsu)majandus ­ ressursid on piiratud, tuleb jaotada parimal moel.
· Teine võimalus kasutada regulaatorina turgu, kuid turumajandus ei arene kunagi nii,
nagu vaja. Sellist ilusat sirget turumajanduses kunagi pole.
· Maailm kasutab kogu aeg mõlemat.
· Kõiki protsesse tuleb vaadata ajaloolises arengus. Ajaloolises arengus on juhused sees.
Majandusteooria jagatakse kaheks:
· Positiivne ­ baseerub analüüsil
· Normatiivne ­ ütleb, mida tuleb teha. Sellega eksitakse rohkem.
Missugune ressursside jaotus on parim?
· Parim on see, kus nõudlus ja pakkumine on tasakaalus. (P0 ja Q0)
· Tarbimata nõudlus on defitsiit. Hind on madal ja nõudlus ületab pakkumise.
· Turu tasakaal on majanduse parim punkt.
· Pareto efektiivne ressursside jaotus - ressursside jaotus, mille puhul ümberjaotust ei
saa enam nii teha, et keegi ei kaotaks.
· Majapidamine on ühise eelarve ja ühiste tootmisotsustega inimgrupp.
· Majandussubjektid - majapidamine, ettevõte, riik
· Lühiperiood (shortrun) ­ vähemalt üks sisend ei ole vahetatav
· Pikkperiood (longrun) ­ kõik sisendid on vahetatavad
· Kui ülesandes pole sõna pikkperiood, siis lahendatakse lühiperioodi.
95% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #1 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #2 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #3 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #4 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #5 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #6 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #7 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #8 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #9 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #10 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #11 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #12 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #13 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #14 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #15 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #16 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #17 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #18 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #19 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #20 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #21 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #22 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #23 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #24 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #25 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #26 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #27 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #28 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #29 Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt #30
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 30 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2014-01-21 Kuupäev, millal dokument üles laeti
66 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Ris Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Missugune ressursside jaotus on parim ?
 • Kus see tasakaal kujuneb ?
 • Milleks siis maksta ?
 • Kumb variant on tulusam ?
 • Kui suuri reserve hoida ?

Mõisted

Sisukord

 • Ceteris paribus
 • Homo Economicus
 • Erasektori ülejääk
 • UI - Unemployment insurance)

Teemad

 • SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE
 • nputs
 • outputs
 • Sisendid Väljundid
 • Analüüsikeeled
 • supply
 • Majandus
 • Mida, kuidas, kelle jaoks toota
 • Traditsionaalne ühiskond
 • plaani(käsu)majandus
 • turumajandus
 • Majandusteooria jagatakse kaheks
 • Missugune ressursside jaotus on parim?
 • Majapidamine
 • Majandussubjektid
 • Optimaalsuseprintiip
 • opportunity cost)
 • MAJANDAMISTEOORIA EHK TARBIJAVALIKUTEOORIA
 • kaaskaubad
 • Pakkumise tegurid
 • Nõudja
 • Homo oeconomicus
 • Majapidamise piirangud
 • Tarbimiskomplekt
 • homo
 • oeconomicus
 • Eelarvevõrrand p
 • = m ∑q
 • ∑q
 • Kasulikkus U
 • Piirkasulikkus MU
 • MU = U
 • MRS = ∆q
 • / ∆q
 • MU
 • / ∆MU
 • / ∂q
 • homo oeconimicus
 • MU
 • Grosseni seadused
 • Elastsus
 • FIRMATEOORIA
 • homo oeconomicus
 • L – tööjõud (inimene)
 • K – kapital (kõik muu)
 • C – kogukulu (
 • w – tööjõu hind (
 • r – kapitali hind
 • Sisendikomplekt ehk tegurikomplekt
 • MC – piirkulu
 • Positiivne ja negatiivne mastaabiefekt
 • FC – fikseeritud kulu ehk püsikulu
 • VC – muutuv kulu
 • Kasum = tulu – kulu
 • MC = MR
 • AC – keskmine kulu
 • TURUTEOORIA
 • Turg
 • Täielik konkurents
 • MC = MR
 • lühiperioodi
 • Turutõrked
 • Wagner
 • monopol
 • Täis- ehk täielik monopol
 • Monopol on kahjulik
 • Loomulikud monopolid
 • Kunstlikud monopolid
 • Monopolistlik konkurents
 • Miinused
 • Oligopol
 • Tehakse kokkuleppeid
 • Monopson
 • Oligopson
 • Bilateraalne monopol
 • Polüpol
 • Avalik sektor kui turutõrge
 • Informatsiooni asümmeetria
 • KORDAMINE
 • KONKURENTSIMAJANDUSE ÜLDINE TASAKAAL
 • Walras
 • Ceteris paribus
 • Ämblikuvõrgumudel
 • teoreem
 • Informatsiooni asümmetria
 • MAKROÖKRONOOMIKA
 • SKP arvestamine ja majanduskasv, rahvamajanduslik ringkäik
 • ceteris paribus
 • Makrotasandi analüüs
 • Majandussubjektid (sektorid)
 • Turud
 • Makromajanduspoliitika
 • Majanduspoliitika eesmärgid
 • Majandusnäitajate liigitamine
 • Voog
 • Varu
 • Ringkäigumudel. Põhimõisted
 • Tegutulu (Y)
 • Tulude-kulude ringkäik
 • Valitsuse kulutused
 • government
 • transfers
 • Valitsuse tulud
 • Otsesed maksud (To)
 • Kaudsed maksud (Tk)
 • Finantsturg ringkäigumudelis
 • Säästusd(S)
 • Investeeringud (I)
 • Välisturg ringkäigumudelis
 • Eksport (X)
 • Import (Z)
 • Puhaseksport (NX)
 • Välisinvesteeringud (If)
 • Majapidamiste tulu ja säästud
 • Kasutatava tulu (Yd)
 • Kasutatava tulu kasutamine
 • Säästud
 • Tasakaaluseosed
 • Sisemajanduse tasakaal
 • Valitsussektori tasakaal
 • Välistasakaal
 • lekked süstid
 • Majandusliku heaolu hindamine
 • SKP – sisemajanduse koguprodukt
 • RKP – rahvamajanduse koguprodukt
 • gross national income
 • net capital inflow
 • Eestis GNI = 87,4 % SKP-st
 • net factor payments
 • Nominaalne ja reaalne SKP
 • Nominaalne SKP
 • Reaalne SKP
 • SKP deflaator
 • SKP tulude meetodil
 • Rahvatulu (RT)
 • SKP kulude (tarbimise meetodil)
 • SKP tootmismeetodil
 • Lisandunud väärtus
 • Lõpptoodanguks
 • RAHATURG JA INFLATSIOON
 • Raha
 • Raha vormide areng
 • Raha funktsioonid
 • Rahanõudlus
 • reaalne rahatasakaal M/P
 • Varad (aktivad)
 • Rahanõudluse motiivid
 • Tehingumotiiv
 • Ettevaatusmotiiv
 • Spekulatsioonimotiiv
 • Nõudlus raha kui rikkuse kogumise vahendi järele sõltub
 • = L = L (r, Y)
 • money demand
 • Keynes
 • Klassikaline koolkond
 • Rahapakkumine (-agregaadid)
 • money
 • Valuutakomitee süsteem
 • Baasraha pakkumist (M0) mõjutab
 • Rahapoliitika instrumendid
 • Keskpanga peamised rahapoliitilised strateegiad
 • Kommertspanga majanduslikud funktsioonid
 • Kommertspangandus Eestis
 • Rahabaasi M0 kasvu mõjud
 • Rahabaasi muutus kajastub
 • Rahapakkumine M1
 • currency
 • reserves
 • deposits
 • M0 ja M1 seosed
 • Kvantitatiivne rahateooria
 • TÖÖTURG
 • Majanduspoliitika eesmärk
 • Tööpuudus
 • Töötuse definitsioon – ILO
 • Töötaja – E
 • Palgatöötajad
 • Ettevõtjad
 • Vabakutselised
 • Töötu
 • unemployed)
 • inactive)
 • Hõive määr
 • Töötuse määr
 • Aktiivsuse määr
 • Tööpuuduse põhjused ja liigid
 • Töötuskindlustushüvitis
 • UI - Unemployment insurance)
 • Palkade jäikuse põhjused
 • Miinimumpalk
 • Ametiühingud
 • Efektiivsuspalga teooriad
 • Tulemuseks töötus
 • Struktuurne tööpuudus
 • Eesti tööturg siirdeperioodil
 • Eesti tööturu probleemid
 • Tööpoliitika meetmed
 • Aktiivne tööpoliitika (töötuse ennetamine)
 • Passiivne tööpoliitika (toimetuleku tagamine)
 • AVALIK SEKTOR, MAKSUD JA RIIGIEELARVE
 • Üldvalitsuse struktuur
 • Avaliku sektori funktsioonid
 • Riigi sekkumine ja majandusareng
 • Eeldus
 • Wagner’i seadus
 • Avalikud hüvised
 • Avalike hüviste omadused
 • Riigieelarve
 • Avaliku sektori tulud ja kulud
 • Kulud
 • Tulud
 • Eelarvedefitsiit
 • Riigieelarve kulude osakaal 2014
 • Riigieelarve 2014 tulud
 • Avaliku sektori kulud Eestis
 • Eelarve- ehk fiskaalpoliitika
 • Ekspansiivne eelarvepoltiitika
 • Range eelarvepoliitika
 • Maksusüsteemi funktsioonid
 • Maksusüsteemi printsiibid
 • Maksustamise põhiterminid

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

116
pdf
24
docx
15
doc
72
docx
82
docx
58
docx
15
docx
34
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto