Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 (2)

3 KEHV
 
1. Kirjanduse klassikalise mõiste kujunemine
Techne- oskus, meisterlikkus
Tänapäeva postmodernistlik kultuur on urbanistlik
Tehnoloogia areng- kaob autorlus
dehumaniseerimine
"Kirjanduse" etümoloogia Euroopa keeltes: lad. littertra
Tähestik Grammatika Kirjalik tekst Haritus, õpetatus
"Kirjanduse" mõiste ajalooline kujunemine
Kirjavara (Schrifttum, )
Ilukirjandus (belles-lettres), 17-18. saj
Fiction (fiktsioon: vale, väljamõeldis; ilukirjanduslik proosateos; narratiiv) / nonfiction
Nonfiction (mittefiktsioon)
Emmanuel Carrcre "L'Adversaire" (2000), eesti k. "Vaenlane" (2002)
Jean-Claude Romand
Kirjanduse määratlused
Neoplatonlik esteetika- kunst kui ülev ja kaunis
Formalism, strukturalism- kirjandusliku teksti poeetiline funktsioon
Funktsionaalne määratlus (J. Mukaovski)
Kunst on see, mida kunstiks peetakse (iga nähtus või ese võib saada esteetilise funktsiooni
kandjaks)
Kirjanduse funktsioonid
Hedonistlik- kumsti võime naudingut pakkuda
Informatiivne-
Modelleeriv-kunsti võime maailma luua
Prohvetlik-ennustav
Sotsiaalne- suunatud inimese mõjutamisele
Kirjanduse kriitiline funktsioon- kirjandus asub pühendumuse(lojaalsus olemasolevale
süsteemile) ja vabaduse(vastandub seotud autoriteedi vaba valikuga) alge vahel, nende
vahele tekib kunst, mis leevendab 2alge vahelist pinget
Northrop Frye - kirjandus pühendumuse ja vabaduse vahel
Kirjandusteaduse koostisosad
Kirjanduse ajalugu (diakroonne vs. sünkroonne)
Kirjandusteooria- tegeleb teksti ülesehitusega
Kirjanduskriitika- vahendaja roll, uurib kaasaegseid tekste, soodustab teksti kohanemist
kultuuris,
Kirjandusteaduse abiharud
Bibliograafia (jooksev või retrospektiivne, täielik või valitud, personaalia, jne)-
trükiväljaannete fikseerimine
Historiograafia- kindla teadusharu v teadusliku probleemi uurimine
Tekstoloogia kui 1) rakendusteadus (tegeleb teksti toimetamise põhimõtetega)
või 2) tekstikriitika (uurib teksti loomelug,u autori intentsioone, võrdleb mustandeid lõpliku
tekstiga)
Heuristika- uurib kindla teadusliku probleemi lahendamise viise ja teid
Kirjanduskaanoni traditsionalistlik mõistmine
Kaanon kui klassika sünonüüm
Väärtus
Kvaliteet (semantiline tihedus,
avatus, tõlgenduste rohkus)
Harold Bloom "Lääne kaanon", "Mõjutuse äng"
94% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #1 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #2 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #3 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #4 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #5 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #6 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #7 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #8 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #9 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #10 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #11 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #12 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #13 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #14 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #15 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #16 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #17 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #18 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #19 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #20 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #21 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #22 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #23
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 23 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-06-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
105 laadimist Kokku alla laetud
2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
caroliy Õppematerjali autor

Lisainfo

Sissejuhatus kirjandusteadusesse loengute põhjal tehtud konpsekt.
retoorika , kirjanduse põhiliigid ja zanrid , luule , värsimõõdud

Mõisted

Sisukord

 • Northrop Frye
 • Historiograafia
 • Heuristika
 • Retoorika
 • Kõne ettevalmistamine
 • Eufoonia”
 • kakofoonia”
 • Kana nahas, seisavad nad kananahas
 • Öö suhkrusaias tüdrukud kui väikesed rosinad
 • Sünekdohh
 • Hüperbool
 • Veri voolas jõgedana
 • Litootes
 • Oksüümoron
 • Antropomorfism ehk inimestamine
 • Personifikatsioon ehk isikustamine
 • Tänapäeva metafooriteooriad
 • Kirjanduse põhiliigid ja žanrid
 • Eleegia
 • Epigramm
 • Romaan
 • Chevalier de la Charrette
 • Proosateose analüüs
 • Tegelased
 • Asjad ehk reaaliad
 • Tegevus
 • Kronotoop
 • Intertekst
 • Paratekst
 • Metatekst
 • Arhitekst
 • Hüpertekst
 • Narratoloogia e jututeooria
 • Luule. Värsisüsteemid ja värsimõõdud- riim, meedium, rütm
 • Vanagermaani alliteratsioonvärss
 • Siire
 • Meetrum
 • Silbiline (süllaabiline)
 • Prosoodilised
 • Silbilis-prosoodilised
 • Haiku (5+7+5)
 • Tanka (5+7+5+7+7)
 • Välteline ehk kvantiteeriv
 • Rõhuline ehk aktsendiline
 • Rõhulis-välteline ehk aktsendilis
 • Daktül
 • Kirjanduse sotsioloogia
 • Kirjandusteadus ja teised teadused
 • Eksistentsialism
 • Narratiivteooria
 • Sigmund Freud (1856-1939)
 • Carl Gustav Jung
 • Uuskriitika
 • Rhetoric
 • Prioriteedid
 • Vene vormikoolkond
 • Mütokrritika
 • James George Frazer
 • Nemi järve pühamu metsakuninga ehk viljakusjumala kultus
 • Homöopaatiline ja kontagioosne maagia
 • Viljakusjumala surm ja taassünd
 • Patuoinas
 • Uroporos
 • Monomüüt- (e kangelasmüüt)
 • Mütoloogia tänapäeva kirjanduses ja kunstis

Teemad

 • Kirjanduse klassikalise mõiste kujunemine
 • Kirjanduse” etümoloogia Euroopa keeltes: lad. litterātūra
 • Kirjanduse” mõiste ajalooline kujunemine
 • Nonfiction (mittefiktsioon)
 • Kirjanduse määratlused
 • Neoplatonlik esteetika
 • Formalism, strukturalism
 • Funktsionaalne määratlus
 • Kirjanduse funktsioonid
 • Kirjanduse kriitiline funktsioon- kirjandus asub pühendumuse(lojaalsus olemasolevale
 • süsteemile) ja vabaduse(vastandub seotud autoriteedi vaba valikuga) alge vahel, nende
 • vahele tekib kunst, mis leevendab 2alge vahelist pinget
 • Northrop Frye
 • kirjandus pühendumuse ja vabaduse vahel
 • Kirjandusteaduse koostisosad
 • Kirjandusteaduse abiharud
 • Kirjanduskaanoni traditsionalistlik mõistmine
 • Core Curriculum” USA ülikoolides
 • Kirjanduskaanoni relativistlik mõistmine
 • Jan Assmann. Kanon und Zensur (1987)
 • Kirjanduskaanoni probleem Eestis
 • Alliteratsioon
 • Assonants
 • Onomatopöa (helijäljendus)
 • Vääretümoloogia
 • tähenduse samastamine kõla sarnasuse või kokkulangemise põhjal
 • Kalambuur
 • Kõnekujundid
 • Epiteet
 • Võrdlus
 • Metafoor
 • Metonüümia
 • Hüperbool
 • liialdav suurendamine
 • alahindamine
 • Kognitiivne ehk interaktsionaalne teooria (interaction theory)
 • Kirjandus ja müüt
 • Kirjanduse põhiliigid
 • Eepika
 • Lüürika
 • Dramaatika
 • J.Tõnjanov, R.Jakobson, B.McHale
 • Puänt
 • Mihhail Bahtin (1895-1975) romaaniteooria
 • Eepose ja romaani võrdlus
 • Rüütliromaan
 • Cligès
 • Le Conte du Graal
 • Perceval
 • Pastoraalromaan e lamburi romaan
 • Kelmiromaan
 • Gooti romaan
 • Proosateose analüüs
 • Kirjandusteose fiktsionaalse maailma komponendid
 • Mihhail Bahtin
 • Romaanitüübid ja kronotoobid
 • Jutustuse aeg ja jutustamise aeg
 • Vene vormikoolkond, G. Genette
 • Vaatepunkt
 • Diegees
 • Kirjandusteose kompositsioon
 • Intertekstuaalsus
 • G. Genette: intertektsuaalsuse liigid
 • Genette’i hüpertekstid
 • Vladimir Propp
 • Dekameroni
 • Roland Barthes
 • Wayne Booth
 • Boriss Uspenski
 • G.Genette
 • J. Phelan
 • W. Labov
 • Poliitilise ja ideoloogilise diskursuse kriitika
 • kognitiivne narratoloogia- mõtlemise seostumine jutustamisega
 • Silbiline (süllaabiline) süsteem
 • Prosoodilised süsteemid
 • Daktüloid- võib korduda
 • Amfibrahhoid
 • Anapestoid
 • pürriihius
 • spondeus
 • kirjandust uuritakse ühiskondliku-sotsiaalse nähtusena
 • Retseptsiooni uurimine
 • Retseptiivne esteetika
 • Mentaalsuse (maailmapildi) uurimine
 • Subkultuur (ühised sümbolid, väärtused, keele- ja käitumisnormid)
 • Kultuuri institutsioonid ja vahendajad
 • Marketing (turustamine)
 • Pierre Bourdieu (1930-2002)
 • Pierre Bourdieu
 • Mängu” ja “draama” metafoorid kultuuriteoorias ja -sotsioloogias
 • Esteetika
 • Mõjukamad esteetilised süsteemid: Platon ja neoplatonism
 • Arthur Schopenhauer (1788-1860)
 • Maailm kui tahe ja kujutlus”
 • Jean-Paul Sartre (1905-1980)
 • Kirjandusteadus ja kunstiteadus
 • Kirjandusteadus ja psühholoogia
 • Freudism ja kunst
 • 1961)
 • Kunst ja vaimuhaigus
 • Trema
 • The Philosophy of
 • Seven Types of Ambiguity
 • Prioriteedid
 • Ferdinand de Saussure (1857-1913)
 • langue
 • parole
 • F. de Saussure
 • Langue
 • Formalistid: Juri Tõnjanov
 • Viktor Šklovski: “Kunst kui võte”
 • Strukturalism: “struktuuri” mõiste
 • Prantsuse strukturalism: Claude Lévi-Strauss
 • Binaarsed opositsioonid
 • Binaarsed ja ternaarsed struktuurid mütoloogias
 • Müüdi koodid
 • Tartu-Moskva koolkond
 • Vene formalistid (Tõnjanov, Šklovski), D. Bordwell
 • A. Gaudreault “Au littéraire du filmique: systeme du récit” (1988)
 • Kuldne oks” (1890)
 • Homöopaatiline
 • Kontagioosne
 • Frazer’i mõju modernismi kirjandusele
 • komponendid
 • Cambridge’i ritualistid: uurisid rituaalne päritolu
 • 1914)
 • Freud ja õpilased
 • K. G. Jung ja jungiaanlik traditsioon
 • Joseph Campbell
 • Otsingu süžee Lääne-Euroopa kirjanduses
 • Northrop Frye “Kriitika anatoomia” (1957)
 • Müüt ja kirjandus
 • Mütoloogia tänapäeva kirjanduses ja kunstis
 • J.J. White
 • Mütoloogia tänapäeva kirjanduses ja kunstis

Kommentaarid (2)


play7up: Nii ja naa. Teatud kohtades oli mul sellest materjalist abi.
13:35 19-10-2011

kkirsi: väga põhjalik
15:29 24-11-2009


Sarnased materjalid

62
pdf
42
docx
20
rtf
18
docx
9
odt
20
doc
34
docx
31
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto