Kategoorias sissejuhatus kasvatusteadusesse leiti 13 faili

Pedagoogika >> Sissejuhatus kasvatusteadusesse
Sissejuhatus kasvatusteadusesse
4
odt

Sissejuhatus kasvatusteadusesse

SISSEJUHATUS KASVATUSTEADUSESSE Sirkka Hirsjärv, Jouko Huttunen KONSPEKT KASVATUST PUUDUTAVA MÕTLEMISE JA TEADMUSE OLEMUS ­ Inimese argimõtlemise ja -teadmiste lähtekohaks on tema isiklikud kogemused ­ Inimesed selgitavad, tõlgendavad ja hindavad olukordi. Nad on aja jooksul talletanud mällu mitmesuguseid teadmisi nin...

Sissejuhatus... - Tallinna Pedagoogiline Seminar
161 allalaadimist
Konstruktivistlik õppimiskäsitlus
1
docx

Konstruktivistlik õppimiskäsitlus

Konstruktivistlik õppimiskäsitlus Konstruktlivistlik õppimiskäsitlus on selline, mis põhineb õppija enese aktiivsusel reaaleluliste probleemida lahendamisel. See õppimiskäsitlus ütleb, et teadmisi ei saa õpilastele valmiskujul anda. Õppija seob oma uued teadmised ise kokku, toetudes enda varasematele kogemustele ja teadmistele. Uued teadmised seab ta ühte süsteemi...

Sissejuhatus... - Tallinna Pedagoogiline Seminar
106 allalaadimist
Keskkond lapse arengu mõjutajana asendusperes
27
doc

Keskkond lapse arengu mõjutajana asendusperes

TALLINNA PEDAGOOGILINE SEMINAR Alushariduse ja täiendõppe osakond Merilin Võikar KESKKOND LAPSE ARENGU MÕJUTAJANA ASENDUSPERES Diplomitöö Juhendaja: Magister Gerta Sooserv Tallinn 2005 Sisukord Sisukord............................................................................................................................... 2...

Sissejuhatus... - Tallinna Pedagoogiline Seminar
185 allalaadimist
CÉLESTIN FREINET
5
doc

CÉLESTIN FREINET

TALLINNA PEDAGOOGILINE SEMINAR Alushariduse ja täiendõppe osakond CÉLESTIN FREINET Ettekanne Koostanud Tallinn 2009 Celestin Freinet, praktiline töökool Celestine Freinet sündis 16 oktoobril 1986 aastal Garsis, väikses prantsuse külas, Itaalia piiri lähedal. Ta sai raske haavata Esimeses maailmasõjas, sõda...

Sissejuhatus... - Tallinna Pedagoogiline Seminar
41 allalaadimist
Distsipliin
11
doc

Distsipliin

TALLINNA PEDAGOOGILINE SEMINAR NOORSOOTÖÖ OSAKOND ELIKO ROOMET NT-13 DISTSIPLIIN Referaat Juhendaja: mag. Lii Lilleoja TALLINN 2010 SIS...

Sissejuhatus... - Tallinna Pedagoogiline Seminar
46 allalaadimist
Kutsestandardi analüüs
2
doc

Kutsestandardi analüüs

Keeleoskus Üks võõrkeel-hetkel on minu võõrkeele tase väga nõrk. Palju on võõrkeelset õppematerjali, mis on kasulik ja vajalik lugeda enda täiendamiseks. Järgmisest poolaastast hakkab meil koolis võõrkeel. 2.Oskab kasutada IKT riist- ja tarkvara, sh õpiprogramme ja veebipõhiseid õpikeskkondi. Arvutit ma tunnen aga mitte põhjalikult. Küsin alati töökaaslastelt aga...

Sissejuhatus... - Tallinna Pedagoogiline Seminar
57 allalaadimist
Humaansus
2
docx

Humaansus

TALLINNA PEDAGOOGILINE SEMINAR Humaansus 2012 Humaansus- kas seda esineb tänapäeva ühiskonnas, millisel määral ja kas humaanust tuleks kasvatada ka järeltulevas põlves? Ma leian, et inimlikkus on praegusel ajal suureks probleemiks, tegelikult mitte niivõrd inimlikkus, va...

Sissejuhatus... - Tallinna Pedagoogiline Seminar
9 allalaadimist
Metafoor-mis väljendab lasteaiaõpetajaks olemist
1
doc

Metafoor, mis väljendab lasteaiaõpetajaks olemist

­Miks just selline kujund? ­Kirjeldage kuidas on selles metafooris seotud õpetaja, laps, keskkond, õppimine ja arenemine? 1. Lasteaiaõpetaja on nagu raamat/aabits. 2. Selline kujund seetõttu, et lasteaiaõpetaja peab olema täis teadmisi ja uusi nippe. Laps saab õpetajalt enda esmased teadmi...

Sissejuhatus... - Tallinna Pedagoogiline Seminar
10 allalaadimist
Neeme Korv- arvuti lapsed ning Eelkool
1
doc

Neeme Korv- arvuti lapsed ning Eelkool

Neeme Korv: arvuti lapsed - Milline kasvatustegelikkus peegeldub antud arvamusesloost? See, et lapsi visatakse kooli, et las õpetajad tegelevad nendega ning ka kodus olgu lapsed omaette avutis ja ärgu segagu. Ning vanemad õhutavad lapsi olema pigem arvutis kui lugema raamatut, sest ka nemad ju omal ajal ei viitsinud raamatuid lugeda. - Kas nõustute sellega või mitte? Miks? Ma nõustun sellega, et...

Sissejuhatus... - Tallinna Pedagoogiline Seminar
8 allalaadimist
Steiner Pedagoogika
5
doc

Steiner Pedagoogika

TALLINNA PEDAGOOGILINE SEMINAR Noorsootöö osakond NT 11 Maarika Tungal STEINER PEDAGOOGIKA Referaat Tallinn 2010 Steiner pedagoogika tuntakse ka Waldorfpedagoogoka nime all.See toetub Rudolf Steineri (186...

Sissejuhatus... - Tallinna Pedagoogiline Seminar
36 allalaadimist
ISA ROLL LAPSE KASVATAMISEL
30
doc

ISA ROLL LAPSE KASVATAMISEL

12 KOKKUVÕTE....................................................................................................14 ALLIKAD...........................................................................................................15 2 SISSEJUHATUS Antud referaadis on uuritud isade rolli perekonnas, kuidas on see muutunud võrreldes vanade aegadega, isarolli muutumist peale lahutust (kuidas muutuvad isad jäädes perekonnast välja), millised on isa-tüübid, kuidas nad omavahel erinevad ning milline isatüüp on lapsele kõige parem. 3 1. TRADITSIOONILISE KASVATUSE MUUTUS Tavaliselt peetakse ühiskondades tavapäraseks perekonda,...

Sissejuhatus... - Tallinna Pedagoogiline Seminar
4 allalaadimist
LAPSE VAATLUS
8
doc

LAPSE VAATLUS

Lapse vaatlus Lapse vanus: 1 aasta 9 kuud Lapse sugu: tüdruk – Liisa (nimi muudetud) Toimumise koht: lapse enda kodus Vaatluse aeg: 20.november, algus 18:05 – 18:52 Alustamise kellaaeg: 18:05 Situatsioon: Laps tuleb vanaisaga jalutuskäigult (käisid poes) 18.05 tuli laps vanaisaga jalutuskäigult. Nad käisid koos poes. Laps astub koridori ja märkab, et peale vanaema ja vanaisa seisan ka mina...

Sissejuhatus... - Tallinna Pedagoogiline Seminar
7 allalaadimist
EESTI KASVATUSTEADUSLIK MÕTTELUGU-Miniuurimus Enn Koemetsast
26
docx

EESTI KASVATUSTEADUSLIK MÕTTELUGU (Miniuurimus Enn Koemetsast)

3 2Ülevaade Enn Koemetsa elust...................................................................................................4 2.1Haridustee..........................................................................................................................4 2.2Töö...

Sissejuhatus... - Tallinna Pedagoogiline Seminar
4 allalaadimist