Sissejuhatus geneetikasse (0)

5 Hindamata
 
http://www.tymri.ut.ee Õppetöö Geneetika 1
1. Sissejuhatus geneetikasse. Klassikalise ja molekulaargeneetika kujunemine. Geneetika tänapäeval:
rekombinantse DNA tehnoloogia; genoomide sekveneerimine; globaalne geeniekspressiooni uurimine,
geenikiibid. Kaasaegse geneetika rakendusalad; geneetika ja meditsiin (haigust põhjustavad
mutatsioonid geenides, geeniteraapia, molekulaarne diagnostika); geneetika kaasaegses
põllumajanduses; organismide kloonimine. Geneetika väärkasutused: eugeenika; lõssenkism.
2. Reproduktsioon kui pärilikkuse alus. Rakk kui elusorganismi ehituskivi. Eukarüootne ja
prokarüootne rakk Kromosoomid. Rakutsükkel, selle toimumist mõjutavad kontrollpunktid. Raku
jagunemine mitoosi teel. Raku jagunemine meioosi teel. Meioosi häired. Meioosi evolutsiooniline
tähtsus. Gameetide moodustumine erinevatel organismidel: oogenees; spermatogenees; sugurakkude
moodustumine taimedel.
3. Mendelism: pärilikkuse üldprintsiibid. Monohübriidne ristamine ­ dominantsuse ja lahknemise
printsiip (Mendeli I ja II seadus); geen ja selle erinevad vormid ­ alleelid; homosügootsus ja
heterosügootsus; sümbolite kasutamine geneetikas; genotüüp ja fenotüüp. Dihübriidne ristamine ­
sõltumatu lahknemise seadus e. vaba kombineerumise seadus (Mendeli III seadus). Mendeli seaduste
kasutamine inimese geneetikas.
4. Mendelismi edasiarendus. Alleelne varieeruvus ja geeni funktsioon: semidominantsus ja
kodominantsus; mitmene allelism e. polüallelism; alleelide seeriad; mutatsioonide testimine alleelsuse
määramiseks; mutatsioonide toime organismile. Geenide fenotüübilist avaldumist mõjutavad tegurid:
keskkonna mõju geenide avaldumisele; penetranstsus ja ekspressiivsus. Geenidevahelise vastastikuse
toime tüübid: epistaas; pleiotroopsus; pidev fenotüübiline varieeruvus.
5. Komplekssete tunnuste päritavus. Tunnuste pidev muutlikkus ja Mendeli seadused. Mitmealleelsus.
Erinevate lookuste ja keskkonna mõju tunnustele. Alternatiivsete fenotüüpide kompleksne päritavus.
Kvantitatiivsete tunnuste analüüs: kvantitatiivsete väärtuste esinemissagedus; keskmine ja modaalklass;
varieeruvus ja standardhälve; korrelatsioonikoefitsient; regressioon. Päritavus. Päritavuskoefitsient.
Kunstlik valik. Inbriiding ja heteroos. Kvantitatiivsete tunnuste molekulaarne analüüs.
6. Kromosoomid kui pärilikkuse kandjad. Kromosoomide arv. Sugukromosoomid. Pärilikkuse
kromosoomiteooria: eksperimentaalsed tõendid selle kohta, et päritavus on seotud kromosoomidega;
kromosoomide mitteraldumine raku jagunemisel Mendeli seadused lähtudes kromosoomiteooriast.
Suguliitelised geenid inimesel: hemofiilia; värvipimedus; fragiilne X; Y kromosoomi-spetsiifilised
geenid. Soo määramine sugukromosoomide poolt inimesel, äädikakärbsel ja teistel organismidel. X-
liiteliste geenide doosi kompensatsioon: äädikakärbse X-liiteliste geenide hüperaktivatsioon isastel; X-
liiteliste geenide inaktivatsioon imetajatel.
7. Erinevused kromosoomide arvus ja struktuuris. Kromosoomide uurimise tsütoloogilised meetodid:
mitoosikromosoomide analüüs; inimese karüotüüp; meioosikromosoomide analüüs; tsütogeneetiline
varieeruvus. Genoommutatsioonid. Eu- ja aneuploidsus. Polüploidsus: steriilne polüploidsus; viljakad
polüploidid; polüploidsuse teke; katsed luua uusi polüploide laboritingimustes; koe-spetsiifiline
polüploidsus ja polüteenia. Aneuploidsus: trisoomia inimesel; monosoomia inimesel; kromosoomide
segmentide deletsioonid ja duplikatsioonid. Kromosoommutatsioonid. Ümberkorraldused
kromosoomide struktuuris: inversioonid; translokatsioonid; liitkromosoomid; Robertsoni
translokatsioonid; kromosoomides toimunud geneetilise materjali ümberkorraldustest tulenevad
fenotüübilised muutused.
8. Aheldumine, ristsiire (crossing over) ja eukarüootsete kromosoomide kaardistamine.
Kõrvalekalded Mendeli sõltumatu lahknemise seadusest; rekombinatsiooni sagedus ja geenide
aheldatuse määr; ristsiire; tõendid selle kohta, et ristsiire põhjustab geneetilise materjali
rekombineerumist; homoloogiliste kromosoomide vahelised kiasmid. Kromosoomide kaardistamine:
geneetilise distantsi mõõtmine ristsiirete sageduse kaudu; aheldunud geenide kaardistamine;
rekombinatsiooni sagedus ja distantsid geneetilisel kaardil; kiasmide sagedus ja geneetiline distants;
geneetiline ja füüsiline distants. Rekombinatsiooni osa evolutsiooniprotsessis. Rekombinatsiooni
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Sissejuhatus geneetikasse #1 Sissejuhatus geneetikasse #2 Sissejuhatus geneetikasse #3 Sissejuhatus geneetikasse #4 Sissejuhatus geneetikasse #5 Sissejuhatus geneetikasse #6 Sissejuhatus geneetikasse #7 Sissejuhatus geneetikasse #8 Sissejuhatus geneetikasse #9 Sissejuhatus geneetikasse #10 Sissejuhatus geneetikasse #11 Sissejuhatus geneetikasse #12 Sissejuhatus geneetikasse #13 Sissejuhatus geneetikasse #14 Sissejuhatus geneetikasse #15 Sissejuhatus geneetikasse #16 Sissejuhatus geneetikasse #17 Sissejuhatus geneetikasse #18 Sissejuhatus geneetikasse #19 Sissejuhatus geneetikasse #20 Sissejuhatus geneetikasse #21 Sissejuhatus geneetikasse #22 Sissejuhatus geneetikasse #23 Sissejuhatus geneetikasse #24 Sissejuhatus geneetikasse #25 Sissejuhatus geneetikasse #26 Sissejuhatus geneetikasse #27 Sissejuhatus geneetikasse #28 Sissejuhatus geneetikasse #29 Sissejuhatus geneetikasse #30 Sissejuhatus geneetikasse #31 Sissejuhatus geneetikasse #32 Sissejuhatus geneetikasse #33 Sissejuhatus geneetikasse #34 Sissejuhatus geneetikasse #35 Sissejuhatus geneetikasse #36 Sissejuhatus geneetikasse #37 Sissejuhatus geneetikasse #38 Sissejuhatus geneetikasse #39 Sissejuhatus geneetikasse #40 Sissejuhatus geneetikasse #41 Sissejuhatus geneetikasse #42 Sissejuhatus geneetikasse #43 Sissejuhatus geneetikasse #44 Sissejuhatus geneetikasse #45 Sissejuhatus geneetikasse #46 Sissejuhatus geneetikasse #47 Sissejuhatus geneetikasse #48 Sissejuhatus geneetikasse #49 Sissejuhatus geneetikasse #50 Sissejuhatus geneetikasse #51 Sissejuhatus geneetikasse #52 Sissejuhatus geneetikasse #53 Sissejuhatus geneetikasse #54 Sissejuhatus geneetikasse #55 Sissejuhatus geneetikasse #56 Sissejuhatus geneetikasse #57 Sissejuhatus geneetikasse #58 Sissejuhatus geneetikasse #59 Sissejuhatus geneetikasse #60 Sissejuhatus geneetikasse #61 Sissejuhatus geneetikasse #62 Sissejuhatus geneetikasse #63 Sissejuhatus geneetikasse #64 Sissejuhatus geneetikasse #65 Sissejuhatus geneetikasse #66 Sissejuhatus geneetikasse #67 Sissejuhatus geneetikasse #68 Sissejuhatus geneetikasse #69 Sissejuhatus geneetikasse #70 Sissejuhatus geneetikasse #71 Sissejuhatus geneetikasse #72 Sissejuhatus geneetikasse #73 Sissejuhatus geneetikasse #74 Sissejuhatus geneetikasse #75 Sissejuhatus geneetikasse #76 Sissejuhatus geneetikasse #77 Sissejuhatus geneetikasse #78 Sissejuhatus geneetikasse #79 Sissejuhatus geneetikasse #80 Sissejuhatus geneetikasse #81 Sissejuhatus geneetikasse #82 Sissejuhatus geneetikasse #83 Sissejuhatus geneetikasse #84 Sissejuhatus geneetikasse #85 Sissejuhatus geneetikasse #86 Sissejuhatus geneetikasse #87 Sissejuhatus geneetikasse #88 Sissejuhatus geneetikasse #89 Sissejuhatus geneetikasse #90 Sissejuhatus geneetikasse #91 Sissejuhatus geneetikasse #92 Sissejuhatus geneetikasse #93 Sissejuhatus geneetikasse #94 Sissejuhatus geneetikasse #95 Sissejuhatus geneetikasse #96
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 96 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2012-11-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
54 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
minivan Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mis määrab selle, et osa mutatsioone on dominantsed, osa aga retsessiivsed ?
 • Kui palju on ühel organismil erinevaid geene ?

Mõisted

Sisukord

 • Klassikalise ja molekulaargeneetika kujunemine
 • Chase
 • Francis Crick
 • Geneetika rakendus kaasajal
 • Organization
 • Kaasaegse geneetika rakendusalad
 • Geeniteraapia
 • Molekulaarse diagnostika
 • Geneetika valekasutused
 • Rakk kui elusorganismi ehituskivi
 • Eukarüootne rakk
 • Mitokondrid
 • Lühiülevaade kromosoomidest
 • Rakutsükkel
 • Raku jagunemine mitoosi teel
 • Mitoosi
 • Metafaasis
 • Anafaasis
 • Telofaasis
 • Raku jagunemine meioosi teel
 • Meioosi evolutsiooniline tähtsus
 • Gameetide moodustumine erinevatel organismidel
 • Eric von Tschermak-Seysenegg
 • Batesoni
 • Monohübriidne ristamine: dominantsuse ja lahknemise printsiip
 • Johannsen
 • Mendeli I seadus e. ühetaolisuse seadus
 • Mendeli II seadus e. lahknemisseadus
 • Sugupuud
 • Penetrantsus
 • Ekspressiivsuse
 • Epistaas
 • Pleiotroopne
 • ACP
 • Edward East
 • Valimi keskmine (sample mean)
 • Modaalklass

Teemad

 • Sissejuhatus geneetikasse
 • Reproduktsioon kui pärilikkuse alus
 • Mendelism: pärilikkuse üldprintsiibid
 • Mendelismi edasiarendus
 • Komplekssete tunnuste päritavus
 • Kromosoomid kui pärilikkuse kandjad
 • Erinevused kromosoomide arvus ja struktuuris
 • ja eukarüootsete kromosoomide kaardistamine
 • Aheldumise geneetiline analüüs, kasutades täiustatud meetodeid
 • Drosophila
 • Neurospora crassa
 • Drosophila
 • kromosoomide molekulaarne struktuur
 • DNA replikatsioon
 • E. coli
 • proofreading
 • E. coli
 • Transkriptsioon ja RNA protsessing
 • Translatsioon ja geneetiline kood
 • Mutatsioonid, DNA reparatsioon ja rekombinatsioon
 • mismatch
 • Geeni definitsioon
 • trans
 • Sissejuhatus: klassikaline ja molekulaargeneetika, geneetika
 • rakendus kaasajal
 • Gregor Mendel
 • Avery
 • Hersey
 • James Watson
 • molekulaargeneetika
 • rekombinantse DNA tehnoloogia
 • Kary Mullise
 • polümerase chain reaction
 • vitro
 • DNA replikatsioon
 • avaldumine
 • transkriptsiooniks
 • translatsioon
 • molekulaarbioloogia põhidogmaks
 • tehnoloogiat
 • kloneerimisvektoritesse
 • kloneerimiseks
 • plasmiide
 • restriktaasidega
 • rekombinantsed DNA molekulid
 • Human Genome
 • J. Craig Venter
 • Celera Inc
 • C. elegans
 • Arabidopsis thaliana
 • gene chips
 • microarray
 • in vitro
 • mutatsioon
 • vähk
 • BRCA2
 • Bacillus thuringiensis
 • kloonimisega
 • embrüonaalseid tüvirakke
 • eugeenika
 • lõssenkismi
 • Reproduktsioon kui pärilikkuse alus
 • Prokarüoodid e
 • eeltuumsed
 • nukleoidiks
 • retseptoriteks
 • tuumas
 • endoplasmaatiliseks retiikulumiks (ER)
 • Golgi kompleksis
 • eksotsütoosiks
 • lüsosoomideks
 • Tay-Sachs
 • peroksisoomid
 • vakuoolideks
 • kloroplastid
 • cristae
 • tsütoskelett
 • Duchenne’i lihaseline düstroofia
 • kromosoomideks
 • tsentromeeri
 • kinetohoor
 • DNA replikatsiooni alguspunkid
 • Tsentromeeri
 • telomeersed
 • M faasi
 • checking points
 • tsükliinideks
 • cyclin-dependent-kinases
 • START
 • apoptoosi
 • haploidne
 • mitoosi
 • diploidsed
 • homoloogiliste kromosoomide
 • haploidsed
 • Walter Flemming
 • Interfaas
 • telofaas
 • tsentrosoomi duplitseerumise
 • profaas
 • mitoosikääv
 • Ascaris
 • meioosiks
 • Esimene jagunemine (meioos I)
 • reduction division
 • võrdväärseks jagunemiseks
 • equational division
 • Zügonema
 • crossing over
 • sünapsid
 • pachynema
 • Diplonema
 • diploteen
 • diakineesis
 • Tütarkromatiidid jäävad
 • omavahel tsentromeeride kaudu ühendatuks!
 • homoloogiliste kromosoomide juhuslik lahknemine
 • ristsiire
 • gametogeneesiks
 • primaarsed ootsüüdid
 • esimeseks polaarkehaks
 • munarakk
 • primaarseteks spermatotsüütideks
 • sekundaarsed spermatotsüüdid
 • spermatiidi
 • spermatozoidideks
 • zona
 • pellucida
 • gametofüüte
 • sporofüüdid
 • Mendelism: pärilikkuse üldprintsiibid
 • Gregor Mendel
 • Carl Correns
 • William
 • geneetika
 • Pisum sativum
 • iseviljastumise
 • retsessiivne
 • dominantne
 • monohübriidseid ristamisi
 • alleelideks
 • homosügootsed
 • heterosügootne
 • genotüüpi
 • fenotüübiks
 • segregeeruvad
 • DD, Dd, dD
 • Dominantsuse printsiip
 • Segregeerumise printsiip
 • Dihübriidne ristamine: sõltumatu lahknemise seadus e. vaba kombineerumise seadus
 • Mendeli III seadus)
 • gg ww
 • G W
 • g w
 • Gg Ww
 • Mendeli seaduste kasutamine inimese geneetikas
 • Mendelismi edasiarendus
 • Alleelne varieeruvus ja geeni funktsioon
 • semidominantseks
 • kodominantsed
 • polümorfseks
 • amorfseteks
 • hüpomorfsed
 • testertüvega
 • Drosophila melanogaster
 • scarlet
 • cinnabar
 • cinnabar
 • cinnabar
 • nähtavad mutatsioonid
 • steriilseteks mutatsioonideks
 • letaalsed mutatsioonid
 • yellow-lethal
 • ensüümideks
 • Tatum
 • neomorfseteks
 • Geenide fenotüübilist avaldumist mõjutavad tegurid
 • shibire
 • rr PP
 • Rr Pp
 • rr P
 • rr pp
 • hüpostaatilised
 • hite
 • cc PP
 • Cc Pp
 • inhibiitor
 • supressorgeeniks
 • Komplekssete tunnuste päritavus
 • Francis Galton
 • Ronald Fisheri
 • allosüümideks
 • ACP
 • Wilhelm Johannsen
 • Herman Nilsson-Ehle
 • aa bb cc
 • lävitunnusteks
 • threshold traits
 • Kvantitatiivsete tunnuste analüüs
 • frequency distribution
 • The Mean and Modal Class
 • The Variance and Standard Deviation
 • variance
 • Valimi varieeruvus
 • sample variance
 • standard deviation
 • korrelatsioonikoefitsient

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

94
doc
48
rtf
34
docx
36
doc
18
doc
32
doc
22
doc
13
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto