Sissejuhatus filosoofiasse (21)

4 HEA
 
Säutsu twitteris
SISSEJUHATUS FILOSOOFIASSE
KORMDAMISKÜSIMUSED 
1. MIS ON FILOSOOFIA? 
1. Selgitage sõna „filosoofia“ etümoloogiat!

 
Filosoofia sõna: kr.k. phileo- armastan ja  sophia - tarkus. Sõna “Filosoofia” esmakasutus ei 
ole selge. Arvatakse, et 5-4. saj e.m.a. kasutas  Herodotos  seda oma töödes. Ka 
Pythagoras  ja  Sokrates  on nimetanud end tarkusearmastajateks.
2. Mida tähendab, et filosoofia  põhiküsimused  on koolkonna spetsiifilised? 
See tähendab seda, et igal filosoofia koolkonnal on omad küsimused, millega nad 
tegelevad.
3. Milliste küsimustega tegeleb  epistemoloogia ? 
Epistemoloogia on  tunnetusteooria  e. teadmusteooria. Põhiküsimused: Mis on teadmine? 
ja Mida me teame? Mis erinevus on teadmisel ja pelgal uskumusel või arvamusel? Millised 
on teadmise kriteeriumid? Millised on õiged meetodid teadmiste hankimiseks? Mil ised on 
teadmiste allikad? Mida me teame? Mida on üldse võimalik teada? Kuidas defineerida 
teadmist?  Epistemoloogia põhisuundadeks on  empirism  ja  ratsionalism . Teadmiste 
al ikana rõhutavad empiristid kogemust, ratsionalistid aga mõistust. äärmuslikud 
epistomoloogilised teooriad on  skeptitsism  ja agnostitsism. Skeptitsism on kahtlemise 
filosoofia. Agnostitsism on õpetus, mis eitab teadmiste võimalikkust. 
4. Milliste küsimustega tegeleb  ontoloogia
Ontoloogia on  olemisõpetus . Põhiküsimus: Mis on olemas? Ei ole õpetus selle kohta, 
kuidas olla või elada. Et jõuda päris ontoloogiliste probleemideni, tuleb küsimuss Mis on 
olemas? täpsustada:
Mis li ki asju on olemas?
Millised on kõige üldisemad olemasolu liigid?
Mis li ki asjad eksisteerivad iseseisvalt, sõltumatult?
Fundamentaalseteks küsimusteks peetakse näiteks neid, mis puudutavad järgmisi 
mõisteid: mina(peetakse silmas ego, Kas minu mõtlev vaim on olemas?); nemad(siin küsib 
“mina”, kas teised teadvused on olemas, Kas mina olen ainuke mõtlev vaim maailmas või 
mitte? Solipsist- see, kes usub, et tema ise on ainuke teadvusega olend maailmas); 
välismaailm (see, mis on väljaspool mõtteid, Kas  väljaspool minu mõtteid, kujutlusi ja 
teadvust on miski? Kas kead on olemas või see ainult näib ni  ja olemas on ainult mõtted 
ja kujutlused?- idealism ); Jumal(Kas on olemas ülimalt täiuslik olend?Kas on olemas kõige 
oleva algpõhjus?need on  religioonifilosoofia  küsimused); arvud(Kas arvud eksisteerivad 
iseseisvalt, sõltumatult?); propositsioonid(asjad võivad ol a või mitte olla nii nagu väidetud)
5. Milliste küsimustega tegeleb  metafüüsika ? 
Mõnikord defineeritakse metafüüsikat kui olemise õpetust, Ta on ontoloogiaga tihedalt 
põimunud. Ontoloogiat nimetatakse vahel metafüükikaks, kuna enamus ontoloogilise 
küsimusi ja vatuseid on metafüüsilised. Metafüüsika räägib aistitava maailma 
mitteaistitavatest põhjusetest. 
Mis eksisteerib? Kas inimese puhul saab eristada keha ja vaimu (hinge)? Kas inimese 
tahe  on vaba?
6. Nimetage praktilise filosoofia valdkondi! 

94% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Sissejuhatus filosoofiasse #1 Sissejuhatus filosoofiasse #2 Sissejuhatus filosoofiasse #3 Sissejuhatus filosoofiasse #4 Sissejuhatus filosoofiasse #5 Sissejuhatus filosoofiasse #6 Sissejuhatus filosoofiasse #7 Sissejuhatus filosoofiasse #8 Sissejuhatus filosoofiasse #9 Sissejuhatus filosoofiasse #10 Sissejuhatus filosoofiasse #11 Sissejuhatus filosoofiasse #12 Sissejuhatus filosoofiasse #13 Sissejuhatus filosoofiasse #14 Sissejuhatus filosoofiasse #15
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 15 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2010-11-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
454 laadimist Kokku alla laetud
21 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
cocochoo Õppematerjali autor

Lisainfo

Kursuse "Sissejuhatus filosoofiasse" 2010.a kevadsemestri kordamisküsimused

Küsimused teemade kohta:
1. MIS ON FILOSOOFIA?
2. TÕDE
3. TEADMINE
4. ÕIGE KÄITUMINE
5. DEMOKRAATIA
6. VABADUS
7. ÕIGLUS
8. KUNST

Kokku on 120 küsimust, täieliku vastuse andisin 109-le.
Ise sain selle konspekti järgi õppides A.

filosoofia , vabadus , õiglus , kunst , käitumine

Mõisted

Sisukord

 • SISSEJUHATUS FILOSOOFIASSE
 • ÕIGLUS

Teemad

 • KORMDAMISKÜSIMUSED
 • MIS ON FILOSOOFIA?
 • Selgitage sõna „filosoofia“ etümoloogiat!
 • Mida tähendab, et filosoofia põhiküsimused on koolkonna spetsiifilised?
 • Milliste küsimustega tegeleb epistemoloogia?
 • Milliste küsimustega tegeleb ontoloogia?
 • Solipsist
 • idealism
 • Milliste küsimustega tegeleb metafüüsika?
 • Nimetage praktilise filosoofia valdkondi!
 • Nimetage filosoofia 3 ratsionaalset tunnust!
 • Mida tähendab et filosoofia on kriitiline?
 • Iseloomustage filosoofiat Sokratese ja Jeesuse erinevusele tuginedes?
 • Sokrates ei andnud oma õpilastele edasi dogmasid ega õpetussüsteeme, ei
 • lunastust ega pääsemist. Sokrates ei nõudnud oma järgijatelt usku
 • mingitesse eelnevalt mõõdetud usupügalatesse; tema eeskuju suunas
 • inimesi iseenda kaudu uurima ja taotlema tarkust, tõde ja hüve, kirglikult
 • kustutamatult tõde janunema. Sokrates oli filosoof, kes armastas tarkuse
 • otsimist, mitte õpetaja, kellel see tarkus juba käes.”EsaSaarinen(2004: 20)
 • Mida õpetab filosoofia Russelli arvates? Tooge näide!
 • Mida tähendab et filosoofia argumentatiivne!
 • Selgitage milles seisneb tarvilike ja piisavate tingimuste meetod?
 • Millist otstarvet on filosoofiale omistatud?
 • Selgitage filosoofiliste probleemide iseloomu I. Berlini järgi!
 • Miks võiks varakeskaegset astronoomiat pidada filosoofiliseks distsipliiniks?
 • TÕDE
 • Iseloomustage vähemalt kolme asja, mida võib tähendada „tõeteooria“!
 • Miks ei saa kivid ja autod olla tõesed?
 • Milles seisneb valetaja antinoomia (paradoks)?
 • Iseloomustage tõe vastavusteooriat ja esitage vähemalt kaks etteheidet sellele!
 • Milles seisneb tõe koherentsusteooria?
 • Milles seisneb printsipiaalne erinevus vastavusteooria ja koherentsusteooria
 • vahel?
 • Mis kõneleb koherentsusteooria poolt?
 • Iseloomustage vähemasti kahte koherentsusteooria nõrkust!
 • Iseloomustage lühidalt pragmatismi tõekontseptsiooni!
 • Esitage vähemalt 2 vastuväidet pragmatismi tõekontseptsioonile!
 • Milles erinevad pragmatism ja intellektualism Jamesi järgi?
 • Kas Jamesi järgi on olemas absoluutseid tõdesid?
 • Mis on deflatsionism ja kuidas see erineb teistest tõeteooriatest?
 • Mida tähendab et „on tõene“ on performatiivne väljend?
 • Milles seisneb „tõe/tõesuse“ ekspressiivne otstarve?
 • TEADMINE
 • Millega tegeleb epistemoloogia?
 • Mida tähendab küsimus „teadmise määrast“?
 • Mida heidab feminism ette traditsioonilisele epistemoloogiale?
 • Iseloomustage empirismi ja ratsionalismi erimeelsust teadmise allika küsimuses!
 • Iseloomustage I. Kanti tunnetusteooria põhisisu!
 • Miks pidada Platonit ratsionalismi aga mitte empirismi eelkäijaks?
 • Selgitage näidete varal tutvusteadmise ja oskusteadmise erinevust?
 • teadmine) teadmine? Moodusta näide!
 • Milles seisneb teadmise traditsiooniline määratlus?
 • Selgitage traditsioonilise määratluse (ÕTU) „uskumise“ ja „tõesuse“ tingimust!
 • Selgitage traditsioonilise määratluse „õigustatuse“ tingimust!
 • Kritiseerige traditsioonilist teadmiskäsitlust (ÕTU) vähemalt kahel viisil!
 • Mida lisas põhjuslik teadmisteooria ÕTU-le?
 • Milles seisneb nn vihmanäide põhjusliku teadmisteooria vastu?
 • Selgitage Austini väidet, et teadmise ja uskumise erinevus võib olla väljaspool
 • igasuguseid psühholoogilisi seisundeid?
 • ÕIGE KÄITUMINE
 • Selgitage normatiivse eetika ja meta-eetika erinevust?
 • Selgitage teleoloogilise eetika ja deontoloogilise eetika erinevust!
 • Selgitage teo-utilitarismi erinevust reegli-utilitarismist!
 • Mis kõneleb utilitarismi kasuks?
 • Kritiseerige utilitarismi vähemasti kahel viisil!
 • Mis on intuitsionism ja kas see on konsekventsialistlik või deontoloogiline
 • teooria?
 • Miks ei saa intuitsionistiga vaielda?
 • Nimetage kahte reegli-deontoloogilist teooriat!
 • Miks ei ole Kanti eetikateooria konsekventsialistlik?
 • Milles seisneb kategooriline imperatiiv?
 • Selgitage milles seisneb universaliseeritavuse test?
 • Milles erinevad hüpoteetiline imperatiiv ja kategooriline imperatiiv?
 • Esitage Kanti eetikateooriale vähemalt kaks vastuväidet!
 • Tooge näide kohustuste konfliktist?
 • Milles seisneb nn tegude tagajärgede probleem ja kuidas C. I. Lewis seda
 • leevendas?
 • DEMOKRAATIA
 • Mis on demokraatia?
 • Kes on see „rahvas“ kes demokraatias valitseb?
 • Võrrelge omavahel otsest demokraatiat ja esindusdemokraatiat!
 • Kas demokraatia toob paratamatult kaasa vabaduse?
 • Milles seisneb üldise tahte ja kõigi tahte erinevus Rousseau järgi?
 • Selgitage vähemalt kahte asjaolu demokraatia kasuks!
 • Esitage vähemasti kaks kaalutlust osalusdemokraatia vastu!
 • Kritiseerige demokraatiat kahel mitte-platonlikul viisil!
 • Kuidas kritiseerib Platon demokraatiat?
 • teooriast?
 • Milles seisneb Wollheimi (demokraatia) paradoks?
 • Milliseid hädaohte näeb Mill demokraatiale ja milliseid väljapääse ta pakub?
 • Milles seisneb võimude lahususe idee?
 • Kuidas kritiseerib Schumpeter klassikalist demokraatiadoktriini?
 • Milles seisneb Schumpeteri demokraatiakontseptsioon?
 • VABADUS
 • Nimetage neli filosoofilist probleemi seoses vabadusega!
 • Kuidas on vabadus poliitikafilosoofia probleemiks?
 • Negatiivne vabadus“ tähendab …
 • Selgitage positiivse vabaduse paradoksi!
 • Selgitage MacCallumi etteheidet negatiivse ja positiivse vabaduse eristamisele!
 • Milles seisneb liberaalide/libertaaride ja sotsialistide/egalitaaride erimeelsus
 • vabaduse takistamise/piiramise küsimuses?
 • Milles seisneb küsimus vabaduse väärtusest/staatusest?
 • Kuidas põhjendas Mill seisukohta, et mõtte ja arutlemisvajadus peaks olema
 • täielik?
 • Kuidas põhjendab Mill vabadust?
 • Milles seisneb Milli vabaduse e. kahjuprintsiip?
 • Mida saab väita Milli progressiusu vastu?
 • Kuidas õigustas Mill vabaduseprintsiipi?
 • Kellele rakendub vabadus e. kahjuprintsiip Milli järgi?
 • Kritiseerige vabadusprintsiipi vähemalt kahel viisil?
 • Milles seisnevad marksistlikud vastuväited liberalismile?
 • ÕIGLUS
 • Nimetage vähemalt kolme tüüpi „asju“ millele omistatakse õiglust!
 • Mis on jaotav õiglus?
 • Mis on korraldav õiglus?
 • Mis on jaotava õigluse põhiküsimused?
 • Formuleerige vähemalt 3 õiglase jaotamise printsiipi!
 • Iseloomustage töö rolli Locke’i omandikontspetsioonis!
 • Millised probleemid seonduvad Locke’i omandiõigusega?
 • Iseloomustage vähemalt kahte argumenti vabaturu vastu!
 • Kirjeldage Rawlsi hüpoteetilist algolukorda?
 • Milles seisneb hüpoteetilise algolukorra konstrueerimise mõte?
 • Kritiseerige Rawlsi õiglusteooriat vähemasti kahel viisil!
 • Kuidas kritiseerib Nozick malli ja eesmärgikeskseid õigluskontseptsioone?
 • Iseloomustage Nozicku libertaarset õigluskontseptsiooni ja vähemasti ühte
 • vastuväidet sellele!
 • Iseloomustage Walzeri kommunitaarset õigluskontseptsiooni!
 • Kuidas kritiseerib Walzer Rawlsi ja Nozicku õigluskontseptsioone?
 • KUNST
 • Iseloomustage nelja kunstifilosoofia põhiprobleemi!
 • Selgitage küsimuse „mis on kunst“ vähemat kahte tähendust?
 • Milles seisneb anti-essentsialistlik kunstiteooria?
 • Milles seisneb Wittgensteini vaadete mõju anti-essentsialismile?
 • Mida tahtis Kennick tõestada kaubalao näitega?
 • Selgitage traditsioonilise esteetika kahte eksimust Kennicki järgi!
 • Milles seisneb Danto visuaalselt eristamatute paaride argument?
 • Iseloomustage institutsionaalset kunstidefinitsiooni ja selle põhimõisteid!
 • Milles seisneb nn „Wollheimi dilemma“?
 • Milles seisneb esteetiline kunstidefinitsioon?
 • Esitage vähemalt kaks vastuväidet esteetilisele kunstidefinitsioonile!
 • Milles seisneb narratiivne kunstikäsitlus?
 • Selgitage nn esimese kunstiteose etteheidet ajaloolistele kunstimääratlustele!
 • Kuidas kritiseerib Dickie Stolnitzi esteetilise hoiaku teooriat?
 • Miks võib Danto kunstiteooriat nimetada anti-esteetiliseks?

Kommentaarid (21)


silkenfloss: Kasutasin 2015 aastal, ei olnud väga kasulik, mõned teemad puuduvad ja mõned on liialsed. Kui otsite midagi eksamiks, siis soovitan slaide ÕIS-ist kasutada, seal on kõik, mis eksamiks vajalik on!
17:02 07-06-2015

kaarika: Olen probleemi ees, et see fail ei avane minu arvutis, proovin kusagil arvutis uuesti, kus odt.fail avaneks ja siis kommenteerin.
22:16 17-01-2011

Liisa Kask: Ei saa avada selliseid faile. Võiks olla salvestatud ikka rohkem levinud failina (nt doc)!
14:54 27-12-2011


Sarnased materjalid

34
docx
37
docx
51
docx
18
pdf
13
docx
27
docx
59
pdf
34
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto