Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse (0)

5 Hindamata
 

Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse < strong >Invisibilia - maailma nähtamatu pool, kõik, mida maailmas näha ei ole.

Mõistmise lähtekohad

1. „Üleloomuliku“ puudumine – vanas usus ei tõlgendatud üleloomulikke juhtumisi

üleloomulikena, vaid seda peeti lihtsalt elu osaks, üheks kogemuseks.

2. Olendite paljusus – lisaks materiaalsetele olenditele on igasuguseid muid olendeid,

kes võivad endale aegajalt võtta nähtava kuju, see ei tee neid vähemreaalseks.

3. Arusaam väest – usundi üheks aluseks on vägi ehk energia, see ei ole materiaalne,

kuid võib avalduda ka materiaalses maailmas. Ümberpaiknev jõud.

4. Nähtamatud seosed asjade vahel, aegade vahel – need seosed on mõjutatavad

„üleloomulikul“ teel, nõidumise, maagia kaudu. Seosed on olemas asjade ja olendite
vahel, aegade vahel (oleviku ja tuleviku). Nähtamatute seoste mõjutamist, nende
käimapanekut nimetatakse maagiaks. Igasugused tegevuskeelud käivad samuti maagia
alla. (nt. mingite asjade mittetegemine hoiab halvad asjad eemale, toas vilistamine?)

5. Pühaduse tunnetus – püha on midagi erilist, teistsugust, tavalisest eraldatu. Püha

avaldub ajas ja ruumis. Pühad kohad on olemas kõikides religioonides, sellistes
kohtades võivad suurema tõenäosusega toimuda kokkupuuted üleloomulikuga.
18. sajandi – 19. sajandi eestlasi peeti metslasteks, kirjakultuuri sel ajal veel ei tuntud.
Võiks nimetada neid pigem põlisrahvaks kui metslaseks tegelikkuses. Kirjakultuuri-
eelne rahvausund : paiksus ja traditsioonipõhisus. „See on meie vana usk. Nii on meie
vanemad meile õpetanud.“ Usus ei kaheldud, see oli traditsiooni kandja.

Murrang 19. sajandil

Sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised muudatused. Loobutakse oma vanast
kultuurimudelist, võetakse sisuliselt üle saksa kultuurimudel ning saadakse eestlasteks
kui rahvuseks. Rajaneb sakslaste matkimisel riietuses, ühistegevuses, kultuuris.
- Talude päriseksostmine + majanduslik ühistegevus
- Euroopaliku kultuurimudeli omaksvõtt: seltsielu, laulukoorid
- Kooliharidus ja lugemisoskus – on rajanud teed ärkamisajale. Kool toob kaasa kiire
muudatuse erinevates mõtlemissfäärides.

Kooliharidus ja muutused mõtlemisviisis:

1. Abstraktsete üldmõistete tulek 2. Klassifitseeriv liigendamine 3. Loogiliste vastuolude

küsimus – kui näed surnud inimest unes , siis kus ta on? Taevas, hauas, lihtsalt unenäos?

4. Suhtumine seletamatusse

Mõned seletused seto kontekstist, miks tänapäeval ei kogeta „üleloomulikke“ asju:
Nüüd on ilm nii tehnikat täis, et tondil ei ole kohta, kus olla. Inglid , vaimud… - nüüd
inimestele enam ei näidata, nüüd inimesed on nii patused, vanasti olid õndsad. Vanast
oli rahvas nii õnnis, et nägi, enam aga ei näe ei halbu ega häid vaime. On kaotanud
võimaluse näha.
Muinasusund ja rahvausund
Need ajatakse sageli segamini. Eesti ajaloos oluline murrang on 13. sajand, ristisõjad ,
vallutus, Eesti lülitumine kristliku Euroopa kultuuriruumi . Sellest varem oli muinasaeg ,
sellest ettepoole jääb keskaeg , ajalooline aeg.
Muinasusund on need rahvapäraste uskumuste kogumid, mis jäävad enne 13.
vallutuste aegsesse aega. Arheoloogilised allikad, raskesti mõistetav, ajas muutuv.
Muinasusundit uurides saab kasutada, ainult sellest kindlast ajast pärinevaid allikaid,
metodoloogiliselt ei ole õige kasutada hilisemast ajast pärit allikaid varasema usu
rekonstrueerimiseks.
Rahvausund on ristisusuaegne usund , pärast 13. sajandi vallutust. See ei ole ka ajas
ühtne usund : katolikuaegne, rootsiaegne , 19. sajandi rahvausund, 20. sajandi
rahvausund.

Rahvausund ja ajalooline kultuuriruum

15. sajandil püsib muinasusund, kuid katoliku usk tungib tugevalt sisse. 16. sajandil

on eestlastest saanud üldjuhul katoliiklased , kuid samas püsivad edasi mitmed
muinasusundi traditsioonid (nt väikeste panuste kaasapanemine surnule). Tekib
sünkretistlik sümbioos vanast ja uuest, kus kristliku sisuga uskumused on tulnud
vanade uskumuste kõrvale ning vanadest on midagi kadunud. Vanad uskumused
kestavad teatud sfäärides välja 19.-20. sajandini.
94% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #1 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #2 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #3 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #4 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #5 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #6 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #7 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #8 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #9 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #10 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #11 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #12 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #13 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #14 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #15 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #16 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #17 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #18 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #19 Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse #20
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2015-11-27 Kuupäev, millal dokument üles laeti
11 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
K O Õppematerjali autor

Lisainfo

Failis on kirjeldatud Eesti ja Seto rahvausundi olulisemaid mõisteid ja termineid.
invisibilia , vägi , pühandus , uurimislugu , surm , matusekombestik , kõivupuu , kodukäija , usund , rist , olend , rahvausund

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kui näed surnud inimest unes , siis kus ta on ?

Mõisted

invisibilia, olendite paljusus, arusaam väest, pühaduse tunnetus, pühad kohad, kirjakultuuri, muinasusund, rahvausund, kihelkond, kihelkond, igas kihelkonnas, alates ristiusustamisest, setomaa, rahvaluulekogud, kogud, arheoloogilised materjalid, laiendatud tõlge, kultuurimõjud, rahvaluule, masing, uurib põhja, põlluharijate usund, usk väesse, pühitsemine, ajakäsitus rahvausundis, rahvausundis, tähtsaks, toimus kiriku, noorkuu, ööpäeva sees, pimedal ajal, deus otiosus, ukuvakk, oskar loorits, jaanitule tegemine, baltimaadest, päevapööramisemägi, kuu kohta, veekogudest, järvesid, tulel, eesti surnuaedadel, hiiealal, taludel, ravipuud, setumaal, päris ohvrikivid, pärimuses, soomeugri rahvastel, peielauas, surnul, peegelduspilt, setu traditsioonis, söödakse, setu kultuuris, setu kultuuris, pärimuses, kalmistutel, üsna palju, setu puhul, kodukäija ilmingud, kodukäija tõrjumiseks, hingedeaeg, praegusel ajal, kadrid, omaette rühmaks, haldjaga, metsavaimud, vepsa maailmapildis, stereotüüpne näkk, näkk, esimeseks olendiks, majavaimu, kolle, majaga, läänepoolses eestis, tõnnil, kuradi sõna, kuradil, kuradit, kuradi tõrjumisel, suhteliselt palju, päikeseloojangut, vahetatud laps, kuradiga seoses, ristiusuajal, hatajärv, puugirohketeks aladeks, setu traditsioonis, teisteks uskumusolendid, luupainaja, luupainaja kogemus, rõhuv raskus, mardus põhja, sõna nõid, nõiad, nõidade eest, nõidusega, setu traditsioonis, sobija, pühakud, pühakud, suhtlus pühakutega

Sisukord

 • Sissejuhatus Eesti ja Seto rahvausundisse
 • Invisibilia
 • Mõistmise lähtekohad
 • Murrang 19. sajandil
 • Kooliharidus ja muutused mõtlemisviisis
 • Muinasusund ja rahvausund
 • Muinasusund
 • Rahvausund
 • Rahvausund ja ajalooline kultuuriruum
 • Kihelkond
 • Setomaa
 • Setomaa rahvausundi eripärad
 • Allikmaterjalid rahvausundite
 • Rahvaluulekogud
 • Hurda kogu
 • Sommeri kogu
 • Varasemad kirjeldavad publikatsioonid
 • Kirjalikud allikad
 • Keskaeg
 • Arheoloogilised materjalid
 • Keeleajaloolised allikad
 • Uurimisloost ja üldistustest
 • Kristjan Jaak Peterson
 • Friedrich R. Faehlmann
 • Ärkamisaja rahvusromantism
 • Matthias Johann Eisen (1857-1934)
 • Oskar Loorits (1900-1961)
 • Uku Masing
 • Masingu mõtted
 • Ivar Paulson (1922-1966)
 • Mall Hiiemäe (1937)
 • Marju Kõivupuu
 • Praegu aktiivsemalt tegutsevad rahvausundi uurijad
 • Ülo Valk
 • Kõpp
 • Vägi
 • Väe avaldumine
 • Väe suunamisviisid
 • Pühitsemine
 • Ajatsükli väiksemad ringid
 • Noorkuu
 • Nädalaring
 • Päevaring
 • Maailm ja loodus
 • Taevas
 • Äike, pikne
 • Päike
 • Vikerkaar
 • Taevased märgid
 • Kohad ja asjad kui olendid
 • Kultuslikud kivid
 • Matusekombed võib laias laastus jagada kahte rühma
 • Siirderiitused
 • Looma tapmine
 • Matuseriided
 • Surnule kaasa pandavad asjad
 • Kaitse- ja tõrjeriitused
 • Kodukäijatõrje
 • Surma viis, aeg ja asjaolud
 • Setu matusekommete erijooni
 • Külakalmed pärimuses
 • Kodukäija / Rahuta surnu
 • Põhjused, miks surnu tuleb kodukäijaks
 • Hingedeaeg
 • Loodusesse jäänud hinged
 • Loodusevaimud
 • Maaisa, Maaema
 • Kodu ja viljakusega seotud olendid
 • Kurat
 • Hatajärv
 • Muud negatiivsed olendid
 • Libahunt
 • Luupainaja
 • Mardus
 • Nõidus ja maagia
 • Pühakud

Teemad

 • Kirjakultuuri
 • eelne rahvausund
 • Kooliharidus ja muutused mõtlemisviisis
 • sajandil
 • on eestlastest saanud üldjuhul katoliiklased
 • murrang rahvausundis
 • Setomaa rahvausundi eripärad
 • Jakob
 • E – M. J. Eisen
 • S – Samuel
 • Varauusaeg
 • Rootsi aeg
 • Tähtsus
 • uurija ja usundifilosoofina
 • Praegu aktiivsemalt tegutsevad rahvausundi uurijad
 • Tõnno Jonuks
 • Mare Kõiva
 • Johan
 • rahvareligiooni alusmõisteid
 • Inimesed on väekandjad
 • avaldub ka vaimolendite kaudu
 • amuletid, mälestusesemed, kingitused, ehted
 • sõnadega
 • loitsudega, silma, pilguga, kätega (ravimine), peale
 • puhumine
 • tsükliline
 • Noorkuu
 • Vana kuu
 • Täiskuu
 • Nädalaring
 • Päevaring
 • Deus otiosus
 • Ukuvakk
 • Matusekombed võib laias laastus jagada kahte rühma
 • uksed ja aknad lahti
 • Vaikusenõue
 • Surnu pesemine
 • Surnu riietamine
 • Rinnale „hingeristike“
 • Surnu valvamine
 • Surnu vaatamas käimine
 • Looma tapmine
 • Peiesööming (ohverdus)
 • Põhjused, miks surnu tuleb kodukäijaks
 • metshaldjas
 • eksitaja
 • Näkk
 • vetevaimud
 • kalade kaitsehaldjad
 • majavaim
 • viruskundra
 • Tõnn
 • ristiusueelne
 • hirm äikese ees
 • ristimärk
 • tantsijate, joojate, kaardimängijate sekka
 • vahetatud laps
 • kurat kutsub enesetapule
 • ettevaatusabinõusid
 • demoniseerumine
 • varavedaja
 • Kratt
 • pisuhänd
 • vedaja
 • tuulispead
 • Külmking
 • nõid
 • tark
 • ravimispraktika
 • arbumine
 • tulu- ja viljakusnõidus
 • pahatahtlik nõidus
 • pulmanõidus
 • kuri silm, ärasõnamine, ärakiitmine
 • ravijad
 • sobija, sobimine
 • reaalsed kaitsjad ja aitajad
 • lapsele nimi pühaku järgi
 • eluvaldkondade kaupa

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

85
rtf
0
docx
87
docx
937
pdf
343
pdf
990
pdf
477
pdf
29
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto