Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 (0)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Majandusteaduskond
Rahanduse ja majandusteooria instituut
Rahanduse ja panganduse õppetool
Tõnis Teinemaa
Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs
Kodutöö õppeaines finantsturud ja - institutsioonid
Õppejõud: vanemteadur Tõnn Talpsepp
Tallinn 2013

Sisukord


20

Sissejuhatus

Kronoloogilise kodutöö uurimisobjektiks valitud Silvano FG ajalugu on küllaltki pikk ulatudes Eestis tagasi juba Nõukogude Liidu aegadesse. Iseseisvas Eestis jõudis ettevõte börsile 1997. aastal. Kuna ettevõtte pikemal ajalool pole erilist seost täna börsil toimuvaga, siis otsustasin uuritavaks ajavahemikuks valida kolm aastat, perioodi 24.03.2010 kuni 24.03.2013. Teatud varasem tutvustus ettevõte tegevusest on antud ka rubriigis oluline teada ning esimeses täpsemas selgituses kronoloogilise analüüsi all.
Ettevõte omab tänase seisuga 39,4 miljonit aktsiat, mis kõik on börsil ka kaubeldavad. Kuna Silvano on peale Tallinna börsi ka Varssavi börsil, kuid Varssavi börsil on ettevõtte likviidsus äärmiselt madal ning aktsiahind jäljendab valdavalt Tallinnas toimuvat, siis koostasin töö just Tallinna börsi hinnainfo põhjal.
Kuna antud ajaperioodi jäi Silvano Tallinna börsil toimunud taassünni, üüratu kasumi ja hüperinflatsiooni ning segaduse ajastud, siis võiks töö anda huvitava sisu mõistmaks Eesti finantsringkondades Silvano FG ümber toimunud arutelusid.
Kuna suuremal osal antud perioodist olen ka ise Silvanot omanud ning jooksvalt ettevõtte tegevust analüüsinud, siis kaasasin teatud töö osades olevate hinnaliikumiste selgituste juurde oma samal ajal eksisteerinud mõtted. Konkreetset informatsiooni oma tehingutest siiski välja ei toonud .

Ettevõttest

Oluline teada

Silvano FG on endise Klementi põhjal loodud börsiettevõte, mis aja jooksul on pidevas muutuses olnud. Ettevõte on aja jooksul läbinud ka mitmeid pankrotte ning koos omanike vahetusega muutnud nii nime, kui ka konkreetsemat tegevusala . Kui kunagi tegeleti erinevate naiste tööriiete ja kitlite tootmisega, siis aja jooksul on toodetud ka teisi naistele mõeldud rõivaid ning tehtud ka allhanget. Täna tegeleb ettevõte üksnes naistepesu disaini, tootmise ja müügiga. Seejuures eksisteerib ettevõttel hulk erinevaid brände, mida toodetakse Lätis ja Valgevenes asuvates tütarfirmades. Eestis paiknemine on seotud eelkõige ajaloo, mitte praktiliste kaalutlustega.
Antud töös on oluline, et tänase majanduskriisi alguses läks Silvano endine omanik Alta Capital pankrotti ning Indrek Rahumaale varem kuulunud ettevõtte uueks omanikeks said kriisi vältel kohati röövkapitalismi mainega Toomas Tool ja ta Monaco äripartner. Neile kahele kuulub kokku veidi üle 40% ettevõttest. Ülejäänud ettevõte on jagunenud erinevate fondide vahel.
Eelmise omaniku mõjul on ettevõte peale Tallinna börsi ka Varssavi börsi nimekirjas ning 15% aktsiatest on seal kaubeldavad. Kuna valdav enamik neist aktsiaid omavatest fondidest ei ole otseselt tänase omaniku Toomas Tooliga sidet omanud, siis töö käigus tuleb ka välja, et nende huvi ettevõtet omada ei pruugi olla kõige tugevam.
Vaadeldaval perioodil on Silvano äritegevust mõjutanud eelkõige tütarfirma Milavitša tegevus. Kolme aastaga on suudetud ellu rakendada juba eelmise omaniku ajal välja mõeldud frantsiisipoodide idee. Sellega seoses on aasta aastalt oluliselt kasvanud ka ettevõtte esinduste hulk eelkõige Venemaa ja SRÜ riikides.

Kronoloogiline analüüs


Graafik 1: Silvano aktsiahinna muutus kogu uuritaval perioodil
Allikas: BigCharts.com
Kuna katsed ise mõnda täies pikkuses asjalikku graafikut teha ebaõnnestusid, siis on siin kuvatud BigCharts.com-i abil Silvano aktsiahinna liikumine vahemikus 24.03.2010 kuni 24.03.2010. Kuna antud graafikule on kuvatud vaid tulude muutused ja dividendid, aga mitte näiteks aktsiakapitali vähendamised ja mood olulised tegurid, siis olen edasises töös jooksvalt kasutanud ka väiksemat perioodi tutvustavaid graafikuid.

2010

30.04.2010 2009. aasta auditeeritud majandustulemused

2009 aastal oli ettevõte kahjumis ning kriisi vältel oli Silvano aktsia ligi 6,5 eurose taseme juurest märkimisväärselt langenud ning käinud pankroti ohu tõttu ka 0,25 eurose hinnataseme juures. Kuigi 2009. aasta oli ettevõtte jaoks jätkuvalt kahjumlik, siis olid ettevõttes toimunud märkimisväärsed muutused toonud kaasa ka küllaltki olulise kasvu.

17.05.2010 2010. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne

2010 aasta I kvartal oli ettevõtte jaoks märgilise tähtsusega, kuna üle pika aja jõuti uuesti kasumisse. Kuigi ka varem oli tehtud läbi oluline ralli , siis andis see sisendi järgnevateks tõusudeks.

28.06.2010 Silvano Fashion Groupi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Antud üldkoosolek oli oluline, sest 2009 aasta kahjumi katmise kõrval otsustati jätkata ka dividendide maksmisega. Nimelt ühe aktsia kohta maksti välja 5 eurosendi suurune dividend . Samuti otsustati vahetada ka audiitorit ning uueks audiitoriks sai KPMG Baltics AS.
Pikemas perspektiivis andis ettevõtte tegevusele ka nõukogu liikme vahetus. Tagasi astus Sven Kunsing ning uueks nõukogu liikmeks valiti Ants Susi , kes oli samal ajal ka OÜ Baltsped juhatuse liige ja Toomas Toolile kuuluva Esmar nõukogu liige ning lisaks PÜ Callada Invest juhatuse liige jms (Börsiteade).

20.07.2010 Olulise osaluste muutused, PPIM ost

Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM) teavitas AS-i Silvano Fashion Group (SFG) juhatust talle kuuluvate häälte arvu suurendamisest SFG-s 13,13 %-ni (enne oli 10,91 %-). Nimetatud protsent väljendab PPIM-i klientidele kuuluvate ja PPIM-i poolt hallatavate aktsiaportfellide osalusi. Olulist osalust omandanud Poola fondihalduri poolne jätkuv osaluse suurendamine tugevdas ka väiksemate turuosaliste lootusi ettevõtte kasvule.
Lisaks oli tekstis huvitav lause: „PPIM teavitas, et edasised investeerimisotsused tehakse kasutades fundamentaalanalüüsi. SFG-sse investeerimise eesmärk on kasvatada PPIM-i poolt valitsetavate portfellide väärtust (Tallinna börs).“

30.07.2010 Olulise osaluste muutused, SEB klient

Kuna igal müügil peab ka vasataspool olema, siis Skandinaviska Enskilda Banken AB Clients teatas, et SEB Asset Management S.A. poolt vähenes SEB Eastern Europe ex Russia arvel hoitavate SFG aktsiate arv alla 5 %. See on märgilise tähtsusega vähenemine, sest edasise töö jooksul SEB oma fondidega Silvanot nähtavas koguses omanud ei ole.

02.08.2010 alustas LHV Silvano FG aktsia katmist ning andis välja Osta soovituse

Kuna väikeinvestoritele Eesti suurpankade Baltikumi analüüsid kättesaadavad ei ole, siis oli see nende jaoks esimene kaasaegne Silvano kohta käiv analüüs. Nimelt Silvanot katsid küll ka Swedbank ja SEB Enskilda, kuid antud analüüsid on näha üksnes suurklientidele ja privaatpanganduse klientidele. Sellega seoses jätkas ettevõte aktsia tõusu ning 1,8 eurolt jõuti paari nädalaga 2,6 euroni. Siinkohal tuleb küll mainida, et mitmed olulised uudised järgnesid üksteisele.

05.08.2010 Muudatused juhatuse koosseisus

LHV ostasoovitusele andis täiendavat jõudu 5. augustil tulnud teade, millega Silvano Fashion Group (SFG) nõukogu otsustas suurendada ühingu juhatust kolme liikmeliseks ning uueks juhatuse liikmeks valiti Märt Meerits. Ettevõtte andmetel tegutses Märt Meerits aastatel 2006-2008 kindlustuse ning varahaldamisteenust osutava Šveitsi äriühingu Trilliance Capital AG tegevdirektorina. Aastatel 2008-2010 osutas Märt Meerits ettevõtjana investeerimisalaseid teenuseid klientidele Kesk- ja Ida-Euroopast. (Börsiteade)
See aitas niigi tõusval aktsial veelgi rallida, juhatuse liikme muudatus tõstis aktsiat 7,11%.
Graafik 2: Juhatuse liikme ja LHV hinnasigi lühiajaline mõju
Allikas: Tallinna börs, autori töötlus

11.08.2010 2010. aasta II kvartali konsolideeritud vahearuanne

Samas eelnev juhatuse liikme aegne ralli oli tekkinud ka 2. kvartali tulemuste ootuses , mis tulid välja 11.08. Tulemuste teatamine 11. augusti õhtul tõstis 12. Augustil aktsia hinda täiendavalt 20%-i. Siiski kuna aktsia oli viimasel ajal väga palju tõusnud, siis edasiste päevade jooksul tegi turg hinnas teatud korrektsioonid. Andis ka uus hind võimaluse mitmetel senistel omanikel üle pika aja kasumiga aktsiat müüa. Üldine suund oli aga siiski võetud ning aktsiahind veidi pikemas perspektiivis jätkas kasvamist.

15.10.2010 Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Kaks kuud hiljem, 15.10 tuli teade aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest, mis toimus 9. novembril 2010. Antud teates tehti ettepanek oma aktsiate omandamiseks, mille puhul määrati aktsia maksimumsummaks 4 eurot. Kuna tol ajal oli aktsiahind ligi 2,7€, siis oli see märk juhatuse usust aktsia tulevase kasvu suhtes.
Kuna 15. oli reede õhtu, siis sai aktsiahind uudisele reageerida alles esmaspäeval 18. oktoobril. Ja antud juhul ongi graafikult 3 näha, et avamisoksjoniga katsetas aktsia viimaste aastate kõrgeimat taset, jõudes
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #1 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #2 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #3 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #4 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #5 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #6 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #7 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #8 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #9 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #10 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #11 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #12 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #13 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #14 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #15 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #16 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #17 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #18 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #19 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #20 Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013 #21
Punktid 5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
Leheküljed ~ 21 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-05-28 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 60 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor tonis9999 Õppematerjali autor

Meedia

Lisainfo

Tegemist on börsiettevõtte Silvano FG perioodi 24.03.2010 kuni 24.03.2013 kronoloogilise analüüsiga. Ehk siis on vaadeldud aktsiahinna liikumisi ning võrreldud neid avalikkusele tol hetkel laekunud oluliste uudistega.Kodutöö on informatiivse ning haridusliku eesmärgiga, uuesti esitamine ei pruugi edu tagada. Kodutöö sai 100 punki.
Finantsturud , Finantsinstitutsioonid , Finantsturud ja -institutsioonid , kronoloogiline analüüs , Silvano Fashion Group , investeerimine , börs , Tallinna börs , rahandus , ärirahandus , majandus , TTÜ , ärirahanduse magister

Mõisted

Sisukord

 • SISUKORD
 • SISSEJUHATUS
 • ETTEVÕTTEST
 • Oluline teada
 • KRONOLOOGILINE ANALÜÜS
 • Allikas
 • teine pool võrreldes indeksiga
 • Alexander
 • Frisenberg
 • KOKKUVÕTE
 • KASUTATUD MATERJALID
 • %5D=firstnorth&start_d=25&start_m=3&start_y=2010&end_d=25&end_m=3&end_y=2013
 • &keyword=&instrument=EE3100001751&list=2&pg=details&tab=news&lang=et

Teemad

 • Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs
 • 2009. aasta auditeeritud majandustulemused
 • 2010. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne
 • Silvano Fashion Groupi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
 • Olulise osaluste muutused, PPIM ost
 • Olulise osaluste muutused, SEB klient
 • alustas LHV Silvano FG aktsia katmist ning andis välja Osta soovituse
 • Muudatused juhatuse koosseisus
 • 2010. aasta II kvartali konsolideeritud vahearuanne
 • Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
 • III kvartali konsolideeritud tulemused
 • LHV analüüsi uuendus, hinnasiht 3,45 eurot
 • Eurole üleminek
 • Silvano 2010 IV kvartali ja 12 kuu koondtulemused
 • Aktsiakapitali vähendamise teade
 • avaldas LHV Silvano kohta uue analüüsi
 • edastas Silvano börsile 2010. aasta auditeeritud majandustulemused
 • raputas maailma uudis Jaapani tsunaamist
 • 2011 aasta I kvartali tulemused
 • tuli LHV-st avalikuks järjekordne analüüs
 • teatas ettevõte börsile aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumisest
 • Olulise osaluse muutus, PPIM müüs
 • August 2011
 • Tuli SFG välja 2011 2 kvartali tulemustega
 • päeval uuendas LHV kiirelt ka oma analüüsi
 • Olulise osaluse muutus, PPIM müüs jälle
 • avaldas Silvano 9 kuu konsolideeritud vahearuande ja III kvartali tulemused
 • LHV reageeris jälle küllaltki kiirelt
 • tuldi välja uuendatud
 • analüüsiga
 • Novembri lõpp ja detsember 2011
 • Silvano FG nõukogu liikmed on hoolega aktsiaid ostnud“ (E24)
 • Jaanuarikuine kukkumine
 • Veebruarikuine tõus
 • IV kvartali ja 2011 aasta 12 kuu konsolideeritud vahearuanne
 • 2011. aasta auditeeritud majandustulemused
 • tuli teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumisest ning sel
 • arutatavatest punktidest
 • edastas ettevõte ka täiendavaid selgitusi aasta alguses toimunud erinevuste
 • kohta auditeerimata ja auditeeritud aruannetes
 • Täiendavad vangerdused juhatuses
 • teine pool võrreldes indeksiga
 • II kvartali konsolideeritud vahearuanne
 • Swedbank langetas hinnasihti 4,5 euroni
 • Olulise osaluse muutus, ING TFI müük jätkub
 • üle pika aja LHV analüüsi uuendus „Selgitusi hüperinflatsiooni kohta“, siht
 • püsib 4,6 eurol
 • avalikustati III kvartali konsolideeritud vahearuanne
 • EVLI hinnasiht langes 3,5 eurolt 2,9 euroni
 • aasta alguses suudeti veidi üldise turuga koos liikuda
 • Olulise osaluse muutus, PPIM müüb edasi
 • 2012 aasta 12 kuu konsolideeritud tulemused
 • algus - Tool valab õli tulle

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

1072
pdf
Logistika õpik
343
pdf
Maailmataju uusversioon
41
docx
Bakalaureusetöö Tallinna büroohoonete arendusprojektide finantseerimine ja seotud mõjurid
105
doc
Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
222
doc
Nõukogude Liidu ajalugu
1
docx
Rahvusvaheline turundus
161
pdf
Juhtimise alused
204
pdf
Eesti uusima aja ajalugu

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !