Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman (10)

4 HEA
 
Semiootika
Mihhail Lotman
SEMIOOTIKA ­on teadus märkidest ja nende tähendustest, täpsemalt semioosist(peirce järgi
interpretatsiooniahel) või kommunikatsioonist, st kuidas mistahes märk kannab
kommunikatsioonis osaleja jaoks antud olukorras mingit tähendust.
Märk on iga asi või nähtus, mida võib käsitleda kui millegi asemel olevat(nt rahvuslipp kui
terve riigi sümbol). Semiootika keskmes on arusaam et eranditult kogu inimkogemus on
tõlgendatav struktuur, mida vahendavad ja hoiavad püsti märgid.
Varasemalt oli tuntud meditsiinisemiootika kui teadus haiguste sümptomitest, semiootika
sarnases tähenduses kasutas seda sõna esimest korda John Locke oma teoses ,,An essay
concerning human understanding"(1690)
Renessansi ajal semiootika areng peatus. Semiootika uuestisünd 19s, saab kõige aluseks.
Areneb eri valdkondades sõltumatult (arengule aitasid kaasa loogika, filosoofia, keeleteadus).
20s algus ­ keel kui märgisüsteem.
MÄRGISÜSTEEMI MÕISTE:
Märk on iga asi või nähtus, mida võib käsitleda kui millegi asemel olevat. See miski ei pea
tingimata olemas olema seal või mujal sel hetkel, mil märk teda asendab.
Märk on bilateraalne, kahepoolne. Märk võib asendada teist objekti või midagi, millel puudub
materiaalne väljendus. Näiteks tool, mis ukse vahele panduda väljendab, et võõras ära tule,
mitte tooli.
Märk ei ole kunagi isoleeritud. Selleks, et märk oleks märk peab olema vähemalt kaks
situatsiooni, nt ukse vahel olev tool. Märk on alati märgisüsteemi osa. Iga märgisüsteem on
mingi suurema süsteemi osa. Kogu universum on tõlgendatav kui märkide kogum.
Füüsiline märgi puudumine on samuti märk. Näiteks liiklusmärgi puudumine on samuti
tähendusrikas.
SÜNTAGMAATIKA
Märk suhtes kontekstiga. Metonüümia ehk ühe nähtuse, mõiste, eseme või isiku asemel
nimetatakse teist, mis meie teadvuses on lahutamatult seotud kujutlusega samast nähtusest,
mõistest, esemest või isikust. Nt selle asemel, et öelda 'kokku said Euroopa riikide kuningad',
ütleme 'kokku said Euroopa kroonitud pead';

1
Alternatiivide valik eeldab võimalust asendada üks teisega, mis on ühelt poolt ekvivalentne ja
teiselt erineb sellest.
süntagmaatilised reeglid determineerivad, kuidas moodustada ahelaid (sõnade järjekord, lause
struktuuri reeglid, kuidas moodustada häälikust silpi jne)
3. PARADIGMAATIKA
Märk suhtes koodiga(mäluga) mitte reaalse teatega, metafoor. Näiteks kui muuta üksuste
omavahelist suhet. Nt asendada lauses üks sõna teisega ja tähendus muutub
Adressaat võtab teate vastu kui kombinatsiooni, mis on moodustatud erinevatest osadest
(laused, sõnad, foneemid jne) millede valik on teostatud keelelise koodi kõikidest võimalikest
komponentidest lähtuvalt.
Paradigmaatilised reeglid määravad millist vormi peab antud juhul kasutama (käände- ja
pöördelõpud)Paradigmaatiliseks riimiks nimet sõnade lõppude kordusi..
Paradigmaatilised reeglid on süntagmaatika aluseks.
95% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #1 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #2 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #3 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #4 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #5 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #6 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #7 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #8 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #9 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #10 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #11 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #12 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #13 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #14 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #15 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #16 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #17 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #18 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #19 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #20 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #21 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #22 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #23 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #24 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #25 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #26 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #27 Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman #28
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 28 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2012-04-06 Kuupäev, millal dokument üles laeti
396 laadimist Kokku alla laetud
10 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Argo Roosiaas Õppematerjali autor

Lisainfo

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kuidas ta on ehitatud ?
 • Kuidas märk funktsioneerib ?
 • Miks mõnes keeles on P ja mõnes F ?
 • Milleks on silpi vaja ?
 • Kuidas keelt kirjeldada ?
 • Mis on meie aktuaalse maailma homne ?
 • Kuidas nim. asju ?
 • Palju õnne sünnipäevaks! - info ?

Mõisted

Sisukord

 • Semiootika
 • Mihhail Lotman
 • MÄRGISÜSTEEMI MÕISTE
 • Fredrich Ludwig Gottlob Frege(1848-1925)
 • Sigmund Freud
 • CHARLES SANDERS PEIRCE
 • Märgi definitsioonid
 • Peirce’i märgitüpoloogia
 • Bertrand Russell
 • Matemaatilises loogikas
 • Charles Morris
 • Semioosi dimensioonid ehk semiootika 3 haru
 • Süntaktika
 • Semantika
 • Pragmaatika
 • SEMIOOS ehk märgisituatsioon
 • Thomas Albert Sebeok
 • BIHEIVIORISM
 • Semioloogia
 • Märk
 • Ferdinand de Saussure
 • Saussurei-i semiootika on bilateraalne
 • Jakob Grimm
 • Strukturalism
 • Strukturalismi koolkond
 • Praha lingvistiline koolkond
 • Glossemaatika (Kopenhaagen)
 • Ameerika strukturalism
 • Genfi koolkond
 • Charles Bally
 • Praha lingvistiline ring
 • Vürst Nikolai Trubezkoi
 • V. Skalicka
 • Fonoloogia
 • Ameerika strukturalism Ameerika strukturalismi
 • E. Sapir
 • Grammatika
 • Keele lingvistilise relatiivsuse hüpotees
 • W. von Humboldt
 • Leonard Bloomfield
 • Glossemaatika
 • Louis Hjelmslev
 • Kitsas
 • Laiem
 • Silbid
 • Palindroom
 • Formaalsed
 • Ekstentsionaalsed
 • O.v. Quine
 • Signifikatsioon
 • Peegeldused
 • Ch. Bally
 • E. Beuveniste
 • Deixis
 • Tõlkimine
 • Mina – signifikaat, tunnus puudub; mina on see, kes ütleb mina
 • Aktuaalne süntaks
 • Ajalooline aeg
 • M. Buber
 • M. Bahtin
 • C. Shannon
 • R. Jakobson
 • Ta loob keele 6 tähtsamat komponenti
 • Tekst on orienteeritud
 • Aisopose keel
 • Kõneaktid – speech act
 • J. Austin
 • J. Searle
 • Lokutiivne
 • Loogika (peksan segast)
 • Grammatika (räägin kreeka keele asemel hiina keelt)
 • Loogika on aga suurel määral kreeka keele grammatika
 • Illokutiivne
 • Perlokutiivne
 • Kõneleja staatus
 • Assertiivne
 • Komissiivne
 • Direktiivne
 • Deklaratiivne
 • Kaudsed kõneaktid
 • Semiootiline hermeneutika
 • Hermeneutika
 • Arusaamise meetodid
 • W. Dilthey
 • H.G. Gadamer
 • B. Ricoeur
 • Kognitiivne keel
 • J. Lahoff
 • Vertikaalne skaala
 • Arusaamine kui eesmärgistatud protsess
 • Metonüümia

Teemad

 • MÄRGISÜSTEEMI MÕISTE
 • Kui me tahame midagi teada saada, siis peame selgitama
 • välja põhjuse. Kui tahame tuumani jõudma, siis peame põhjusest aru saama. Igal asjal
 • on põhjus ehk kausaalusus
 • kausaalsus
 • Lõi tähenduse teooria
 • Märgi definitsioonid
 • Foundations of the Theory of Signs
 • biheiviorism
 • Teda loetakse keeleteaduse
 • rajajaks
 • Grimmi seadus(1822
 • p → f
 • Genfi koolkond
 • Villem Mathesius
 • V. Skalicka
 • Roman Jakosbson
 • kolm opositsioonide liiki
 • signifikatiivne
 • kulminatiivne
 • delimitatiivne
 • distributsioon
 • Sapir-Whorfi keelerelatiivsuse hüpotees
 • grammatilisus on kõnelejale ette kirjutatud
 • tähendusõpetus
 • L. Bloomfield
 • Kopenhaageni koolkond
 • intentsionaalsed
 • Signifikatiivne
 • Soome koolkond
 • kommunikatsioonisüsteem
 • saatja, vastuvõtja, tekst, kontekst, kontakt
 • kontsektsile
 • saatjale
 • vastuvõtjale
 • kontaktile
 • keelele
 • tekstile
 • on illokutiivne
 • eesmärk
 • jõud
 • suund
 • assertiivne
 • komissiivne
 • direktiivne
 • deklaratiivne
 • ekspressiivne
 • intensiivsus
 • Arusaamise meetodid
 • Füüsiline side kõnelejaga
 • Keel
 • Soovid
 • Õõnestav
 • Referentsiaalne
 • Tesaurus
 • Alltekst

Kommentaarid (10)


mari-liis seer: Päris kasulik materjal, kombineerides seda loengutega peaks saama eksami normaalselt tehtud, eks näis mis tulemusele :)
17:37 13-01-2013

SugarForMe: Natuke on materjale puudu, kuid kui kombineerida oma märkmetega, peaksin eksami ilusasti ära tegema küll!
13:39 24-09-2012

Karl Ölluk: Toimis - tänu sellele sain eksami sooritatud, kuigi väga tundides kohal käia polnud võimalik...
23:44 05-05-2014


Sarnased materjalid

35
doc
56
doc
26
docx
13
doc
13
doc
18
docx
11
docx
30
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto