SOTSIOLOOGIA EKSAMI KÜSIMUSED (1)

5 Hindamata
 

1. Mis on teooria?- Teooria (kreeka keeles vaatamisviis): empiiriliste nähtuste seletus. Koosneb
suhteliselt piiratud arvust reeglitest, mis lubavad teha teatud ennustusi. Teatudslik teooria on
teooria, mis on saadud (hetkel aktsepteeritud) teaduslikke meetodeid järgides.
Mis on empiiria? Välismaailma tajumine meeleelundite varal ; vaatlus harilikes loomulikes
tingimustes (vastandina eksperimendile) Empiiria on arusaamine, et teadmine tuleb meelte abil
kogetust (Empiiria, kuidas on, normatiivsus , kuidas peaks olema. Poliitik võib teadlaselt tellida
uurimuse, mis sobib tema poolt ettenähtud raamistikku, poliitiku otsused on alati juba mingi
ideoloogilise suuna järgi kallutatud. Sotsioloog peaks kirjeldama sotsiaalseid nähtusi neutraalselt,
meeldigu see, mida ta näeb talle või mitte.)
Milles seisneb sotsioloogias pinge või vastuolu teooria ja empiiria vahel?
Võiks öelda, et on olemas teatav pinge empiiria ja teooria vahel, kui palju sotsioloogia/
sotsiaalteadus toonitada empiiria, kui palju teooria olulisust.
*Eristatakse kahte peamist koolkonda: naiivempiritsism (range empiiria) ja loogiline
empiritsism. Esimese järgi tuleneb ainuke teadmine meeletorganite läbi. Teooriad on lihtsalt
empiiriliste kogemuste “kogumid” vms. Ühesuunaline liikumine. Teise järgi on ka eelnevatel
teadmistel , ajaloolistel tingimustel, uskumustel, kontseptsioonidel oma roll. Ei ole puhast
empiirilist teadmist. Seepärast ka teatud pingestatus empiiria ja teooria vahel

2. Milles seisneb sotsioloogias pinge või vastuolu empiiria ja normatiivsuse vahel?

Sotsioloogia on (püüab olla) EMPIIRILINE teadus (kuidas on?), mitte NORMATIIVNE (kuidas
peaks olema?) „Kuidas on“ lausetest ei saa loogiliselt järeldada „kuidas peaks olema“ lauseid .
Millised võiks või peaks olema seega sotsioloogia ja poliitika vaheline suhe?
Poliitik võib teadlaselt tellida uurimuse, mis sobib tema poolt ettenähtud raamistikku, poliitiku
otsused on alati juba mingi ideoloogilise suuna järgi kallutatud. Sotsioloog peaks kirjeldama
sotsiaalseid nähtusi neutraalselt, meeldigu see, mida ta näeb talle või mitte.

3. Millised on sotsioloogi neli rolli Michael Burawoy järgi?

Akadeemiline publik Mitteakadeemiline publik

Instrumentaalne teadmine Professionaalne (teooriad) Rakenduslik (pragmaatiline)

Reflektiivne teadmine Kriitiline ( distsipliini Avalik (arutelu)
arendus)

4. Millised on sotsioloogia teadmistehuvid ja eesmärgid Max Weberi ja Emile Durkheimi

järgi? Millised on nendest tulenevad metodoloogilised suunad?
Durkheim :Inimeste elu reguleerivad reeglid on püsivad ( perekonnaelu , majandus) ja toimivad
inimestes eraldiseisvana. Durkheim lootis, et kui töötada välja sotsioloogia distsipliin , siis selle
abil kehtestatud reeglid võimaldavad ühiskonda uurida üksikisiku kaudu. „Esimene ja kõige
olulisem reegel on: vaadelge sotsiaalseid fakte kui esemeid” => fookuses kollektiiv mis suunab indiviidide käitumist - näeme, et toonitatud pisut erinevaid asju Faktide abil saab rääkida
tõenäosusest. Weber : teadus on sotsioloogia niipalju kui me saame selgitada ideaaltüüpe ja
kausaalseid suhteid. Ehk lihtsustamine . Ühiskond ei allu reeglitele nii nagu Comte seda arvas.
“ajaloo ja sotsioloogia ülesandeks on inimeste sotsiaalse tegevuse mõistev tõlgendamine“.üldine
ühiskonnateadus , fookuses teadlikult tegutsev inimene.

5. Millised on strukturalistliku keeleteaduse ja sotsiaalteaduse seosed?

Strukturalistlik keeleteadus käsitleb keelt kahel moel: keel ja kõne. Keel ehk suhteliselt
muutumatu (ajas püsivad reeglid) ning kõne, mis väljendab kogukonna jaoks olulisi asju.
Strukturalism uurib, kuidas inimesed üritavad maailmast aru saada (make sense of world) mitte
kuidas maailm päriselt on. Ei ole vaja mitte asja olemust selgitada vaid mõista selle sisemist
toimimismehhanismi

7. Kuidas analüüsib ühiskonda funktsionalistlikust vaatenurgast Talcott Parsons?

klassijaotuse aluseks inimeste saavutused ja kompetents, mille järgi nad paigutuvad erinevatesse
positsioonidesse ühiskondlikus tööjaotuses (meritokraatia)
* ühiskondlikud positsioonid on ühiskonnas reastatud nende funktsionaalse tähtsuse järgi
* et saada inimesi tähtsatele kohtadele, on vaja nendele anda head palka ja muid hüvesid
(sest hüvesid on alati piiratud hulgal. Kui neid on kõigile, pole tegemist palga või tasuga vaid
88% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
SOTSIOLOOGIA EKSAMI KÜSIMUSED #1 SOTSIOLOOGIA EKSAMI KÜSIMUSED #2 SOTSIOLOOGIA EKSAMI KÜSIMUSED #3 SOTSIOLOOGIA EKSAMI KÜSIMUSED #4 SOTSIOLOOGIA EKSAMI KÜSIMUSED #5 SOTSIOLOOGIA EKSAMI KÜSIMUSED #6 SOTSIOLOOGIA EKSAMI KÜSIMUSED #7 SOTSIOLOOGIA EKSAMI KÜSIMUSED #8 SOTSIOLOOGIA EKSAMI KÜSIMUSED #9 SOTSIOLOOGIA EKSAMI KÜSIMUSED #10 SOTSIOLOOGIA EKSAMI KÜSIMUSED #11 SOTSIOLOOGIA EKSAMI KÜSIMUSED #12
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 12 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2016-04-13 Kuupäev, millal dokument üles laeti
25 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Laura Ründva Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mis on empiiria ?
 • Milles seisneb sotsioloogias pinge või vastuolu teooria ja empiiria vahel ?
 • Milles seisneb sotsioloogias pinge või vastuolu empiiria ja normatiivsuse vahel ?
 • Millised võiks või peaks olema seega sotsioloogia ja poliitika vaheline suhe ?
 • Mida ta näeb talle või mitte. 3. Millised on sotsioloogi neli rolli Michael Burawoy järgi ?
 • Millised on sotsioloogia teadmistehuvid ja eesmärgid Max Weberi ja Emile Durkheimi järgi ?
 • Millised on nendest tulenevad metodoloogilised suunad ?
 • Millised on strukturalistliku keeleteaduse ja sotsiaalteaduse seosed ?
 • Kuidas analüüsib ühiskonda funktsionalistlikust vaatenurgast Talcott Parsons ?
 • Mis on anoomia Emile Durkheimi ja mis Robert Mertoni järgi ?
 • Millised on neli erinevat deviantsuse seletusetüüpi ?
 • Milline on inimese “sotsiaalne mina” George Herbert Meadi järgi ?
 • Kuidas mõjutavad rühmad meie käitumist ?
 • Milline on organisatsiooni ülesehituse baasmudel ?
 • Milline on bürokraatia ideaaltüüp Max Weberi järgi ?
 • Mis on “uus avalik haldus” (NPM) ?
 • Kuidas seletavad kolm juhtimiseteooria koolkonda juhi omadusi ja käitumist ?
 • Millised on grupi arengu neli faasid Kurt Lewini järgi ?
 • Mida see ütleb meile grupi produktiivsuse ja juhitavuse kohta ?
 • Millised on kolm autoriteedi tüüpi Max Weberi järgi ?
 • Mis on nende tugevused ja nõrkused ?
 • Kuidas on selline võim kujunenud ?
 • Millisena näeb ühiskonna kihistumist Pierre Bourdieu ?
 • Millised on kolm viisi, kuidas tõlgendada kultuuri ?
 • Millised on kaks põhimõtteliselt erinevat vaadet sotsiaalsetele probleemidele ?
 • Miskit, mis on „normaalne“ ja „hea“ aga kes otsustab ?
 • Milline on sotsiaalse probleemi arenguloo mudel Spector ja Kitsuse järgi ?
 • Kuidas konsulteeritakse ?
 • Kuidas mõõdetakse tulemusi ?
 • Millised on kaks kodanikeühiskonna definitsiooni Ernest Gellneri järgi ?
 • Mis on sotsiaalne kapital Robert Putnami ja mis Pierre Bourdieu järgi ?
 • Mis on seotud positsiooniga ?

Mõisted

Sisukord

 • Akadeemiline publik
 • Mitteakadeemiline publik
 • Comte
 • Sociology of Deviance”
 • POOLIK VASTUS-puudub
 • Mõisted
 • Max Weber
 • In-grupp ja out-grupp
 • Rooma paavst
 • Kristus
 • Napoleon
 • Caesar
 • Hitler
 • Kultuuriline pööre humanitaarteadustes
 • Moraalne paanika
 • Uus-hõimud

Teemad

 • Mis on teooria?
 • Mis on empiiria?
 • Milles seisneb sotsioloogias pinge või vastuolu teooria ja empiiria vahel?
 • Milles seisneb sotsioloogias pinge või vastuolu empiiria ja normatiivsuse vahel?
 • Millised võiks või peaks olema seega sotsioloogia ja poliitika vaheline suhe?
 • Millised on sotsioloogi neli rolli Michael Burawoy järgi?
 • Millised on sotsioloogia teadmistehuvid ja eesmärgid Max Weberi ja Emile Durkheimi
 • järgi? Millised on nendest tulenevad metodoloogilised suunad?
 • Durkheim
 • Weber
 • Millised on strukturalistliku keeleteaduse ja sotsiaalteaduse seosed?
 • Kuidas analüüsib ühiskonda funktsionalistlikust vaatenurgast Talcott Parsons?
 • Mis on anoomia Emile Durkheimi ja mis Robert Mertoni järgi?
 • Durkheim
 • Merton
 • Millised on neli erinevat deviantsuse seletusetüüpi? Tooge palun igaühe juurde
 • näide!
 • Cesare Lombroso
 • Mertoni
 • Outsiders: Studies in the
 • Erving Goffman
 • Edwin Sutherland
 • C. Wright Mills
 • Milline on inimese “sotsiaalne mina” George Herbert Meadi järgi? Kuidas see
 • kujuneb?
 • role taking
 • significant others
 • generalized other
 • Kuidas mõjutavad rühmad meie käitumist? Palun kirjeldage vähemalt kahte näidet
 • kasutades kahte järgnevast kolmest mõistest:“peegelpildimina”,“referentsgrupp”
 • kaheastmeline kommunikatsioon”
 • reference group
 • Peegel-mina
 • kaheastmeline kommunikatsioon”
 • Milline on organisatsiooni ülesehituse baasmudel?
 • Milline on bürokraatia ideaaltüüp Max Weberi järgi?
 • Mis on “uus avalik haldus” (NPM)?Miks selle rakendamine ei too alati soovitud
 • tulemusi?
 • Kuidas seletavad kolm juhtimiseteooria koolkonda juhi omadusi ja käitumist?
 • McGregor
 • x-juhid ja Y-juhid
 • X juhid
 • Y juhid
 • Keskmine inimene olemuslikult
 • põlgab töö ja hoidub sellest kui
 • vähegi võimalik
 • Vaimse ja füüsilise energia
 • kulutamine on loomulik, seega otsib
 • inimene normaalsetes tingimustes
 • vastutust
 • Seepärast on vaja enamus inimesi
 • sundida, kontrollida, juhtida või
 • hirmutada, et nad annaks endast
 • piisava panuse
 • Enamus inimesi juhivad ja
 • kontrollivad ennast, et saavutada
 • oma eesmärgid
 • Keskmisele inimesele meeldib, kui
 • teda juhitakse, sest hoidub
 • vastutusest, ei oma ambitsioone ja
 • otsib turvalisust
 • Loovus ja nutikus on ühiskonnas
 • laialt jaotunud, kuid kaasaegsetes
 • industrialiseerimise tingimustes
 • neid ei rakendata nende täies
 • võimsuses
 • II Tennenbaum ja Schmidt
 • Millised on grupi arengu neli faasid Kurt Lewini järgi? Mida see ütleb meile grupi
 • produktiivsuse ja juhitavuse kohta?
 • Millised on kolm autoriteedi tüüpi Max Weberi järgi? Mis on nende tugevused ja
 • nõrkused?
 • Max Weberi
 • legal-rational
 • Traditsiooniline
 • Karismaatiline
 • Charisma
 • Jeesus, Muhammed, Nelson Mandela, Gandhi
 • Husain ibn
 • Abu Bakir
 • Võrrelge omavahel kolme võimuteooriate koolkonda (marxistlik,weberiaanlik või
 • pluralistlik)
 • Võimuteooria
 • Weber
 • Pluralistid
 • Võimu alus
 • Võimu kasutaja
 • Võim on
 • Millised on Michel Foucault võimuteooria
 • põhijooned? Kuidas on selline võim kujunenud?
 • Foucault
 • Võrrelge omavahel Talcott Parsonsi ja Karl Marxi lähenemisi kihistumisele
 • Parsons
 • Millisena näeb ühiskonna kihistumist Pierre Bourdieu?
 • Millised on kolm viisi, kuidas tõlgendada kultuuri?
 • H. M. Enzensberger
 • Mozart
 • Valige kaks subkultuuriteooriate koolkonda (Chicago, Birminghami või
 • post-subkultuuriteooriad) ja võrrelge neid omavahel
 • Chicago koolkond
 • Birminghami koolkond
 • Post-subkulutuuriteoora
 • Millised on kaks põhimõtteliselt erinevat vaadet sotsiaalsetele probleemidele?
 • Milline on sotsiaalse probleemi arenguloo mudel Spector ja Kitsuse järgi?
 • Cosntructing Social Problems”
 • Millised on kaks kodanikeühiskonna definitsiooni Ernest Gellneri järgi?
 • Mis on sotsiaalne kapital Robert Putnami ja mis Pierre Bourdieu järgi?
 • Putnam
 • Bourdieu
 • Abstraktne empiritsism
 • Grand Theory”
 • Keskastme teooria
 • Sotsioloogiline kujutlusvõime
 • Verstehen”
 • Verstehen
 • Väärtused
 • Eesmärgiratsionaalsus ja väärtusratsionaalsus
 • Normid
 • Sekundaarne deviantsus
 • Sotsialiseerimine
 • Olulised teised
 • generalized others
 • Peegelpildi-mina: *
 • Rolliootused
 • Rollikonflikt
 • role distance
 • Primaarrühmad
 • Sekundaarrühmad
 • Referentrühm
 • In-grupp ja out-grupp
 • Oligarhia raudne seadus”
 • Legitiimsus
 • Konformism
 • Stratifikatsioon
 • Sotsiaalne mobiilsus
 • Gini koefitsient
 • Hegemoonia
 • Poulantzas
 • Autoriteet
 • Demokraatia miinimumdefinitsioon”
 • Habitus
 • Moraalne paanika
 • Avalikkus
 • Kvaasi-teooriad

Kommentaarid (1)


Merkkkkkka: Tundus väga kasulik
12:28 24-11-2016


Sarnased materjalid

48
docx
56
doc
25
docx
72
doc
50
docx
29
docx
16
doc
12
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto