Kategoorias ruumiline planeerimine leiti 15 faili

Arhitektuur >> Ruumiline planeerimine
ruumiline planeerimine on eri tasanditel ühiskonnaplaneerimine, mille eesmärgiks on sünteetiliselt ja interdistsiplinaarselt koordineerida, kujundada, suunata ja kontrollida arengut ja ressursside jaotamist geograafiliselt defineeritud ruumis15, arvestades sotsiaalseid, majanduslikke, looduslikke (sh ökoloogilisi) ja kultuurilisi (sh esteetilisi) reaalsusi ja tulevikuvisioone (aspekte). Regionaalne/ ruumiline planeerimine peab olema demokraatlik, kõikehaarav, funktsionaalne ning pikaajalisusele orienteeritud.
Ruumiline planeerimine - kordamisküsimused
docx

Ruumiline planeerimine - kordamisküsimused

1. Ruumiline planeerimine - Ruumiline planeerimine on eri tasanditel ühiskonnaplaneerimine, mille eesmärgiks on mingi maa-ala arengu eesmärkides ja tingimustes kokkuleppimine. Ruumilise planeerimise eesmärgiks on leida kõiki osapooli rahuldavad tasakaalukad lahendused tervikliku ja jätkusuutliku elukeskkonna loomiseks teatud maa-alal. – arvestades sotsiaalseid, majanduslikke, looduslikke ja kultuurilisi reaalsus ja tulevikuvisioone. füüsiline plan...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
10 allalaadimist
Ruumiline planeerimine seminar 1
5
docx

Ruumiline planeerimine seminar 1

Ruumiline planeerimine 2008 Seminar nr 1: Eesti planeerimissüsteem; tihe ja hajaasustus Küsimused seminariks ja eksamiks ettevalmistamisel. Kaldkirjas olevaid küsimusi seminaril automaatselt ei käsitleta, kuid küsimused võiks igaüks endale selgeks teha. 1. Mitu haldustasandit Eestis on ja kuidas haldustasandit ära tunda? Haldustasandeid on kaks , riik ja omavalitsus. Riik kui tervik, maakond, oma...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
67 allalaadimist
Ruumiline planeerimine seminar 3
20
docx

Ruumiline planeerimine seminar 3

3 Kodutöö õppeaines Ruumiline planeerimine Kodukandi lühikirjeldus- Meegomäe küla Koostaja: Tartu 2013 Sisukord Asukohaskeemid..................................................................................................... 3 Ala piiritlemine....................................................................................................... 4 Meegomäe kirjeldus...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
12 allalaadimist
Ruumiline Planeerimine-Merivälja tee probleemne planeering
13
doc

Ruumiline Planeerimine, Merivälja tee probleemne planeering

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Arti Unt Ülesanne 1 Ruumiline planeerimine Juhendaja ­ Lektor Toomas Muru Tartu 2011 Sisukord Sisukord...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
40 allalaadimist
Avinurme alevi keskuse maakasutusest ning ruumilis-strukturaalsest olemusest
10
doc

Avinurme alevi keskuse maakasutusest ning ruumilis-strukturaalsest olemusest

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Kristo Tikk MH II Avinurme alevi keskuse maakasutusest ning ruumilis- strukturaalsest olemusest Kolmas ülesanne aines Ruumiline Planeerimine Tartu 2009 Sisukord Sisukord...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
43 allalaadimist
Tallinna Hipodroomi ehk Paldiski maantee 50 kinnistu ja lähiala detailplaneering
9
docx

Tallinna Hipodroomi ehk Paldiski maantee 50 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Tallinna Hipodroomi ehk Paldiski maantee 50 kinnistu ja lähiala detailplaneering Ruumiline planeerimine I osa ülesanne nr 1 Tartu 2013 Sissejuhatus Töö eesmärk on kirjeldada Tallinna hipodroomi ehk Paldiski maantee 50 kinnistu ja...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
12 allalaadimist
Tartu Kesklinna osa maakasutusest ja ruumilisest struktuurist
13
docx

Tartu Kesklinna osa maakasutusest ja ruumilisest struktuurist

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Tartu Kesklinna osa maakasutusest ja ruumilisest struktuurist Ruumiline planeerimine I osa ülesanne nr 3 Tartu 2013 Sissejuhatus Töö eesmärk on piiritleda oma kodukoha piirid ning kirjeldada selle maakasutust, ruumilis-strukuturaalset olemust kaasajal ni...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
26 allalaadimist
Rohestruktuuri sisu ja funktsioonid tiheasulates
12
docx

Rohestruktuuri sisu ja funktsioonid tiheasulates

Mis on tiheasula rohestruktuur? tiheasula haljastu? Rohe-struktuur on tiheasula suuremate ja väiksemate haljaste alade ehk rohealade võrgustik. Rohestruktuuri osadeks on ka veealad. See võrgustik võib olla erineva tiheduse ja pidevusega ning väga mitmekesise koostisega. 2. Millised alad moodustavad tiheasula rohestruktuuri? Tiheasula rohestruktuuri ehk haljastu moodustavad: 1) ti...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
25 allalaadimist
Ülesanne 1-Maakri tänava 28 ja 30 kruntide detailplaneering
7
doc

Ülesanne 1. Maakri tänava 28 ja 30 kruntide detailplaneering

Eesti Maaülikool Põllumajandus ja keskkonnakaitse instituut Ruumiline planeerimine Maakri tänava 28 ja 30 kruntide detailplaneeringu analüüs Tartu 2007 Maakri tänava 28 ja 30 kruntide detailplaneering Maakri 28 ja 30 kruntide detailplaneering võeti vastu Tallinnas 25.01.2006. Planeering lubab Maakri 30 ehitada 24k...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
41 allalaadimist
Eksami kordamisküsimuste vastused
14
doc

Eksami kordamisküsimuste vastused

Ruumiline planeerimine (ruumiplaneerimine) ­ eri tasanditel ühiskonnaplaneerimine, mille eesmärgiks on tavaliselt mingi keskkonna maakasutuse muutumine ühest seisundist teise, kuid ka olemasoleva situatsiooni säilimise kindlustamine, nt loodus- või kultuuriväärtuste kaitsmine muudatuste (nt ehitustegevuse) eest. Regionaalne/ ruumiline planeerimine peab olema demokraatlik, kõikehaarav, fun...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
187 allalaadimist
Nabala piirkonna lubjakivikaevanduste rajamine
8
doc

Nabala piirkonna lubjakivikaevanduste rajamine

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Nabala piirkonna lubjakivikaevanduste rajamine Ülesanne 1 õppeaines ruumiline planeerimine Tartu 2011 Sissejuhatus Nabala piirkond on pindalaliselt Eesti suurim karstipiirkond, mis on olnud juba mitu aastat aktuaalne teema meedias. Nabalasse tahetakse rajada paekivima...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
29 allalaadimist
RP Sikassaare tuulepark
6
docx

RP Sikassaare tuulepark

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut SIKASSAARE TUULEPARK Tartu 2012 Sisukord Sissejuhatus Sikassaare tuulepargi planeeringuala asub Saare maakonnas Kaarma vallas Sikassaare-Tiidu ja Sarapuu kinnistutel. Plaanikohaselt on plaanis rajada 3 tuulikut mille võimsuseks oleks kokku 4,5 MW. Ühe tuuliku võimsus...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
15 allalaadimist
Rail Baltic raudtee läbi Nabala
14
doc

Rail Baltic raudtee läbi Nabala

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Rail Baltic raudtee läbi Nabala Ülesanne 1 Ruumiline planeerimine Tartu 2014 Sissejuhatus Alates 1976 aastast kui Tuhala nõiakaev sattus meedia huviorbiiti, on ta aegajalt ikka ,,potsatanud'' meie ajalehtede esikaantele. Kord on tegu maardlate rajamisega, kord Nabala maastikukai...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
10 allalaadimist
Seminar 2-Avalikustamine Eesti kohaliku tasandi planeerimisprotsessis
doc

Seminar 2: Avalikustamine Eesti kohaliku tasandi planeerimisprotsessis

Seminar 2: Avalikustamine Eesti kohaliku tasandi planeerimisprotsessis...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
22 allalaadimist
Ülenurme alevikust valitud ala kohakirjeldus
22
docx

Ülenurme alevikust valitud ala kohakirjeldus

EESTI MAAÜLIKOOL Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Nimi Ülenurme alevikust valitud ala kohakirjeldus Ruumilise planeerimise iseseisevtöö Tartu 2016 Sisukord Sissejuhatus.................................................................................................................................3 1.Ala iseloomustus...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
5 allalaadimist