Rooma eraõiguse eksami konspekt (5)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
ROOMA

Õigussuhe- Sisu on õigused ja kohustused, subjekt , objekt
Subjektiivne õigus- isikule kuuluv konkreetne õigus, mis on ka realiseeritav.
Subjektiivse õiguse liigid:
Absoluutsed subjektiivsed õigused- kehtivad kõigi isikute suhtes.
Relatiivsed subjektiivsed õigused- kehtivad konkreetsete isikute suhtes. ntks. Võlaõiguslikes suhetes
Juriidilised kohustused tulenenvad objektiivsest õigusest ning ka tavadest . ( tava on tsiviilõiguse allikas)
Õigusvõime on võime omada õigusi ja kanda kohustusi.
Tsiviilprotsessi õigusvõime- võime osaleda tsiviilprotsessis.
Tsiviilprotsessi teovõime- võime oma tegevusega teostada tsiviilprotsessi õigusi ja kohustusi.
Status libertatis- kas isik on vaba, kui ta selle kaotas siis kaotas kõik õigused
Status civitatis - kas on kodakondsus ,
Status familiae- perekondlik seisund
Persona sui iuris- teovõimeline isik
Persona alieni iuris- perepea võimule allutatud isik
Orjade õiguslik seisund:
Ori oli oma olemuselt asi.
Ori arvati kinnisvara hulka.
Juriidiline isik
Juriidiline isik on õigussubjekt ning ka vara
Peculium - selline osa isanda varast, mis anti orjale majandada. Oli juriidilise isiku eelkäija.
Esimene süsteem korporatsioonide moodustamisel oli korporatsioonide vaba moodustamise süsteem siis ei olnud vaja riigi luba.
Teine süsteem et oli vaja riigi luba et moodustada korporatsiooni.
Kaasuse lahendamine:

Kaasus: E müüs F-le kaariku. F otsustas selle eest maksmata jätta sest ütles et kaarik ei töökorras.
Kvalifikatsioon: asjaõigus, võlaõigus
Õs/jur. Faktid: lepingu sõlmimine, valduse üleandmine, kohustuse mittetäitmine
E palkas V, et see põletaks kaariku maha ja nad sõlmisid kokkuleppe(volikirja) et E võtab vastutuse endale.
ÕS/ jur. Faktid: kahju tekitamine
Rooma võlaõiguses oli juba põhimõte, et inimene vastutab oma abiliste eest- culpa in eligendo.
Kolonaat - Sõltuv maarahvastik nn koloonid. Koloonideks muutusid linnaelanikud, kes majandusliku kriisi ajal asusid maale. Edaspidi muutus kolonaat talupoegade sunduslikuks ja pärilikuks maa külge kinnistamiseks. Koloonid olid eelkäijaiks kesk- ja uuema aja sunnismaistele.

Juriidiliste isikute tekkimine- Vana- Rooma õigussüsteem tunnustas õiguse kadnjatena ainult üksikisikuid. Roomas oli riigimaadel suur osatähtsus. Riigikassa oli kogumispaik, kus hoiti varasid . Linnakogukondi (municipium) tunnistati iseseisvate õigussubjektidena. 1. saj eKr on teada, et kollegiumite loomiseks on vaja vähemalt kolm liiget. Pärastpoole ka normaalseks korraks kolleegiumi loa nõutamine senatilt. Vabariigi perioodi lõpul olid nii munitsiipiumid kui ka erakorporatsioonid juriidiliste isikutena olemas. Endise riigikassa kõrvale tekkis imperaatori kassa (fiscus), millel oli palju privileege: selle varandus ei allunud aegumisele ega iganemisele, selle nõuetel oli eesõigus teiste kreeditoride nõuete ees, sellel oli seaduslik pandiõigus võlgniku kogu varale. Praktiliselt oli riigikassa fiscus juriidiline isik. Rooma õigus fikseeris lähtuvalt vajadustest juriidilise isiku iseseisva õigusvõime.

PEREKONNAÕIGUS

Patriarhaalne perekond, kõik isa võimu all.

Kolm abielu sõlmimise vormi:
 • Religioosne akt- 10 tunnistajat + preestrid. Keerukas ja pidulik, kindlad sõnad.
 • Naise ostmine selle isalt või eestkostjalt- 5 tunnistajat + kaalumees.
 • Abielu faktilise kooselu tagajärjel ühe aasta jooksul- igamise printsiip

Abielu cum manu- naine nii isiklikes kui ka varalistes suhetes mehe võimu all, nagu oleks tütar. Võrdselt lastega pärimisõigus oma mehe,aga ka viimase sugulaste surma puhul. Võib lõpetada ainult mees
Abielu sine manu- perekonnaõiguslikud suhted, abikaasade vahel on nn varalahususe süsteem, mehe ja naise varad on kaks omaette varamassi. Võidakse lõpetada kummagi abikaasa vabal tahtel.

Dos- kaasavara on vara, mille naine abielludes kaasa toob.
Donatio propter nuptias- mehe poolt naisele tehtud kink , vastas suuruselt umbes dos’ile.

Augustus määras erilise abielulahutamise korra. Tuli teatada 7 tunnistaja juuresolekul ja toimus lahutuskirja kätteandmise teel.

Konkubinaat- mehe ja naise kooseluvorm ,kellel oli seadusega keelatud abielluda (senaatorite seisusest isikud pluss vabakslastud)

Augustuse ajal pidid mehed ja naised olema abielus ning omama lapsi, muidu ei saanud pärida testamendi järgi. Meestel väh üks laps, naistel kolm.

Laste ja vanemate õiguslikud vahekorrad- ainult isavõim, laste ja vanemate õiguste aluseks on üldreeglina ainult seaduslik abielu ja seaduslik perekond. Isa võis oma vastsündinud lapsele jätta elu või mitte, isa võis müüa ona lapsi orjusesse või ka siseriiki. Edaspidi lapse äraviskamise õigus keelatakse. Oli võimalik, et vallaslapsi seadustatakse. Võidi ka lapsendada.

Lapsendamise liigid:
 • arrogatio- võõra persona sui iurise(isik,kes pole teise isiku perekondliku võimu all) perekonda võtmine, esialgselt rahvakoosolekul
 • adoptio - lapsendamine kitsamas mõttes, teise perekonnapea võimu all oleva isiku perekonda võtmine.

Pmst on isavõim eluaegne. Aga: nt vabaneb poeg nt konsuliks saamise puhul, samuti kui isa poja vabastab ise.
EESTKOSTE JA HOOLDUS - riigivõim pidi hoolitsema eestkostja määramise eest, seda tegid preetorid plebeide tribuunide osavõtul. Rooma õigus ei tunne olulist vahet eestkoste ja hoolduse vahel. Eestkostja amet oli tasuta. Eestkostetava huvides tehtud kulutuste eest sai eestkostja nõuda tasu.

Mittesuguküpsed:
 • lapsed kuni 7 a., ei saanud üldse tsiviilkäibest osa võtta ja neid asendas täielikult eestkostja
 • lapsed 7-14 a., omasid piiratud teovõimet, võisid sõlmida tehinguid puhtakujuliseks vara omandamiseks

Isikud üle 14(mehed), 12(naised) loeti üldreeglina täisealisteks.
 • Isikud alla 25 a.
 • Üle 25 a. olid täisealised

Hiljem määrati,et väh 18 a. vanused võib tunnistada täiesti teovõimelisteks.

Eestkoste naiste üle- rooma õigus loeb naise teovõimetuks isegi siis, kui ta ei ole mehe võimu all. Sel ajal tähendas õiguskaitse ja selle omamine isiku võimet kanda relva. Elutingimuste arenemisega kaotas eestkoste naiste üle oma mõtte. Vabariigi ajal oli veel vaid formaalne tähendus. Hiljem kadus eestkoste täielikult. Siiski ei saanud naine olla avalikus ameteis, esineda teiste eest kohtus, olla eestkostjaks.(v.a ema ja vanaemana). Naised võisid end vabandada seaduse mittetundmisega. Samuti oli kehtetu tehing, millega naine võttis endale vastutuse võõra võla eest.

Hooldus hullumeelsete üle- hooldajateks lähimad sugulased ja pärijad, Justianuse ajal hooldaja (kuraator) määrati riigivõimu organi poolt. Hullumeelne loeti täiesti teovõimetuks. Erandina loeti ta teovõimeliseks nn selgetel momentidel.

Hooldus pillajate üle- pillaja on isik, kes ei pane piiri oma väljaminekutele, tal on teatav teovõime, kuid see on piiratud peamiselt varaliste tehingute sõlmimisel.
ASJAÕIGUS

Rooma õiguses täielikult välja arendatud vahetegemine asjaõiguse ja obligatsiooniõiguse vahel.

Asjaõigus annab vahenditu võimu kindla asja peale. On suunatud kõikide kolmandate isikute vastu.(omanik ühel pool – kõik teised teisel pool) Absoluutsed õigused.
Kaks pearühma:
 • Omandiõigus
 • Õigused võõrale asjale

Valdust(omab erilist õiguskaitset) tuleb lahus hoida omandiõigusest.

Vanas Roomas asjade liigitus: res mancipi (vana kviriitliku omandi objektid ja maad, majad, orjad, tööloomad ja mõningad prediaalservituudid – need võidi võõrandada ainult formaalse tehingu teel) ja res nec mancipi(kõik muud esemed - võõrandatavad lihtsa vormivaba üleandmise teel)

Hilisema( Justianuse õiguse ajal) vahetegemise järgi on:
 • Res immobiles(kinnisasi)
 • Res mobiles( vallasasi )

Teine asjade liigitus, mis ka praegu on rakendatav , on asjade jaotamine käibelisteks ja käibevälisteks ehk käibetuteks. Aluseks on
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Rooma eraõiguse eksami konspekt #1 Rooma eraõiguse eksami konspekt #2 Rooma eraõiguse eksami konspekt #3 Rooma eraõiguse eksami konspekt #4 Rooma eraõiguse eksami konspekt #5 Rooma eraõiguse eksami konspekt #6 Rooma eraõiguse eksami konspekt #7 Rooma eraõiguse eksami konspekt #8 Rooma eraõiguse eksami konspekt #9 Rooma eraõiguse eksami konspekt #10 Rooma eraõiguse eksami konspekt #11 Rooma eraõiguse eksami konspekt #12 Rooma eraõiguse eksami konspekt #13 Rooma eraõiguse eksami konspekt #14 Rooma eraõiguse eksami konspekt #15 Rooma eraõiguse eksami konspekt #16
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 16 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2011-05-23 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 469 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 5 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor tripsuu Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

Sisukord

 • ROOMA
 • Õigussuhe
 • Subjektiivne õigus
 • Subjektiivse õiguse liigid
 • Absoluutsed subjektiivsed õigused
 • Relatiivsed subjektiivsed õigused
 • Juriidiline isik
 • Peculium
 • Kaasus: E müüs F-le kaariku. F otsustas selle eest maksmata jätta sest ütles et
 • Kvalifikatsioon: asjaõigus, võlaõigus
 • Õs/jur. Faktid: lepingu sõlmimine, valduse üleandmine, kohustuse mittetäitmine
 • E palkas V, et see põletaks kaariku maha ja nad sõlmisid kokkuleppe(volikirja)
 • ÕS/ jur. Faktid: kahju tekitamine
 • Rooma võlaõiguses oli juba põhimõte, et inimene vastutab oma abiliste eest
 • Kolonaat
 • Juriidiliste isikute tekkimine
 • PEREKONNAÕIGUS
 • Abielu cum manu
 • Abielu sine manu
 • Donatio propter nuptias
 • Konkubinaat
 • Laste ja vanemate õiguslikud vahekorrad
 • EESTKOSTE JA HOOLDUS
 • Eestkoste naiste üle
 • Hooldus hullumeelsete üle
 • Hooldus pillajate üle
 • ASJAÕIGUS
 • Asjaõigus
 • VALDUS
 • OMANDIÕIGUS
 • Algse omandamise viisid
 • Tuletatud omandamise viisid
 • Omandiõiguse kaitse
 • Kviriitlik omand
 • Peregriinide omand
 • Bonitaaarne ehk preetorlik omand
 • Provintsiaalne omand
 • Õigused võõrale asjale
 • SERVITUUDID
 • Emphyteusis
 • Superficies
 • OBLIGATSIOONIÕIGUS
 • Kreeditori asendamine
 • Deebitori asendamine
 • Regressiõigus
 • OBLIGATSIOONI TÄITMINE
 • Tingimus
 • Modus
 • Süü
 • Juhus
 • Vääramatu jõud
 • Viivitus
 • Muud obligatsiooni lõppemise viisid
 • Novatsioon ehk uuendus
 • Tasaarvestus
 • Loobumine
 • Aegumine
 • ÜKSIKUD OBLIGATSIOONID
 • Lepingud
 • Ühekülgsed lepingud
 • Kahekülgsed lepingud
 • Esindaja
 • Mancipatio
 • Nexum
 • In iure cessio
 • Lepingud hilisemas Roomas
 • Regress
 • OBLIGATSIOONID ÕIGUSERIKKUMISTEST
 • Obligatsioonid nagu õiguserikkumisest
 • PÄRIMISÕIGUS
 • Testamendijärgne pärimine
 • Testamendi tegemise vorm
 • Pärimine seaduse järgi
 • Pärandi avanemine
 • Legaadid ja fideikomissid
 • Fideikomissid

Teemad

 • Õigussuhe
 • Subjektiivne õigus
 • Subjektiivse õiguse liigid
 • Absoluutsed subjektiivsed õigused
 • Relatiivsed subjektiivsed õigused
 • Peculium
 • kaarik ei töökorras
 • et E võtab vastutuse endale
 • Rooma võlaõiguses oli juba põhimõte, et inimene vastutab oma abiliste eest
 • culpa in eligendo
 • Kolonaat
 • Reaal
 • Isiklikud
 • Emphyteusis
 • Lepingud
 • Ostu-müügi leping
 • Locatio-conductio
 • Mandatum- käsundusleping
 • Societas

Kommentaarid (5)

Dawn profiilipilt
Dawn: Võiks olla põhjalikum, muidu normaalne. Eriti kui asi kiiresti vaja selgeks saada.
22:10 27-05-2012
asuur profiilipilt
asuur: Päris hea konspekt, kuid kõigile vajalikele küsimustele ei vasta.
13:03 24-05-2012
opihoolega profiilipilt
opihoolega: Enne eksamit hea pilk peale visata (Y)
01:12 24-05-2013


Sarnased materjalid

94
doc
Rooma eraõiguse konspekt 2014
9
docx
Rooma Eraõigus
82
docx
Asjaõigus eksamikonspekt
44
doc
Õiguse alused eksami konspekt
122
docx
Rooma eraõigus
114
docx
Tsiviilõiguse üldosa konspekt
45
docx
Õiguse konspekt
220
docx
Võlaõiguse üldosa konspekt

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !