Riigi ja valitsemise põhialused II (2)

5 VÄGA HEA
 
-1IV Loeng Poliitiline kultuur. Avalik arvamus. Kodanike-ühiskond ja liikumised
Poliitiline kultuur
Poliitiline kultuur on poliitilist elu mõjutavate hoiakute, ideoloogiate, tavade,
kommete, uskumuste ja müütide muster.
Poliitilise kultuuri mõistet kasutatakse kahes tähenduses.
n Hinnanguline: kasutatakse igapäevakõnes (vrd. kultuurne)
n Analüütiline või võrdlev: poliitilisel kultuuril on koostisosad,
mille alusel riike võrrelda
Eesti poliitiline kultuur(sus)?
Terminiga eksinud ajaleht sai kohtuasja
Mustvee kultuurikeskuse juhataja Jevdokia Abakanova kaebas kohtusse
Jõgeva maakonna ajalehe Vooremaa, kuna lehe teatel sõimanud naine
kohalikku orkestrijuhti s*tapeaks, tegelikult nimetas naine meest aga
p*sanäoks.
Ajalehe andmeil selgus tõepoolest, lugejakirja autor eksis. Mustvee
linnavolikogu liikme Lembit Kivimurru kinnitusel sõimas Abakanova
Jaanust hoopis p*sanäoks
Poliitiline kultuur analüütiliselt
n Poliitiline kultuur seob inimese poliitilised ja mittepoliitilised
hoiakud
n Ei ole homogeenne omadusteklass, vaid varieerub
ühiskonniti, aga ka ühiskonna siseselt. Viimase puhul
olulised mõjutegurid nt haridus, vanus, sissetulek, sugu
n Pärineb sotsiaalpsühholoogiast. Kultuuri mõju inimese
sotsiaalsele toimimisele tõusis huvikesk-messe 1950.-tel
seoses küsimustega nagu miks on demokraatlikud riigid
paremal majanduslikul järjel kui mittedemokraatlikud ning
mis põhjustab erineva-te ühiskondade demokraatlikkuse
või autoritaarsuse
Poliitilise kultuuri koostisosad
§ kognitiivne hoiak ­ faktiteadmised ja teave poliitilist elu
puudutavate uskumuste kohta
§ afektiivne hoiak ­ poliitikat puudutavad tunded
§ väärtushinnanguline hoiak ­ kahest eelnevast lähtudes kujundatakse
isiklikud väärtused ning võetakse vastu otsused, kuidas käituda.
Väärtushinnanguid on kõige keerulisem muuta
Poliitilise kultuuri uurimisalad
n Mis mõjutab?
n Poliitilised traditsioonid
n Kultuuritaust
n Multikultuurilisus
n Sotsiaalsed identiteedid
n Avalik arvamus
n Mida mõjutab?
n Huvi poliitika vastu
n Poliitikas osalemist
n Usaldust
n Poliitilist isiksust (autoritaarne vs liberaalne isiksus)
n Väärtusi
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Riigi ja valitsemise põhialused II #1 Riigi ja valitsemise põhialused II #2 Riigi ja valitsemise põhialused II #3 Riigi ja valitsemise põhialused II #4 Riigi ja valitsemise põhialused II #5 Riigi ja valitsemise põhialused II #6 Riigi ja valitsemise põhialused II #7 Riigi ja valitsemise põhialused II #8 Riigi ja valitsemise põhialused II #9 Riigi ja valitsemise põhialused II #10 Riigi ja valitsemise põhialused II #11 Riigi ja valitsemise põhialused II #12 Riigi ja valitsemise põhialused II #13 Riigi ja valitsemise põhialused II #14 Riigi ja valitsemise põhialused II #15 Riigi ja valitsemise põhialused II #16 Riigi ja valitsemise põhialused II #17 Riigi ja valitsemise põhialused II #18 Riigi ja valitsemise põhialused II #19 Riigi ja valitsemise põhialused II #20 Riigi ja valitsemise põhialused II #21 Riigi ja valitsemise põhialused II #22 Riigi ja valitsemise põhialused II #23 Riigi ja valitsemise põhialused II #24 Riigi ja valitsemise põhialused II #25 Riigi ja valitsemise põhialused II #26 Riigi ja valitsemise põhialused II #27 Riigi ja valitsemise põhialused II #28 Riigi ja valitsemise põhialused II #29 Riigi ja valitsemise põhialused II #30 Riigi ja valitsemise põhialused II #31
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 31 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-01-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
85 laadimist Kokku alla laetud
2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
raivokaer Õppematerjali autor

Lisainfo

Teine osa konspektist
riigi ja valitsemise aluste järg

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kuidas saab vaidlusküsimusest oluline arutlusteema ?

Mõisted

Sisukord

 • IV Loeng Poliitiline kultuur. Avalik arvamus. Kodanike-ühiskond ja liikumised
 • Poliitiline kultuur analüütiliselt
 • Poliitilise kultuuri uurimisalad
 • Element
 • Kuidas ära tunda
 • Kodanikukultuur
 • Osalev
 • Alluv
 • Võõrandunud-eemalseisev
 • Avalik arvamus
 • Avalik arvamus ja avalikkussfäär
 • Sotsiaalsed
 • Psühholoogilised
 • Avaliku arvamuse poliitiline roll
 • Avalikkus
 • Avaliku arvamuse kujunemine
 • Avaliku arvamuse kujunemist mõjutavad tegurid 1
 • Avaliku arvamuse omadused
 • Propaganda
 • Poliitiline kommunikatsioon poliitilise sotsialiseerumise mõtestamisel
 • Erinevad lähenemised
 • Kodanikeühiskond EKAK-is
 • Kodanikeühiskond mõistena
 • Tsiviilühiskond
 • Kodanikeühiskonna tasandid
 • Sisu määratlemise raskused
 • Kodanikujulgus
 • Osalusühiskond
 • Osalusdemokraatia
 • Assotsiatsioonikoolkonna käsitlus
 • Kodanikeühiskond ja riik
 • Ühiskonnakäsitlusi
 • Kolmanda sektori määratlus EL-is
 • Sotsiaalsed liikumised
 • Sotsiaalsete liikumiste liigitusi 1
 • Liikumine ja ühiskond
 • Autonoomia
 • Apelleerimine
 • Teiste kõrvaldamine
 • Sotsiaalne liikumine
 • Huvirühm
 • Surverühm
 • Erakond
 • Ärilis-institutsioonilised
 • Kategooriakaitse rühmad
 • Edendamisrühmad
 • Surverühm ja otsustajad
 • Korporatiivne riik?
 • Erakonna mõiste
 • Erakonna juhtimise väljakutsed
 • Lobby
 • Moraalne poliitika?
 • VI Loeng Poliitikamuutused. Valimised ja poliitika-kujundamise protsess
 • Ühiskonna ehk sotsiaalne muutus
 • Poliitiline areng
 • Avatuse ja suletuse mõju muutusele
 • Moderniseerumine 1
 • Postmodernsuse põhiarengud
 • Eesti poliitika
 • Politics
 • Policy
 • Rahumeelne muutus
 • Revolutsioon
 • Valimised: idee kujunemine
 • Valimissüsteemid
 • Jagamisreeglid
 • Mõistusliku valiku teooria
 • Kaks ja mitu parteid
 • Poliitilised konjunktuuritsüklid
 • Poliitilised otsused
 • Väärtussüsteemil põhinevad
 • Elluviimine
 • Valitsemise avalikkus?
 • Poolt
 • Vastu
 • Valitsuse hindamise alused
 • Osalemine diskursiivsel väljal
 • VII Loeng Riik: üldkäsitlus, riigitüüpide areng
 • Poliitiline süsteem
 • Iga riigi funktsioonid
 • Sotsioloogiline
 • Õiguslik
 • Struktuurfunktsionaalne
 • Sotsioloogiline käsitlus
 • Riik on ühiskonnarühmade kogum
 • Õiguslik lähenemisviis
 • Struktuurfunktsionaalne vaatenurk
 • Riik ja ühiskond
 • Contingency
 • Riigi tekke teooriad
 • Ühiskondade areng
 • Traditsioonilised impeeriumid
 • Feodaalriigid
 • Seisusteriik
 • Modernse riigi areng
 • Sunnivahendid
 • Territoriaalsus
 • Suveräänsus
 • Põhiseaduslikkus
 • Õigusriik ja umbisikuline võim
 • Bürokraatia vead
 • Weber: võim ja domineerimine
 • Domineerimine e autoriteet
 • Legitiimsus
 • VIII Loeng Võim ja legitiimsus
 • Riigi ja inimese suhted
 • Kaks keskset võimutüüpi
 • Deliberatiivne põhiseaduspatriotism
 • Kodakondsuse sisu ja tähendus
 • Kodanikud kui riigi rahvas
 • Moodsa kodakondsuse teke
 • Euroopalik demokraatia
 • Inimõigused
 • Inimõigused sotsiaalse tarindina
 • Inimõiguste mõju
 • Inimõiguste kehtivus
 • Õigusriigi mõiste
 • Õigusriigi tunnused

Teemad

 • poliitilist elu mõjutavate hoiakute, ideoloogiate, tavade
 • kommete, uskumuste ja müütide muster
 • kognitiivne hoiak
 • afektiivne hoiak
 • väärtushinnanguline hoiak
 • The Civic Culture
 • participant
 • subject
 • parochial
 • ühe-teema avalikkus
 • organisatsiooniline avalikkus
 • ideoloogiline avalikkus
 • kodanikuühiskonnal
 • civic courage
 • väljendusrikas, ilmekas)
 • läheb teistest mööda
 • V Loeng Huvi- ja surverühmad. Erakonnad
 • assotsiatsioonilised
 • mitteassotsiatsioonilised
 • institutsioonilised
 • anomaalsed
 • Kogukondlikud rühmad
 • Institutsioonilised rühmad
 • Kaitserühmad
 • lobby
 • institutsioonide kaudu
 • praktikas
 • management
 • poliitiline institutsionaliseeritus
 • avatus
 • Open Society and Its Enemies
 • Sotsiaalne mobiilsus
 • eliidi ringluse
 • No taxation without representation
 • enamusvalimiste süsteem
 • valimissüsteem
 • jagatud
 • lihtkvoot
 • ISIKUMANDAADID
 • RINGKONNAMANDAADID
 • valimiskünnis
 • KOMPENSATSIOONIMANDAADID
 • üleriigiliste
 • vananenud
 • agenda setting
 • policy net-work
 • advocacy coalition
 • kuidas
 • ulatuse
 • valikute
 • Poolt
 • policy
 • Vastu
 • Poliitiline režiim
 • Riik
 • valitsemisviisiks
 • riigikord
 • rahvaga
 • sõltumatu
 • avaliku võimu
 • organisatsioon
 • masin
 • state effects
 • õigusriik
 • liberaalne
 • demokraatlik riik
 • sotsiaalriik
 • Rahvusriik
 • authority
 • teostada
 • oma tahet
 • sisu enda pärast
 • Domineerimine e autoriteet
 • traditsiooniline
 • karismaatiline
 • ratsionaal-legaalne
 • no representation without taxation
 • peale suruda
 • empowering
 • community of fate
 • state
 • nation
 • sotsiaalne
 • demokraatlik ja pluralistlik õigusriik
 • Kollektiivsed õigused – rahvaste õigused?)
 • üldkehtivad
 • piirangud
 • rule of law
 • Rechtsstaat

Kommentaarid (2)


kiizuke: sain abi sellest konspektist.
13:52 31-03-2013

21:44 02-11-2016


Sarnased materjalid

28
doc
19
doc
20
doc
19
doc
14
docx
24
doc
1072
pdf
32
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto