Riigiõiguse konspekt (0)

5 Hindamata
 

Sisukord
Riigiõigus - - üldosa
Riigiõiguse mõiste, süsteem, normid ja allikad
Riigiõ iguse mõiste
Riigiõigus kui õigusharu
Riigiõigus kui teadusharu
Riigiõigus kui õppedistsipliin
Riigiõiguse süsteem
Riigiõiguse üldprintsiibid
Riigiõiguse instituudid
Riigiõiguse normid
Riigiõiguse allikad
Konstitutsioon
Seadused
Täitevvõimu aktid
Tavad
Kohtupretsedendid
Õiguse üldtunnustatud põhimõtted
Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted
Riigiõiguse norme sisaldavad välislepingud
Euroopa Liidu institutsioonide poolt antud aktid, kui neil on riigi õiguslikku tähendust
Rahvusvaheliste kohtute otsused, kui need omavad riigiõiguslikku tähendust
Muud riigiõiguse allikad
Konstitutsiooniteooria alused
Konstitutsiooni mõiste ja liigid
Konstitutsiooni vastuvõtmine
Põhiseaduse muutmine
Piirangud konstitutsiooni muutmiseks
Põhiseaduslikkuse järelevalve mõiste, mudelid ja seda teostavad organid
Kontrolli liigid
Riik
Poliitiline reziim
Demokraatlik reþiim
Liberaalne reþiim
Autoritaarne reþiim
Totalitaarne reþiim
Õigusriik
Sotsiaalriik
Ilmalik riik, klerikaalne riik, teokraatlik riik
Monarhia
Absoluutne monarhia
Dualistlik monarhia
Parlamentaarne monarhia
Vabariik
Presidentaalne vabariik
Ühendriikide mudel Ladina - Ameerika presidentaalne mudel
Aasia ja Aafrika mudel
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Riigiõiguse konspekt #1 Riigiõiguse konspekt #2 Riigiõiguse konspekt #3 Riigiõiguse konspekt #4 Riigiõiguse konspekt #5 Riigiõiguse konspekt #6 Riigiõiguse konspekt #7 Riigiõiguse konspekt #8 Riigiõiguse konspekt #9 Riigiõiguse konspekt #10 Riigiõiguse konspekt #11 Riigiõiguse konspekt #12 Riigiõiguse konspekt #13 Riigiõiguse konspekt #14 Riigiõiguse konspekt #15 Riigiõiguse konspekt #16 Riigiõiguse konspekt #17 Riigiõiguse konspekt #18 Riigiõiguse konspekt #19 Riigiõiguse konspekt #20 Riigiõiguse konspekt #21 Riigiõiguse konspekt #22 Riigiõiguse konspekt #23 Riigiõiguse konspekt #24 Riigiõiguse konspekt #25 Riigiõiguse konspekt #26 Riigiõiguse konspekt #27 Riigiõiguse konspekt #28 Riigiõiguse konspekt #29 Riigiõiguse konspekt #30 Riigiõiguse konspekt #31 Riigiõiguse konspekt #32 Riigiõiguse konspekt #33 Riigiõiguse konspekt #34 Riigiõiguse konspekt #35 Riigiõiguse konspekt #36 Riigiõiguse konspekt #37 Riigiõiguse konspekt #38 Riigiõiguse konspekt #39 Riigiõiguse konspekt #40 Riigiõiguse konspekt #41 Riigiõiguse konspekt #42 Riigiõiguse konspekt #43 Riigiõiguse konspekt #44 Riigiõiguse konspekt #45 Riigiõiguse konspekt #46 Riigiõiguse konspekt #47 Riigiõiguse konspekt #48 Riigiõiguse konspekt #49 Riigiõiguse konspekt #50 Riigiõiguse konspekt #51 Riigiõiguse konspekt #52 Riigiõiguse konspekt #53 Riigiõiguse konspekt #54 Riigiõiguse konspekt #55 Riigiõiguse konspekt #56 Riigiõiguse konspekt #57 Riigiõiguse konspekt #58 Riigiõiguse konspekt #59 Riigiõiguse konspekt #60 Riigiõiguse konspekt #61 Riigiõiguse konspekt #62 Riigiõiguse konspekt #63 Riigiõiguse konspekt #64 Riigiõiguse konspekt #65 Riigiõiguse konspekt #66 Riigiõiguse konspekt #67 Riigiõiguse konspekt #68 Riigiõiguse konspekt #69 Riigiõiguse konspekt #70 Riigiõiguse konspekt #71
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 71 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2015-11-13 Kuupäev, millal dokument üles laeti
29 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
218659 Õppematerjali autor

Mõisted

reguleerimise objekt, ebatäpne, rahvaesindus, sellised üldprintsiibid, kodakondsus, täitevvõim, föderaalriikides, normidele, riigiõiguse normidele, normid põhiseaduses, abstraktselt, kaitsvad normid, prantsuse põhiseaduses, alatised normid, küllalt sageli, konstitutsioon, seadustest, mõistel, sellisteks, üldakte, individuaalaktil, riigipea üldakte, laias laastus, dekreete, vältimatud, kontinentaal, e tingimustes, järelevalve men, sankt, teatud erandjuhtudel, tagasiulatuv jõud, diferentseerimisest, monistliku süst, mingi küsimus, inimõ, riigiõ, sellisteks aktideks, inimõ, formaalses mõttes, enamikel riikidel, sätteid, tavapärasest erinevalt, parlamentaarsetes riikides, küllalt sageli, föderaalriikides, eraldi peatükiks, ajutine konstitutsioon, faktiline konstitutsioon, konstitutsiooni vastuvõtmiseks, õiguse erialaterminina, kõrgem legitiimsusaste, põhiseadus, rahvahääletus, teiseks mudeliks, kontinentaal, kontinentaal, esimeheks, rkohtu liikmed, detsentraliseeritud kontrolli, kontinentaal, täiesti võimatu, formaalse kontrolliga, millisteks koostisosadeks, presidentaalsed, teatud juhtudel, valitsuse üle, demokraatlikes riikides, poliitiline opositsioon, võimu teostamisest, õigusriigi käsitlusi, õigusriigiks, konstitutsioonides, järgimine tegelikkuses, klerikaalsetes riikides, valitav monarhia, monarhia liikideks, monarhia, sellisel riigil, olemuselt, monarh, institutsioon ladina, ainsad vabar, andlik võim, üldreeglina, föderaalne ülemkohus, poliitiline reziim, riigivõim, sellele mudelile, teiseks võimaluseks, konföderatsioon, föderaalriigi osariikidel, küllalt sageli, unitaarriik, lähedane staatus, sümmeetrilisuse puhul, asümmeetriline föderatsioon, šoti omapäraks, kanalisaartel, osariikidel, föderaalkodakondsus, osariikide kodakondsus, föderaalriikidele, vastavad küsimused, föderaalne ülemkohus, valimisteks, osaliste, obj valimisõ, kitsamas tähenduses, neid printsiipe, tsensus, mehhikos, ainsaks erandiks, kohustuslik vootum, türgis, võrdse valimisõigusega, kuriaalsüsteemi korral, bangladeshis, korralduslikult, eesti tingimustes, kohustusliku referendumiga, konstitutsiooniline referendum, küsimusevariante, parlamendi pinnal, tav, kirjeldatud süsteem, demokraatlikes riikides, tunnistatud bülletääne, prantsuse praktikas, süsteemi puuduseks, proportsionaalses süst, kvoot, hare süst, hochenbach, hochenbach, süsteemi pluss, valijatele, valimisringkondade moodustamine, valimisringkonnad, ringk, valimisjaoskond, valimiskomisjonid, nimekirja kandmiseks, kohustuslikul registratsioonil, registr, mõnel pool, selliseks, all s, finantsalane pädevus, parlamentaarses riigis, föderaalriikidest, kolmekojaline, austrias, erandeid, üldreeglina, ülemkoda, võib prants, teisel kojal, riigiti, praktiliselt alati, komiteedele, põhitööks, fraktsiooni liidriks, osades riikides, e ting, parlamendi abiaparaadiks, teise võimalusena, üksikdeputaadil, ombudsman, ombudsmani pädevuses, küllalt sageli, riigiõ, suveräänsusest, sisult, deputaat, omapäraselt, pss, esimeseks tähenduseks, vah, meestelt 65, parlamendiliikme vanaduspension, pension, prantsuse valitsust, valitsuseks, valitsuste pädevus, spetsiaalpädevusega ametk, parlamendi puhul, põhiprintsiipide osas, põhiprintsiipidele iseloomulikuks, inimväärikus, valimisteks, järgses valimisjaosk, ting, hääletamise päeval, haldusnõukogudesse, juhatuse pädevuses, juhatuse valimine, fraktsioonil, fraktsioon, fraktsioonil, fraktsioonid, alatisi komisjone, komisjon, korralisteks istungiteks, komisjonidel, riigikogu teenindamiseks, esmasp, stenogramm, erakorralised istungjärgud, rkogu liikmel, vastuvõtmiseks, eelnõu algatajale, erandina, teiseks võimaluseks, eriseaduseks, erakorralised valimised, kolmandas voorus, vähemalt 40, valimiss, andmise võimalus, seadluse andmiseks, presidendi juures, agressiooni mõiste, välissuhtlemise alal, lepinguõ, esindajaks, mingeid muudatusi, nimetatud 7, põhiseadust, väljakuulutamata jätmisel, presidendi ülesanne, täiesti kindlasti, loomulikuks takistuseks, ainus erinevus, peaminister, ainsaks erandiks, umbusalduse avaldamiseks, õiguskantsleri pädevus, enne rk, ps kohaselt, kolleegiumi esimeheks, üldkogul, hääletamisel, senises praktikas

Sisukord

 • Valimised ja referendum
 • Parlament
 • Riigiõigus -- eriosa. Eesti riigiõigus
 • Vabariigi president
 • Vabariigi Valitsus
 • Põhiseaduse muutmine

Teemad

 • Riigiõigus -- üldosa
 • I teema: Riigiõiguse mõiste, süsteem, normid ja allikad
 • § 1. Riigiõiguse mõiste
 • § 2. Riigiõiguse süsteem
 • rahva suveräänsus
 • rahvaesindus
 • võimude lahusus
 • isikute võrdõiguslikkus ja õiguste ja vabaduste tunnustamine riigi poolt
 • § 3. Riigiõiguse normid
 • § 4. Riigiõiguse allikad
 • I. konstitutsioon ehk põhiseadus
 • II. seadused
 • III. täitevvõimu aktid, mis sisaldavad riigiõiguse norme
 • IV. tavad, mis väljendavad riigiõiguse norme
 • V. kohtupretsedendid, mis sisaldavad riigiõiguse norme
 • VI. õiguse üldtunnustatud põhimõtted
 • VII. rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted
 • VIII. riigiõiguse norme sisaldavad välis-(rahvusvahelised)lepingud
 • IX.EL institutsioonide, s.o. Euroopa Nõukogu ja Komisjoni poolt antud aktid
 • X.rahvusvaheliste kohtute otsused, kui need omavad riigiõiguslikku tähendust
 • XI.muud riigiõiguse allikad
 • Konstitutsiooniteooria alused
 • § 1. Konstitutsiooni mõiste ja liigid
 • materiaalses ja formaalses mõttes
 • Formaalses mõttes
 • Materiaalses mõttes
 • § 2. Konstitutsiooni vastuvõtmine
 • § 3. Põhiseaduse muutmine
 • jäikadeks ja paindlikeks
 • Paindlikke
 • Jäikade
 • § 4. Piirangud konstitutsiooni muutmiseks
 • § 5. Põhiseaduslikkuse järelevalve mõiste, mudelid ja seda teostavad organid
 • § 6. Kontrolli liigid
 • §1. Poliitiline reziim
 • õ-te ja vabaduste kasut peab tegelikkuses olema tagatud
 • rahvale peab olema tagatud reaalne võimalus otse valida vähemalt parlamendi alamkoda
 • § 2. Õigusriik
 • § 3. Sotsiaalriik
 • § 4. Ilmalik riik, klerikaalne riik, teokraatlik riik
 • § 5. Monarhia
 • § 6. Vabariik
 • Presidentaalne vabariik
 • Poolpresidentaalne vabariik
 • Parlamentaarne vabariik
 • Nõukogude vabariik
 • § 7. Riikliku korralduse (riigi territoriaalse korralduse) vormid
 • unitaarriik ja föderaalriik
 • Unitaarriik
 • Föderatsioon
 • § 1. Valimiste mõiste ja liigid
 • otsesed ja kaudsed valimised
 • Otseste
 • Kaudsete
 • üldised ja osalised valimised
 • Üldvalimiste
 • Osaliste
 • korralised ja erakorralised valimised
 • Korralised
 • Erakorralised
 • aktiivne ja passiivne valimisõigus
 • objektiivne ja subjektiivne valimisõigus
 • § 2. Subjektiivse valimisõiguse printsiibid
 • a.kodakondsuse nõue
 • b.vanusetsensus
 • c.paiksustsensus
 • d.varanduslik tsensus
 • e.sooline tsensus
 • haridus- või kirjaoskuse tsensus
 • g.religioosne tsensus
 • h.moraalsed tsensused
 • i.teatud ametikohtadel töötamise keeld passiivse valimisõiguse kasutamisel
 • Vaba osavõtt
 • Võrdne valimisõigus
 • Valimiste korraldamine kas otseste või kaudsetena
 • § 3. Referendum
 • § 4. Valimissüsteemid
 • I. Suhtelise häälteenamusega majoritaarne süsteem
 • II. Absoluutse häälteenamusega majoritaarne süsteem
 • kolm võimalust
 • III. Kvalifitseeritud häälteenamusega majoritaarne süsteem
 • IV. Üksikult mitteülekantav hääl
 • V. Kumulatiivne vootum, piiratud vootum
 • VI. Proportsionaalsed valimissüsteemid
 • VII. Valimiskünnis
 • Valimisnimekirjade ühendamine
 • IX. Suletud nimekirjad ja avatud nimekirjad
 • X. Pana
 • § 5. Valimisprotsess
 • § 1. Parlamendi mõiste, sotsiaalsed funktsioonid ja pädevus
 • § 2. Parlamendi struktuur
 • § 3. Seadusandlik protseduur
 • § 4. Parlamendi sisestruktuur
 • § 5. Parlamendi abiaparaat
 • § 6. Parlamendi juures olevad ametnikud ja organid, kes ei kuulu parlamendi tööaparaati
 • § 7. Lobby
 • § 8. Parlamendiliikme staatus, tema immuniteet ja indemniteet
 • VII teema: Valitsus
 • § 1. Valitsuse mõiste, liigid ja koosseis
 • § 2. Valitsuse ja selle liikmete poliitiline vastutus
 • Eesti riigiõiguse põhiprintsiibid
 • Riigikogu
 • § 1. Riigikogu valimine
 • § 2. Riigikogu liikme volituste tekkimine, peatamine, lõpp ning tema asendamine
 • § 3. Riigikogu juhatus, fraktsioonid, komisjonid ja kantselei
 • alatisteks, ajutisteks ja erikomisjonideks
 • Alatisi
 • erikomisjone
 • § 4. Riigikogu istung, istungjärgud ja täiskogu töönädal
 • § 5. Riigikogu otsustusvõime ja hääletamisel nõutav häälteenamus
 • § 6. Seadusandlik protseduur Riigikogus
 • § 1. Vabariigi Presidendi valimine, tema volituste tekkimine, peatumine, lõppemine, presidendi
 • asendamine
 • § 2. Vabariigi Presidendi pädevus
 • I.Pädevus seadusandluse alal
 • II.pädevus Riigikogu töö korraldamise alal
 • III.pädevus valitsuse kujundamise alal
 • IV.pädevus riigikaitse alal
 • V.presidendi pädevus välissuhtlemise alal
 • VI.riigiametnike ametissenimetamise alane pädevus
 • VII.pädevus kriminaalalal
 • VIII.pädevus autasustamise alal
 • § 3. Seaduste väljakuulutamine ja Vabariigi Presidendi vetoõigus
 • § 1 VV koosseis, valitsuse ja selle liikmete volituste tekkimine ja lõppemine, valitsuse liikme
 • asendamine
 • § 2. Vabariigi Valitsusele, peaministrile või ministrile umbusalduse avaldamine ning
 • seaduseelnõu sidumine usaldusküsimusega
 • § 2. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus Riigikohtus

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

72
doc
59
doc
58
doc
55
doc
27
doc
118
docx
31
docx
76
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto