Riigiõigus (8)

4 HEA
 
Säutsu twitteris
KORDAMISKÜSIMUSED 2009. AASTA RIIGIÕIGUSE EKSAMIKS
ÜLDOSA
1. Milliseid eesmärke taotletakse riigiõiguse normidega? Erinevad käsitlused.
Riigiõiguse normide põhituumiku moodustavad konstitutsioonilised normid, millega siseriiklik õigus
peab olema kooskõlas. Kõik need, kes otsivad vastandlikke normide eesmärke, on ühel meelel, et
riigiõiguse normid peavad tagama stabiilsuse ja vähendama konflikte. Muus osas võivad
seisukohad olla vastandlikud.
Iga normi kehtestamisel tuleb välja selgitada põhjused, kas antud situatsioonis tuleks
eelistada riigi või indiviidi huve. Sellest tulenevalt ongi riigiõiguse normide praktiline eesmärk
tasakaalu saavutamine indiviidi ja avaliku võimu vahel. Tegelikult põhineb sellisel
lähenemisel ka isiku põhiõigustesse sekkumise kontrollimehhanismi tagamine, mida kasutavad
ka konstitutsioonikohtud ja ka Riigikohus.
Teine riigiõiguse eesmärk on indiviidi õiguste kaitse ja luua selline võimuorganisatsioon,
mis oleks allutatud indiviidi huvidele. Paraku tuleb teatud erakorralistes situatsioonides (sõda)
seada isiku õigustele erakorralised piirangud. Piiratakse liikumis-, sõna-, valimis-,
omandiõigust. Indiviidi õiguste piiramine on vältimatu ka tavaolukordades, et ühiskond
tervikuna saaks toimida.
Riigiõiguse eesmärk on reguleerida riigi tegevust. Valdav enamus riigiõiguse normidest
reguleerib riigiaparaadi toimimist, mitte isiku põhiõigusi. Nt Eesti põhiseaduses umbes 2/3
sätetest reguleerib avaliku võimu moodustamist, selle ülesehitust, pädevust.
2. Kuidas määratleda riigiõigust kui õigusharu? Riigiõigus ja konstitutsiooniõigus.
Harilikult kõneldakse riigiõigusest kahes tähenduses- kui õigusharust ja kui teadusharust. Valdavalt
aga siiski kui õigusharust. Paralleelselt kasutatakse mõistet konstitutsiooniõigus. Varasemas
Kontinentaal-Euroopa õiguses kõneldi riigiõigusest, Anglo-Ameerika süsteemis kasutati mõistet
konstitutsiooniõigus. Tänapäeval kasutatakse mõlemat. Nii ka Eestis. Kahe mõiste vahel on püütud
leida erinevust ja selle võib ka konstrueerida kuid vajadust selleks pole. Erinevuse nägijad
mõistavad riigiõigust kui normistikku, mis reguleerib riigi ülesehitust ja tegevust.
Konstitutsiooniõigus on laiem, hõlmab lisaks isiku õiguslikku seisundit määravat normi.
Traditsiooniliselt on riigiõigus alati seotud olnud mingi konkreetse riigiga. Ta on kehtima pandud
riigi poolt ja kehtiv ainult selles riigis.
1. Defineerimine reguleerimise eseme järgi:
Riigiõigus on kui avalikku õigusesse kuuluvate õigusnormide süsteem, millega:
määratakse kindlaks isiku õiguslik seisund ühiskonnas - põhiõigused, -vabadused,
-kohustused ning põhiõiguste ja vabaduste kaitsemehhanismid (kohtukaebeõigus). Uuemal ajal
on õigus pöörduda ka ombudsmani poole (meil õiguskantsler).
Määratakse kindlaks riigi territoriaalne korraldus, st kas riik on unitaarriik või föderaalriik.
Unitaarriigi puhul võib tegemist olla ilma autonoomsete piirkondadeta riigiga nt. Eesti Sageli
määratakse konstitutsiooniliste normidega kindlaks ka kohaliku omavalitsuse alused.
Määratakse kindlaks riigi valitsemise vorm, kas on tegemist vabariigi või monarhiaga ja mis
konkreetse liigiga (parlamentaarne, presidentaalne v vahepealne).
Määratakse kindlaks põhilised riigiorganid, nende moodustamise kord, omavahelised suhted
ja pädevus. Peamine riigiorgan on parlament, riigipea, valitsus, kõrgemad kohtud. Kui riigis on
konstitutsiooniline kohus, siis ka see, kui ombudsman, siis ka see.
3. Millal ja millega seoses võime kõnelda riigiõiguse kui õigusharu tekkest maailmas, samuti Eestis?
Riigiõigus tänapäevases mõttes sai alguse 18 saj. lõpul seoses kodanlike revolutsioonidega, kui võeti
vastu Prantsuse ja Ameerika Ühendriikide konstitutsioonid. Nendele tänapäevastele
konstitutsioonidele järgnesid 19. saj. alguses Napoleoni poolt Poolale ja Saksa vürstiriikidele
pealesurutud konstitutsioonid.
98% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Riigiõigus #1 Riigiõigus #2 Riigiõigus #3 Riigiõigus #4 Riigiõigus #5 Riigiõigus #6 Riigiõigus #7 Riigiõigus #8 Riigiõigus #9 Riigiõigus #10 Riigiõigus #11 Riigiõigus #12 Riigiõigus #13 Riigiõigus #14 Riigiõigus #15 Riigiõigus #16 Riigiõigus #17 Riigiõigus #18 Riigiõigus #19 Riigiõigus #20 Riigiõigus #21 Riigiõigus #22 Riigiõigus #23 Riigiõigus #24 Riigiõigus #25 Riigiõigus #26 Riigiõigus #27 Riigiõigus #28 Riigiõigus #29 Riigiõigus #30 Riigiõigus #31 Riigiõigus #32 Riigiõigus #33 Riigiõigus #34 Riigiõigus #35 Riigiõigus #36 Riigiõigus #37 Riigiõigus #38 Riigiõigus #39 Riigiõigus #40 Riigiõigus #41 Riigiõigus #42 Riigiõigus #43 Riigiõigus #44 Riigiõigus #45 Riigiõigus #46 Riigiõigus #47 Riigiõigus #48 Riigiõigus #49 Riigiõigus #50 Riigiõigus #51 Riigiõigus #52 Riigiõigus #53 Riigiõigus #54 Riigiõigus #55 Riigiõigus #56 Riigiõigus #57 Riigiõigus #58 Riigiõigus #59 Riigiõigus #60 Riigiõigus #61 Riigiõigus #62 Riigiõigus #63 Riigiõigus #64 Riigiõigus #65 Riigiõigus #66 Riigiõigus #67 Riigiõigus #68 Riigiõigus #69 Riigiõigus #70 Riigiõigus #71 Riigiõigus #72
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 72 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2010-06-21 Kuupäev, millal dokument üles laeti
454 laadimist Kokku alla laetud
8 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
sundays Õppematerjali autor

Lisainfo

KORDAMISKÜSIMUSED 2009. AASTA RIIGIÕIGUSE EKSAMIKS
riigiõiguse eksam , riigiõigus

Mõisted

piiratakse liikumis, kontinentaal, konstitutsiooniõigus, riigiõigus, peamine riigiorgan, õigusaktis, reegliteks, printsiipe, negatiivne vabadus, võrdne kohtlemine, mõjuvatel põhjustel, karistusõiguses, õiguskindluse aspektiks, 10 päeva, alates ps, eesti ps, alalised normid, mõnes riigis, põhikord, formaalses mõttes, formaalses mõttes, kirjutamata konstitutsioon, jäik konstitutsioon, mõnel pool, kuuluv seadus, üldjuhul austria, ühinenud või, siseriiklikus kohtus, muud aktid, siseriiklikul õigusel, demokraatlikes riikides, eluvaldkonnad, monarhistlikeks lugemine, monarhil, vabariigile, presidentaalset, föderaalne ülemkohus, algatamiseks, parlamentaarne vabariik, riigipea roll, a põhiseadus, monokraatlikku vabariigi, tasandil 1, riigipea, monokraatliku vabariigi, föderatsiooni kodanikeks, sellisena, föderaalriikidele, föderatsiooni subjektil, seadusandja, praktilistel kaalutlustel, täitevvõimule, parlamendi ülemkoda, sotsiaalriigi põhimõte, sotsiaalriigi tunnusteks, üheparteisüsteemi puhul, kaheparteisüsteem, mitmeparteisüsteemi puhul, üldine valimisõigus, põhimõttega, vähemalt 21, kaudsed valimised, rkvs järgi, kuriaalne valimisüsteem, valimissüsteem, parlamendivalimistel, referendum, korralduslikult, samasugune tähendus, sellisel puhul, üldriiklikul tasandil, kohustuslik referendum, referendum, majoritaarne valimissüsteem, valimissüsteemi valik, proportsionaalsuse põhimõte, parlamendikoda, jääda ülem, struktuurilt, poolpresidentaalsetes riikides, esinejatele, ühekojalises parlamendis, kahekojalises parlamendis, üldteada, ametivõimudel, rahanduse revidentidele, mujalgi, reas riikides, riigi esindusorganis, mandaati, deputaat, immuniteedi, indemniteedi maht, lobby, lobbytöö usa, korruptsiooniohtlikkuse tõttu, ajutiseks valitsuseks, hunta, tasakaalustav riigipea, a ps, tagati, teise dokumendi, seadusandja mõjutamiseks, european convention, keeleoskuse nõuded, alla 15, alla 15, kodakondsuse taastamine, mittetulundusühingute eesmärkideks, riigikogul, häälte lugemine, toiminguga, koosseisul, lõppemise alusena, asendusliikmeks, kandidaadi keeldumisel, sellise regulatsiooniga, ametisse nimetamine, riigikogu otsused, õigusaktid, esimehe valimistel, kollegiaalse organina, fraktsioonid, fraktsiooni nimeks, komisjonide moodustamine, korralisi istungjärke, jõulu, täiskogu töönädal, erandina, organile, parandusettepanekud, juhtivkomisjoni oleanders, põhiseaduse järgi, tegemise õigus, erakorraline seisukord, presidendi juures, diplomaatilisteks auastmeteks, diplomaatiliste au, kriminaalalal, valitsuse liikmeteks, skeemiga, vaevalt, ministrile, täidesaatev riigivõim, vabariigi valitsus, nimetatud õigusaktid, põhiseaduse muutmist, võtmiseks, positiivsed vabadused, negatiivsed vabadused, võimatuks, sekkumise ps, materiaalne ps, õiguste olemuseks, kohtu ülesanne, inimväärikuse põhimõtted, põhiõiguste piirang, reservatsioonita põhiõigust, kaitseõiguseks, õigusel millelegi, välisteooria järgi, vastupidiselt siseteooriale, piiramatul õigusel, õigusselgust, seadus kehtestati, sobivaks, mittemõõdukas, millises vahekorras, kaitseala, vahetegu, asjassepuutuv, otsustava tähtsusega, asjassepuutuvaks, arusaamise mõõdupuuks, põhikohustuste kandjaks, põhikohustustele, põhikohustused

Sisukord

  • Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise
  • Riigikogu erikomisjon riigieelarve kontrollimiseks
  • Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon
  • Riigikogu

Kommentaarid (8)


HLT: HEA MATERJAL!!!
22:51 16-03-2012

triinu1991: Väga sisukas!
14:43 04-12-2011

MBerit: Väga hea.
17:36 02-06-2012


Sarnased materjalid

118
docx
31
docx
142
doc
41
docx
27
doc
37
docx
66
doc
33
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto