Rassid-rahvad ja usundid (1)

5 VÄGA HEA
 
Rassid, rahvad ja usundid
Inimesed on erinevad.
Antropoloogia - [kreeka keelst - inimeseteadus] Eristatakse kahte külge.
· Füüsiline antropoloogia - uurib inimese väliseid tunnuseid.
· Kultuurikline antropoloogia - uurib inimeste ühtekuuluvust keele kasutuse,
käitumise, usundi ja muu sarnase järgi.
Rassid - nimetatakse väliste tunnuste poolest sarnaste inimeste piirkondlikke
rühmi.
Rassism ehk rassiteooria - tõekspidamine, mille kohaselt inimkond jaguneb
selgelt piiritletud rassideks, mis on ebavõrdsed. Selle järgi on kõrgemal rassil
õigus valitseda alamate rasside üle, neid alavääristada, ekspluateerida või isegi
hävitada. Tänapäevase rasismi tekket seostatakse Prantsuse kirjaniku ja
diplomaadi Joseph Arthur de Gobineau'ga.
Rahvas, rahvus ja rahvuslus
Rahvas - sageli mõistetakse selle all lihtsalt riigi või maa-ala elanikke.
Rahvuse ühtkuuluvus, mis võib põhineda keelel, ühisel kodumaal, ajalool,
religioonil ja tavadel nõuab lisaksneilie tingimatta ka kokkukuuluvus tunnet,
enese teadvustamist rahvusena.
Rahvusliku kuuluvuse pidamine üheks tähtsaks inimest iseloomustavaks
tunnuseks on suhteliselt uus nähtus. Keskajal määretleti ennast eelkõige usu
kaudu. Haritud eurooplase ideaaliks oli ladina ja kreeka keelse antiik kultuuri
taassünd. Hiljem kujunes aadli kultuuri tunnuseks prantsuse keel.
Rahvusluse ja rahvusriikluse ideoloogia esilekerkimine toimus euroopas 18.-19.
sajandil. Leiti, et parimad tingimused vaimseks ja ühiskondlikuks on loodud siis,
kui riik ja rahvus kattuvad (Tsehhoslovakkia, Jugoslaavia jne. on lagunenud).
Riigi ja rahvus piirid ei saa ka tulevikus täielikult kattuda. See tõttu jääb
rahvuslike õiguste küsimus ka edaspidi päevakorda vähemusrahvuste probleem.
Vähemus rahvustena vaadeldakse selliseid etnilisi gruppe, kes arvulises
vähemuses olles elavad mingi riigi territooriumi osal põliselt (nt. saamid Norras,
sibula-venelased Eestis Peipsi ääres jne.).
Hõim - väike algelise kultuuriga etnos.
Hõimuliikumised põhinevad rahvaste sugulusel. Hõimuliikumistele andsid olulise
tõuke 18.-19. sajandi keeleteaduslikud ja arheoloogilised avastused. Enamasti
on nende taga seisnud ka konkreetne poliitiline huvi.
Pangermanism - [kreeka keeles pan - kogu, kõik] ühiskondlik poliitiline liikumine,
mis taotleb kõigi germaani, peamiselt saksakeelt kõnelevate inimest ühendamist.
Tekkis 19. sajandi lõppus Austria-Ungaris. Propageeris Austria-Ungari ühinemist
Saksamaaga ja saksluse itta tungi (trang nach Osten). Olid natsionaal-sotsialismi
ideelisi lähteid.
Panarabism - araablaste ja araabia maade kultuurilist ja poliitilist ühinemist
taotlev ideoloogia ja liikumine. Taotles eeskätt araabiamaade vabastamist Türgi
võimu alt. 1945 aastal loodi Araabia Liiga (pragu ühendab see 29 riiki).
Panslavism - ühiskondlik-poliitiline liikimine slaavimaadel 19.-20. sajandil.
Taotles slaavi rahvaste poliitilist ja kultuurilist ühinemist. Tekkis Türgi ja Austria-
Ungari ülemvõimu vastu peetava vabadus võitluse ajal (Suur Vene Sovinism).
Panturkism - liikumine, mis rõhutab türgi rahvaste etnilist ühtsust ning taotleb
nende kultuurilist lähendamist ja Türgi juhtimisel teostatavat poliitilist ühinemist.
Tsivilisatsioonid
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Rassid-rahvad ja usundid #1 Rassid-rahvad ja usundid #2 Rassid-rahvad ja usundid #3 Rassid-rahvad ja usundid #4 Rassid-rahvad ja usundid #5 Rassid-rahvad ja usundid #6 Rassid-rahvad ja usundid #7 Rassid-rahvad ja usundid #8 Rassid-rahvad ja usundid #9 Rassid-rahvad ja usundid #10 Rassid-rahvad ja usundid #11 Rassid-rahvad ja usundid #12 Rassid-rahvad ja usundid #13 Rassid-rahvad ja usundid #14 Rassid-rahvad ja usundid #15 Rassid-rahvad ja usundid #16 Rassid-rahvad ja usundid #17 Rassid-rahvad ja usundid #18 Rassid-rahvad ja usundid #19 Rassid-rahvad ja usundid #20 Rassid-rahvad ja usundid #21 Rassid-rahvad ja usundid #22 Rassid-rahvad ja usundid #23 Rassid-rahvad ja usundid #24 Rassid-rahvad ja usundid #25 Rassid-rahvad ja usundid #26 Rassid-rahvad ja usundid #27 Rassid-rahvad ja usundid #28 Rassid-rahvad ja usundid #29 Rassid-rahvad ja usundid #30 Rassid-rahvad ja usundid #31 Rassid-rahvad ja usundid #32
5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
~ 32 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2007-12-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
469 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Tanel_S Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

antropoloogia, rassid, sibula, hõim, pangermanism, panarabism, panslavism, panturkism, tsivilisatsioon, tsivilisatsioon, inimkonna ajaloo, demograafia, loomulik iive, mehaaniline iive, beebibuum, optimistlikumad ennustused, abordi keelamises, emigrandid, imigrandid, migratsiooni, migratsiooni kvoodid, endises nsvl, reparatsioon, jean gottmann, ruraliseerumist, hellenismi periood, feodaal, tsunft, gild, monopol, pudeldamine, tööstuspööre, maailma majandus, maailma turg, majanduskriis, fordism, tehnoküberneetika, majandusküberneetika, neuroküberneetika, saagikus, põllumajanduslik külaühiskond, tööstusühiskond, teenindus ühiskond, arvutivõrgud, elektroonika areng, globaal probleemid, globaalprobleemid, energia kriis, elukvaliteet, elatustaseme erinevusi, tsükliline vaesus, isiklik vaesus, piirkondlik vaesus, neljas maailm, neid riike, majanduse struktuur, arengumaade vaesus, valuutakurs, devalvatsioon, revalvatsioon, krediidi asutusi, emisjoon, eesti pank, fiskaalpoliitika, pädevuses, langevad eelarve, protekstionism, monetarism, eesti valitsused, peamiseksprobleemiks ida, täisühingud, osanikel, usaldusühing, usaldusosanikud, aktsiaseltsil, mittetulundus, pankrott, väärtpaberid, väärtpaberibörs, cultura, loodusrahvaile, ateena kasvatus, schole, monat, näddala, aastal usa, merepiir, peamiseks mooduseks, naturalisatsioon, optsioon, suveräänsus, suveräänsus, riigivõim, dominioon, monarhia, teokraatia, usujuht, antokraatia, türannia, despootia, diktaktuur, aristokraatia, aristokraatlikul riigil, oligarhia, ohlokraatia, kohtuvõim, võimude lahusus, täidesaatev võim, või liht, politoloogia, enamusdemokraatia, enamusdemokraatia, leppedemokraatia, ülemkoda, riigipeal, kaudsetest presidendivlaimistest, presidendi valimisteks, enamusvalimiste plussiks, proportsionaalset, konservatism, liberalism, montesquieu, klassikalisel liberalismil, revolutsioonilised voolud, reformistlikud voolud, ratsionalism, individualism, eurokommunism, alalhoidlik, peaminister, õiguskantsler, riigikontroll, paralment, põhiseadus, riigipäev, vakus, omavalitsusüksuste esinduskoguks, maakonnad, vabatahtlikke omavalitsusi, jurismprudents, tsiviilõigus, i õigusobjektideks, ii õigussubjektideks, iii õigusvõime, iv teovõime, kostja, hageja, riigilõiv, apellatsioon, kassatsioon, prokuratuur, advokaadid, advokatuur, notar, eesti kohtusüsteem, välispoliitika, kodanikukaitse

Sisukord

 • Rassid, rahvad ja usundid
 • Antropoloogia
 • Füüsiline antropoloogia
 • Kultuurikline antropoloogia
 • Rassid
 • Rassism
 • Rahvas
 • Hõim
 • Pangermanism
 • Panarabism
 • Panslavism
 • Panturkism
 • Tsivilisatsioon
 • Oswald Spengler
 • Arnold Toynbee
 • Rebestatud riigid
 • AAILMA
 • RAHVASTIKU
 • AJALOOLINE
 • ARENG
 • Demograafia
 • Loomulik iive
 • Mehaaniline iive
 • Beebibuum
 • Thomas Robert Malthus
 • AHVASTIKU
 • PAIKNEMISE
 • REGULEERIMISE
 • VÕIMALUSED
 • Sündimuse kontrolli
 • Rahvastiku ränded
 • Emigrandid
 • Imigrandid
 • Reparatsioon
 • INNASTUMINE
 • Linnastumine
 • Maailm
 • Eesti
 • Jean Gottmann
 • Majandus
 • Hellenismi periood
 • Feodaalne
 • Erinevus
 • Pärisorjuslik
 • Tsunft
 • Manufaktuur
 • Monopol
 • Pudeldamine
 • Tööstuspööre
 • ÖÖSTUSÜHISKOND
 • Maailma turg
 • Majanduskriis
 • Fordism
 • EENINDUS
 • INFOÜHISKOND
 • Põllumajanduslik külaühiskond
 • Tööstusühiskond
 • Teenindus ühiskond
 • Globaal probleemid
 • Energia kriis
 • Elatustase
 • Elukvaliteet
 • LAANIMANDUS
 • PARTERIIK
 • NOMENKLATUUR
 • OTSIALISMI
 • PLUSSE
 • MIINUSEID
 • LANGUS
 • LEMINEK
 • TURUMAJANDUSSE
 • JÄRGSETE
 • MAADE
 • TULEVIKUVÄLJAVAADETEST
 • ÄTKUVALT
 • SOTSIALISMI
 • Tsükliline vaesus
 • Isiklik vaesus
 • Piirkondlik vaesus
 • Esimene maailm
 • Teine maailm
 • Kolmas maailm
 • Neljas maailm
 • Arengumaad
 • AESUSE
 • PÕHJUSED
 • SUHTUMINE
 • RENGUPOLIITIKA
 • Rahandus- ja majanduspoliitikast
 • Valuuta
 • Valuutakurs
 • Kulla standard
 • Devalvatsioon
 • Revalvatsioon
 • Emisjoon
 • Eesti Pank
 • Fiskaalpoliitika
 • Protekstionism
 • EYNISIANISM
 • ONETARISM
 • Monetarism
 • Füüsilisest isikust ettevõtja
 • Usaldusühing
 • Osaühing
 • Ühistu
 • Pankrott
 • Väärtpaberid
 • Väärtpaberibörs
 • Haridus
 • Kultuuri
 • Hulgi- ehk massiteave
 • Gaius Julius Caesar
 • Johannes Guttenberg
 • Johann von Rist
 • Denis de Sallo
 • Joseph Pulitzer
 • Riigi põhitunnused. Eesti riiklus
 • Naturalisatsioon
 • Optsioon
 • KODANIKUD
 • VÄLISMAALASED
 • Suveräänsus
 • Asumaadel
 • Protektoraadiks
 • Unitaarriik
 • Föderatsioon
 • Konföderatsioon
 • Dominioon
 • Riigikord ja valitsemisvormid
 • Monarhia
 • Teokraatia
 • Antokraatia
 • Türannia
 • Despootia
 • Diktaktuur
 • Aristokraatia
 • Oligarhia
 • Ohlokraatia
 • Võimude lahusus
 • Enamusdemokraatia
 • Leppedemokraatia
 • EMOKRAATLIKE
 • VALIMISTE
 • PRINTSIIPI
 • ARLAMENDI
 • VALIMISED
 • RESIDENDI
 • Kihid
 • Põhivaated
 • Eesmärkide
 • Konservatism
 • Napoleoni vastased
 • Rõhk ajaloolisel
 • Feodaalkorra
 • Liberalism
 • Jõukamad ja
 • Piiramatu kuninga
 • Üksikisiku vaba
 • ; võimu lahutamine
 • Sotsialism
 • Linna tööliskond
 • Majandus allutada
 • Maaomandi
 • OLIITILISED
 • VOOLUD
 • XIX, XX
 • SAJANDIL
 • Montesquieu
 • Ratsionalism
 • Individualism
 • Eurokommunism
 • ÄNAPÄEVA
 • ERAKONNAD
 • Õiguskantsler
 • Riigikontroll
 • OOTSI
 • Vakus
 • OMAVALITSUSLIKUD
 • ASUTUSED
 • Õiguskord ja õiguskaitse
 • Õigus
 • Jurismprudents
 • Tsiviilõigus
 • Kostja
 • Hageja
 • Riigilõiv
 • Apellatsioon
 • Kassatsioon
 • Prokuratuur
 • Advokaadid
 • Advokatuur
 • Notar
 • Riigikaitse

Kommentaarid (1)


jerusalem: Hea!
19:54 04-02-2009


Sarnased materjalid

62
doc
54
doc
32
doc
56
doc
62
docx
67
doc
44
doc
49
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto