Psühholoogia (1)

3 HALB
 
RAKVERE ÕHTUKESKKOOL
Kaugõpe
10B klass

Nelly Valdmets
PSÜHHOLOOGIA
poolaasta referaat

Rakvere 2009
SISUKORD
Sissejuhatus
1. Mõtlemine ja keel
1.1 Mõtlemine
1.2 Loovus
1.3 Keel
2. Intelligentsus ja selle mõõtmine
2.1 Intelligentsuse mõiste ja teooriad
2.2 Pärilikkus ja keskkond
2.3 Intelligentsustestid
3. Motivatsioon
3.1 Motivatsiooniteooriad
3.2 Seksuaalvajadus
3.3 Saavutusvajadus
4. Emotsioonid
4.1 Emotsiooni mõiste ja olemus
4.2 Emotsioonide käsitlus
4.3 Põhiemotsioonid
4.4 Emotsionaalsed seisundid
4.5 Emotsioonide väljendumine
5. Stress ja toimetulek
5.1 Stress
5.2 Stressi põhjused
5.3 Stressikogemuse koostisosad
5.4 Millest stressikogemus sõltub?
5.5 Isiksus ja stress
5.6 Stressi tagajärjed
5.7 Stressiga toimetulek
6. Isiksus ja testid
6.1 Isiksus
6.2 Psühhoanalüütilised teooriad
6.3 Tunnusjoonte teooriad
6.4 Kognitiiv- käitumuslikud teooriad
6.5 Humanistlikud teooriad
6.6 Isiksusetestid
7. Psühhopatoloogia ja psühhoteraapia
7.1 Psühhopatoloogia
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Psühholoogia #1 Psühholoogia #2 Psühholoogia #3 Psühholoogia #4 Psühholoogia #5 Psühholoogia #6 Psühholoogia #7 Psühholoogia #8 Psühholoogia #9 Psühholoogia #10 Psühholoogia #11 Psühholoogia #12 Psühholoogia #13 Psühholoogia #14 Psühholoogia #15 Psühholoogia #16 Psühholoogia #17 Psühholoogia #18 Psühholoogia #19 Psühholoogia #20 Psühholoogia #21 Psühholoogia #22 Psühholoogia #23 Psühholoogia #24 Psühholoogia #25 Psühholoogia #26 Psühholoogia #27 Psühholoogia #28 Psühholoogia #29 Psühholoogia #30 Psühholoogia #31 Psühholoogia #32 Psühholoogia #33 Psühholoogia #34 Psühholoogia #35 Psühholoogia #36 Psühholoogia #37
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 37 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2010-08-31 Kuupäev, millal dokument üles laeti
100 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
nelly valdmets Õppematerjali autor

Lisainfo

Dokumendis esitatud küsimused

 • Millest stressikogemus sõltub ?
 • Kuidas niisugune jaotamine või mõjutada inimese käekäiku ?
 • Millest stressikogemus sõltub ?
 • Millise lahendusvariandi valiksin probleemi lahendamiseks ?
 • Mida peaksin tegema eesmärgile jõudmiseks ?

Mõisted

4 kognitiiv, motivatsiooniks, emotsioonideks, eelviimane peatükk, osa mõisteid, kujundeid, probleemi lahendamises, loovuseks, geenius, oluline tegur, foneem, seesmine, inimesel endal, tööl edutamine, optimaalseisund, alumisel astmel, intrinsiivne, ekstrinsiivne, seksuaalvajaduse rahuldamine, inimese kehas, oraalne faas, falliline faas, homoseksuaalsed, emotsiooniks, darwini emotsiooniõpetus, cannon, nüüdisaegsed käsitlused, scachter, õnnelikkus, üllatus, selgesti näoväljenduses, kurbus, vastikus, afekt, kirg, frustratsioon, inimeste fustratsioonitaluvus, ärevus, stress, reaktsioonidega, häire faas, vastupanu faas, katastroofid, elusündmused, 150, tööstress, individuaalsed tagajärjed, psühholoogilisteks tagajärgedeks, läbipõlemissündroom, mesinädalate faas, emotsioonidele keskendumine, inimkäitumise seletamine, kognitiiv, isiksuse struktuur, maailma sündides, osa tunnuseid, 4 kognitiiv, seesmise, albert bandura, projektiivtestidel, psühhopatoloogia, kindlat piiri, ajaloo vältel, igas kultuuris, psühhofüsioloogiline käsitlus, foobia, paanikahäirele, psühhoteraapia, kognitiiv, ratsionaal, kognitiiv, psühhodünaamilised teraapiad, humanistlik teraapia, muusika, eksistentsialistlik teraapia, geštaltteraapia, lühiteraapiad, süsteemne teraapia, süsteemile, psühhodraama, neuro, objektiivne mina, enesehinnanguga isikud, isiklik kogemus, teistelt inimestelt, arusaamatumad, katsetamise etapp, integreerumine, lee, storge, agape, ludus, mania, pragmas, käsitluste keskmes, läbipõlemissündroom, psühhopatoloogia, isiksushäiretele, armastuse aluseks

Teemad

 • SISUKORD
 • Sissejuhatus
 • Mõtlemine ja keel
 • Intelligentsus ja selle mõõtmine
 • Motivatsioon
 • Emotsioonid
 • Stress ja toimetulek
 • Isiksus ja testid
 • Psühhopatoloogia ja psühhoteraapia
 • Inimese mina ja lähisuhted
 • Kokkuvõte
 • Infoallikad
 • Sissejuhatus
 • Lõpuks kirjutan inimese minast ja lähisuhetest. Inimese minakäsitus sisaldab kõiki
 • selle inimese endasse puutuvaid mõtteid ja tundeid ning muutub kogu elu jooksul
 • Selles peatükis räägin minakontseptsioonist ja enesehinnangust, hoiakutest ja
 • armastusest
 • MÕTLEMINE JA KEEL
 • Mõtlemine
 • Mõtlemine kui protsess
 • ettevalmistav etapp
 • inkubatsioon
 • illuminatsioon
 • lahenduse kontrollimine e verifikatsioon
 • Loovus
 • Loovuseks on vaja tingimusi
 • Loovuse mõõtmine
 • Keel
 • Loomade keel
 • Ahvidel uuritud kõne mehhanisme ja funktsioone. Loomadel puudub artikuleeritud kõne
 • mehhanism, see takistab kõne omandamist. Nad suudavad ära õppida sadu märke ja neid
 • aktiivselt kasutada, moodustades ka primitiivseid lauseid. Sobivad viipekeel, värvilised
 • plastitükid. 27a šimpans oskas 240 märki; 10a šimpansi sõnastikus 400 märki, jõutud 19 000
 • kurttummade märgini katsetes. Üldiselt lause ehitust ahvid ei oska, vaid ühe ahviga jõutud 2a
 • lapse tasemele ka lauseehituses. Kas ahvidele keele õpetamine on eetiline? Teevad seda vaid
 • tasu (toit, jook) saamise eesmärgil. Lihtsalt matkivad koolitajaid, teadlikkusega pole seost
 • INTELLIGENTSUS JA SELLE MÕÕTMINE
 • Intelligentsuse mõiste ja teooriad
 • Fluiidne ja kristalliseerunud intelligentsus
 • Mitmese intelligentsuse teooria
 • Kolmekomponendilise intelligentsuse teooria
 • Emotsionaalne intelligentsus
 • Pärilikkus ja keskkond
 • Intelligentsustestid
 • Binet- Simoni test
 • Intelligentsuskvoot
 • Enamlevinud testid
 • Testimise eetilised küsimused
 • MOTIVATSIOON
 • Motivatsiooniteooriad
 • Aktivatsioon
 • Humanistlik lähenemine
 • Kognitiivne lähenemine
 • Seksuaalvajadus
 • Seksuaalsuse areng Freudi järgi
 • Homoseksuaalsus
 • Saavutusvajadus
 • Tuntud kultuurierinevuste uurija Harry Triandis on uurinud individualistliku ja
 • kollektivistliku kultuuriga maid. Esimestes rõhutatakse inimese individuaalset arengut ja
 • omaenda eesmärkide poole püüdlemist, kollektivistlikud kultuurid aga seavad esiplaanile
 • grupi vajadused. Seega võib inimeste saavutusvajaduses olla ka kultuurilisi erinevusi
 • EMOTSIOONID
 • Emotsiooni mõiste ja olemus
 • Emotsioonide käsitlused
 • Psühhofüsioloogilised käsitlused
 • Kognitiivsed käsitlused
 • Põhiemotsioonid
 • Emotsionaalsed seisundid
 • Emotsioonide väljendumine
 • Emotsioonide psühhofüsioloogilised väljendused
 • Emotsioonide näo- ja kehaväljendused
 • Emotsiooniväljendust kujunemine
 • Valedetektor
 • STERSS JA TOIMETULEK
 • Stress
 • häire faas
 • vastupanu faas
 • kurnatuse faas
 • Stressi põhjused
 • Katastroofid
 • Elusündmused
 • Tööstress
 • Stressikogemuse koostisosad
 • Millest stressikogemus sõltub?
 • Isiksus ja stress
 • A-tüüpi isikud
 • B-tüüpi isikud
 • Stressi tagajärjed
 • Individuaalsed tagajärjed
 • Läbipõlemissündroom
 • Stressiga toimetulek
 • Eristatakse kahte toimetulekustiili
 • Probleemilahenduse etapid
 • ISIKSUS JA TESTID
 • Isiksus
 • Psühhoanalüütilised teooriad
 • Sigmund Freudi psühhoanalüütiline teooria
 • Carl Gustav Jungi analüütiline isiksuseteooria
 • Tunnusjoonte teooriad
 • Raymond Cattelli isiksuseteooria
 • Hans Eysencki isiksuseteooria
 • Suur viisik
 • Kognitiiv- käitumuslikud teooriad
 • Julian Rotteri kontrollkeskme teooria
 • Albert Bandura sotsiaalse õppimise teooria
 • Humanistlikud teooriad
 • Carl Rogersi kliendikeskne teraapia
 • Isiksusetestid
 • Objektiivtestid
 • Projektiivtestid
 • Isiksuse küsimustikud
 • Psühhopatoloogia
 • Ebanormaalne käitumine
 • Psüühikahäiretesse suhtumine
 • Nüüdisaegsed käsitlused
 • Psüühikahäirete diagnoosimine
 • Depressioon
 • Ärevushäired
 • Foobia
 • Paanikahäire
 • Skisofreenia
 • Isiksushäired
 • Psühhoteraapia
 • Kognitiiv-käitumuslikud teraapiad
 • Psühhodünaamilised teraapiad
 • Humanistlik teraapia
 • Eksistentsialistlik teraapia
 • Lühiteraapiad e. strateegilised teraapiad
 • Süsteemne teraapia
 • INIMESE MINA JA LÄHISUHTED
 • Minakontseptsioon ja enesehinnang
 • William Jamesi minateooria
 • Minakontseptsioon
 • Enesehinnang
 • Eri minade teooria
 • Hoiakud
 • Kognitiivsel infol põhinevad hoiakud
 • Afektiivsel infol põhinevad hoiakud
 • Käitumuslikul infol põhinevad hoiakud
 • Armastus
 • Kirglik ja kaaslusarmastus
 • Romantiline armastus
 • Suhte arendamine ja lagunemine
 • Armastuse stiilid
 • Armastus ja kiindumus
 • KOKKUVÕTE
 • William James eristas minateadvuses kahte aspekti: subjektiivset mina ja objektiivset mina
 • Inimese minakäsitlus sisaldab kõiki selle inimese endasse puutuvaid mõtteid ja tundeid
 • Enesehinnangu all mõistetakse inimese positiivseid või negatiivseid tundeid enda suhtes. Eri
 • minade teoorias eristatakse tegelikku mina, ideaalmina ja võimalikku mina. Hoiak on
 • positiivne või negatiivne hinnanguline suhtumine kellessegi või millessegi. Romantilise
 • armastuse aluseks on kultuuriline tegur, oma arusaamadele vastava partneri olemasolu ja
 • füsioloogilise erutuse olemasolu. A. Lee eristab 6 armastuse stiili: Eros, Agape, Mania, Ludus
 • Storge ja Pragma. K. Bartholomew eristab 4 kiindumusmudelit, mille aluseks on eelnevatest
 • suhetest saadud kogemus ja nende suhete tõlgendus, inimese enesekäsitlus ja arusaam teistest
 • ning kiindumusega seotud eesmärgid ja motiivid
 • INFOALLIKAD
 • Paberkandjal
 • Internetileheküljed
 • lookool.ee

Kommentaarid (1)


qruvi: Korralik ja põhjalik konspekt, kuid kahjuks polnud sellest mulle kasu.
15:49 03-04-2011


Sarnased materjalid

178
docx
106
pdf
74
docx
36
docx
148
docx
53
doc
524
doc
56
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto