Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks (2)

5 VÄGA HEA
 
Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» PSP6001
1. Mis on psühholoogia? Mis on psüühika? Kuidas jagunevad psüühilised
nähtused?
Psühholoogia ­ teadus, mis käsitleb psüühika olemust, avaldumisvorme,
toimise seaduspärasusi ning selle osa looduses ja ühiskonnas.
Psüühika ­ väljendub objektiivse tegelikkuse tunnetamise võimus. Kõige
tõenäolisemalt on ta närvisüsteemi ja eelkõige selle domineeriva juhtosa
(AJU) tegevuse tulemus, selle funktsioon. Psüühika eesmärgiks on maailmast
tervikpildi loomine. Psüühika funktsioonid on: taju, mälu, mõtlemine, keel,
tunded, tegevuse juhtimine.
Psüühilised nähtused jagunevad:
Psüühilised protsessid ­ vaimne tegevus välismaailma peegeldamisel, mis
avaldub tunnetusprotsessidena, emotsionaalsete ja tahteliste protsessidena.
Psüühilised seisundid ­ inimese üldine aktiivsuse tase, olek, psüühiliste
protsesside kulgemise eripära, meeleolu.
Psüühilised omadused ­ konkreetse inimese psüühika tüüpilised erijooned
(need jooned, mis iseloomustavad inimese psüühikat kiiruse, täpsuse,
püsivuse, muutlikkuse , aktiivsuse taseme, mahu ja seisukohalt)
2. Psühholoogia harud ­ isiksusepsühholoogia, sotsiaalpsühholoogia,
arengupsühholoogia jne
Eksperimentaalpsühholoogia uurib maailma aistimist, tajumist, õppimist ja
sellest mõtlemist.
Kognitiivne psühholoogia pühendub kõrgemate psüühiliste protsesside,
sealhulgas mõtlemise, keele, mälu, ülesannete lahendamise, teadmise,
loogilise järeldamise, hindamise ja otsuste vastuvõtmise analüüsimisele.
Käitumisgeneetika ehk psühhogeneetika uurib pärilikkuse ja keskkonna osa
psühholoogiliste omaduste kujunemises.
Nõustamispsühholoogia keskendub hariduse, sotsiaalsete suhete ja elukutse
vallas kohanemise probleemidele.
Psühhosemiootika uurib psüühilisi protsesse kui märgiprotsesse ja rakendab
semiootilist lähenemist ning semiootilisi mudeleid psühholoogias.
3. Teaduslik meetod psühholoogia. Reliaablus ja valiidsus. Psühholoogia
uurimismeetodid ­ eksperiment, vaatlus, intervjuu, küsimustik jne
Teaduslik psühholoogia ­ kõige hilisema tekkeajaga. Teadmiste suur
usaldusväärsus, mille tagavad mõistete täpne defineerimine ja mõistete
loogiliselt mittevastuoluliste süsteemide kasutus, nähtuste võimalikult
objektiivne ja range mõõtmine ja uurimistulemuste korratavus sõltumatute
uurijate poolt ning eri aegadel juhul kui eeltingimused on samad. Esitab
selgeid ja loogilisi määratlusi, tõeseid ja praktikas kontrollitud seaduspärasusi.
Reliaablus on tulemuste korratavus, skaala annab sama tulemuse järgmine
kord. NB! Reliaablus (usaldusväärsus) ei ole testi, skaala omadus nagu
mõnikord õpikutes kirjutatakse, vaid testi omadus teatud populatsioonis ja
isegi valimis. Reliaablus on kontekstipõhine.
Valiidsus näitab, kas mõõdetakse ikka seda omadust, mida tahetakse.
Valiidsus määratakse sellega, et korreleeritakse muutujat kriteeriumiga, mis on
juba teada valiidne. Näiteks, kui IQ- test korreleerub tuntud valiidse OQ
testiga, siis on valiidne. Valiidsus näitab, kas test mõõdab seda omadust, mida
me mõõta tahame, st kas test täidab oma otstarvet. Valiidsuse määramiseks
võrreldakse testi tulemusi mingil muul viisil (nt kontrolltöö, ainehinded)
95% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #1 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #2 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #3 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #4 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #5 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #6 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #7 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #8 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #9 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #10 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #11 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #12 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #13 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #14 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #15 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #16 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #17 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #18 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #19 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #20 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #21 Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks #22
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 22 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2014-10-31 Kuupäev, millal dokument üles laeti
138 laadimist Kokku alla laetud
2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Karina_K Õppematerjali autor

Lisainfo

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mis on psühholoogia ?
 • Mis on psüühika ?
 • Mis on operantne tingimine ?
 • Mis on teadvus? Millised on teadvuse omadused ja funktsioonid ?
 • Mis on uni? Kuidas seda uuritakse ?
 • Kuidas und uuritakse ?
 • Milline on unestaadiumite järgnevuse põhimõte ?
 • Mis on taju? Aisting ?
 • Millised on põhilised tajuteooriad ?
 • Mis vahe on illusioonil ja hallutsinatsioonil ?
 • Kuidas jaotatakse mälu sisu alusel ?
 • Kestvuse alusel ?
 • Kes on E. Tulving ?
 • Millest sõltub meeldejätmine, meelespidamine, meenutamine ?
 • Miks ta nii tegi ?
 • Mis on intelligentsus teaduslikus tähenduses ?
 • Mida uuris Galton ?
 • Mis on motivatsioon ?
 • Mis on emotsioonide otstarve ?
 • Mida kujutab endast isiksus ?
 • Millega tegeleb kliiniline psühholoogia ?
 • Mida uurib sotsiaalpsühholoogia ?
 • Mida tähendab sotsiaalne soodustamine ?

Mõisted

Teemad

 • Mis on psühholoogia? Mis on psüühika? Kuidas jagunevad psüühilised
 • nähtused?
 • Psühholoogia
 • Psüühika
 • Psüühilised nähtused jagunevad
 • Psüühilised protsessid
 • Psüühilised seisundid
 • Psüühilised omadused
 • Psühholoogia harud – isiksusepsühholoogia, sotsiaalpsühholoogia
 • arengupsühholoogia jne
 • Eksperimentaalpsühholoogia
 • Kognitiivne psühholoogia
 • Käitumisgeneetika
 • Nõustamispsühholoogia
 • Psühhosemiootika
 • Teaduslik meetod psühholoogia. Reliaablus ja valiidsus. Psühholoogia
 • uurimismeetodid – eksperiment, vaatlus, intervjuu, küsimustik jne
 • Teaduslik psühholoogia
 • Reliaablus
 • Valiidsus
 • Psühholoogia uurimismeetodid
 • Eksperiment
 • Vaatlus
 • Küsitlus/vestlus
 • Test
 • W.Wundt ja teadusliku psühholoogia sünd
 • Kirjelda biheiviorismi, humanismi, psühhodünaamilist koolkonda
 • kognitiivset psühholoogiat, psühhobioloogilist koolkonda
 • Biheiviorism
 • Humanism
 • Psühhodünaamiline koolkond
 • Kognitiivne psühholoogia
 • Psühhobioloogiline koolkond
 • Käitumuslik lähenemine. Mis on operantne tingimine? Klassikaline
 • tingimine?
 • Klassikaline tingimine
 • Operantne tingimine
 • Närvisüsteemi ülesehitus. Aju erinevate osade funktsioonid ning suuraju
 • sagarate funktsioonid
 • Närvisüsteem jaguneb
 • Somaatiline ehk tsentraalne
 • Vegetatiivne
 • Perifeerne
 • Aju erinevate osade funktsioonid
 • Piklikaju
 • Väikeaju
 • Ajusild
 • Keskaju
 • Suuraju sagarate funktsioonid
 • Närviraku ehitus ning info liikumine närvirakus
 • Mis on teadvus? Millised on teadvuse omadused ja funktsioonid? Mida
 • kujutab endast eneseteadvus?
 • Teadvus
 • Teadvuse omadused
 • Teadvuse funktsioonid
 • Eneseteadvus
 • Tähelepanu liigid ja omadused
 • Tähelepanu omadused
 • Tähelepanu liigid
 • Mis on uni? Kuidas seda uuritakse? Mis on REM uni? Mis teda
 • iseloomustab?
 • Kuidas und uuritakse?
 • REM uni
 • Iseloomustus
 • Milline on unestaadiumite järgnevuse põhimõte? Miks me näeme
 • unenägusid? Kirjelda võimalikke seletusi
 • Unenäod
 • Evolutsiooniline hüpotees
 • Õppimise hüpotees
 • Unustamise hüpotees
 • Kõrvalprodukti hüpotees
 • Alateadlike soovide hüpotees
 • Mis on taju? Aisting? Millised on põhilised tajuteooriad? Millised on taju
 • omadused? Mis vahe on illusioonil ja hallutsinatsioonil?
 • Taju
 • Aisting
 • Tajuteooriad
 • Taju omadused
 • Illusioon
 • Hallutsinatsioon
 • Kuidas jaotatakse mälu sisu alusel? Kestvuse alusel? Meelteinfo alusel?
 • Sisu alusel
 • Kestvuse alusel
 • Meelteinfo alusel
 • Kes on E. Tulving? Tema mälustruktuuride liigid (semantiline
 • protseduuriline, episoodiline)
 • Endel Tulving
 • Semantiline mälu
 • Protseduuriline mälu
 • Episoodiline mälu
 • Lühimälu, pikaajalise mälu kestvus, maht?
 • Lühimälu
 • Pikaajaline mälu
 • Millest sõltub meeldejätmine, meelespidamine, meenutamine?
 • Meeldejätmine
 • Meelespidamine
 • Meenutamine
 • Känkimine. Kodeerimise spetsiifilisuse printsiip
 • Känkimine
 • Kodeerimise spetsiifilisuse printsiip
 • Erinevad lähenemised õppimisele
 • Mehhaaniline e. Mõtestamata kordamine
 • mõtestatud kordamine
 • jaotatud õppimine ja kordamine
 • Mnemoonilised ehk mälu abistavad tehnikad
 • Arenguteooriad – Freud, Erikson, Piaget, Kohlberg
 • FREUD
 • Eriksoni teooria üldised põhimõtted
 • Psühhosotsiaalse arengu astmed Eriksoni järgi
 • Lapse kognitiivse arengu staadiumid J. Piaget järgi
 • Kohlberg
 • Keele omadused ja struktuur. Mõisted. Keele omandamise teooriad
 • Defineerivate tunnuste teooria, prototüübiteooria. Lapse kõne areng
 • Keele omadused ja struktuur
 • Keele omadused
 • Keele struktuur
 • Mõisted
 • Keele omandamise teooriad
 • Prototüübiteooria
 • Lapse kõne areng
 • Mõtlemine. Mõtlemise elemendid. Probleemilahendus. Algajad ja
 • eksperdid. Algoritm ja heuristikud
 • Mõtlemine
 • Mõtlemise elemendid
 • Probleemilahendus
 • Algajad ja eksperdid
 • Algoritm
 • Heuristikud
 • Mis on intelligentsus teaduslikus tähenduses? Mida uuris Galton?
 • Teaduslikus tähenduses
 • Galton
 • Kirjelda intelligentsusteste (Binet, Wechsler)
 • Binet
 • Wechsler
 • Mida peame teadma selleks, et saaks kasutada intelligentsustesti mingis
 • populatsioonis? Normaaljaotus ja standardhälve
 • Normaaljaotus
 • Standardhälve
 • Üldvõimekus ja g-faktor. Spetsiifilised võimed (Gardner, Sternberg)
 • Charles Edward Spearman
 • Howard Gardner
 • Robert Sternberg’i
 • Analüütiline intelligentsus
 • Loovus
 • Praktiline intelligentsus
 • Soolised ja grupilised erinevused võimetes
 • Sugu
 • Etnilised grupid
 • Arthur Jensen
 • Mis on motivatsioon? Vajadused. Kultuuriline motivatsioon; bioloogiline
 • motivatsioon. Kontrollkeskme lähenemine. Maslow
 • motivatsioonipüramiid. McClellandi sisemiste tõukejõudude teooria
 • Atributsioonid
 • Motivatsioon
 • Vajadused
 • Orgaanilised vajadused
 • Funktsiooni ja füüsilise aktiivsuse vajadus
 • Sotsiaalsed vajadused
 • Vaimsed vajadused
 • Esteetilised vajadused
 • Kultuuriline motivatsioon
 • Arenguvajadus
 • Uudishimu
 • Kontrollitunne
 • Tunnetuslik ebakõla e kognitiivne dissonanss
 • Saavutusvajadus
 • Bioloogiline motivatsioon
 • Valu vältimine/ ohureaktsioonid
 • Uni
 • Unel on 5 staadiumi
 • REM uni
 • Iseloomustused
 • McClellandi sisemiste tõukejõudude teooria
 • Atributsioonid
 • Emotsioonide omadused. Emotsionaalse käitumise osad. Millised on
 • põhiemotsioonid Ekmani järgi? Mis on emotsioonide otstarve?
 • Emotsioonide omadused
 • Emotsionaalse käitumise osad
 • Põhiemotsioonid P. Ekmani järgi
 • Emotsioonide otstarve
 • Mida kujutab endast isiksus? Millised on põhilised lähenemised isiksuse
 • käsitlemisele?
 • Projektiivtestid ja objektiivtestid
 • Objektiivtestide
 • Projektiivtestide
 • Kirjelda McRae ja Costa Suure Viisiku teooriat
 • Millega tegeleb kliiniline psühholoogia? Defineeri psüühiline häire
 • Kliiniline
 • Psüühiline häire
 • Põhilised psüühikahäirete grupid: skisofreenia, meeleoluhäired
 • ärevushäired
 • Meeleoluhäired
 • Ärevus ja ärevushäired
 • Skisofreenia
 • Mida uurib sotsiaalpsühholoogia?
 • Sotsiaalpsühholoogia uurib
 • Mida tähendab sotsiaalne soodustamine? Millised on ilmnemise
 • tingimused?
 • sotsiaalseks soodustamiseks
 • Mida tähendab sotsiaalne looderdamine, millise on ilmnemise
 • Sotsiaalne looderdamine

Kommentaarid (2)


lulks: oli abiks
11:21 29-12-2015

21:59 27-12-2015


Sarnased materjalid

74
docx
36
docx
106
pdf
12
docx
26
docx
88
doc
128
docx
44
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto