Psühholoogia ja loogika (1)

5 VÄGA HEA
 
PSÜHHOLOOGIA AINE
Psühholoogia ­ on teadus inimese ja loomade käitumisest ­ süstematiseeritud info ja
teadmised, teoreetilised seisukohad, terminioloogia, eksperimendid. Loob teooriad selle
kohta, kuidas käitub.
Psühholoogia ­ on teadus, mis käsitleb psüühika olemust, arengu seaduspärasusi,
avadusvorme ning psüühika osa looduses ja ühiskonnas. Uurib midagi sisemist.
Ajalugu: 1) eelteaduslik psühholoogia (arvamuspsühholoogia) 2) filosoofia 3) teaduslik
psühholoogia (W.Wundt) jaguneb filosoofiaks ja loodusteadusteks.
PSÜHHOLOOGIA HARUD (TEOREETILISED JA RAKENDUSLIKUD)
Psühholoogia struktuur:
1) Teoreetilised psühholoogia harud
- Üldpsühholoogia terminoloogia, teooriad, kontseptsioonid, teadmised
- Eksperimentaalpsühholoogia uurimismeetodid (sh testis), uuringute tulemused
2) Rakenduspsühholoogia harud
- on kujunenud ajaloo käigus ja on kuntslikud, peegeldades teaduse arengu taset,
moodi ja kujutlust mingist nähtuste valdkonnast.
Kaks kontseptsiooni
1) Psüühiliste ptosesside kontseptsioon
- Psüühika on oma olemuselt mitte materiaalne, vaid ideaalne nähtus
- Psüühika avaldub materiaalsete protsesside resultaadina ­ iga psüühilist nähtust
saab seostada mingi materiaalse protsessiga
- Psüühikas peegeldub tegelikkus, mis eksisteerib inimeses endas ja väljaspool.
2) Käitumise kontseptsioon
- Kuna psüühika on ideaalne nähtus, siis loobutakse selle uurimisest ja
vaadeldakse neid nähtusi, mida on võimalik mõõta
- Stiimul (psüühika) reaktsioon
PSÜHHOLOOGIA UURIMISMEETODID
94% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Psühholoogia ja loogika #1 Psühholoogia ja loogika #2 Psühholoogia ja loogika #3 Psühholoogia ja loogika #4 Psühholoogia ja loogika #5 Psühholoogia ja loogika #6 Psühholoogia ja loogika #7 Psühholoogia ja loogika #8 Psühholoogia ja loogika #9 Psühholoogia ja loogika #10 Psühholoogia ja loogika #11
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 11 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2010-09-16 Kuupäev, millal dokument üles laeti
144 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
StrongGirl Õppematerjali autor

Lisainfo

Kokkuvõte
psühholoogia , loogika

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kuidas näeb ekstervenaal välja sotsiaalse pilgu all ?
 • Kuidas näeb internaal välja sotsiaalse pilgu all ?

Mõisted

Sisukord

 • PSÜHHOLOOGIA AINE
 • Psühholoogia
 • PSÜHHOLOOGIA HARUD (TEOREETILISED JA RAKENDUSLIKUD)
 • Psühholoogia struktuur
 • Kaks kontseptsiooni
 • PSÜHHOLOOGIA UURIMISMEETODID
 • Eksperimendi eesmärk
 • Psühholoogiline eksperiment
 • Laboratoorne eksperiment
 • Loomulik eksperiment
 • Psühholoogia eksperimendi piirid
 • Vaatluse iseloomu ja kestvuse järgi jaotatakse
 • Testiks
 • Nõuded psühholoogia testidele
 • Teaduslik psühholoogia test peab olema
 • AISTINGU MÕISTE JA LIIGID
 • Aisting
 • Aistinguga seotud mõisted
 • Analüsaator
 • Absoluutsed läved
 • Alumine lävi
 • Ülemine lävi
 • Eristuslävi
 • Aistingute alumised läved
 • Aistingutega seotud nähtused
 • Sensoorne isolatsioon
 • Ebaspetsiifiline tundlikkus
 • Sünesteesia
 • Adaptatsioon
 • Sensibilisatsioon
 • Nägemisaisting
 • Täiendvärvid
 • Kuulmisaisting
 • Hääle psüühilised omadused
 • Maitsmine
 • AISTINGUTEGA SEOTUD NÄHTUSED (SENSOORNE ISOLATSIOON, ADAPTATSIOON
 • SÜNESTEESIA)
 • TAJU MÕISTE JA LIIGID; TAJU OMADUSED
 • Taju
 • Taju omadused
 • Taju liigid
 • Taju moondumine ja taju vead
 • TAHTELINE JA TAHTMATU TÄHELEPANU
 • Tähelepanu
 • Tähelepanu liigid
 • Tahtmatu tähelepanu põhjused: 1) välisärritaja iseloom
 • Tähelepanu omadused
 • MÄLU PROTSESSID
 • Mälu
 • Mälu põhiprotsessid
 • Sensoorne mälu  lühiajaline mälu  pikaajaline mälu
 • [[Pikaajaline mälu
 • Episoodiline mälu
 • Semantiline mälu
 • Mälu liigid
 • Motoorne mälu
 • Emotsionaalne mälu
 • Kujundimälu
 • Sõnalis-loogiline mälu
 • Tahteline mälu
 • Mittetahteline mälu]]
 • MÕTLEMISE OPERATSIOONID
 • Mõtlemine
 • Analüüs
 • Süntees
 • Üldistamine
 • Võrdlemine
 • Mõtlemise liigid
 • Mõtlemise liigid
 • Divergentne
 • Konvergentne
 • Produktiivne
 • Reproduktiivne
 • Probleeme mõtlemises
 • EMOTSIOONIDE MÕISTE JA LIIGID; MEELEOLU, AFEKT, KIRG
 • Emotsioonid
 • Tundmused
 • Meeleolu
 • Meeleolu põhjusteks võivad olla
 • Afekt
 • Ärevus
 • Kirg
 • Spetsiifilised emotsioonid
 • Altruistlikud emotsioonid
 • Kommunikatsiooni emotsioonid
 • Eneseteostuse ehk auahnuse emotsioonid
 • Võitlusemotsioonid
 • Praktilised emotsioonid
 • Romantilised emotsioonid
 • Gnostilised emotsioonid
 • Esteetilised emotsioonid
 • Eetilised emotsioonid
 • Hedonistlikud emotsioonid
 • Omandamise ja kogumisega seotud emotsioonid
 • Mittespetsiifilised emotsioonid
 • STRESSI MÕISTE JA STRESSORITE TÜÜBID
 • Tööstress
 • Stressorite tüübid
 • LÄBIPÕLEMINE
 • Läbipõlemine
 • Läbipõlemise staadiumid
 • FRUSTRATSIOON
 • Frustratsioon
 • Frustratsioon ja agressiivsus
 • VAJADUSED JA MOTIVATSIOON
 • Vajadused
 • Motivatsioon
 • Motiiv
 • INTELLIGENTSUSE MÕISTE
 • Intelligentsuse
 • Erinevad vaated intelligentsusele
 • Intelligentsuse paljususe suund: Võimed jagunevad (Sternbergi ja Gardneri järgi)
 • Emotsionaalne intelligentsus EQ
 • Intelligentsuskvootsient e IQ
 • TEMPERAMENDI TÜÜBID (H. EYSENCK)
 • Koleerik
 • Sangviinik
 • Flegmaatik
 • Melanhoolik
 • ISIKSUSE KONTROLLKESE (EKSTERNAALSUS JA INTERNAALSUS)
 • Isiksuse kontrollkese
 • Eksternaalsus
 • Kuidas näeb ekstervenaal välja sotsiaalse pilgu all?
 • Kuidas näeb internaal välja sotsiaalse pilgu all?
 • ISIKSUSE STRUKTUUR, KOMPONENDID
 • Indiviid
 • Individuaalsus
 • Isiksus
 • Isuksuse kujunemise teooriad
 • Teine käsitlus isiksuse struktuurist
 • Isiksuse teooriad: I grupp: Kehaehitusega seotud isiksuse teooriad[hippokrates;
 • ENESETEADVUS JA MINA-PILT, NENDE KUJUNEMINE
 • Mina kui
 • Eneseteadvus
 • Enesehinnang
 • Mina-pildid
 • Isiksuse psühholoogilised kaitsemehhanismid ehk mina kaitse

Teemad

 • Psühholoogia struktuur
 • Teoreetilised psühholoogia harud
 • Rakenduspsühholoogia harud
 • Psüühiliste ptosesside kontseptsioon
 • Käitumise kontseptsioon
 • Eksperiment
 • Psühholoogia eksperimendi piirid
 • Vaatlus
 • Vaatluse iseloomu ja kestvuse järgi jaotatakse
 • Vestlus
 • Intervjuu
 • Küsitlus
 • Hinnangute leht
 • Testimeetod
 • Normide
 • Teaduslik psühholoogia test peab olema
 • Valiidne
 • Reliabiilne
 • Normeeritud
 • Kordamine
 • Standardiseeritud
 • nägemine
 • kuulmine
 • maitse
 • haistmine
 • taktiilne
 • Nägemisaisting
 • vs valge
 • Täiendvärvid
 • Kuulmisaisting
 • Hääle psüühilised omadused
 • Maitsmine
 • Taju omadused
 • Esemelisus
 • Terviklikkus
 • Struktuursus
 • Konstantsus
 • Mõtestatus
 • Värvipimedus
 • Apertseptsioon
 • Taju liigid
 • Ruumitaju
 • Ajataju
 • Liikumise taju
 • Isikutaju
 • Taju moondumine ja taju vead
 • Kategooriate kohandamine
 • Loogiline järeldamine
 • Analoogide kasutamine
 • Projektsioon
 • Juhutunnustest lähtumine
 • Tähelepanu liigid
 • Tahteline
 • Tahtmatu
 • välisärritaja
 • vastavus inimese seisundile, ootusele, vajadusele. 4) tunded
 • huvi 6) ootused
 • Tähelepanu omadused
 • Mälu põhiprotsessid
 • [[Pikaajaline mälu
 • Psüühilise aktiivsuse iseloomu järgi mälu liigitus
 • Tegevuse isseloomu järgi mälu liigitus
 • Mõtlemise liigid
 • Mõtlemise liigid
 • Meeleolu põhjusteks võivad olla
 • positiivset suhtumis
 • negatiivset suhtumist
 • Romantilised emotsioonid
 • Stressorite tüübid
 • Muutused elus
 • Krooniline stress
 • Igapäevaelu pisi-stressorid
 • Frustratsioon =
 • Konfliktid
 • Läbipõlemise staadiumid
 • Staadium: mesinädalad
 • õli tulle valamine
 • Kroonilised sümptomid
 • peaga vastu seina jooksmine
 • Füsioloogilised vajadused
 • Kaitstuse ja turvatunde vajadused
 • Sotsiaalsed vajadused
 • Enesehinnanguga seotud vajadused
 • Eneseteostusvajadused
 • Erinevad vaated intelligentsusele
 • Intelligentsuse paljususe suund: Võimed jagunevad (Sternbergi ja Gardneri järgi)
 • Intelligentsuskvootsient e IQ
 • Internaal
 • Enamasti esitatakse isiksuse struktuur 3-4 komponendina
 • Teine käsitlus isiksuse struktuurist
 • Mina kui
 • Minasid

Kommentaarid (1)


Kain Kalja: Väärt allalaadimist.
10:26 20-04-2012


Sarnased materjalid

22
docx
106
pdf
36
docx
74
docx
5
docx
53
doc
90
doc
20
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto