Kategoorias personalitöö leiti 8 faili

Haldus >> Personalitöö
personalitöö on süsteemne ja sihikindel protsess, hõlmates kõiki inimtegevusega seotud aspekte nii tööl kui ka osaliselt väljaspool tööd.
Personaliuuring
3
docx

Personaliuuring

Personaliuuringud­eesmärk:otsuste tegemisex täiendava info kogumine,selle analüüs/ tõlgendamine Uuringule esitatavad nõuded­usaldusväärne(objektiivsus,süsteemsus, selgus,kriitilisus) Teaduslik artikkel?Pealkiri,Autor,Kokkuvõte­ülevaade,Sissejuhatus, Teoreetiline ülevaade,Meetod,Tulemuste esitus ja analüüs,Arutlus,Kasut kirjandus Uuringu eetilise teotamise reeglid?Anonüümsus,Konfidentsiaalsus,Infomeerit...

Personalitöö - Tallinna Majanduskool
88 allalaadimist
Karjääri planeerimise eksami küsimused
3
doc

Karjääri planeerimise eksami küsimused

KARJÄÄRI PLANEERIMISE EKSAMI KORDAMISKÜSIMUSED Karjäär on inimese elukestev areng, mis koosneb töö kaudu saadus teadmistest, oskustest, kogemustest ja rollidest, mis arendavad inimest antud valdkonnas. Indiviidi seisukohalt on karjäär eesmärgiks tema eluliste ja professionaalsete vajaduste rahuldamine. Organisatsiooni karjäärialased eesmärgid tulenevad vajadusest saavutada strateegilised eesmärgid. Karjäärip...

Personalitöö - Tallinna Majanduskool
74 allalaadimist
Organisatsiooni missioonide analüüs
2
docx

Organisatsiooni missioonide analüüs

Elisa teenindab Põhjamaades ligikaudu kaht miljonit klienti, sealhulgas Eestis ca 500 000 klienti. Eestis suuruselt teine mobiilsideoperaator Elisa pakub oma klientidele laia valikut erinevaid mobiili- ja andmesideteenuseid. Elisa mission: Toome elamusi ja tootlikkust igapäevaellu. Selle ettevõtte missioon on üks kehvemates...

Personalitöö - Tallinna Majanduskool
36 allalaadimist
Dokumendihaldus - registreerimine
1
docx

Dokumendihaldus - registreerimine

Ettevõtte õigusaktid dokumendihalduse kohta * asjaajamiskord ja *dokumentide loetelu 2. Mida saad teada asjaajamiskorrast? Saab teada kõik toimingud ja tegevused dokumentidega 3. Milleks on vajalik dokumentide loetelu ? Dokumentide süstematiseerimiseks, sarjatähis(dokumentide indekseerimiseks) 4. Milleks on vajalik arhivaalide loetelu? On vaja tekkinud toimikute hulga kindlaks määra...

Personalitöö - Tallinna Majanduskool
17 allalaadimist
Sekretäri Ametijuhend
4
pdf

Sekretäri Ametijuhend

LISA 1 Minufirma OÜ Assistendi ametijuhend 1. ÜLDANDMED Ametikoha nimetus assistent Alluvus juhataja projektijuht Asendaja projektijuht 2. TEGEVUSVALDKOND Assistent täidab põhil...

Personalitöö - Kutsekool
42 allalaadimist
Kirjelda ametniku ja töötaja-erinevusi töötamisel
4
doc

Kirjelda ametniku ja töötaja erinevusi töötamisel

Õigusakt(id), mis reguleerivad Avaliku teenistuse seadus Töölepingu seadus töötamist Korruptsioonivastane seadus Tsiviilseadustiku üldosa seadus Töötajate Võlaõigusseadus...

Personalitöö - Kutsekool
25 allalaadimist
Algatuskiri ruumide tellimiseks
doc

Algatuskiri ruumide tellimiseks

Ametlik dokument, algatuskiri...

Personalitöö - Kutsekool
2 allalaadimist
Personaliuuringud
22
docx

Personaliuuringud

2 1.Organisatsiooniuuringud ja nende eesmärgid.........................................................3 1.1 Uuringu protsess............................................................................................... 5 1.2 Uurimismeetodid...

Personalitöö - Tallinna Majanduskool
29 allalaadimist