Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine (0)

2 HALB
 
Säutsu twitteris
SISUKORD
I. ORGANISATSIOONIKÄITUMINE...........................................2
1.1. Organisatsioonikäitumine..................................................................................2
Eksamiülesanne 1. ...................................................................................................5
II. INDIVIID.................................................................................. 6
2.1. Individuaalsus ja isikus......................................................................................6
Eksamiülesanne 2.....................................................................................................8
2.2. Taju...................................................................................................................... 8
Eksamiülesanne 3...................................................................................................13
Eksamiülesanne 4...................................................................................................14
2.3. Käitumise muutmine töises tegevuses.............................................................14
Eksamiülesanne 5...................................................................................................18
2.4. Hoiakute muutmine..........................................................................................19
Eksamiülesanne 6 ..................................................................................................21
Eksamiülesanne 7 ..................................................................................................22
2.5. Väärtused...........................................................................................................22
Eksamiülesanne 8 ..................................................................................................27
2.6. Mina-pilt ja emotsioonid.................................................................................. 27
Eksamiülesanne 9 ..................................................................................................33
III. GRUPID, MEESKONNATÖÖ JA SUHTLEMINE................34
3.1. Gupp ja selle käsitlemise alused...................................................................... 34
Eksamiülesanne 10.................................................................................................39
3.2. Meeskonnatöö organisatsioonis.......................................................................42
Eksamiülesanne 11.................................................................................................47
3.3. Ametisuhtlemine ..............................................................................................48
Eksamiülesanne 12.................................................................................................54
3.4. Kehtestav käitumine.........................................................................................54
Eksamiülesanne 13.................................................................................................56
I. ORGANISATSIOONIKÄITUMINE
1.1. Organisatsioonikäitumine
Organisatsioonikäitumine on käitumisekeskne lähenemine juhtimisele.
Kui juhtimise käsitlemises eristada mikro- ja makroperspektiivi ühelt
poolt, ja teoreetilist ja rakenduslikku suunda teiselt poolt, siis saame
näidata organisatsioonikäitumise seoseid organisatsiooniteooria,
personalijuhtimise ja organisatsiooni arendamisega (joonis 1.1).

Joonis 1.1. Organisatsioonikäitumise seos teiste juhtimise
käsitlustega.
Organisatsioonikäitumise teoreetiline orientatsioon tuleneb taotlusest,
et selle raames võetakse fookusesse käitumisteaduste uurimuste
tulemused, mida püütakse organisatsioonilises kontekstis tõlgendada
ja rakendada.
Inimeste organisatsioonilise käitumise analüüsimisel on otstarbekas
keskenduda viiele aspektile: individuaalsus, grupid, organisatsiooni
ülesanded ja tehnoloogia ehk töö teostamise vahendid ja võtted,
organisatsiooni ülesehitus ning organisatsiooni keskkond.
98% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #1 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #2 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #3 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #4 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #5 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #6 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #7 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #8 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #9 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #10 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #11 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #12 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #13 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #14 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #15 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #16 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #17 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #18 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #19 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #20 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #21 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #22 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #23 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #24 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #25 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #26 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #27 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #28 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #29 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #30 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #31 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #32 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #33 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #34 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #35 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #36 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #37 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #38 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #39 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #40 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #41 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #42 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #43 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #44 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #45 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #46 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #47 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #48 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #49 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #50 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #51 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #52 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #53 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #54 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #55 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #56 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #57 Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine #58
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 58 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-04-06 Kuupäev, millal dokument üles laeti
85 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
armazzz Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Millised on mulje suunamise motiivid ?
 • Milliste stereotüüpidega teised rahvused eestlasi iseloomustavad ?
 • Millised stereotüüpe juhid kasutavad alluvate kohta ?
 • Milliseid stereotüüpe kasutavad alluvad juhtide kohta ?
 • Mille suhtes? milline ?
 • Kuidas väljendate mõlema meeskonna eesmärke ?
 • Millised on mõlema meeskonna kolm olulisemat normi ?
 • Kuidas toimub rollide jaotamine ja muutmine ?
 • Kuidas kujundate meeskondade kohesiivsust ?
 • Kuidas koordineeritakse koostegevust ?
 • Kuidas toimuv tagasidestamine ?
 • Kuidas meeskondade liikmeid arendatakse ?
 • Millised on mõlemas meeskonnas peamised ohud ?

Mõisted

organisatsioonikäitumine, psühholoogia, antropo, millise tasandiga, individuaalsus, ksao, vilumised, pühendumus teistele, professionaalil, professionaali sooritustasand, valivus, taju valivus, konstantsus, nimetatakse atributsiooniks, atributsiooniteooria, peamised vaatepunktid, töises tegevuses, esitatud näide, isikutajus, kindla etendamine, takistuste eemaldamine, organisatsioonilises kontekstis, hoiakute vahendusel, inimkäitumise mõjutamine, makromotivatsioonil, vaatepunktist, biheiviorismi valem, käitumise mõjutamisel, praktiline elu, ebasoovitav, karistamisel, karistamine, tagasiside allikateks, motiveerimise seisukohalt, kategoriseeritakse teavet, veenmisel, meeldivus, madala osalusmääraga, inimese väärtused, väärtuste tähendus, tugiväärtused, inimeste väärtussüsteem, väärtustel, aususel, petturluseks, moraalne surve, uurimustes, eneseõigustus, lojaalsuse tunnused, igas inimeses, varjatud alas, pime ala, sündmuste arengud, emotsioonid, stress, frustratsioon, korduv frustratsioon, näoväljenduste äratundmine, üheks põhimõisteks, sotsiaalpsühholoogias, esinema, esinemistarve, grupi tunnused, väi, keerukamad normid, kooskõlalised, viimaseid, säilitamisele, grupiliikmetel, pööratakse t, meeskond, sotsiaalpsühholoogilise mõttes, likert, kel, meeskonnal väärtustel, peamiseks põhjuseks, meeskonnatöö, peamisteks vormideks, vestlus, intervjuu, struktureeritud intervjuus, intervjuu tõekindlus, intervjuu viga, ametivestlustes, küsimuste formuleerimisel, tulemuste analüüsimine, jututeema, tegelemiseks, passiivne käitumine, agressiivne käitumine, mõni osa

Sisukord

 • SISUKORD
 • I. ORGANISATSIOONIKÄITUMINE
 • Organisatsioonikäitumine
 • Joonis 1.1
 • Juhtimise käsitlus
 • Baasteadused
 • ÜHISKOND
 • ORGANISATSIOON
 • GRUPP
 • INDIVIID
 • Juhtimise käsitlus mikrotasandilt
 • Joonis 1.2
 • OK — organisatsioonikäitumine OT — organisatsiooniteooria PJ— personali
 • Eksamiülesanne 1
 • Ülesande täitmiseks
 • II. INDIVIID
 • Individuaalsus ja isikus
 • Joonis. 2.1
 • Isiku ja
 • Tõmbumine
 • Valik
 • Tõukumine
 • Teadmised
 • Vaimuanded
 • Vilumused
 • Teised omadused
 • Eksamiülesanne 2
 • Joonis 2.2
 • Eksamiülesanne 3
 • Eksamiülesanne 4
 • Käitumise muutmine töises tegevuses
 • Põhimõisted
 • Tabel 1
 • Materiaalsed
 • Kaudsed
 • Staatuse
 • Suhtlemis
 • Eksamiülesanne 5
 • Hoiakute muutmine
 • Joonis 2.3
 • Stiimul
 • Tunnetuslik
 • Vastus
 • Suhtleja
 • Sõnumi
 • Vastuvõtja
 • Joonis 2.4
 • Eksamiülesanne 6
 • Eksamiülesanne 7
 • Väärtused
 • Väärtustele tunnusteks
 • HOIAKUD
 • VÄÄRTUSED
 • Joonis 2.5
 • Võimalus
 • PETTURLUSE
 • KOLMNURK
 • Eneseõigustus
 • Surve
 • Joonis 2.6
 • Eksamiülesanne 8
 • Palun analüüsige järgnevat juhtumist petturluse kolmnurga (joonis 2.6) valguses
 • Näide Rokeachilt: Küsitleti ühe firma 131 naistöötajat. Neist 39% tagastas
 • Mina-pilt ja emotsioonid
 • ENDALE
 • AVATUD ALA
 • iseendale teada ja
 • PIME ALA
 • ümberolevaile teada
 • VARJATUD ALA
 • iseendale teada, aga teiste
 • TUNDMATU ALA
 • tundmatu nii iseendale
 • Tajutud hädaoht
 • Keskkonna tegurid
 • Indiviidi tegurid
 • Töö/pere- ja koduelu
 • Füüsilised tegurid
 • Tähtajad, ajaline surve
 • Isiksuse omadused
 • Hoiakud
 • Demograafilised
 • Stressiseisund
 • Juhtimine
 • Ebaedukas
 • suitsetamine
 • organismi häired
 • tasakaalutus jne
 • Edukas
 • probleemidest
 • Joonis 2.8. Stressi kujunemine
 • Huvitav töö, kui vähene
 • TOETUS
 • Töö on vaheldusrikas
 • Juhi tegevusvõimalused
 • Juhti toetatakse, kuid
 • Joonis 2.9. Toetuse ja “väljakutsete” roll juhi stressi kujunemises
 • Eksamiülesanne 9
 • III. GRUPID, MEESKONNATÖÖ JA SUHTLEMINE
 • Gupp ja selle käsitlemise alused
 • Joonis.3.1
 • ORGANISATSIOONI KÄITUMINE. M. VADI
 • Mitteametlikud ja ametlikud grupid ei eksisteeri sõltumatult. Nende gruppide
 • Tabel 2
 • Võrdluskriteerium
 • Mitteametlik grupp
 • Ametlik grupp
 • Struktuur
 • Positsiooni
 • Eesmärgid
 • Liikmete rahulolu
 • Kasumlikkus või ühiskonna
 • Mõjutamine
 • Isiksus
 • Mõju
 • Alt üles
 • Positsioon
 • Võim
 • Ülevalt alla
 • Kontrolli
 • Füüsilised või
 • Vallandamise ja madalamale
 • Suhtlemine
 • Mitteametlik infovõrk
 • Ebaselgelt määratletud
 • Ametlikud kanalid
 • Selgelt määratletud, järgivad
 • Skeem
 • Sotsiogramm
 • Organisatsiooniskeem
 • Muud küsimused
 • Ainult neid, keda
 • Kõik töögrupi liikmed
 • Ametijuhendiga ette nähtud
 • Kujuneb grupi liikmete
 • Määratakse organisatsioonist
 • Isiksuse tunnused ja
 • Töökohustused või
 • Tabel 3
 • Grupi liik
 • Fookustegurid
 • Tööülesannete
 • Sisemine koordineerimine
 • Suhete ja ülesande nõuete tasakaalustamine
 • Standardite järgimine
 • Komiteed
 • Planeerimine
 • Teiste tegevuse hindamine
 • Teiste tegevuse koordineerimine
 • Otsustusgrupp
 • Teabe kogumine
 • Teabe hindamine
 • Otsustamine
 • Probleem
 • Probleemide määratlemine
 • Probleemide lahendamine
 • Lahendusprotsessi kontrollimine
 • Kvaliteediring
 • Kvaliteediga seotud probleemide määratlemine
 • Teabe kogumine
 • Lahenduste planeerimine
 • Psühholoogilised tunnused
 • Tunnused
 • Joonis 3.2
 • Tabel 4
 • Kategooria/
 • Grupi suurus (liiget)
 • Eestvedamine
 • Vajadus liidri järele
 • Väike
 • Keskmine
 • Liidri ja teiste grupi
 • Nõrk/
 • Keskmine/
 • Liidri suunised ja
 • Nõrgast
 • Keskmisest
 • Grupiliikmete käitumine
 • Tolerantsus liidri
 • Tugev
 • Üksikute
 • Nõrk
 • Grupiliikmete
 • Grupiprotsessid
 • Reeglite ja
 • Aruka otsuseni jõud
 • Alagruppide
 • Eksamiülesanne 10
 • Tabel 5
 • Norm, mille sisuks
 • Positiivne
 • Negatiivne avaldumisviis…
 • Uhkustunne
 • Meie ettevõttes tahetakse
 • Sooritus/parima
 • Meie ettevõtte töötajad
 • Mis mõtet on pingutada
 • Meeskonnatöö/
 • Meie töötajad osakavad
 • Elame huntide karjas ja
 • Eestvedamine/
 • Meie juhid ja liidrid
 • Meie ettevõttes on kõige
 • Tõhusus
 • Meie ettevõttes otsitakse
 • Joonis 3.3
 • Meeskonnatöö organisatsioonis
 • Meeskonnatöö
 • Meeskond
 • Ilmnevad kõigis
 • ÜLESANDE
 • SUHETE
 • Varieeruvad gruppides
 • Adekvaatne hinnang
 • Nõuetele vastav teenus
 • Rahulolev klient
 • Reisisiht
 • Diskussiooni
 • Lõpuõhtu
 • Toote
 • Puude riita
 • Joonis 3.4
 • Meeskonna tunnused
 • Joonis 3.5
 • Tabel 6
 • Vajaduste määratlemine
 • Pannakse paika ideed ja
 • Ideede otsimine
 • Eesmärkide realiseerimiseks
 • Ideegeneraatorid
 • Plaanide sõnastamise
 • Ideed muudetakse konkreetseks
 • Kontaktide loomine
 • Sillutatakse teed ülesande
 • Liider
 • Tegevuskorralduse
 • Täidesaatmine
 • Eksamiülesanne 11
 • Moodused
 • Selgesõnaline avaldus
 • Kriitilised sündmused
 • Esmakordne
 • Etapid
 • Käitumise defineerimine
 • Käitumise piiride
 • GRUPI NORMID
 • KUJUNEMINE
 • Jaotamisega
 • Ametisuhtlemine
 • Intervjuu viga
 • Intervjuu ette valmistamine
 • Intervjuu läbiviimine
 • Tulemuste analüüsimine
 • Joonis 3.6
 • Koosolek
 • Eksamiülesanne 12
 • Kehtestav käitumine
 • Joonis 3.7
 • Eksamiülesanne 13
 • Mintzberg, 1973: 229)
 • C. R. Greer, S. A. Youngblood. Blackwell Businees, p. 197
 • Baron, Byrne, 1991: 439)
 • Kakabadze, Ludlow ja Vinnicombe ja Dryer, W. G. (1998); Teambuilding OB, pp.555-556
 • Senior 1997: 247)

Teemad

 • Organisatsioonikäitumine
 • Individuaalsus ja isikus
 • Taju
 • Käitumise muutmine töises tegevuses
 • Hoiakute muutmine
 • Väärtused
 • Mina-pilt ja emotsioonid
 • Gupp ja selle käsitlemise alused
 • Meeskonnatöö organisatsioonis
 • Ametisuhtlemine
 • Kehtestav käitumine
 • makrotasandilt
 • vaatlused
 • küsitlused
 • Küsimustik
 • intervjuud
 • juhtumite (situatsioonide) analüüsid
 • eksperimentaalsed uurimised
 • laboratoorsed eksperimendid
 • eriuurimused
 • muud allikad
 • kolm mõistet
 • Individuaalsus
 • Indiviid”
 • knowledge, skill, ability, and other personal
 • characteristics required for good perefromance on a specific job
 • sotsiaal-demograafilised tunnustega
 • diversiteet
 • Tajumine
 • valivus, mõtestatus ja konstantsus
 • Taju valivus
 • mõtestatus
 • Konstantsus
 • atributsiooniks
 • tereotüpiseerimine
 • haloefekt
 • analoogiate kasutamine
 • empaatia
 • Põhimõisted
 • mikromotivatsiooniks
 • makromotivatsiooniks
 • Mõjutusteteooria
 • Õppimine
 • positiivset ja negatiivset kinnitust
 • tasud
 • kasud
 • sümbolid
 • Suhtlemis
 • Tasu
 • ülesandest
 • rakendatakse ainult siis, kui esineb soovitud
 • käitumine
 • olema vastavuses tegevuse olulisusega ja
 • sobiv selle saajale
 • rakendatakse vahetult peale soovitud käitumist
 • tunnustusest ilmajätmine on tulevikku suunatud
 • mõjuga
 • Negatiivset kinnitust
 • kustutamine
 • karistamine
 • Tagasiside
 • cognitive
 • affective
 • behavioral
 • vahendamine
 • Kõrge osalusmääraga
 • Madala osalusmääraga
 • on mõiste soovitavast, mis mõjutab kätte
 • saadavate teguviiside, vahendite ja eesmärkide valikut
 • ning on mitmesugustele nähtustele antavate hinnangute
 • ideaalkriteeriumiks
 • vaadatakse väärtuste peeglisse
 • soovitavad seisundid
 • elutarkus
 • rahvuslik julgeolek
 • abistavad väärtused
 • abivalmis, aus, loogiline
 • loogiline
 • Mina-pilt
 • Joonis 2.7
 • Avatud ala
 • Varjatud ala
 • Pime ala
 • Tundmatu ala
 • emotsioonid
 • Meeleolu
 • polaarsus
 • ambivalentsus
 • Stress
 • Frustratsioon
 • Emotsionaalse intelligentsuse
 • Oma emotsioonidest teadlikuks olemine
 • Emotsioonide juhtimine
 • Enesemotivatsioon
 • Teiste emotsioonide äratundmine
 • Kaaslaste emotsioonide juhtimine
 • otsiaalne grupp
 • väikest gruppi
 • ergutusmehhanismideks
 • regulatsioonimehhanismideks
 • nähtamatud
 • nähtavad
 • näitavad, mille poolest grupid sarnanevad
 • või üksteisest erinevad
 • grupi psühholoogilisteks
 • mille toimel kujunevad gruppi kooshoidvad
 • mehhanismid
 • pealtvaatajate
 • selle avaldumine
 • 7
 • 12
 • 16
 • normid
 • peamiselt kirjutamata reeglid, mida grupiliikmed peavad
 • aktsepteerima
 • on…
 • avaldumisviis…
 • iseloomustab selle täitjalt oodatavate käitumisviiside
 • kogumit ja ning üldistab asjaolu, et teatud
 • situatsioonides käituvad inimesed sarnaselt
 • funktsionaalsed rollid
 • suheterollid
 • enesele suunatud rollid
 • training
 • eneseanalüüsitreeningu
 • SISEMISED
 • EESMÄRGID
 • VÄLISED EESMÄRGID
 • Meeskonna kujunemise etapid
 • ideegeneraatorid
 • ergutajad
 • hindajad
 • spetsialistid
 • ressurssiuurija
 • koordinaatorid
 • täideviijad
 • viimistlejad
 • täideviija
 • tasakaalustatud rollidega meeskonnaks
 • Tippjuhtide
 • meeskond
 • ametisuhtlemiseks
 • on ühe või mitme inimese poolt algatatud
 • vestlus, milles kogutakse ja tõlgendatakse sihipäraselt
 • teavet
 • Struktureeritud intervjuus
 • struktureerimata
 • intervjuus
 • koosolekutehnikaks
 • ametlik koosolek
 • töökoosolek
 • avalikud koosolekud
 • briifing
 • Passiivne käitumine
 • Agressiivne käitumine
 • Kehtestavalt käitudes
 • tehnikat

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

343
pdf
105
doc
161
pdf
108
doc
1072
pdf
937
pdf
990
pdf
477
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto