Pedagoogilise psühholoogia olemus (0)

5 Hindamata
 

Psühholoogia KT/ vaheeksam

I Sissejuhatus pedagoogilisse psühholoogiasse

1) Pedagoogilise psühholoogia olemus ja seos teiste pedagoogiliste distsipliinidega (pedagoogika
üldised alused, didaktika , kasvatusteooria ).
Ped.psühholoogia olemus - kasvatusteaduse psühhologiseeritud käsitlus . Tegeleb spetsiaalselt õpilaste
arengu ja kasvatamise probleemidega.
Seos teiste distsipliinidega : Pedagoogika üldised alused - üldpedagoogika, kasvatusteooria ja didaktika. Didaktika - õpetamisõpetus (kuidas ja mida õpetada), käsitleb õppesisu. Kasvatusteooria - käsitleb kasvatuse põhimõtteid , meetodeid ja vorme.

2) Psühholoogia põhilised uurimisobjektid ja neist tulenevate teadmiste roll õpetajatöös.

Põhilised uurimisobjektid jaotuvad 3 valdkonda: õpilane, õppimine ja õppimiseks vajalikud
tingimused.
Neist valdkondadest saadavad teadmised annavad meile üldise raamistuse või ka mõttemudelid,
mõistmaks õpilase arengut ja arengupotensiaali, õppimise seaduspärasusi ning õppimiseks vajalike
väliste timiguste kujundamise võimalusi (õppetööks soodne õhkkond, distsipliin ).

3) Õppe- ja kasvatustöö käsitlemine õpetajatöö kolme järjestikuse otsustamisetapina.

Planeeriminetunniks valmistumine eeldab põhijoontes üldtausta tundmist, eesmärkide püstitamist ja
tunnistsenaariumi koostamist. See hõlmab
• õppe-kasvatustöö eesmärkide kindlaksmääramist
• õpilaste eripära mõistmist ja arvestamist
• Õppimise, õpimotivatsiooni ja õppedistsipliini olemuse mõistmist ja vastavate teadmiste
rakendamist õppetöö kavandamisel (milliseid meetodeid, malle ja võtteid kasutada)
Realiseerimine - kavandatu teostamine klassis ja kohandumine oludele (kiirete otsuste langetamine ). Reflekteerimine - õpilaste õpi-ja kasvatustulemustele hinnangu andmine ja otsuste langetamine
edasiseks tegevuseks. Väärtuslikud on need järeldused, mis tehakse pärast esmaste elamuste
möödumist. 3 arutlustasandit:
• järeldused antud tunni põhjal
• hinnang tunni osatähtsusele
• järeldused tunni ja teema rollist, lähtudes kursuse eesmärkidest .

4) Milliseid teadmisi ja oskusi vajab õpetaja nende etappide läbimiseks õppekursuse ja tundide
kavandamisel, õppetundide andmisel, kasvatustöö teostamisel, tehtu üle reflekteerimisel?
Õpetaja vajab neid teadmisi ja oskusi, mida pakub pedagoogiline psühholoogia ja teised
pedagoogilised ained. Õpetamiseks on vajalikud teadmised:
• pedagoogilis-psühholoogilistest mõistetest ja teooriatest
praktilised pedagoogilised teadmised ja oskused
• võime langetada pedagoogilisi otsuseid

5) Milliseid võimalusi pakub selleks pedagoogiline psühholoogia?

Pedagoogiline psühholoogia annab meile vahendid hüpoteeside püstitamiseks, millele rajame oma
otsused ja probleemide lahendused. Ped. psüh. annab meile teoreetilise baasi igati põhjendatud
pedagoogiliste otsuste tegemiseks.

II Õppe - ja kasvatustöö eesmärgistamine

1) Õppe- ja kasvatuseesmärkide püstitamise tasandid (hierarhia).

• Rahvuslik kasvatusideaal (EV haridusseadus , 1992/2006)
• Üldhariduse eesmärgid (Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad, 2010)
• Kooli õppe-ja kasvatuseesmärgid (kooli õppekava)
• Õpetaja õppe-ja kasvatuseesmärgid (kooli õppe- ja ainekavast lähtuvalt)
• Aine teema/kursuse õppe-(kasvatus) eesmärgid
• Õppetunni õppe-(kasvatus) eesmärgid ( deklareeritud , realiseeritud ja saavutatud)

2) Konkreetsete eesmärkide tuletamine üldisematest.

Kasvatusideaal teostub kasvatuseesmärkide konkretiseerimise teel (kodus, koolis, kogukonnas).
Võimalusi eesmärkide konkretiseerimiseks on palju (ehk üldisema eesmärgi saavutamiseks on sageli
võimalikud erinevad teed konkreetsete eesmärkide saavutamisena). Välja valitud konkreetsete õppe - ja kasvatustöö eesmärkide saavutamise puhul saab rääkida vaid
ideaalide tõenäosuslikust saavutamisest. Konkreetsete õppe - ja kasvatustöö eesmärkide tõhusamaks püstitamiseks tuleb koolis lähtuda õppe-
92% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Pedagoogilise psühholoogia olemus #1 Pedagoogilise psühholoogia olemus #2 Pedagoogilise psühholoogia olemus #3 Pedagoogilise psühholoogia olemus #4 Pedagoogilise psühholoogia olemus #5 Pedagoogilise psühholoogia olemus #6 Pedagoogilise psühholoogia olemus #7 Pedagoogilise psühholoogia olemus #8 Pedagoogilise psühholoogia olemus #9 Pedagoogilise psühholoogia olemus #10 Pedagoogilise psühholoogia olemus #11 Pedagoogilise psühholoogia olemus #12 Pedagoogilise psühholoogia olemus #13 Pedagoogilise psühholoogia olemus #14 Pedagoogilise psühholoogia olemus #15 Pedagoogilise psühholoogia olemus #16
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 16 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2015-11-14 Kuupäev, millal dokument üles laeti
24 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
symphody1 Õppematerjali autor

Lisainfo

Dokumendis esitatud küsimused

 • Milliseid võimalusi pakub selleks pedagoogiline psühholoogia ?

Mõisted

Teemad

 • Psühholoogia KT/vaheeksam
 • I Sissejuhatus pedagoogilisse psühholoogiasse
 • II Õppe- ja kasvatustöö eesmärgistamine
 • III Õpilaste vaimsed võimed ja koolipraktika
 • IV Õpilaste individuaalne eripära: kognitiivne stiil ja loovus
 • V Õpilaste kognitiivne areng ja koolipraktika
 • Arengu, kasvamise ja intellektuaalse küpsemise mõisted
 • Areng
 • Kasvamine
 • Küpsus
 • Piaget intellekti arenguteooria olemus
 • Teadmiste konstruktiivne iseloom
 • biheiviorismi esindajad
 • Piaget`tunnetusprotsessi mudel
 • Põhiprotsessid skeemide konstrueerimisel
 • kohanemist
 • akommodatsiooni ehk kohanemise
 • Assimilatsioon
 • tasakaalustamiseks
 • Intellekti kujunemise põhiastmed Piaget järgi
 • Sensomotoorne periood
 • permanentsuse taju
 • Operatsioonide-eelne periood
 • egotsentrilisus
 • Konkreetsete operatsioonide periood
 • Formaalsete operatsioonide periood
 • Piaget’ astmeteooria kehtivuspiirid ja tähtsus
 • L. Võgotski arengu sotsio-kultuurilise käsitluse olemus
 • preintellektuaalne
 • Potensiaalse arengu tsooni mõiste
 • potentsiaalse arengu tsooniks
 • Keele ja mõtlemise seos kognitiivses arengus
 • Keele omandamine (erinevate teooriate valguses)
 • Keele omandamise kolm põhiastet
 • Baasi loomine
 • Peenhäälestamine
 • Keele komplekssuse suurenemine
 • Kognitiivse neuroloogia panus intellekti arengu uurimisse
 • Praktilised järeldused laste kognitiivse arengu seaduspärasustest ja nende
 • rakendamisvõimalustest
 • VI Õpilaste sotsiaalne, isiksuslik ja füüsiline areng
 • Sotsiaalse arengu mõiste ja põhilised sotsiaalset arengut mõjutavad faktorid
 • U. Bronfenbrenneri bioökoloogiline arengumudel (mikro-, meso-, ekso- ja
 • makrosüsteemide tähenduses), lapse sotsiaalset arengut mõjutavad toimesüsteemid
 • Sotsialiseerimise mõiste
 • Sotsialiseerimise sihipärasus ja arendusülesanded
 • Soorollide kujunemine
 • E. Eriksoni psühhosotsiaalsete kriiside teooria
 • Isiksuse arenguastmed psühhosotsiaalsete kriiside lahendamisena
 • Erinevatel arenguastmetel kujunenud lahenduste mõju sotsiaalsele arengule
 • Aste Vanus
 • Põhikonflikt
 • Astme kirjeldus (positiivse arenguna)
 • J. Marcia identiteedi kujunemise tüübid/teed
 • Keskkonna (perekonna, kaaslaste ja vahetu elupiirkonna) mõju sotsiaalsele arengule
 • Perekondliku kasvatusstiili mõiste ja mõju sotsiaalsele arengule
 • Eakaaslastega suhete kujunemine sotsialiseeriva faktorina
 • Sõprussuhete kujunemine erinevas vanuses
 • Õpilasrühmad klassides ja kasvatustöö nendega
 • Vahetu elukeskkonna mõju laste ja noorukite sotsiaalsele arengule, televisiooni ja
 • ajakirjanduse, virtuaalmaailma ja ümbruskonna (kogukonna) tähenduses
 • Kõlbeline areng ja L. Kohlbergi kõlbelise otsustuse arengu teooria (arenguastmed)
 • Kohlbergi teooria voorused ja puudused
 • Väärtusõpetus ja kõlbeline kasvatus koolis
 • Põhilised väärtuskasvatuse metoodikad: väärtuste edastamine, väärtuste selgitamine ja
 • väärtuste analüüs
 • Kohlbergi kõlbelise kasvatuse metoodikad
 • Nende metoodikate voorused ja puudused
 • Õpilaste füüsiline areng ning soolised ja individuaalsed erinevused selles
 • Vara ja hilja küpsevad noorukid

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

102
docx
16
docx
50
pdf
19
doc
68
docx
13
docx
3
pdf
53
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto