Kategoorias pankrotiõigus leiti 7 faili

Õigus >> Pankrotiõigus
PANKROTIÕIGUS konspekt
17
docx

PANKROTIÕIGUS konspekt

11.04. 18:00 või 21.04. 14:00 või 22.05. 18:00 Iseseisev töö ­ referaat a la 10 lk, tähtaeg 08.04. Saata aadressile signe.viimsalu@gmail.com Minu teemaks ,,Pankrotivara õiguslik regulatsioon" Maksejõuetus · Ajutine · Püsiv --> (pankrot) eeldab kohtu sekkumist Esimene pankrotiseadus 1992, Rootsi mudeli põhjal. Esimesed muudatused 1997, aastast 2004 toodi...

Pankrotiõigus - Tallinna Tehnikaülikool
120 allalaadimist
PANKROTIÕIGUSE EKSAMI KÜSIMUSED
docx

PANKROTIÕIGUSE EKSAMI KÜSIMUSED

Eksami küsimused pankrotiõiguses. Tegemist on põhjalikult ja korralikult vastatud küsimustega...

Pankrotiõigus - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
Pankrotiõiguse kordamisküsimuste vastused I KT
7
docx

Pankrotiõiguse kordamisküsimuste vastused I KT

Pankrotimenetluse algatamine Pankrotimenetluse algatamiseks esitab kas võlausaldaja või võlgnik kohtule pankrotiavalduse. Pankrotivõlgnikuks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik. Võlausaldaja võib esitada avalduse võlgniku pankroti väljakuulutamiseks,võlgnik võib esitada avalduse enda pankroti väljakuulutamiseks. Võlgnikul tuleb maksejõuetuse põhistamiseks lisada pankrotiavaldusele selgitus...

Pankrotiõigus - Tallinna Tehnikaülikool
52 allalaadimist
Pankroti olemus
2
pdf

Pankroti olemus

Pankroti olemus Pankrotiseaduse (edaspidi PankrS) koostamisel on eeskujuks võetud paljude riikide seadusi, kõige tähtsamaks aluseks oli Rootsi pankrotiseadus, arvestatud on aga ka Saksamaa, USA, Prantsusmaa, Soome ja teiste maade seadusi, sealhulgas enne 1940. aastat Eestis kehtinud tsaariaegseid seadusi pankrotimenetluse kohta. Pankrotiseadused võib oma lähtealustelt tinglikult jaotada kahte grup...

Pankrotiõigus - Kutsekool
7 allalaadimist
Pankrotimenetluse raugemine-teooria ja praktika
12
docx

Pankrotimenetluse raugemine, teooria ja praktika

TALLINNA ÜLIKOOL Õigusakadeemia Õigusteaduse õppekava Viktoria Gratšjova Anna Vinogradova KOHTUPRAKTIKA ANALÜÜS Pankrotimenetluse raugemine, teooria ja praktika Juhendaja: Mare Merimaa AKOB-13 Õigusteadus Tallinn...

Pankrotiõigus - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
Võlausaldajate üldkoosoleku pädevus - õigus ja kohtupraktika
22
docx

Võlausaldajate üldkoosoleku pädevus - õigus ja kohtupraktika

" Võlausaldajate üldkoosoleku pädevus on konkreetselt välja toodud Pankrotiseaduse § 77-s üheksa punktina. Võlausaldajate üldkoosolek teema on aga välja toodud Pankrotiseaduse 3. peatüki 3. jaos §§-s 77-83. Seega võlausaldajate üldkoosoleku teema lahti kirjutamisel ongi aluseks võetud Pankrotiseaduse vastavad paragrahvid ning raamatukogudest leitud vastav k...

Pankrotiõigus - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
PANKROTIÕIGUSE KONSPEKT
84
docx

PANKROTIÕIGUSE KONSPEKT

PANKROTIÕIGUS I LOENG: PANKROTIMENETLUS Makseraskused võivad olla: 1)Ajutised -võimalikud abinõud Saneerimine-eraõiguslike juriidiliste isikute suhtes. Selle eesmärgiks on ettevõtja, võlausaldaja ja kolmanda isiku huvide kaitsmine jne. Kaitsmine toimub nõuete ümberkujundamise teel. (1) Nõude ümberkujundamine on muu hulgas: 1) kohustuse täitmise tähtaja pikendamine; 2) r...

Pankrotiõigus - Tallinna Tehnikaülikool
12 allalaadimist