PM Loengud (1)

4 HEA
 
V.Jaaniso
Pinnasemehaanika
1. SISSEJUHATUS
Kõik ehitised on ühel või teisel viisil seotud pinnasega. Need kas toetuvad pinnasele vundamendi kaudu, toetavad
pinnast (tugiseinad), on rajatud pinnasesse (süvendid, tunnelid) või ehitatud pinnasest (tammid, paisud) (joonis 1.1).
a) b) c) d)

J o o n is 1 .1 P in n a s e g a s e o tu d e h i tis e d v õ i n e n d e o s a d .a ) p i n n a s e le t o e t u v a d ( m a d a l - j a
v a iv u n d a m e n t) b ) p i n n a s t t o e t a v a d ( t u g is e in a d ) c ) p in n a s e s s e r a j a tu d ( tu n n e li d ,
s ü v e n d i d d ) p in n a s e s t r a j a tu d ( ta m m i d , p a is u d )
Ehitiste koormuste ja muude mõjurite tõttu pinnase pingeseisund muutub, pinnas deformeerub ja võib puruneda nagu kõik
teisedki materjalid. See põhjustab pinnasega kontaktis olevate ehitiste deformeerumist või püsivuse kaotust. Töökindlate ja
ökonoomsete ehituste kavandamiseks on vaja teada pinnase käitumise seaduspärasusi. Pinnasemehaanika tegelebki pinnases
tekkivate pingete ja deformatsioonide ning tugevusprobleemide uurimisega ja tema ülesandeks on teoreetiliste aluste loomine
konkreetsete konstruktsioonide ­ vundamendid, tugiseinad, tunnelid ­ projekteerimiseks ja ehitamiseks. Seega on
pinnasemehaanikal samasugune roll vundamentide, tugiseinte jne projekteerimisel nagu tugevusõpetusel ja ehitusmehaanikal
teras-, puit- ja raudbetoonkonstruktsioonide puhul.
Eraldi distsipliini tekkimise tingis esiteks pinnase kui materjali põhimõtteline erinevus tavalistest ehitusmaterjalidest.
Pinnas on dispersne materjal, mis koosneb üksteisega sidumata või väga nõrgalt seotud osakestest. Erinevalt teistest
ehitusmaterjalidest on pinnase deformatsioonid seotud peamiselt tema mahu muutusega. Pinnase tugevus ja jäikus on mitme
suurusjärgu võrra väiksem kui terasel, betoonil või puidul. Olulist osa pinnase käitumisel omab poorides olev vesi.
Teiseks on käsitletavad ülesanded erinevad. Kui ehitusmehaanika vaatleb enamasti varrassüsteeme, siis
pinnasemehaanika tegeleb tasand- või ruumiülesannetega.
Pinnasemehaanika aluseks on teoreetiline mehaanika ja deformeeruva keha mehaanika ­ tugevusõpetus,
elastsusteooria, plastsusteooria ja roometeooria. Käsitletav materjal erineb oluliselt tavalistest ehitusmaterjalidest. Viimased on
enamasti inimese poolt soovitud omadustega valmistatud. Pinnased on looduslik produkt, mille omadusi tavaliselt ei saa muuta.
Looduslikult tekkinud materjalid on keerulisemad, ebaühtlase koostisega. Nende ehitust ja omadusi aitab paremini mõista
tekketingimuste tundmine. Pinnasemehaanika on tihedalt seotud geoloogia distsipliinidega, esmajoones insenergeoloogiaga.
Kõigi ehitusmaterjalide puhul tuleb nende omadused katseliselt määrata. Terase, puidu või betooni puhul on võimalik
tugevuse või jäikuse määramine tuhandete üksikkatsetega. Tehase tingimustes on materjali tootmine kontrolli all ja koostise ning
tehnoloogilise protsessi nõuete täitmine tagab materjali vajalikud omadused. Projekteerijal ei ole vaja tegeleda katsetamisega
vaid ta saab vajalikud omadused tabelitest. Vastutusrikkamatel juhtudel ehitusel tehtavad üksikud katsed (näiteks betooni
tugevuse määramiseks) tehakse kontrolli eesmärgil. Pinnaste puhul on olukord sootuks teistsugune. Igal ehitusplatsil on oma
geoloogiline ehitus. See võib olla muutlik isegi ühe ehituskoha piires. Seepärast on paratamatult igal konkreetsel juhul vajalikud
uuringud pinnase ehituse ja omaduste määramiseks. Projekteerijal peab olema selge ettekujutus, milliseid omadusi on vaja
määrata ja milliseid meetodeid selleks kasutada.
Rakenduslikud distsipliinid ­ vundamentide, tunnelite, tammide, teede jne projekteerimine ­ kasutavad
pinnasemehaanika loodud arvutusmudeleid, lisades kogemusel tugineva varutegurite süsteemi ja konstruktiivsed võtted.
Ehitusgeoloogia, pinnasemehaanika ja eelnimetatud rakendusalad on väga tihedalt seotud, moodustades ühe komplekse süsteemi.
Seda kompleksi on hakatud nimetama geotehnikaks. Kokkuvõtlikult võib öelda, et ehitusgeoloogia annab loodusega seotud
alusinformatsiooni, pinnasemehaanika teoreetilised arvutusmudelid ning pinnase omaduste määramise meetodid ja vundamentide,
allmaa-ehitiste, maanteede jne projekteerimist käsitlevad distsipliinid konstruktiivsed eeskirjad ning varutegurite süsteemi.
Võrreldes teiste ehitustehnika distsipliiniga on geotehnikal rida iseärasusi.
1. Projekteerimiseks vajalikud lähteandmed on enamasti väga ligikaudsed. Pinnase ehituse saab selgitada piiratud hulga
puuraukude andmete alusel. Puuraukude vahele jääva pinnaseprofiili kohta võib teha vaid oletusi(joonis 1.2).
Üksikute pinnasekihtide omadusi saab määrata piiratud arvu katsetega.
1
P u u ra u g u d
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
PM Loengud #1 PM Loengud #2 PM Loengud #3 PM Loengud #4 PM Loengud #5 PM Loengud #6 PM Loengud #7 PM Loengud #8 PM Loengud #9 PM Loengud #10 PM Loengud #11 PM Loengud #12 PM Loengud #13 PM Loengud #14 PM Loengud #15 PM Loengud #16 PM Loengud #17 PM Loengud #18 PM Loengud #19 PM Loengud #20 PM Loengud #21 PM Loengud #22 PM Loengud #23 PM Loengud #24 PM Loengud #25 PM Loengud #26 PM Loengud #27 PM Loengud #28 PM Loengud #29 PM Loengud #30 PM Loengud #31 PM Loengud #32 PM Loengud #33 PM Loengud #34 PM Loengud #35 PM Loengud #36 PM Loengud #37 PM Loengud #38 PM Loengud #39 PM Loengud #40 PM Loengud #41 PM Loengud #42 PM Loengud #43 PM Loengud #44 PM Loengud #45 PM Loengud #46 PM Loengud #47 PM Loengud #48 PM Loengud #49 PM Loengud #50 PM Loengud #51 PM Loengud #52 PM Loengud #53 PM Loengud #54 PM Loengud #55 PM Loengud #56 PM Loengud #57 PM Loengud #58 PM Loengud #59 PM Loengud #60 PM Loengud #61 PM Loengud #62 PM Loengud #63 PM Loengud #64 PM Loengud #65 PM Loengud #66 PM Loengud #67 PM Loengud #68 PM Loengud #69 PM Loengud #70 PM Loengud #71 PM Loengud #72 PM Loengud #73 PM Loengud #74 PM Loengud #75 PM Loengud #76 PM Loengud #77 PM Loengud #78 PM Loengud #79 PM Loengud #80 PM Loengud #81 PM Loengud #82 PM Loengud #83 PM Loengud #84 PM Loengud #85 PM Loengud #86 PM Loengud #87 PM Loengud #88 PM Loengud #89 PM Loengud #90 PM Loengud #91 PM Loengud #92 PM Loengud #93 PM Loengud #94 PM Loengud #95 PM Loengud #96 PM Loengud #97 PM Loengud #98 PM Loengud #99 PM Loengud #100 PM Loengud #101 PM Loengud #102 PM Loengud #103 PM Loengud #104 PM Loengud #105 PM Loengud #106 PM Loengud #107 PM Loengud #108 PM Loengud #109 PM Loengud #110 PM Loengud #111 PM Loengud #112 PM Loengud #113 PM Loengud #114 PM Loengud #115 PM Loengud #116 PM Loengud #117 PM Loengud #118 PM Loengud #119 PM Loengud #120 PM Loengud #121 PM Loengud #122 PM Loengud #123 PM Loengud #124 PM Loengud #125 PM Loengud #126 PM Loengud #127 PM Loengud #128 PM Loengud #129 PM Loengud #130 PM Loengud #131 PM Loengud #132 PM Loengud #133 PM Loengud #134 PM Loengud #135 PM Loengud #136 PM Loengud #137 PM Loengud #138 PM Loengud #139 PM Loengud #140 PM Loengud #141 PM Loengud #142 PM Loengud #143 PM Loengud #144 PM Loengud #145 PM Loengud #146 PM Loengud #147 PM Loengud #148 PM Loengud #149 PM Loengud #150 PM Loengud #151
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 151 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-01-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
143 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
badanto Õppematerjali autor

Lisainfo

kõik pinnasemehaanika loengud!
jaanisso konspekt

Mõisted

konkreetsete konstruktsioonide, ehitusmaterjalidest, pinnasemehaanika aluseks, pinnased, pinnasemehaanika, tehase tingimustes, pinnaste puhul, rakenduslikud distsipliinid, allmaa, pinnased, varemainitud tegurid, geotehnika, ehitustegevus, laiemalt, liigitusest, teadusharuks, real põhjustel, üheks põhjuseks, käesolevaga, loodusliku produktina, deformeeritavus, pinnase osakesed, mitmesugused purske, komponentidega, kruusa, terade kujul, saueosakesed, jämedamad pinnaseosakesed, peenemad pinnaseosakesed, võrreldes liiva, savimineraalid, erinevatel mineraalidel, kaoliniidil, illidil, montmorilloniidil, sellistele savidele, eesti savides, uurimised, vee molekulid, difusioonivesi, lubja lisamine, liivad, kapillaarjõud, kapillaarjõud, kaltsium, 3 jäme, teistel suurustel, analoogiline jaotus, liide, alaliigi põhinimetuste, 11 kaalulis, pinnaste puhul, mahumass, rõnga mõõtmete, erimass, pinnase mass, viimane moodus, 3 veesisaldus, poorsus n, pinnase tihenemisel, sr suurus, otstarbekam, terzaghi järgi, tavakogemusest, üksikteimide hulka, enamkasutatavad, süvis, samadel andmetel, eesti projekteerimisnormides, veejuhtivus, pinnastes, hüdrauliline gradient, pinnase veejuhtivust, seadme skeem, depressioonilehter, casagrande, erinevalt liivadest, kapillaarsus, vee pindpinevus, mõõted, poorid, savipinnastes, külmakerkeid, üheks põhjuseks, puhastes savides, 4 efektiiv, printsiip ise, toodud skeemidel, pinnase poorid, anum ii, anum i, rõhk poorivees, peenemas materjalis, teisisõnu vool, lihtsustuseks, eelduste kohaselt, saadud diferentsiaalvõrrand, sõnades väljendatuna, sügavusel z, jäikus, jäikusparameetrid, praktilistes rakendustes, mahumuutus, kompresiooniaparaadiks, ronga läbimõõt, teimi käik, deformatsiooni saavutamiseks, vastav osa, eeltoodud põhjustel, kõvadel savidel, kõver 3, poollogaritmilises teljestikus, proovi dreenimine, kompressioonikatsel, deformeerumise põhjuseks, väljatõrjumisega, vee kokkusurutavus, jõud vedrus, kogupinge, u i, lahend, mugavam, koguvajum konsolidatsioonist, uurimised, ü he, koormisplaadiks, koormusplatvormi kasutamisel, vaibumise kriteeriumina, kandevõime ammendumine, esimestel koormusastmetel, töötlusel, otstarbekam, enim tunnustatum, suurendades järk, pressiomeeter, pressiomeetri eriliigiks, iseloomustamine, enamkasutatavad, liivadel, savipinnastel, cv ühikuks, eelnevast, savipinnasest, pinnase deformatsioon, pinnase nihketugevus, pinnase nihketugevust, paljudest tugevusteooriatest, graafiliselt, 1 mohri, seletatav, niiskele liivale, kambri seinad, võrreldes lõiketeimiga, kolmtelgsel survel, poorivees, teim, enamkasutatavad, nihketugevust, parandustegurite suurused, analoogilise graafiku, q c, igitugevus, pinnase puhul, pingekomponenti, pinnastes, viimaste puhul, geostaatilisteks, koondatud jõud, sen, sügavamal, määramiseks vertikaal, peapinged, geomeetriast, peapingete abil, nihkepinge, pinnased, keskpunkti all, analoogiline, savi tugevus, sen, võrdluseks, elastsusteooria abil, elastsusteooria lahendid, vaadeldud, rakenduspunkti all, pingejaotuse illustreerimiseks, kõigil juhtudel, rakenduspunktist kõrgemal, tunduvalt halvem, üheks taoliseks, vundamendi projekteerimisel, nurgapunkti vajum, praktiliseks kasutamiseks, summeerimismeetod, summeerimismeetodil, pingete leidmiseks, eeltoodud reegel, elementaarkihtideks jaotamine, 14 abil, peck, hilisemad uurimused, kk väärtused, inseneri seisukohast, valemi tuletamisel, teised tähised, m väärtused, jegorov, ruumiülesande puhul, purunemine, purunemine, matemaatiliselt, olemasolevates lahendites, kötteri valemid, maksimaalne peapinge, lahend, kandevõimetegurid, hilisemad uurimused, kõigil juhtudel, kandevõimetegurid, brinch, berezantsev, brinch, liivpinnaste puhul, enamikes lahendites, brinch, parandustegurid, brinch, valemites v, brinch, brinch, brinch, inseneripraktikas, pinnase sisehõõrdenurgast, sealt alates, dünamomeetri asendit, osakeste liikumine, passiivsurve mobiliseerimiseks, kihi paksus, praktilistes arvutustes, eelduseks, pingeepüür, pingeepüür, tugisein, surve seinale, arvutusskeemil, maapinna kaldenurk, aktiivsurve, määramiseks, sellistel juhtudel, numbriliselt, ühtlases pinnases, valemi tuletuskäik, passiivjõud, inseneriülesannete lahendamiseks, käesolevalt, kraavi seinad, arvutusskeem, integreerimiskonstandi leidmiseks, projekteerimise seisukohast, tüüpilised näited, komposiitseintest, püsivus ümberlükkele, ümberlükkavaks, 33 b, nihutavaks jõuks, püsivustegur, üldstabiilsuse kontroll, suurustest, vastasel korral, arvutuslikud lõiked, surve jaotus, arvutusskeem, sulundseina puhul, sügavamal, ülemine ots, taolises olukorras, 48 a, skeemil c, looduslikud nõlvad, varikaldenurk, iteratsiooniprotsess, hõlpsamaks lahendamiseks, nendes lõikudes, paigalhoidvad jõud, filtratsioonijõud, püsivustegur, kinnihoidvad jõud, valemites p1, janbu meetod, looduslikud nõlvad, taimestiku, nõlva kõrgus

Kommentaarid (1)


KS: milleks küsida punkte materjali eest, mis pole su enda oma ja mis on niigi epi kodulehel üleval?
18:47 22-10-2009


Sarnased materjalid

46
pdf
5
doc
54
pdf
136
pdf
47
docx
14
doc
528
doc
23
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto