Pärilikkus - sarnased materjalid

geenid, peremees, tsükkel, geenide avaldumine, genoom, fenotüüp, viiruste genoom, replikatsioon, transkriptsioon, translatsioon, valgu süntees, genotüüp, lüsogeenne tsükkel, pärilikkus, lüsogeenne, geneetiline kood, struktuurgeenid, organismides, ainevahetus, pärilikkusaine, muutlikus, regulaatorgeenid, ülekanne, transduktsioon, hukkumine
Organismide paljunemine ja areng
5
doc

Organismide paljunemine ja areng

...aduspärasust, mille kohaselt järglased sarnanevad oma vanematega. Mida uurib geneetika? Uurib organismide pärilikkuse ja muutlikkuse seaduspärasusi. Kuidas genotüüp mõjutab fenotüübi kujunemist? Üks geen võib osaleda ka mitme tunnuse määramisel ning mõne tunnuse määramisel osaleb mitu geeni. Milline osa on keskkonnateguritel organismi fenotüübi kujunemisel? Keskkond kas soodustab või pidurdab geenide poolt määratud tunnuste väljakujunemist või muudab nende avaldumislaadi. Kuidas saab uurida genotüübi ja keskkonntegurite osa inimese fenotüübi kujunemisel? Ühemunakaksikute jälgimisel. Tooge näiteid inimese tunnuste kohta, mille avaldumisel on oluline osa keskkonnatingimustel. Rasvtõvesse haigestumise soodumus. 5.2. Pärilikkuse molekulaargeneetilised alused. Mida uurib molekulaargeneetika? Uurib pärilikkuse seaduspärasusi molekulaarsel tasandil. Selgitage geeni mõistet. Geen...

Bioloogia - Keskkool
430 allalaadimist
Pärilikkuse molekulaarsed alused ja viirused
1
rtf

Pärilikkuse molekulaarsed alused ja viirused

BIOLOOGIA MÕISTED: Pärilikkuse molekulaarsed alused ja viirused Geneetika – bioloogiaharu, mis uurib organismide pärilikkust ja muutlikkust. Geen – DNA lõik, mis määrab ära ühe RNA molekuli sünteesi. Genoom – ühes liigiomases haploidses kromosoomikomplektis sisalduv geneetiline materjal. Ühele liigile iseloomulik geenide kogum. Genotüüp – päriliku materjali kogum. Fenotüüp – pärilikkus + muutlikkus / genotüüp + keskkond. Replikatsioon – 1 DNA molekul >> 2 sama nukleotiidse järjestusega DNA molekuli. Transkriptsioon – DNA 1st ahelast komplementaarsusprintsiibil RNA ahel. Translatsioon – valkude süntees mRNA info järgi. Promootor – DNA nukleotiidne järjestus, millega transkriptsiooni läbiv ensüüm (RNA_polümeraas) peab sünteesi alustamiseks ühinema. Terminaator – DNA nukleotiidne jä...

Bioloogia - Keskkool
64 allalaadimist
Bioloogia 11-klassi materjal
3
docx

Bioloogia 11. klassi materjal

...naga - DNA biheliks keeratakse lahti - RNA-polümeraas sünteesib ühe DNA-ahela lõiguga komplementaarse RNA molekuli - RNA-polümeraas jõuab terminaatorini. - RNA liigub tuumast välja tsütoplasmasse • Tulemus – erinevate RNA’de süntees(mRNA, rRNA, tRNA Kui mingilt geenilt toimub RNA süntees siis öeldakse, et see geen avaldub. Üheaegselt avaldub u 10% geenidest. Selle tulemusena erinevad rakud oma ehituselt ja taktikaliselt. Translatsioon e. Valgusüntees. • Toimumiskoht: ribosoomid, mitokondrites, polüsoom • Toimumisaeg: kogu raku elutegevuse vältel • Komplementaarsus: mRNA: AUGC – tRNA:UACG • Vajatakse: - Energia(ATP) - Aminohapped - RNA molekule(kõiki kolme tüüpi) - Ensüüme - Valgulisi faktoreid • Etapid: - mRNA ühineb ribosoomiga ...

Bioloogia - Keskkool
46 allalaadimist
Bioloogia-12-klass
15
docx

Bioloogia (12. klass)

...loomade sügoodi lõigustumisel tekkivaid rakke (kuni embrüo blastulajärguni). 9. Nimeta tüvirakke? Embrüonaalsed tüvirakud, nabaväädivere tüvirakud, täiskasvanu tüvirakud. Õ. lk. 37-42 1. Mis on ligaas? Ligaas on ensüüm, mis ühendab kovalentse sidemega DNA-fragmentide ahelate otsad. 2. Mis on geenitehnoloogia? Geenitehnoloogia on molekulaargeneetika rakendusharu, DNA-fragmentide(geenide) siirdamine rakkude ja organismide geneetilise informatsiooni muutmiseks või nende kasutamine pärilike haiguste diagnoosimisel ja indiviidide geneetilisel tuvastamisel. 3. Kirjuta lühendi GMO pikem mõiste, mida see tähendab. GMO ehk geeniliselt muundatud organismid – tavakeeles populaarne väljend transgeense ehk siirdgeense organismi tähistamiseks. 4. Mis põhjustab sebrakala fluorestsentsvärvi? Sebrakalale siirdatud genoom on fluorestseeruvat valku kodeeriv geen...

Bioloogia - Keskkool
332 allalaadimist
Pärilikkus
2
doc

Pärilikkus

<p>Autori kodulehekülg <a target="_blank" href="http://www.abiks.pri.ee"> www.abiks.pri.ee</a></p>

Bioloogia - Keskkool
362 allalaadimist
REPLIKATSIOON-TRANSKRIPTSIOON-TRANSLATSIOON
26
ppt

REPLIKATSIOON, TRANSKRIPTSIOON, TRANSLATSIOON

Bioloogia - Keskkool
34 allalaadimist
Molekulaargeneetika - lühikokkuvõte
2
wps

Molekulaargeneetika - lühikokkuvõte

Pärilikkus GENEETIKA-teadusharu,mis uurib org. pärilikkuse ja muutlikkuse seaduspärasusi. GENOOM- liigiomases ühekordses kromosoomikomplektis sisalduv geneetiline materjal (inimese genoom koosneb 24kromooomist) GENOTÜÜP-ühele isendile omane geenide ja selle erivormide kogum (nt.minu ainult) FENOTÜÜP- isendi vaadeldavate tunnuste kogum,mis tuleneb genotüübi ja keskkonnategurite koostoimest Molekulaargeneetika VALGUD- ENSÜÜMID- bikatalüsaatorid, TRANSPORTVALGUD-(membraanis, hemoglobiin), RETSEPTORVALGUD-(membraanis), HORMOONID-(nt.insuliin), ANTIKEHAD-(antigeenide v võõrmolekulide vastu), LIIKUMISVALGUD- (lihastel), EHITUSLIKUD VALGUD-(karvad..), (ENERGIA TOOTMISEKS) Molekulaargeneetika põhiprotsessid REPLIKATSIOON-DNA SÜ...

Bioloogia - Keskkool
110 allalaadimist
Molekulaargeneetika ja viirused
2
odt

Molekulaargeneetika ja viirused

... on erinevad,kuigi kõikides on ühesugune DNA? Sest erinevatel rakkudel on erinevad ülesanded. 9. Kes/mis on viirus? Viirused on bioobjektid, mis paiknevad elus ja eluta looduse vahepeal. Viirused on rakust rakku rändavad parasiitgeenid. 10. Viiruse ehitus,osade ülesanded. Genoom- DNA või RNA. Kolm tüüpi geene: replikatsioonigeenid tagavad DNA või RNA paljunemise; regulaatorgeenid korraldavad ümber raku elutegevuse; struktuurgeenides moodustatakse viiruse valgud. Kapsiid ehk valguline kest. Mõndadel viirustel on ümbris, mille saavad rakult kus nad moodustati. 11. Kirjelda,kuidas toimub viiruse paljunemine rakus.(vihikus) 12. Võrdle lüütilist ja lüsogeenset tsüklit. Lüütiline- Raku nakatumiseks peab viirus esmalt sellele kinnituma. Sabandi koostises olevad valgud lagundavad rakukesta ja membraani viirue kinnituskohas. Bakterirakku sisestatakse faagi DNA, mille geenides paikneb info viirusele vajalike valkude ...

Bioloogia - Keskkool
21 allalaadimist
Viirused
6
doc

Viirused

...irustüübil on ka lipiidne kate, mille ta on peremeesrakus kaasa võtnud VIIRUSTE PALJUNEMINE • On kaks võimalust : a) Lüütiline paljunemine – st peremeesrakk hävitatakse b) Lüsogeenne paljunemine PP-esitlus 16sept. NOHU 1) sümptonid 2) Leviku teed 3) levik maailmas 4) ravi, vaktsiin max 3min, 5 slaidi TRANSDUKTSIOON - See on geenide ülekanne ühest rakust teise viiruse abil. Kui lüsogeenne tsükkel läheb üle lüütiliseks siis viirus-DNA võtab kaasa ka osa peremeesraku DNA-st. Järgmisel nakatumisel kandub see osa uude rakku. Geenitehnoloogid kasutavad transduktsiooni, et soovitud geene üle kanda: Viiruse DNA-le lisatakse geen, mille ta rakku viib. Sellist kanurviirust nimetatakse viirusevektoriks. Mis kaitseb meid viiruste eest? • Immuunsüsteem, mille moodustavad valged...

Bioloogia - Keskkool
104 allalaadimist
Pärilikkus
1
doc

Pärilikkus

Pärilikkuse esimese osa konspekt.

Bioloogia - Keskkool
34 allalaadimist
Viirus
2
doc

Viirus

...b viiruse lüsogeenne tsükkel? 1-4 … 5. Viiruse nukleiinhape seostub bakteriraku kromosoomi; 6. Viiruse nukleiinhape on mõni aeg inaktiivses olekus; 7. Bakterirakk paljuneb; Miks on võimatu määrata erinevate viiruste koguarvu? Nad võivad pärineda bakteritest eraldunud plasmiididest või mõnest rakusisesest prasiitsest organismist. Mis tähtsus on viirusel looduses? Mida nim transduktsiooniks? Viiruste poolt teostatavat geenide ülekanne. Sel teel võivad ühe raku või organismi geenid üle kanduda teise rakku või org. Transduktsioon on üheks päriliku muutlikkuse allikaks. Too nt inimesel haigusi põhjustavatest DNA- viirustest Rõuged, tuulerõuged, herpes huultel või teistel limaskestadel, soolatüükad, konnasilm. Millised haigused on inimesel tingitud RNA- viirustest? Gripp, marutaud, mumps, punetised, HIV, hepatiit (maksapõletik) Miks ei ole antibiootikumid viirushaiguste raviks efektiivsed? Viirustel ...

Bioloogia - Põhikool
74 allalaadimist
Pärilikkus
5
doc

Pärilikkus

...udesse, kus see peaks normaalselt avalduma. 7. Geneetika – teadusharu, mis uurib organismide pärilikkuse ja muutlikkuse seaduspärasusi. 8. Geneetiline kood – mRNA molekuli kolme järjestikuse nukleotiidi vastavus ühele aminohappejäägile valgumolekulis. 9. Genoom – liigiomases ühekordses kromosoomikomplektis sisalduv geneetiline materjal. Inimese genoom koosneb 24 kromosoomist. 10. Genotüüp – isendile omane geenide ja selle erivormide (alleelide) kogum. 11. Initsiaatorkoodon – mRNA nukleotiidne järjestus, AUG, millest algab translatsioon. 12. –’’- tRNA – tRNA molekul, mis seostub initsiaatorkoodoniga ja alustab valgusünteesi. 13. Kapsiid – viiruse genoomi ümbritseb valguline kate. 14. Koodon – mRNA molekuli 3 järjestikust nukleotiidi, mis vastavad ühele aminohappele valgumolekulis. 15. Lüsogeenne tsükkel – viiruste paljunemisviis, mille korral peremeesraku kromosoomiga seostunud viiruse...

Bioloogia - Keskkool
123 allalaadimist
Molekulaargeneetika alused ja viirused
7
docx

Molekulaargeneetika alused ja viirused

...os peremeesraku jagunemisega kanduvad viiruse geenid järgneva põlvkonna tütarrakkudesse. Tingimuste muutudes võib viiruse DNA aktiveeruda või peremeesraku koostisest väljuda ja järgneb uute viirusosakeste moodustamine. Lüütiline tsükkel--- Raku nakatumiseks peab viirus esmalt sellele kinnituma. Sabandi koostises olevad valgud lagundavad rakukesta ja membraani viiruse kinnituskohas. Bakterirakku sisestatakse faagi DNA, mille geenides paikneb info viirusele vajalike valkude sünteesiks. Nakatumisele järgneval perioodil sünteesitakse viiruse DNA alusel regulaatorvalke, mis korraldavad ümber bakteri ainevahetuse. Nende valkude vahendusel pidurdub bakteriraku geenide transkriptsioon. See aitab kaasa uute viirusosakeste moodustamisele. Molekulaargeneetika--- Teadusharu, mis uurib pärilikkuse seaduspärasusi molekulaarsel tasemel. Promootor---DNA nukleotiidne järjestus, millega transkriptsiooni läbiv ensüüm peab süntee...

Bioloogia - Keskkool
25 allalaadimist
Pärilikkus
4
docx

Pärilikkus

PÄRILIKKUS Geneetika- teadusharu, mis uurib organismide pärilikkuse ja muutlikkuse seaduspärasusi genoom- kromosoomikomplekt, mis sisaldab geneetilist materjali(24 kromosoomi) Genotüüp-ühele isendile omane geenide ja erivormide kogum. Fenotüüp- ühe isendi vaadeldavate tunnuste kogum Keskkonna tingimused mõjutavad tunnuste avaldumist.(soodustab või pidurdab geenide poolt määratud tunnuste väljakujunemist) Molekulaargeneetilised põhivormid: replikatsioon-DNA süntees, transkriptsioon- RNA süntees translatsioon- valgu süntees Molekulaargeneetika-teadusharu, mis uurib pärilikkuse seaduspärasusi molekulaarsel tasemel. Geen-DNA lõik, mis m...

Bioloogia - Keskkool
25 allalaadimist
Pärilikkus
3
doc

Pärilikkus

PÄRILIKkUS organismi omdus sarnaneda oma vanematega *pärilikus aine on DNA *DNA sisaldab geene mis määravad organismi tunnused *Geenide erinevaid vorme nim alleelideks: Dominantne ja retsessiivne *Isendi kõik geenid moodustavad genotüübi *Isendi trunnused kujunevad geenide paasil ja keskkonna tegurite toimel Genotüüp määrab fen >fenotüüp isendi om Tunnused < keskkonna tegurid *Dominantsed tunnused määravad dominantsed alleelid *Retsessiivsed tunnused määravad retsesiivsed alleelid Dominatsed tunnusedRetsesiivsed tunnusedtumedad silmadHeledad silmadTömp pöialTerav pöialtedretähnidKõrvanibu...

Bioloogia - Keskkool
24 allalaadimist
Pärilikkus
1
doc

Pärilikkus

Pärilikus Liigiomases ühekordses kromosoomikomplektis sisalduvat geneetilist materjali nimetatakse genoomiks(inimesel koosneb see 24 kromosoomist). Ühele isendile omased geenid ja nende erivormide kogum-genotüüp. Ühe isendi vaadeldavate tunnuste kogum-fenotüüp. Keskkond ka soodustab või pidurdab geenide poolt määratud tunnuste välja kujunemist. Molekulaargeneetika-tadusharu, mis uurib pärilikuse seaduspärasusi molekulaarsel tasemel. DNA süntees-replikatsioon (eelneb raku jagunemisele, sellega saadakse lähteraku igast DNA molekulist 2 ühesuguse nukleotiidse järjestusega koopiat, mis tütarrakkude vahel võrdselt ära jaotatakse) RNA süntees-transkriptsioon(selle tulemusel saadakse DNA nukleotiidsele järjestikusele vastav mRNA nukleotiidne järjestus, sellele järgneb mRNA tran...

Bioloogia - Keskkool
149 allalaadimist
Pärilikkus ja viirused
3
odt

Pärilikkus ja viirused

...omosoome. Näiteks koosneb inimese diplodine kromosoomistik 46 kromosoomist. Naisel jaguneb see 23-ks homoloogiliste kromosoomide paariks. Igas kromosoomis asuvad geenid määravad ära hulga tunnuseid. Üks geen võib osaleda ka mitme tunnuse määramisel ja mõne tunnuse määramisel osaleb mitu geeni. Geenid on kromosoomide st. DNA lõigud, mis on seotud mingite kindlate tunnuste kujunemisega. tunnused on määratud geenide ja keskkonnategurite ühismõjuga. Alleel on geeni esinemise vorm. Pärilikkuse mehanismid 1. Pärilikkuse info edasi kandmise rakust rakku tagab DNA replikatsioon ehk kahekordistumine. 2.Pärilikkuse info realiseerumine toimub järgmiselt: -Pärilikkuse info on kodeeritud DNA-sse raku tuumas. -DNA baasil tehakse komplementaarne RNA, mis liigub raku tuumast tsütoplasmasse, ribosoomi. -Ribosoomis sünteesitakse RNA järgi õiged valgumolekulid. -Valgud, kui ensüümid juhivad reaktsiooni, e...

Bioloogia - Keskkool
44 allalaadimist
Pärilikkus - 81 mõistet
3
doc

Pärilikkus - 81 mõistet

.... Downi sündroom – inimesele kaasasündinud puuetekogum, mis on tingitud kromosoomide arvu muutusest (genoommutatsioonist). Tuleneb 21. kromosoomi kolmekordsusest ja seetõttu on indiviidi keharakkudes 47 romosoomi. Fenotüüp – isendi vaadeldavate tunnuste kogum, mis tuleneb genotüübi ja keskkonnategurite koostoimest. Geen – DNA lõik mis määrab ära ühe RNA molekuli sünteesi. Geenifond – liigi või populatsiooni kõigi geenide ja nende erivormide (alleelide) kogum. Geeniteraapia – geneetiliste haiguste ravimeetod, mille korral sisestatakse geenitehnoloogiliselt konstrueeritud viiruste abil vajalik geen organismi keharakkudesse, kus see peaks normaalselt avalduma. Geenmutatsioon – mutatsioonilise muutlikkuse vorm, mis seisneb väikestes muutustes mingi geeni DNA nukleotiidses järjestuses. Põhjustab uute alleelide teket. Genealoogiline meetod – indiviidi genotüübi väljaselgitamine sugupuu koostamise abil...

Bioloogia - Keskkool
113 allalaadimist
Konspekt pärilikkus-muutlikkus-viirused
7
doc

Konspekt pärilikkus, muutlikkus, viirused

Liis Pärilikkus ja muutlikkus Universaalsed biokeemilised protsessid DNA replikatsioon DNA ahela kahekordistumine, mida viib läbi ensüüm nimega DNA polümeraas. Selle protsessiga tagatakse rakkude jagunemisel täpne päriliku info jagunemine tütarrakkudesse. Transkriptsioon (ehk mahakirjutamine) protsess, mille käigus pärilik info DNA ahelalt kirjutatakse geenide kaupa maha RNA molekuliks, et see viia tuumast välja ribosoomidesse. Läbiviijaks on ensüüm RNA polümeraas. Et alustada RNA sünteesi, kinnitub ensüüm geeni algusossa, mida nimetatakse promootorpiirkonnaks. Seejärel algab komplementaarsuse alusel RNA süntees. Geeni lõppu tähistab terminaatorpiirkond ja ensüümi sinna jõudes lõppeb transkriptsioon. mRNA (infoRNA) ja rRNA (ribosoomiRNA) liiguvad ribosoomi, tRNA (transportRNA) liigub tsütoplasmasse. RNA molekulide süntees geenidel...

Bioloogia - Keskkool
51 allalaadimist
Pärilikkus
2
doc

Pärilikkus

• Pärilikkus-organismide võime taas toota enda sarnaseid järglasi • Geneetika- teadusharu, mis uurib organismide pärilikkust ja muutlikkust. • Pärandumine- geneetilise info säilitamine ja edastamine mitoosi ja meioosi teel • Geen- pärilikkuse elementaarüksus, üks DNA lõik, mis annab edasi ühe või mitu tunnust • Genoom- geenide kogum • Genotüüp- geenide kogu organismide sees • Fenotüüp- tunnuste kogu(väliste) Pärilikkuse molekulaar geneetilised alused Molekulaar geneetika on teadus, mis uurib pärilikkuse seaduspärasusi molekulaarsel tasandil. Jaguneb 3 protsessi: 1) Replikatsioon ehk DNA süntees 2) transkripsioon ehk RNA süntees 3) Transulatsioon ehk valgu süntees REPLIKATSIOON Ühest DNA molekulist saadakse kaks ühesuguse nukleoliitse järjestusega DNA molekuli On Vaja: organismi rak...

Bioloogia - Keskkool
42 allalaadimist
Bioloogia eksamiks
15
pdf

Bioloogia eksamiks

...– nakkuslik valk, mis esineb kesknärvisüsteemis, põhjustab n hullu lehma tõbe. Viiruste paljunemine: Lüütiline tsükkel: viiruse paljunemise protsess, millega kaasneb raku kindel nakatumine ja hukkumine. >toimub raku nakatumine >viirus vabaneb apsiidist ja viirusosake sisestab oma DNA peremeesrakku >algab viiruse DNA alusel regulaatorgeenide süntees, et pidurdada peremeesraku ainevahetust. Toimub viiruse genoomi replikatsioon ja apsiidi valkude süntees. >moodustatakse uued virioonid >lagundatakse peremeesraku membraan (ja kest) Lüsogeenne tsükkel: viiruse genoom lülitub peremeesraku kromosoomi külge. Haigus ei pruugi avalduda. Geenitehnoloogias kasutatakse viirusi kui viirusvektoreid – viiruse genoomi kantakse sobiv geen, mille viirus koos oma geno...

Bioloogia - Keskkool
182 allalaadimist
Bioloogia paljunemise osa
12
doc

Bioloogia paljunemise osa

...lema vanema tunnuseid. Pärilikkuse kandjad on kromosoomid. Genoom – liigiomases ühekordses kromosoomikomplektis sisalduv geneetiline materjal. Inimese genoom koosneb nt 24 kromosoomist ( 22 autosoomist ja sugukromosoomidest X ja Y). Igas kromosoomis asuvad geenid määravad ära hulga tunnuseid. Üks geen võib määrata ka mitu tunnust ja ühe tunnuse määramisel võib osaleda mitu geeni. Genotüüp – ühele isendile omaste geenide ja nende erivormide kogum. Sõltub isendi pärilike tunnuste esinemine. Fenotüüp – ühe isendi vaadeldavata tunnuste kogum, otseses sõltuvuses genotüübiga. Lisaks genotüübile mõjutavad isendi tunnuste avaldumist ka keskkonnatingimused. Keskkond kas soodustab või pidurdab geenide poolt määratud tunnuste väljakujunemist. Seejuures ei saa need aga vajalike geenideta ühtegi tunnust välja arendada. Muutuseid on raske jälgida, küll on aga tõhus variant ühemunakaksikute jälgimine...

Bioloogia - Keskkool
14 allalaadimist
DNA-RNA-mitoos-meioos-valgusüntees
10
docx

DNA, RNA, mitoos, meioos, valgusüntees

... või kadumisega, võimalik on ka kromosoomide liitumine või mitmeks jagunemine. Tekkimispõhjuste järgi jagunevad mutatsioonid spontaanseteks mutatsioonideks ja mutageenide poolt esilekutsutud ehk indutseeritud mutatsioonideks. VALGUD EHK PROTEIINID Valgud ehk proteiinid on orgaanilised kõrgpolümeerid, mille monomeerideks on aminohappejäägid. Kõik valgud on kuni kahekümnest erinevad aminohappejäägist koosnevad ühendid. Aminohappejäägid on molekulis omavahel ühendatud peptiidsidemetega. Peptiidside moodustub ühe aminohappe karboksüülrühma ja teise amin...

Bioloogia - Keskkool
84 allalaadimist
Bioloogia kordamine 2 - paljunemine
8
docx

Bioloogia kordamine 2 - paljunemine

... ajurakud hävivad Erinevus- kliinilisest surmast saab inimest välja tuua (elustada), bioloogilisest surmast ei saa. Pärilikkus Pärilikkuse kandjad on kromosoomid Genoom- liigiomases ühekordses kromosoomikomplektis sisalduv geneetiline materjal (24 kromosoomist) Inimese diploidne kromosoomistik 46 kromosoomi Geen- DNA lõik, mis määrab ühe RNA molekuli sünteesi 1 kromosoomis umbes 3000 geeni Genotüüp- ühele isendile omaste geenide erivormide kogum Fenotüüp- ühe isendi vaadeldavate tunnuste kogum Avaldumine- lisaks genotüübile ka keskkonnatingimused (kaksikud) Molekulaargeneetika- kuidas avaldub isendi genotüübis olev info fenotüübi tasemel. DNA replikatsioon eelneb raku jagunemisele, saadakse 2 ühesuguse nukleotiidse järjestusega koopiat. Selleks et sünteesida valku tuleb vastav DNA lõik kopeerida RNA molekulidesse. Transkriptsiooniga DNA nukleotiidsele järjestusele vastav mRNA. mRNA transport ribosoo...

Bioloogia - Keskkool
10 allalaadimist
Pärilikkus
2
doc

Pärilikkus

...u olla temaga päriliku materjali poolest identsed. Ristviljastumisega sugulisel paljunemisel ühendab organism endas mõlema vanema tunnuseid. Genoomiks nimetatakse liigiomases ühekordses kromosoomikomplektis sisalduvat geneetilist materjali. Hulkrakse organismi keharakkudes on enamasti ühesugune arv kromosoome. Igas kromosoomis asuvad geenid määravad ära hulga tunnuseid. Genotüübiks nimetatakse ühele isendile omaste geenide ja nende erivormide kogumit. Fenotüübiks nimetatakse ühe isendi vaadeldavate tunnuste kogumit. Nad on omavahel sõltuvuses. Keskkond kas soodustab või pidurdab geenide poolt määratud tunnuste väljakujunemist. DNA molekuli struktuuri avastamine pani aluse molekulaargeneetikale (teadusharu, mis uurib pärilikkuse seaduspärasusi molekulaarsel tasandil). Oma uurimissuundades keskendub peamiselt replikatsioonile (eelneb raku jagunemisele, on matriitssüntees, mille tulemusena saadakse üh...

Bioloogia - Keskkool
232 allalaadimist
Bioloogia gümnaasiumile 1osa
20
doc

Bioloogia gümnaasiumile 1osa

...idid lipiidid valgud Rakk esmane organiseerituse tase kus ilmnevad kõik elu omadused tsütoloogia Kude sarnaste ehituse ja talitlusega rakud koos vaheainega moodustavad koe histoloogia Organ Elundkond organsüsteem organid koonduvad ühiste talitluste alusel Organism Koloonia Populatsioon liik jaguneb populatsioonigeks Liik iseloomulik sise välisehitus talitluste eripära kromosoomides spetsiifiline geenide kogum Ökosüsteem Ühisel territooriumil omavahel toitumissuhetes olevad organismid moodustavad koos ümritseva eluta keskonnaga ökosüsteemi see on isereguleeruv Biosfäär kogu Maad ümbritsevat kihti kõige kõrgem organiseerituse tase Teaduslik uurimismeetod *probleemi püstitamine ei oska veel vastata *muutuja tegur mille mõju uuritakse *taustinfo kogumine * hüpotees oletatav vastus püsti...

Bioloogia - Keskkool
520 allalaadimist
Pärilikkus
2
odt

Pärilikkus

...spärasus, mille kohaselt järglased sarnanevad ehituselt ja talituselt vanematega. Geneetika – teadusharu, mis uurib organismide pärilikkuse ja muutlikkuse seaduspärasusi. Pärilikkuse kandjad on kromosoomid. - päristuumses organismis paiknevad need rakutuumas. Genoom- liigiomases ühekordses kromosoomikomplektis sisalduv geneetiline materjal. Inimese genoom koosneb 24 kromosoomist. Genotüüp-- ühele isendile omaste geenide ja nende erivormide kogum. Fenotüüp – ühe isendi vaadeldavate tunnuste kogum. Ontogeen e. Surmageen – st., et avalduvad valed geenid Terminaator e. Lõppkoodon – lõpetab geeni tegevuse ( UAG) Initsiaatorgkoodon - ( AUG), m-RNA-s, mis alustab valgusünteesi, millele vastab amiinohape metioniin. Geen – DNA lõik, mis määrab 1. RNA mol-i sünteesi. Koosneb 2-st ahelast. PÄRILIKKUSE TEGUR Geneetiline kood – m-rna nukleotiidide triplettide vastavus amiinohapetele valgu molekulis. T...

Bioloogia - Keskkool
89 allalaadimist
Pärilikkus
1
doc

Pärilikkus

Pärilikkus-looduse seaduspärasus, mille järgi järglased sarnanevad ehituselt ja talitluselt vanematega.Geneetika-teadusharu, mis uurib organismide pärilikkuse ja muutlikkuse seaduspärasusi.Genoom-ühesuguses kromosoomikomplektis sisalduv geneetiline materjal.Genotüüp-ühele isendile omaste geenide kogum(sellest sõltub tunnuste esinemine). Fenotüüp-vaadeldavate tunnuste kogum.Replikatsioon-DNA süntees. Eelneb raku jagunemisele. Geen-DNA lõik, mis määrab ühe RNA molekuli sünteesi Transkriptsioon- RNA süntees.(nii mRNA, t ja r) RNA-polümeraas viib läbi. Promootor-DNA nukleot järjestus, millega ensüüm sünteesi alustamisekspeab ühtima. Repressor-ensüümi ühinemist promootoriga takistav valk. Saadakse DNA nukleotiidsele järjestusele komplementaarne mRNA lõik. Terminaator-ensüüm jõuab DNA n...

Bioloogia - Keskkool
9 allalaadimist
Bakterid ja viirused ning nede jagunemine
5
doc

Bakterid ja viirused ning nede jagunemine

...alla liikuda. Bakteritel võivad esineda ka plasmiidid-just kui abi rõngaskromosoomid, väiksed DNA rõngad. Plasmiidid sisaldavad geene, mis kaitsevad/aitavad bakteril keskkonnas hakkama saada. Ainevahetuslik tähtsus,orgaaniliste ainete lagundamine, geenid võivad liikuda rõngaskromosoomist plasmiididesse ja tagasi. Mittevajalikud plasmiidid langutatakse ja selle tulemusena muutub nii plasmiidide kui ka neis sisalduvate geenide arv. Plasmiidid eritavad toksiide teiste bakterite vastu. Nt tuberkuloos(Kohhi kepike). Kuna tuumaümbris puudub, siis muunduvad/sätivad end kiiresti ümber=raske ravimit leiutada.. Enamik baktereid on ümbritsetud rakumembraaniga, kuid mõnel liigil on 2. Koosneb valkudest ja lipiididest.. Membraanil pinnal võib olla rakusein e. kest(koosneb polüsahhariididest, tagab kuju, kaitse ja ainevahetuse). Kesta järgi jagatakse Gram+ ja Gram-(värvuse järgi-lilla/punane) Limakapsel e. kihn-bakte...

Bioloogia - Keskkool
21 allalaadimist
Rakendusbioloogia teemad üldbioloogia ja biotehnoloogia kursusteks
19
doc

Rakendusbioloogia teemad üldbioloogia ja biotehnoloogia kursusteks

...ste parandamiseks. Näiteks proteaase kasutatakse piima kalgendamiseks juustu tootmisel, õlle läbipaistuvuse suurendamiseks ja leiva omaduste parandamiseks. Pintselhalliku erinevate liikide baasil toodetakse valget ja sinist (rokfoori) hallitusjuustu ning salaamit. Bakterite ja hallitusseente toodetud amülaase rakendatakse tärklise hüdrolüüsiks siirupi tootmisel. Taimekaitsevahendid- seeni kasutatakse taimepatogeenide tõrjeks. Pesuvahendid sisaldavad bakterite ja seente sünteesitud ensüüme, millel on valke, lipiide ja polüsahhariide lagundav toime. Tekstiilitööstuses kasutatakse amülaasi tärklise lagundamiseks. Antibiootikumid Antibiootikumid on ravimid, mida kasutatakse bakterhaiguste raviks. Tootjateks on aktinomütseedid ja seened. Näiteks rohehallikutest saadakse penitsiliini, aktinomütseetidest tetratsükliini. Alkaloidid Tungalterast eraldatakse alkaloide, mida kasutatakse migreeni ja Par...

Biotehnoloogia - Keskkool
136 allalaadimist
Geenitehnoloogia 2010
7
doc

Geenitehnoloogia 2010

Geenitehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
68 allalaadimist
Eksami konspekt
21
doc

Eksami konspekt

.......................................................................................3 Dihübriidne ristamine:.......................................................................................................................4 Vererühmade geneetika :...................................................................................................................5 Geenide koostoime :...........................................................................................................................5 Inimese dominantsed ja retsessiivsed tunnused :...............................................................................5 Mendeli seaduste kehtivuse eeldused :..............................................................................................5 Mendelismi põhiseisukohad :.....................................................

Mikrobioloogia - Eesti Maaülikool
379 allalaadimist
Üldbioloogia
31
pdf

Üldbioloogia

...atsioon. Üheks elu avalduseks, mis avaldub ainult populasioonis on suguline paljunemine. 12) Liik – populatsioonidest koosnev organiseerituse tase. Üheks liigiks on nt mesilased, kitsed jne. Loomade käitumist uuriv teadusharu nimetatakse etoloogiaks. Iga liigi organismidel on iseloomuli sise- ja välisehitus, talitluste eripära, kromosoomides paiknev spetsiifiline geenide kogum ja kindlad nõudlused elukeskkonnale. MLB 6001 Üldbioloogia 3 13) Kooslus ehk ökosüsteem – erinevad liigid ühel alal. St ühisel erritooriumil omavahel toitumissuhetes olevad organismid moodustavad koos ümbritseva eluta keskkonnaga ökosüsteemi. Nt oja, jõgi, tiik, järv. Ökosüsteem on isereguleeriv süsteem, millesse kuuluvate populats...

Ajaloolised sündmused -
33 allalaadimist
Bioloogia konspekt riigieksamiks
24
docx

Bioloogia konspekt riigieksamiks

...anismi individuaalne areng viljastumisest surmani Embrüogenees – organismi looteline areng, mis lõppeb sünnitusega Moorula ehk kobarloode Ontogeneesi alguses (embrüogeneesil) läbitakse liigi ajalooline areng ehk fülogeneesi etapid. Biogeneetiline reegel 6 Pärilikkus Pärilikkus – looduse üldine seaduspärasus, mille kohaselt järglased sarnanevad oma vanematega. Genotüüp – ühe isendi kromosoomistikus paiknev geenide kogum Fenotüüp – ühe isendi (kõigi) vaadeldavate tunnuste kogum koos genotüübiga Alleel – ühe geeni erivorm (dominantne, mis avaldub, nt. AA ja retsessiivne, mis ei avaldu, avaldub juhul kui mõlemad on retsessiivsed, nt. aa - avaldub, Aa - avaldub dominantne tunnus) F. Miecher – eraldas rakutuumast nukeliinhappe J. Watson ja F. Crick – avastasid DNA biheeliksi struktuuri DNA lõiku, mis määrab ära ühe RNA molekuli sünteesi nimetatakse geeniks. Promootor – sünteesi algusp...

Bioloogia - Keskkool
341 allalaadimist
Viirused kokkuvõte-mõisted
4
docx

Viirused kokkuvõte, mõisted

Viirused ja nende tähtsus. Kokkuvõte

Bioloogia - Keskkool
62 allalaadimist
Bioloogia mõisted gümnaasiumis
12
doc

Bioloogia mõisted gümnaasiumis

...d populatsiooni isendite homoloogiliste kromosoomide samades kohtades ja osalavead sama tunnuste eriviisilises avaldumises Analüüsiv ristamine - ristamine, millega uuritakse katseloomade või - taimede genotüüpide homo- ja heterosügootsust Anatooimia - bioloogiateadus, mis uurib organismide ehitust Antikeha - kaitsevalk ehk neljast ahelast koosnev valk, mis on moodustunud selgroogsesse organismi sattunud võõrainete ehk antigeenide kahjutuks tegemiseks Antikoodon - tRNA molekuli kolmnukleotiine järjestus, mis seostub valgusünteesi käigus mRNA koodoniga Assimilitatsioon - organismis toimuvate sünteesiprotsesside kogum ATP - adenosiintrifosfaat on kõigis rakkudes esinev makroergiline ühen, mis osaleb raku aine- ja energiavahetuses energia universaalse talletaja ja ülekandjana Autosoom - kromosoom, mis esineb võrdsel arvul liigi kõigil normaalsetel isenditel ega sõltu nende soost Autotroof - organism, kes sünteesib el...

Bioloogia - Keskkool
613 allalaadimist
Bioloogia riigieksamiks
11
doc

Bioloogia riigieksamiks

...ks sünteesitava valgu molekulis. Toimub ribosoosmides. Promootoriks nimetatakse DNA järjestust, millega ensüüm peab sünteesi alustamiseks ühinema. Terminaatoriks nimetatakse RNA sünteesi lõpuosa, seal jõuab DNA nukleotiidse järjestuseni. Geen on pärilikkuse elementaarüksus, DNA lõik, mis määrab ära RNA molekuli sünteesi. Regulaatorgeenid on geenid, mille alusel sünteesitud valgud kontrollivad struktuurgeenide avaldumist. Struktruurgeenid on geenid, mis määravad raku ehituses ja ainevahetuses osalevate valkude, tRNA ja rRna sünteesi. Geneetiliseks koodiks nimetatkse mRNA nukleotiidide koodonite vastavust aminohapetele (valgu molekulis). Koodon ehk triplett koosneb kolmest nukleotiidist, igale aminohappele vastab oma koodon. Antikoodon on tRNA molekuli kolmenukleotiidiline järjestus, mis seostub valgusünteesi käigus mRNA koodoniga. mRNA- informatsiooni RNA, päriliku ...

Bioloogia - Keskkool
719 allalaadimist
Geenid
1
odt

Geenid

Genotüüp – isendile omane geenide ja selle erivormide kogum. Fenotüüp – isendi vaadeldavate tunnuste kogum, mis tuleneb genotüübi ja keskkonnategurite koostoimest Replikatsioon – DNA süntees. Tagab rakujagunemise käigus päriliku info võrdse ülekande lähterakust tütarrakkudesse. Tulemusena saadakse ühest DNA molekulist kaks ühesuguse nukleotiidse järjestusega DNA molekuli. Toimub enne raku jagunemist rakutuumas. Transkriptsioon – RNA süntees. Saadakse DNA molekuli ühe ahela nukleotiidse järjestusega ko...

Bioloogia - Keskkool
42 allalaadimist
Pärilikkus ja tunnuste kujunemine
40
doc

Pärilikkus ja tunnuste kujunemine

Organismi tunnuste kujunemine, pärilikkuse molekulaargeneetilised alused. Lk 130-136 Pärilikkus – seaduspärasus, kus järglased sarnanevad vanematega. Geneetika – teadus, mis uurib organismide pärilikkuse ja muutlikkuse seaduspärasusi. Kromosoomid – pärilikkuse kandjad, asuvad tuumas (eukarüootidel) Geen – pärilikkustegur - DNA lõik , mis määrab ära RNA molekuli sünteesi. Genotüüp – ühe isendi kromosoomistikus paiknev geenide kogum. Fenotüüp – ühe isendi tunnuste kogum. Keskkond kas soodustab või pidurdab geenide poolt määratud tunnuste väljakujunemist, avaldumist. Molekulaargeneetika – uurib pärilikkuse seaduspärasusi molekulaarsel tasemel. 3 olulist protsessi: 1. DNA replikatsioon e DNA süntees – eelneb raku jagunemisele 2. Transkriptsioon e RNA süntees – DNA lõigu kopeerimine 3. Translatsioon e valgu süntees Pärilikud tunnused avalduvad erinevate valkude talitluse tulem...

Bioloogia - Keskkool
319 allalaadimist
Bioloogia eksam 2011- vastused
22
docx

Bioloogia eksam 2011 + vastused

...oomid koosnevad DNA-st ja valkudest. Sugurakkudes kromosoomide arv on 23. Tuumas on üks või mitu tuumakest, kus toimub rRNA sünteesja ribosoomide moodustamine. ? Tuuma funktsioon: ? *reguleerib kõiki rakus toimuvaid protsesse ? homoloogilised kromosoomid sisaldavad samu pärilikke tunnuseid määdavaid geene. Erandi moodustavad mehe sugukromosoomid (tähistatakse X ja Y). Need on erineva suurusega, samuti ei ole nad geenide sisalduselt homoloogilised. ? 2.dihübriidne ristamine. Dihübriidne ristamine – ristamine, mille korral vanemad erinevad kahe tunnuse poolest. ? Ülesanne – ühevärvilisus domineerib laigulise üle ja must värvus pruuni üle. Ristati ühevärviline must pull pruunilaigulise lehmaga. Milline oli vanemate genotüüp, kui 50% järglastest olid ühevärvilised mustad ja 50% mustalaigulised ? Pilet 8 ? 1.Rakumembraan. rakumembraani ehit...

Bioloogia - Keskkool
224 allalaadimist
Geneetika I kordamisküsimused
18
doc

Geneetika I kordamisküsimused

1. Kaasaegse geneetika rakendusalad meditsiinis ja kohtumeditsiinis. Isikute tuvastamine: DNA fingerprinting. Nt kurjategijate, aga ka katastroofiohvrite tuvastamine. Isadustestid. Meditsiinis: geenmutatsioonid, geeniteraapia, molekulaarne diagnostika (ka nt Downi sündroomiga lapsest loobumine), vähialased uuringud. Tänu geneetika arengule on alus pandud ka geneetiliste haiguste diagnostikale (+ ravi arenenud). DNA analüüsimise tulemusel mutantsete geenide ja seega võimalike haiguste tõenäosuse tuvastamine. Nt Huntingtoni tõbi, Alzheimer, naistel rinnavähki soodustava BRCA1 ja BRCA2 analüüsid rinnavähi ennetamiseks. + vähirakkude uurimine tõhusama vähiravi väljatöötamiseks. Lisaks ravieesmärgid: diabeetikutele bakterirakkude kaudu insuliini tootmine. Kasvuhormooni tootmine puudulike geenidega lastele. (BIOLOOGILISED PREPARAADID) Geeniteraapia immuunpuudulikkusega toimetulekuks. 2. Kaasaegse geneetika rakendu...

Psühholoogia -
50 allalaadimist
Biokeemia eksami kordamine
22
docx

Biokeemia eksami kordamine

... rühmade järgi Reaktsioonikiiruse reguleerimise võimalused rakkudes • geneetiline kontroll – geeni ekspressiooni indutseerimine või allasurumine • substraadi kontsentratsiooni kaudu – kiirus sõltub substraadi kättesaadavusest • produkti kontsentratsiooni kaudu – kiirus väheneb produkti akumuleerumisel • ensüümide kovalentse modifitseerimise teel • allosteeriliste efektorite abil • sümogeenide, isosüümide, modulaatorvalkude abil Valkude fosforüleerimise roll ensüümide aktiivsuses Katalüütiliselt aktiivne on ENSÜÜM-OH vorm, katalüütililselt inaktiivne on ENSÜÜM-PO4 vorm Allosteerilised ensüümid ... on ensüümid, mida reguleeritakse regulatoorsete molekulide pöörduva, mittekovalentse sidaise kaudu. Regulatoorsed molekulid sünteesitakse sama metaboolse raja mõnes teises etapis. Efektorid võivad olla nii aktivaatorid kui ka inhibiitorid. Allosteerilised ensüü...

Biokeemia - Tallinna Tehnikaülikool
317 allalaadimist
Nukleiinhappete ja Lipiidide spikker
7
doc

Nukleiinhappete ja Lipiidide spikker

... Nukleotiidse järjestuse (nn capi) lisamine 5’ otsa; Polüadenüleerimine; 3)RNA transpordi kontroll (transportvalkude abil); 4)Translatsiooni kontroll. 5)RNA degradatsiooni reguleerimine; 6)Valgu post-translatsiooniline modifitseerimine (aktiivsuse reguleerimine). VALGU BIOSÜNTEESI REGULATSIOON TRANSKRIPTSIOON TASEMEL - Laktoosi operon e lac operon kui “negatiivse kontrolli” näide. Operon – lähedaste funktsioonidega geenide rühm, mille transkriptsioon ja reguleerimine toimub ühtse blokina; tüüpiline prokarüootsetele rakkudele. Lac operon sisaldab kolme laktoosi metaboliseerimiseks vajalikku valku (ensüümi) kodeerivat struktuurgeeni: ß-galaktosidaas e laktaas, laktoosi permeaas, tiogalaktosiidi transatse tülaas (siin atsetülaas). Regulaatorgeen – kooderib valku, mis lac operonis toimib kui repressor. Kontrollivad järjestused – kontrollivad struktuurgeenide transkriptsiooni, paiknevad neist “üles voolu...

Biokeemia - Tallinna Tehnikaülikool
102 allalaadimist
Viirused
23
ppt

Viirused

...kkonnamõjutuste eest ja aitab viiruse genoomi peremeesrakku. Miks peab puuvilju pesema kuuma veega? ? Kapsiid denatureerub tavaliselt 60 – 75° C juures. Ümbris – tavaliselt peremeesraku membraanist. BAKTERIOFAAGI EHITUS Viirus, mille peremeesrakuks on bakter. GEENIDE ÜLESANDED Iga viiruse genoomis on kolme tüüpi geene. ? Replikatsioonigeenid - Kindlustavad viiruse genoomi paljunemise ? Regulaatorgeenid - Mõjutavad peremeesraku ainevahetust (endale soodsamaks) ? Struktuurgeenid - Kindlustavad viirusvalkude sünteesi VIIRUSTE KLASSIFIKATSIOON Viiruseid jaotatakse nukleiinhappe alusel: ? DNA-viirused (herpes, adeno, papilloom jt) ? RNA-viirused (punetised, puukentsefaliit, lastehalvatus jt) ? DNA- ja RNA-viirused (HI, B-hepatiit jt) ? sarnased nakkuslikud ge...

Bioloogia - Keskkool
101 allalaadimist
Viirused ja Bakterid
3
odt

Viirused ja Bakterid

...utatakse geenitehnoloogias? Viiruste kasutamine geenitehnoloogias põhineb nende võimel efektiivselt siseneda rakku ja kanda sinna üle enda genoom. 2. Mis on viirusvektor ja milleks neid kasutatakse? Asendades viiruse genoomis mõne viiruse geeni rakulise geeniga, on võimalik ka see viiruse abil teatud kindlasse rakku toimetada ja sel viisil muuta raku omadusi inimesele sobivas suunas. Selliseid viirustel põhinevaid geenide ülekandesüsteeme nimetatakse viirusvektoriteks. Selliseid rekombinantseid viirusi kasutatakse muuhulgas haiguste geeniteraapias. 3. Milles seisneb haiguste geeniteraapia? Geeniteraapia põhipostulaat: kui haiguse põhjustab geenidefekt, siis selle defekti parandamine kõrvaldab ka haiguse tekkepõhjuse. 4. Millised on transgeensete organismide kasutusvaldkond? Geenitehnoloogia abil on juba praeguseks konstrueeritud suur hulk uute omadustega baktereid, taimi, loomi, kes toodavad b...

Bioloogia - Keskkool
84 allalaadimist
BIOLOOGIA GÜMNAASIUMILE 11-klassi kokkuvõte
7
docx

BIOLOOGIA GÜMNAASIUMILE 11. klassi kokkuvõte

..., mis on pärilikkuse avaldumise molekulaarseks aluseks. Rakujagunemisele eelneb replikatsioon. Seetõttu saavad mitoosis moodustuvad tütarrakud ühesuguse geneetilise info. Geen on DNA lõik, millelt sünteesitakse RNA molekule. Geen avaldub, kui sellelt toimub transkriptsioon, mille käigus sünteesitakse DNA ühelt ahelalt komplementaarne RNA molekul. Erinevused hulkrakse organismi rakkude ehituses ja talitluses tulenevad geenide avaldumise erinevustest. Translatsioon toimub ribosoomides. Geen määrab ära valgu aminohappelise järjestuse. Valgusünteesi käigus mõtestatakse lahti mRNA nukleotiidses järjestuses peituv info geneetilise koodi vahendusel. mRNA kolm järjestikust nukleotiidi vastavad ühele aminohappele valgu molekulis. Viirused on mitterakulised bioloogilised objektid, mis koosnevad valgust ja nukleiinhappest. Neil puudub enamik elu tunnuseid. Uute viirusosakeste moodustumine toimub peremeesrakus. Vas...

Bioloogia - Keskkool
81 allalaadimist
Mikrobioloogia I konspekt
45
docx

Mikrobioloogia I konspekt

...levate transporterite vahendusel. • Kerakujulistel bakteritel on eripind väiksem, kui peenikesel pulgal. • • • • • Prokarüootide kirjeldamisel ja süstematiseerimisel kasutatavad tunnused: • Morfoloogilised (ehituslikud) • Füsioloogilised ja metaboolsed ( ainevahetuslikud ) • Biokeemilised • Ökoloogilised • Genotüübilised (genoomi suurus, GC% DNAs) • Makromolekulide järjestused (täisgenoomid, teatud geenide järjestused, valgujärjestused) • • Morfoloogilised tunnused ( välisehitusse puutuv ) • Raku kuju • Agregatsioon (kogumite moodustamine) • Kapsli olemasolu • Jätkete olemasolu • Raku suurus • Koloonia morfoloogia (välisehitus) • Värvumine Grami järgi • Piilide ja viburite olemasolu • Endospooride esinemine ja paiknemine • • Füsioloogilised ja metaboolsed tunnused: • süsiniku- ja lämmastikuallikate kasutamine, • kasutatavad energiaallikad, ...

Mikrobioloogia - Tartu Ülikool
85 allalaadimist
12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused
39
doc

12. klass (Bioloogia küsimused ja vastused)

...oogia) Võrreldavatel organismidel määratakse mõne geeni nukleotiidijärjestus või vastava valgu aminohappejärjestus. Praegu elavate liikide kõrval on õnnestunud DNA primaarstruktuur kindlaks teha ka mõnedel väljasurnud liikidel, näiteks mammutil. Uurimised näitavad, et nii nagu erinevatel organismidel võib olla sarnase ehitusega elundeid, võib neil olla ka sarnase koostisega valke. 7. Kuidas aitab pseudogeenide nukleotiidse järjestuse võrdlemine uurimist? Need on normaalsete, talitlevate geenide vigased ja mitteavalduvad koopiad. Osa neist on tekkinud ammu, kümneid miljoneid aastaid tagasi ja eri liikide genoomides säilinud. Nende võrdlusi eri organismidel näitab aga ka nende järjestuste sarnasuse määra, mis on kooskõlas vastavate organismide klassifikatsiooniga muude tunnuste järgi. See on seletatav ainult põlvnemisega ühistest eellastest. 8. Milliseid tõendeid liiki...

Bioloogia - Keskkool
1719 allalaadimist
Bakterid- viirused
5
doc

Bakterid & viirused

... • nukleiinhape (korraga ainult DNA või RNA), ümbritsetud kapsiidiga, mis koosneb valkudest • osade viiruste nukleiinhappe kapslitel olemas ka ümbris, mis koosneb lipiidide kaksikkihist, valkudest ja süsivesikutest • ümbrise küljes võivad olla ankurmolekulid e. antiretseptorid, mis on valgulise ehitusega • ümbris ja kapsiid kaitsevad nukleiinhapet välismõjude eest • geenidelt transkribeeritakse rakus mRNA-d, mida kasutatakse viirusvalkude sünteesiks • nukleiinhappes 3 tüüpi geene: 1. replikatsiooni – ülesandeks pärilikkusaine paljundamine 2. regulatoori – kontrollivad peremeesraku ainevahetust 3. struktuuri – vastutavad (kapsiidi) valkude tootmise eest Viiruse genoom Viiruses korraga ainult üks nukleiinhape. DNA-d võib olla 1 molekul, RNA-d lõputult. DNA-viirused: üksik- ja kaksikahelalised, mõlemad võ...

Bioloogia - Keskkool
148 allalaadimist
Üldbioloogia konspekt-2-osa
22
doc

Üldbioloogia konspekt (2. osa)

... paljunemisedukus, mille tagajärjeks on isendirühmade kohastumine elukeskkonnaga. Loodusliku valiku eeldused: 1) Isendite erinevus 2) Erinevuste realiseerumise võimalus Valija ehk valiku teostaja: Kogu ümbritsev keskkond kõikide suhetega kõikidel ajahetkedel Protsess: Valiku käigus valitakse genotüüpe fenotüüpide aluses. Paljunemisel antakse edasi geene, kas muutumatult või kombineeritult. Keskkond ei saa hinnata otse geenide sobivust. Hind: Osa isendeid hukkub valiku käigus. Osa isendeid jääb ellu, kuid ei paljune. Tulemus: Olemasolevate liikide kohastumine. Harva ka uute liikide teke. Vorm: Stabiliseeriv valik Suunav valik Keskkond: Muutumatu a) Muutunud b) Isendid on elama asunud uude keskkonda Eelis: N.ö. keskmistel isenditel Kõrvalekalletega isend...

Üldbioloogia -
64 allalaadimist
Gennitehnoloogia kordamisküsikused koos vastustega
11
doc

Gennitehnoloogia kordamisküsikused koos vastustega

...st värvust määrav a on sama geeni erinevad vormid Homosügootsus aleelipaari e geenipaari seisund mille puhul mõlemas homoloogilises kromosoomis paikneb vaadeldava tunnuse suhtes sama alleel nt aa või AA; bb või BB Heterosügootsus aleelipaari e geenipaari seisund mille puhul mõlemas homoloogilises kromosoomis paikneb vaadeldava tunnuse suhtes erinevad alleelid nt Aa või Bb 23 Mis põhjustab geenide ahelduse Geenide aheldus Üht tunnust määravad geenid paiknevad lähestikku ühes kromosoomis ja päranduvad seetõttu aheldunult Konplementaarsusprintsiip 24 Mis on replikatsioon Replikatsioon matriitssüntees mille tulemusena saadakse ühest DNA molekulist kaks ühesuguse nukleotiidse järjestusega DNA molekuli Päristuumsetel rakkudel toimun enne mitoosi ja meioosi Matriitssüntees st et DNA RNA ja valgud sünteesitakse olemasolevate molekulide DNA või R...

Geenitehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
118 allalaadimist
Biokeemia III testiks
7
pdf

Biokeemia III testiks

... tunnevad ära ja initseerivad transkriptsiooni spetsiifiliste promootorjärjestuste juures. 3. Transkriptsiooni regulatsioon prokarüootides. Ühe metaboolse raja geenid kromosoomis on grupeeritud klastriteks, mida nim operonideks. See võimaldab koordineritud ekspressiooni. Operaatoriks nim regulatoorset järjestust, mis eelneb klastrile ning mis määrab selle transkribeerimise. Regulatoorsed valgud kontrollivad geenide transkriptsiooni operaatorite vahendusel. Induktsioon ja repressioon on operonide transkriptsiooni kontrollimise meetodid. Induktsioon on geenide ekspressiooni suurenemine vastuseks metaboliidi (substraadi) kontsentratsiooni tõusule. Repressioon on ekspressiooni vähenemine vastuseks metaboliidi kontsentratsiooni tõusule. Transkriptsiooni regulatsioon eukarüootides. Kromatiin takistab regulatoorsete valkude juurdepääsu eukarüootsetele promootoritele. Eukarüootse...

Biokeemia - Tallinna Tehnikaülikool
307 allalaadimist
Viirused
6
doc

Viirused

.... Viirused kasutavad oma genoomi rakusiseseks paljunemiseks paljusid erinevaid mooduseid, kuid kindlasti peab nende genoomis olema kolme tüüpi geene A- replikatsioonigeenid, mis kindlustavad viiruse genoomi paljundamise (replikatsiooni) B- regulaatorgeenid, mis mõjutavad nakatunud raku aktiivsust selliselt, et soodustavad viiruse paljunemist. C- struktuurgeenid, mis kindlustavad viirusosakeste moodustamise. Nendelt geenidelt transkribeeritakse rakus mRNA-d, mida kasutatakse ribosoomide poolt viirusvalkude sünteesiks. Vastavalt oma funktsioonile jagunevad viirusvalgud a- replikatsioonivalkudeks, b-regulaatorvalkudeks ja c-struktuurvalkudeks. Viirusosakese struktuurvalgud ümbritsevad viiruse genoomi tihenda ja tugeva kaitsva kapslina. Seda kapslit nimetatakse kaspsiidiks. Viirusosakese kapsiid on jäik, kompaktne ja kindla ülesehitusega struktuur, mis on sarnane Lego klotsodest kokku pandud esemetega. Viiru...

Bioloogia - Põhikool
179 allalaadimist
Viirused ja bakterid
3
doc

Viirused ja bakterid

...viirusosakese ehitusse kuuluvate valkude sünteesiks. Enamik neist kuulub kapsiidi või ka seda ümbritsevasse koostisse. 2.) replikatsioonigeenid – nende põhjal sünteesitavad ensüümid kindlustavad viiruse DNA või RNA paljunemise 3.) regulaatorgeenid – neilt saadud ensüümid korraldavad ümber peremeesraku ainevahetuse. See tagab uute viirusosakeste moodustumise. viroidid – sarnanevad RNA-viirustega, kuid neil puudub kapsiid ja ümbris. Nad on RNA rõngasmolekulid ehk taimeviirused. virusoidid – paljunevad vaid koos teiste viirustega. Virusoidiosakese moodustamiseks on vaja peremeesviiruse mõnda valku. Seega on nad viirusparasiidid. lüütiline tsükkel – paljunemisprotsess, millega kaasneb viirusosakeste moodustumine ja peremeesraku hukkumine lüsogeenne tsükkel – paljunemisprotsess, mille korral viiruse genoom peremesrakus kohe ei avaldu, vaid kandub koos rakujagunemis...

Bioloogia - Keskkool
129 allalaadimist
Viirused
1
doc

Viirused

vastused õpiku küsimustele (6.4)

Bioloogia - Keskkool
58 allalaadimist
KT Viirused
3
docx

KT Viirused

...u, DNA liigub rakutuuma 2)paljunemise varane staadium – raku ainevahetuse muutmiseks ja viiruse DNA replikatsiooniks vajalike valkude süntees 3)paljunemise hiline staadium – DNA replikatsioon, struktuurvalkude süntees, viiruse kapsiidi moodustumine, organismi võitlemine viirusosakeste vastu antikehadega, antikehad seonduvad viirusosakestega ja suunavad nad lagundamisele Lüütiline elutsükkel: 1)Viirus sisestab peremees-rakku oma genoomi 2)Peremeesraku ainevahetus korraldatakse ümber 3)Peremeesrakus paljundatakse viiruse genoom ja toodetakse viirusvalgud 4)Rakus pannakse kokku uued viirusosakesed 5)Peremeesrakk hävib Lüsogeenne elutsükkel: 1)Viirus sisestab peremees-rakku oma genoomi 2)Viiruse genoom lülitub peremeesrakku genoomi hulka 3)Viiruse genoom püsib inaktiivsena peremees-rakus pikka aega ja kahe-kordistub iga peremees-raku jagunemisega Taimeviirused - taimi kahjustavad ja haigusi esile kutsuvad viirused on ...

Bioloogia - Keskkool
68 allalaadimist
Mikrobioloogia konspekt
22
docx

Mikrobioloogia konspekt

...aasivakuool – aerosoomide kogum • Karboksüsoomid – autotroofsetel bakteritel esinevad organellid, kuhu konsentreeritakse ribuloosdifosfaadi karboksülaas, mis on CO? sidumisel võtmeensüümiks. • Magnetosoomid – raku pikiteljel tsütoplasmas paiknevad ahelana magnetiidi terad • Tsüst – bakteritel esinev puhkevorm, mis aitab üle elada halbu keskkonnatingimusi; tsüstiks muutub kogu rakk • tinglikeks patogeenideks e juhuseotijateks – mikroorganismid, mis kuuluvad normaalsesse mikrofloorasse, kui teatud tingimustel võivad siiski põhjustada haigestumist • Probiootikumid e probiootilised mikroorganismid - inimese organismist (soolest) isoleeritud kasulikud mikroobid (laktobatsillid, bifidobakterid) • Prebiootikumid - ained, mis tõhustavad probiootikumide arengut inimese sooles • Sünbiootikum – toode, mis sisaldab nii prebiootikumi kui ka probiootikumi • Patogeen – haigusete...

Mikrobioloogia - Tartu Ülikool
185 allalaadimist
Biokeemia I testiks
9
pdf

Biokeemia I testiks

...el juhtude ümbritsetud membraaniga. Nad on elutud, sest neil puudub rakuline ehitus, ainevahetus ja võime iseseisvalt paljuneda. Lüütiline tsükkel: viiruse paljunemise protsess, millega kaasneb raku kindel nakatumine ja hukkumine. >toimub raku nakatumine >viirus vabaneb apsiidist ja viirusosake sisestab oma DNA peremeesrakku >algab viiruse DNA alusel regulaatorgeenide süntees, et pidurdada peremeesraku ainevahetust. Toimub viiruse genoomi replikatsioon ja apsiidi valkude süntees. >moodustatakse uued virioonid >lagundatakse peremeesraku membraan (ja kest) Lüsogeenne tsükkel: viiruse genoom lülitub peremeesraku kromosoomi külge. Haigus ei pruugi avalduda. II VESI JA VESILAHUSED. TERMODÜNAAMIKA ALUSED 1. Vee omadused....

Biokeemia - Tallinna Tehnikaülikool
432 allalaadimist
Viirused ja geenimutatsioon
1
docx

Viirused ja geenimutatsioon

...siid, millest tuleneb ka viiruse kuju, mõnedel viirustel jääb sellest väljapoole ümbris. 2. Kuidas viirused paljunevad Viirused paljunevad lüütilise tsükliga(kaasneb peremeesraku hävimine) ja lüsogeense tsükliga(protsess, mille käigus peremeesraku kromosoomiga seostunud viiruse genoom koheselt ei avaldu) 3. Milline on viiruste lüütiline tsükkel Rakku sisestatakse viiruse DNA, mlle geenides on info viirusele vajalike valkude sünteesiks. Sünteesitakse regulaatorvalke, mis korraldavad ümber bakteri ainevahetuse. Pidurdub raku geenide transkriptsioon, mis aitab kaasa uute viirusosakeste moodustamisele. Viiruse paljunemisperioodil toimub viiruse genoomi korduv replikatsioon ja kapsiidvalkude süntees. Neist moodustuvad uued viirusosakesed, mis lõpuks lagundavad membraani ja kesta ning väljuvad ümbritsevasse keskkonda. Sellega kaasneb peremeesraku hävimine. 4. ...

Bioloogia - Keskkool
17 allalaadimist
Geneetika
32
doc

Geneetika

...iivse superspiralisatsiooni tekkele Sel juhul on DNA ahelad teineteise suhtes tihedamalt kokku keerdunud Vaba ahela vastassuunaline roteerumine viib negatiivse superspiralisatsiooni tekkele Negatiivse superspiralisatsiooni puhul on DNA ahelad teineteisest rohkem lahti keerdunud ning võivad isegi eralduda DNA negatiivsel superspiralisatsioonil on palju bioloogilisi funktsioone seoses DNA replikatsiooniga rekombinatsiooniga geenide avaldumise regulatsiooniga DNA superspiralisatsioonil osalevad ensüümid mida nimetatakse topoisomeraasideks Topoisomeraasid viivad DNA kaksikheeliksisse kas üksik või kaksikahelalisi katkeid ning lõdvendavad või pingutavad kaksikheeliksit Seejärel viiakse katkenud DNA ahelate otsad omavahel jälle kokku Bakterites on leitud topoisomeraas II mida nimetatakse DNA güraasiks See ensüüm tekitab DNA negatiivset superspiralisatsiooni ja vähendab positiivset superspiralisatsiooni To...

Üldbioloogia - Tartu Ülikool
105 allalaadimist
Pärilikkus
2
doc

Pärilikkus

Mõisted, tabel.

Bioloogia - Keskkool
28 allalaadimist
Paljunemine-areng-geneetika
27
doc

Paljunemine, areng, geneetika

...tik, sidekoed, naha aluskihid, kuse- suguelundid, veresooned ja süda, osa sisenõrenäärmed (kõigil see?) Üldperiodiseering sügoodist gastrulani- idulane, kolmandast kuust sünnini- loode e. vililane. Teratogenees: Looteliste väärarengute kujunemise protsess (soerdareng). Teratogeneesi põhjustavad vastavad teratogeensed faktorid (kõik teratogeenid on lävimõjuga ained, st. toimivad kahjustavalt teatud hulkadest alates. Mutageenidel piisab ka väiksest kogusest). Teratogeen on näiteks alkohol. Teratogeenid jaotatakse: 1) Bioloogilised- a) haigustekitajad, NT: viirused (punetised jt), bakterid (süüfilis läheb läbi platsenta- kaasasündinud süüfilis), algloomad (toksoplasmoos, haigestumine raseduse ajal üliohtlik, ka enne rasedaks jäämist on ohtlik: ei rasestu üldse või iseeneslik abort; varjatud nakkuse olemasolu naise organismis, aga immuunsüsteem hoiab kontrolli all; põhiperemees kodukass, saab silit...

Bioloogia - Keskkool
19 allalaadimist
Viirused
2
odt

Viirused

Elusobjektidega erinevus-1.viirusel ei ole rakku 2.viirused ei suuda iseseisvalt paljuneda 3.viirustel puudub ainevahetus keskkonnaga. Elusobjektidega sarnasus-mõlemal on pärilikkus, muutlikkus. Ehitus-1.Viiruse genoom-pärilikkuse aine-DNA viirused ja RNA viirused. Vajalikud on geenid. 2.Kapsiid-kaitseb kahjulike kk. tegurite eest. Valgumolekulidest kate. 3.Ümbris-tekib raku membraanist, kui viirus väljub. Paljunemine-vaja peremeesrakku.1)Viirus seondub peremeesraku membraanile. Selleks, et viirus saaks seonduda on tal viirus ankurmolekulid-peavad sobima rakumembraani retseptoriga. 2)Viirus siseneb rakku või siseneb ainult viiruse genoom. 3)Viirus muudab raku elutegevu...

Bioloogia - Keskkool
12 allalaadimist
Sissejuhatus geneetikasse
96
doc

Sissejuhatus geneetikasse

http://www.tymri.ut.ee ? Õppetöö ? Geneetika 1 1. Sissejuhatus geneetikasse. Klassikalise ja molekulaargeneetika kujunemine. Geneetika tänapäeval: rekombinantse DNA tehnoloogia; genoomide sekveneerimine; globaalne geeniekspressiooni uurimine, geenikiibid. Kaasaegse geneetika rakendusalad; geneetika ja meditsiin (haigust põhjustavad mutatsioonid geenides, geeniteraapia, molekulaarne diagnostika); geneetika kaasaegses põllumajanduses; organismide kloonimine. Geneetika väärkasutused: eugeenika; lõssenkism. 2. Reproduktsioon kui pärilikkuse alus. Rakk kui elusorganismi ehituskivi. Eukarüootne ja prokarüootne rakk Kromosoomid. Rakutsükkel, selle toimumist mõjutavad kontrollpunktid. Raku jagunemine mitoosi teel. Raku jagunemine meioosi teel. Meioosi häired. Meioosi evolutsiooniline tähtsus. Gameetide moodustumine er...

Geneetika -
38 allalaadimist
Pärilikkus
2
doc

Pärilikkus

Mõisteid

Keemia - Põhikool
21 allalaadimist
DNA Pärilikkus
1
doc

DNA Pärilikkus

...sid; 50% tüdrukud 5.Inimese sugu määratakse viljastumise hetkel spermis oleva X-või Y-kromosoomiga 6.Võrdle mutatiivset ja kombinatiivset muutlikust. Sarnasused – mõlemad pärilikud muutlikkused. Erinevused – M-tekivad uued geenid; K- uued kominatsioonid 7. Võrdle pärilikku ja mittepäriliku(modifikatsiooniline) muutlikust: Erinevused – P- tekivad uued geenid, pärandub järglastele; M-ei teki uusi geene, ei pärandu 8. Mutageenide rühmad + näited. Bioloogilised(bakterite toksiidid); keemilised (alkohol, tugevad happed, suits, narkootikum) füüsikalised(kõik kiirgused) 9.Kuidas tekivad erimunaraku kaksikud? Kui munasarjades valmib üheaegselt kaks munarakku ning need viljastuvad üheaegselt eri spermide poolt. 10. Kuidas ravida pärilikke haigusi? Sünnieelne diagnostika, kirurgiline ravi, asendusravi, geeniteraapia 11. Mis põhjustab pärilikke haiguseid, päriliku eelsoodumusega haiguseid, mittepärilike haigusi. + näit...

Bioloogia - Keskkool
269 allalaadimist
Ökoloogia konspekt
16
doc

Ökoloogia konspekt

Ökoloogia - Tartu Ülikool
138 allalaadimist
Pärilikkus ja muutlikkus
3
docx

Pärilikkus ja muutlikkus

PÄRILIKKUS JA MUUTLIKKUS Pärilikkus-looduse üldine seaduspärasus kanda oma liigile omased tunnused edasi järglastele Muutlikkus-liigi sisene erinevus üksteisest Geneetiline muutlikkus võib olla genotüübiline (sisene) või fenotüübiline (väline).Fenotüüp kujuneb välja genotüübi ja keskkonna koostoimes. On olemas kahesugust muutlikkust: a) Kombinatiivne – vanemat geenide kombineerimine. b) Mutatsiooniline meioosis ristsiirdes,sugurakkude liitumine, tekib raku geneetilise materjali muutumisena. Kui muutus tekib sugurakkudes, siis on selle muutuse edasikandumine suurema tõenäosusega kui keharakkudes toimunud mutatsioonil. Isendit, kellel esineb mutatsioon nimetatakse mutandiks. Mutantidel on muutus väline (fenotüübiline). Mutatsioon-muutus raku geneetilises materjalis Mutatsioone esile kutsuvaid tegureid nimetatakse mutageenideks. Mutageenid: 1.füüsikalised-röntgeni-ja gammakiirgus,UV kiirgus 2.keemilised-ravimid,happed,lahustid...

Bioloogia - Keskkool
29 allalaadimist
Referaat-quot Pärilikkuse alused quot
10
doc

Referaat "Pärilikkuse alused"

..........................................10 2 SISSEJUHATUS Mina valisin oma referaadi teemaks pärilikkuse alused. See teema tundus mulle huvitav, sest kõikide inimeste geenikombinatsioonid on kordumatud ja maailmas pole olemas täiesti identseid inimesi. Referaadi esimeses punktis on juttu geenidest , nende kahest tähtsast ülesandest , geeniuuringutest ja eugeenikast. Teises punktis räägitakse desoksüribonukleiinhappest ehk DNA-st, mille ülesandeks on salvestada raku ehitamiseks vajalikku teavet. Veel on räägitud DNA struktuuri bioloogilisest tähtsusest. Juttu on ka kromosoomidest ja nende tähtsusest soo kujunemisel. Ning pärilikkusest, muutlikkusest ja meditsiinist . 3 1 MILLEST GEEN KOOSNEB? Lõppeva sajandi kõige o...

Bioloogia - Põhikool
13 allalaadimist
Geneetika I kordamisküsimused
13
doc

Geneetika I kordamisküsimused

1. Kaasaegse geneetika rakendusalad. Geneetikaalased uuringud on väga suures ulatuses suunatud meditsiinile. Uuringud võimaldavad täpsemalt mõista päritavate haiguste biokeemilist olemust & isoleerida geneetilisi haigusi põhjustavaid geene (N: Alzheimeri tõbi, rinnavähk). Geeniteraapia – geenidefekt asendatakse normaalse, funktsioneeriva geeni viimisega haige indiviidi rakkudesse. Molekulaarse diagnostikaga on võimalik inimorganismist tuvastada haigust tekitavaid mutantseid geene ? millist ravi, hooldust patsient vajab. Meie käitumine, isiksuse omadused on suures ulatuses geneetiliselt määratud. N: alkoholism, skisofreenia on geneetilise eelsoodumusega. Kohtumeditsiinis isikute tuvastamiseks. Põllumajanduses – muundatud köögi- ja teravili, koduloomade tõuaretus, taimed k...

Geneetika -
115 allalaadimist
GENEETIKA
34
docx

GENEETIKA

...tekodeerivad DNA lõigud, mis koosnevad tandeemselt korduvatest nukleiididest. Kuna nad muteeruvad suhteliselt kiiresti, siis populatsioonid erinevad korduste arvu poolest. Esmalt koguti üle Aafrika eri elevantide fecest, eraldati sealt DNA ja määrati referents proovid. Seejärel eraldati spetsiaalse meetodiga salakaubana konfiskeeritud elevandiluust DNA ja võrreldi mikrosatellitide korduseid referntsiga. Genotüüp = organismi geenide (alleelide) kogum Fenotüüp = organismi tunnuste kogum Monohübriidne = kahe erineva homosügoodi ristamine (erinevad tunnused) Vastastikune ristamine (retsiprookne) = tunnused vahetatakse ristamiseks erinevatel sugupooltel (kui tulemus ei muutu, siis tunnus ei ole seotud sooga) Dihübriidne ristamine = ristatakse kahe tunnuse suhtes erinevaid homosügoote F1 x F1 ristamine: Mendel avastas, et tunnus, mis ei avaldunud I põlvkonnas tuli tagasi teises põlvkonnas suhtega 1:3 ehk iga vanema fen...

Geneetika - Tallinna Ülikool
58 allalaadimist
Molekulaargeneetika alused
2
doc

Molekulaargeneetika alused

... uurib organismide pärilikkuse ja muutlikkuse seaduspärasusi. 3. Kui palju on kromosoome a) inimese keharakkudes b) inimese sugurakkudes? a) Inimese keharakkudes on 46 kromosoomi. b) Inimese sugurakkudes on 23 kromosoomi. 4. Mitmest kromosoomist koosneb inimese genoom? Inimese genoom koosneb 24 kromosoomist. 5. Kuidas mõjutab keskkond tunnuste arengut? Näited Keskkond kas soodustab või pidurdab geenide poolt määratud tunnuste väljakujunemist. Seejuures ei saa keskkonnatingimused ilma vajalike geenideta tunnust välja arendada. Kui inimesel on pärilik kurtus, ei saa teda kuulma õpetada. Samas rasvtõbi ei pruugi olla päritav. 6. Mille poolest erinevad genotüüp ja fenotüüp? Genotüüp on ühele isendile omaste geenide ja nende erivormide kogum. Fenotüüp on ühe isendi vaadeldavate tunnuste kogum. 7. Mis on replikatsioon? Replikatsioon on matr...

Bioloogia - Keskkool
110 allalaadimist
Mikrobioloogia eksami kordamisküsimused
20
doc

Mikrobioloogia eksami kordamisküsimused

...ised virulentsusfaktorid, mis aitavad spetsiifiliselt peensoole epiteelile kinnituda ja kaitsevad organismist väljauhtumise eest. E. coli uropatogeensetel tüvedel on P-piilid. P-piili kaudu toimub seostumine neeruvaagna epiteelile. E. coli on üks põhilisi uroinfektsioonide põhjustajaid. Adhesioon on väga oluline ka mitmesuguste implantaatide (ka kontaktläätsede) koloniseerimisel patogeenide poolt. 4.nimeta bakterite liikumisviisid. 1. liikumine rakuväliste viburitega vedelas keskkonnas (vesi, veekogud, mullapoorid jne), 2. libisev (viburiteta) liikumine tahkel pinnal, kollektiivselt ainult. 3. voogamine (swarming). Kollektiivne viburitega liikumine tahkel pinnal. 4. spiroheetide liikumine periplasmaatiliste viburitega. libisev liikumine tahkel pinnal. 5. Twitching e. piiltõmbumine (liikumine tahkel pinnal tüüp IV piilide abil) (Neisseria go...

Mikrobioloogia -
41 allalaadimist
Bioloogia konspekt - pärilikkus
2
rtf

Bioloogia konspekt - pärilikkus

1.Pärilikud haigused: a)kombinatiivse muutlikuse tagajärjel n:kurtus, lühinägelikkus, hemofiilia, daltonism(värvipimedus) b)mutatsioonilise muutlikkuse tagajärjel- sugurakkudes n: Downi sündroom, Klinefelteri sündroom, Turneri sündroom Pärilike haiguste ennetamine: mutageenide vältimine, hoidumine sugulasabieludest, sünnieelne diagnostika Pärilike haiguste ravi: asendusravi(organismi viiakse puuduvaid ensüüme või hormoone), dieetravi(rajendatakse pärilike ainevahetushaiguste korral), kirurgiline ravi(eemaldatakse pärilikud väärarengud), geeniteraapia(organismis vahetatakse defektne geen tervega) Päriliku eelsoodumusega haigused: Kujunevad välja pärilikkuse ja keskkonnategurite koosmõjul n:kõrgvererõhutõbi, suhkrutõbi, rasvtõbi, alkoholism, kopsuvähk Mittepärilik...

Bioloogia - Keskkool
10 allalaadimist
Bioloogia gümnaasiumile
40
doc

Bioloogia gümnaasiumile

Bioloogia - Keskkool
89 allalaadimist
Rakubioloogia
19
doc

Rakubioloogia

...le ning neist moodustunud supermolekulaarseid komplekse, mis sünteesitakse tuumas, kuid mis funktsioneerivad tsütoplasmas (mRNA, tRNA, ribosoomide subühikud). Läbipääsuloaks raku tuuma pääsemiseks on valkudel teatud aminohappeline järjestus,nn nukleaarse lokalisatsiooni signaal (NLS), NLS võib valgul paikneda ükskõik millises kohas. Info NLS järjestuse jaoks on kodeeritud vastavas geenis. Eukarüootne rakk määrab oma geenide poolt mitte ainult valgu struktuuri, vaid ka koha, kus valk rakus peab paiknema. Tuuma impordi mehanism erineb teistest membraantranspordi mehanismidest mitmete asjade poolest, näit. NLS järjestust ei lõigata pärast tuuma sisenemist valgu küljest ära, pärast seda kui valk on tuuma transporditud. Põhjuseks see, et NLS-i läheb korduvalt tarvis. Kui rakk alustab mitootilist jagunemist, siis tuumamembraan lahustub ning tuumavalgud satuvad taas tsütoplasmasse. Kui tütarrakkudes formee...

Bioloogia - Keskkool
117 allalaadimist
Bioloogia II kursus
13
docx

Bioloogia II kursus

...ta ehk emakakook Platsentsa kujuneb välja kuu vanusel embrüol Platsentsa ülesanded: • Ainevahetuslik • Platsentaarbarjäär • Loote varustamine antikehadega • Toodab hormoone PÄRILIKKUS • Dominantne- avaldub igaljuhul(A) AA (pruun silmavärv) homosügootne • Retsessiivne- avaldub ainult siis , kui dominantne puudub(a) aa või siis Aa(sinine silmavärv) heterosügootne • Genotüüp- geenide kogum • Fenotüüp- tunnused, mis avalduvad • Intermediaarsus-avaldub kahe tunnuse vahepealne tunnus(ehk siis kui ristame punase maasika ja valge maasika siis saame roosa maasika) • Kodominatsus-mõlemad on dominantsed(ehk valged hiired ja mustad hiired siis saame valgemustakirjud hiired) • P-vanemad, F1- esimene põlvkond F2teine põlvkond Musta hiirt riststakse valgete hiirtega, värvus pärandub kodomiantselt. Milliseid hiiri on oodata teises põlvkonnas, ku...

Bioloogia - Kutsekool
44 allalaadimist
11-klassi Bioloogia tähtsamad teemad
6
doc

11. klassi Bioloogia tähtsamad teemad

...srakust välaspool ümbritseb iga viiruseosakese genoomi valguline kapsiid. Mõnedel viirustel jääb sellest väljapoole valkudest ja lipiididest koosnev ümbris. 24. Kuidas toimub viiruste paljunemine lüütilises ja lüsogeenses tsüklis? Lüütilises: Viirus kinnitub rakule, viiruse koostises olevad valgud lagundavad rakukesta ja membraani viiruse kinnituskohas. Bakterirakku sisestatakse faagi DNA, mille geenides paikneb info viirusele vajalike valkude sünteesiks.Sünteesitakse viiruse DNA alusel regulaatorvalke, mis korraldavad ümber bakteri ainevahetuse. Bakteriofaagi paljunemisperioodil toimub viiruse genoomi korduv replikatsioon ja kapsiidivalkude süntees. Neist moodustuvad uued viirusosakesed, mis lagundavad bakteri membraani ja kesta ning väljuvad ümbritsevasse keskkonda. Viirusosakeste vabanemisega kaasneb bakteri hukkumine. Lüsogeenses: Rakku sisenenud viiruse genoom lülitub peremee...

Bioloogia - Keskkool
144 allalaadimist
Molekulaarbioloogia
3
doc

Molekulaarbioloogia

...uri DNA – sisaldab infot valkude sünteesi kohta genoom – liigiomases ühekordses kromosoomistikus sisalduv geneetiline materjal; antakse arvuliselt homoloogilised kromosoomid – sisaldavad samu tunnuseid määravaid geene Inimese keharakkudes on 46 kromosoomi (23 paari). Inimese genoomi moodustavad 24 kromosoomi, sest sugukromosoomid loetakse eraldi. genotüüp – ühe isendi kromosoomis olevate geenide kogum alleel – geeni erivorm fenotüüp – ühe isendi vaadeldavate/avalduvate tunnuste kogum; sõltub lisaks geenidele ka keskkonnast (keskkond võib kas pidurdada või kiirendada genotüübi avaldumist) Pärilikkuse molekulaargeneetilised alused: * replikatsioon * transkriptsioon * translatsioon (3 universaalset protsessi) DNA RNA valgud DNA koosneb nukleotiididest, mis omakorda koosnevad fosfo...

Bioloogia - Keskkool
29 allalaadimist
Viirused
2
doc

Viirused

Bioloogia - Keskkool
156 allalaadimist
Rakendusbioloogia õppematerjalid
31
pdf

Rakendusbioloogia õppematerjalid

...kku läheb kapsiid koos genoomiga. Rakus viiruse genoom vabaneb kapsiidist ja paljuneb. Tavaliselt toimub see raku tuumas. Kui genoom on paljunenud, moodustub ümber kapsiid ja rakust väljudes ümbris. Viiruste tähtsus ? Geenitehnoloogias kasutatakse viirusi viirusvektoritena, see tähendab et viiruse genoomi kantakse soovitav geen, mille viirus viib koos oma genoomiga peremeesrakku. ? Viirused teostavad geenide ülekannet, olles nii üheks päriliku muutlikkuse allikaks. ? Paljude looma- ja inimesehaiguste põhjustajaks on viirused. Ø Bakterid § Bakterid on kõige väiksemad üherakulised organismid, mis suudavad iseseisvalt kasvada ja paljuneda. v Bakterite ehitus ja paljunemine § Enamiku bakterite suurus jääb vahemikku 0,1...25 mikromeetrit. Bakteri ehitus on eeltuumne; tuuma pole, selle asemel on nukleoid ( DNA-st koosnev rõngaskromosoom); plasmiidid- sisaldavad geene eriolu...

Bioloogia - Kutsekool
119 allalaadimist
Pärilik ja mittepärilik muutlikkus
3
docx

Pärilik ja mittepärilik muutlikkus

Bioloogia - Keskkool
72 allalaadimist
Organismid-lipiidid
7
doc

Organismid, lipiidid

... sugupoolel ühesugused, neid nimetatakse autosoomideks. 1 paar on mehel ja naisel erinevad, neid nimetatakse sugukromosoomideks. Igas keharakus on naisel kaks X-kromosoomi, mehel X ja Y. Sugurakkudes on 23 kromosoomi. Igas munarakus on üks X-kromosoom, pooltes seemnerakkudes on X-kromosoom ja pooltes Y- kromosoom. 4) Millest tulenevad suguliitelised haigused? Miks on hemofiilia ja daltonism sagedasemad meeste hulgas? Suguliiteliste geenide poolt põhjustatud pärilikke puudeid nimetatakse suguliitelisteks puueteks. Enamlevinud suguliitelised puuded on daltonism ja hemofiilia, mis on meeste hulgas sagedasemad. Kuna meestel on ainult üks X-kromosoom, siis hemofiilia või daltonism avaldub kohe kui X- kromosoom sisaldab haigust määravat retsessiivset alleeli. 5. Selgitage pärilikku ja mittepärilikku muutlikkust ning tooge näiteid. Pärilik muutlikkus on genotüübilistest erinevustest tulenev fenotüübiliste tunnuste varieer...

Bioloogia - Kutsekool
68 allalaadimist
Geneetika
14
doc

Geneetika

...3:3:1 = 16 (klapib tabeliga) 9 - k.s 3 - k.k 3 - r.s 1 - r.k 1:2:1 x 1:2:1 = 9 genotüübi klassi Mendeli III seaduse sõnastus Polüheterosügootide omavahelisel ristamisel kujunevad järglaspõlvkonnas nende tunnuste kõikvõimalikud kombinatsioonid, kusjuures ühe alleelipaari lahknemine ei mõhjuta teise alleelipaari lahknemist. Mendeli III seadus on piiratud kehtivusega - iga vaadeldav geen peab olema erinevas kromosoomis. Geenide koostoime 1. Komplementaarsus - kahe või enama geeni koostoimes (dominantsed) tekib täiesti uus tunnus 2. Epistaas - kahe geeni koostoimes kaob ühe geeni poolt määratud tunnus 3. Duplikaatsus - kaks geeni mõjuvad ühele tunnusele samamoodi 4. Polümeersus - mitu geeni määravad ühte ja sama tunnust samasuunaliselt, tunnuse kujunemine sõltub määravate geenide arvust (mida rohkem seda uhkem) a) inimese nahavärvus, mis on määratud 6 alleeliga 5. Modifit...

Üldbioloogia - Tartu Ülikool
112 allalaadimist
Geneetika mõisted
2
doc

Geneetika mõisted

...e või mitme tunnuse kujunemises. Geenid päranduvad vanematelt järglastele. Inimesel on umbes 35 000 erisugust geeni • alleel üks kahest või enamast sama geeni esinemisvormist, mis määrab tunnuse erinevuse • genoom liigiomases ühekordses kromosoomikomplektis sisalduv geneetiline materjal. inimesel 24st kromosoomist koosnev (22 autosoomi + sugukromosoomid X ja Y) • genotüüp isendile omane geenide ja selle erivormide (alleelide) kogum • fenotüüp organismi kõik tunnused. (genotüüp+käitumine). Fenotüüp määratakse geenide ja keskkonna koosmõjus • geenifond Genofond on populatsiooni või liigi kõigi geenide ja nende alleelide ning muude geneetiliste elementide kogum • transkriptsioon RNA süntees. Transkriptsioon tähendab mahakirjutamist ja tähistab molekulaarbioloogias RNA sünteesi DNA matriitsi alusel • translatsioon mRNA põhjal ribosoomides valgua...

Bioloogia - Keskkool
31 allalaadimist
T e a t a   v e a s t