Kategoorias põllumajandusökonoomika leiti 7 faili

Põllumajandus >> Põllumajandusökonoomika
põllumajandusökonoomika on majandusteaduse haru, mis hõlmab põllumajanduse tootmissuhteid, majandamist ja selle tulemusi rahvamajanduse ja üksikmajandi seisukohast.
Põllumajandusökonoomika eksam
11
docx

Põllumajandusökonoomika eksam

Põllumajanduslikku tootmist piiravad kitsendused ( turu ja tootmiskitsendused) Turukitsendusi võime vaadelda sise- ja välisturu abil. Põllumajanduse jaoks kujundavad tootmise tasakaalu müügivõime välisturul ja siseturu ostuvõime, kusjuures välisturu müügivõime on määramatu, siseturu ostuvõime prognoositav. Tootmiskitsendustena...

Põllumajandusökonoomika - Eesti Maaülikool
662 allalaadimist
Põllumajandusökonoomika 197 konsp
3
pdf

Põllumajandusökonoomika 197 konsp

Põllumajandusökonoomika aine ja koht teaduste süsteemis 1.1. Teaduse olemus ja ülesanded. Majandusõpetuse olemus Teaduse olemus Teaduse põhiolemuseks on ühiskonna kõigi rikkuste suurendamine maailma täielikuma tunnetamise kaudu. Rikkused esinevad nii materiaalsete kui ka vaimsete hüvedena. Teadus ise on inimkultuuri üks tähtsamaid saavutusi, resp. hüvesid. Teaduse tekke põhjusteks olid: 1) ühisko...

Põllumajandusökonoomika - Eesti Maaülikool
152 allalaadimist
PÕLLUMAJANDUSÖKONOOMIKA ÜLDKURSUS
14
doc

PÕLLUMAJANDUSÖKONOOMIKA ÜLDKURSUS

EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut PÕLLUMAJANDUSÖKONOOMIKA ÜLDKURSUS UURIMUSTÖÖ Koostaja: Tõnis Kaska EV 2. kursus Juhendaja: lektor Ü. Roosmaa Tartu 2009 2 SISUKORD SISUKORD...

Põllumajandusökonoomika - Eesti Maaülikool
195 allalaadimist
Põllumajandusökonoomika kordamisküsimused ja VASTUSED
12
docx

Põllumajandusökonoomika kordamisküsimused ja VASTUSED

1:Põllumajandusliku tootmist piiravad kitsendused (turu- ja tootmiskitsendused) Turukitsendusi võime vaadelda sise- ja välisturu abil. 1) Siseturu nõudlus · Tarbijate arv · Ostujõud ja selle diferentseeritus · Tarbmisharjumused Valisturu müügivõime · Eksport · Import 2) Tootmiskitsendused: · 1)harimiskõlblik maa · 2) tööjõuressursid · 3)kapitaliressursid · 4)refo...

Põllumajandusökonoomika - Eesti Maaülikool
398 allalaadimist
Põllumajandusökonoomika põhikursus EKSAM
33
docx

Põllumajandusökonoomika põhikursus EKSAM

Sissejuhatus põhikursusesse 1.1. Põllumajandusökonoomika põhikursuse sisu Inimtegevuse ressursid on maailmas ebaefektiivselt jaotatud (selle näiteks arengumaad, kaubanduspoliitika). Põllumajandusökonoomika, s.o rakenduslik sotsiaalteadus, mis selgitab põhjuslik-tagajärgseid suhteid ja struktuurseid seoseid, mis vastavas tootmisviisis välja kujunenud või kujunemas. Põllumajandusökonoomika spetsiaalne...

Põllumajandusökonoomika - Eesti Maaülikool
242 allalaadimist
Taimekasvatuse majapidamiste arv ja põllumajandusmaa suurus
3
doc

Taimekasvatuse majapidamiste arv ja põllumajandusmaa suurus

Referaat Taimekasvatuse majapidamised (arv ja põllumajandusmaa suurus) Taimekasvatuse majapidamiste arv on langenud aastatel 2001-2007 ligikaudu 30 000 (täpsemalt 58%) võrra (joonis nr.1). Seda põhiliselt väiksemate majapidamiste arvelt. Peamiseks põhjuseks võib oletada makstavate toetuste suurust. Põllumajandusmaa hektari kohta arvestatuna said äriühingud (v.a suurusgrupp kuni 40 ha) sõltuvalt suu...

Põllumajandusökonoomika - Eesti Maaülikool
85 allalaadimist
Küsimuste vastused kompleksülesande analüüsiks
2
docx

Küsimuste vastused kompleksülesande analüüsiks

Mis on ettevõtte tootmistüübi määramise aluseks? Ette võtte tootmistüübi määramise aluseks on müügitulu osakaal kogu müügitulust. 2. Millest sõltuvad taimekasvatuse muutuv- ja püsikulud hektari kohta? Muutuvkulud Püsikulud · Seemnekulu · Tööjõukulud · Sõnnikukulu · Amortisatsioon (traktorid...

Põllumajandusökonoomika - Eesti Maaülikool
279 allalaadimist