Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Pärsia impeerium (3)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium

Pärsia impeerium

referaat

Joanita Janson

11A

2008/09 õa

Sisukord

Sissejuhatus....................................................................................................3

Iraanlaste- eelne periood.................................................................................4
Mitanni riik (1500-1360 eKr)...........................................................................5
Iraanlaste endi või kaasabil loodud riigid.....................................................5
Iraanlaste saabumine Iraani aladele ..............................................................5
Meedia (728-550 eKr)....................................................................................6
Ahhemeniidid (648-330 eKr)..........................................................................7
Pärslased aastani 559 eKr.....................................................................7
Nelja suure kuninga aeg (559-465 eKr).................................................8
Kyros II (550–529)...................................................................................8
Kambyses II (530–522)……………………………………………….………8
Darius ( Dareios ) I (521–486)……………………………………….…………9
Kreeka-Pärsia sõjad……………………………………………….………9
Xerxes I (486–465)…………………………………………………...………9
Ahhemeniidide kultuur ja religioon ……………………………………….10
Zoroastrism …………………………………………………………………11
Zarathustra …………………………………………………………………12
Avesta ………………………………………………………………………12
Põhimõtted…………………………………………………………….……13
Aleksander Suur……………………………………………………………….…13
Partia 250 eKr - 226 pKr………………………………………………...………15
Sassaniidide impeerium 226-650………………………………………………16
Majandus, kultuur……………………………………………………..……17
Abassiidid 750-1258…………………………………………………..…………20
Zoroastrismi õitseng 9-10 sajand………………………………………………21
Pärsia kultuuriline taassünd ja klassikaline islam ………………….…………22
Safaviidide impeerium 1501- 1722 /36……………………………….…………24
Tänapäeva Iraan ……………………………………………………..……………25
Kokkuvõte......................................................................................................28

SissejuhatusPärsia ja Iraan on tähenduselt samaväärsed. Pärsia on kultuuriliselt laiem kui ta territoorium oli või kui Iraani territoorium praegu on: mõjud Iraagile, Afganistaanile, Kesk-Aasiale, eriti Tadžikistanile, kus sama keelt kõneldakse. Iraan on vanim järjepidev tsivilisatsioon , tähistades 2700 aastapäeva. Iraanist on pärit zoroastrism II. at. eKr Pärsiasse saabunud proto - indoeuroopa hõimude religioon, mis järgis prohvet Zarathustra õpetust.
Periodiseerimisel on kaks võimalust:
 • Pooleks: enne jä pärast araablaste vallutust, veelahkmeks aasta 651 pKr.
 • Kolmeks: enne iraanlasi kuni 7. sajand eKr, iraanlased kuni 651 pKr, araablaste vallutus kuni tänapäev.

Kokku oli Pärsia aladel 31 riiki, millest 17 mõjukad ka oma piiridest väljaspoole.Pärsia impeerium
u. 500 a. eKr.


Iraanlaste-eelne perioodArvatakse olnud olevat proto indo-euroopa keel (PIE), mida kõik indo- eurooplased alguses kõnelesid; eksisteeris erinevate dateeeringute järgi 8000 -2000 eKr või 4000-3000 eKr. Keel on praeguseks suudetud enamjaolt taastada.
Teooriad kujunemise kohta:
 • Marija Gimbutase Kurgaani hüpotees: PIE pärineb Musta mere äärsetest steppidest ajast 4500 -4000 eKr ning selle algkeeliega seostatakse Dnepri-Danestsi ja Samara kultuure. Hüpoteesi järgi hakkasid 2500-2000 eKr PIE keelkonna rahvad lahknema, moodustades 1500. aastaks eKr kaks haru:
 • indo-aaralased
 • iraanlased Kurgaani hüpotees
  Keeled levisid rahvaste konfrontatsoonil, kus indo-eurooplased olid patriarhalsed, kohalikud matriarhaalsed. Hüpotees tugineb arheoloogilistele allikatele.
 • Colin Renfrew' Anatoolia hüpotees: PIE tekkis juba 7.-6. aastatuhat eKr ja levis evolutsioonilisel teel koos põlluharimisega. Enne PIE-d oli veel mingi pre-PIE, mis jagunes anatoolia ja PIE haruks, PIE omakorda loode, stepi ja Balkani haruks.
  Praegu arvatakse, et see on tõeseim.
 • Tamaz Gamkrelidze Umbria järve algkodu hüpotees: vähem populaarne .
  Indo-iraanlased jagunevad indo-aarialasteks ja iraanlasteks. Termin aaria (arya) esineb palju iraania ja indo-aaria keeles. Sanskriti keeles on aaria aristokraat või aristokraatlik olek ja käitumine. Veedades tähistatakse temaga (vaimset) kangelast; rahvust selles kontekstis ei tähenda. Iraani Avestas airya on üllas, üllalt sündinud. Airyanam: airya-te maa; sellest tulnud Iraan.
  Indo-eurooplaste uuendused:
  • Hobune (kujunenud Ameerikas): algul söögiks, kodustati siis, kui teised loomadki (nt. koer). Kodustati Volga ja Doonau aladel 4000-2000 eKr.
  • Sõjavanker sellelt sõdimiseks, esemete vedamiseks, juba enne kasutusel. Oli kiire edasiliikumise põhjuseks.
  • Raua kasutuselevõtt sulatamise teel - hetiidid . Raud oli muidu enne juba väikestes kogustes kasutusel.  Mitanni riik (1500-1360 eKr)  Indo-aarialased liikusid lõunasse - Indiasse - ning Mesopotaamia aladele u 17. sajand eKr, kus lõid Eufrati keskjooksule esimese riigi: Mitanni. Pole päris selge, kui indo-euroopa riigiga oli tegu.
  Oma hiilgeajal oli impeerium, kumbagi pealinna leitud pole. Riik loodi "olles teel" Indiasse. Tegemist polnud tüüpilise indo-aarialaste riigiga: lihtrahvas oli hurriidi päritolu, kes indo-aaralased polnud. Ülikkond sulas hiljem hurriitidega kokku. Tõid Mesopotaamiasse sõjavankrid.
  Järgnevate tõendite tõttu arvatakse, et tegemist oli tõesti indo-eurooplastega:
  • lepingutes hetiitidega mainitud indo-euroopa jumalaid,
  • säilinud tekstid hobuste kasvatamisest,
  • Mitanni kuningate nimed väga sarnased sanskriti nimedele ja terminitele.

  Sellest johtuvalt peetakse Mitanni esimeseks indo-eurooplaste riigiks. Poliitikast teada vähe: kuningas Saustatar (1500- 1450 ), Artatama (1410- 1400 ), Šutamma (1400-1385). Neile järgnes riigi langus ajal, mil Egiptus lähenes hetiitidele. Aastast 1360 saab Mitannist Hetiidi riigi provints.
  Kultuurist pole eriti midagi teada. Tänapäeva kurdid väidavad end Mitannist pärit olevat.

  Iraanlaste endi või kaasabil loodud riigid

  Iraanlaste saabumine Iraani aladele  Umbes 1500 eKr lahknesid indo-aarialased ja iraanlased: esimesed läksid Põhja-Indiasse, teised Mesopotaamiasse. Iraanlaste saatus kujunes mitmetahulisemaks: zoroastrism (vt. Lk 10), hellenismi aja Kreeka mõjud, araablaste vallutus ja islam.
  Pole teada kust poolt jõudsid ligikaudu 1000 eKr iraanlased Iraani kiltmaale. Suhted kohalike asukatega pole teada, igal juhul 900-800 eKr seguneti nendega, kultuuriline mõju toimus mõlemat pidi. Aastast 700 eKr pärit kirjalikud allikad Eelamist ja Urartust.
  Ühiskond, tegevusalad.
  Ümberasumise ajal hõimullik elukorraldus lagunemas või lagunenud, tekkisid pisikesed riigid: Assüüria allikad märgivad umbes 20 riiki. Riigid ise tugevate hõimusidemetega. Allutasid üksteist teisele, seotud Assüüria ajalooga . Samuti on andmeid Avestast (Zoroastrismi püha raamat). See oli oma sisult sarnane Veedadega, mistõttu arvatakse, et kujutatakse aega, mil iraanlased ja indo-aarialased veel koos olid. Igal juhul tegeleti loomakasvatusega, eriti hobuste, ning maaharimisega.
  Sotsiaalne elukorraldus. Neli klassi:
 • sõjamehed: Nende tähtsus omane ka teistele indo-euroopa rahvastele, olid priviligeeritud , eriti sõjavankri omanikud ; tööd nad ei teinud, kuid tänu neile oli võimalik uute alade allutamine.
 • preestrid ehk maagid ja muud intellektuaalid: Ülikute laste kasvatamine , õigus-küsimused. Olid samuti priviligeeritud.
 • vabad kodanikud ja talupojad: Esimese aastatuhande esimesel poolele polnud ülemistest kihtidest sõltuvad. Suurim klass.
 • sõltlased, nagu käsitöölised, teenijad jm: Olid suhteliselt põlatud, kuigi polnud otseselt orjad , olid piiratud õigustega; klass päritav ja üleminek raske.
  Tekkis kaks suuremat rahvaste gruppi: pärslased ja meedialased.
  Iraani varase ajaloo probleem: nimede palju eri variante , allikaid vähe.


  Meedia (728-550 eKr)  See juba esimene tõeline iraanlaste riik.
  Allikad: peamine Herodotuse Ajalugu, seejärel Thesiuse Pärsia ajalugu. Viimane kasutas Pärsia arhiive, kuna oli seal arstiks. Omaette allikad on hilisemad Pärsia raidkirjad ja arheoloogia.
  Meedia on kultuuriliselt Pärsiale lähedane, keelest kahjuks pole midagi säilinud. Meedialased on iraanlaste esivanemad . Nad olid lähedased ka sküütidele: keeltel lihtsalt eri dialektid.
  Esimesed teated Meediast olid Salmanssar III (Assüüria kuningas) kaudu. Meedia allus erinevatel aegadel Urartule ja Assüüriale. Herodotuse järgi oli esimene kuningas Deioces, kelle ajal toimus ülestõus Assüüriale. Alates 669 mainitakse Assüürias Meediat iseseisva riigina.
  Pealinn Ekbatana, tänapäeva Hamadan. Pole teada, kas Deioces tegelikult olemas oli. Samuti omistatakse riigi loomist kuningas Phraortes’ele.
  Esimene reaalne valitseja oli Cyaxares Ukšhatar (625-585), kes lõpetas sküütide võimu (hävitas, pagendas või assimileeris). Tegi armeereformi. Aastal 616 alustas ta Babüloonia abiga sõda Assüüria vastu, tegi Assuri ja Niinive maatasa ning 609/5 purustas Assüüria lõplikult, maad jagati Babülooniaga. Tekkis Meedia impeerium. 585 sõlmiti Babüloonia mõjutusel Lüüdiaga rahu.
  Cyaxarese ajal oli Meedia võimsuse tipp.
  Astyagese ajal oli aga rahulik: diplomaatiliste võtete kasutamine Babüloonia ja Cyaxares Lüüdiaga (naistevahetus).
  Herodotus on rääkinud loo Astyagese unenäost-endest, et tuleb "hävitaja poeg" (Kyros), kes riigile lõpu teeb. Lugu on tagantjärele välja mõeldud.
  Pärsia võimu all oli meedia elanike staatus pärslaste endi kõrval teisel kohal ning seetõttu hea. Riigiameteis töötavad meedialased sulasid kokku assüürlastega.  Ahhemeniidid (648-330 eKr)  Võimsaim iraanlaste riik. Käsitlus jaguneb müütiliseks ajaks(-559), nelja suure kuninga ajaks (559-465) ja riigi lagunemiseks (465-330).

  Pärslased aastani 559 eKr  Pärslased kujunesid rahvana välja 1000 eKr, saabusid Iraani aladele koos teiste iraani hõimudega. Kohalikud allutati ja sulatati. Pärslasi mainitakse esimesena Süüria allikates - nad olidki esialgu Süüria või Eelami alluvuses; alates 7. sajandist Meedia all.
  Esimene ajalooline isik oli Cambyses, tema naiseks saab Meedia kuningatütar ja neil sünnib poeg Kyros II - Pärsia kuningas 558-530 eKr. Aastail 553-554 tõusis ta Meedia vastu üles ja allutas selle, viimastele jääb siiski austusväärne koht riigielus. Kreeklased seda vahetust aga ei märka ja sellest segadus nende päritolu allikates. Kyros II langes võitluses massageetide vastu Kesk-Aasias. Legendi põhjal laskis massageetide valitsejanna Tomyris Kyrose pea kasta vereanumasse, et see võiks veel pärast surmagi rahuldada oma verejanu. Cambyses sõjas

  Nelja suure kuninga aeg (559-465 eKr)


  Kyros II (550–529)
  Kyros II ajal oli neli riiki: Uus-Pärsia, Egiptus, Lüüdia ja Babüloonia. Kyros II alustas vallutamist Lüüdiast, mis toimub ajal ajal, mil oli tava mitte sõdida. Sai endale ka Väike- Aasia Kreeka linnriigid . Järgnevalt sõdib ta Kesk-Aasias, seejärel vallutab Foiniikia ja Babüloonia.
  Pärsia poliitika: Kohalikke rahvaid ja usundeid tuleb austada. Need põhimõtted kestavad ka Sassaniidide ja Partia
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Pärsia impeerium #1 Pärsia impeerium #2 Pärsia impeerium #3 Pärsia impeerium #4 Pärsia impeerium #5 Pärsia impeerium #6 Pärsia impeerium #7 Pärsia impeerium #8 Pärsia impeerium #9 Pärsia impeerium #10 Pärsia impeerium #11 Pärsia impeerium #12 Pärsia impeerium #13 Pärsia impeerium #14 Pärsia impeerium #15 Pärsia impeerium #16 Pärsia impeerium #17 Pärsia impeerium #18 Pärsia impeerium #19 Pärsia impeerium #20 Pärsia impeerium #21 Pärsia impeerium #22 Pärsia impeerium #23 Pärsia impeerium #24 Pärsia impeerium #25 Pärsia impeerium #26 Pärsia impeerium #27 Pärsia impeerium #28 Pärsia impeerium #29
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 29 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-11-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 76 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Joanita Janson Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Üpriski sisutihe (koos tiitellehe ja sisukorraga 28 lk) referaat Pärsia ajaloost alates kõige iidsemast ajast kuni praeguse Pärsia ehk Iraanini välja. Ei ole vaid kuiv tekst, vaid juures on ka pildid. Ning materjal pole võetud ainult ühest kohast, vaid väga paljudest erinevatest kohtadest, nii palju kui mul üldse leida õnnestus. Referaadi eeliseks on see, et see ei ole niisama kuidagi kokku klopsitud, vaid sellega on ka veidi vaeva nähtud.
  pärsia , iraan , islam

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (3)

  rollu11 profiilipilt
  rollu11: Väga informatiivne ja lihtsasti mõistetav.Soovitan
  19:56 11-10-2010
  mart1993 profiilipilt
  mart1993: Päris hästi tehtud töö.
  17:06 30-03-2009
  gerdarentel profiilipilt
  gerdarentel: hea ;)
  17:24 14-10-2009


  Sarnased materjalid

  60
  rtf
  10nda klassi ajaloo konspekt
  176
  pdf
  Ajalugu 1 õppeaasta konspekt
  88
  rtf
  Ajalugu 1-õppeaasta konspekt 10-kl
  168
  doc
  Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi
  32
  docx
  10-kl ajaloo üleminekueksam
  49
  doc
  Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust
  116
  doc
  Vanaaeg
  50
  doc
  Konspekt terve 10-klassi ajaloo õpiku kohta

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun