Kategoorias organisatsioonipsühholoogia leiti 14 faili

Psühholoogia >> Organisatsioonipsühholoogia
organisatsioonipsühholoogia - tegelevad psühholoogiaga töökohal, pidades silmas töö tootlikkust, töötajate valikut, tööga rahulolu, kuidas kohandada tööd ja masinaid inimestega jms.
Organisatsioonipsühholoogia
21
doc

Organisatsioonipsühholoogia

ORGANISATSIOONIPSÜHHOLOOGIA ALAVALDKONNAD · Personalipsühholoogia (personnel psychology)- indiviid · Organisatsioonipsühholoogia (organizational psychology). Inimene ja organisatsioon. · Inimfaktori (inseneri) psühholoogia (human factorspsychology or engineering psychology)- on tehnilsem valdkond. Räägib inimese ja töövahendi suhtetst. Kuidas toota töövahendeid, millsed need p...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
249 allalaadimist
Organisatsioonipsühholoogia
40
docx

Organisatsioonipsühholoogia

See tõuseb seoses tööst haaratusega Org. psüh- võimed, vajadused, hoiakud jms, mis põhjustavad tööalast käitumist. Miks inimesed töösituatsioonis erinevalt käituvad? Kuidas in mõjutavad ja on mõjutatud ümbritsevatest inimestest? Kuidas inimesi mõjutab töö, mida nad teevad? Kuidas in mõjutavad töötingimused? Org.psüh rõhutab: 1) individuaalset...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
24 allalaadimist
Kokkuvõte-Grupid organisatsioonis
6
docx

Kokkuvõte "Grupid organisatsioonis"

Kokkuvõte ptk 3 ,, Grupi toimimine" Grupiliikmete ühistegevus: Ühistegevus eeldab oma väärtusi, norme, rolle , koordinatsiooni ja palju muudki. Ühistegevuse iseloomustamiseks kaks mudelit: 1)Homensi sotsiaalse süsteemi mudel: Mudelis eristatkse kolme tasandit, mille abil saab grupi tegevust analüüsida: # Tegevused on verbaalsed või mitterverbaalsed toimingud, mida grupiliikmed sooritavad, # Ühistegevus...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
157 allalaadimist
Organisatsioon ja organisatsioonikultuur-raamatu kokkuvõte
5
docx

"Organisatsioon ja organisatsioonikultuur" raamatu kokkuvõte

Kokkuvõte: ,,Organisatsioon ja organisatsioonikultuur" Organisatsioonikultuuri käsitlusi: Sünonüümidena vaadeldakse organisatsioonikultuuri, ettevõttekultuuri, organisatsiooni kliimat ja juhtimiskultuuri.Organisatsioonikultuuri mõiste aktualiseerus 1980ndatel aastatel. Kotter ja Heskett peavad organisatsioonikultuuri kogu kooslust hõlmavaks ja ettevõttekultuuri seotuks väiksemate allüksustega. Tryce j...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
232 allalaadimist
Edu põhjuste omistamine-osa eksamimaterjalist
9
doc

Edu põhjuste omistamine (osa eksamimaterjalist)

Edu põhjuste omistamine Kontrollikese Internaalsus ­ seesmine kontrollikese Eksternaalsus - väline kontrollikese Stabiiline või muutuv põhjuslikkus (B.Weiner) Stabiiline ebastabiiline Seesmised põhjused võimed pingutus Välised põhjused ül raskus vedamine Töö kontrollikese . · Toimetulek:...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
216 allalaadimist
Arengupsühholoogia Vastused
6
doc

Arengupsühholoogia Vastused

Assimilatsioon - sarnastumine. Assimilatsioon ehk sarnastumine, toimub keskkonnamõju organismile. 2. Akommodatsioon ­ kohastumine. Tänu assimilatsioonile toimub akkommodatsioon ehk paindlik muutumine ehk kohastumine. 3. Nimeta 5 arengupsühholoogia põhiküsimust: 1) Kas arengus on olulisem KeskKond või pärilikkus? Mis on arengu muutuste peamine põhjus? 2) Kas areng on järjepidev või katkendlik? Kas o...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
96 allalaadimist
Organisatsioonipsuhholoogia Konspekt
10
doc

Organisatsioonipsuhholoogia Konspekt

ORGANISATSIOONIPSÜHHOLOOGIA (Organizational psychology) Kasutatakse ka: · Work psychology (Tööpsühholoogia ) · Occupational psychology (Kutsealane psühholoogia) · So. võimed, vajadused, hoiakud jms. mis mõjutavad tööalast käitumist. · Miks inimesed töösituatsioonides erinevalt käituvad? · Kuidas inimesed mõjutavad ja on mõjutatud ümbritsevatest inimestest? · Kuidas inimesi m...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
88 allalaadimist
Tööalase probleemisituatsioonide analüüs
5
doc

Tööalase probleemisituatsioonide analüüs

Tööalase probleemisituatsioonide analüüs Sissejuhatus Antud töö eesmärk on analüüsida probleemisituatsioone, mis kerkisid esile kahes erinevas ettevõttes. Eelkõige on keskendutud Abraham Maslow ja Frederick Herzbergi vajadustel põhinevatel motivatsiooniteooriatele. Lisaks on tegureid teistelt teoreetikutelt. Mõlemad situatsioonid on päri...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
51 allalaadimist
Organisatsioonikäitumine eksamiküsimused ja vastused
docx

Organisatsioonikäitumine eksamiküsimused ja vastused

Organisatsioonikäitumine eksamiküsimused ja vastused...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
53 allalaadimist
Organisatsioonipsühooloogia-loengud
132
docx

Organisatsioonipsühooloogia loengud

6 1500 töötaja küsitlus 9.-12.01.2013...............................................................................6 Stress ja tervis......................................................................................... 6 Töö vs eraelu............................................................................................ 7 Organisatsioonipsühholoogia rõhutab:..........................................................................7 Organisatsioonipsühholoogia alavaldkonnad................................................................8 Orgnisatsioonipsühholoogia üldised arengusuunad......................................................8 Psühholoog organisatsioonis:...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
42 allalaadimist
Artikli-Why workers still identify with organizations-kokkuvõte
2
docx

Artikli “Why workers still identify with organizations” kokkuvõte

Kodune töö nr 1 – artikli kokkuvõte: “Why workers still identify with organizations” Artikkel “Miks töötajad ikka samastuvad organisatsioonidega” räägib, kuidas inimesed on osa organisatsioonist ja kuidas nad muutuvad, kui nad asuvad tööle. Kogu organisatsiooni süsteem domineerib töötajat, seega ei saa töötaja oma emotsioone töös kasutada, vaid peab lähtuma kindlatest reeglitest. Kui inimene läheb tööle, siis ta saab omale u...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
2 allalaadimist
Artikli-The new covenant of employability-kokkuvõte
4
docx

Artikli „The new covenant of employability” kokkuvõte

Kodune töö nr 2 – artikli kokkuvõte: „The new covenant of employability” Antud artikkel räägib tööandjatest ja töösuhetest ning sellest, kui tähtsaks on muuutunud karjäär ja organisatsiooni edu. Enam ei mõelda niivõrd töötajate peale, mistõttu tuleb teha pidevalt tööd ja vastutada tehtud töö eest. Üha enam nõutakse töötajatelt lojaalsust ja kõrget haridustaset. Väga tähtis on töötajate koolitamine ja edasi arenemine. Sell...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
14 allalaadimist
Artikli-A review of the literature on employee empowerment-kokkuvõte
2
docx

Artikli “A review of the literature on employee empowerment” kokkuvõte

Selleks, et olla edukas, on vaja mõjuvõimu, mille peab organisatsioon ise paika panama. Mida suurem on mõjuvõim, seda suurem on sisemise töö motivatsioon, suurem rahulolu tööga, seda väiksem on tööstress, seda suurem on töö kaasamine ja kaasatus ning suurem pühendumine. Töötaja peab valima, kas ta võtab vastutus...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
2 allalaadimist
Artikli-An employee-centered model of organizational justice and social responsibility-kokkuvõte
4
docx

Artikli “An employee-centered model of organizational justice and social responsibility” kokkuvõte

Artikli “An employee-centered model of organizational justice and social responsibility” kokkuvõte Artikkel räägib organisatsioonilisest õiglusest. Selleks, et seda õiglust mõista, peab aru saama, et iga töötaja on erinev, igat töötajat mõjutavad erinevad kogemused. Juba tükk aega tagasi korraldati küsitlus, millest järeldus, et positiivselt mõjutab õiglust tööga rahulolu, töö tulemuslikkus ja ko...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
3 allalaadimist