Kategoorias organisatsiooni psühholoogia leiti 7 faili

Psühholoogia >> Organisatsiooni psühholoogia
organisatsiooni psühholoogia – teevad koolitusi , töötavad firmades.
Organisatsiooni käitumise olemus 2014
doc

Organisatsiooni käitumise olemus 2014

grupiprotsessid, mis on organisatsioon, selle ajalugu, huvigrupid, mõjutavad tegurid...

Organisatsiooni psühholoogia - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
Organisatsioonipsühholoogia kodutöö
1
docx

Organisatsioonipsühholoogia kodutöö

4 Motivatsioon töökeskkonnas on väga oluline aspekt. See sõltub paludest asjaoludest, töökeskkonnast (kontor, lauad, toolid, valgustus, mugavus), töötajatest (sobivus omavahel, usaldus, jne), tööandast (tolerantsus, sõbralikkus, kompromissialdis) jne. Töötaja on motiveeritud, kui kõik aspektid on täidetud - puhke-ja tööajad on sobilikud, palk on mot...

Organisatsiooni psühholoogia - Tallinna Tehnikaülikool
30 allalaadimist
ORGANISATSIOONILISE ÕIGLUSE TAJUMISE SEOSED-ORGANISATSIOONIPÕHISE ENESEHINNANGU- TAJUTUD JUHTIMISSTIILIDE JA OTSUSTUSSTIILIDEGA
6
docx

ORGANISATSIOONILISE ÕIGLUSE TAJUMISE SEOSED ORGANISATSIOONIPÕHISE ENESEHINNANGU, TAJUTUD JUHTIMISSTIILIDE JA OTSUSTUSSTIILIDEGA

selirand@balticoil.eu Ülikool: Tallinna Ülikool Eriala: Organisatsioonikäitumine, magistriõpe Juhendaja: Kadi Liik, MSc Juhendaja kontakt: kadi@tlu.ee Töö pealkiri: ORGANISATSIOONILISE ÕIGLUSE TAJUMISE SEOSED ORGANISATSIOONIPÕHISE ENESEHINNAN...

Organisatsiooni psühholoogia - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
Meeskonnatöö sünergeetilise efekti maksimeerimine
12
doc

Meeskonnatöö sünergeetilise efekti maksimeerimine

MEESKONNATÖÖ SÜNERGEETILISE EFEKTI MAKSIMEERIMINE Sissejuhatus Käesolev töö on vaatluse alla võtnud meeskonnatöö sünergeetilise efekti maksimiseerimise. Teemavalik sai selline, kuna kontoris töötades on see pidevalt probleemiks. Töötajad justkui töötaksid hästi, aga juhtkond ei ole ikkagi rahul. Nii saigi teoreetilist tagapõhja kasutades hakatud paberile panema, mida siis ikkagi teha, et tööst sa...

Organisatsiooni psühholoogia - Tallinna Tehnikaülikool
95 allalaadimist
Probleemsituatsiooni analüüs
6
docx

Probleemsituatsiooni analüüs

Tallinna Tehnikaülikool Sotsiaalteaduskond Õigusteaduse eriala Probleemsituatsiooni analüüs Iseseisev töö Juhendaja: Liina Randmann Koostaja: Martin Levol Tallinn 2013 Martin Levol Sissejuhatus Suure kauplusketi Rimi supermarketeid esineb igas suures linnas. Tallinna Ülemiste keskus...

Organisatsiooni psühholoogia - Tallinna Tehnikaülikool
77 allalaadimist
Personali juhtimine ja arendamine
38
docx

Personali juhtimine ja arendamine

Juhtimine on organisatsiooni eesmärkide saavutamise protsess läbi nelja põhilise juhtimisfunktsiooni (planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, kontrollimine) PERSONALIJUHTIMISE KUJUNEMINE 19. sajandi lõpp 20. sajandi algus: Esimesed individuaalseid eri...

Organisatsiooni psühholoogia - Tallinna Tehnikaülikool
20 allalaadimist
Essee kommunikatsioon organistatsioonis
10
docx

Essee kommunikatsioon organistatsioonis

Organisastiooni edukuse tingivad väga mitmed faktorid, kuid antud essees keskendun ühele faktorile – kommunikatsioonile organisatsioonis. Teadmine sellest, millist verbaalse kommunikatsiooni käitumist kasutatakse pidevalt tööl, annab meile võimaluse suunata fokusseeritumalt koolitamist ja töö tulemuslikkuse hindamist ning kommunikatsiooni planeerimise kaudu parandada o...

Organisatsiooni psühholoogia - Tallinna Tehnikaülikool
33 allalaadimist