Organisatsioon ja juhtimine (2)

4 HEA
 
Säutsu twitteris
1. ORGANISATSIOONI JA JUHTIMISE OLEMUS
1.1. Organisatsioon
Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja
terviklikult korraldatud ühendus.
Organisatsiooni loomise ning talitlemise peamine mõte on saavutada ühiselt tegutsedes
rohkem ja väiksemate jõupingutustega kui eraldi tegutsedes. See tugineb nn sünergilisele
toimele, kus 1+1>2. Oma laadilt võib sünergilist mõju liigitada järgmiselt:
organisatsiooniline (inimeste otstarbekas rakendamine ühise eesmärgi, tööjaotuse,
tegevuste ja toimingute kooskõlastamise teel);
aineline (raha, teabe, seadmete, materjalide jm ressursside parem kasutamine);
vaimne (soost, vanusest, haridusest, mõtteviisist jm faktoritest tingitud
eripärasuste ärakasutamine).
Organisatsioon ei ole eesmärk omaette, vaid on eesmärkide saavutamise keskkond ning
selleks vajalike toimingute ja tööde täideviimise koht. Organisatsiooni tuleb vaadelda
vahendina, mida kasutatakse millegi saavutamiseks.
Organisatsiooni tähtsaim ülesanne on anda tulemusi. Organisatsioon peab alustama
tulemuste kavandamisega ning suunama ja korraldama kõik oma varad nende
saavutamiseks. Organisatsioonide ühisnimetaja näitab, mida peab tegema.
Tegutsemiskeskkonnana peab organisatsioon tagama head tingimused oma liikmete
teadmiste ja oskuste ärakasutamiseks, edukaks ühistööks ning eesmärkide ja töörahulolu
saavutamiseks.

Joonis 1. Organisatsiooni kui tegutsemiskeskkonna peamiste koostisosade seosed
(Üksvärav, 2004)
1
Igal organisatsioonil on vähemalt 4 põhilist koostisosa: inimesed, eesmärk ja sellest
tulenevad tegevused, siseehitus ning varad (ainelised, rahalised, mittemateriaalsed
varad). Iga muutus ühes osas mõjutab teisi osi.
Igal organisatsioonil on oma iseloom. See on suhtumiste ja väärtuste kogum. Iseloom
määrab ära suhtumise nii sise- kui väliskeskkonda.
Eristatakse neljasugust organisatsiooni iseloomu:
Võimule suunatud organisatsioon püüab valitseda oma ümbruse üle ja võita
igasuguse vastuseisu.
Rollile suunatud organisatsiooni taotlus on olla nii otstarbekas ja korralik kui
võimalik.
Ülesandele suunatud organisatsioon peab kõige tähtsamaks mingi eesmärgi
saavutamist.
Inimesele suunatud organisatsioon teenib eeskätt liikmete huve ja arvestab nende
vajadusi.
Elujõulisemad on organisatsioonid, mille suunitlused peegeldavad nii oma liikmete
ootusi ja lootusi kui ka teiste organisatsioonide vajadusi ja nõudeid.
Organisatsioonide hulka kuuluvad nii era- kui ka riigiettevõtted, ametlikud kui ka
mitteametlikud asutused. Järgnevas tabelis on välja toodud mõningad
organisatsioonide tüübid. (Loetelu ei ole niivõrd põhjalik, kuivõrd näitlik).
Tabel 1. Organisatsioonitüübid (Alas, 2004)
Kasusaajad Näited Põhiline
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Organisatsioon ja juhtimine #1 Organisatsioon ja juhtimine #2 Organisatsioon ja juhtimine #3 Organisatsioon ja juhtimine #4 Organisatsioon ja juhtimine #5 Organisatsioon ja juhtimine #6 Organisatsioon ja juhtimine #7 Organisatsioon ja juhtimine #8 Organisatsioon ja juhtimine #9 Organisatsioon ja juhtimine #10 Organisatsioon ja juhtimine #11 Organisatsioon ja juhtimine #12 Organisatsioon ja juhtimine #13 Organisatsioon ja juhtimine #14 Organisatsioon ja juhtimine #15 Organisatsioon ja juhtimine #16 Organisatsioon ja juhtimine #17 Organisatsioon ja juhtimine #18 Organisatsioon ja juhtimine #19 Organisatsioon ja juhtimine #20 Organisatsioon ja juhtimine #21 Organisatsioon ja juhtimine #22 Organisatsioon ja juhtimine #23 Organisatsioon ja juhtimine #24 Organisatsioon ja juhtimine #25 Organisatsioon ja juhtimine #26 Organisatsioon ja juhtimine #27 Organisatsioon ja juhtimine #28 Organisatsioon ja juhtimine #29 Organisatsioon ja juhtimine #30 Organisatsioon ja juhtimine #31 Organisatsioon ja juhtimine #32 Organisatsioon ja juhtimine #33 Organisatsioon ja juhtimine #34 Organisatsioon ja juhtimine #35 Organisatsioon ja juhtimine #36 Organisatsioon ja juhtimine #37 Organisatsioon ja juhtimine #38 Organisatsioon ja juhtimine #39 Organisatsioon ja juhtimine #40 Organisatsioon ja juhtimine #41 Organisatsioon ja juhtimine #42 Organisatsioon ja juhtimine #43 Organisatsioon ja juhtimine #44 Organisatsioon ja juhtimine #45 Organisatsioon ja juhtimine #46 Organisatsioon ja juhtimine #47 Organisatsioon ja juhtimine #48 Organisatsioon ja juhtimine #49 Organisatsioon ja juhtimine #50 Organisatsioon ja juhtimine #51 Organisatsioon ja juhtimine #52 Organisatsioon ja juhtimine #53 Organisatsioon ja juhtimine #54 Organisatsioon ja juhtimine #55 Organisatsioon ja juhtimine #56 Organisatsioon ja juhtimine #57 Organisatsioon ja juhtimine #58 Organisatsioon ja juhtimine #59 Organisatsioon ja juhtimine #60 Organisatsioon ja juhtimine #61 Organisatsioon ja juhtimine #62 Organisatsioon ja juhtimine #63 Organisatsioon ja juhtimine #64 Organisatsioon ja juhtimine #65 Organisatsioon ja juhtimine #66 Organisatsioon ja juhtimine #67 Organisatsioon ja juhtimine #68 Organisatsioon ja juhtimine #69 Organisatsioon ja juhtimine #70 Organisatsioon ja juhtimine #71 Organisatsioon ja juhtimine #72 Organisatsioon ja juhtimine #73 Organisatsioon ja juhtimine #74 Organisatsioon ja juhtimine #75 Organisatsioon ja juhtimine #76 Organisatsioon ja juhtimine #77 Organisatsioon ja juhtimine #78 Organisatsioon ja juhtimine #79 Organisatsioon ja juhtimine #80 Organisatsioon ja juhtimine #81 Organisatsioon ja juhtimine #82 Organisatsioon ja juhtimine #83 Organisatsioon ja juhtimine #84 Organisatsioon ja juhtimine #85 Organisatsioon ja juhtimine #86 Organisatsioon ja juhtimine #87 Organisatsioon ja juhtimine #88 Organisatsioon ja juhtimine #89 Organisatsioon ja juhtimine #90 Organisatsioon ja juhtimine #91 Organisatsioon ja juhtimine #92 Organisatsioon ja juhtimine #93 Organisatsioon ja juhtimine #94 Organisatsioon ja juhtimine #95 Organisatsioon ja juhtimine #96 Organisatsioon ja juhtimine #97 Organisatsioon ja juhtimine #98 Organisatsioon ja juhtimine #99 Organisatsioon ja juhtimine #100 Organisatsioon ja juhtimine #101 Organisatsioon ja juhtimine #102 Organisatsioon ja juhtimine #103 Organisatsioon ja juhtimine #104 Organisatsioon ja juhtimine #105 Organisatsioon ja juhtimine #106 Organisatsioon ja juhtimine #107 Organisatsioon ja juhtimine #108
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 108 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-03-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
233 laadimist Kokku alla laetud
2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
riina25 Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Missugustele ametikohtadele inimesi valitakse, missugustele määratakse ?
 • Kellel on uue töötaja ametisse võtmisel viimane sõna ?
 • Mis alusel ja kuidas viiakse läbi tööalane hindamine ?
 • Missugust liiki ­millisel tasandil töö jaoks- töötajaid ettevõte vajab ?
 • Millal ja kui pikaks ajaks neid vajatakse ?
 • Kui palju peab juht ise tegema ja kui palju alluvatel teha laskma ?
 • Missugused otsustamised anda alluvatele, missugused jätta endale ?
 • Kuidas ära hoida alluvate võimuliialdused ?
 • Kuidas saada allpool toimuvast korralik pilt ?
 • Kus, missugusel organisatsioonitasandil tehakse tähtsaid otsuseid ?
 • Kui palju neid igal ametikohal tehakse ?
 • Kui vaba, iseseisev ollakse nende tegemisel ?

Mõisted

elujõulisemad, järgnevas tabelis, organisatsiooni näol, keskne, varasid, üldjuhtimine, keskjuhtimine, esmajuhtimise asupaigaks, esmajuhtimine, rolliks, suhtlusoskus, kontseptuaalsed oskused, moodne teooria, tegevuslik juhtimisteooria, arvutuslik juhtimisteooria, olukorraline juhtimine, kaasaegsed juhtimisteooriad, bürokraatia koolkond, bürokraatlik organisatsioon, inimsuhete koolkond, teoreetikute plussiks, süsteemi koolkond, olukorraline koolkond, õppiv organisatsioon, piirangute teooria, planeerimise aluseks, kavandamiskäik, tugevaks küljeks, organiseerimine, organiseerimine, organisatsiooni kavandamine, menetlusena, organiseerimine, organiseerimine, organisatsiooni elutsükkel, ettevõtte teke, keskiga, küpsus, organisatsiooni siseehitus, ametlik siseehitus, tööjaotus, tööjaotus, juhtimisulatus, ekspertide olemasolu, juhtimistasand, ülalt alla, alt üles, lähtekohaks, ametikoht, allüksuste moodustamisel, lihtne siseehitus, põhitegevuslik siseehitus, riviorganisatsiooni ülesanne, staabiorganisatsiooni ülesanne, maatriksehitus, tugevaks küljeks, võreehitus, multidivisjoniline struktuur, mehitamine, mehitamispoliitika, öeldes, isikkoosseisu plaanimine, väljavalimine, värbamisel, töönõuded, väljavalimine, eluloo, testimine, juhtide väljaarendamine, eriülesannete täitmine, hindamisalused, edutamishindamine, kogemuslik, lahutav, töötasu, põhiküsimus, eestvedamine, eestvedamine, eestvedamine, eestvedamine, eestvedamine, niisugust inimest, isiksuseomaduste teooria, yukl, juhtimisstiil, olukorraline teooria, teooria põhijäreldus, võimu allikad, mõjutamine, mõjutamine, soovitamine, veenmine, sundimine, väline motivatsioon, kooskõlastamine, kooskõlastamine, kooskõlastamine, tegevuslik kooskõlastamine, suhtumuslik kooskõlastamine, vabatahtlik kooskõlastamine, juhendlik kooskõlastamine, eriline kooskõlastaja, halduskord, kaasaaitavaks tegevuseks, tulipunktis, plaanimis, kontrollimise objekt, tarbijaid, mõjutatud sise, finantsressursside kontroll, kontrollimiskäik, kontrollimiskäigule, kontrollimiskord, juhi kohustus, juhtimistegevuse auditeerimine, tähtsusetud otsused, otsustuskäik, väljavalimine, määratlemisega, ajurünnak, otsustajaks, otsustusalus, ühiseks iseloomujooneks, tõsiasjad, tüüpiline, moodsad otsustusalused, otsustusvõte, valiku kohta, üksikisikuga, tööolukorrale, sealjuures, hääletooni jms, organisatsiooniline suhtlemine, ametikohtade moodustamisel, ametlik suhtlemisvõrk, siirmine, seaduslikeks, siirmine, siirmine, põhiküsimuseks, eelisteks, töökirjeldus, missuguseid oskusi, ametijuhend, detsentraliseerituse aste, organisatsiooniline muudatus, muudatus, muutuse ilmnemisel, organisatsiooni kultuur, kultuuri koostisosadeks, eetilised kaalutlused, strateegia hindamisel, koostöölähenemine, ohuks, strateegia elluviimine, strateegia elluviimine, eesmärkide saavutamine

Sisukord

 • ORGANISATSIOONI JA JUHTIMISE OLEMUS
 • Organisatsioon
 • Organisatsioon
 • Tegutsemiskeskkonnana
 • Joonis 1
 • Võimule
 • Rollile
 • Ülesandele
 • Inimesele
 • Elujõulisemad
 • Organisatsioonide hulka kuuluvad nii era- kui ka riigiettevõtted, ametlikud kui ka
 • Tabel 1
 • Kasusaajad
 • Näited
 • Põhiline
 • Äriühing
 • Mittetulundusühing
 • Avalik-õiguslik
 • Organisatsiooni
 • Joonis 2
 • Joonis 3
 • Organisatsiooni käekäiku aitab kõige paremini iseloomustada tema
 • Juhtimine
 • Juhtimine
 • Juhitakse
 • Et selle ülesande täitmisega edukalt hakkama saada, on
 • Juhtimine tekib seal, kus inimeste vahel esineb tööjaotus ning sellest tulenevad võimu- ja
 • Varasid
 • Joonis 4
 • Juhi hoiakud, tema poolt rõhutatud osategevused ja toimingud
 • Juhtimistasandid
 • Suuremates organisatsioonides
 • Joonis 5
 • Esmajuhtimine on tehniliste (esma-)täitjate tegevuse suunamine
 • Juhi rollid
 • Joonis 6
 • Organisatsiooni ja juhtimisteooria
 • Joonis 7
 • Klassikaline teooria (19.saj)
 • Frederick Taylor
 • Henri Fayol
 • Max Weber
 • Uusklassikaline teooria
 • Elton Mayo ja Fritz Roethlisberger
 • Douglas McGregor
 • Moodne teooria
 • Norbert Wiener
 • Joonis 8
 • Tegevuslik juhtimisteooria
 • Arvutuslik juhtimisteooria
 • Olukorraline juhtimine
 • Kaasaegsed juhtimisteooriad
 • Juhtimise ajalooline ülevaade
 • Teadusliku juhtimise koolkond
 • Bürokraatia koolkond
 • Joonis 9
 • Administratiivse juhtimise koolkond
 • Inimsuhete koolkond
 • Folett
 • Süsteemi koolkond
 • Olukorraline koolkond
 • Õppiv organisatsioon
 • Piirangute teooria
 • KAVANDAMINE
 • Kavandamise olemus
 • Joonis 10
 • Tuleviku nõudeid ja vajadusi ettenägeva
 • Ümbritseva keskkonna suhtes võib kavandamine olla
 • Aktiivne
 • Passiivne
 • Hea kavandamise
 • Kavandamise eelised
 • 
 • Kavandamise puudused
 • Kavandamiskäik
 • Kavandamiskäik
 • Juhi roll kavandamisel
 • Joonis 11
 • Eesmärk ja tegevusjoon
 • Eesmärk
 • Visioon
 • Missioon
 • Eesmärkide liigid
 • Üldine
 • Eripärane
 • Põhinõuded eesmärkidele
 • Eesmärkide omadused
 • Tegevusjoon
 • Eesmärkide alusel juhtimine
 • Eesmärkide alusel juhtimine
 • Eesmärkide alusel juhtimise 3 põhiosa
 • Teine puudus
 • Joonis 12
 • Kava või plaan
 • Kava või plaani ülesanne
 • Kaval
 • Kavade ja plaanide põhimõõtmed
 • Kavade ja plaanide põhiliigid
 • Korduvalt kasutatavad
 • Pikaajalised
 • Lühiajalised
 • Joonis 13
 • Joonis 14
 • Strateegilised
 • Praktikas on levinud
 • Taktikalised (strateegilised) kavad ja plaanid
 • Joonis 15
 • Tabel 2
 • Plaanide liigid
 • Kirjeldus
 • Plaanid ühekordseks kasutuseks
 • Plaan korduvkasutuseks
 • ORGANISEERIMINE
 • Organiseerimise olemus ja osa
 • Organiseerimine
 • Organiseerimise käigus
 • Organisatsiooni kavandamine
 • Menetlusena on organiseerimine üldkujul
 • Organiseerimise etapilisus
 • Organisatsiooni siseehitus
 • Organisatsiooni siseehitus
 • Joonis 16
 • Ametlik siseehitus
 • Tööjaotus
 • Tööjaotus
 • Tööjaotuse eelised ja puudused
 • Juhtimisulatus ja juhtimistasandid
 • Juhi kompetents
 • Juhtimisulatust mõjutavad
 • Joonis 17
 • Juhtimistasand
 • Joonis 18
 • Kuusekujuline siseehitus
 • Kammikujuline sise
 • Tabel 3
 • Eelised
 • Puudused
 • Kitsas juhtimisulatus
 • Lai juhtimisulatus
 • Ametikohtade ja allüksuste moodustamine
 • Ülalt alla
 • Alt üles
 • Allüksusi võib moodustada
 • Siseehituse klassikalised tüübid
 • Joonis 19
 • Joonis 20
 • Joonis 21
 • Siseehitus rivi ja staabiga
 • Joonis 22
 • majanduslik otstarbekus, kas staabiga seonduvad lisakulud korvatakse
 • Tabel 4
 • Rivi seisukoht
 • Staabi seisukoht
 • Moodsad siseehitused
 • Maatriksehitus
 • Joonis 23
 • Võreehitus
 • Multidivisjoniline struktuur
 • Organisatsiooni skeem
 • Organisatsiooni skeem
 • MEHITAMINE
 • Mehitamine
 • Mehitamise etapid
 • Mehitamise mõiste
 • Joonis 24
 • Personalijuhtimise eesmärk
 • Personalitöö juhtimistasandid
 • Joonis 25
 • Mehitamispoliitika
 • Mehitamispoliitika ehk personalipoliitika
 • Isikkoosseis
 • Isikkoosseisu arvestus
 • Isikkoosseisu arvestamisega
 • Isikkoosseisu plaanimine
 • Joonis 26
 • Tööjõuvajaduse planeerimine võimaldab ettevõttel
 • Värbamine ja väljavalimine
 • Värbamisel
 • Joonis 27
 • Värbamine
 • Joonis 28
 • Väljavalimine
 • Väljavalimise võtted
 • Isikuandmed
 • Taustauuring
 • Testimine
 • Vestlus
 • Joonis 29
 • Täienduskoolitus
 • Täienduskoolitus
 • Koolitusvajaduse kindlaksmääramine
 • Koolituskava koostamine
 • Koolituse läbiviimine
 • Koolituskava tõhususe hindamisel
 • Juhtide väljaarendamine
 • Eesmärgid
 • Koolitamisviisid ja -võtted
 • Teadmiste täiendamine töö käigus
 • Töö kõrvalt täiendamine
 • Saavutuste hindamine
 • Saavutuste hindamine
 • Joonis 30
 • Hindamisalused
 • Mitteametlik hindamine
 • Ametliku hindamise
 • Tulemushindamisel
 • Edutamishindamine
 • Kogemuslik-summaarne menetlus
 • Lahutav-ühendav menetlus
 • Töö tasustamine
 • Töötasu
 • Hüvituse liigid
 • Põhiküsimus
 • Et tagada ettevõtte pikaajaline edu, peab töötasu olema
 • EESTVEDAMINE
 • Eestvedamise olemus
 • Eestvedamine
 • Joonis 31
 • Joonis 32
 • Ettevõtlikkus ja eestvedamine
 • Ettevõtlikkus
 • Ettevõtlik inimene
 • Joonis 33
 • Juht kui eestvedaja
 • Joonis 34
 • Tabel 5
 • Koolkond
 • Lähenemine
 • Eestvedamise põhitoimingud
 • Eestvedamisteooriad
 • Isiksuseomaduste teooria ehk eripärasuste teooria
 • Liidrite omadused
 • Traditsiooniline eestvedaja
 • Karimsaatiline eestvedaja
 • Iseloomulike tunnuste teooria
 • Käitumuslik teooria
 • Olukorraline teooria ehk situatiivne teooria
 • Kokkusattuvusteooria
 • Võimu allikad
 • Tabel 7
 • Positsioonist tulenev võim
 • Isiksusest tulenev võim
 • Tasul põhinev võim
 • Karistusel põhinev võim
 • Positsioonil põhinev võim
 • Karismaatilisusel põhinev võim
 • Ekspertvõim
 • Kaasaegne võimu allikas
 • Tabel 8
 • Oma visiooni - selget ettekujutust tulevikust
 • Mõjutamine
 • Mõjutamine
 • Joonis 35
 • Mõjutamisvormid
 • Jäljendamine
 • Soovitamine
 • Veenmine
 • Sundimine
 • Joonis 36
 • Otsustamisse kaasamine
 • Osalemine
 • Osalemise tugisambad
 • Joonis 37
 • Motivatsioon ja motivatsiooniteooriad
 • Motivatsioon
 • Maslow´ vajaduste hierarhia
 • Joonis 38
 • Herzbergi töö ja rahulolu teooria
 • McClellandi teooria
 • Joonis 39
 • Joonis 40
 • Edutagatised
 • Organisatsiooni sisetegurid
 • Organisatsiooni välistegurid
 • KOOSKÕLASTAMINE
 • Kooskõlastamise olemus
 • Kooskõlastamise vajadus võib tekkida, kuna
 • Joonis 41
 • Hea kooskõlastamine
 • Tegevuslik ja suhtumuslik kooskõlastamine
 • Tegevuslik kooskõlastamine
 • Suhtumuslik kooskõlastamine
 • Sõltuvus
 • Kooskõlastamismoodused
 • Vabatahtlik kooskõlastamine
 • Vabatahtlik kooskõlastamine
 • Iseloomulik
 • Kujundab
 • Töörühma
 • Koostöövaimu ja -taseme mõju
 • Joonis 42
 • Koostöö
 • Juhendlik kooskõlastamine
 • Juhendlik kooskõlastamine
 • Rajaneb
 • Tööriistadeks
 • Rakendatavad võtted
 • Eriline kooskõlastaja ehk spetsiaalne koordinaator
 • Ühisarutelu
 • Halduskord ehk administratiivne süsteem
 • Rivi ja staabi kooskõlastamine
 • Rivi ja staabi kooskõlastamine
 • Vastuolude põhjused
 • Kooskõla suurendamine
 • KONTROLLIMINE
 • Kontrollimise olemus
 • Kontrollimine
 • Eesmärgid
 • Joonis 43
 • Kontrollimine aitab organisatsioonil
 • Kontroll on organisatsioonile vajalik
 • Kontrolli läbiviimine
 • Joonis 44
 • Kontrolli standardi võib määrata mitmeti
 • Juht ja kontrollimine
 • Juhil on kontrollimisel kahesugune roll
 • Õigesti korraldatud kontrollimisega võidab juht järgmistes asjaoludes
 • Joonis 45
 • Kontrolli liigid
 • Strateegilist kontrolli
 • Taktikalist kontrolli
 • Operatsioonide kontrolli
 • Joonis 46
 • Kontrollimiskäik
 • Kontrollimiskäik
 • Joonis 47
 • Kontrollimiskäigule on iseloomulik
 • Eesmärkide kindlaksmääramine
 • Toimimisaluste kindlaksmääramine
 • Koguselised
 • Omaduslikud
 • Rahalised
 • Ajalised
 • Olukorra selgitamine
 • Tulemuste kokkuvõtmine
 • Hälvete kõrvaldamine
 • Kontrollimiskord
 • Kontrollimiskord
 • Omadused, mis peavad olema täidetud
 • Juht kontrollijana
 • Juhi kontrollimisviisid
 • Vahetul kontrollimisel
 • Kaudsel kontrollimisel
 • Kontrollimine erandite kaudu
 • Väline, sise- ja enesekontroll
 • Juhtimistegevuse auditeerimine
 • Juhtimistegevust võivad üle vaadata
 • Väljastpoolt palgatud
 • Ettevõtte oma asjatundjad - sisekontroll
 • Enesekontroll
 • Vaadatakse
 • Välisel kontrollimisel
 • OTSUSTAMINE
 • Otsustamise olemus
 • Otsustamine
 • Joonis 48
 • Otsuste liigid
 • Ettevõttes või asutuses tehtavad otsused
 • Esinemissageduselt võib otsustamist jagada
 • Tagajärgede avaldumise ettepoole nihkumise ulatuse järgi liigitatakse otsused
 • Lihtsad ja keerulised otsused
 • Juhtimisalase otsustamise raskuspunktid
 • Lihtne otsus
 • Keerukas otsus
 • Sõltuvalt organisatsiooni iseloomust võib eristada kolme otsustamismudelit
 • Otsustuskäik
 • Otsustuskäik
 • Joonis 49
 • Otsustamiskäigu võib jagada järgmisteks sammudeks
 • Probleemi väljaselgitamine
 • Põhiküsimuste väljaselgitamine
 • Lahendusteisendite koostamine
 • Valiku tegemine
 • Otsuse evitamine
 • Joonis 50
 • Gordoni meetod
 • Tabel 9
 • Tavapärased otsustusalused
 • Otsustusalus
 • Tavapärased otsustusalused
 • Tõsiasjad ehk faktid
 • Kogemused
 • Ametiseisund
 • Sisekaemus (intuitsioon)
 • Moodsad otsustusalused
 • Moodsad otsustusalused
 • Otsustusteooria
 • Otsustusmall
 • Nüüdisaegsed otsustusvõtted
 • Otsustusvõte
 • Operatsioonide uurimine
 • Otsustuspuu
 • Eksperthinnang
 • Matkimine
 • Otsustuskäigu automatiseerimine
 • SUHTLEMINE
 • Suhtlemise lähtealused
 • Suhtlemine
 • Joonis 51
 • Joonis 52
 • Suhtlemismallid
 • Joonis 53
 • Suhtlemiskäik
 • Sõnumi kujundamine ja edastamine
 • Ühislainele häälestamine ja tõhususe hindamine
 • Suusõnaline suhtlemine
 • Rääkimine
 • Kuulamine
 • Suusõnalise suhtlemise tugevused ja nõrkused
 • Kehakeel
 • Kirjalik suhtlemine
 • Vormistamise põhinõuded
 • Kirjaliku suhtlemise eelised ja puudused
 • Piltlik suhtlemine ja segavormid
 • Organisatsiooniline suhtlemine
 • Organisatsiooniline suhtlemine
 • Suhtlemisvõrgud
 • Järjestikuses
 • Kiirjas
 • Astmelise ja ringja
 • Joonis 54
 • Ametikohtade moodustamisel on tarvis silmas pidada
 • Ametlikud suhtlemiskanalid ja suhtlemisvõrk
 • Ametlik suhtlemisvõrk
 • Mitteametlikud suhtlemiskanalid ja -võrk
 • Mitteametlik suhtlemisvõrk
 • Organisatsioonilise suhtlemise olulised reeglipärased seosed
 • Alla-üles suhtlemine
 • Joonis 55
 • SIIRMINE (DELEGEERIMINE)
 • Siirmise olemus
 • Joonis 56
 • Võim
 • Võim
 • Joonis 57
 • Võimu sisu ilmneb võimuallikates ja -vahendites
 • Võimu avaldumisvormid
 • Kohustused
 • Kohustused
 • Kohustused võivad esineda
 • Olemuselt on kohustustel kaks külge
 • Õigused
 • Õigused
 • Õiguste allikad
 • Karismaatiline õigus
 • Autoriteet
 • Vastutus
 • Vastutus
 • Vastutuse liigid
 • Tegevuslik
 • Suhtumuslik
 • Kattuva vastutuse
 • Vastutustühiku
 • Koostisosade vaheline tasakaalutus
 • Tasakaalutust põhjustab
 • Siirmiskäik
 • Siirmine
 • Siirmisel tuleks juhinduda järgmistest asjaoludest
 • Joonis 58
 • Siirmisvormid
 • Inimeste
 • Tegevusalade
 • Üldisel
 • Üksikasjalikul
 • Siirmisvõtted
 • Suulisel
 • Kirjalikul
 • Töökirjeldused, ametijuhendid ja siirmiskunst
 • Töökirjeldus
 • Ametijuhend
 • Siirmiskunst
 • Joonis 59
 • Otsustamisõiguse keskendamine ja hajutamine
 • Otsustamisõiguse keskendamine või hajutamine
 • Mõjurid
 • Väikeses
 • Suures
 • Hajutamise tugevused ja nõrkused
 • Tsentarliseerimine ja detsentraliseerimine
 • Tsentraliseerimise või detsentraliseerimise objektiivsed hindamisalused
 • MUUTUSTE JUHTIMINE, ORGANISASTIOONIKULTUUR
 • Muutuste olemus
 • Muutus
 • Organisatsiooniline muudatus
 • Joonis 60
 • Joonis 61
 • Muutus võib olla kavandatud või kavandamata
 • Kavandatud muutuse
 • Kavandamata muutus
 • Muutuste edukaks elluviimiseks vajab organisatsioon nelja tüüpi inimesi
 • Muutmiskäik
 • Joonis 62
 • Muutuste läbiviimise protsess koosneb neljast üksteisele järgnevast sammust
 • Et muutmiskava oleks edukas
 • Muutustele vastuseis
 • Joonis 63
 • Muutustele vastuseisu ületamiseks on kuus strateegiat
 • Organisatsioonikultuur
 • Organisatsiooni kultuur
 • Organisatsiooni kultuuri
 • Organisastiooni kultuur
 • Valitsevat kultuuri tunnetab
 • Organisatsiooni kultuur püsib, kui
 • Organisatsiooni kultuuri võib jagada
 • Vaadeldav kultuur
 • Süvakultuur
 • Optimaalseks
 • Joonis 64
 • Organisatsioonikultuuri iseloomustavad näitajad
 • STRATEEGIA
 • Strateegia
 • Strateegia
 • Strateegia käsitlemise võimalused
 • Strateegiat
 • Ettevõtte strateegiat mõjutavad olulised tegurid
 • Strateegia väljatöötamine
 • Joonis 65
 • Viis põhivõimalust strateegia väljatöötamiseks
 • Joonis 66
 • Strateegia kolm põhimõttelist suunda
 • Kasvustrateegia
 • Püsimisstrateegia
 • Kahanemisstrateegia
 • Strateegiline juhtimine
 • Strateegia elluviimine
 • Strateegia elluviimise tegevused
 • Strateegilise juhtimise protsess
 • Tagasiside
 • Leimann, Skäsvard, Teder, 2003
 • Joonis 67
 • Ettevõtte põhiväärtused
 • Ärivaldkonna määratlemine
 • Joonis 68
 • Ettevõtte missioon
 • Joonis 69
 • Toomas

Teemad

 • Organisatsioon
 • peamine mõte
 • sünergilisele
 • toimele
 • organisatsiooniline
 • aineline
 • vaimne
 • eesmärkide saavutamise keskkond
 • vajalike toimingute ja tööde täideviimise koht
 • vahendina
 • tähtsaim ülesanne
 • eesmärk
 • varad
 • iseloom
 • neljasugust organisatsiooni iseloomu
 • peegeldavad nii oma liikmete
 • ootusi ja lootusi kui ka teiste organisatsioonide vajadusi ja nõudeid
 • mitteametlikud asutused
 • organisatsioonide tüübid
 • juhtimisprobleem
 • asutus
 • väärtus ja jõud peitub temasse kuuluvates
 • inimestes
 • iseloomustab organisatsiooni
 • arengutsükkel
 • vanus
 • suurus ja kriisikäsitlemise võime
 • Juhtimine
 • tulemuste saavutamine teiste inimeste kaasabil
 • tegevus, kus juht mõjutab teiste inimeste tegevust eesmärgipärases suunas
 • tegevusi (protsesse)
 • inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine
 • üheks hästi
 • talitlevaks tervikuks sulatamine
 • selleks
 • rakendada organisatsiooni varad, saavutada
 • tema eesmärgid ja rahuldada liikmete vajadused
 • ülesannet
 • vaja omada
 • teadmisi eri lähenemisviisidest juhtimisele
 • vallata juhi töös vajalikke oskusi
 • Juhi huvide ja toimingute raskuspunkt sõltub tema asukohast
 • organisatsioonis
 • subjekt on inimene ning objekt on tegevus (protsess)
 • alluvussuhted
 • peab olema
 • juhtimine
 • ei ole eesmärk omaette
 • kapital
 • tegevuste keeruline kogum
 • põhitegevuste
 • osategevuste
 • juhtimistoimingud ehk menetlused
 • juhtimisstiili
 • juhtimiskultuur
 • Juhtimistasandid
 • jaguneb juhtimine
 • põhjustab organisatsiooni hargnemist
 • horisontaalselt
 • erialajuhtimine
 • üldjuhtimine
 • juhtimisalane tööjaotus
 • vertikaalselt
 • on seotud kõige üldisema
 • ja põhimõttelisema suunamise ning kooskõlastamisega
 • esineb ametiredeli keskmistel pulkadel, kus toimub valitud
 • strateegiast ja tegevuspoliitikast lähtuvate tegevuskavade väljatöötamine ning
 • tulemuste kokkuvõtmine
 • asupaigaks on ametiredeli alumised pulgad ning sisuks
 • üksikasjalike täidesaatva iseloomuga toimingute juhendamine ja kontrollimine
 • tehtu
 • ülevaatamine
 • isikult, kes on organisatsioonis teatud
 • positsioonil
 • tehnilised oskused
 • suhtlusoskus
 • kontseptuaalsed oskused
 • Organisatsiooni ja juhtimisteooria
 • on organisatsiooni ja juhtimise olemusse ning
 • talitlemisse kuuluvate seaduspärasuste ja püsitõdede kogum
 • on seisukohad ja järeldused selle kohta, mis
 • on määrav ja millest tuleb lähtuda, et organisatsioon ja juhtimine oleksid tõhusad ning
 • täidaksid oma ülesandeid hästi
 • Klassikaline teooria (19.saj)
 • Uusklassikaline teooria
 • rõhutab koostööd
 • rõhutab
 • pidevat täiustamist ja
 • tõhustamist
 • valmistumine muutusteks
 • kujundatakse ümber kogu
 • organisatsioon ja juhtimine
 • keskmes oli organisatsioon
 • Praktiliste kogemuste
 • organisatsioon peaks töötama nagu õlitatud masinavärk
 • selge tööjaotus ja hierarhia; formaalsed reeglid ja
 • protseduurid; reeglite sõltumatus isikust, kes sellel ametikohal töötab; tulemuste alusel
 • edutamine
 • Ettevõtte
 • kõik põhiosad ja tasandid
 • ametiühingud said
 • õiguse pidada läbirääkimisi tööandjatega palkade ja töötingimuste üle
 • Elton Mayo eksperimendid
 • Mary Parker
 • Inimsuhete
 • aidanud arendada ja esile tuua tootmise
 • Miinuseks on kaldumine äärmusesse
 • vaadelda kui süsteemi, mida iseloomustavad
 • entroopia, sünergia ja allsüsteemide olemasolu
 • ühendada olemasolev, mitte luua midagi uut
 • Õppiv organisatsioon
 • viiel distsipliinil põhinev õppiva organisatsiooni mudel
 • järgi saab organisatsiooniline õppimine toimuda ainult siis, kui
 • järgi muutub organisatsioon
 • Võimekusteooriate
 • on igas süsteemis
 • piirang
 • mistõttu süsteem ei suuda täita kõiki temale pandud ülesandeid
 • Seda piirangut
 • Goldratt pudelikaelaks
 • KAVANDAMINE
 • Kavandamise olemus
 • paneb aluse kõigile hilisematele
 • tegevustele ja toimingutele
 • organisatsiooni ja tema liikmete eesmärkide ning nende
 • saavutamise teede ja abinõude kindlaksmääramises
 • jõuda selgusele, kuidas
 • Kavandamine kulmineerub plaani koostamisega
 • millises järjekorras, millal ja kui palju on vaja teha
 • on pidev
 • protsess
 • tegevusena aitab kavandamine
 • vähendada võimalikke ebaselgusi ning ebamäärasusi
 • kordasaatmise ja elluviimise kavandamine
 • innovatiivne
 • loominguline lähenemine ja uuenduslikkus
 • tuleviku sihtide seadmisel
 • Kavandamise eelised
 • Kavandamise puudused
 • Kontrollimine on olemasoleva
 • alt üles
 • Mida täpsem on plaan, seda vähem on
 • iseregulatsiooni ja omaalgatust
 • Kavandamiskäik
 • kavandamine sisaldama järgmisi
 • tegevusi
 • Juhi roll kavandamisel
 • Eesmärk ja tegevusjoon
 • Visioon
 • Missioon
 • Eesmärkide liigid
 • Põhinõuded eesmärkidele
 • Eesmärkide omadused
 • Tegevusjoon
 • kuidas?
 • Eesmärkide alusel juhtimine
 • tähtsaimaks abinõuks
 • Eesmärkide alusel juhtimise 3 põhiosa
 • tähtsamaks jooneks
 • on eelkõige pidev
 • rõhutamine, mida peaks organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks tegema
 • on see, et raske on kindlaks määrata täpseid ja selgeid
 • kiiresti muutuvais tingimusis
 • suur ajakulu, mis jätab nii juhtidele
 • kui ka alluvatele vähem aega tegelikuks töötegemiseks
 • sisulised eesmärgid
 • Kavad ja plaanid
 • iseloomulikku tunnust
 • Kavade ja plaanide põhimõõtmed
 • ulatus
 • korduvus
 • mõju
 • Kavade ja plaanide põhiliigid
 • erandolukorra
 • tarbeks
 • Kava kasutamine lõpeb eesmärgi saavutamisega
 • püsikavad ja -plaanid
 • pikaajaliste ning strateegiliste kavade ja plaanide aeg-ajalt ülevaatamine
 • Taktikalised (strateegilised) kavad ja plaanid
 • kirjeldavad
 • lähtuvad
 • hõlmavad
 • operatiivseteks või jooksvateks
 • ja on suunatud lähimate
 • eesmärkide saavutamisele
 • ORGANISEERIMINE
 • Organiseerimise olemus ja osa
 • Menetlusena on organiseerimine üldkujul
 • on tegevus, mille käigus täitmisele kuuluvad tööd jaotatakse
 • üksikisikute vahel, koondatakse isikud allüksustesse ning määratakse kindlaks
 • alluvusvahekorrad
 • Organiseerimise etapilisus
 • luua selgus
 • määrata kindlaks
 • jagada ja rühmitada
 • määrata
 • ning kinnitada
 • ning näha ette
 • hinnata
 • Organiseerimine tähendab alati inimeste ametikohtadele paigutamist, samuti neile
 • kohustuste ja õiguste andmist ning vastutamise nõudmist
 • on organisatsiooni areng tema moodustamisest peale ning
 • sarnaneb toote elutsükliga (Alas, 2004)
 • Ettevõtte teke
 • Noorus
 • Keskiga
 • Küpsus
 • ohtlik seisund
 • Organisatsiooni siseehitus
 • tuleneb
 • mõjutavad
 • on ettevõtte või asutuse eesmärkide saavutamiseks juhtkonna poolt
 • kindlaks määratud koostisosad ja nendevahelised seosed
 • moodustavad tegutsemise käigus
 • tekkivad, kuid ametlikult kehtestamata ajutised ja püsivailmelised koostisosad ning
 • Eraviisilised kooslused tekivad loomulikul teel tööalase
 • suhtlemise kõrvalsaadusena või ka ühiste erahuvide alusel
 • Tööjaotus
 • selle asemel, et üks inimene teeb ära kogu töö, teevad mitu
 • inimest selle ositi
 • Tööjaotuse eelised ja puudused
 • Juhtimisulatus ja juhtimistasandid
 • Juhtimisulatus
 • tähendab alluvate arvu, kelle tegevust juht suunab ja kontrollib
 • organisatsioonisisesed protseduurid
 • alluvate kompetentsus
 • eesmärkide standardsus
 • tööiseloom
 • ekspertide olemasolu
 • mõjutegurid
 • on tasandite arv
 • väike juhtimisulatus
 • siseehituse. Suur juhtimisulatus aga väheste
 • siseehituse
 • ehitus
 • Ametikohtade ja allüksuste moodustamine
 • ametikohad ja allüksused
 • deduktiivset
 • uue ettevõtte
 • asutuse eesmärgid
 • induktiivne
 • suure ettevõtte või
 • täitmistasandi ametikoht
 • on organisatsiooni siseehituse algosis, mida esindab üksikisik
 • on organisatsiooni siseehituse osa
 • töö (funktsiooni) järgi
 • valmistatavate toodete või osutatavate teenuste liikide alusel
 • ostja ehk kliendi järgi
 • piirkondade järgi
 • tehnoloogilise menetluse alusel
 • Siseehituse klassikalised tüübid
 • on tegevuste vähesest jaotumisest tulenev üksikisikute ning
 • nendevaheliste seoste lihtne ja paindlik kogum
 • on organisatsiooni eesmärke vahetult taotlevaist
 • ametikohtadest ja allüksustest koosnev põimik
 • on organisatsiooni kõigi iseseisvaks muudetud ametikohtade ja
 • allüksuste põimik
 • ülesanne on nende tööde vahetu tegemine
 • milleks ettevõte on mõeldud
 • ülesanne on varustada riviorganisatsiooni mitut laadi erialaste
 • teadmiste, oskuste, andmete, lahenduste ja nõuannetega
 • Keskne küsimus
 • majanduslik otstarbekus, kas staabiga seonduvad lisakulud korvatakse
 • rivi tõhususe suurenemisest saadud tuludega või mitte
 • on siseehituse ametlikud osad
 • Moodsad siseehitused
 • kaasosalised, toetajad, eestvedajad
 • kasvu ja diferentseerumise
 • Organisatsiooni skeem
 • Püramiidikujuline organisatsiooni skeem
 • üldskeem
 • üksikskeemid
 • MEHITAMINE
 • ´mehitamine´
 • Mehitamise etapid
 • Mehitamise mõiste
 • personalidirektor
 • personalinõustajad
 • administraatorile
 • Mehitamispoliitika
 • väljatöötamise aluseks
 • põhiküsimusi
 • määrab
 • Isikkoosseis
 • millisel tasandil töö jaoks
 • millise ettevalmistusega, milliste omadustega
 • Värbamine ja väljavalimine
 • eesmärgiks
 • keda?
 • Väljavalikul
 • värbamiskäik
 • üldisem eesmärk
 • üksikasjalikum eesmärk
 • nõuded selle täitjale
 • töökirjelduste
 • töönõuete
 • Töönõuded
 • Väljavalimise võtted
 • Täienduskoolitus
 • Koolitusvajadus tuleneb puudujääkidest
 • inimese teadmistes ja oskustes
 • Koolituskava võtab kokku, mis inimesel tuleb oma
 • teadmiste ja oskuste tõstmiseks teha
 • koolituskavas ettenähtud üritustes osalemine
 • on menetlus, kus uute teadmiste ja oskuste kõrval tõstetakse
 • ka isikuomaduste rakendusastet
 • inimese enese püüdele tunda asju
 • paremini
 • Väljaarendamine on enesearendamine
 • Koolitamisviisid ja -võtted
 • Teadmiste täiendamine töö käigus
 • Järeleaitamine ehk juhendamine
 • Tööalane tiirlemine ehk rotatsioon
 • Eriülesannete täitmine
 • Töö kõrvalt täiendamine
 • Saavutuste hindamine
 • peaeesmärk
 • tulemushindamisel
 • edutamishindamisel
 • Töö tasustamine
 • Hüvituse liigid
 • lisatasu
 • soodustused
 • rolli
 • pädevuse
 • Et tagada ettevõtte pikaajaline edu, peab töötasu olema
 • seaduslik
 • adekvaatne
 • motiveeriv
 • võrdne kõigile
 • turvaline
 • efektiivne
 • EESTVEDAMINE
 • Eestvedamise olemus
 • võime
 • inimtegur
 • eesmärk
 • inimesega
 • eestvedaja
 • eestvedamist
 • mõlemapoolne tegevus
 • võib leida
 • lahutamatu koostisosa
 • juhtimise juhtmõte ja tuum
 • korvavad tegurid
 • et töötegijate eest oleks hästi hoolt kantud
 • Ettevõtlikkus ja eestvedamine
 • Ettevõtlikkus
 • pärast
 • soodustingimuste
 • Ettevõtlik inimene
 • üritajaks
 • ettevõtliku inimese
 • korraldaja
 • Juht kui eestvedaja
 • nende nimel inimesed
 • tööle panna
 • ametlik arusaam
 • Eestvedamise põhitoimingud
 • põhitoiminguteks
 • Eestvedamisteooriad
 • Liidrite omadused
 • suurmehe
 • põhijäreldus
 • tegurid, mis avaldavad mõju eestvedamisele ja ka eestvedajale
 • Võimu allikad
 • Mõjutamine
 • Mõjutamisvormid
 • Otsustamisse kaasamine
 • taseme
 • väärtuse
 • Osalemise tugisambad
 • Motivatsioon ja motivatsiooniteooriad
 • jõud
 • palk, turvalisus
 • Sisemine motivatsioon
 • olla tunnustatud
 • Kõik põhjused saab jagada kahte rühma
 • hügieenifaktorid
 • motivatsioonifaktorid
 • neli vajadust, mis motiveerivad juhte
 • saavutusvajadus
 • võimuvajadus
 • kuuluvusvajadus
 • asjatundlikkus
 • Organisatsiooni sisetegurid
 • Organisatsiooni välistegurid
 • KOOSKÕLASTAMINE
 • Kooskõlastamise olemus
 • Välimine eesmärk
 • varade, tegevuste ja jõupingutuste
 • vahel
 • on tegevus, mille käigus sobitatakse ja korrastatakse organisatsiooni
 • liikmete jõupingutused
 • Kooskõlastamise vajadus võib tekkida, kuna
 • väga hea kooskõlastamine
 • Tegevuslik ja suhtumuslik kooskõlastamine
 • peaks tagama
 • tähendab
 • Kooskõlastamismoodused
 • tegevuskavade järgi
 • tagasiside alusel
 • Vabatahtlik kooskõlastamine
 • isereguleerimiseks
 • teisejärgulisus
 • enesekontrollil, koostööseostel, -suhetel ja kokkulepetel
 • mitteametlik
 • tasakaalustamisvahend
 • õige vahekorra
 • määr ja tõhusus
 • hästi
 • koolitatud
 • mõju
 • lisapingutusi
 • suhtumuslikku laadi
 • tegevuslikku laadi
 • ise midagi ette võtta
 • Juhendlik kooskõlastamine
 • öeldakse või kirjutatakse ette
 • tõusevad
 • esile
 • suunatud ehk direktiivseks
 • Rakendatavad võtted
 • Juht
 • Eriline kooskõlastaja ehk spetsiaalne koordinaator
 • Ühisarutelu
 • rakkerühmas
 • nõupidamisel
 • Halduskord ehk administratiivne süsteem
 • eeskirjad
 • juhendid, plaanid, käskkirjad, korraldused, protseduurireeglid, kirjalikud
 • meeldetuletused
 • Rivi ja staabi kooskõlastamine
 • põhitegevuseks ja sellele
 • rivi ja staap
 • Vastuolude põhjused
 • rivi annab korraldusi, staap nõstab
 • teabe
 • edasitoimetamine
 • vastuoludest jagusaamiseks on kolm põhitingimust
 • KONTROLLIMINE
 • Kontrollimise olemus
 • selgitatakse tehtava vastavus kavandatule või
 • kindlaksmääratule
 • vajadus
 • põhilised ülesanded
 • objekt
 • Keskpunktiks
 • organisatsiooni eesmärkide kaudu
 • süsteemse lähenemise kaudu
 • strateegiline lähenemine
 • Juhil on kontrollimisel kahesugune roll
 • oma seisundist tulenevatele
 • ülekoormusest ning liigsest muretsemisest tulenevat
 • kavandamine - kordasaatmine
 • kontrollimine
 • Kontrolli liigid
 • valdkondade järgi
 • füüsiliste vahendite kontroll
 • inimressursside kontroll
 • ressursi kontroll
 • rahavoogude juhtimises
 • juhtimistasandite järgi
 • toodeteks ja teenusteks muutmise viisi
 • eelnev kontroll
 • paralleelkontroll
 • järelkontroll
 • Kontrollimiskäik
 • Kontrollimiskäigule on iseloomulik
 • Eesmärkide kindlaksmääramine
 • põhjuseks
 • eesmärgiks
 • Toimimisaluste kindlaksmääramine
 • näitajate, normide, tunnuste ja tegurite
 • kindlaksmääramine
 • Olukorra selgitamine
 • Tulemuste kokkuvõtmine
 • Kontrollimiskord
 • Juht kontrollijana
 • Juhi kontrollimisviisid
 • tegevuste
 • korral, mille jaoks ei ole võimalik välja töötada täpseid mõõdikuid
 • nõudmises, et töö olgu tehtud nii, nagu juht ise
 • oleks seda tahtnud teha
 • Väline, sise- ja enesekontroll
 • Juhtimistegevust võivad üle vaadata
 • väline
 • erialane asjatundlikkus
 • suurem mõjutatus
 • Vaadatakse
 • Enesekontrollil
 • OTSUSTAMINE
 • Otsustamise olemus
 • isikupärane külg
 • sisuline külg
 • Otsuste liigid
 • tegevusvaldkonnas
 • Ettevõttes või asutuses tehtavad otsused
 • tehnilised
 • juhtimislikud
 • asutuslikud
 • Esinemissageduselt võib otsustamist jagada
 • kordumatu
 • korduv
 • Tagajärgede avaldumise ettepoole nihkumise ulatuse järgi liigitatakse otsused
 • strateegilised
 • taktikaliste
 • operatiivsed otsused
 • tähtsusetud otsused
 • tähtsad otsused
 • Juhtimisalase otsustamise raskuspunktid
 • bürokraatlik
 • professionaalne-kollegiaalne
 • poliitiline
 • Otsustuskäik
 • lätteks
 • Otsustamiskäigu võib jagada järgmisteks sammudeks
 • Probleemi väljaselgitamine
 • Põhiküsimuste väljaselgitamine
 • teave
 • varadest
 • Lahendusteisendite koostamine
 • Valiku tegemine
 • Otsuse evitamine
 • määratus
 • ebamäärasus
 • mitmemõttelisus
 • ajurünnak
 • Gordoni meetod
 • faasivahetuse meetod
 • Tavapärased otsustusalused
 • Tõsiasjad ehk faktid
 • Kogemused
 • Ametiseisund
 • Sisekaemus (intuitsioon)
 • Moodsad otsustusalused
 • Otsustusteooria
 • Otsustusmall
 • Nüüdisaegsed otsustusvõtted
 • Otsustuskäigu automatiseerimine
 • järeldused ja
 • seisukohavõtud
 • SUHTLEMINE
 • Suhtlemise lähtealused
 • saamine ja edastamine
 • sisult ja vormilt arusaadava sõnumi edastamine
 • põhiosadest
 • teate tekitajad
 • väljendusviis
 • kanal
 • müra
 • tagasiside
 • Suhtlemiskäik
 • suhtlemisele tuleb hoolikalt mõelda
 • Sõnumi kujundamine ja edastamine
 • sõnumi kujundamine
 • sõnumi edastamisel
 • Ühislainele häälestamine ja tõhususe hindamine
 • ühislainele
 • suhtlemise tõhususe hindamine
 • Suusõnaline suhtlemine
 • Rääkimine
 • Kuulamine
 • Suusõnalise suhtlemise tugevused ja nõrkused
 • Kehakeel
 • Kirjalik suhtlemine
 • Vormistamise põhinõuded
 • Kirjaliku suhtlemise eelised ja puudused
 • Piltlik suhtlemine ja segavormid
 • Organisatsiooniline suhtlemine
 • Ametliku ja mitteametliku teabe liikumine
 • teabe liikumist mõjutavad
 • tegurid ja asjaolud moodustavad organisatsioonilise suhtlemise sisu
 • põhivaldkndadeks on
 • suhtlemisvõrgud
 • suhtlemiskanalid
 • suund
 • Suhtlemisvõrgud
 • kiirjalt
 • esmavõrgul
 • segasuhtlemisvõrgus
 • rahulolu on suurim ringjas, halb astmelises ning eriti halb järjestikuses ja kiirjas võrgus
 • Ametikohtade moodustamisel on tarvis silmas pidada
 • valdavalt ringjas
 • Organisatsioonilise suhtlemise olulised reeglipärased seosed
 • ettepanekud, kaebused
 • eelkõige täitmistasandil
 • SIIRMINE (DELEGEERIMINE)
 • Siirmise olemus
 • mida ametikoha valdaja
 • peab täpselt tegema ja mida ta tohib teha ning kuidas tagada ettenähtu elluviimine
 • delegeerimine
 • tähendab ka volitamist
 • olemus
 • töö jaotamine
 • toimingut
 • Lõpp-punktiks
 • Võim
 • on juhi võime mõjutada alluvate tegutsemist ja käitumist, laskmata alluvatel
 • ebasoovitavalt mõjutada enda tegutsemist ja käitumist
 • võim valitsemise tähenduses
 • võim kui kellegi isikupärane omadus
 • on osa võimust
 • seostub
 • Võimuallikaid on organisatsioonis
 • tegutsemisel kolm
 • varustuslättest
 • teabelättest
 • toetuslättest
 • Võimu avaldumisvormid
 • kehaline võim
 • aineline võim
 • kaudne ehk sümboolne võim
 • seaduspärane võim
 • tänukoshustuste loomine
 • asjatundlikkuse väljendamisega
 • eeskujuks olemisega
 • rippuvuse saavutamiseks
 • Kohustused
 • tunnistab ametikoha
 • kiidab heaks ka ametikohaga
 • kaasnevad kohustused
 • mingite tegevuste või tomingutena
 • tulemustena
 • Olemuselt on kohustustel kaks külge
 • tegevuslik
 • suhtumuslik
 • Õigused
 • Autoriteedi alusel kujunenud töösuhteid
 • iseloomustavad lugupidamine ja kokkulepped
 • tavaõigused
 • ametlikeks
 • õigusteks
 • Vastutus
 • Vastutuse liigid
 • vabatahtliku kohustuse
 • Vastutuse
 • määramisel tuleks vältida järgmisi vigu
 • ühiskondlik ehk sotsiaalne vastutus
 • ühiskondlik vastutus
 • Koostisosade vaheline tasakaalutus
 • Tasakaalutust põhjustab
 • alluvate tegevuse
 • suunamisel ja kontrollimisel
 • Siirmiskäik
 • eesmärk
 • Põhiküsimuseks
 • Siirmisel tuleks juhinduda järgmistest asjaoludest
 • ettevõtte suurus
 • kohustuste tähtsus
 • ülesannete keerukus
 • alluvate omadused ja oksused
 • Siirmisvormid
 • Siirmisvõtted
 • Töökirjeldused, ametijuhendid ja siirmiskunst
 • üldised
 • isikukohased
 • Otsustamisõiguse keskendamine ja hajutamine
 • hajutamine
 • detsentraliseerimist
 • keskendatud
 • hajutatud
 • Mõjurid
 • kasvanud
 • paiknevad
 • püsiva ilme
 • muutuvates oludes
 • teabetöötlus
 • Tsentarliseerimine ja detsentraliseerimine
 • detsentraliseerituse
 • Tsentraliseerimise või detsentraliseerimise objektiivsed hindamisalused
 • MUUTUSTE JUHTIMINE, ORGANISASTIOONIKULTUUR
 • Muutuste olemus
 • Väliskeskkonnast
 • Sisemistest teguritest
 • ulatus
 • arengut
 • üleminekut ehk reorganiseerimist
 • ümberkujundamist
 • põhjustavad
 • objektiks
 • Muutmiskäik
 • Muutustele vastuseis
 • Levinumad põhjused muudatuste tõrjumiseks
 • Organisatsioonikultuur
 • olulisus
 • levik
 • tugevus
 • STRATEEGIA
 • Strateegia
 • Strateegia käsitlemise võimalused
 • Ettevõtte strateegiat mõjutavad olulised tegurid
 • protseduure, plaanide koostamise vorme ja ajakava
 • Viis põhivõimalust strateegia väljatöötamiseks
 • Konsultandid
 • rakendavad kindlat metoodikat ja kogemusi
 • Strateegia kolm põhimõttelist suunda
 • Strateegiline juhtimine
 • strateegiline juhtimine
 • Strateegia elluviimise tegevused
 • eelised
 • selged eesmärgid
 • arengutendentsid
 • ressursside kontsentreerimiseks
 • järjepidevust
 • Intellektuaalne kapital ja tema struktuur
 • Lisa
 • Juhtimine, valitsemine, haldamine, sidustamine
 • Juhtimise objekt ja eeldus

Kommentaarid (2)


eliksiir: Tundub, et osad pidid on puudu ja vägagi lahtine konspekt.
13:50 15-12-2009

Heino Pärn: Hea ja põhjalik materjal
12:41 16-07-2011


Sarnased materjalid

30
doc
34
docx
105
doc
30
docx
9
doc
17
pdf
40
docx
25
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto