Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Nimetu (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis tüüpi raamatud on aimeraamatu sugulased ?
 • Mis on tähtpäevaraamatud ?
 • Missugused raamatud räägivad nõidadest ?
 • Milliste tuntud lastelaulude või luuletuste põhjal on tehtud multifilimid ?
 • Mis tuleb paremini esile raamatus, mis filmis ?
 • Missugused on lastele mõeldud rahvalaulu liigid ?
 • Missugused raamatud sobivad lastele vanuses 6-18 kuud ?
 • Missugused raamatud sobivad lastele vanuses 1-2 aastat ?
 • Missugused teemad on väikelastekirjanduses valdavad ?
 • Mis teeb keeruliseks lastekirjanduse mõiste määratlemise ?
 • Mis on kirjandus ?
 • Mille poolest erineb lastekirjandus täiskasvanukirjandusest ?
 • Missugune on lastekirjanduse liigitus huvieelistuste alusel ?
 • Missugused luuletekstid liigituvad lasteluule alla ?
 • Mis on iseloomulik nüüdislasteluulele ?
 • Miks on muinasjutud olulised lapse jaoks ?
 • Missugused on raamatud, milles peategelaseks tüdruk ?
 • Missugused on raamatud, milles peategelaseks poiss ?
 • Missugused rahvausvaheliselt tuntud lastekoomiksid on eesti keeles saadaval ?
 • Millega lapse huvi äratada ?
 • Mis raamatus haarab ?
 • Mida raamat õpetab ?
 • Millega lapse huvi äratada ?
 • Mis raamatus haarab ?
 • Mida raamat õpetab ?
 • Millega lapse huvi äratada ?
 • Mis raamatus haarab ?
 • Mida raamat õpetab ?
 • Millega lapse huvi äratada ?
 • Mis raamatus haarab ?
 • Mida raamat õpetab ?
 • Millega lapse huvi äratada ?
 • Mis raamatus haarab ?
 • Mida raamat õpetab ?
 • Millega lapse huvi äratada ?
 • Mis raamatus haarab ?
 • Mida raamat õpetab ?
 • Millega lapse huvi äratada ?
 • Mis raamatus haarab ?
 • Mida raamat õpetab ?
 • Mis nad nt apelsinidega teevad ?
 • Millega lapse huvi äratada ?
 • Mis raamatus haarab ?
 • Mida raamat õpetab ?
 • Mida lood nendes raamatutes võiks lastele õpetada ?
 
Säutsu twitteris
LASTEKIRJANDUS . SHHI.02.025. EKSAMIKÜSIMUSED .
Definitsioonid
aimekirjandus- populaarteaduslik kirjandus e teabekirjandus. Kirjandus, mis tutvustab üldarusaadavalt ja huvitavalt teaduse saavatusi ning probleeme.
alltekst -
kirjanduslikus tekstis sisalduv varjatud, juurdemõeldav, nn ridadevaheline mõte. Allteksti mõistab vaid asjasse pühendunud lugeja. Ka lastekirjandus sisaldab allteksti, mida tänane lugeja enamasti selgituseta ei mõista.
autoriraamat-
raamat, mille teksti ja illustratsioonid on loonud üks ja sama isik. Levinuim mudel on kunstnikust kirjanikuks (Edgar Valter , Piret Raud).
ballaad -
Dramaatiliste elementidega lüroeepiline luuletus , mida on sageli ette kantud lauludes. Kujutatakse ebatavalisi, traagilisi või heroilisi sündmusi, ainet leitakse ajaloost (müütidest, muistenditest, legendidest). Keskendub ühele dramaatilisele ja pingestatud sündmusele, on emotsionaalne, sünge, tihti traagilise lõpuga. Nt: Ellen Niit , Marie Underi looming
fantaasiakirjandus -
kirjandusteosed, mis sisaldavad ebareaalseid või üleloomulikke elemente, imepäraseid tegelasi või sündmusi, käsitlevad igapäevamaailma probleeme metafooriliselt. Puudub üksmeel selle definitsioonis, kuna fantaasiakirj. ebaühtlane kirjandusvaldkond. Esimeseks peeti ,, Alice Imedemaal ” I. Carrolli. Kitsamalt legendaarsel või mütoloogilisel ainestikul põhinevad teosed. Seostub rohkem minevikuga kui tulevikuga.
gradatsioon-
ehk astendus, intriigi arengu järk- järguline intensiivistamine, pinevuse astmeline tõus. Levinud muinasjuttudes ja ballaadides.
kunstmuinasjutt -
ehk autorimuinasjutt. Muinasjutt , mis on loodud kindla autori poolt. (Alice)
koomiks-
teksti ja pilti ühendav narratiiv , mis koosneb järjestikustest omavahel süžeeliselt seotud pildiridadest, mis on varustatud mullidesse paigutatud tekstiga . Peamiselt ajalehtedes, aga on ka raamatuid. ( Miki Hiir , Tom ja Jerry ).
lasteentsüklopeedia-
lühikese ja informatiivse tekstiga ning võimalikult natuurilähedaste piltidega teos, mille pearõhk sageli illustratsioonidel.
lastekirjandus-
spetsiaalselt lastele suunatud kirjandus, kitsamas tähenduses täiskasvanute poolt lastele loodud ilukirjandus.
muinasjutt-
eepika žanr , rahvauskumustel, müütidel või vabal fantaasial rajanev meelelahutuslik või õpetliku sisuga lugu, mis erinevalt muistendist ei pretendeeri usutavusele.
muistend -
tõestisündinud loona esitatud lühike rahvajutt, mis on seotud kindla koha, isiku või sündmustega. Enamasti lisandub faktidele fantaasia .
mütoloogia -
1. Ühe rahva müütide, muistendite, usundite kogum. 2. Müüditeadus, müütide süstemaatilise kogumise ja uurimisega tegelev teadusharu, mis teeb järeldusi kultuuri olemuse kohta ja uurib mõttemallide kujunemist.
müüt-
religioosse pärimuse liik, põlvest põlve edasi kanduv usulise tähendusega fantastiline lugu, mis seletab maailma olemuslikke nähtusi ja nende teket. Räägib jumalatest, üleloomulike võimetega sangarite, hõimu ja rahva esiisade kangelastegudest, inimkonna tulevikust .
narratiiv-
ehk lugu. Jutustus toimunust, sündmuste esitamine ajalises järjekorras kas suuliselt või kirjalikult. Üldiselt on igasugusel tegevust edasi andval tekstil, müüdil, muinasjutul, ilukirjandusel, ajalooraamatul, filmil jne, narratiivne ülesehitus.
valm-
lühike, õpetliku sisuga mõistujutt või luuletus, kus peamiselt antakse inimese kuju ja omadused loomtegevuste kaudu. Kujutatakse iseloomujooni ja käitumist. Loomad kujutavad erinevaid inimtüüpe, nt hunt julm. Iseloomulik moraal / elutarkus valmis alguses või lõpus eraldi välja tooduna. Nt: J. Tamm, M. Raud.
õhtujutt ehk unejutt - traditsioonilises vormis lugu, mis esitatakse lapsele enne magaminekut rituaali osana ning selle eesmärk on toetada lapse keelelist ja sotsiaalset arengut. On rahustav, lühike ja toetab arengut.
Eesti aimekirjanduse areng ja teemad 20. sajandi II poolel ja 21. sajandi alguses
Murrang toimus 1960- ndatel aastatel, kui ilmusid Beekmani, Puki , Kiige jt. Raamatud paberi valmistamisest, lugemishügieenist, aia- ja põllutaimedest. Kümnendi tähelepanuväärsemaid teoseid oli M. Mägeri ,, Linnud rahva keeles ja meeles”. 1970- 80-ndad aastatel mitmekesistus laste tarbeks kirjutatud aimekirjanduse sisu. Rohkelt käsitleti loodusteemat ( Rein Saluri ,,Mudilaste loomaraamat”, Fred Jüssi,,Rebasetund”). Ilmusid tervishoidu, geneetikat ja seksuaalkasvatust käsitlevad teosed (M. Johanson ,,Kuidas ma maailma tulin”. Linnastumine ja sellega seotud liiklusprobleemid tõstsid huvikeskmesse H. Taidre käsitluses. Ajaloo ja ammustest aegadest kirjutas lastele H. Palamets ,,Vanaaja kultuurist ja olustikust”. Tähelepanu äratas ka Tiia Toometi raamatud ,,Vana aja lood” ja ,,Kodused asjad” ning T. Viirandi ,,Kunstiraamat noortele”. Ilmus neljaköiteline õpilastele mõeldud entsüklopeedia ENEKE .
20. Sajandi lõpul ja 21. Sajandi alguse aimekirjandust iseloomustab tõlkeraamatute suur osakaal, ka multifilmi tegelaste raamatud nt Puhh . Lasteni jõudsid erinevad loodus,- geograafia,- teadus jm teatmeteosed. Tõlgitud aimeraamatud ilmuvad enamasti sarjadena nt Silmaring . Kaasaaegse algupärase aimekirjanduse eredatekst näideteks on E.- M. Ja T. Tali ,, Aastaring Maarjamaal ”, E. Koffi ,,Kust tulevad vastused?”
Mis tüüpi raamatud on aimeraamatu sugulased? –õpperaamatud –tegelusraamatud – laulikud –fantaasiaraamatud.
Mis on tähtpäevaraamatud? Nimetage näited. Tähtpäevaraamatud on raamatud, mis käsitlevad erinevaid eesti ja lapse isiklikke( sünnipäev ) tähtpäevi. Näiteks I. Imbi Muhel „Meie lapse jõuluraamat“ „Meie lapse lihavõtteraamat“„Meie lapse sünnipäevaraamat“ „Meie lapse käitumisraamat“. Ene- Maris ja Tarmo Tali „Tähtraamat. Aastaring Maarjmaal“
Nimetage raamatuid (+autorid), milles lastele tutvustatakse minevikku , tervisekäitumist, kombeid
Minevik : Tiia Toomet „ Kaltsutitt ja puuhobune“, „Nukuraamat“, „Suur karuraamat“, „Vana aja koolilood “, Leelo Tungal „Juku, Kalle ja kottermann Tallinnas“, Kadri -Rutt Hahn „Tallinna vanalinn ehk kõnelused kummitusega“ Tervis: Mall Johanson „Kuidas ma maailma tulin“, Harri Jänes
„Hambaharja lugu“„Seebi seiklused “„Katrini taskurätikud“, Urmas Lennuk„Sööärasöö!“ Kuulo Kutsar,,Mõmmikute pere lood”. Kombed: I. Muhel.,,Meie lapse käitumisraamat”, ,,Mina teiste seas” R. Kasser ,,Lahediku käitumiskool”.
Nimetage raamatuid (+autorid), milles lastele tutvustatakse loodust, inimese ja looduse suhet.
Loodus(loomad): Rein Saluri „ Koduloomad “ „ Konnad ja maod “„Linnud”„ Metsloomad “ Miriami ja kalad , Miriam ja lilled( Teet Kamarik).
Nimetage raamatuid (+ autorid), milles on tegelasteks nukud ja mänguasjad. Miks mänguasjad lastega räägivad?
I. Truupõld ,,Rohelise päikese maa.” E. Raud ,, Sipsik .” I. Maran ,,Londiste” Siim sai endale mänguasja- elvandi Londiste, kellega toos tehakse toredaid asju. Milne ,, Karupoeg Puhh”. Rääkivad mänguasjad on raamatutes selleks, et lapsed saaksid ka oma fantaasiavõimet arendada ning ehk kinnitust, et selline asi on normaalne. Näiteks nelja-aastase lapse mõttemaailm on väga fantaasiarikas ja seetõttu mängivad nemad igapäevaselt nukudega nii, et nukud räägivad. Seostatakse reaalsus ja fantastilisus.
kelle lõi elavaks Anu vend. Elavad mänguasjad aitavad lastel leida tuge ja turvalisust ning peletada
igavust näiteks üksiolemisel ei tunne laps ennast nii üksi. Mänguasjad räägivad lastega, kuna lapsed on nii
kiindunud nendesse ja vahel ka selle pärast, et mänguasi on nii suure hoole ja armastusega valminud.
Missugused raamatud räägivad nõidadest? Nimetage vähemalt 5. Mille poolest võivad nõiad raamatutes erineda? Esitage vähemalt kolm erinevust.
Otfried Preussler ,,Väike nõid”- nõid võib olla hea.
Oskar Luts ,, Nukitsamees ”- nõid on halb, kimbutab lapsi, hoides Itit ja Kustit vangistuses .
Kalju Kangur ,,Timbu- Limbu ja kaval kääbus ”- nõid kuri, jube.
Saksatamm ,,Võlur Sinku- Vinku ja nõiatrall”- Piia- Miia mängumaal nõiamoorid, kelle nõidumised alati viltu lähevad.
P. Sauter ,,Lasteraamat”- 2 nõida, kelleks on tavalised inimesed.
Nimetage fantaasiaraamatuid (+autorid), milles on tegelasteks loomad
Põldma ,,Lepatriinude jõulud .” H. Käo ,,Kusagil mujal.”
Nimetage eesti lasteraamatuid (vähemalt 5), mille põhjal on tehtud multifilm (teada ka filmi režissööri).
* E. Raud ,, Naksitrallid ” R: Avo Paisik. *Huviline filmikaamera R: Ants Kivirähk * Silvia Väljal ,,Jussikese seitse sõpra” R: H. Pars . *Ellen Niit ,,Suur maalritöö ”R: A. Järvine.*Aino Pervik,, Kunksmoor ” R: H. Pars.
Milliste tuntud lastelaulude või luuletuste põhjal on tehtud multifilimid? A. Dahlberg „Mutionu pidu“ („Laululood“), režissöör : Valter Uusberg . A.Grenzstein „Uhti, uhti uhkesti“, režissöör: Heino Pars. E. Niit „Krõll“, režissöör: Elbert Tuganov.
Võrrelda Miriami peitusemängu lugu raamatus ja multifilmis. Mis tuleb paremini
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Nimetu #1 Nimetu #2 Nimetu #3 Nimetu #4 Nimetu #5 Nimetu #6 Nimetu #7 Nimetu #8 Nimetu #9 Nimetu #10 Nimetu #11
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 11 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-01-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 9 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor kiissu Õppematerjali autor

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

134
docx
Lugemispäevik
62
docx
Kirjanduse lõppueksami materjalid
14
doc
Lastekirjanduse eksamiküsimuste vastused
174
doc
Kirjanduse mõisted A-Z
0
docx
V-Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat
82
doc
KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017
112
doc
12-klassi kirjanduse lõpueksami koolieksami piletite põhjalikud vastused
99
doc
11-klassi kirjanduse eksami konspekt- raamatu kokkuvõtted

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun