Nimede käänamise reeglid - sarnased materjalid

käänamine, koma, nimetuletis, nimede käänamine, moodustamine, nimetuletiste moodustamine, tüvevokaal, käändelõpud, võõrnimede käänamine, kohanimi
Nimede käänamine
2
doc

Nimede käänamine

Nimede kasutamine ja võõrnimed • Ametlikus kontekstis tuleb asmtevahelduslikel perekonnanimedel säilitada nimetav kuju • Kui nimi lõppeb vokaaliga siis lisatakse vaid käändelõpp • Kui nimi lõppeb konsonandiga, siis tuleb kõige pealt lisada i ning seejärel käändelõpp alaleütlev A. Kuusepuu Kuusepuule K. Nõgu Nõgu'le T. Mäg...

Eesti keel - Keskkool
53 allalaadimist
Võõr nimede käänamine
2
docx

(Võõr)nimede käänamine

NIMEDE KÄÄNAMINE 1. Nimede käänamisel lisatakse käändelõpud nime algkujule kui see on võimalik. Mägi Paju Lagi Mägi Paju Lagi Mägit Paju Lagit Mägisse Pajusse Lagisse Nimi lõpeb vokaaliga ja käändelõpu lisame vokaalile. 2. Ne-lõpulised nimed käänduvad nagu vastavad sõnad. Rebane Puine Rebase ...

Eesti keel - Keskkool
22 allalaadimist
Kordamine eesti keele eksamiks
22
doc

Kordamine eesti keele eksamiks

...294686505 h 11 l Toc294686506 LÜHENDAMINE Toc294686506 h 11 l Toc294686507 Keeled ja keelkonnad Toc294686507 h 12 l Toc294686508 Keeled Toc294686508 h 12 l Toc294686509 Eesti mured Toc294686509 h 12 l Toc294686510 Keelkonnad Toc294686510 h 13 l Toc294686511 Nimede käänamine Toc294686511 h 13 l Toc294686512 Nimede kasutamine ja võõrnimed Toc294686512 h 13 l Toc294686513 Võõrnimede käänamine Toc294686513 h 14 l Toc294686514 Võõrnimedest tuletamine ja võõrnimede käänamine Toc294686514 h 14 l Toc294686515 Lühendid ja nende reeglid Toc294686515 h 15 l Toc294686516 Tuntumad lühendid T...

Eesti keel - Keskkool
126 allalaadimist
Valemid lahendatud
77
xls

Valemid lahendatud

Tiitel Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Tõõ Andmed ja valemid Üliõpilane Õppemärkmik Õppejõud J Vilipõld Õpperühm MASB11 Palun täitke tühjad lahtrid Sisukord Harjutused Ülesanded Andmete tüübid Excelis Kolmnurga karakteristikud Valemid ja avaldised Prisma silinder Funktsioonid Arvvalemid Arvandmed avaldised ja funktsioonid Ruutvõrrand Aadressite ja nimede kasutamine valemites Intressi arvutamine Arvavaldised tehete prioriteedid funktsioonid Pall Minirakendus Detailike ülesande püstitus Ideaalne inimene Minirakendus Detailike aadresside kasutamine Viktoriin 2 Minirakendus Detailike nimede kasutamine Pildi hind Lisad Loogikaandmed avaldised ja funktsioonid Nimede määramine ja kasutamine Võrdlused ja loogikatehted Valideerimine sisendandmete kontroll IF funktsioon Pöördülesanne Funktsioonid Matemaatikafunktsioonid Palk & Kauba hind Teks...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
229 allalaadimist
Eesti keel 11kl üleminekueksamiks kordamine
10
wps

Eesti keel 11kl üleminekueksamiks kordamine

...e." *Kohanimed Kirjutatakse Läbiva Suurtähega, v.a. nimetus.(nt.Pirita klooster, Suure Vankri tähtkuju) ? Erandid:tõusva päikese maa, tuhande järve maa, suur lomp, Emajõe Ateena,Neevalinn, Metsik Lääs,Must Mander,Vana Maailm,Igavene Linn,Roheline Mander, tsaari Venemaa, kodusõja Ameerika, muinas-Eesti,Napoleoni Prantsusmaa, unistuste Pariis Asutuste nimetused: ? ? 2.Võõrnimede käänamine Tuleb lähtuda nime hääldusest,mitte kirjapildist.(nt.Chopin(šopään):Chopini(šopääni)) *Kui võõrnime lõpus on nn.tumm vokaal(täish.mida ei hääldata)lisatakse om.käände tüvevokaal ning sellele lisanduvad käändelõpud ülakoma abil.(nt.Cambridge´i ülikool) *Kui nime lõpus on tumm konsonant,siis lisatakse ülakoma abil ainult käändelõpud. (nt.Godot´ ootamine, luges "Isa Goriot´d", A.Dumas´le) 3.Nimetuletiste moodustamine Nimetuletis kirjut.väikese algutäh...

Eesti keel - Keskkool
218 allalaadimist
11 klassi tasemetöö
8
doc

11 klassi tasemetöö

...23 400 303,5) e) numbrile ei maksa lisada käändelõppe ega järgarvsõna liidet -nda, kui seda ei nõua selgus(Eriti külm talv oli 1943. aastal. Talv oli eriti külm 1943-ndal.) f) lauset ei maksa alustada numbritega, kui eelnev lause lõppeb numbriga. 14. ik- lõpuliste sõnade käänamine.(õp lk 101) Nimetav ohtlik toorik imelik tikk Omastav ohtliku tooriku imeliku tiku Osastav ohtlikku toorikut imelikku tikku Mitm omastav ohtlike toorikute imelike ----- Mitm osastav ohtlikke toorikuid imelikke tikke 15. tsitaatsõnad Tsitaatsõnad on omakeelses tekst...

Eesti keel - Keskkool
132 allalaadimist
Eesti keel - lõpuarvestuseks
9
doc

Eesti keel - lõpuarvestuseks

Eesti keel, arvestustööks, Ide Pihlak OT109, mai 2011 EESTI KEEL – KORDAMISEKS 1. LÜHENDID 1.1 Lühendites üldjuhul punkti ei kasutata. 1.2 Kui lühend langeb kokku mõne sõnaga, piisab sisepunktist, näit: e.m.a ; k.a 1.3 Kui liitsõna lühendatakse nii, et jääb alles esimese sõna iseloomulik osa, siis tuleb kautada sidekriipsu, näit: sots-dem ; maj-teadlane 1.4 Kui lühendatav sõna või fraas algab suure tähega, siis tehakse sellest suurtähtlühend, näit: ÜRO ; AK; TLÜ 1.5 Ladinakeelsed lühendid alati punktiga, näit. C.V. 1.5.1 ERANDIKS 1.5 puhul on NB ja ca, kuna need on muutunud “märgiks” 1.6 Kui lühendatav sõna või fraas algab väikese algustähega, siis tehakse sellest väiketähtühend, näit: jne ; st ; nn 1.7 ERANDID 1.6 punktist on traditsioonidele toetudes 1.7.1 nädalapäevad : E; ...

Eesti keel - Tallinna Majanduskool
55 allalaadimist
Eesti keele vormiõpetuse eksamiks kordamine
22
doc

Eesti keele vormiõpetuse eksamiks kordamine

1. Morfoloogia mõiste ja uurimisvaldkond - grammatika osa, õpetus sõnade ehituse ja muutumise kohta sõna vormilistest koostisosadest e morfeemidest lähtudes. Morfoloogia keskendub sõnavormidele – nende moodustamisele ja funktsioonide analüüsimisele. Morfoloogia uurimisvaldkonda kuulub sõnamuutmise ja grammatiliste kategooriatega seonduv. 2. Morfoloogia põhimõisted (sõna, morfeem ja selle liigid, morf, allomorf, morfofoneem, morfoloogiline sünonüümia ja homonüümia, paradigma, markeeritus, grammatiseer...

Eesti keel - Tartu Ülikool
297 allalaadimist
Eesti keele reeglid
9
doc

Eesti keele reeglid

...dus fonoloogia-uurib häälikute kasutamist keeles morfoloogia-keele vormi õpetus süntaks-teadus,mis uurib sünadest lausete moodustamist fonotaktika-määrab,millised häälikujärjendid on keeles lubatud ja millised mitte palatalisatsioon-peenendus,mis on tingitud naaber häälikutest võõrhäälikud on häälikud,mis esinevad vaid võõrsõnades,võõrtähed esinevad võõrsõnades,tsitaatides,võõrapärastes pärisnimedes. Silp-silp on väiksem kõnes esinev hääldusüksus jagunevad lühikesteks ja pikkadeks silpideks,pikkad omakorda lahtisteks ja kinnisteks. välde- I välde on lühikese silbi pikkuse tinglik nimetus ka-la,ko-li II välde on pika silbi pikkuse tindlik nimetus lau-lu,koo-li III välde on erinev I ja II, mis tulenevad lihtsalt silbi ehituse iseärasusest lau-lu,koo-li Täishäälikud e Kaashäälikud e konsonandid vokaalid, on kõik L, m, n, r, j, v, h, s, k/g, p/b,...

Eesti keel - Keskkool
50 allalaadimist
Inglise keele reeglid
17
doc

Inglise keele reeglid

................................................................................8 Prefiksid ehk eesliited.....................................................................................................8 Sufiksid ehk järelliited.................................................................................................... 9 Artikkel the pärisnimedega...........................................................................................10 Artikkel the geograafiliste nimedega............................................................................10 Artikkel a, an.................................................................................................................10 Otsekõne – Direct speech..............................................................................................11 Kaudkõne – Reported speech..................................

Inglise keel - Keskkool
195 allalaadimist
Mitmuse osastava moodustamine
1
docx

Mitmuse osastava moodustamine.

Mitmuse osastava moodustamine. Reegel Vokaali/lõp Näide u muutus Kui ainsuse osastava lõpus on - t, – t > - id Masinat - masinaid mitmuse osastav + -id raamat, vihik, ehe, töötu, uuring, ratas. Kui ainsuse osastava lõpus on - t, Ains. om Lennuki t - lennukeid mitmuse osastav ains om (-i>-e) + -id (i>-e) + -id kollane, arvuti, eksam, kampsun, korter, pliats. Kui ainsuse osastava lõpus on - d, ning - d > -id Tööd - töid. sõna koosneb ühest silbist, siis mitmuse Pu...

Eesti keel - Põhikool
85 allalaadimist
Kordamine sõnamoodustuse eksamiks
4
docx

Kordamine sõnamoodustuse eksamiks

Arbitaarsed sõnad - kokkuleppelised: maa, mets, vihm, lumi, suur, elama, jooma, sööma Motiveeritud sõnad – nimetamise aluseks seos mingi teise sõnaga või nähtusega: maanaine, maamees, metsloom, metslane, lumelinn, lumivalge. Sõnamoodustus tegeleb põhiliselt motiveeritud sõbade analüüsi ja kirjeldusega. Sõnamoodustuse analüütiline e staatiline aspekt – kirjeldatakse keeles olevate sõnade moodustusstruktuuri (millistest osadest sõnad koosnevad, mis reeglite järgi on osad omavahel ühendatud). Sõnamo...

Eesti keel - Tartu Ülikool
78 allalaadimist
Eesti teatri ajalugu 1940-aastast tänapäevani
37
doc

Eesti teatri ajalugu 1940. aastast tänapäevani

... Tiina Saluvere Näitlejate kohta tuleb seminaris ettekanded. Eksami võib kohe pärast loenguid teha. Näidendid kõik läbi lugeda, tuleb test või KT. Lugeda J. Rähesoo „Eesti teater“ 2011 (see uus raamat!) Teatriajaloo allikad: • Trükiallikad (arvustused, kavalehed, intervjuu, jne) • Käsikirjalised allikad (lavastaja märkmed, kirjavahetused, koosolekute protokollid) neid võib leida teatri- ja muusikamuuseumist/kirjandusmuuseumist + teatrite enda arhiivid • Suulised allikad (küsitletakse kedagi) • Auvised e audiovisuaalsed allikad (videosalvestused) • Isiklik vaatajakogemus + teooria – - - süntees, tõlgendus T. Postlewait „Ajalookirjutus ja teatrisündmus“; E. Fischer-Lichte „Teatrihistorigraafia.“; - L. Epner „Valitud artikleid teatriuurimisest“ M. Tamm „Kuidas kirjutatakse ajalugu“ T. Karjahärm „Ajaloolase käsiraamat“ ISESEISVAD TÖÖD: ...

Eesti teatri ajalugu - Tartu Ülikool
63 allalaadimist
ÕIGEKIRJUTUS - numbrite kirjutamine
6
docx

ÕIGEKIRJUTUS - numbrite kirjutamine

ÕIGEKIRJUTUS numbrite kirjutamine Ajavahemiku väljendamisel algus- ja lõppkuupäevaga on järgmised võimalused: Näitus on lahti 5.–26. mail = 5.–26. maini = 5. kuni 26. maini. (NB! Arvude vahel on mõttekriips.) Kahe järjestikuse päeva puhul on lisavõimalus: Näitus on lahti 5. ja 6. mail. 5 grammi on lühemalt 5 g (tühikuga), mitte „5gr”. Majutuskohas on üheinimesetuba (kokku), sobib ka ühetuba (nagu spordis kahepaat, ühekelk), ent ei sobi kirjutada „1-inimesetuba”. Võib kirjutada kas 20aastaselt või 20-aastaselt. Võib kirjutada 1980. ...

Eesti keel - Põhikool
12 allalaadimist
Eesti keele reeglid
23
doc

Eesti keele reeglid

...em. Praktiliselt kogu tootmises kasutatav lämmastik eraldub loodusesse. > Peaaegu kogu tootmises kasutatav lämmastik eraldub loodusesse. * Põhimõtteliselt > üldiselt; selle võib lausest ka välja jätta. Põhimõtteliselt ma lähen koju. > Ma lähen koju. * Reeglina > tavaliselt, harilikult, üldiselt. Reeglina ma tõusen pool seitse. > Tavaliselt ma tõusen pool seitse. Rinnastus. * Kaheosalistes nimetustes ja nimedes, kus sidekriipsu kasutatakse ja asemel, tuleb käänata mõlemaid osi: sekretär-asjaajajale > sekretärile-asjaajajale, Tallinn-Tartu maantee > Tallinna-Tartu maantee, Molotov-Ribbentropi pakt > Molotovi-Ribbentropi pakt * Kui sidekriipsul ja väärtust ei ole, siis käändub vaid järelosa: Tiit-Reinule, Grünthal-Ridalast. H 19. Väljajätt. * Linn, kus on hea olla ja tulla. > Linn, kus on hea olla ja kuhu on hea tulla. H 20-21. Relatiivlause. * Kui kollektiivi või asutust käsi...

Eesti keel - Tartu Ülikool
91 allalaadimist
Eest keele struktuuri põhimõisted
2
docx

Eest keele struktuuri põhimõisted

...edasiandmiseks. • Märgisüsteem on märkide ja reeglite hulk, mille abil saab lihtsamatest kirjamärkidest moodustada keerukamaid. • Polüseemia on nähtus, mille puhul sõnadel on mitu teineteisega tihedasti seotud tähendust. • Homonüümia on nähtus, mille puhul kahel keelemärgil on samakõlalised tähistajad. • Sünonüümia on nähtus, mille puhul ühel tähistataval on mitu erinevat tähistajat. • Konsonandid on sulg- ja ahtushäälikud. • Foneetika on teadus, mis uurib häälikute füüsikalisi omadusi. • Fonoloogia on teadus, mis uurib häälikuid kui keeleüksusi. • Foneem on hääliku kujund. • Silp on väikseim kõnes esinev hääldusüksus. • Silbi tuum on täishäälik või täishäälikuühend. • Lühike on silp, millel puudub lõpp ja tuumas on üks täishäälik. • Pikk on silp, millel on olemas silbi lõpp või mille tuumas on kaks täishäälikut. • Kõnetakt on keele väikseim rütmiük...

Eesti keel - Keskkool
76 allalaadimist
10-klassi eesti keele kordamine
7
doc

10. klassi eesti keele kordamine

Eksamiküsimused 10. klass, eesti keel 1. Keele ülesande! • Teadete edasi andmine või vastuvõtmine • Keele abil mõjutatakse inimesi ( meedia, poliitika, reklaam) • Tunnete väljendamine (kirja kirjutamine) • Ühel sõnal mitu tähendust (hunt- hallivatimees, irvhammas, kriimsilm, metsakutsa) • Kontaktide loomine ja hoidmine ( tere, tsau, tervist, jou) • Mõtlemisvahend • Kuuluvuse väljendaja • Keelega saab mängida ( alias, ristsõnad, sudoku) 2. Keele struktuur! Lausemoodustus Vormimoodustus Sõnavara Häälikusüsteem 3. Keelemärgi mõiste ja olemus! • Keelemärk- sümbol, mida kasutatakse keeles tähenduste edasiandmiseks • Et keeleärk saaks informatsiooni edasiandjana toimida,...

Eesti keel - Keskkool
192 allalaadimist
10 klassi eesti keele grammatika
5
docx

10.klassi eesti keele grammatika

2) Keelemärk ja leksikaalsed suhted – Keelemärk on kokkuleppeline sümbol, mida kasutatakse keeles tähenduste edasiandmiseks. Keelemärgil on kaks poolt: tähistaja ehk häälikujärjend ja tähistatav ehk objekt ise. ? Onomatopoeetilised sõnad- sõnad, milles tähistaja ja tähistatava vahel valitseb motiveeritud seos. Nt. Sulisema, vulisema. ? Sünonüüm-samatähenduslik sõna nt. Karu, mesikäpp. ? Autonüüm-vastastähenduslik sõna nt. Ilus-kole 1. Homonüüm- erineva tähendusega sõna, mis on sarnase kirjapildi või hääldusega. 1. Jaguneb: -homograaf-sama kirjapilt, erinev hääldus näiteks palk-mida makstakse ja palk nagu ...

Eesti keel - Keskkool
62 allalaadimist
Vee Zooloogia
33
doc

Vee Zooloogia

...rvid ja aju 4. Loomariigi süsteemi ühikud (taksonid), nende hierarhia, näited igalt tasemelt Riik (regnum, kingdom, ???????) Hõimkond (phylum, ???) Klass (classis, class, ?????) Selts (ordo, order, ?????) Sugukond (familia, family, ?????????) Perekond (genus, ???) Liik (species, ???) [Vajaduse korral ka: alamliik (subspecies, ??????); ülem- perekond (supergenus, ??????) jne.] 5. Loomade teaduslike nimede moodustamine liigi, perekonna, sugukonna ja kõrgemate rühmade tasemel. Seltsil lõpp -lised, tead. k. vaba Sugukonnal lõpp -lased, -dae Alamsugukonnal -lased, -nae Perekonnal nimisõna ainsuses Liigil kaheosaline nimi (binoomen): perekonnanimi + liigitäiend (epiteet). Epiteet on kas nimisõna või omadussõna; viimane ühildub perekonnanimega grammatilises soos. Epiteet on väikese algustähega. Võib lisada veel autori nime ja aasta (nende vahel koma). Alamliigil on ...

Vee elustik - Eesti Maaülikool
58 allalaadimist
Võrdlusastmed ja lühike mitmuse osastav
3
doc

Võrdlusastmed ja lühike mitmuse osastav

Lühike mitmuse osastav Mitmuse osastava tüvevokaal sõltub ainsuse omastava(osastava) tüvevokaalist: palli - palle -i ? -e taime - taimi -e ? -i kannu - kanne -u ? -e kala – kalu -u külma – külmi -a -i ??? tühja - tühje -e a-tüveliste sõnade mitmuse osastava tüvevokaal sõltub omakorda sõna esimesest vokaalist. Seda aitavad meeles pidada järgmised laused: ...

Eesti keel - Põhikool
78 allalaadimist
10-kl eesti keele eksamiks kordamine
2
doc

10. kl eesti keele eksamiks kordamine

MÕISTED 1. Struktuur - erinevad keeleüksused, süsteemi osade vaheline seos (häälikud, käändelõpud; sõnu omavahel kombineerides saame lause) 2. Süsteem – häälikusüsteemi ülesanne on määratleda, milliseid häälikuid antud keel kasutab. Need võivad eri keeltes olla erinevad. 3. Keele struktuuri tasandid: ? semantika – tähendusõpetus ? süntaks – lausemoodustus ? morfoloogia – vormimoodustus (õiged tunnused ja lõpud) ? leksikoloogia – sõnavara ...

Eesti keel - Keskkool
50 allalaadimist
EESTI KEELE STRUKTUUR
27
doc

EESTI KEELE STRUKTUUR

Eesti keel - Keskkool
94 allalaadimist
Nimisõnade käänamine
25
ppt

Nimisõnade käänamine

Nimisõnade  käänamine      SAKSA KEELES JAGUNEVAD  NIMISÕNAD AINSUSES  KOLME  KÄÄNDKONNA VAHEL: ? Naissoost nimisõnade käändkond; ? Tugev käändkond; ? Nõrk käändkond; Naissoost nimisõnade  käändkond ? Nominativ ? eine Frau   ­   die Frau ? Wer? ? eine Katze  ­ die Katze  ? Was? ? eine Puppe  ­  die Puppe ? eine Klasse   ­ die Klasse ? eine See  ­ di...

Saksa keel - Põhikool
31 allalaadimist
Sissejuhatus eesti keele uurimisse
15
doc

Sissejuhatus eesti keele uurimisse

...ste märkimises. • Rääkis lõunaeesti keelt, peeti parimaks lõunaeesti keele tundjaks • 1888 „Paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele“ – rahvaluule kogumine. • 1886 doktoriväitekiri Helsingi ülikoolis 1864 „Lühike õpetus õigesti kirjutamisest parandatud viisi“ • Esimene õigekirjutuskäsiraamat • Pikad ja lühikesed häälikud, suur ja väike algustäht, pärisnimede õigekiri. • Tekitas diskussiooni. Grammatika normeerimine: • Esitas ettepanekuid oma ajalehes Eesti Postimees, EKS toetus. Ühendtegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine, genitiiviga liitsõnade tähenduserinebus, sõnavara rikastamine 8. Karl August Hermann (1851-1909) • 1880 doktoriväitekiri Leipzigis • 1889 TÜ eesti keele lektoriks. Mitmekülgne, kuid pinnaline. Huvi idamaiste jeelte vastu. Taotles lektorikraadi muutmist professuuriks. • 188...

- Tartu Ülikool
52 allalaadimist
Grammatika edasijõudnule
44
doc

Grammatika edasijõudnule

...d ja teatava sõnavara omandanud. Raamatus on piltlikul kujul, eelkõige tabelites, grammatiline materjal. Grammatikat on püütud esitada süsteemselt, teemade kaupa, andes konkreetse õpitava keelematerjali kohta seletusi Sulle ka emakeeles. Ühelt poolt rõhutakse reeglipärasust ning teiselt poolt tähtsamaid erandeid ja iseärasusi. Käsiraamatus on käsitletud järgmised teemad: 1. Nimisõna (sugu, arvukategooria, käänamine, eesõna ja nimisõna); 2. Omadussõna ( käänamine, omadussõna võrdlusastmed, lühivormid); 3. Määrus (võrdlusastmed, kasutamine); 4. Asesõna ( käänamine); 5. Tegusõna ( pöördkond, ajad, käskiv kõneviis, tegusõnade aspektid, liikumisverbid). 6. Kesksõna (vormid, käänamine) Raamat on mõeldud Sulle ainult abimeheks. Tegelik töö käib tunnis läbi praktilise tegevuse. Soovin Sulle edu! ...

Vene keel - Keskkool
165 allalaadimist
Soome keele käänded
3
odt

Soome keele käänded

...8. lahjakkaa/lle tytö/lle -lle allatiiv alalütlev 9. lahjakkaa/lla tytö/llä -lla, -llä adessiiv alaltütlev 10. lahjakkaa/lta tytö/ltä -lta, -ltä ablatiiv saav 11. lahjakkaa/ksi tytö/ksi -ksi translatiiv 7 P. Alvre, Käänamine. – Soome keele õpik isehakkajaile, Tallinn, 1971, lk 44-45. 8 T. Roos, I.Tamm, Käändsõna. – Puhutteko Suomea, Tallinn, 1981, lk 213-214. olev 12. lahjakkaa/na tytö/nä -na, -nä essiiv 13. ilmaütlev lahjakkaa/tta tytö/ttä -tta, -ttä abessiiv kaasaütlev** 14. - - komitatiiv viisiütlev*** 15. ...

Soome keel - Keskkool
298 allalaadimist
Saksa keele grammatikat
19
docx

Saksa keele grammatikat

Asesõnad ja käänamine XXX-AKK-DAT XXX-AKK-DAT mina-mind-mulle ich-mich-mir sina-sind-sulle du-dich-dir tema-teda-talle er-ihn-ihm (meessugu) tema-teda-talle sie-sie-ihr (naissugu) tema-teda-talle es-es-ihm (kesksugu) meie-meid-meile wir-uns-uns teie-teid-teile ihr-euch-euch...

Saksa keel - Keskkool
64 allalaadimist
Eesti keele suulise ja kirjaliku väljenduse õpetus
9
docx

Eesti keele suulise ja kirjaliku väljenduse õpetus

VÕÕRNIMEDE KIRJUTAMINE Võõrad isiku-, koha- jm nimed kirjutatakse nii nagu lähtekeeles. Võõrnimede käänamisel kasutatakse ülakoma, kui nimi lõpeb häälduses vokaaliga, aga kirjapildis konsonandiga või vastupidi. Nt Renault’ga, Joyce’ile, Balzacile, Sydneysse, Seattle’is, Dumas’le. TSITAATSÕNADE KIRJUTAMINE Tsitaatsõnad ja –väljendid on puhtvõõrkeelsed ning neid kirjutatakse nagu võõrkeeles, kust nad on võetud. Muust tekstist eristamiseks tuleb tsitaatsõnu kirjutada teises, nt k...

Eesti keel - Tartu Ülikool
115 allalaadimist
Valimi moodustamine
4
doc

Valimi moodustamine

...eks Tartu kooliõpilaste hulk, Eesti elanikkon, Aafrika riigid vms. Üldkogumit iseloomustab lõpmata palju iseloomulikke tunnuseid, mis on ühel või teisel viisil mõõdetavad. Õpilastel näiteks matemaatika hinne, silmade värv, kaal, sugu ; Eesti elanikkonnal sissetulek, poliitiline eelistus jne. “Nojah, noor pere ma tõesti ei ole, “ nõustus õpetaja Üte. “Aga kui nad uurivad, kes on 25 Eesti populaarsemat poliitika- ja riigitegelast, siis ma ju kuulun üldkogumisse. Miks nad ikkagi minu käest ei küsi ? Et arvamust teada saada, tuleb ju kõigi käest küsida, “ väitis ta vihaselt. Õpetaja Pluss lükkas kontrolltööd kõrvale. “Kujuta nüüd ette, et küsitakse läbi kõik Eesti elanikud. See päris palju aega ja inimesi, kes küstileksid. Nende arvamus, keda küsitleti päris alguses, võib küsitluse lõpus juba muutunud olla. Selle asemel moodustatakse valim. “ “Jälle kasutad sa sõnu, millest ...

Uurimistöö alused - Keskkool
25 allalaadimist
Maksunduse valdkonna mõisted
26
doc

Maksunduse valdkonna mõisted

MAKSUNDUS 1. MAKSUNDUSE VALDKONNA PÕHIMÕISTED: - Maksustamine – maksude kehtestamine või määramine - Makse – kohustuste täitmiseks või millegi eest makstav rahasumma - Maksudeklaratsioon – tulu-, käibe- või kaubadeklaratsioon, maksuaruanne või muu maksu suuruse arvutamiseks ettenähtud dokument, mille maksumaksja või maksu kinnipidaja on maksu- või tolliseaduse alusel kohustatud esitama maksuhaldurile. - Maksuhaldur – täidesaatva riigivõimu asutus, kelle ülesandeks on jälgida maksuseaduse täitmist. ...

Maksud - Tallinna Majanduskool
79 allalaadimist
Eesti asustuse kujunemine
8
pdf

Eesti asustuse kujunemine

Eesti asustuse kujunemine 12.märts Kõrtsid ja postijaamad. Eestimaa ja Liivimaa kubermangus 18.saj-20.saj alguseni. Ajalooline piiritlus. 18-20 saj. Alguseni. Tsaariaeg. Põhjasõjajärgselt kehtestatud Vene Impeeriumi Balti provintsid. Provintside vasallriigi staatus koos Balti erikorraga. Kõrtsi mõiste – endiaegne söögi- ja joogimaja. Kõrtsid kuulusid maaomanikele, kuulusid mõisnikele (mitte kõrtsmikele) – kõrtsmik oli vaid rentnik. Kindlasti tuleb vahet teha linnakõrtside ja maakõrtside vahel – linnakõrtsid on trahterid. Maakõrtsid olid teekäijate ja vooriliste kokkusaamise ko...

Eesti asustuse kujunemine -
60 allalaadimist
MRP ja Eesti-baaside leping-Eesti okupeerimine
6
doc

MRP ja Eesti, baaside leping, Eesti okupeerimine.

Kordamine. Eesti Teises maailmasõjas 1. MRP ja Eesti. Baltisakslaste ümberasumine Saksamaale. 23. augustil kirjutati Saksamaa ja Venemaa vahel alla MRP- le. Selle lepingu lisaprotokolliga jagati kahe suurriigi vahel ära ka Ida-Euroopa: Venemaale pidi minema Ida- Poola, Soome, eest,Läti ,Bessaraabia; Saksamaale jäid Lääne-Poola ja Leedu. Ka eesti levisid kuulujutud MRP lisaprotokolli kohta, kuid neid eelistati mitte uskuda. Eesti siseelus kujunes baaside ajal oluliseks sündmuseks baltisakslaste lahkumine. 6. oktoobril 1939. aastal mainis Hitler oma kõnes, et Ida- ja Kesk- Euroopas asuvad saksa rahvusgrupid paigutatakse ümber Saksamaale ning järgnev...

Ajalugu - Keskkool
291 allalaadimist
Majandustehingute näidised
13
docx

Majandustehingute näidised

... 5. Kingina saadud raha arvele võtmine Firma panagakontole laekus kingitus 10 000 EEK Deebet: Arveldusarve 10 000 EEK Kreedit: Muud äritulud 10 000 EEK 6. Raha eest kauba müük Firma müüs summas 12 000 EEK (10 000 EEK kauba eest + käibemaks 2000 EEK) ja raha laekus kassasse Deebet: Kassa 12 000 EEK Kreedit: Müügitulu 10 000 EEK Kreedit: Käibemaks 2000 EEK VÄLISVALUUTA ARVESTUS 7. Välisvaluuta ostmine pangast EEK-ides kahjumiga Firma ostis 2000 USD kursiga 1USD =17,5 EEK makstes panagakontolt 35 000 EEK. Eesti panga päevakurss oli 1 USD=16 EEK, seega 2000 USD=32 000 EEK Deebet: USD pangakonto 32 000 EEK Deebet: Muud ärikulud 3000 EEK Kreedit: Arveldusarve 35 000 EEK 8. Välisvaluuta ostmine panagast EEK-ides kasumiga Firma ostis 4000 USD kursiga 1 USD=15 EEK (praktikas harva esinev olukord), makstes panagakontolt 60 000 EEK. Eesti panaga päevakurss oli 1USD=16 EEK. Seega 4000 USD=64 000 EEK. Deebet: USD Pan...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
71 allalaadimist
Eesti riik ja ühiskond eksami konspekt
28
docx

Eesti riik ja ühiskond eksami konspekt

...d kohanevad indiviidide soovidele, kuidas nad mõjutavad indiviide? Institutsioonide efektiivsuse uurimine. Loeng II: 20ndad ja 30ndad Eesti poliitikas(Institutsionaalne lähenemine) Demokraatlikuse tahud Eesti ühiskonnas • Rahva osalus oli(ja samas on) demokraatlikkuse näitaja • I riigikogu valimised – 1920. Valimisosalus 72,2 % • Kõrgeim osaluse näitaja valimistel 1926, kui valijaid oli 73,1 % • 1920-1938 oli keskmine valimisosalus ligikaudu 2/3 + natuke • Praegu on parlamendi valimiste keskmine osalus u 60 % (Europarlamendi valimiste osalus viimati 44% ning 2004 ainult 27 %) Rahvahääletus • (rahvahääletuste poolest paistab enim silma Šveits) • Rahva omaalgatusel suur roll • 1932 oli valimas käimine kohtustuslik (Valimisosalus kasvas 90,4%-ni) o Valimas mitte käimine tõi kaasa trahvi 5eek, mis praeguses mõistes u 32eur • Valimas käimine oli aktiivsem kui tä...

Ühiskond -
43 allalaadimist
Ettevõtluse kordamisküsimused
27
doc

Ettevõtluse kordamisküsimused

... Kordamisküsimused: 1. “Ettevõtlus” ja “ettevõtja” – põhimõisted ja nende areng. (Orienteeruvalt tunda vähemalt Schumpeteri, Stevensoni ja Jarillo ning Burnsi määratlusi.) Joseph Schumpeter (1934): ettevõtja on novaator, kes töötab välja ja rakendab uusi äriideid. Stevenson ja Jarillo (1990): Ettevõtlus on protsess, mille abil indiviidid – kas omal käel või organisatsioonide sees - püüdlevad võimaluste poole ja kasutavad neid ära, sõltumata ressurssidest, mis sel hetkel nende käsutuses on. P. Burns (2001) – ettevõtjad kasutavad innovatsioone selleks, et ära kasutada muutusi või luua võimalusi kasumi teenimiseks. Seejuures paigutavad nad ressursse ümber vähemtootlikest valdkondadest tootlikumatesse ja kasumlikemasse, aktsepteerides selle tegevusega kaasnevat kõrgemat riski ja ebakindlust. 2. “Ettevõtja” (entrepreneur) ja “omanik-juht”(owner-manage...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
170 allalaadimist
Uurimustöö vormistamise juhend
20
doc

Uurimustöö vormistamise juhend

Uurimistöö - Keskkool
82 allalaadimist
Ehitusettevõtte ökonoomika kodutööd
8
docx

Ehitusettevõtte ökonoomika kodutööd

...ktsiaseltsi asukoht on Tartus ja aadress on Eesti Vabariik, Tartu linn, Pikk 8. 3. Aktsiaseltsi tegevusalad on: pagaritoodete valmistamine ja müümine, klientide teenindamine. 4. Aktsiaseltsi majandusaasta algus on 1.detsember ja lõpp 31. november. 2 Aktsiakapital ja aktsiad Aktsiaseltsi aktsiakapital on kakskümmend seitse tuhat (27 000) eurot. Seltsi aktsiakapital on jaotatud 100 (ühesaja) eurose nimiväärtusega 210-ks nimeliseks lihtaktsiaks ja 100 (ühesaja) eurose nimiväärtusega 60-ks eelisaktsiaks. 130 nimelist lihtaktsiat kuulub Mirjam Vesi´le, 80 nimelist lihtaktsiat kuulub Mari Murakas ja 60 eelisaktsiat kuulub Karin Erimäe. Iga Aktsia annab Aktsionärile Seltsi Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle. Aktsiakapitali moodustamine: 1. Aktsionärid avavad aktsiaseltsi nimele pangas arve ning teevad hiljemalt 01.jaanuariks 2013.a. sissemaksed 25 000 euro ulatuses alljärgnevalt: ? Mirjam Vesi t...

Ehitusettevõtte ökonoomika -
116 allalaadimist
Ettevõtlus
22
doc

Ettevõtlus

...bijad? 10. Kas teie potensiaalsete tarbijate ring erineb konkurentide omast? 4.3. Ärinime valik Ärinimi ehk firma on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. Füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime. Talupidamise korral võib selle asemal olla talu nimi. Ärinimi peab olema selgelt eristatav teistest sama registripidaja tööpiirkonnas äriregistrisse kantud nimedest. Ettevõtte pärimisel või ettevõtja nime muutumisel võib edasi tegutseda endise ärinime all. Ettevõtte ostmisel on selleks vajalik müüja kirjalik nõusolek. Äriühingul võib olla ainult üks ärinimi. Nime alguses või lõpus peab olema äriühingu liigile viitav täiend (Nt. “täisühing”, “Tܔ). Ärinimi peab olema selgelt eristuv Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest. 4.4. Asukoha valik Tähtsamad regionaalsed tegurid, mida tuleb arvestada on: 1. Tooraine asuk...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
293 allalaadimist
Bakterid ja viirused ning nede jagunemine
5
doc

Bakterid ja viirused ning nede jagunemine

Bakterid Bakter – eeltuumne üherakuline organism.Rakutuum puudub, ent on eraldatav tuumapiirkond e. nukleoid, kus paikneb 1 rõngaskromosoom-vabalt tsütoplasmas (mis koosneb 1st DNA molekulist) Bakteritel on kõigil vaid üks kromosoom. Tsütoplasma, milles ulbivad ribosoomid- valgusüntees, rRNA ja valgu molekulid.Ribosoomide arvvõib küündida kuni 10000ni. Membraansed organellid bakterites puuduvad. Mõnede bakterite(vees elutsevad)tsütoplasmas võib leida gaasivakuoole. Gaasivakuool-valgulise membraaniga ümbritsetud põiekesed. Aitavad organisimil veekogus üles-alla liikuda. Bakteritel võivad esineda ka plasmiidid-just kui abi rõ...

Bioloogia - Keskkool
21 allalaadimist
Charles De Gaulle - referaat
12
doc

Charles De Gaulle - referaat

...otlikus ja katoliiklikus perekonnas. Tema tähelend algas Teise maailmasõja puhkemisega , mil Saksamaa tuli Prantsusmaale kallale. Charles de Gaulle(kolonel) juhatas siis 4.soomusdiviisi , mis paiknes Maginot’i liinil , kuna Sakslaste esialgne plaan oli rünnata läbi Hollandi ja Belgia , siis oli 4.soomusidiviis esialgu tegevuseta. Esimest korda astus de Gaulle lahingusse alles 1940.aasta mais.Pärast seda kutsuti de Gaulle sõja- ministri asetäitjaks. 17.juunil 1940 , kui oli ilmselge et Prantsusmaa sai lüüa , põgenes de Gaulle lennukiga Inglismaale , kus ta rajas 18.juunil vastupanuorganisatsiooni eksiilis , mille nimi oli Vaba Prantsusmaa.Mõne aja pärast vandusid sellele truudust mõningad endised Prantsusmaa kolooniad Aafrikas , kui suur osa Prantsusmaa asumaadest jäi endiselt Vichy võimu alla. Kui Prantsusmaa oli sakslaste poolt okupeeritud , toetas de Gaulle Prantsusmaa vastupanuliikumist ja esines tiht...

Ajalugu - Põhikool
47 allalaadimist
Eesti Vabadussõda uurimustöö
20
doc

Eesti Vabadussõda uurimustöö

...23. detsembril 1918 nimetati sõjavägede ülemjuhatajaks kindral Johan Laidoner. 28. novembril 1918. aastal algas Eesti Vabadussõda. Mitme tunni vältel löödi enamlaste rünnakud Narvale edukalt tagasi, ent kui sakslased hakkasid positsioonidelt lahkuma, siis olid ka Eesti üksused sunnitud ülekaalukate jõudude eest taganema. Järgmisel päeval marssis Punaarmee Narva. Narva all toimunud lahingu järel ilmusid Narva-Jõesuu kohale Inglise lipu all sõitvad venelaste laevad ja saatsid seal maale dessandi. Neile astus vastu vaid mõnikümmend kaitseliitlast, kuna seal olnud sakslased ei avaldanud dessandile mingit vastupanu. Ka maale tulnud dessant ei tunginud rannast kaugemale. Kui siis venelaste dessandist teatati Saksa väekoondise juhtkonnale, teatas see, et neil pole võimalik enam kauemaks Narva jääda, ega ka dessanti tõrjuda. Sakslased lubasid lasta õhku Narva jõel olevad sillad ja seejärel asud...

Ajalugu - Keskkool
159 allalaadimist
Küüditamine
11
wps

Küüditamine

...a ohustada. Maailma suurvõimude plaanidega need soovid aga kokku ei langenud. 1. septembril 1939 tungisid Saksa väed Poolasse – algas Teine maailmasõda . 18. oktoobrist 1939 hakkas Punaarmee Eestisse sisse marssima.Kolonn kolonni järel veeresid Nõukogude sõjaväeosad Eestimaale. Venemaa sõjaväebaaside paigutamisega oma territooriumile kaotas Eesti tegelikult juba sõltumatuse. Vaatamata Eesti järelandlikusele hakkasid Eesti- Nõukogude suhted pingestuma. Võimu ülevõtmine Balti riikides oli toimunud sujuvalt ja veretult ning Venemaa asus nende iseseisvust täielikult likvideerima. Nõukogude okupatsioon Eestis osutus raskemaks , kui seda keegi oleks osanud arvata. Eesti inimesed olid harjunud ise oma asju otsustama , vabalt mõtlema ja rääkima. Nüüd võis inimest selle eest ähvardada surm , vangistus või Siberisse väljasaatmine Võim , mis purustas monumente ja põletas raamatuid, ei saanud hoolida ka inimestest...

Ajalugu - Keskkool
119 allalaadimist
Politoloogia konspekt
8
docx

Politoloogia konspekt

Politoloogia ? Poliitika on inimtegevus, mis on alati seotud võimuga. ? Platon (427-347 eKr.)-antiikaja tuntud filosoof. Idealist. Poliitika sisuks on inimese võime tunnetada inimese võimu inimese üle. Ühiste vajaduste rahuldamiseks parim tööjaotus kodanike vahel, mille aluseks inimese loomuses peituvad kalduvused (valitsejad, sõjamehed, talupojad ja käsitöölised). Platon klassifitseerib riigivorme: (aristokraatia, timokraatia, oligarhia, demokraatia, türannia). Platoni kohaselt peavad riiki valitsema filosoofid. ? Machiavelli (1469-1527)-oli realist. Nimetas poliit...

Politoloogia - I Studium
99 allalaadimist
ETTEVÕTTE MAKSEVÕIME PARENDAMINE
59
pdf

ETTEVÕTTE MAKSEVÕIME PARENDAMINE

...hendaja: Sander Karu, MBA Tartu 2006 SISUKORD SISSEJUHATUS ...................................................................................................................3 1. MAKSEVÕIME ANALÜÜSI TEOREETILISED ALUSED...........................................5 1.1. Maksevõime analüüsi meetodid...........................................................................12 1.1.1. Horisontaal-ja vertikaalanalüüs....................................................................12 1.1.2. Suhtarvude analüüs.......................................................................................15 1.2. Pankrotiohu hindamine .............................................................................................23 2. MAKSEVÕIME ANALÜÜS AS-is EVEN ................................................................27 2.1. ASi Even tutvustus..............................................

Finantsjuhtimine - Akadeemia Nord
312 allalaadimist
Autocad II
56
doc

Autocad II

...ka käsurea variant nimega ‘–VIEW. Käivitamisel ilmutatakse viip Enter an option [?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: tähendustega: • ? – antakse nimeliste vaadete loetelu; • O – koordinaattelgede suunalised vaated Top (võetakse ka vaikimisi), Bottom, Front, BAck, Left ja Right (vastavalt pealt, alt, eest, tagant, vasakult ja paremalt); • D – nimelis(t)e vaa(de)te kustutamine (anda nimede loetelu komadega eraldatuna); • R – nimelise vaate muutmine jooksvaks; • S – nimelise vaate loomine; • U – küsitakse, kas jooksev koordinaatsüsteem salvestatakse koos vaatega; • W – jooniselt valitava akna salvestamine nimelise vaatena. Sobivate vaatesuundade valimiseks ja paljudeks muudeks lisaoperatsioonideks on kõige mõistlikum kasutada paketi AutoCAD olemasolevate võimaluste hulgast alles viimases versioonis lisandunud käsku 3DORBIT, millega tuuakse käsureale ...

Autocad - Eesti Maaülikool
151 allalaadimist
Kronoloogia ajaloo riigieksamiks
23
doc

Kronoloogia ajaloo riigieksamiks

...duse algus Eestis; Tallinnas hakkas ilmuma nädalaleht “Ordinari Freytags Post Zeitung” 1680 Suure reduktsiooni algus Baltikumis Karl XI võtab maa mõisnikelt tagasi 1684 Tartus Piiskopimõisas alustab B G Forseliuse juhtimisel tegevust rahvakooliõpetajate seminar 1686;1687 piiblikonverentsid Võnnus ja Pilistveres 1693 Johan Hornung avaldas ladinakeelse eesti keele grammatika ja pani kirja põhjaeesti kirjakeele reeglid mida tuntakse vana kirjaviisi alla ja mis kehtis XIX sajandi keskpaigani 1694 Rootsi võimud piiravad Liivimaa aadli omavalitsust; maanõunike kolleegium saadetakse laiali 1695 1697 Suur näljahäda; peaaegu iga viies inimene Eestis sureb nälga Põhjasõda 1700 1721 1700 12 september venelased alustavad Narva piiramist 19 november Rootsi väed Karl XII juhtimisel purustavad Vene väed Narva all 1704 Tartu langeb venelaste kätte 1708 osa Tartu kodan...

Ajalugu - Keskkool
127 allalaadimist
Kirjandi abi
10
doc

Kirjandi abi

...probleem saab lahenduse?). Teine lugemine: • lugeda LAUSEEHITUSE ja KEELELISE KORREKTUURI seisukohast – kas iga lause mõte on selge? Kas igas lauses on öeldis? Kas pole liigselt sõnakordusi? Kas pole vastamata küsimusi? • Vältida ebamääraseid sõnu (hetkel, alati, kunagi, kõik, keegi, need…); kas laused pole liiga lühikesed või liiga pikad? Kas olen kindel kasutatud (võõr)sõnade / nimede ja näidete tähenduses ja kirjapildis? • Üle vaadata kirjavahemärgid; kui võimalik, kontrollida õigekirja (kahtluse korral pigem sõnastada lause ümber). Kontrollida taandridu. • Kirjutamise ajal jätta mustandisse ruumi paranduste tegemiseks! Kolmas lugemine: • Pärast teist lugemist pidada jälle 5 – 10 minutit pausi – siis lugeda üle terve töö järjest algusest lõpuni, enam parandusi tegemata. • Kui puhtandi kirjutamisel tule...

Eesti keel - Keskkool
803 allalaadimist
Ajavormid ja nende kasutamine
1
docx

Ajavormid ja nende kasutamine

... +I pv. Tegevus toimub tulevikus. Lihttulevik will go tomorrow, next week, soon, later, In 2050 THE FUTURE IN THE ( should ) / would +I Kaudses kõnes tuleviku asemel, kui pealause on PAST pv minevikus. Kaudne tulevik ( He said that he would be better ) THE PRESENT am / is / are + - ing Tegevus toimub rääkimise hetkel. PROGRESSIVE vorm now, at the moment, at present Kestev olevik THE PAST Was / were + -ing Tegevus kestis teatud hetkel minevikus. PROGRESSIVE vorm when i came, at 6 yeaterday, while Kestev minevik THE PRESENT Have / has + III pv Tegevus on toimunud enne praegust hetke. PERFECT ...

Inglise keel - Põhikool
34 allalaadimist
Eesti keele vormiõpetus
16
docx

Eesti keele vormiõpetus

...de-mitmus • Mitm part: -sid • Aga ka alu, huve, jadu, kalu, kanu, kavu, kehi, keni, kive, kruve, kõvu, lavu, linu, maju, mune, ninu, nõvu, omi, osi, pahu, palu, pühi, rabu, sabu, samu, sõnu, teri, vabu, vanu. • Sõnad hägu, idu, kubu, lagu, luga, pidu ja sagu on AVlikust tüübist hakanud siirduma AVta tüüpi. Neid võib muuta mõlemal viisil. Alltüüp NIMI • Nimi, nime, nime, nimesse, nimede, nimesid, nimedesse • Ains nom lõpul i • Ühetüvelised: hani, lovi, lõhi, lõvi, lävi, nimi, suvi, süli, tüvi • Kahetüvelised: kusi, lumi, meri, mõni, tuli, uni, veri Alltüüp SEMINAR • Seminari, seminari, seminarisse e seminari, seminaride, seminare e seminarisid, seminaridesse e seminaresse • 4- ja 5-silbilised sõnad võõrsõnad, mille kaks viimast silpi genitiivis on lühikesed ning algavad konsonandiga. Näiteks:Apelsin, baobab, bariton, brigad...

Eesti keel - Tartu Ülikool
101 allalaadimist
GENEETIKA
34
docx

GENEETIKA

...usena neli haploidset tütarrakku, mis diferentseeruvad siis viljastumisvõimelisteks sugurakkudeks ehk gameetideks. Gameedid ei ole enam geneetiliselt ühesugused,sest ka meioosis võivad esineda mutatsioonid. Toimub ristsiire ja homoloogsete kromosomide sõltumatu jaotumine. Mitoos (keha ehk somaatilised rakud): Esineb nii haploidsetes (1N) kui diploidsetes (2N) keharakkudes. Protsess pidev – neli staadiumi. Profaas - Kromosomid tihenevad ja lühenevad, muutuvad valgusmikroskoobis nähtavateks. Tsentrioolid hakkavad liikuma ja tuuma ümbris kaob. Metafaas - Tuumamembraan on kadunud. Duplitseerunud kromosoomid on koos tsentromeerses piirkonnas ja koonduvad raku keskele (ekvatoriaaltasapinnale) ja moodustub mitoosi kääviniidistiku. Anafaas - Tütarkromatiidid liiguvad poolustele ja algab tsütokinees ehk raku tsütoplasma jagunemine. Telofaas - Tuumaümbris taastub , kromosoomid despiraliseeruvad ja rakud erald...

Geneetika - Tallinna Ülikool
58 allalaadimist
Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded
18
doc

Kuidas kirjutada referaati? üldnõuded

...s kasutatakse üle paarikümne vähetuntud termini, lühendi või sümboli, milles igaüks esineb vähemalt kolm korda, siis on soovitav koostada lühendite ja tähiste loetelu. Viimane koos vastavate selgitustega esitatakse kas lisas või paigutatuna töö algusossa eraldi alajaotusena (tavaliselt peale sisukorda). Kõikidest kasutuselevõetud lühenditest tuleb kogu töö ulatuses kinni pidada (Referaadi vormistamine ... 2005). Nimede lühendite kasutamisel tuleks esmakordsel nime kasutamisel kirjutada välja täispikk nimi ning lisada edaspidi kasutatav lühend selle järele sulgudesse. Näiteks: Microsoft Solution Framework (MSF). Pealkirjades lühendeid ei kasutata. Ühekohalised arvud (0-9) kirjutatakse tekstis sõnadega. Suuremad numbrid ja murrud kirjutatakse arvudega. Kui aga ühekohalisele arvule järgneb mõõtühik või tähis, siis kirjutatakse ta numbriga. Rahaliste näitajate puhul esitatakse arvudes kaks koh...

Eesti keel - Keskkool
14 allalaadimist
Kuidas referaati teha-
8
pdf

Kuidas referaati teha ?

...jalide läbitöötamise tulemusena koostatud kirjalik kokkuvõte, mis väljendab teiste mõtteid. Referaadis on oluline info kogumine, selle üldistamine, ka korrektne kirjalik väljendusoskus ja ÕIGE VORMISTAMINE. Ülevaatereferaadis ei pruugi kirjutaja oma arvamusi ega seisukohti esitada. Kui referaat eelneb teatud probleemi süvakäsitlusele, on soovitav esitada järeldused ning omapoolne arvamus. Referaadi maht ulatub 10 - 15 leheküljeni. REFERAADI KOOSTISOSAD 1. Tiitelleht 2. Sisukord 3. Sissejuhatus 4. Töö põhiosa 5. Kokkuvõte 6. Kasutatud kirjandus 7. Lisad TÖÖDE VORMISTAMINE Üldised nõuded Uurimistööd esitatakse tavaliselt A4 (210 x 297 mm) formaadis paberil arvutikirjas kirjasuurusega 12 punkti ja reavahega 1,5. Tekst tuleks paberile ühtlaselt paigutada. Tavaliselt jäetakse lehekülje vasakule servale 3-4 cm, paremale servale 1-2 cm, üla- ja alaserv...

Eesti keel - Põhikool
85 allalaadimist
Referaat rind- ja põimlause
4
doc

Referaat rind- ja põimlause

...e elektriautode hinnavahe. Toetuseks kasutatavad rahad tulevad samuti saastekvootide müügist ning seetõttu saavad seda vaid esimesed umbes 500 elektriauto ostjat. Toetust saab taotleda kõigi Euroopa Liidu tüübikinnitust omavate elektriautode ostmiseks, sõltumata tootjafirmast. Elektriautosid saab mugavalt laadida ka kodusest elektrivõrgust, lisaks paigaldatakse üle Eesti ka ligi 250 kiirlaadijat, mis võimaldavad Mitsubishi I-MiEV näitel 30 minutiga täita tühja aku 80 protsendi ulatuses. Kiirlaadijate võrk hakkab katma nii suuremad asulaid, peamisi maanteid kui ka olulisemaid transpordisõlmesid. 1 Ilukirjanduslik tekst: PÕDRA JÕULUD Jüri Rant Põdrapull seisis lumiste haabade vahel ja kuulatas, pea viltu, metsateelt kostvaid samme. Tulijaid oli kaks: üks suur...

Eesti keel - Põhikool
25 allalaadimist
Lihtlause kirjavahemärgid
2
doc

Lihtlause kirjavahemärgid

...ejärguline, võib panna sulgudesse(vanus, juhendaja, sünniaasta) 2. Üte …Lausesse kiilutud sõna, fraas, nimi, mis näitab kelle või mille poole pöördutakse. Näide: Teie, poisid, jätke see auto rahule. Üte eraldatakse alati komadega! 3. Lauselühend(LL) ..õeldiseta sõnarühm mille tuumaks on verbi käändeline vorm. Näide: Mari laulu kuuldes läks publik elevile. 3.1 des-, mata- …väljendab samaaegset tegevust • Kui des-, mata- vorm esineb LL alguses, eraldatakse see komadega, kui lõpus siis ei eraldata. Näide: Laulu kuulates mõtlesin selle esitajale. Laulu kuulates, astusin kooli poole. • Kui LL asub aluse ja õeldise vahel siis eraldatakse see komadega Näide: Mai, poistega taaskord riieldes, ei pannud tähelegi, et tema üle naerdakse. 3.2 nud-, tud- 3.2.3 nud-, tud-...

Eesti keel - Keskkool
43 allalaadimist
Kontrolltöö-Selges eesti keeles
6
docx

Kontrolltöö „Selges eesti keeles“

Kontrolltöö „Selges eesti keeles“ Lauri Kasak, 11. b Liigtuleviku vormid (10+10=20 lauset): Ülearused saama-verbid 1. Korteriühistute moodustamine saab olema kohustuslik. Õige: Korteriühistute moodustamine muudetakse/muutub kohustuslikuks. Allikas: http://www.asso.ee/akt/index.php/et/home-est/13-news/50-1711-es 2. Vitsur: järgmine aasta saab olema raskem. Õige: Järgmine aasta tuleb praegusest raskem. Allikas: http://www.e24.ee/616644/vitsur-jargmine-aasta-saab-olema-raskem/ 3. Olen kindel, et Reinsalu saab olema tasakaalukas erakonnajuht. Õige: Olen kindel, e...

Eesti keel - Keskkool
6 allalaadimist
Past Continious
2
doc

Past Continious

Past Continuous ( Progressive ) -ing vorm Kestev minevik PR talk ? talking play ? playing Kestev minevik väljendab tegevust, • Kui sõna lõpeb e- ga mis oli toimumas mingil kindlal ajal Come ? coming minevikus. Take ? taking Moodustamine : • Kui sõna lõpeb t- ga “be” minevikus + põhitehusõna / was; were / -ing vorm ...

Inglise keel - Põhikool
20 allalaadimist
Kuidas kirjutada kirja inglise keeles
2
docx

Kuidas kirjutada kirja inglise keeles?

.... Dear Sam, 2. Teksti kirjutamist alusta taandreaga ja juhata tekst sisse a. Nt. (taandrida) How have you been?/ How are you? Sorry I havent written you for a while, because...(põhjus, miks sa ei ole talle kirjutanud) b. Nt. (taandrida) Thank you for your letter! It was nice hearing about you. You asked about (teema, millest on vaja kiri kirjutada) 3. Kirjuta teemast 1-3 lõiku, igas lõigus vähemalt 4-6 lauset. a. Iga lõik eralda taandreaga 4. Viimases lõigus teema lõpetamiseks võid küsida inimeselt kellele kirjutad millega ta tegelenud on või midagi teema kohta. a. Nt. Tell me what have you been up to? / How is school? / Have you met any new people? / Have you visited any interesting places? 5. Lõppu kirjuta (taandrida) Best Wishes, (NB: seal peab lõpus koma olema!) ja järgmis...

Inglise keel - Põhikool
105 allalaadimist
Suur-väike algustäht
35
docx

Suur-väike algustäht

...bia number täiend ei ole lähtunud kohanimest (Araabia poolsaarest), vaid on seotud araablastega, seetõttu on õige väike algustäht. 24. detsembril on jõululaupäev (väike algustäht). Mida tähendab Glavlit? – See on Kirjandus- ja Kirjastusasjade Peavalitsuse venekeelse nimetuse lühend (vt „Eesti entsüklopeedia” artikkel tsensuur). Õige on kirjutada meie küla Andresed ja Pearud, meie klassi Picassod ja Shakespeare'id. Nimede suur algustäht ei kao. Sõna jaanipäev on väikese algustähega. Sõna äriregister on väikese algustähega. Ajalehenimed on harilikus kirjas (mitte kursiivis), läbiva suurtähega (v.a abisõnad, nt ja), jutumärkideta. Õige on kirjutada pannkoogid Vene moodi. 1999. aasta ÕSis on mulgikapsad ja mulgipuder, aga 2006. aasta ÕSis on antud ka rööpvõimalused Mulgi kapsad ja Mulgi puder. Kirjutage Eesti Näituste sinine paviljon. Asutuse nimi Eesti Näitused on läbiva suurtähega, ...

Eesti keel - Keskkool
15 allalaadimist
Lihtolevik ja kestevolevik-Present Simple ja Present count
3
rtf

Lihtolevik ja kestevolevik. Present Simple ja Present count.

... I do not make Do I make? He/she/it speaks He/she/it does not speak Does he/she/it speak? Do We/you/they go We/you/they do not go go? we/you/they NB! ERANDID! • Verbidele, mis lõpevad –ss, -h, -ch, -tch, -x või –o-ga, lisatakse ainsuse kolmdandas pöördes –es. he does he goes he misses he watches he mixes • Verbid, mis lõpevad –y-ga, mille ees on konsonant, muudavad y i-ks enne –es lisamist. fly – he flies carry – he carries Võrdle: say – he says Lihtolevik väljendab: • Antud momendil toimuvat tegevust, mis ei väljenda kestvat aega, näiteks see, hear, know. ...

Inglise keel - Põhikool
44 allalaadimist
Soovitusi uurimustööks
33
ppt

Soovitusi uurimustööks

SOOVITUSI UURIMISTÖÖ  KOOSTAMISEKS     UURIMISTÖÖ EESMÄRGID ? uurimistöö metoodika õpetamine ? uurimistöö vormistamise õpetamine ? õpilase suulise ja kirjaliku väljendamisoskuse arendamine ? õpilase teadmiste laiendamine MIS ON UURIMISTÖÖ? ? Uurimusliku protsessi konkreetne tulemus - kirjalik aruanne sellest, mida uuriti, kuidas uuriti ning millised on järeldused ja tulemused, milleni töö käigus jõuti ? protsess ja töömeetod, mille käigus analüüsitakse uuritavat probleemi süstematiseeritud ja asjakohaselt järjestatud viisil. UURIMISTÖÖ ei tohi alla plagiaat (kellegi seisukohtade sõnasõnaline mahakirjutamine allikale  viitamata) ? Uurimistöös võib kasutada uuritavat probleemi käsitlevaid refereeringuid erineva...

Eesti keel - Põhikool
95 allalaadimist
9-KLASSI EESTI KEELE EKSAMI KORDAMISMATERJAL
12
doc

9. KLASSI EESTI KEELE EKSAMI KORDAMISMATERJAL

...lgustäht. 6 liited: -lik, -lane, -lus, ism, ist. Nt balzaclik, chaplinlik, chopinlik, madridlane, hollywoodlik. Liidetakse ilma ülakomata. 7 Ülakomaga saab toonitada nime ja liite piiri. Kasutatakse, kui a) kirjapilt ja hääldus on erinevad (nt bordeaux´lane, poe´lik) b) ei taheta rikkuda konsonantühendi õigekirja. (nt faehlmann´lik, mutt´lik, artur-kapp ´lik) 3) Mitmesõnalistest nimedest saadud tuletised võib kirjutada kokku või panna sidekriipsu (nt riodejaneriolik, rocca-al-marelane) 4) Ainult kõige üldtarvitatavamates nimedes on võõrnimi mugandunud (nt budism, darvinism) KÄÄNDSÕNADE KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE KOKKU KIRJUTATAKSE SÕNA MÄRKUS NÄIDE Liitsõnad uus tähendus Südametunnistus, vanaisa Nimisõnad, kui… …es...

Akadeemilise kirjutamise... - Põhikool
342 allalaadimist
Sõnari ülevaade
1
docx

Sõnari ülevaade

... kahtlus, kas kasutada suurt või väikest algustähte, panna koma või mitte, kirjutada kokku või lahku. Sõnar on koostatud nii, et selle kasutamine ei eelda grammatikaterminite tundmist. Tulemuse leidmiseks tuleb vastata lihtsatele valikvastustega küsimustele, mille juures on abiks erinevad keelenäited. Peamenüüs on valik erinevaid alateemasid. Loetellu kuuluvad: algustäht, kokkukirjutamine, kirjavahemärgid, sarnased sõnad, nimede ja numbrite kirjutamine, lühendamine ja ametikirjade kirjutamine. Sõnari tõhusaks kasutamiseks tuleks seda enne lähemalt õppida. Kui vajutada peamenüüs Algustähe ikooni peale, siis avaneb valik: • Koht/ehitis/paikkond ( Toome kirik, Narva jõgi) • Teos/väljaanne ( „Kõrboja peremees“, Õhtuleht ) • Sündmus (jõulud ) • Asutus/organisatsioon ( TTÜ, Pärnu Linnavalitsus ) • Seotud riigi või rahvaga (Eesti Vabariik, eesti kirjanik) • Muu (taimed, loomaliigid jne)...

Eesti keel - Keskkool
5 allalaadimist
Eesti keele sõnamoodustus
6
doc

Eesti keele sõnamoodustus

Eesti keele sõnamoodustus Sõnamoodustus tegeleb motiveeritud sõnade analüüsi ja kirjeldusega. o Arbitaarsed ehk kokkuleppelised: maa, mets, vihm, lumi. o Motiveeritud: nimetamise aluseks on seos mõne teise sõna või nähtusega: maanaine, metsloom. Siia alla kuuluvad ka deskriptiivsed sõnad: auh-auh, kriiks. Sõnamoodustuse analüütiline ehk staatiline aspekt kirjeldab keeles olevate sõnade moodustusstruktuuri (millistest osadest sõnad koosnevad, mis reeglite järgi on osad omavahel ühendatud). Sõnamoodustuse protsessuaalne ehk dünaamiline aspekt jälgib tegelikku keelekasutust ja kirjeldab, kuidas sõnad sünnivad ning kuidas ja mis eesmärgil neid moodustatakse. Sõnamoodustusliigid: 1. Sõnade liitmine ehk kompositsioon, st sõnade moodustamine tüvesid ...

Eesti keel - Tartu Ülikool
87 allalaadimist
Mis on arutlev kirjand
12
pdf

Mis on arutlev kirjand?

...i kirjutaja on alustades kogenud, et pea on tühi. Sellist seisundit kutsutakse kirjutamiskrambiks. Mõtete püüdmine ja paberile kirjutamine on kirjutamise algus. Kes ei viitsi mõelda, neil jõuavad paberile ainult kulunud käibetõed. Kirjutamise eesmärk on pakkuda lugejale midagi uut ja kui seda ei ole, pole mõtet kirjutama hakatagi. Vajaliku ainestiku leidmiseks ja kirjapanemiseks on mitmesuguseid võtteid: *Loetelud – 3-5 minuti jooksul kirjutatakse mõttevooluna paberile kõik, mis teema või probleemi kohta meenub, kasutades märksõnu. Mustandi kirjutamisel tuginetakse huvitavamatele märksõnadele. *Heuristilised küsimused – kes?, mida?, kus?, millal?, kuidas?, miks? See meetod aitab jõuda uute mõtete ja ideedeni. Küsimuste vastustest nähtub, kas saadud ainestik on liiga ühekülgne ja vajaks uute küsimustega täiendamist või piisab sellest teema lahtikirjutamiseks. Ühe küsimuse vastus võib olla ...

Eesti keel - Põhikool
68 allalaadimist
Родительный падеж
1
doc

Родительный падеж

Vene keel - Keskkool
74 allalaadimist
Past tenses
2
doc

Past tenses

Past tenses /mineviku ajad/ 1. Past Simple /lihtminevik/ Formation/moodustamine: -- Kõikides pööretes/isikutes tegusõna II põhivorm, mis reeglina lõpeb mineviku tunnusega –ed (like – liked (hääldub [laikt]); hate – hated [heitid]). Ebareeglipäraste sõnade puhul tuleb kasutada II põhivormi (vt. irregular verbs; ebareeglipäraste verbide tabel; näit. write – wrote; run – ran; buy – bought jne.) - Küsimuste ja eitava vormi moodustamisel tuleb tegusõna panna algvormi; aga lisatakse mineviku abisõna did (Did you like the film? She did not (didn’t) read the n...

Inglise keel - Põhikool
28 allalaadimist
18
doc

...lepit m6eld teht ´mõeldud tehtud´ Kuna SMSis ei ole ruumi raisata kasutatakse kõiki võimalusi sõnade kokkukirjutamiseks Vokaalidega koonerdamine tähendab eesti SMS kirjaviisi tðehhi araabia ja heebrea keelele sõnumipikkused sõnaalaused nt tunnekuimaajataevavahel poleaimugi eiteamis oimaolenniväsinud meenutavad aga pigem samojeedi või indiaani keeli Vältimaks probleeme serveritega mis ei tunnista failinimedes tühikuid kasutavad arvutiinimsed ammu võtet kirjutada kõik sõnad kokku eristades sõnaalguse suurtähtega Nende eeskujul või sõltumatu arengu tagajärjena võib ka SMSides kohata AnnaM2rkuKuiReedelKohale ja MaJ2taxT2naL6unaVahele tüüpi sõnumeid SMSi lahku kirjutamisetõvest vaba iseloom annab lootust et sõna kokkukirjutamise komme säilib eesti SMS teismelistel ka suureks saades ning nad ei hakka erinevalt paljudest praegusest täiskasvanutest kunagi kirjutama viina pood e...

Eesti keel - Keskkool
17 allalaadimist
Eesti keele õigekirja konspekt
6
doc

Eesti keele õigekirja konspekt

EESTI KEEL Häälikuõigekiri Häälduse järgi kirjutatakse: HÄÄLIKU PIKKUSE ÕIGEKIRI • Hääliku pikkuse põhireegel lähtub hääldusest: Lühike häälik kirjutatakse ühe (nt ehe, asi), pikk ja ülipikk kahe tähega (nt tsehhid - tsehhe, kassid – kasse). • Sageli tekib õigekirjaviga valest hääldusest. Tuleb hääldada õigesti (st jälgida hoolega, et hääldatakse ühe tähega kirjutatut lühidalt ja kahetähelist pikalt), jätta meelde kriitiliste sõnade õigekeelsus: – samet, amet, komisjon, talitama, kuni, karikatuur; – varrukas, kummardama, intelligentne, kolleeg, grammofon, barrikaad, paralleelne, annulleerima, terrass; – ümarik - ümmargune, samuti - sammuti (aeglaselt), ballett – ba...

Eesti keel - Põhikool
141 allalaadimist
Ajavormide tabel
2
doc

Ajavormide tabel

SIMPLE CONTINUOUS PERFECT I (-s) DO/DOES AM/IS/ARE + ING HAVE/HAS + III pv. I learn English I am learning English I have learned English. I get up at 7 every day. I’m reading a good book at the I’ve learned 10 words today. He doesn’t get up at 7. moment. He hasn’t learned any new What time do you get up? He isn’t reading anything at the words today. moment. ...

Inglise keel - Põhikool
192 allalaadimist
Nimisõnatuletus
2
docx

Nimisõnatuletus

Nimisõnatuletus Produktiivsed liited isik laulja, seeneline -ja, -lane, -line tartlane koht söökla, sigala -la rühm, kogu naiskond, -kond, -stik mäestik naissugu müüjanna -nna tegevus lugemine -mine Ebaproduktiivsed liited isik kalur, õgard, mesinik, -ur, -ik, -nik, -rd, -sk hulk järvi...

Eesti keel - Keskkool
57 allalaadimist
Kõnekeele ja õigekirja vead
2
rtf

Kõnekeele ja õigekirja vead

...u said aru, mida ma mõtlesin!". See pole õige, ning jätkan nende parandamist, sest kunagi jääb see neile loodetavasti meelde ja nad ei tee enam selliseid vigu. Õige rääkimine ning kirjutamine jätab inimesest hea mulje ning paneb vestluse sujuma ja kirjatüki puhul on tööd palju lihtsam ja hõlpsam lugeda. Töös toon näiteid igapäeva elust ja samuti mõndadest segadustekitavatest sõnadest. Ülivõrde moodustamine tark- targem- kõige targem/ targim õnnelik- õnnelikum- kõige õnnelikum/ õnnelikem Mõtle selle peale, et kas sa saad sellega hakkama.- Eravestlus. Kaudküsimusele ei lista "et". Mõtle selle peale, kas sa saad sellega hakkama. Ta pidi läbi Oslo siia lendama.- Eravestlus. Sõna "läbi" väärkasutus. Ta pidi Oslo kaudu siia lendama. Hambaarsti juures tehti mulle tuimestus ja nüüd ei saa suud liigutada.- Eravestlus. Sõna "tuimastus" väärkasutus. Hambaarsti juures tehti mulle tuimastus. Need on ees...

Eesti keel - Keskkool
10 allalaadimist
Liitlause-Rindlause
2
docx

Liitlause. Rindlause

Liitlause. Rindlause Liitlause •Lauset mis väljendab kaht või enamat tegevust (lauses on kaks või enam öeldist), nimetatakse liitlauseks: - Ants koorib kartuleid ja Külli teeb pannkooke. - Inimesed istusid ning vaikisid, sest kõik oli öeldud. - Märkasin koera, kes kõndis kahel jalal ja lõi trummi. • Suulises kõnes märgistab lausevahelist piiri lühem või pikem paus, kirjalikus tekstis aga kasutatakse lausete eraldamiseks ja ühendamiseks kirjavahemärke, sidesõnu ja siduvaid asesõnu (mis, kelle) või määrsõnu (kus, millal). Sidesõnad ja kirjavahemärgid on eesti keeles erit...

Eesti keel - Põhikool
67 allalaadimist
Eesti keele eksamiks kordamine
27
doc

Eesti keele eksamiks kordamine

...eht, õpilasalmanahh Oma Sulega • Ajaloosündmuste nimed kirjutatakse läbiva suurtähega, liigisõna väikesega: Verine Pühapäev, Punane Reede, Suur Pauk (kosmoloogias), Jäälahing, Vabadussõda, Lahesõda, Jätkusõda, Rooside sõda, Laste ristisõda. • Autasusid nimetatakse enamasti üldnimeliselt ja kirjutatakse väikese algustähega (v.a neis nimetustes sisalduvad muud nimed). Mõnel autasul on nimi. Autasunimedes kirjutatakse nimi suurtähega, nimetus e.liigisõna (orden, medal, teenetemärk, auhind, preemia, karikas jms) ja järgumärge väikesega. • Kaupade nimed kirjutatakse suurtähega, nimetus e.liigisõna väikesega Registreeritud kaubamärke kirjutatakse sel kujul, nagu nad on registreeritud: Ford Transit, Volkswagen Jetta, Opel Kadett Caravan, Volvo 720. Kõigil kaupadel ei ole nimesid. Koostisainet, valmistusviisi, kuju, otstarvet vms näitavad sõnad ...

Eesti keel - Põhikool
155 allalaadimist
Eesti keele tarbetekstide olemus ja eripära-
5
odt

Eesti keele tarbetekstide olemus ja eripära .

... Komadega eraldatakse järgmised lauseosad : 1.Järellisand : Kas sina , vanamoor , oskad inglise keelt ? NB : Kui lisand on omastavas käändes (Kelle ?Mille ? ) , siis pannakse koma ainult ette : Volvo , Rootsi auto – ja masinatööstuskontserni keskus asub Göteborgis Komadega eraldatakse : 2. Omadussõnalised järeltäiendid , kui neid on rohkem kui üks . 3. 30-aastane naine , kena , sale , rõõmsameelne , soovib tutvda haritud ja intelligentse mehega 4. Koondlause korduvad liikmed omavahel : Oma Lõuna – Eesti reisil käisime Viljandis , Võrtsjärve ääres , Otepääl ja Põlvas . 5. Rindlause osalaused üksteisest , kui nende vahel ei ole sidesõnu ja , ning , ega , või Sina küsid , mina vastan . 6. Põimlause osalaused üksteisest : Juba see , et mees automarke ei teadnud , tundus ...

Eesti keel - Keskkool
81 allalaadimist
Meedia
10
doc

Meedia

...järsk kanoniseerima- pühaks kuulutama afišš- müürileht integratsioon- ühendamine desarmeerima- sõjaväge vähendama atentaat- tapmiskatse banaalne- labane dotatsioon- juurdemaks genereerima- tekitama dublikaat- teisikdokument bravuurne- väljakutsuv dekadents- langus, allakäik, mandumine Suur ja väike algustäht 1. Ludwig van Beethoven 2. Kniks-Maariihen, Pime-Kaarli, Pläralära-Leenu, Richard Lõvisüdahüüdnimedes kasutame kriipsu, kuninglikes nimedes aga mitte -Ago Press 9/29/08 2:33 PM 3. Taani Kuninga aed aed on üldnimi, sellele eelnev aga suure tähega -Ago Press 9/29/08 2:35 PM Hea Lootuse neem, Pikk Hermann, Emajõe Athena 4. Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriik ametlikud riiginimed suurega -Ago Press 9/29/08 2:39 PM Lääne-Samoa Iseseisvusriik, Saksa Liitvabariik 5. Asutused ja ettevõtted: Eesti Kirjameeste Selts, Avatud Eesti Fond, Eesti ...

Eesti keel - Keskkool
58 allalaadimist
Sõnaliigid
1
doc

Sõnaliigid

Nimisõnad-vastavad küsimusele kes? mis? Nt: koer, pudel, laud Omadussõnad- väljendavad omadusi ja vastavad küsimusele missugune? Nt: kullakarva, iselaadi,punane Arvsõnad- väljendavad arve. Nt: esimene, sajas, neliteist Asesõnad- asendavad sõnu mida on varem mainitud Nt: ma, sa, see, teine Tegusõnad – väljendavad tegevust ja vastavad küsimusele mida tegema? Nt jalutama. Määrsõnad – muutumatud sõnad, mis väljendavad kohta, aega, viisi, seisundit, määra, suhtumist jm. Nt: väljas, tä...

Eesti keel - Keskkool
129 allalaadimist
Tekstiõpetus
5
doc

Tekstiõpetus

...malad“). 6. Teema valiku põhimõtted. Teema valimisel peab arvestama iga teemas olevat sõna ja kirjamärki. Ei tasu valida teemat, kus on mõni sõna, mille tähendust sa päris täpselt ei tea. 7. Kirjandi kirjutamine kui protsess, protsessi etapid. Mõtete kogumine, mõtete korrastamine, mustandi kirjutamine, struktureerimie, viimistlemine ja toimetamine. 8. Mõtete kogumiseks on mitmeid võimalusi: a) Ajurünnak - kõik mõtted pannakse kirja b) Mõistekaart - sõsteemselt jaotatud mõtted. c) Küsimuste koostamine - (heuristilised)kes? kus? kuidas? miks? millal? d) Nimekiri - sobib lihtsate ja loogiliste teemade avamiseks, vastused probleemile: i. Tuleb endale selgeks teha nimekirja koostamise eesmärk. ii. Pealkirja võib sõnastada ümber. iii. Kõik ideed tuleb kirja panna. iv. Nüüd tuleb nimekirja analüüsida. ...

Eesti keel - Keskkool
89 allalaadimist
Uurimistöö kirjutamise juhend
41
doc

Uurimistöö kirjutamise juhend

...imalik kirjutada, kui pole kasutatud mingeid lisamaterjale, nagu ajalooürikuid, kirju, fotosid, raamatuid, artikleid, vaatlusandmeid, ankeetküsitluse vastuseid, suulised mälestusi, intervjuusid jne. Mida rohkem erinevaid materjale töö käigus on läbi töötatud, seda suurema väärtuse uurimus omandab. Kasutatud kirjanduses loetletakse töö koostamisel kasutatud ja viidatud allikad. Need tuuakse välja autorite perekonnanimede tähestikulises järjekorras. Tähestikulise järjekorra puhul reastatakse ühe autori tööd ilmumisaasta järgi. Kui autorit ei ole näidatud, paigutatakse allikas kirjanduse loetellu tema pealkirja esimese sõna järgi. Uurimistöö vormistamisel on oluline jälgida, et kõik tekstis esinevad viited oleksid kasutatud kirjanduse loetelus välja toodud. Samuti peaks töö valmimisel üle vaatama, kas kõiki loetletud allikaid on ikka lõpptekstis viidatud. ...

Eesti keel - Keskkool
78 allalaadimist
Jutud 11 klassis
4
doc

Jutud 11.klassis

Guten Morgen. Ich heiße ....... Ich besuche das ........, die 11(elfte) A klasse und ich bin 17 Jahre alt. Das ist alles/ Das wäre alles für heute/für dieses Thema. - See on kõik tänaseks. Es gebe immer von mir das Beste. - Ma annan endast parima. Wer – kes? Was – mis, mida? Wo – kus? Wohin- kuhu? Mit wem- kellega? womit- millega? woher-kust? wann- millal? warum – miks? woz- milleks? wessen- kelle? wie – kuidas? missugune? welcher- missugune? wem – kellele? Reisen Ich reise selten aber mir gefällt es zu reisen. Ich und meine Familie reisen järlich, im Sommer. Wir sind in Finnland, Lettland, Dänemark und in Estland an schönn Orten gewesen. Ich ...

Saksa keel - Keskkool
84 allalaadimist
Eesti keele eksami kordamine 9-klass
5
doc

Eesti keele eksami kordamine 9. klass

Eesti keele 9. klassi kordamisteemad ja põhilised reeglid.

Eesti keel - Põhikool
695 allalaadimist
Eesti keele konspekt
4
odt

Eesti keele konspekt

...– plaksun plaksuda töötama – töötan töötada mastaap – mastaabi mastaapi kiiskama – kiiskan kiisata karnivoor – karnivoori karnivoori hüatsint – hüatsindi hüatsinti diskuteerima – diskuteerin diskuteerida Astmevaheldus AV Astmevaheldus on tüve muutus milles A ja B tüvi häälduvad erinevalt või kirjutatakse erinevalt Astmevaheldus tüvevaheldus mille käigus muutub sõnatüvi käänamisel või pööramisel tugeva või nõrgaastmelisemaks Siiras siira siiras t hääldus kämmal kämbla kämmal t kirjapilt hüppa n hüpa ta kirjapilt Vokaalivaheldus tüvevahldus milles tüvevokaal asendub teise vokaaliga õnnelikum õnnelikem silma silmi pärna pärni Kujuvaheldus tüvevaheldus mille käigus sõnade käänamisel ja pööramisel on sõnatüvel nii vokaalkuju kui ka konsonantkuju mida teen mida teha akna aken de ains om mitm om võrdle : matka matka d...

Eesti keel - Keskkool
51 allalaadimist
Korrektne ametikeel
4
docx

Korrektne ametikeel

HARJUTUSED-ÜLESANDED VÄITELEHT: hinda väite õigsust enne ja pärast koolitust Väide Enne Pärast koolitust koolitust 1. Mida rohkem on lauses tegusõnu, seda kergem on seda lugeda. Ei 2. kui ja nagu ette ei panda kunagi koma. Pannaks ...

Eesti keel - Kutsekool
28 allalaadimist
Koondlause sidesõnad ja kirjavahemärgid
1
docx

Koondlause sidesõnad ja kirjavahemärgid

...erit ja muidu koolitarbeid; jopesid, kleite, pluuse ja püksegi. Semikooloniga eraldatakse koondlause loetelude rühmad. Me oleme juba ammu õppinud nii sambat kui ka rumbat. Sidesõnaga koondlause! Me õppisime sambat, kuid(,aga, ent) rumbat mitte. Me ei õppinud rumbat, vaid sambat. Vastandava, koma nõudva sidesõnaga koondlause Oskame juba peaaegu kõiki tantse: valssi, sambat, rumbat. Valss, samba ja rumba- kõik need tantsud on meil nüüd selged. Kokuvõtufraasiga kondlause! Siis – kunagi väga ammu – unistas ta näitlejaks saamisest. Vastanduse, järelduse, täpsustuse või Kohal jõudsid lõpuks kõik – nahavedajad, igavesed hilinejad ja muidumehed. järgneva loeteluga koondlauses võib koma(sid) või koolonit asendada MÕTTEKRIIPS. LISAND! 1. Nimetavas käändes- Liina Lai...

Eesti keel - Keskkool
14 allalaadimist
T e a t a   v e a s t