Kategoorias mikro-makroökonoomika leiti 8 faili

Majandus >> Mikro-makroökonoomika
Mikro-makroökonoomika 1 ülesanne
4
docx

Mikro-makroökonoomika 1 ülesanne

Näitaja Esimene aasta (x) Teine aasta (y) Tööjõud 18 190 19 460 Töötajad 16 888 17 888 Töötus 1 302 1 572 Töötuse määr (%) 7,2% 8,1% Tööhõive määr (%) 92,8% 91,9% Arvutuskäik: Töötus. Tööjõud – töötajad (x) 18190-16888=130...

Mikro-makroökonoomika - Tallinna Ülikool
7 allalaadimist
Mikro-makroökonoomika 2 ülesanne
4
docx

Mikro-makroökonoomika 2 ülesanne

2 Kui kool lõpetatud, tuleb hakata ise ettevõtjaks. Millise ettevõtlusvormi valite, miks? Millised on Teie, kui ettevõtja, tulud ja kulud ning milliseid varasid plaanite osta, et majandustegevust aktiviseerida. Millal saavutate kasumi? Koostage lähtuvalt valitud tegevusvaldkonnast ja ettevõtja juriidilisest vormist rahaline prognoos tulude- kulude lõikes esimese viie aasta kohta. Pär...

Mikro-makroökonoomika - Tallinna Ülikool
6 allalaadimist
Mikro-makroökonoomika 3 ülesanne
6
docx

Mikro-makroökonoomika 3 ülesanne

3 Ülesandes (2) prognoosisite ettevõtluse kulu üldiselt. Nüüd tuleb kuludest eraldada töötasu osa ning arvutada järgmist: 1. Kuu brutotöötasu ja lisanduv tööjõumakse summa. 2. Kuu netotöötasu. Kes alustas tegevust füüsilisest isikust ettevõtnaja, arvutab: 1. Esimese aasta kasumist tuleneva maksukohustuse. 2. Summa, mis peale maksukohustuse täitmi...

Mikro-makroökonoomika - Tallinna Ülikool
4 allalaadimist
Mikro-makro kordamisküsimused vastused
5
doc

Mikro-makro kordamisküsimused/vastused

Põhiline uurimisobjekt on kogu ühiskond ning selle ressursside kasutamise hulk inimeste vajaduste rahuldamiseks. 2. Mikroökonoomika on majandusteaduse osa, mis uurib ettevõtete ja tarbijate käitumist näiteks tööjõuturul ja kaubaturul 3. Makroökonomika uurib majanduse kui terviku käitumist, näiteks kogunõudlust ja kogupakkumist kaubaturul, koguto...

Mikro-makroökonoomika - Tallinna Ülikool
150 allalaadimist
Täiendkaubad – kas tootjate võimalus ebaausateks kokkulepeteks
4
docx

Täiendkaubad – kas tootjate võimalus ebaausateks kokkulepeteks?

Tallinna Tehnikakõrgkool ESEE Õppeaines mikro- ja makroökonoomika Tudeng: Daniil Vlassenko Rühm: AT22b Täiendkaubad – kas tootjate võimalus ebaausateks kokkulepeteks? Täiendkaubad on need kaubad, mida tava...

Mikro-makroökonoomika - Tallinna Ülikool
14 allalaadimist
Küsimused c
docx

Küsimused c

Makro eksam. tktk...

Mikro-makroökonoomika - Tallinna Ülikool
12 allalaadimist
Avaliku sektori ökonoomika
4
doc

Avaliku sektori ökonoomika

Avalik sektor - Avalik sektor ehk esimene sektor on majandusest, mis on seotud valitsuse rahaliste ülekannetega. Kontrolli funktsiooni teostab valitsus monetaar- ja fiskaalpoliitikaga. Avaliku sektori tuumaks on riik. Avalik sektor tegeleb valitsemise ja haldamisega. Avaliku sektori põhiülesanne on rahvusliku julgeoleku ja sotsiaalse heaolu kindlustamine. Avalik sektor on laie...

Mikro-makroökonoomika - Tallinna Ülikool
36 allalaadimist
Majandusteooria arvestustestid
22
pdf

Majandusteooria arvestustestid

1. 1. Alternatiivkulu on saamatajäänud kasulikkus parimast kasutamata jäetud võimalusest. Tõene 2. Majanduskasv nihutab võimaliku tootmise piiri 0-punktist paralleelselt kaugemale. Väär 3. Majandusteadus on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldusest, et inimesel on eesmärgid ja nad otsivad õigeid teid nende saavutamiseks. Tõene 4. Majandusteooria on teadus, mis uurib ratsionaalset majanduslikku k...

Mikro-makroökonoomika - Tallinna Ülikool
330 allalaadimist