Kategoorias mikroökonoomika leiti 37 faili

Majandus >> Mikroökonoomika
mikroökonoomika – rahvamajandusõpetuse teoreetiline käsitlus, mis kirjeldab täielikult või mittetäielikult konkureerival turul oma kasulikkust maksimeerivaid majandussubjekte monetaarsuse printsiip - raamatupidamise põhimõte, mille järgi kõik varad, kohustused ja majanduslikud tehingud väljendatakse rahas
Mikroökonoomika eksamiks kordamine
32
docx

Mikroökonoomika eksamiks kordamine

Majandusteadus – Majandusteadus (economics) on sotsiaalteadus, mis kasutab teaduslikke meetodeid inimeste majandusliku käitumise uurimiseks. Makroökonoomika – Makroökonoomika (macroeconomics) uurib rahvamajandust kui tervikut. Tema uurimisobjektiks on majanduse konjunktuurikõikumised, tasakaalus mitteolemise põhjused, nagu majandustsüklite olemasolu, töötus, inflatsioon, maksebilansi puudujääk, Mikroökonoomika – Mikroökonoomika (microeconomics) on teoreetiline majandusteadus, mis uurib majandusotsuste tegemist majanduse üksikosalejate, nagu kodumajapidamiste ja ettevõtete (firmade) poolt. Muutuvkulu – (variable cost, VC) muutuvad koos toodangu mahu muutusega. Normaalkasum – On firmal siis, kui arvestuslik kasum (kogutulu-otsesed kulud) on vähemalt nii suur, et katab ära kaudsed kulud. Nõudlus – Nõudlus (demand) on seos h...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
107 allalaadimist
Mikroökonoomika konspekt
2
docx

Mikroökonoomika konspekt

Mikroökonoomika on majandusteaduse osa, mis uurib ettevõtete ja tarbijate käitumist turgudel (näiteks tööjõuturg ja kaubaturg).Mikroökonoomikas lähtutakse üksikust majandussubjektist. See teeb eeldatavasti hulgaliselt majandusotsustusi (majapidamine tarbimise ja säästmise, ettevõte tootmise ja investeerimise vallas). Mikroökonoomika kirjeldab nii neid otsustusi kui ka nende tulemusena kujunenud sündmuste...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
160 allalaadimist
Mikroökonoomika seminari lahendused
doc

Mikroökonoomika seminari lahendused

Mikroökonoomika 1. seminari "Majandusteooria metoodika ja optimaalne tarbimisplaan" ülesannete lahenduskäigud ja vastused...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
44 allalaadimist
Mikroökonoomika testid
160
docx

Mikroökonoomika testid

Küsimus 8 Valmis Hinne 1,0 1,0 Märgista küsimus Küsimuse tekst Mikroökonoomika Vali üks: ei oma mingit seost makroökonoomikaga kirjeldab, kuidas rahvamajandus tervikuna funktsioneerib uurib eratarbijate ja ettevõtete majanduskäitumist Jah. kõik nimetatu Tagasiside Mikroökonoomika uurib eratarbijate ja ettevõtete majanduskäitumist,mak roökonoomika aga majandust tervikuna majandusharu tasandil. Samas on mikro- ja makroökonoomika vahel olemas küllalt tugev seos, sest makoökonoomika baseerub kogu...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
361 allalaadimist
Mikroökonoomika presentatsioon
20
pptx

Mikroökonoomika presentatsioon

Erinevused riigisiseste ja välismaiste ettevõtete tööhõive muutlikkuses ja elastsuses Andra Helena Nigol, Carol Pehme, Brigita Mass, Riho Reilson, Madis Peterson Meie ootused ja valiku põhjendus ● Soov mõista globaliseerumise mõju majandusele ja tööhõivele ● Teema aktuaalsus ● Huvi kodu- ja välismaisete ettevõttete erinevuse vastu Sissejuhatus ● “Are Foreign-Owned Firms Different? Comparison of Employment Volatility...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
3 allalaadimist
Mikroökonoomika Test 1
12
doc

Mikroökonoomika Test 1

auamaak raha kõike nimetatut inimeste loomulikke, treenimata võimeid töö- ja maakulutuste tulemusena loodud tootmisvahendeid Question 7 Question text Majandusteooria põhiprobleem on see, Select one: kuidas inimesed kulutavad oma raha kuidas rikkus akumuleerub et ressursid on piiramatud kuidas indiviidid kohandavad oma käitumist, et nappusega toime tulla Question 8 Question text Mikroökonoomika Select one: ei oma mingit seost makroökonoomikaga uurib eratarbijate ja ettevõtete majanduskäitumist kõik nimetatu kirjeldab, kuidas rahvamajandus tervikuna funktsioneerib Question 9 Question text Mis alljärgnevatest on piiratud ressurss? Select one: aeg kvalifitseerimata tööjõud kõik nimetatu puhas joogivesi Question 10 Question text Nappus Select one: likvideeritakse, kui õpitakse re...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
249 allalaadimist
Mikroökonoomika eksamiks vajalik materjal
21
doc

Mikroökonoomika eksamiks vajalik materjal

ALTERNATIIVKULUD alati olemas MÕÕTÜHIK (5 relva), arvestatakse alati ÜHE mõõtühiku kohta A B C D E F Punktis D kapitali alt.kulu (C-D) Kapital 300 290 250 190 110 0 Kapital +60 ühikut = -15 ühikut tarbekaupa Tarbekaup 0 55 75 90 100 105 1 ühik K= 15/6...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
409 allalaadimist
Mikroökonoomika KT
23
docx

Mikroökonoomika KT

1.Majandusteadus TEADUS - teadmiste süsteem, hulk, mis genereerib uusi teadmisi. MAJANDUSTEADUS - * ökonoomika, inglise .keeles economics OIKOS NOMOS tuleb kreeka keelest, tähendades Majandus Seadus Tuuakse välja erinevaid teadusi, tuntumad on järgmised: loodusteadused, ühiskonna(sotsiaal-)teadused, reaalteadused, humanitaarteadused, rakendusteadused jne. Majandusteadus on sotsiaalteadus, mis...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
205 allalaadimist
MIKROÖKONOOMIKA RÜHMATÖÖ
17
docx

MIKROÖKONOOMIKA RÜHMATÖÖ

EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut MIKROÖKONOOMIKA RÜHMATÖÖ Juhendaja: Raul Omel Tartu 2013 SISSEJUHATUS Töö käigus iseloomustame meie ettevõtet, anname ülevaated nõudmisest ja pakkumisest, kauba/teenuse hinnaelastusest, iseloomustame kauba/nõudluse eripärasid, kulusid ettevõttes ja esimese tegevusaasta kulusid. Kirjelda...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
60 allalaadimist
Mikroökonoomika Test 2
12
doc

Mikroökonoomika Test 2

Select one: True False Question 2 Question text Miinimumhinna kehtestamine põhjustab turul puudujäägi. Select one: True False Question 3 Question text Kui kauba nõudlus ja pakkumine üheaegselt kasvavad, siis kauba tasakaalukogus suureneb, tasakaaluhinna muutust ei saa aga progno...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
340 allalaadimist
Mikroökonoomika Seminar 2
132
pdf

Mikroökonoomika Seminar 2

Kas väide on õige: a) kui piirkasulikkus väheneb (MU>0) , väheneb ka kogukasulikkus; - vale b) ratsionaalselt käituv tarbija lõpetab kauba ostmise, kui kauba piirkasulikkus hakkab vähenema; - vale c) kui tarbija maksimeerib oma kogukasulikkuse, siis on kõigi ostetud kaupade viimaste ühikute piirkasulikkused võrdsed. - vale 2. Üldise e. kogukasulikkuse all mõistetakse: a) viimase tarbitud ühiku piirkasulik...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
594 allalaadimist
Mikroökonoomika I konspekt
14
docx

Mikroökonoomika I konspekt

Uurib miks ja milliseid valikuid nad teevad, kuidas need valikud vastastikku üksteist mõjutavad. Mikroökonoomika - uurib kuidas indiviidid, leibkonnad ja firmad teevad otsuseid kasutadas piiratud koguses ressursse, tavaliselt turgudel, kus müüakse ja ostetakse tooteid ja teenuseid. Uurib, kuidas need otsused mõjutavad toodete ja teenuste nõudlu...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
42 allalaadimist
MIKROÖKONOOMIKA test4 majapidamisteooria
docx

MIKROÖKONOOMIKA test4 majapidamisteooria

Majapidamisteooria test koos vastustustega. Kui piirkasulikkus väheneb, väheneb ka kogukasulikkus. Samaväärsuskõver...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
25 allalaadimist
Mikroökonoomika mõisteid
docx

Mikroökonoomika mõisteid

Inferioorne hüvis ­ kaubad, mille nõudlus väheneb, kui sissetulek kasvab Asendushüvis ­ ühe kauba hinna kallinemisel hakatakse tarbima enam teist, odavamat kaupa. Täiendhüvised ­ neid kasutatakse mingi vajaduse rahuldamisel koos. Kui ühe hind kasvab, siis ka teise kauba nõudlus väheneb. Kasvavate alternat...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
1 allalaadimist
Mikroökonoomika kõverad
0
jpg

Mikroökonoomika kõverad

Tootmisvõimaluste kõver, nõudlus- ja pakkumiskõver, ükskõiksus kõver, eelarvekõver, tarbimise tasakaal, Engeli kõver, hinna-tarbimiskõver...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
3 allalaadimist
Mikroökonoomika näidistestid
docx

Mikroökonoomika näidistestid

Asendamise (asenduse) piirmaara MRS absoluutvaartus c) vaheneb kui antud UKK-l liikuda allapoole (alla paremale) 2. Tarbija, kes ostab kaht kaupa A ja B, maksimeerib oma kogukasulikkuse TU antud sissetulekute juures, kui d)MUA /PA =MUB /PB 3. Ükskõiksuskõver ÜKK naitab (1 kuni 5 õiget vastusvarianti) b) et tüüpilised UKK-d on negatiivse tõusuga ning kumerad koordinaatide alguspu...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
2 allalaadimist
Mikroökonoomika KT
docx

Mikroökonoomika KT

1 1) Olgu tegemist autoturuga, kus kaubeldakse mahtuniversaalidega. Selgita, mis juhtub mahtuniversaalide turul kui leiavad aset järgnevad sündmused. Põhjenda oma vastuseid ja illustreeri joonistega, näidates ära, missugused muutused leiavad aset nõudmises ja pakkumises. a) Pered otsustavad saada rohkem lapsi. b) Terasetootjate streigi tulemusena tõ...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
1 allalaadimist
Mikroökonoomikaks kordamine jaanuar 2012
docx

Mikroökonoomikaks kordamine jaanuar 2012

Mõned mõisted...

Mikroökonoomika -
9 allalaadimist
Kordamine eksamiks
3
docx

Kordamine eksamiks

Nõutav kogus suureneb ­ kauba hind langeb. Normaalkaubad ­ kui raha on rohkem, siis ostan rohkem. Inferioorkaup ­ kui raha on rohkem, siis ostan vähem. Giffenikaup ­ kui hinda tõsta, siis ostetakse rohkem. Pakkumine (S) ­ seos hüvise hinna ja selle koguse vahel, mida tootjad soovivad ja suudavad antud ajaperioodil müüa. PAKKUMISSEADUS: mu...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
546 allalaadimist
Mikro- ja makroökonoomika olemus
docx

Mikro- ja makroökonoomika olemus

Lühikokkuvõte teemal Mikroökonoomika olemus....

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
11 allalaadimist