Kategoorias metsa ja puidu mõõtmine leiti 6 faili

Metsandus >> Metsa ja puidu mõõtmine
Metsa ja puidu mõõtmine 7-praktikumi ülesanne
3
xls

Metsa ja puidu mõõtmine 7. praktikumi ülesanne

-23,7000 17,9947 -0,0108 -0,0003 140,8772 362,2257 1,5 ku -17,3000 13,4278 0,1440 0,0029 96,8113 355,5731 1,2 ks 50,2000 -4,7970 0,9508 -0,0116 10,2549 86,8451 1,8 hb 33,5000 -0,8948 0,8134 -0,0078 27,9734 129,5512 Z100 z kordaja alfa beta gamma 7,3495 2,3917 ma 0,7283 -0,0109 1,3925 9,9408 2,3603 ku 0,7977 -0,0137 1,6116 5,2192 2,3152 ks, hb 0,7298 -0,0161 1,3460 5,4237 1,7053 puuliik a b c d ma...

Metsa ja puidu mõõtmine - Eesti Maaülikool
110 allalaadimist
Metsa ja puidu mõõtmine 6-praktikumi ülesanne
9
xls

Metsa ja puidu mõõtmine 6. praktikumi ülesanne

Iseseisev töö nr 6 Ülesande eesmärk On arvutada puude ülepinnalise kluppimise mõõtmisandmete põhjal kasvava metsa tagavara sortimentide lõikes METSALUGEMISLEHT Metskond Järvselja Kokkuveo kaugus (km) 0,6 Kvartal 253 Langi pindala (ha)...

Metsa ja puidu mõõtmine - Eesti Maaülikool
112 allalaadimist
Metsa ja puidu mõõtmine 5-praktikumi ülesanne
4
xls

Metsa ja puidu mõõtmine 5. praktikumi ülesanne

I osa Ümarpuidu mahu määramine erikaalu abil Ülesande esimese osa eesmärgid On arvutada mudelpuude mõõtmisel saadud andmete põhjal kogu puistust saadavate puidusortide mahud. Mahukaalu meetod Puidukoguse kaal on 10,058 tonni Puidukoguse määratud erikaal on 0,790 Puidukoguse maht on 12,732 m3 Hüdrostaatiline meetod...

Metsa ja puidu mõõtmine - Eesti Maaülikool
62 allalaadimist
Metsa ja puidu mõõtmine 4-praktikumi ülesanne
2
xls

Metsa ja puidu mõõtmine 4. praktikumi ülesanne

Iseseisev töö nr 4 Puistu puutüvede mahtude leidmine Bitterlichi meetodil Ülesande eesmärgid 1. Puistuelemendi täius ja hektaritagavara igal proovitükil eraldi 2. Puistuelementide keskmised täiused ja mahud hektari kohta 3. I ja II rinde mahud hektari ja kogu eraldise kohta 4. I ja II rinde täiused 5. I ja II rinde puuliikide koosseisukordajad Algandmed Eraldise pindala on 5,1...

Metsa ja puidu mõõtmine - Eesti Maaülikool
75 allalaadimist
Metsa ja puidu mõõtmine 3-praktikumi ülesanne
8
xls

Metsa ja puidu mõõtmine 3. praktikumi ülesanne

Arvutada mahuerinevusIseseisev töö nr 3 Variant 41 ed protsentides erinevate Ülesande eesmärgid 1. mahuvalemite Arvutada puutüve koonekoefitsient 2. vahel, Arvutadavõttes puutüve vormiarv nelja erineva valemiga 100-ks 3. Arvutada puutüve maht üheksa erineva valemiga protsendiks 1. 4. Arvutada puutüve koor...

Metsa ja puidu mõõtmine - Eesti Maaülikool
117 allalaadimist
Metsa ja puidu mõõtmine 2-praktikumi ülesanne
4
xls

Metsa ja puidu mõõtmine 2. praktikumi ülesanne

Arvutada paberipuidu mahud ruumimeetrites autokoormas virnade kaupa ja koormas kokku. 2. Arvutada virnatäiuse koefitsiendid igale virnale. 3. Arvutada paberipuidu mahud tihumeetrites virnade kaupa ja koormas kokku. 4. Arvutada virnatäiuse keskmine kogu koorma kohta virnade mahtude järgi kaalutud keskmisena. 5. Arvutada praagi kogused tihume...

Metsa ja puidu mõõtmine - Eesti Maaülikool
111 allalaadimist