Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Metallide tehnoloogia, materjalid eksam 2015 (2)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
 • Aatomi ehituse skeem
 • Materjalide aatomstruktuur
  Kõikide tehnomaterjalide põhiliseks struktuuri-ühikuks
  on aatom , mis koosneb positiivselt laetud
  tuumast ja seda ümbritsevast elektronkattest.
  Aatomituum koosneb prootonitest ja neutronitest ,
  mille arv võrdub aatomnumbriga (järjenumbriga).
  Aatommass määrab tahke aine e. tahkise tiheduse,
  elektrijuhtivuse, soojusmahtuvuse, mõjub aga vähe
  selle tugevusomadustele.
 • Materjalide füüsikalised omadused
  • Tihedus (density)
  • Sulamistemperatuur - on aine temperatuur, mille saavutades hakkab aine sulama või tahkuma.
  • Soojuspaisumine - on keha mõõtmete muutumine soojendamisel
  • Soojusjuhtivus – iseloomustab soojuse kandumist ühestosast teise paigalseisval aines.
  • Elektrijuhtivus – on aine võime juhtida elektrivoolu.
  • Magnetism on neile rakendatud magnetväljale reageerivate materjalide omadus. 
 • Materjalide mehaanilised omadused
  • Kõvadus (hardness)– võime vastu panna kohalikule plastsele deformatsioonile; määratakse Brinelli , Rockwelli ja Vickersi meetodil. Vahel liigit. füüsikal omaduseks
  • Tugevus (strength)– võime purunemata taluda koormust, ebaühtlast temperatuuri; tugevusnäitajad on voolavuspiir , tugevuspiir
  • Sitkus (ductility)– omadus taluda enne purunemist olulist deformeerimist (vastupidine omadus on haprus)
  • Plastsus (plastility)- võime purunemata muuta talle rakendatud väliskoormuse mõjul oma kuju ja mõõtmeid ning säilitada jäävat deformatsiooni pärast väliskoormuse lakkamist
 • Materjalide tehnoloogilised omadused
  Valatavus, keevitatavus , Joodetavus, termotöödeldavus, lõiketöödeldavus , survetöödeldavus .
 • Mittepurustavad katsed, skeemid
  kõvaduse määramise meetodid,
  - radiograafiameetodid,
  - ultrahelimeetodid,
  - magnetmeetodid,
  - kapillaarmeetodid,
  Kõvaduse määramine Brinelli meetodil
  Kõvaduse määramisel Brinelli meetodil surutakse
  katsetavasse materjali karastatud teraskuul läbimõõduga
  (D) kuni 10 mm ja jõuga (F) kuni 29400 N
  (e. 3000 jõukilogrammi – kgf). Brinelli kõvadusarv
  määratakse kuulile toimiva jõu ja sfäärilise jälje pindala
  suhtena.
  Kõvaduse määramine Rockwelli meetodil
  Kõvadus Rockwelli meetodil määratakse sissesurumise
  jälje sügavuse järgi: teraskuul läbimõõduga 1,6 mm ja jõud 980 N (100 kgf) – skaala B; teemantkoonus tipunurgaga 120° ja jõuga 580 N (60 kgf) või kõvasulamkoonus jõuga 1470 N (150 kgf). Kõvadust iseloomustab kuuli või koonuse materjalisse sissetungimise sügavus.
  Kõvaduse määramine Vickersi meetodil
  Vickersi meetod põhineb teemantpüramiidi sissesurumisel
  materjali. See meetod võimaldab määrata
  igasuguse kõvadusega metallide ja sulamite
  kõvadust ning sobib õhukese metalli kõvaduse
  määramiseks. Materjali sisse surutakse
  neljatahuline püramiid tahkudevahelise nurgaga
  136°, jõuga 9,8…980 N (1…100 kgf). Vickersi
  kõvadusarv määratakse püramiidile toimiva jõu ja
  jälje pindala suhtena.
  Radiograafiakatse
  Radiograafiameetod seisneb kontrollitava eseme
  kiiritamisel röntgeni- ( lainepikkus alla 10 nm), või
  gammakiirtega (lainepikkus ~0,1 nm). Materjalis või
  tootes defektide määramine põhineb kiirguse neeldumise
  erinevusel kontrollitavas kehas ja see fikseeritakse
  röntgenfilmil. Radiograafiameetodeid kasutatakse
  peamiselt keevisõmbluste kontrollimisel.
  Ultrahelikatse
  Ultrahelimeetod põhineb 2…4 MHz sagedusega
  ultraheli kasutusel (ultraheliks loetakse akustilisi
  mitteelektromagnetilisi laineid sagedusega üle
  20 kHz). Erinevalt röntgeni- ja gammakiirgusest, mis
  neeldub metallis paksusega juba mõni detsimeeter ,
  levib ultraheli hästi ka mitme meetri paksuses
  metallis.
  Magnetpulberkatse
  Magnetmeetod põhineb magnetvälja hajumisel
  metallis asuvate tühikute või mittemetalsete lisandite
  toimel. Meetodiga saab kontrollida ainult ferromagnetilisi
  materjale.Meetod võimaldab avastada
  defekte, mis asuvad kuni 6 mm sügavusel ja on
  magnetvälja suunaga risti.
  Kasutatakse magnetmeetodi kahte varianti :
  kuiva ja märga.
  Kapillaarkatse
  Kapillaarmeetod põhineb vedeliku võimel imbuda
  kapillaarjõudude toimel materjali defektidesse. See
  on vanemaid ja lihtsamaid MPK meetodeid , mis
  lubab leida kuni 1 μm läbimõõduga poore või pragusid.
  Selleks kaetakse metalli üks pool kriitvärviga;
  peale värvi kuivamist niisutatakse teist poolt
  petrooleumiga.
 • Purustavad katsed, skeemid
  Materjalide purustava katse tagajärjel purustatakse detail või selle materjalist valmistatud (valatud,pressitud, lõiketöödeldud) spetsiaalsed katsekehadteimikud.
  Tõmbeteim
  Katsetamisel tõmbele määratakse tugevusnäitajatest:
  a) tõmbetugevus Rm, see on maksimaaljõule Fm
  vastav mehaaniline pinge
  Rm = Fm/So,kus Fm - maksimaaljõud,So - teimiku algristlõikepindala.
  b) voolavuspiir ReH (ülemine) ja ReL (alumine)
  ReH - pinge väärtus, mille saavutamisel
  esmakordselt täheldatakse jõu vähenemist,
  ReL - pinge madalaim väärtus plastsel voolamisel.c) tinglik voolavuspiir Rp – pinge, mille juuresjääkpikenemine saavutab etteantud väärtuse
  protsentides, näiteks 0,2% – tähis Rp0,2.Tugevusnäitajate põhidimensioon on N/m2,tavaliselt kasutatakse N/mm2 (MPa).
  Plastsusnäitajatest määratakse katsetamisel
  tõmbele:
 • katkevenivus A%kus Lo – teimiku algmõõtepikkus,L – teimiku lõppmõõtepikkus pärastpurunemist;
 • b) katkeahenemine Z% kus So – teimiku algristlõikepindala,S – teimiku minimaalne ristlõikepindala
  katkemiskohas.
  Löökpaindeteim
  Katsetamine löökpaindele on materjali sitkusnäitajate
  määramise põhiline meetod.
  Katsetamine löökpaindele võimaldab otsustada
  selle üle, kas materjalil on kalduvus haprale
  purunemisele. Katsetamine löökpaindele seisneb
  keskelt soonitud ja mõlemast otsast toetatud teimiku
  purustamises löökpendliga, määrates töö, mis kulub teimiku purustamiseks.
  Kasutatakse löökpaindeteimil kahe soonekujuga teimikuid:
  - V-kujuline soon profiilinurgaga 45°, sügavus 2 mm,
  soone ümardusraadius 0,25 mm,
  - U-kujuline soon, sügavus 5 mm, soone põhja
  ümardusraadius 1 mm.
  Katsetamine löökpaindele toimub löökpendliga.
  Pendli teele asetatakse teimik. Katsetamisel
  tõstetakse pendel ülemisse asendisse. Kui pendel
  vabastatakse, langeb ta alla ja purustab teimiku.
 • Väsimuskõver
  Tegelikkuses esinevad sagedamini vahelduvkorduvad
  (tsüklilised) koormused, mille tagajärjel tekivad märki muutvad pinged (surve-tõmbepinged),mis põhjustab pragude teket.
 • Metall ja mittemetallid
  Metallidon ained, millel on tahkes olekus iseloomulik läige, hea elektri- ja soojusjuhtivus ning tavaliselt ka hea mehaaniline töödeldavus, suur plastsus ja elastsus . Metallide omadused on seletatavad aatomi tuumaga nõrgalt seotud vabade elektronide (valentselektronide) olemasoluga nende kristallivõre aatomite välimises elektronkihis.
  Mittemetallid on suure elektronegatiivsusega elemendid, mis keemilistes reaktsioonides peamiselt liidavad elektrone. Perioodilisustabelis asuvad nad pea-alarühmades ülal paremal, k.a.  vesinik , mis asub tavaliselt kõige esimese elemendina ülal vasakul. Mittemetallide hulka kuuluvad ka väärisgaasid, kuigi need ei liida elektrone, sest nende väline elektronkiht on maksimaalselt täitunud.
 • Raua süsiniku sulamid
  Raud on metallidest tähtsaim, kuid puhtal kujul
  kasutatakse teda vähe. Põhilised tehnomaterjalid
  valmistatakse rauasulamitest. Nende kasutusala on
  umbes kümme korda laiem kui teistel metallidel ja
  nende sulamitel. Suurem osa rauasulamitest on
  süsinikku sisaldavad sulamid – rauasüsinikusulamid,
  mis jagunevad järgmiselt:
  - terased, mille süsinikusisaldus on kuni 2,14%;
  - malmid , mille süsinikusisaldus on üle 2,14%
  (tavaliselt kuni 4%).
  Peale süsiniku on terastes ja malmides alatiteisi lisandeid, mis on jäänud sulameisse nende saamise käigus – need on tavalisandid, ja spetsiaalselt
  lisatud – need on legeerivad elemendid. Nii
  sisaldab süsinikteras tavalisandeina mangaani, räni,
  fosforit, väävlit.
  C-sisalduse suurenedes kasvab terase kõvadus,
  tõmbetugevus ja voolavuspiir ning vastupanu väsimuspurunemisele;
  vähenevad aga plastsus- ning
  sitkusnäitajad.
  Süsinik avaldab mõju ka terase külmahapruslävele,
  soodustades terase haprumist madalatel
  temperatuuridel .
  C-sisalduse suurenemisega kaasneb terase
  tiheduse vähenemine (puhta raua korral on see
  7840 kg/m3, 1,5% C-sisaldusega terase korral 7640
  kg/m3), kasvab eritakistus , vähenevad soojusjuhtivus
  ja mõned magnetiliste omaduste näitajad.
  Legeerivad elemendid
  Peale süsiniku viiakse terastesse vajalike omaduste
  saamiseks mitmesuguseid spetsiaalseid lisandeid –
  legeerivaid elemente - Cr, Ni, W, V, Mo, Co jt.,
  sealhulgas ka Mn ja Si, kui nende sisaldus ületab
  tavalisandina terasesse viidu oma (s.o. Mn korral
  1,65% ja Si korral üle 0,5%).
  Legeerivate elementide mõju terastes
  avaldub eelkõige järgmises:
  - nad mõjutavad raua polümorfsete muutuste
  ning eutektoidmuutuse temperatuure ja eutektoidi
  süsinikusisaldust terastes,
  - nad tõstavad ferriidi ja sellega terase tugevust,
  - nad avaldavad mõju muutustele terase termotöötlusel
  (austeniiditera kasvule, austeniidi
  lagunemisele ja läbikarastuvusele).
 • Terased
  Ehitusterased
  Ehitusterastena kasutatakse suhteliselt väikese
  süsiniku (kuni 0,2%) ja legeerivate elementide sisaldusega
  (Si ja Mn 1…2%) teraseid. Reeglina kasutatakse
  ehitusteraseid mitmesuguse ristlõikega
  profiilmetallina (nurkteras, talad , latid, armatuur jt.)
  ning valmistaja väljastatud olekus. Seetõttu ehitusterased
  ei kuulu täiendavale termotöötlusele. Hea
  keevitatavus on peamine tehnoloogiline omadus:
  keevisõmbluses ei tohi tekkida külm- ega kuumpragusid
  ja selle mehaanilised omadused peavad
  olema lähedased põhimetalli omadustele.
  Kuna paljud ehituskonstruktsioonid töötavad
  tihti madalatel temperatuuridel ja dünaamilistel koormustel,
  siis üheks tähtsamaks omaduste näitajakson külmahapruslävi.
  Ehitusterastena kasutatakse:
  • tavasüsinikteraseid,
  • mangaanteraseid,
  • peenterateraseid,
  • parendatud teraseid,
  • boorteraseid.
  Masinaehitusterased
  Tsementiiditavad terased
  Tsementiiditavate terastena kasutatakse madalsüsinikteraseid
  (0,1...0,25%C), mille kõvadus peale
  tavakarastust on väike. Peale tsementiitimist (pinnakihi
  rikastamist süsinikuga, C-sisaldus viiakse ca
  1%-ni), karastamist ja madalnoolutamist on nende
  pinnakõvadus 58...62 HRC, südamiku
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Metallide tehnoloogia-materjalid eksam 2015 #1 Metallide tehnoloogia-materjalid eksam 2015 #2 Metallide tehnoloogia-materjalid eksam 2015 #3 Metallide tehnoloogia-materjalid eksam 2015 #4 Metallide tehnoloogia-materjalid eksam 2015 #5 Metallide tehnoloogia-materjalid eksam 2015 #6 Metallide tehnoloogia-materjalid eksam 2015 #7 Metallide tehnoloogia-materjalid eksam 2015 #8 Metallide tehnoloogia-materjalid eksam 2015 #9 Metallide tehnoloogia-materjalid eksam 2015 #10 Metallide tehnoloogia-materjalid eksam 2015 #11 Metallide tehnoloogia-materjalid eksam 2015 #12 Metallide tehnoloogia-materjalid eksam 2015 #13
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 13 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-01-19 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 131 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor rudkovski1337 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (2)

  Tirtsik profiilipilt
  Tirtsik: Alla sain laadida 12lk pikkuse materjali, mitte 26lk, nagu kirjelduses esitatud.
  22:11 11-01-2017
  Asilk profiilipilt
  Asilk: 12 lehte, mitte 26.
  16:40 14-01-2017


  Sarnased materjalid

  86
  pdf
  Materjalid
  7
  docx
  Metallide tehnoloogia
  30
  docx
  TEHNOMATERJALIDE EKSAM
  52
  pdf
  Metallide Tehnoloogia 1 Referaat
  58
  pdf
  Metallide Tehnoloogia 2-Referaat
  5
  docx
  Metallide Tehnoloogia II Eksami Spikker
  22
  doc
  Tehnomaterjalid eksam
  47
  docx
  Tehnomaterjalide eksami materjal

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun