Merepraktika aruanne: Praktikakoht Victoria I (5)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
EESTI MEREAKADEEMIA Laevandusteaduskond
TÜÜRIMEES
MEREPRAKTIKA ARUANNE
Victoria I Praktikakoht
24.04.2007 ­ 23.04.2009 Praktika algus ja lõpp
Õppegrupp: LL- 41
Juhendas: Rein Raudsalu
TALLINN 2009 Retsensioonid
2 Sisukord LAEVA ANDMED, VAHITEENISTUS , LASTIKÄSITLUS, PÜSTUVUS, MEREPRAKTIKA .........................................................................................................................................................5 Üldandmed ..................................................................................................................................5 Joonised .......................................................................................................................................7 Vahitüürimehe vastutus navigatsioonivahis ..............................................................................12 Hea merepraktika navigatsioonivahis....................................................................................12 Peamasin ................................................................................................................................12 Stabilisaatorite kasutamine ....................................................................................................12 Navigatsiooniaparatuuri perioodilised kontrollid ..................................................................12 Navigatsiooniaparatuuri igapäevased testid ..........................................................................13 Autopiloot ..............................................................................................................................13 Visuaalne vaatlus ...................................................................................................................13 Kapteni kutsumine .................................................................................................................13 Informatsioon vahikoosseisule ..............................................................................................14 Search and Rescue .................................................................................................................14 Laeva süvis ning muu informatsioon ....................................................................................14 Logiraamatud .........................................................................................................................14 Püstuvuse arvutamine ................................................................................................................14 Püstuvus arvutus ....................................................................................................................17 Autoteki peamõõdud .................................................................................................................18 Kauba kinnitus vahendid ...........................................................................................................19 Näited kuidas korrektselt kaupa kinnitada.............................................................................20 Sildumine ...................................................................................................................................21 Ohutus sildumisoperatsioonidel ............................................................................................22 Haalamisotsad ........................................................................................................................24 Laeva tuleohutus ja päästevarustus ...........................................................................................27 Häired ja häiresignaalid .............................................................................................................27 Häirenimistu ..........................................................................................................................28 Päästevahendid ja nende mahutavus ..........................................................................................29 Päästepaadid ..........................................................................................................................29 Päästepaadi veeskamine ........................................................................................................30 Mere Evakuatsiooni-Süsteem (MES) ....................................................................................32 Päästeparved ..........................................................................................................................32 NAVIGATSIOON .........................................................................................................................36 Teekond .....................................................................................................................................36 Vaatlus .......................................................................................................................................39 3 Navigeerimine jääs ....................................................................................................................40 Navikatsiooni protsetuurid ........................................................................................................41 Pilot card ....................................................................................................................................45 Ilma prognoosi ettevalmistamine...............................................................................................46 Ilma prognoos reisijatele: ......................................................................................................47 LAEVAJUHTIMIS SEADMED ...................................................................................................48 RollsRoyce ................................................................................................................................48 Rolls -Royce KaMeWa CPP.......................................................................................................49 Rolls-Royce KaMeWa muudetava sammuga sõukruvi karakteristikud . ...............................51 Peamasin ....................................................................................................................................52 Peamasinate väljumiseks ettevalmistamine ...............................................................................53 Trasterid .....................................................................................................................................54 Vöörikrunide väljumiseks ettevalmistamine ja väljalülitamine ................................................55 Vöörikruvide töö kontroll ..........................................................................................................55 ROOLIMINE .............................................................................................................................56 Rooli keskpaneeli elemendid .....................................................................................................56 Käsirool .....................................................................................................................................58 Roolimasina andmed .................................................................................................................59 Stabilisaatorid ............................................................................................................................60 Veekindladuksed .......................................................................................................................65 Veekindel kontuur .....................................................................................................................66 ELEKTROONILISED LAEVAJUHTIMIS SEADMED .............................................................67 Integreeritud sild ........................................................................................................................67 Manta Radar ..............................................................................................................................69 Radari menüü .............................................................................................................................70 Manta 3 ECDIS .........................................................................................................................72 NIS 2002 MkII AIS ...................................................................................................................73 MX420 series GPS/DGPS navigator .........................................................................................74 SEM200 track Keeping Autopilot .............................................................................................75 Navigation Echo Sounder GDS 101 ..........................................................................................76 Ocean Magnetic Compass Systems ...........................................................................................77 NDR2002 Voyage Data Recorder .............................................................................................78
4 LAEVA ANDMED, VAHITEENISTUS, LASTIKÄSITLUS, PÜSTUVUS, MEREPRAKTIKA
Üldandmed
Built / Delivered / Converted 2004 Aker Finnyards, Rauma Operator AS Hansatee Cargo Flag / Home port Estonia / Tallinn BV I +HULL, + MACH , RO-RO PASSENGER SHIP , Class UNRESTRICTED NAVIGATION, AUT-UMS, SYS-NEQ-1 Ice class IA SUPER Call sign ESRP IMO No 9281281 Stability SOLAS 74 as Amended / 4,0 Hs Damage compartment no: 2 Length over all 192,90 m Length (Article 2(8)) 175,20 m Breath moulded/max 29,00 m Depth to bhd deck 9,7 m Draught max, 1AS 6,6 m Air draught 42,5 m Gross tonnage 40 975 Net tonnage 24 797 DWT 4 930 t Light weight 15 683 t Main engine type 4 × Wärtsilä Vasa 16V32 LNE Power output 'MCR' [kW] 6500 kW Auxillary engine type 3 × Wärtsilä Vasa 6R32 LNE Bow trusters input [kW] 2 × 1800 kW Stern trusters input [kW] NA Means of stabilization Retractable fins Total generator output [kVA] 3 × 2960 kVA Voltage 690 V Max trailer capacity 65 pcs, (14 m) Max car capacity 472 pcs ( incl . Hoistable platforms) Lane length 1 1031 lm (lane with 3,2 m), 1320 lm (lane with 2,4 m) 472 lm (platforms) Lane length 2 (hoistable)
SB 4,90 m; P 4,50 m; below hoistable platform 2,10 m; above Free height on car deck platforms 2,40 m Bow gates and widths 4,9 x 5,0 m
Stern gates and widths 4,9 x 8,4 m (2 pcs)
5 Total interior area 19 580 m² Pass . public area inside 7 120 m² Seats inside 0 Pass. open deck 1960 m² Shop area 805 m² Restaurant area 1350 m² Max number of passengers 2500 Passenger cabins 739 Outside cabins 305 Passenger lower berths 1228 Passenger total berths 2246 Crew cabins/berths 216 Max number of persons 2700 Lifeboats / capacity 6 pcs/150 persons Liferafts / capacity 26xVIKING 100DKS; 2xVIKING 50 DKS Rescue boats 1 RB+1 FRB Service speed 85% 22,0 kn ME fuel consumption 195 g/kWh (at 85%MCR, ISO) AE fuel consumption 192 g/kWh (at 100%MCR, ISO) Boiler fuel consumption Not specified
6 Joonised
7 8 9 10 11 Vahitüürimehe vastutus navigatsioonivahis Vahitüürimees on vastutav planeeritud reisiülesande täitmise eest tema vahis. Ta peab pidevalt jälgima,et oleks järgitud COLREG, STCW ning muud rahvusvahelised, rahvuslikud ning kohalikud nõuded.Vahitüürimees peab vahti navigatsioonisillas. Sillast lahkuda ei tohi mitte mingil juhul enne, kui uus vahitüürimees ei ole vahti üle võtnud vastavalt kehtivale korrale. Vahitüürimehe põhiliseks vastutusalaks on kindlustada navigatsioonivahi efektiivsus ning laeva navigatsiooniohutus. Seetõttu peab Vahitüürimees olema kindel, et on kindlustatud pidev ja efektiivne ümbruskonna jälgimine. Laevadel eraldi asuva kaardikambriga on vahitüürimehel lubatud siseneda kaardikambrisse lühikeseks ajaks seoses navigatsiooniliste ülesannete täitmisega, kuid eelnevalt peab ta veenduma , et navigatsiooniline olukord seda võimaldab. Vahitüürimees jääb vastutavaks laeva ohutuse ja navigatsiooni eest vaatamata kapteni viibimisele sillas kuni momendini, kuni on saanud kaptenilt selgelt mõistetava korralduse/informatsiooni selle kohta, et kapten on tema kohustused üle võtnud. Vahitüürimehe kohustus on olla kursis laeval läbiviidavate töödega, töödega raadioantennide, radariantennide, laevavile läheduses, et vajadusel hoiatada töötavaid inimesi vastava aparatuuri kasutamisest. Soovitav on kasutada informatsioonilisi tabeleid hoiatamaks tööde läbiviimisest vastava aparatuuri läheduses.
Hea merepraktika navigatsioonivahis
Vahitüürimees on vastutav pideva ja tähelepaneliku vahipidamise eest. See on põhiline vältimaks kokkupõrkeid, madalikulesõite ning teisi juhtumeid. Pidamaks efektiivset vahti peab vahitüürimees kindlustama: -visuaalse vahi kindlustamaks olukorra täieliku valdamist,
mise ,
jälgimise.
Peamasin
Vahitüürimees peab arvestama sellega, et peamasin on pidevalt tema käsutuses abistamaks vajadusel manööverdamisel. Ta ei tohi kahelda peamasina kasutamise suhtes, kui selleks tekib vajadus. Ta peab olema täielikult kursis laeva manöövriomadustega ning peatumisteekonnaga.
Stabilisaatorite kasutamine
Stabilisaatorite kasutamiseks ning nende eemaldamiseks annab vastava korralduse kapten või tema poolt volitatud isik. Vahitüürimees asetab sillas ettenähtud kohale vastava informatsioonilise tabeli.
Navigatsiooniaparatuuri perioodilised kontrollid
Vahitüürimees peab läbi viima järgnevaid regulaarseid kontrolle: autopiloodi poolt hoitav kurss,
12 tavalt võimalusele peale igat suuremat kursimuutust,
sünkroniseerimine,
Navigatsiooniaparatuuri igapäevased testid
Järgnev aparatuur peab olema kontrollitud/ testitud igapäevaselt:
alarm
Autopiloot
Sõltuvalt aparatuuri usaldatavusest ning navigatsioonilisest olukorrast võib olla automaatrool kasutusel ka piiratud vetes sõidul. Vahitüürimees peab arvestama sellega, et roolimehe kasutamine varakult ning üleminek käsijuhtimisele annab võimaluse varakult lahendada potentsiaalseid ohusituatsioone.
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #1 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #2 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #3 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #4 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #5 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #6 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #7 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #8 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #9 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #10 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #11 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #12 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #13 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #14 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #15 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #16 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #17 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #18 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #19 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #20 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #21 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #22 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #23 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #24 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #25 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #26 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #27 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #28 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #29 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #30 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #31 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #32 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #33 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #34 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #35 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #36 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #37 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #38 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #39 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #40 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #41 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #42 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #43 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #44 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #45 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #46 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #47 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #48 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #49 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #50 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #51 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #52 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #53 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #54 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #55 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #56 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #57 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #58 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #59 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #60 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #61 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #62 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #63 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #64 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #65 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #66 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #67 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #68 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #69 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #70 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #71 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #72 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #73 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #74 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #75 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #76 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #77 Merepraktika aruanne-Praktikakoht Victoria I #78
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 78 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2010-02-25 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 254 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 5 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Ranet Kaaver Õppematerjali autor

Meedia

Lisainfo

Mõisted

Sisukord

 • EESTI MEREAKADEEMIA
 • MEREPRAKTIKA ARUANNE
 • Victoria I
 • Sisukord
 • LAEVA ANDMED, VAHITEENISTUS, LASTIKÄSITLUS, PÜSTUVUS
 • MEREPRAKTIKA
 • Üldandmed
 • Joonised
 • Vahitüürimehe vastutus navigatsioonivahis
 • Püstuvuse arvutamine
 • Kauba Eelmanifest
 • LOAD TANKS
 • LOAD STORES
 • LOAD CARGO
 • Tankide update, heeling tankide seis vastavalt
 • Reisijate ja meesk. Arv
 • Kauba kaal
 • EELPÜSTUVUS
 • VASTAB
 • NÕUETELE
 • PÜSTUVUS
 • VÄLJUMISEL
 • Reisijate ja meesk. Arv Kauba kaal
 • Autoteki peamõõdud
 • Kauba kinnitus vahendid
 • Sildumine
 • Laeva tuleohutus ja päästevarustus
 • FIRE AND SAFETY PLAN
 • FIRE AND SAFETY PLAN
 • VENTILATION PLAN
 • Häired ja häiresignaalid
 • TULEKAHJU või LAEVAVIGASTUS
 • EVAKUATSIOON
 • MEES ÜLE PARDA
 • HELIKOPTER
 • REOSTUSE LIKVIDEERIMINE
 • Punane
 • Roheline
 • Sinine
 • Päästevahendid ja nende mahutavus
 • NAVIGATSIOON
 • Teekond
 • PUNANE TSOON
 • Sadama ala
 • L.I.C: OFF
 • KOLLANE TSOON
 • VTS ala
 • Peamasinad: 1 või 2 võllil
 • Mode
 • COMB./CONST
 • reziim
 • L.I.C: ON/OFF
 • ROHELINE TSOON
 • Väljaspool VTS- ja
 • režiim
 • L.I.C: ON
 • Vaatlus
 • SILLAS
 • Kapten/vanemtüürimees
 • Kapten/vanemtüürimees ja
 • vahitüürimeest; vahimadrus
 • Navigeerimine jääs
 • Navikatsiooni protsetuurid
 • Pilot card
 • Ilma prognoosi ettevalmistamine
 • LAEVAJUHTIMIS SEADMED
 • RollsRoyce
 • Rolls-Royce KaMeWa CPP
 • Pitch Propeller
 • Backup
 • -
 • Peamasin
 • Peamasinate väljumiseks ettevalmistamine
 • Trasterid
 • Vöörikrunide väljumiseks ettevalmistamine ja väljalülitamine
 • Vöörikruvide töö kontroll
 • ROOLIMINE
 • Rooli keskpaneeli elemendid
 • Käsirool
 • Roolimasina andmed
 • Stabilisaatorid
 • Veekindladuksed
 • Veekindel kontuur
 • ELEKTROONILISED LAEVAJUHTIMIS SEADMED
 • Integreeritud sild
 • Manta Radar
 • Radari menüü
 • Manta 3 ECDIS
 • MX420 series GPS/DGPS navigator
 • SEM200 track Keeping Autopilot
 • Navigation Echo Sounder GDS 101
 • Ocean Magnetic Compass Systems
 • NDR2002 Voyage Data Recorder

Teemad

 • Retsensioonid
 • Hea merepraktika navigatsioonivahis
 • Stabilisaatorite kasutamine
 • Navigatsiooniaparatuuri perioodilised kontrollid
 • Navigatsiooniaparatuuri igapäevased testid
 • Autopiloot
 • Visuaalne vaatlus
 • Kapteni kutsumine
 • Informatsioon vahikoosseisule
 • Search and Rescue
 • Laeva süvis ning muu informatsioon
 • Logiraamatud
 • EELPÜSTUVUS
 • SAVE AS
 • TABLE
 • LOAD CARGO
 • VÄLJUMISE PÜSTUVUS
 • Cargo Report
 • UPDATE
 • PÜSTUVUSE ARUANDE PRINTIMINE JA LOGIRAAMATU ANDMED
 • PRINT CARGO
 • REPORT
 • Tahter
 • Püstuvus arvutus
 • i) J
 • SB kõrgus: 4,9 m Peateki koormus: üldine: 2,5 t/m
 • Ahtrirambid: pikkus - 11,7 m
 • P kõrgus: 4,5 m
 • semitreiler: 15,0 t teljel; 30 t boggi laius - 8,4 m
 • Ridade laius: 3,1 m 40 t SWL: 16,25 t teljel; 33 t boggie ava kõrgus 4,9 m
 • 5 m treileri max. mass: 40 t
 • Vööriramp:pikkus – 17,8 m
 • Platvormi all kõrgus: 2,1 m laius – 5,0 m
 • Platvormi peal kõrgus: 2,4 m ava kõrgus - 4,9 m
 • Platvormi all ja peal ridade laius: ~2,4 m
 • Treileripukke: 35 tk; kinnitusrihmu: 235 tk (+86); tõkiskingad: 140 tk
 • Quantity
 • MBL
 • Näited kuidas korrektselt kaupa kinnitada
 • Tekimeeskonna jaotus ja kohustused sildumisel
 • Kinnitusotste kaldale andmise järjekord
 • Ohutus sildumisoperatsioonidel
 • Haalamisotsad
 • ÜLDHÄIRE
 • TURVALISUSE HÄIRE
 • vôib
 • Häirenimistu
 • Tekk 6 . parema parda paaditekk
 • Tekk 6 . vasaku parda paaditekk
 • PÄÄSTEVAHENDEID 912 inimesele
 • MES . Mere Evakuatsiooni Süsteemid
 • tekil parem parras
 • tekil vasak parras
 • inimesele
 • Päästepaadid
 • Päästepaadi veeskamine
 • Ettevalmistus veeskamiseks
 • Veeskamisprotseduur
 • Paatidesse minek
 • Mootori käivitamine
 • süütepositsioon
 • eelsoojendusasendisse
 • käivitusasendisse
 • Starteri lüliti
 • Paadi vabastusmehhanismi kasutamine
 • Mere Evakuatsiooni-Süsteem (MES)
 • MES-jaam
 • Mahutavus (inimest)
 • Päästeparved
 • Laevale on paigutatud 24 täispuhutavat päästeparve Viking DKS 100 (mahutavus 101
 • inimest) ja kaks Viking DKS 50 (mahutavus 51 inimest). Päästeparved asetsevad 6.tekil
 • Pääs päästeparvedesse läbi MES-i
 • MES PÕHIKOMPONENTIDE PAIGUTUS PEALE
 • EVAKUATSIOONISÜSTEEMI AKTIVEERIMIST
 • Süsteemi kasutamine
 • Vastavalt sillast saadud korraldusele käivitatakse evakuatsioonisüsteem
 • Etapid evakuatsioonisüsteemi kasutamisel
 • Etapp 1
 • Etapp 2
 • Etapp 3
 • Etapp 4
 • Etapp 5
 • Stage 6
 • Reisi plaanid
 • Routide valik
 • Navigatsiooni alad
 • Ohutuse tagamine
 • SILLAS
 • ja vahitüürimees ning
 • vahimadrus; lühibriifing
 • KÜLALISED: ei ole
 • lubatud
 • JUHTIMISSÜSTEEM
 • ROOLIPUMBAD: 4 töös
 • SIDEVAHENDID
 • VTS/sadama töö
 • Kanal; FM raadio
 • väljas
 • NAVIGATSIOONIVAH
 • ENDID: ECDIS2 HAP
 • mode, ECDIS1
 • STABILISAATORID
 • Sees
 • ANKRUD: valmis
 • allalaskmiseks
 • MASINAD
 • Abimasinad: vähemalt 2
 • % power: ON/OFF
 • SILLAS
 • vahitüürimees;vahimadru
 • KÜLALISED: Lubatud
 • kapteni loal
 • Automaatrool/ käsirool
 • SIDEVAHENDID: VHF
 • ch. 16, VTS töökanal
 • NAVIGATSIOONIVAHE
 • NDID: ECDIS2 HAP
 • mode, ECDIS1: Safety
 • Settings, ETA vajalikku
 • teepunkti
 • Sees
 • MASINAD
 • Masina kontrollruum
 • informeeritud
 • Abimasinad: vähemalt 2
 • Mode
 • sadamaal
 • SILLAS
 • JUHTIMISSÜSTEEM:Au
 • tomaatrool (Radius/Nav
 • Computer control)/
 • käsirool
 • ROOLIPUMBAD: min. 2
 • töös
 • ch. 16, GOFREP alal
 • vastav töökanal
 • NDID: Radarid: Range
 • erinevatel skaaladel
 • Filters, AIS info, rings;
 • ECDIS2 HAP mode
 • ECDIS1: Safety Settings
 • ETA vajalikku teepunkti
 • Sees/väljas
 • ANKRUD: Mereklaarid
 • Abimasinad:vähemalt 1 või
 • võlli- generaatori režiim
 • % power: ON/OFF
 • Sadamaala
 • SILLAS
 • vahitüürimees ning
 • vahimadrus
 • SILLAS
 • vahitüürimees;vahimadrus
 • Väljas pool VTS ja sadama
 • vahitüürimeest; vahimadrus
 • Ilma prognoos reisijatele
 • Muudetava sammuga sõukruvi juhtsüsteemi üldkirjeldus
 • Controllable
 • Combinator Mode
 • Constant RPM Mode
 • Load Increase Control
 • Backup System
 • Joystick
 • Main System
 • Rolls-Royce KaMeWa muudetava sammuga sõukruvi karakteristikud
 • MIN. ENNE VÄLJUMIST
 • VAHITÜÜRIMEES HELISTAB MASINASSE, TEATAB KaMeWa
 • KONTROLLIMISE ALGUSEST
 • MASINAST ANTAKSE KaMeWa SÜSTEEMI JUHTIMINE SILDA
 • VAHITÜÜRIMEES TEOSTAB KaMeWa KONTROLLI, TEATAB TELEFONI
 • TEEL TULEMUSTEST MASINASSE
 • VAHIMEHAANIK VÕTAB KaMeWa JUHTIMISE MASINASSE
 • MIN. ENNE VÄLJUMIST
 • VAHITÜÜRIMEES HELISTAB MASINASSE JA TEATAB VASTAVALT KAPTENI
 • KORRALDUSELE, MITU PEAMASINAT KÄIVITADA
 • MIN. ENNE VÄLJUMIST
 • MASIN KÄIVITAB NÕUTUD PEAMASINAD
 • MASINATE ÜHENDAMISEST ANNAVAD SILLAS MÄRKU SIGNAALTULED JA
 • LÕPLIKU KINNITUSENA ANNAB MASIN KaMeWa JUHTIMISE ÜLE SILDA
 • VAHITÜÜRIMEES KVITEERIB “BRIDGE ACCEPT”
 • MIN. ENNE VÄLJUMIST
 • VAHITÜÜRIMEES VAJUTAB ALLA NUPUD HYDR. START MÕLEMA
 • VÖÖRIKRUVI KONTROLL-PULDIL
 • VAHETULT ENNE VÄLJUMIST
 • VAHITÜÜRIMEES VAJUTAB ALLA NUPUD DRIVE MOTOR START
 • MÕLEMA VÖÖRIKRUVI KONTROLL-PULDIL
 • VAHITÜÜRIMEES VEENDUB KOORMUSE OLEMASOLUST
 • VÖÖRIKRUVIDELE
 • VAHETULT PEALE SADAMAST LAHKUMIST
 • VAHITÜÜRIMEES VAJUTAB ALLA NUPUD DRIVE MOTOR STOP
 • VAHITÜÜRIMEES VAJUTAB ALLA NUPUD HYDR. STOP MÕLEMA
 • VÖÖRIKRUVI KONTROLL-PULDIL
 • Enne, kui on võimalik käivitada vöörikruvisid, peavad tiibstabilisaatorid olema sisse
 • tõmmatud, vastasel juhul on vöörikruvide start blokeeritud
 • Tavaolukorras juhitakse vöörikruvide tööd navigatsioonisillast. Enne vöörikruvi
 • käivitamist tuleb veenduda, et nende samm on null-asendis, vastasel juhul on start
 • blokeeritud. Kui samm ei ole null, peab vahitüürimees käivitama vöörikruvi
 • hüdraulikapumbad ja seadma kruvide sammu null-asendisse. Rikke korral juhtahelas on
 • võimalik seada samm nulli vöörikruvi ruumist, manipuleerides otse juhtsolenoididega
 • kuid sellisel juhul on ka kruvi sammu reguleerimine võimalik vaid lokaalselt. Juhul kui ka
 • vöörikruvide enda ajamimootorid ei käivitu sillast (näiteks rikke tõttu juhtahelas), on
 • võimalik need käivitada peajaotuskilbilt eelnevalt seades nende käivituskoha lülitid PJK
 • Vöörikruvide automaatlülitite asend on pidevalt näidatud
 • miimikapaneelil
 • ja
 • diiselgeneraatorite toide pole nende rikke tõttu saadaval. Sellises eriolukorras tagavad PJK
 • toite võlligeneraatorid. Esimesena lülitub lahti vöörikruvi BT1, siis BT2 (SG1 toide lülitub
 • ümber BT1 toitelt PJK vasakule pardale ja SG2 toide 5 sekundilise viivitusega PJK
 • parema parda toitele)
 • Jälgivrooli manipulaator (juhtkang);
 • Paremparda roolilaba asendi indikaator;
 • Vasakparda roolilaba asendi indikaator;
 • Alarmsignaalide valgusindikatsiooni paneel – 25 lampi;
 • Rooli reservjuhtimise lüliti “VÄLJA - SISSE” (OFF-ON);
 • Reservjuhtimise nupp “ROOL VASAKULE” (PORT);
 • Reservjuhtimise nupp “ROOL PAREMALE” (STBD);
 • Roolipump Nr. 1 reservjuhtimisel;
 • Roolipump Nr. 2 reservjuhtimisel;
 • Roolipump Nr. 3 reservjuhtimisel;
 • Roolipump Nr. 4 reservjuhtimisel;
 • Lambi ja skaalavalguse dimmer;
 • Varudimmer;
 • Alarmsignaali zummer;
 • Roolipumpade Nr. 1 - 4 käivitusnupud ja nende töösoleku indikatsioon;
 • Roolipumpade Nr. 1 - 4 stoppnupud;
 • Vasakparda rooli suurte pöördenurkade blokeeringu lüliti;
 • b. Paremparda rooli suurte pöördenurkade blokeeringu lüliti;
 • Roolipumpade Nr. 1 - 4 suurte pöördenurkade blokeeringu indikatsioon (lambid
 • põlevad, kui rooli saab keerata ainult nurgani 35° VP/PP);
 • Juhtimise keskpuldile võtmine: lülitusnupp ja indikatsioonlamp “ROOL
 • SÜNKROONSEL JÄLGIVREŽIIMIL” (IN COMMAND SYNCHRO) - mõlemat
 • roolilaba keskpuldilt juhitakse sünkroonselt jälgivrežiimil;
 • Juhtimise automaatroolile lülituse nupp ja indikatsioonlamp “ROOL
 • AUTOMAATREŽIIMIL”
 • Alarmpaneeli testnupp (vajutades põlevad alarmi indikaatorlambid ja töötab
 • zummer);
 • Alarmsignaali kviteerimine (esimesel vajutusel pärast alarmsignaali jääb zummer
 • vait, indikaatorlamp vilgub; teistkordasl vajutusel vilkumine asendub pideva
 • valgusega, kui hälve kestab ja kustub, kui hälve kadus)
 • Silla käsirooli puldi elemendid
 • Gürokompassi repiiter;
 • Magnetkompassi repiiter;
 • a. Gürorepiiteri skaalavalgustuse dimmer;
 • b. Magnetkompassi repiiteri skaalavalgustuse dimmer;
 • c. Roolilabade pöördenurga indikaatorite skaalavalgustuse dimmer;
 • d. Käsirooli pöördenurga skaala valgustuse dimmer;
 • Vasakparda roolilaba pöördenurga indikaator;
 • Paremparda roolilaba pöördenurga indikaator;
 • Juhtimise käsirooli puldile võtmise käsklusnupp ja juhtimise käsiroolil oleku
 • indikaatorlamp;
 • Käsirooli skaala valgustus;
 • Käsirooli ratas rooli juhtimiseks jälgivrežiimil;
 • Käsirooli käskluse pöördenurga skaala;
 • Silla käsirooli pult
 • Tüüp
 • RV 550-2
 • Balleri diameeter
 • mm
 • Max hüdraulikaõli rõhk
 • bar
 • Max kaitseklapi seadistusrõhk
 • Max roolinurk
 • x 55°
 • Arvestuslik jõumoment
 • kNm
 • Õli tööväljasurve ruumala
 • nurkliikumisel (35°-0-30°) = 65°
 • liter
 • Roolilaba liikumisaeg ühe pumbaga
 • max. 28 sec
 • Roolilaba liikumisaeg kahe pumbaga
 • max. 14 sec
 • Õli hulk rooli(täitur)- masinas
 • liter
 • Pumbaseadmes (2x500+900 l)
 • liter
 • Torustikus (ja survevoolikutes)
 • liter
 • Õli hulk kokku
 • liter
 • Rooli (täitur)- masina kaal õlita
 • kg
 • Pumbaseade kaal õlita
 • kg
 • Õli viskoosusindeks ca
 • (Viscosity: ISO 68)
 • Õli max lubatud temperatuur
 • °C
 • Pealüliti(sulgeb kõik veekindlad uksed)
 • Alarmi aktsepteerimise nupp
 • Tulede kontroll nupp
 • Tulede reguleerimise nupp
 • Veekindlate uste indikatsioon tuled
 • Punaselt märgitud uksed peavad olema merel suletud
 • Sadama ja mere režiimi lüliti
 • Režiimi lüliti
 • Indikatsioono tuled(Roheline-kinni,Punane-lahti)
 • Veekindlate uste loetelu
 • Tulede test ja reset nupp
 • Alarmi aktsepteerimise nupp
 • Tulede reguleerimise nupp
 • Features and Benefits
 • Transceiver & Antenna Options
 • Zone 1 - Radar System
 • Zone 2 - Screen Mode of Operation
 • Zone 3 - Ownship and Plotting Parameters
 • Zone 4 - VRM, EBL and Signal Controls
 • Zone 5 - Data and Menus
 • Zone 6 - Cursor Control and Mode
 • Features
 • Features

Kommentaarid (5)

TrustMiC profiilipilt
TrustMiC: Suurepärane materjal, väga hästi koostatud.
21:40 20-01-2018
kriskris profiilipilt
kriskris: Väga hea aitab kindlasti.
18:19 05-12-2011
martishka profiilipilt
martishka: väga kasulik info
14:28 22-01-2013


Sarnased materjalid

84
doc
Praktika aruanne - Tallinnk Star
252
doc
Merekool praktika aruanne tüürimeestele
937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
1072
pdf
Logistika õpik
103
doc
Meresõiduohutus ja laeva juhtimine
568
pdf
Book Analog Interfacing to Embedded Microprocessors
34
docx
Laevade ehitus eksam
946
pdf
TheCodeBreakers

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !