Kategoorias matemaatiline analüüs i leiti 7 faili

Matemaatika >> Matemaatiline analüüs i
Matemaatiline analüüs I - kordamine eksamiks-ainekava järgi koostatud konspekt
22
doc

Matemaatiline analüüs I - kordamine eksamiks (ainekava järgi koostatud konspekt)

Ainekava eksamiks ,, Matemaatiline analüüs I " 2007 ­ 2008 kevadsemester 1. Naturaalarvud, täisarvud, ratsionaalarvud, irratsionaalarvud, reaalarvud. Naturaalarvud ­ arvud, mis saadakse loendamise teel, tähistatakse: IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., ) Täisarvud ­ kõik naturaalarvud ja nende vastandarvud ning lisaks 0, tähistatakse Z...

Matemaatiline analüüs i - Tartu Ülikool
705 allalaadimist
Matemaatiline analüüs I - kordamine eksamiks
26
doc

Matemaatiline analüüs I - kordamine eksamiks

Reaalarvu mõiste Tähistame sümboliga N kõigi naturaalarvude hulga, st N = {1, 2, 3,...} ja sümboliga Z kõigi täisarvude hulga, st Z = {...,­3,­2,­1, 0, 1, 2, 3,...}. p Ratsionaalarvudeks nimetatakse arve kujul q , kus p ja...

Matemaatiline analüüs i - Tartu Ülikool
639 allalaadimist
Matemaatiline analüüs-vähendatud programm
22
docx

Matemaatiline analüüs (vähendatud programm)

1 Igas kontrolltöös on 4 küsimust, millest üks on valitud jämedas kirjas (bold face) olevate teemade hulgast (see on kõige olulisem materjal), 2 küsimust on valitud ülejäänud teemadest ja viimase 4-nda küsimuse all on võimalik kirjutada omal valikul 14-12 lk teksti antud programmi ulatuses. 1. Arvtelje mõiste. Reaalarvu absoluutväärtus. Lo...

Matemaatiline analüüs i - Tartu Ülikool
8 allalaadimist
Matemaatilise analüüsi kollokvium II spikker 2LK
4
pdf

Matemaatilise analüüsi kollokvium II spikker(2LK)

(Tuletise lineaarsuse tõestus, st näidata, et saame konstandi tuletise märgi alt välja tuua ning Definitsioon: Funktsiooni y = f (x) nimetatakse rangelt kasvavaks punktis x, kui leidub selline summa tuletis on tuletiste summa). Lause: Kui funktsioonid f(x) ja g(x) on diferentseeruvad positiivne arv δ, et...

Matemaatiline analüüs i - Tartu Ülikool
50 allalaadimist
Matemaatilise analüüsi kollokvium III spikker 2LK
4
pdf

Matemaatilise analüüsi kollokvium III spikker(2LK)

(Ositi integreerimine määramata integraalis. Valemi tuletamine.) Lebesgue’i teoreem Funktsioon f on lõigul [a;b] Riemanni mõttes integreeruv parajasti siis, Määratud integraali rakendused. kui ta on tõkestatud lõigul [a;b] ja pidev peaaegu kõikjal st katkev hulgal, mille Lebesgue mõõt on null. Hulga D c R Lebesgue mõõt on null siis, kui iga ε>0 korral saame leida hulka D...

Matemaatiline analüüs i - Tartu Ülikool
40 allalaadimist
Harilik iteratsioonimeetod
docx

Harilik iteratsioonimeetod

Referaat Harilikust iteratsioonimeetodist, sisaldab iteratsioonimeetodi tutvustust, teoreetilist ülevaadet, koonduvust, alglähendi täpsust ja kahte praktiliselt lahendatud näidet...

Matemaatiline analüüs i - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
4
pdf

...

Matemaatiline analüüs i - Tartu Ülikool
6 allalaadimist