Kategoorias matemaatiline analüüs i leiti 8 faili

Matemaatika >> Matemaatiline analüüs i
Matemaatiline analüüs I konspekt -Tõkestatud hulgad
39
pdf

Matemaatiline analüüs I konspekt -Tõkestatud hulgad

a I FUNKTSIOONID Tõkestatud hulgad Ülalt ja alt tõkestatud hulgad Olgu X mingi reaalarvude hulk. Definitsioon: Kui leidub niisugune reaalarv M , et hulga X iga elemendi x puhul kehtib võrratus x M , siis öeldakse, et hulk X on üla...

Matemaatiline analüüs I - Tartu Ülikool
52 allalaadimist
Matemaatiline analüüs KT2 vastused
18
docx

Matemaatiline analüüs KT2 vastused

Funktsiooni muudu esitus diferentsiaali ja jääkliikme summana. Kuidas käituvad diferentsiaal ja jääkliige argumendi muudu x suhtes, kui x läheneb nullile? (tõestada!). Loetleda diferentsiaali omadused. Funktsiooni muudu peaosa ja jääkliige. Olgu antud funktsioon, mis on diferentseeruv punktis a. Eeldame, et f(a)0 kasutades mõisteid: x = x - a - argumendi muut kohal a y = f(x) - f(a) - funktsiooni muut...

Matemaatiline analüüs I - Tartu Ülikool
94 allalaadimist
Matemaatiline analüüs KT1 vastused
23
doc

Matemaatiline analüüs KT1 vastused

Arvtelje mõiste- Arvteljeks nimetatakse sirget, millel on valitud nullpunkt, pikkusühik ja positiivne suund. Kasutades neid kolme parameetrit, saab arvtelje punktidele seada vastavusse reaalarvud. Reaalarvu absoluutväärtus- |a| = a kui a 0 -a kui a < 0 Reaalarvu a absoluutväärtust |a| võib tõlgendada kui punkti a ja nullpunkti vahelist kaugus...

Matemaatiline analüüs I - Tartu Ülikool
64 allalaadimist
Mat-Analüüs I--teooria II osa
6
docx

Mat. Analüüs I ; teooria II osa

Funktsiooni muudu esitus diferentsiaali ja jääkliikme summana. Kuidas käituvad diferentsiaal ja jääkliige argumendi muudu x suhtes, kui x läheneb nullile? Loetleda diferentsiaali omadused. 2. Olgu antud funktsioon, mis diferentseerub punktis a ja eeldame, et Teades, et Nii me näitasime, et Tähistades ja vahe järgmiselt Kehtib võrratus:...

Matemaatiline analüüs I - Tartu Ülikool
10 allalaadimist
Matemaatilise analüüsi teooriakontrolltöö kordamisküsimused vastustega
6
docx

Matemaatilise analüüsi teooriakontrolltöö kordamisküsimused vastustega

Tõkestatud hulgad (näide). Tõkestamata hulgad (näide). Tõkestatud hulgad. Definitsioon Reaalarvudest koosnevat hulka nimetatakse tõkestatuks, kui leidub selline positiivne arv nii, et iga korral kehtib võrratus . Hulk on tõkestatud, kui kõik selle hulga elemendid kuuluvad nulli ümbrusesse Näide: Reaalarvudest koosnevat hulka A nimetatakse tõkestatuks, kui leidub lõ...

Matemaatiline analüüs I - Tartu Ülikool
15 allalaadimist
Kordamisküsimused aines-quot Matemaatiline analüüs I quot
5
docx

Kordamisküsimused aines "Matemaatiline analüüs I"

Kui muutuja x igale väärtusele piirkonnas X vastab muutuja y kindel väärtus, siis öeldakse, et y on muutuja x funktsioon piirkonnas X. Funktsiooni y argumendiks e sõltumatuks muutujaks nimetatakse muutujat x Sõltuvaks muutujaks nimetatakse funktsiooni y. Funktsiooni määramispiirkond. Funktsiooni y määramispiirkonnaks nimetatakse arg...

Matemaatiline analüüs I - Tartu Ülikool
21 allalaadimist
Teooriatöö
4
docx

Teooriatöö

Sõnastada ja tõestada piirvväärtusteoreem kahe funktsiooni summa piirväärtuse arvutamiseks piirprotsessis x + . lim f ( x ) = A lim g ( x) = B Kui x + ja x + , siis lim f ( x) + g ( x) = lim f ( x) + lim g ( x) x + x + x + Üritan eelpool mainitut tõestada. lim f ( x) =...

Matemaatiline analüüs I - Tartu Ülikool
11 allalaadimist
Kordamisülesanded matemaatikas
4
pdf

Kordamisülesanded matemaatikas

u ¨ lesannete kontrollt¨ oo¨ks ettevalmistumiseks 1. Avaldada funktsiooni f (x) = e-x neljanda astme Taylori pol¨ unoom punktis 0. 2. Avaldada funktsiooni 1...

Matemaatiline analüüs I - Tartu Ülikool
26 allalaadimist