Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Masinaelemendid teooria - KT 2 (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas arvutatakse tihvtliidet ?
 • Milles sesneb vedrutihvti eripära ?
 • Kuidas arvutatakse liistliidet ?
 • Kuidas toimub liistusoonte valmistamine, töötlemine ?
 • Kuidas on võimalik liistliidet tugevdada (lisada eskiis) ?
 • Millise hamba profiili kujuga hammasliiteid kasutatkse ?
 • Milleks kasutatakse lukustuselemente ?
 • Mida nimetatakse pressliiteks ?
 • Kuidas saadakse pressliidet ?
 • Millised on pressliidete põhieelised ja puudused ?
 • Kuidas arvutatakse telgjõuga koormatud pressliidet (valemid +seletus) ?
 • Kuidas arvutatakse pöördemomendiga koormatud pressliidet (valemid +seletus) ?
 • Kuidas näeb välja pressliite tugevustingimus telgjõu ja pöördemomendi koosmõjul ?
 • Millistest reeglitest tuleb kinni pidada pressliite kujundamisel ?
 • Kuidas tagada, et koonusrõngastega pressliidete korral ei tekiks rummu materjali voolamist ?
 • Millal kasutatakse klemmliiteid ?
 • Kuidas arvutatakse pikijõuga koormatud klemmliide ?
 • Kuidas arvutatakse pikijõu (telgjõu) ja pöördemomendiga koormatud klemmliidet ?
 • Mis on siduri ülesandeks masinates ?
 • Kuidas liigitatakse sidureid ?
 • Mis on jäikade sidurite eelisteks ja puudusteks ?
 • Kuidas valida sellist tüüpi sidurit ?
 • Milles seisneb muhvsiduri eripära ?
 • Kuidas arvutuatakse jäigaid sirureid ?
 • Milliseid võlli asendihälbeid on võimalik kompenseerida kasutades kompenseerivaid sidureid ?
 • Millega need hälbed on põhjustatud ?
 • Kuidas liigitatakse kompenseerivaid sidureid tööpõhimõttelt ?
 • Milles seisneb hammassiduri eripära ?
 • Kuidas valitakse hammassidurit ?
 • Millest sõltuvad käivitusteguri ja reziimiteguri väärtused sidurite valikul ?
 • Milles seisneb plastikust hammasmuhviga hammassiduri valiku eripära ?
 • Mida tuleb silmas pidada kettsiduri kasutamisel ?
 • Kuidas valitakse kettsidureid ?
 • Millised on enamlevinud elastsete sidurite tüübid ?
 • Millest lähtudes valitakse rehvsidurit ?
 • Millistest parameetritest sõltub elastsete ketastega sidurite valik ?
 • Millised on sülfoonsiduri omadused ja valikupõhimõtted ?
 • Milles seisneb liigendsidurite eripära ?
 • Millal kasutatakse lülitatavaid sidureid ja pidureid ?
 • Mis on lülitatavate sidurite ja pidurite ülesandeks masinates ?
 • Milliseid vabakäigusidureid teate, mis on selle tüübi siduri eripäraks ?
 • Millal kasutatakse magnetsidurit ja mis on selle eelisteks ?
 • Kuidas liigitatakse hõõrdpidureid ?
 
Säutsu twitteris
osa 5. Seondliited
 • Tuua näiteid tihvtliidetest (teha skitse, eskiise). Kuidas arvutatakse tihvtliidet?
  Tihvtide liigid on:
  1. SILINDERtihvtid:
  • püsivad avas paigal hõõrdejõu toimel;
  • ei saa korduskasutada, kuna tihvti eemaldamisel avade pinnad kuluvad;
  2. KOONUStihvtid:
  • püsivad avas paigal hõõrdejõu toimel;
  • saab korduskasutada;
  3. KÄRNtihvtid:
  • püsivad paigal tihvti külgedele töödeldud soonte ja laienduste poolt tekitatud deformatsioonide ja hõõdejõu toimel;
  • saab mõned korrad korduskasutada;
  • paigaldatakse järeltöötlemata avasse;
  4. VEDRUtihvtid:
  • püsivad paigal tihvti külgede elastse deformatsiooni poolt tekitatud hõõdejõu toimel;
  • tihvti pilu ei tohi sulguda;
  • saab korduskasutada;
 • Millal kasutatakse tihvliiteid? Millised tihvtide liigid on korduskasutatavad?
  TIHVTLIIDE = liide , kus ühendatud detailid on geomeetriliselt lukustatud lõikele/muljumisele töötavate tihvti abil. Korduvkasutada saab koonustihvte, kärntihvte, vedrutihvte.
 • Milles sesneb vedrutihvti eripära?
  • püsivad paigal tihvti külgede elastse deformatsiooni poolt tekitatud hõõdejõu toimel;
  • tihvti pilu ei tohi sulguda;
 • Nimetage liistliidete eelised ja puudused.
  Eelised
  Puudused
  1. Konstruktsiooni ja valmistamise LIHTSUS;
  2. Kokkupaneku ja lahtivõtmise MUGAVUS;
  3. Madal HIND.
  1. Liidetavate detailide NÕRGESTAMINE liistusoonte ja avadega:
  • ristlõigete vähenemine;
  • pingete kontsentreerumine;
  2. Liidetavate detailide SAMATELGSUSE täpne
  TAGAMINE on keerukas;
  3. Ühe liistuga ülekantav PÖÖRDEMOMENT on VÄIKE;
  4. Reverseeritav koormus tekitab liites NURKLÕTKU
 • Kuidas arvutatakse liistliidet?
 • Millest lähtudes valitakse liistliite komponentide mõõtmeid ja milliseid mõõtmete tolerantse kasutatakse?
  Liistliite komponentide mõõtmeid valitakse eelisarvude reast . Ristlõike mõõtmed ja tolerantsid on määratud DIN 6885 standardiga.
 • Nimetage liistude põhitüübid, teha eskiise.
 • Kuidas toimub liistusoonte valmistamine, töötlemine? Teha eskiisi prismaatilisest liistust ja eskiisile panna kõik liistu mõõtmed.


 • Kuidas on võimalik liistliidet tugevdada (lisada eskiis )? Kuidas kinnitatakse liist võlli külge liikuva liite korral (lisada eskiis)?
 • Nimetage kiilliistu põhipuudused ja eelised.
 • Puudused – kiil deformeerib rummu, s.t.:
 • • suureneb rummu ja võlli samatelgsuse hälve;
 • • halveneb pöörleva süsteemi tasakaalustatus ning suureneb vibratsioon
 • Eelised – 1) Kiil põhjustab rummu ekstsentrilisust, kuna surub radiaallõtku võlli ühele küljele. Kiilu kasutatakse väikeste pöörlemissageduste korral 2) Kiilliide on odav, kuna kiil tagab ka rummu teljesihilise liikumatuse.
 • Kas segmentliistu korral on võlli nõrgestatus suurem või väiksem ja miks?
 • Suurem, sest võlli liistusoon on sügav.

 • Nimetage segmentliistude eelised.
 • Võlli liistusoone töötlemine on lihtne, spetsiaalsed tööriistad on saadaval.
 • Liistu asend on iseseaduv, mis on sooviatatv kooniliste võllide korral;
 • Kirjeldada liistliite kujundamise etapid.
 • 1. Vastavast standardist lähtuvalt valitakse VÕLLI VÄLISLÄBIMÕÕDU järgi:
 • • liistu ristlõike mõõtmed (liistu mõõtmetel on tavaliselt h tolerantsid);
 • • liistusoonte mõõtmed ja tolerantsid;
 • 2. Arvutatakse liistu vajalik PIKKUS:
 • • mis väldib liites muljumise;
 • • mis väldib tavatöörežiimis liistu läbilõikamise.
 • Milles seisneb liistliite optimeerimine (valemid + seletused ).


 • Nimetage hammasliidete eelised võrreldes liistliidetega.
 • 1. Võimaldavad üle kanda suuri pöördemomente;
 • 2. Hammaste kõrge täpsus ja pinnasildedus, kuna töötlemisel kasutatakse standardseid instrumente ja tehnoloogiaid;
 • 3. Hammasliidetes on võimalikud suured
 • teljesihilised liikumised;
 • 4. Võlli ja rummu parem tsentreeritus.
 • Millise hamba profiili kujuga hammasliiteid kasutatkse?
 • 1.Rööpkülgsete hammastega:
 • 2. Evolventhammastega:

 • 3. Kolmnurkhammastega:

 • • kõige vanem hammasliide;
 • • hamba jalal on kõrge pingekontsentratsioon;

 • •kõige tugevam hammas-liide;
 • • kõige paremini tsentreeriv hammasliide
 • •hõlpsastivalmistatav hambalõikepinkidel;
 • • hambumisnurk on tavaliselt 30º;
 • • tänapäeval enamlevinud.
 • • hammaste arv on suur
 • • kasutatakse peenemate võllide korral

 • Kirjeldada hammasliite kujundamise etapid.
 • 1. Vastavast standardist lähtuvalt valitakse VÕLLI VÄLISLÄBIMÕÕDU järgi:
 • • hammaste arv;
 • • hambuvate komponentide mõõtmed;
 • 2. Arvutatakse hambumise vajalik PIKKUS:
 • • mis väldib liites muljumise;
 • • mis väldib tavatöörežiimis hammaste läbilõikamise.
 • Kirjutada hammasliite lõikepinge ja muljumispinge valemid (koos seletustega).

 • Milles seisneb hammasliite optimeerimine?

 • Millised on peamised neetide tüübid?
 • Neetide peamised liigid:
 • 1. Täisneedid – needivarb on täismaterjalist;
 • 2. Toruneedid – needivarb on õõnes:
 • 3. Tõmbneedid – needivarb on seest õõnes:
 • Kirjeldada neetliidete kujundamise reeglid.
 • 1. Vähim neetide arv liites on 2;
 • 2. Ühes konstruktsioonis kasutada võimalikult samaläbimõõdulisi ja samatüübilisi neete;
 • 3. Tõmbele või survele töötavates elementides tuleb needid paindest tingitud lõikekomponendi vältimiseks paigutada elemendi raskuskeset läbivale teljele või telje suhtes sümmeetriliselt;
 • 4. Korrosiooni vältimiseks kasutada detaili materjalidega sama tüüpi materjalist neete.
 • Alumiiniumist ja terasest detailide liitmisel tuleb pinnad tingimata isoleerida ( lakk , kummikiht, bituumenkangas);
 • 5 Mitmerealiste õmbluste korral järgida5. Mitmerealiste õmbluste korral järgida neetide paigutamisel teatmekirjanduse soovitusi ;
 • 6. Soovitav on neediavad puurida (mitte stantsida) ning nende ervad faasida.
 • Tuua näiteid profiilliidetest. Mis on nende eeliseks võrreldes teiste seondliidetega.
 • Profiilliited – hammasliidete alamliik. Näiteks P3G- profiil (DIN 32711) ja P4C-profiil (DIN 32712). Eelised : 1. Isetsentreerivad; 2 Ligi 30 % võrra parem vastupidavus väsimusele, kui hammsliidetel.
 • Milleks kasutatakse lukustuselemente? Nimetada enamlevinud lukustuselemendid (eskiisid). TELJESIHILISE LUKUSTUSE LIIDE = liide, mis takistab võlli ja/või sellele paigutatud
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Masinaelemendid teooria - KT 2 #1 Masinaelemendid teooria - KT 2 #2 Masinaelemendid teooria - KT 2 #3 Masinaelemendid teooria - KT 2 #4 Masinaelemendid teooria - KT 2 #5 Masinaelemendid teooria - KT 2 #6 Masinaelemendid teooria - KT 2 #7 Masinaelemendid teooria - KT 2 #8 Masinaelemendid teooria - KT 2 #9 Masinaelemendid teooria - KT 2 #10 Masinaelemendid teooria - KT 2 #11 Masinaelemendid teooria - KT 2 #12 Masinaelemendid teooria - KT 2 #13 Masinaelemendid teooria - KT 2 #14 Masinaelemendid teooria - KT 2 #15 Masinaelemendid teooria - KT 2 #16 Masinaelemendid teooria - KT 2 #17 Masinaelemendid teooria - KT 2 #18 Masinaelemendid teooria - KT 2 #19
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2011-12-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 257 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor capmoq Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Siin kõik masinaelementide teise kontrolltöö teooria vastused. Kontrolltöö sai sellega väga hästi tehtud ja kõõik küsimused on põhjalikult vastatud.
  masinaelemendid teooria , seondliited , hõõrdliited , sidurid , pidurid , masinaelemendid

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (1)

  kusikaljaks profiilipilt
  kusikaljaks: olla või mitte olla - selles on küsimus

  10:35 18-01-2012


  Sarnased materjalid

  20
  docx
  Masinaelemendid teooria - KT 1
  7
  doc
  Masinaelemendid I - Kodutöö V - Pressliide
  1
  doc
  Spikker - Masinaelemendid Teooria
  7
  doc
  Masinaelemendid lõpueksam
  22
  pdf
  Masinaelemendid
  5
  docx
  Masinaelemendid I kodutöö nr 6
  15
  docx
  Masinaelemendid
  4
  doc
  Masinelemendid I - Istu analüüs  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun