Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Masinaelemendid teooria - KT 1 (6)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on põhiliseks inseneri vastutuseks masinate ja konstruktsioonide projekteerimisel ?
 • Mis on tehniline süsteem ja millistest komponentidest see koosneb ?
 • Mida nimetatakse masinaelemendiks ja kuidas seda liigitatakse ?
 • Milliseid ajamite komponente teate ?
 • Mis on telje ja võlli vahe ?
 • Mida nimetatakse ülekandeks ?
 • Mis on laagrite põhiülesandeks masinates ?
 • Milleks kasutatakse sidurit masinates ?
 • Mis on vedrude ja korpuste otstarve masinates ?
 • Milles sesneb standard-, tüüp- ja originaaldetaili eripära ?
 • Milleks tahkse detaili või koostu struktuurianalüüsi ?
 • Mis on nende ülesandeks ?
 • Millest lähtutakse nõutava varuteguri valikul ?
 • Milles seisneb varuteguri väärtuse valiku Pugsley meetod ?
 • Millega tuleks arvestada masinaelemendi õige kuju ja mõõtmete valikul ?
 • Mis on masinaelemendi usaldatavus ?
 • Milline on selle komponendi usaldatavus R protsentides (%) ?
 • Milles seisneb masinaelementide tehnoloogilisuse jätkusuutlikkuse kriteerium ?
 • Milleks kasutatakse eelisarvude ridu ?
 • Mida nimetatakse mõõtmiseks ja tolereerimiseks ?
 • Mis on detaili nimimõõde ja kuidas seda määratakse ?
 • Mida nimetatakse mõõtme piirhälbeks ?
 • Mis on ülemine ja alumine piirhälve ?
 • Mida nimetatakse piirmõõtmeks ?
 • Mida nimetatakse mõõtme tolerantsiks ?
 • Kuidas defineeritakse ava ja võlli toote elementi mõõtmestamisel ja tolereerimisel ?
 • Mida käsitleb ISO286 standard ?
 • Mida näitab tolerantsijärk ?
 • Mis on masinaehituses enamkasutatavad tolerantsijärgud ?
 • Mida näitab täht tolerantsi tähistuses ?
 • Milles seisneb ava- ja võllipõhise istu süsteemi erinevus ?
 • Millist tüüpi iste eelistatakse kas ava- või võllipõhiseid ja miks ?
 • Milleks kasutatakse geomeetrilisi tolerantse ?
 • Mida nimetatakse baaselemeniks geomeetrilisel tolereerimisel ?
 • Milleks rakendatakse mõõteahelaid konstrueerimisel ?
 • Milliseid mõõteahelate arvutusmeetodeid kasutatakse ?
 • Mida nimetatakse detaili pinna struktuuriks ?
 • Kuidas see pinnastruktuur tekib ?
 • Kuidas liigitatakse liiteid ja mis on nende otsatarveks masinates ?
 • Kuidas liigitatakse keermeid ?
 • Milliseid keermete profiile kasutatakse torustike keermesliidete korral ?
 • Milliste profiilidega keermeid kasutatakse kruviülekannetes ?
 • Milleks tuleb sätestada keermele vastavad tolerantsid ?
 • Kuidas liigitatakse polte ?
 • Milles seisneb kruvi ja poldi "erisus" ?
 • Kuidas liigitatakse kruvisid ?
 • Millised poldi ja kruvimaterjalid on enam kasutatavad ?
 • Millest lähtudes valitakse poldi/kruvi kinnitusmomendi väärtus ?
 • Millest lähtudes valitakse tikkpoldi keermestatud osa pikkuse ?
 • Millal võib tekkida keermesliite lukustamise vajadus ?
 • Kuidas vähendada keermesliite lõdvenemiseohtu ?
 • Mis asjaolud põhjustavad keermesliite tõrkumist ?
 • Mis olukorral võib tekkida poldi keerme "mahatulek" ?
 • Mida tuleb silmas pidada poldi ja mutri materjalide tugevus ja omadusklassi valikul ?
 • Kuidas vältida keerme "mahatulekut" ?
 • Kuidas teostatakse lõtkuga eelpingestatud poltliite tugevuskontrolli ?
 • Kuidas sõltub poldi jäikus poldi pikkusest ?
 • Mida nimetatakse keevisliiteks ?
 • Kuidas arvutatakse pikkele töötavat põkk-keevisliidet (valemid) ?
 • Kuidas arvutatakse pikikoormatud nurkõmblusega katteliidet lõikele ?
 • Kuidas moodustatakse ja liigitatakse joodiseid ?
 • Kuidas tagatakse jootliidete kvaliteeti ?
 • Millest see on tingitud ?
 • Mis on optimaalseks liimikihi paksuseks ?
 • Kuidas teostatakse katteliimliite tugevusarvutust (valemid koos seletustega) ?
 
Säutsu twitteris
osa 1. Masinaelementide valdkond ja selle põhiprintsiibid
 • Mis on põhiliseks inseneri vastutuseks masinate ja konstruktsioonide projekteerimisel?
  MASINAD ja APARAADID, SEADMED jne.peavad töötama TÕRGETETA ja OHUTULT!!!
 • Mis on tehniline süsteem ja millistest komponentidest see koosneb?
  Tehniline süsteem = komponentide kombinatsioon, mis koos töötades tagab mingi ettenähtud funktsiooni täitmise (masin, aparaat, seade, tarind jne.). Koosneb erineva:- kuju, - otstarbe ja- ööpõhimõttega
  MASINAELEMENTIDEST.
 • Mida nimetatakse masinaelemendiks ja kuidas seda liigitatakse?
  MASINAELEMENDID = tehniliste süsteemide füüsikalised komponendid. Üldmasinaelemendid( Liited , Ajamite Komponendid, muud) , Erimasinaelemendid.
 • Tuua näiteid masinaelemendist kui detailist, koostust, sõlmest.
  1. Detail, s.t. osa, mis on valmistatud ilma koostamiseta (polt, mutter , võll, hammasratas, rihmaratas , vedru, jne.)
  2. Koost või grupp, s.t. kindlat funktsiooni täitev detailide ühendus (pidur, sidur , mootor, laager , reduktor, ülekanne, jne.)
  3. Sõlm, s.t. detailide liide ( keermesliide , neetliide, liistliide, jne.)
 • Kuidas liigitatakse liiteid, tuua näiteid liidetest.
  Lahtivõetavuse järgi: Lahtivõetavad liited , Kinnisliited. Saamise viisi järgi: Aine(te) oleku muutmine, Plastne deformatsioon , Elastne deformatsioon, Aine(te) olekut muutmata ja deformeerimata. Tööpõhimõtte järgi: Ainesliited , Hõõrdliited, Geomeetrilise lukustusega liited.
  Või siis ka polt-, liist -, keevisliited .
 • Milliseid ajamite komponente teate? Nimetada vähemalt 4 komponenti.
  Teljed ja võllid, Laagerdused, Sidurid.
 • Mis on telje ja võlli vahe? Tuua näiteid võllidest ja telgedest (nende rakendusest).
  Telg • Võib olla paigalseisev või pöörleb• Ei kanna üle pöördemomenti (Vaguni telg)
  Võll• On tavaliselt pöörlev• Võib olla sirge, painduv või väntvõll• Kannab üle pöördemomenti (Käigukasti võll).
 • Mida nimetatakse ülekandeks? Nimetada põhilised ülekannete tüübid.
  ÜLEKANNE = Mehhanism mille vahendusel toimub energia ülekandmine masinas.
  HÕõRDUMISEGA ülekanded (ntx.Rihmülekanne)• Liikumine kantakse vedavalt elemendilt veetavale hõõrdejõu abil • Võimalik on pöörlemiskiiruse sujuv muutmine
  HAMBUMISEGA ülekanded: Liikumine kantakse vedavalt elemendilt veetavale hambumise abil. Ntx: Hammasülekanne, Kettülekanne
 • Mis on laagrite põhiülesandeks masinates?
  Toetavad masinate liikuvaid osi
  • Juhivad masinaelementide liikumist
  • Liikumine võib olla pöörlev või kulgev
 • Milleks kasutatakse sidurit masinates?
  Kasutatakse: võllide ja muude komponentide ühendamiseks, - masinate juhtimiseks .
 • Mis on vedrude ja korpuste otstarve masinates?
  Vedru –olenevalt rakendusest, tagab detailidevahelise jõu; käivitab mehhanismi;
  amortisaatorina võtab vastu lööki seda summutades.
  Korpused: • Tagavad masina komponentide vajaliku asendi üksteise suhtes
  Kaitsevad masina komponente väliskeskkonna mõjude eest
  • Kaitsevad väliskeskkonda masina mõjude eest
  • Annavad masinale steetilise välimuse jne.
 • Joonistada skeem konstrueerimisprotsessi üldiste faasidega (lisada skeemile märkused ja seletused ).
 • Nimetada masina (seadme) detailse lahenduse punktid.
 • Väljavalitud kontseptsiooni arendamine tooteks
 • Koostude, alamkoostude ja detailide konstrueerimise metoodika on samane seadme/toote konstrueerimise metoodikaga
 • Detailne konstrueerimine loob juurde teavet seadme kohta
 • Võib tekkida vajadus korrigeerida lähtemäärangut ja/või kontseptuaalset lahendust
 • Konstrueerimise protsess on alati ITERATIIVNE .
 • Milles sesneb standard-, tüüp- ja originaaldetaili eripära?
  STANDARDdetailid 1. Vastab mõõtmetelt ja omadustelt üldtunnustatud standarditele
  2. Kasutatakse paljudes erinevat tüüpi lahendustes 3. Hangitakse valmiskujul 4. Valitakse tootekataloogide ja käsiraamatute tabelitest 5. Tööjoonist ei tehta (ntxKruvid poldid mutrid , seibid, tihendid , jne)
  TÜÜPdetailid 1. Vastab kujult mõnele standarditele 2. Mõõtmed kohandatakse antu lahenduse jaoks lähtuvalt materjalist ja koormustest 3. Konstrueeritakse käsiraamatute järgi käsiraamatute järgi 4. Tihti saab hankida toorikuna 5. Koostatakse tööjoonis (ntx Hammasrattad rihmarattad, vedrud , siduridetailid jne.).
  ORIGINAALdetailid: 1. Antud lahenduse jaoks spetsiaalselt konstrueeritud detail
  2. Koostatakse tööjoonis
 • Milleks tahkse detaili või koostu struktuurianalüüsi? Kuidas nimetatakse kolm struktuurielementi ja mis on nende ülesandeks?
  Igat struktuurielementi saab konstrueerida kui iseseisvat eriliste nõuetega “komponenti”.
  TÖÖelement (TE)- TE - peab olema kujundatud selliselt , et:• täidab seda üleasannet,
  milleks antud detaili tarvis on, • oleks piisavalt tugev ja kulumiskindel • oleks esteetilise välimusega
  BAASelement (BE)-Detaili see osa, mis määrab ära selle detaili asendi teiste detailide suhtes.
  SIDEelement (SE)- Detaili see osa, mis tagab tööelemendi õige asendi baaselemendi suhtes
 • Kuidas liigitatakse masinate töökindluse mõjureid. Tuua näiteid enammõjutavatest töökindluse mõjuritest.
  Füüsikalised allikad
  Esmane tõrkepõhjus on füüsikaline:1. Materjalide väsimus (44 %); 2. Korrosioon (18 %);
  3. ülekoormus (15 %); 4. Korrosioonväsimus (13 %); 5. Kulumine (10 %)
  Inimlikud allikad
  Esmane tõrkepõhjus on inimlik viga: 1. Hoolduse vead (34 %); 2. Konstruktsiooni vead (33 %);
  3. Vale kasutamine (12 %); 4. Valmistamise vead (10 %); 5. Paigalduse vead (7 %); 6. Hooletus ja lohakus (4 %)
  Juhtimislikud allikad- Juhtimissüsteemi ja meetodite puudused, mis võimaldavad inimlike vigade kordumist ja
  nende avastamata jäämist
 • Nimetada masinaelementide jätkusuutlikkuse kriteeriumid.
  OHUTUS; Majanduslik TASUVUS ; FUNKTSIONAALSUS
 • Millest tuleks lähtuda masinaelemendi materjali valikul , et tagada masinaelemendi jätkusuutlikkuse?
  Et oleks ohutu (tugevusvaru etc), tasuks ära (optimaalne talituslik omadus), maj.tasuvus (hea hinnaga, võiamlikult palju ühte sama materjali jne).
 • Millest lähtutakse nõutava varuteguri valikul?
  Nõutava varuteguri väärtus peab katma riskid , mis tulenevad:
  1. Arvutusmetoodikate lihtsustustest ja analüüsitulemuste määramatustest
  2. Insenerile teadmata võimalikest asjaoludest
 • Milles seisneb varuteguri väärtuse valiku Pugsley meetod?
  Materjalide, hoolduse, valmisprotsesside ja kontrolli kvaliteet; Katseandmete täpsus ja kogemus sarnaste komponentidega ; Info ja teadmised koormuste kohta. Kui need 3 nõuet on väga heal tasemel seda väiksema varuteguri saab valida pugsley tabelist (kui mõnes teadmised väiksemad siis tuleb suurem varutegur etc).
 • Millega tuleks arvestada masinaelemendi õige kuju ja mõõtmete valikul?
  TUGEVUS( mahuline tug, pindtug.); Muud nõuded (vältida vibreerimist, ülekuumenemist, välimusmuutust); JÄIKUS (vältida suuri elastseid deformatsioone).
 • Mis on masinaelemendi usaldatavus ? Ülesanne: Statistiliselt on teada, et igast 100-st eksemplarist 5 tõrgub. Milline on selle komponendi usaldatavus R protsentides (%)?
  Masinaelemendi USALDATAVUS = tõenäosuse statistiline määr, et see masinaelement
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Masinaelemendid teooria - KT 1 #1 Masinaelemendid teooria - KT 1 #2 Masinaelemendid teooria - KT 1 #3 Masinaelemendid teooria - KT 1 #4 Masinaelemendid teooria - KT 1 #5 Masinaelemendid teooria - KT 1 #6 Masinaelemendid teooria - KT 1 #7 Masinaelemendid teooria - KT 1 #8 Masinaelemendid teooria - KT 1 #9 Masinaelemendid teooria - KT 1 #10 Masinaelemendid teooria - KT 1 #11 Masinaelemendid teooria - KT 1 #12 Masinaelemendid teooria - KT 1 #13 Masinaelemendid teooria - KT 1 #14 Masinaelemendid teooria - KT 1 #15 Masinaelemendid teooria - KT 1 #16 Masinaelemendid teooria - KT 1 #17 Masinaelemendid teooria - KT 1 #18 Masinaelemendid teooria - KT 1 #19 Masinaelemendid teooria - KT 1 #20
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2011-11-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 308 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 6 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor capmoq Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Osa 1 - Masinaelemendid ja nende valdkonnad, põhiprintsiibid
  Osa 2 - Masinaelementide vahetatavus ja täpsus
  Osa 3 - Keermesliited
  Osa 4 - Ainesliited

  Kokku 100 küsimust. Kõik vastatud põhjalikult.

  masinaelemendid , põhiprintsiibid , masinaelementide vahetatavus , täpsus , keermesliited , ainesliited

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (6)

  kusikaljaks profiilipilt
  kusikaljaks: Liigne agarus on ogarus, õppejõud ei viitsi nii põhjalikku vastust lugeda.
  16:09 17-01-2012
  capmoq profiilipilt
  capmoq: Oh jah :)  Tegin seda koos sõbraga terve päev :S
  13:14 07-12-2011
  lennupungas profiilipilt
  lennupungas: päris chill oli
  12:46 06-12-2011


  Sarnased materjalid

  19
  docx
  Masinaelemendid teooria - KT 2
  1
  doc
  Spikker - Masinaelemendid Teooria
  7
  doc
  Masinaelemendid I - Kodutöö V - Pressliide
  22
  pdf
  Masinaelemendid
  7
  doc
  Masinaelemendid lõpueksam
  36
  doc
  Tootearendus
  8
  docx
  Masinaelemendid
  32
  pdf
  Masinaelemendid I konspekt-1  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun