Maksunduse valdkonna mõisted (1)

5 Hindamata
 
Säutsu twitteris
MAKSUNDUS
1. MAKSUNDUSE VALDKONNA PÕHIMÕISTED:
- Maksustamine ­ maksude kehtestamine või määramine
- Makse ­ kohustuste täitmiseks või millegi eest makstav rahasumma
- Maksudeklaratsioon ­ tulu-, käibe- või kaubadeklaratsioon, maksuaruanne või muu
maksu suuruse arvutamiseks ettenähtud dokument, mille maksumaksja või maksu
kinnipidaja on maksu- või tolliseaduse alusel kohustatud esitama maksuhaldurile.
- Maksuhaldur ­ täidesaatva riigivõimu asutus, kelle ülesandeks on jälgida
maksuseaduse täitmist.
1) Riiklike maksude maksuhaldurid on Maksu- ja Tolliamet ning nende piirkondlikud
asutused.
2) Kohalike maksude maksuhaldur on valla- või linnavalitsus või muu maksumääruses
sätestatud valla või linna ametiasutus.
Vald või linna võib vastavalt kohalike maksude seaduses sätestatule sõlmida Maksu- ja
Tolliametiga lepingu, millega kohaliku maksu maksuhalduri ülesanded antakse üle Maksu- ja
Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele.
Vallad ja linnad võivad sõlmida omavahel halduslepingu, millega antakse lepinguosalistes
valdades ja linnades kehtestatud sama liiki kohalike maksude maksuhalduri ülesanded ühe
lepinguosalise valla või linna ametiasutusele.
- Maksuhalduri ettekirjutus ­ ettekirjutus mingi makse tasumiseks või muu toimingu
sooritamiseks.
- Maksu kinnipidaja ­ isik, kes maksuseaduse alusel on kohustatud maksumaksjalt
maksu kinni pidama ja maksuhalduri pangakontole üle kandma.
- Maksukohustus ­ seaduses sätestatud teokoosseisu saabumisel vahetult tekkiv
kohustus.
- Maksukohuslane ­ isik, kes maksuseaduse kohaselt on kohustatud maksma maksu.
- Maksukoormus ­ näitaja, mis arvutatakse eelarveaastal riigis tasutud maksude
kogusumma suhtena rahvamajanduse kogutoodangusse.
- Maksukorraldus ­ maksusüsteem, maksuseadustele esitatavad nõuded,
maksumaksja, maksu kinnipidaja, garandi ja maksuhalduri õigused, kohustused ja
vastutus ning maksuvaidluste lahendamise kord.
- Maksukuritegu ­ maksudeklaratsiooni esitamisest või maksude tasumisest
kõrvalehoidumine, maksuobjekti varjamine vms kriminaalseaduses ettenähtud tegu.
- Maksumaksja ­ isik, kes maksuseaduses sätestatud tingimustel ja korras on
kohustatud maksu maksma, samuti isik, kes tolliseaduses sätestatud tingimustel on
kohustatud maksma impordi ja ekspordiga seotud makse ja isik, kes reaalselt maksu
tasub.
- Maksumenetlus ­ maksu määramiseks vajalike asjaolude tuvastamine, maksu
määramine kas deklaratsiooni esitamise teel või maksuhalduri poolt haldusakti
väljaandmisel, maksu tasumine, samuti maksunõude sundkorras sissenõudmine.
- Maksumäär ­ aritmeetiline näitaja, mille abil saab välja arvutada konkreetse
maksusumma.
- Maksunõue ­ seaduse alusel tekkiv maksu tasumise nõue, mille võib kuni selle
aegumiseni täitmisele pöörata.
- Maksuobjekt ­ tegevuse või toimingu resultaat, asi või väärtus, mida maksustatakse.
- Maksuparadiis ­ ehk madala maksumääraga territoorium ­ on välisriik või välisriigis
asuv iseseisva majandusjurisdiktsiooniga territoorium, kus ei kehtestatud juriidilise
isiku teenitud või jaotatud kasumilt võetavat maksu või kus sellise maksu suurus on
väiksem kui 2/3 tulumaksust, mida Eesti residendist füüsiline isik peaks maksma
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Maksunduse valdkonna mõisted #1 Maksunduse valdkonna mõisted #2 Maksunduse valdkonna mõisted #3 Maksunduse valdkonna mõisted #4 Maksunduse valdkonna mõisted #5 Maksunduse valdkonna mõisted #6 Maksunduse valdkonna mõisted #7 Maksunduse valdkonna mõisted #8 Maksunduse valdkonna mõisted #9 Maksunduse valdkonna mõisted #10 Maksunduse valdkonna mõisted #11 Maksunduse valdkonna mõisted #12 Maksunduse valdkonna mõisted #13 Maksunduse valdkonna mõisted #14 Maksunduse valdkonna mõisted #15 Maksunduse valdkonna mõisted #16 Maksunduse valdkonna mõisted #17 Maksunduse valdkonna mõisted #18 Maksunduse valdkonna mõisted #19 Maksunduse valdkonna mõisted #20 Maksunduse valdkonna mõisted #21 Maksunduse valdkonna mõisted #22 Maksunduse valdkonna mõisted #23 Maksunduse valdkonna mõisted #24 Maksunduse valdkonna mõisted #25 Maksunduse valdkonna mõisted #26
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 26 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2012-05-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
100 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Liina172 Õppematerjali autor

Lisainfo

Maksunduse valdkonna põhimõisted, maksunduse ajaloost, maksude kogumise tehnoloogiad, maksustamise põhimõtted, alused e baasid, maksud ja raamatupidamine, maksu teooriad, maksu mõiste, põhiolemus ja eesmärgid, maksu elemendid, maksude liigitamine, koormised ja maksud, maksusüteemi hindamine, maksustamise üldpõhimõtted, maksusüsteem ja selle kujunemine, kehtiv maksukorralduse seadus.
maksundus , teooriad , põhimõtted , maksusüsteem , maksupoliitika , maksumaksja , maksude liigid , maks , maksukoormus , maksumaksja , maksusoodustused , maksusuhte elemendid , maksustamise üldised põhimõtted

Mõisted

tehingud, karl marx, valitseja maavaldustest, maksud, antud tehnoloogiaid, maksuhalduril, kinnisvata, demokraatlikus riigis, raamatupidamine, riigi loomist, peamaksu teooria, ohvi teooria, antud ohvirmaks, piirvajaduse teooria, piirvajaduste teooria, iseloomustavad tunnused, maksudel, mõningal määral, maksude puhul, majanduspoliitliseks funktsiooniks, mõjutusnormide puhul, maksusuhe, maksumaksja, maksu kehtestamine, seadusest tulenevalt, maksu kinnipidaja, maksu kinnipidaja, garant, kogutulu, mittemaksustatavad tulud, mitterahaliselt, maksumäär, käibemaks, eur, osa tubaka, fakultatiivne, maksusoodustus, stipendiumid, sotsiaalseid pingeid, objektiivse maksuvabastusega, maksude liigitamine, objektiivsed maksud, aktsiis, maksustamiskorrast, samuti sotsiaalmaks, kaudsed, ühekordsed maksud, perioodilised maksud, tulumaks jne, sissenõutavad, tähtajalised, kinnipeetavad, üldised maksud, sellised maksud, tulumaks, maksud, koormised, määratakse kriminaal, ekvivalendi printsiip, printsiibi kohaselt, levinuim sundkindlustus, olemuselt, sotsiaalmaksu puhul, vastuhüvedeks, sotsiaalmaks, sundkindlustusega, töötuskindlustusmakse, muud koormised, erimaksete kogumisel, riigi avalik, o erimaksed, ressursisäästlikkust, ümberjaotamine, riigieelarve, eelarve ülesandeks, üldistatuna, riig tulud, riiklik tarbimine, pikemalt seletatuna, sundmaksud, siseriiklik laenamine, maksud, maksud, veel rahalised, õigluse käsitlus, maksupoliitika, fiskaalpoliitika, vahendiks, tollimaksud, maksukorralduse seadus

Sisukord

 • MAKSUNDUS
 • MAKSUNDUSE VALDKONNA PÕHIMÕISTED
 • Maksustamine
 • Makse
 • Maksudeklaratsioon
 • Maksuhaldur
 • Maksuhalduri ettekirjutus
 • Maksu kinnipidaja
 • Maksukohustus
 • Maksukohuslane
 • Maksukoormus
 • Maksukorraldus
 • Maksukuritegu
 • Maksumaksja
 • Maksumenetlus
 • Maksumäär
 • Maksunõue
 • Maksuobjekt
 • Maksuparadiis
 • Maksuseadus
 • Maksusoodustus
 • Maksustamisperiood
 • Maksusumma
 • Maksusüsteem
 • Maksuteade
 • Maksuvabastus
 • Maksuvaidlus
 • Maksuvõlg
 • Maksõigus
 • Maksuõigussuhe
 • Maa maksustamishind
 • Tehing
 • Smith pidas rahva rikkuse allikaks maad, tööd ja kapitali, mille maksustamist ta püüdiski
 • MAKSUDE KOGUMISE TEHNOLOOGIAD
 • MAKSUSTAMINE PÕHIMÕTTED, ALUSED e. BAASID
 • Eksistentsi printsiip
 • Kirgede printsiip
 • Õnneliku juhuse printsiip
 • Tubliduse printsiip
 • Maksusüsteem peab lähtuma ühetaolisuse põhimõttest
 • MAKSUD JA RAAMATUPIDAMINE
 • MAKSUTEOORIAD
 • MAKSU MÕISTE, PÕHIOLEMUS JA EESMÄRGID
 • Iseloomustavad tunnused
 • NB! Kui eelloetletud tunnustest kasvõi üks ei kehti, ei ole tegemist maksuga
 • Koormamisfunktsioon
 • Kujundamisfunktsioon
 • MAKSU ELEMENDID
 • Maksusuhtesse
 • Garant
 • Maksuobjekt ja maksubaas
 • Proportsionaalne
 • Progressiivne
 • Regresiivve
 • Maksusaaja
 • Maksu tasumise kord ja tähtpäevad
 • Maksusoodustused
 • Rakendussätted
 • MAKSUDE LIIGITAMINE
 • Objekti järgi liigitatakse
 • Maksustamiskorrast ehk koormuse avaldamisest lähtuvalt
 • Kehtestamise pädevuse alusel
 • Tulumaks
 • Püsivuse järgi
 • Sooritamise viisi alusel
 • Eesmärgi alusel
 • Maksumäära alusel
 • Majandusliku sisu/baasi alusel
 • Mitmesugustel tingimustel tekkivad kohustused vs.maksud
 • KOORMISED JA MAKSUD
 • MAKSUD
 • Ringis välja toodu koormiste tunnused, eesmärgid ja nende erinevused maksudest
 • KOORMIS
 • TRAHV
 • KOORMI
 • TÖÖTUS
 • KINDLUST
 • PENSIONI
 • KINDLUSTUS
 • RIIGILÕIV
 • Kulude printsiip
 • Ekvivalendi printsiip
 • Passi väljastamise näide
 • SUNDKINDLUSTUS
 • PENSIONIKINDLUSTUSMAKSE
 • TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSE
 • MUUD KOORMISED
 • TEENUSTASUD
 • SUNDLAENUD
 • ERIMAKSED
 • Eri- ja sihtotstarbelised
 • MAKSUSÜSTEEMI HINDAMINE
 • Majanduslik efektiivsus
 • Administratiivne lihtsus (lihtsuse printsiip)
 • Paindlikkus
 • Poliitiline vastutus ehk poliitiline vastavus
 • Ühetaolisus
 • Õiglus
 • MAKSUSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED
 • Riigieelarve ülesanded võib grupeerida järgmiselt
 • Põhiseaduslik ülesanne
 • Poliitiline ülesanne
 • Seadusandlik ülesanne
 • EV MAKSUSÜTEEM JA SELLE KUJUNEMINE
 • Maksuamet
 • KEHTIV MAKSUKORRALDUSE SEADUS
 • MÕISTEID

Teemad

 • MAKSUNDUSE VALDKONNA PÕHIMÕISTED
 • õigustoimingu
 • Kaudne on tahteavaldus
 • Adam Smith (1723-1790) sõnastas oma põhiteoses „Rahvaste rikkus“ maksude neli
 • põhinõuet
 • maksevõimelisuse
 • printsiip
 • määratletuse printsiip
 • mugavuse printsiip
 • odavuse printsiip
 • korrastada
 • MAKSUDE KOGUMISE TEHNOLOOGIAD
 • Füüsilise isiku
 • detsentraliseeritud
 • MAKSUSTAMINE PÕHIMÕTTED, ALUSED e. BAASID
 • maksukorralduse seadus
 • www.riigiteataja.ee
 • maksuseadused (Lisa 1)
 • MAKSUD JA RAAMATUPIDAMINE
 • MAKSUTEOORIAD
 • Ekvivalendi teooria
 • Maksevõimelisuse ja tulemuslikkuse teooria
 • Peamaksu teooria
 • Ohvi teooria
 • Piirvajaduse teooria
 • Sotsiaalse ümberjaotamise vajaduse teooria
 • MAKSU MÕISTE, PÕHIOLEMUS JA EESMÄRGID
 • Maks
 • kahte funktsiooni, eesmärki
 • MAKSU ELEMENDID
 • Maksu nimetus või pealkiri
 • Maksusubjekt
 • maksukorraldusseadusest
 • tulumaksuseadusest
 • Teine näide
 • komanda isiku
 • MAKSUDE LIIGITAMINE
 • value added tax
 • tegevus
 • Kehtestamise pädevuse alusel
 • aktsiisimaks
 • hasartmängumaks
 • raskeveokimaks
 • maamaks
 • sotsiaalmaks
 • tollimaks
 • käibemaks
 • jaotatakse maksud
 • Majandusliku sisu/baasi alusel
 • KOORMISED JA MAKSUD
 • Ringis välja toodu koormiste tunnused, eesmärgid ja nende erinevused maksudest
 • kitsamas tähenduses on mitterahalise iseloomuga nõue
 • sundkoormiste seadusest
 • Passi väljastamise näide
 • MAKSUSÜSTEEMI HINDAMINE
 • Majanduslik efektiivsus
 • Administratiivne lihtsus (lihtsuse printsiip)
 • E-maksusüteem
 • Poliitiline vastutus ehk poliitiline vastavus
 • MAKSUSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED
 • Riigieelarve ülesanded võib grupeerida järgmiselt
 • EV MAKSUSÜTEEM JA SELLE KUJUNEMINE
 • e-Maksuamet
 • KEHTIV MAKSUKORRALDUSE SEADUS
 • MÕISTEID

Kommentaarid (1)


Marian Kuusk: Väga informatiivne, aitas palju.
18:45 11-06-2014


Sarnased materjalid

8
rtf
32
docx
12
doc
15
doc
126
doc
62
doc
14
docx
38
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto