Kategoorias maksuõigus ja maksumenetlus leiti 5 faili

Õigus >> Maksuõigus ja maksumenetlus
Maksuhalduri ja maksukohustlase õigused ja kohustused
7
docx

Maksuhalduri ja maksukohustlase õigused ja kohustused.

Maksuhalduri õigused ja kohustused ning maksukohustuslase õigused ja kohustused maksumenetluses. KASPAR RAUDLA(FS090) Maksuhalduri kohustused. Maksuhaldur on kohustatud sisse nõudma maksukohustuslase poolt tasumata maksuvõla. Maksuhaldur kontrollib maksuseaduste täitmist, kasutades talle selleks seadusega antud pädevust. Kontrollib ma...

Maksuõigus ja maksumenetlus - Sisekaitseakadeemia
75 allalaadimist
Maksuõigus
6
pdf

Maksuõigus

  Maksukohustuslasel on õigus saada revisjoni ajal teavet senituvastatud asjaolude ja nende võimaliku maksustamisalase tähenduse kohta.  Maksukohustuslasel on õigus taotleda revidendi taandamist MKS §-s 49 sätestatud alustel.  lubama ametnikul takistamatult läbi viia menetlustoiminguid. Küsimused : 1. Seevastu maksuõigus reguleerib avaliku võimu suhteid füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Kuigi Eesti põhiseaduses on riigieelarvet ja maksustamist puudutavad sätted paigutatud ühte peatükki, tuleb riigieelarve ja maksustamise küsimusi vaadelda teineteisest lahus. 2. Materiaalõiguse alla kuulub maksukohustuse sisu: maksumaksja, maksu objekt, maksumäär, maksuvabastused. Formaalne ehk menetlusõigus sisaldab: maksu deklareerimine, tasu...

Maksuõigus ja maksumenetlus - Sisekaitseakadeemia
43 allalaadimist
RAHVUSVAHELINE MAKSUÕIGUS
28
docx

RAHVUSVAHELINE MAKSUÕIGUS

RAHVUSVAHELINE MAKSUÕIGUS Olemus – rahvusvahelisi aspekte sisaldavate maksuõiguse normide kogum, mille eesmärgiks on kõrvaldada erinevate jurisdiktsioonide maksuõiguse normide kollisioone, mis põhjustavad topeltmaksustamise…Jagada riikide vahel maksustamisõigust. Rahvusvahelise maksuõiguse allikad:  Siseriiklik maksuseadus. MKS, TuMS, KMS  Maksulepingud.  Muud rahvusvahelised lepingud. Sotsiaalkindlustusalased maksulepingud riikide vahel  Rahvusvahelise maksustamise ü...

Maksuõigus ja maksumenetlus - Sisekaitseakadeemia
32 allalaadimist
Maksuõiguse eksami kirjalik kodutöö 2018
3
odt

Maksuõiguse eksami kirjalik kodutöö 2018

Maksuõiguse eksami kirjalik kodutöö 2017/18 (Tallinn) Töö tuleb esitada eksamipäeval koos kohapeal koostatud eksamitööga Eestis füüsilisest isikust ettevõtjana ja käibemaksukohustuslasena registreeritud talupidaja saab raha järgmiste tehingute ja toimingute eest: 1. Kartuli müük Tartu turul Kartuli müük on käive KMS § 4 lg 1 p 1 alusel. Tartus tekkiv käive ehk käive tekib Eestis vastavalt KMS § 1...

Maksuõigus ja maksumenetlus - Sisekaitseakadeemia
7 allalaadimist
Rahanduse alused 1-kodutöö
xlsx

Rahanduse alused 1. kodutöö

r 0.50% t 120 kuud CF 2500 Pv 0 Type FVA = 409,698.37 summa, mis on kogutud peale 10 aasta päras 2. r 0.50% t 240 kuud CF 20000 Pv...

Maksuõigus ja maksumenetlus - Sisekaitseakadeemia
7 allalaadimist