Maksroökonoomika (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
MAKROÖKONOOMIKA EKSAMIKÜSIMUSED

 • Makroökonoomika mõiste

 • Rahvamajandusõpetuse teoreetiline käsitlus, mis kirjeldab majandussektorite ( majapidamised , ettevõtted, valitsus, välissektor) vahelisi seoseid ; ka: õpetus majanduse üldisest tasakaalust

 • Regionaalökonoomika mõiste

  Majandusteaduse haru, mis uurib mingi piirkonna maj. olukorda ja otsib sealse majanduse edendamise ja sotsiaalsete probleemide lahendamise võimalusi.


 • Sisemajanduse koguprodukt , rahvamajanduse koguprodukt ja nende erinevused

  Sisemajanduse koguprodukt(SKP) mõõdab mingi ajavahemiku jooksul kindlates teritoriaalsetes piirides toodetud lõpphüviste turuväärtust.
  Rahvamajanduse koguprodukt(RKP) mõõdab riigi kodanike ja ettevõtete majandusliku aktiivsust, hoolimata sellest, kus tootmine aset leiab.
  SKP kirjeldab majanduse väljundit riigi territoriaalsetes piirides, RKP aga majanduse väljundit, mis on toodetud riigi kodanike poolt.

 • Nominaalne ja reaalne SKP, SKP deflaator

  Nominaalne SKP e. Jooksvates hindades
  Reaalne SKP e. Püsivates hindades, kus nominaalne SKP on korrigeeritud baasaasta hinna indeksiga
  SKP deflaator = (nom.SKP / reaalne SKP) * 100%
  väljendatakse %-des
  SKP deflaator on kõikide SKP- sse kuuluvate kaupade ja teenuste hinnaindeks • SKP tootmise meetodil
  SKP TOOTMISE MEETOD
  Lisand väärtused
  Põllumajanduses
  Tööstuses
  Teeninduses
  Valitsussektoris
  + netomaksud toodetele
  Tootmise meetod
  Tootmise meetodi puhul arvutatakse kokku erinevates majandusharudes loodud lisandväärtus. Lisandunud väärtus on tootmisprotsessis kasutatud kaupade ja teenuste ning töö väärtus, mis suurendab lõpptoodangu väärtust. Näiteks võib tuua leivapätsi väärtuse kujunemise - selle hinna sees on põllumehe, pagari ja poemüüja töö, kuid selleks et ei toimuks mitmekordset hindamist, on vaja arvesse võtta ainult iga lüli poolt lisatud väärtus.
  Tavaliselt esitatakse SKP tootmise meetodil olulisemate majandusharude lõikes. Kui vaadata, millised on Eesti olulisimad majandusharud ja kuidas need on viimase seitsme aastaga muutunud, siis on näha eelkõige primaarsektori (põllumajandus, kalandus , metsandus ) ning tööstuse- ja energeetikasektori osatähtsuse kahanemist ning teenindussektori osatähtsuse kasvu. Kui 1993. aastal toodeti peaaegu 25% lisandunud väärtusest tööstuses ja energeetikas, siis 1999. aastaks oli selle sektori osakaal kahanenud 20%-le. Oluliselt on sellel perioodil vähenenud ka primaarsektori - põllumajanduse, metsamajanduse ja kalanduse - osatähtsus, 11-lt 6-le protsendile. • SKP kulutuste meetodil

  Kulutuste lähenemisviisi korral liidetakse kõik lõpptoodangu ostmiseks tehtud kulutused, lähtudes nende turuväärtusest.
  1) Tarbiskulutused (C) sisaldavad kõiki kodumajapidamiste poolt tehtud kulutusi kaupadele ja teenustele, mis on aasta jooksul toodetud.
  2)Investeerimiskulutused (I) on kulutused, mida tehakse püsikaupade soetamiseks eesmärgiga kasutada neid tootmisprotsessis pikema aja vältel. Siia hulka kuuluvad seadmed , varud, tootmishooned jne. Kõiki niisuguseid kaupu nimetatakse investeerimis – ehk kapitalikaupadeks
  3) Avaliku sektori kulutused (G) sisaldavad endas avaliku sektori kaupade ja teenuste oste. Siia kuuluvad näiteks kulutused haridusele, tervishoiule aga samuti ka kulutused teenustele ja kaupadele, mida ostetakse erasektorilt
  4) Netoeksport ( X – M ) näitab välismaalaste kulutusi kodumaistele kaupadele ja teenustele( eksporti, X ), millest on maha arvatud kodumaiste tarbijate , investeerijate ja avaliku sektori poolt ostetud nende kaupade ja teenuste väärtus, mis on toodetud teistes riikides (import, M).
  Kui liidame kõik komponendid kokku, saame kogukulutused
  SKP = E = C+I+G+(X-M)


 • SKP tulude meetodil

  Sissetulekute lähenemisviisi korral saadakse SKP väärtus sel teel, et liidetakse kõik tootmisprotsessis loodud sissetulekud:
  - palgad s.o tasu tööjõu teenuste eest
  - rent s.o tasu tootmistegurite kasutamise eest+
  - intressid s.o tasu raha kasutamise eest
  - kasum s.o ettevõtte omanike tulu

  Lisaks nimetatud sissetuleku komponentidele sisaldab SKP veel kahte komponenti:
  Amortisatsioon on osa kaupade tootmiskulust; see on summa, mille võrra seadmed ja masinad vananedes om väärtust kaotavad . Amortisatsioon näitab, kui palju on vaja toodangut, et majanduse kapitalivaru oleks muutumatu. Kogus, mille võrra kapitalivaru aasta jooksul väheneb, on amortisatsiooni mõõduks.
  Kaudsed maksud on seotud spetsiifilise majandusliku aktiivsusega. Eestis on olulistemaks kaudseteks maksudeks käibemaks ja aktsiisimaks. Kaudsedmaksud sisalduvad kaupade ja teenuste hindades ning nad ei kuulu ühegi ülalnimetatud tulunäitaja koostisesse. Et SKP koguväärtust leida, lisatakse nad sissetulekutele, kuid mitte osa toodangu väärtusest.

 • Kogunõudlus ja kogupakkumine

  Kogunõudlus (AD) näitab reaalslt kogutoodangu kogust, mida majapidamised, firmad, valitsus ja teised riigid, mida soovivad ja on võimelised ostma igal antud hinnatasemel.
  Kui hind tõuseb, siis kogunõudlus väheneb ja vastupidi
  4 kogunõudluse komponenti

  1) tarbimine
  2) investeeringud – säästmine
  3) valitsuse kulutused
  4) netoeksport – sisseveetud ja väljaveetud kauba vahe

  Negatiivne tõus langeb alla paremale


  Kogunõudluse mõju:

 • tarbimine
  a) kodumaiste kaupade tarbimise asendaminevälismaistega ja vastupidi
  b) säästmis kalduvuste muutmine
  c) tuleviku ootuste muutmine
  d) muudatused maksustamises
 • Investeeringute mahu muutus
  a) muudatus intressi määrades
  b) muudatused ettevõtte maksustamises
  c) tehnoloogia areng
  d) kasumi ootuste muutumine
 • Valitsuse kulutuste suurendamine või vähendamine
 • Muudatused ekspordis ja impordis
  a) muudatused kaubanduspartnerite majanduses
  b) valuuta kursside muutumine

  Kogupakkumine (AS) on SKP kogus, mida ettevõtted tahavad toota ja müügiks pakkuda igal antud hinnatasemel ehk siis ettevõtte poolt antud hinnataseme juures pakutud kaupade koguhulk
  Kogupakkumisekõver seob oma vahel rahvamajanduse kogutoodangu hulga ja üldise hinnataseme. Kogupakkumiskõvere käsitlemisel tehakse vahet lühi ja pika perioodi kogupakkumise kõvera vahel.
  Lühiperioodi kogupakkumiskõver seob omavahel rahvamajanduse reaalse kogutoodangu koguse ja hinnataseme, kusjuure s eeldatakse, tootmistegurihinnad on konstantsed.
  Pikaperioodi pakkumine on rahvamajanduse kogutoodangu selline tase, kus iga firma toodab täisvõimsusel ja majanduses on täishõive. Pika perioodi kogupakkumise kõver
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Maksroökonoomika #1 Maksroökonoomika #2 Maksroökonoomika #3 Maksroökonoomika #4 Maksroökonoomika #5 Maksroökonoomika #6 Maksroökonoomika #7 Maksroökonoomika #8 Maksroökonoomika #9 Maksroökonoomika #10 Maksroökonoomika #11 Maksroökonoomika #12 Maksroökonoomika #13 Maksroökonoomika #14 Maksroökonoomika #15 Maksroökonoomika #16 Maksroökonoomika #17 Maksroökonoomika #18
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-12-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 106 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Erle Suursaar Õppematerjali autor

  Mõisted

  Sisukord

  • MAKROÖKONOOMIKA EKSAMIKÜSIMUSED
  • Makroökonoomika mõiste
  • Regionaalökonoomika mõiste
  • Sisemajanduse koguprodukt(SKP)
  • Rahvamajanduse koguprodukt(RKP)
  • Tootmise meetod
  • Amortisatsioon
  • Kaudsed maksud
  • Kogunõudlus
  • Kogunõudluse mõju
  • Kogupakkumine (AS)
  • Kulumultiplikaatori mõiste
  • Rahapoliitika
  • Ekspansiivse rahapoliitika
  • Kitsendav rahapoliitika
  • Rahapoliitika vahendid
  • Kogusissetulek(%)
  • Raha funktsioonid
  • Eeesti rahamõõdud
  • Raha nõudluse motiivid
  • Töötus
  • Tööhõive
  • Struktuurne töötus
  • Tsükkliline töötus
  • Reservatsioonipalk
  • Inflatsioon
  • Inflatsiooni mõõtmise 3 meetodit
  • Nõudluseinflatsiooni
  • Maksebilanss
  • Jooksevkonto
  • Kapitali ja finantskonto
  • Absoluutne eelis
  • Absoluutse eelise teooria
  • Tollimaks
  • Impordikvoot
  • Muud kaubanduspiirangud
  • sammas
  • sammas
  • sammas
  • Kaupade vaba liikumine
  • Teenuste vaba liikumine
  • Isikute vaba liikumine
  • Kapitali vaba liikumine
  • Majanduspoliitika
  • EUROOPA LIIT
  • EL tähtsamad institutsioonid asuvad

  Teemad

  • Sisemajanduse koguprodukt, rahvamajanduse koguprodukt ja nende
  • erinevused
  • Nominaalne ja reaalne SKP, SKP deflaator
  • SKP tootmise meetodil
  • SKP kulutuste meetodil
  • Tarbiskulutused
  • Investeerimiskulutused
  • Avaliku sektori kulutused
  • Netoeksport
  • SKP tulude meetodil
  • palgad
  • rent
  • intressid
  • kasum
  • Kogunõudlus ja kogupakkumine
  • Kogunõudluse mõju
  • Eesti eelarve, eelarve kujunemise allikad (maksude liigid)
  • Rahapoliitika, rahapoliitika vahendid (kitsendav, ekspansiivne
  • rahapoliitika)
  • Rahapoliitika vahendid
  • Lorenzi kõver ja riigi tegevus vaesuse vähendamisel
  • Raha ja raha funktsioonid
  • Raha
  • Vahetusvahend Arvestusühik
  • Akumulatsiooni ja laenamise vahend
  • Raha agregaadid, raha pakkumine
  • M1 =
  • M2 =
  • Raha nõudlus
  • Keskpanga funktsioon
  • Raha loomine pankade poolt
  • Raha multiplikaator
  • raha multiplikaatoriks
  • Tööhõive, töötus
  • Töötuse liigid (friktsiooniline, struktuurne, tsükliline töötus)
  • Friktsionaalne e. Siirde töötus
  • Struktuurne töötus
  • Tsükkliline töötus
  • Tööjõu nõudlus ja palgamäära kujunemine. Reservatsioonipalk
  • Riigi tegevus tööpuuduse ennetamiseks ja vähendamiseks
  • Phillipsi kõvera olemus
  • Inflatsioon ja selle mõõtmine (THI, tootjahinnaindeks)
  • Inflatsiooni mõõtmise 3 meetodit
  • Nõudluse inflatsioon, kuluinflatsioon
  • Kuluinflatsioon
  • Inflatsiooni kulud
  • Majandustsükkel ja selle faasid
  • Majandustsükkel
  • Faasid
  • Majandustsükkli faaside tunnused
  • Faaside tunnused
  • Majanduslangus ehk kokkutõmme
  • Majanduskriis ehk retsessioon
  • Majandustõus
  • Maksebilanss, jooksevkonto, finantskonto, kapitalikonto
  • Suhtelise eelise mõiste väliskaubanduses
  • Absoluutse eelise mõiste väliskaubanduses
  • Turu kaitseks kasutatavad meetmed väliskaubanduses
  • ELi kolm sammast
  • sammas
  • sammas
  • sammas
  • ELi „neli vabadust“
  • Majanduspoliitika ja EL (ühte valdkonda tutvustada lähemalt)

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  7
  docx
  Makroökonoomika
  34
  docx
  Mikro- ja makroökonoomika
  196
  pdf
  Makroökonoomika
  22
  doc
  Mikro ja makroökonoomika terminid
  8
  doc
  Majandus-mikro- ja makroökonoomika
  130
  doc
  Avaliku sektori ökonoomika
  12
  doc
  MAKROÖKONOOMIKA eksam
  116
  pdf
  Sissejuhatus majandusteooriasse

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !