Kategoorias makroökonoomika leiti 41 faili

Majandus >> Makroökonoomika
makroökonoomika - kogumajanduses toimuvate protsesside analüüs ja süsteemide käsitlus (majanduskasv, inflatsioon, tööpuudus jne) Põhiraamistik: • Majandusprotsessid on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist • Protsesse saab juhtida majanduspoliitika kaudu • Majandust mõjutabad ette prognoositavad majandusšokid • Majandusobjektide käitumine on seotud ootustega
Makroökonoomika I 1-teema konspekt
docx

Makroökonoomika I 1. teema konspekt

teema "1. Makroökonoomika aine ja makroökonoomilised põhinäitajad". Koosneb peatükkidest: 1.1. Makroökonoomika olemus ja peamised makromajanduslikud seosed ning näitajad 1.2. Majandusliku aktiivsuse väärtuseline mõõt – sisemajanduse koguprodukt SKP 1.3. Elukalliduse määramine tarbijahinnaindeksi THI abil 1.4. Töötuse määr kui tööturgu iseloomustav põhinäitaja 1.5. Makroökonoomilised mudelid,...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
2 allalaadimist
Makroökonoomika
196
pdf

Makroökonoomika

Seminar (foorum) 1 Eesti majandus j p perioodil 1991-2009 Moto,, mis on iseloomustanud Eesti majandust j Valitsemine pole mitte valikute tegemine hea ja halva vahel, see on valikute tegemine ebameeldiva ja katastroofilise vahel. (J.K Galbraith) Lembit Viilup...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
154 allalaadimist
Makroökonoomika KT1
6
pdf

Makroökonoomika KT1

Sobita ühelt poolt väited ja teiselt poolt need, kes seda on väitnud! 1. Konkurents hoiab hinnad tootmiskuludele lähedal Adam Smith 2. Pakkumise suurenemine loob ekvivalentses suuruses nõudluse Jean Babtiste Say 3. Ainult raha abil saab majanduslikke protsesse mõjutada Milton Friedman (monet...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
323 allalaadimist
Makroökonoomika eksam
24
doc

Makroökonoomika eksam

Eksam A Start time: January 23, 2004 11:44 Time allowed: 120 minutes Number of questions: 75 ----------------------------------------------------------------------------- --- Question 1 (1 point) Inflatsioon vaikese avatud majanduse korral (Skandinaavia mudel) on maaratud: *a. tooviljakuse kasvu erinevusega ekspordi ja kaitstud sektoris b. hinnatousuga antud riigis c. impordile kehtestatud tollimaksude suurusega d. tootuse suu...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
278 allalaadimist
Makroökonoomika tarbimine ja säästmine TEST
10
docx

Makroökonoomika tarbimine ja säästmine TEST

1.1. Question 1 Partially correct Mark 0.5 out of 1.0 Flag question Question text Keinsistlik kogukulutuste AE mudel sisaldab Select one or more: tarbimiskulutusi (C) avaliku sektori kulutusi (G) majapidamiste sääste (S) ettevõtete investeeringuid (I) netoeksporti (X-M) Feedback AE = C + I + G + (X-M) AE = C + I + G + (X-M) 1...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
9 allalaadimist
Makroökonoomika algkursus
docx

Makroökonoomika algkursus

Makroökonoomika algkursuse eksami spikker...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
12 allalaadimist
Makroökonoomika II 2-teema konspekt
docx

Makroökonoomika II 2. teema konspekt

teema "2. Sisemajanduse koguprodukt ja rahvatulu". Koosneb peatükkidest: 2.1. Makromajandusliku kogutoodangu determinandid: tootmistegurid ja tootmisfunktsioon. 2.2. Rahvatulu ja tootmistegurid, Cobb-Douglase tootmisfunktsioon. 2.3. Tarbimine, investeerimine ja avaliku sektori kulutused. 2.4. Makroökonoomiline tasakaal hüviste- ja finantsturg...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
2 allalaadimist
2018 makroökonoomika kodutöö
2
doc

2018 makroökonoomika kodutöö

a. 1. Kogu rahvastik on 1 miljon inimest, tööealisi elanikke on 700 tuhat, passiivne elanikkond ehk mitteaktiivsed on tööealiste hulgas 100 tuhat, tööga hõivatuid on 500 tuhat, struktuurse tööpuuduse näitaja on 7%, friktsionaalse tööpuuduse näitaja on 3%. Leida kui palju on töötuid, milline on tööpuuduse protsent, kui...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
4 allalaadimist
Makroökonoomika eksam B
7
docx

Makroökonoomika eksam B

Viletsuse e.diskomfordi indeks on a. suurus, mis väljendatakse protsentides ja saadakse miinimumpalga jagamisel keskmise palgaga b. kõikide töötute arv jagatud kõigi töötajate arvuga c. * arvutatav inflatsioonimäära ja töötusemäära summana d. suurus, mis näitab üldise hinnataseme tõusu 2. Tarbijahinnaindeks on: a. reguleeritav näitaja, mida korrigeeritakse alati kui on tarvis hindu alandada b...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
145 allalaadimist
Makroökonoomika eksam C
8
docx

Makroökonoomika eksam C

Millised toodud inflatsiooni ülekandumise ehk inflatsioonispiraalide näidetest on vale: 1. hinnadvaluutakursidhinnad 2. hinnadpalkhinnad 3. * valuutakursstööstusvaluutakurss 4. hinnadhinnad 2. Milline alltoodud vastustest iseloomustab monetaarpoliitikat? a. maksumäärade ja riiklike kulutuste optimeerimist b. * keskpanga rahapoliitika c. kommertspankade laen...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
132 allalaadimist
Makroökonoomika eksam
1
docx

Makroökonoomika eksam

Mille poolest erinevad positivistlik ja normatiivne analüüs? Kumma analüüsi juurde kuulub täieliku tööhõive eeldus? Positivistlik majandusteadus: On olemasolevate majandustingmuste ja rakendatava poliitika ning nende mõju teaduslik analüüs Normatiivne majandusteadus:On majandusanalüüs või diskussioon, mille käigus otsustatakse selle ül...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
102 allalaadimist
Mikro- ja makroökonoomika - kordamisküsimused
14
doc

Mikro- ja makroökonoomika - kordamisküsimused

Majapidamisteooria Majapidamine – ühine eelarve, ühine sissetulek, ühine otsus hüvite tarbimiseks; hüvised – kasutatakse tarbijate vajaduste rahuldamiseks – kas kaubad või teenused; tarbimiskomplekt – mingi konkreetne kombinatsioon saadaolevatest erinevatest hüvistest; tarbimisruum – teljestiku positiivne osa, mis hõlmab kõiki võimalikke kahe hüvise kombinatsioone; eelarvepiirang –põmst see, et raha ei ole lõputult; väljendab...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
44 allalaadimist
Makroökonoomika eksami kordamine
12
docx

Makroökonoomika eksami kordamine

SKP – Sisemajanduse koguprodukt. Aasta jooksul toodetud lõpphüviste koguväärtus. i. Kulumeetodil arvutamine: SKP = C (eratarbimine)+ I (koguinvesteeringud)+ G (valitsuse kulud)+ NE (netoeksport) b. RKP – Rahvamajanduse kogutoodang. Loodud kaupade ja teenuste lõpptarbimise kogusumma rahalises väljenduses. (Makroökonoomika tähtsaim näitaja) i. Kuluvoomeetod: palk + intressid ja renditulud + korporatsiooniväliste ettevõtete tulud + korporatsioonide kasumid + kaudsed maksud + amortisatsioon. ii. Kaubavoomeetod: eratarbimise kulud + riigi ostetud kaupade ja teenuste maksumus + erainvesteeringud + puhaseksport + amortisatsioon (aasta jooksul ostetud,...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
70 allalaadimist
Makroökonoomika eksam
docx

Makroökonoomika eksam

Küsimused- vastused...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
7 allalaadimist
Makroökonoomika Enesetestid Vastustega
60
pdf

Makroökonoomika Enesetestid Vastustega

on põhjustatud intressimäärade tõusust b. on põhjustatud negatiivsest seosest reaalse kogutoodangu ja hinnataseme vahel c. avalduvad majanduses vahelduvate langus ja tõusuperioodidena d. on põhjustatud tehnoloogia arengust Enamik Keynesi koolkonna majandusteadlasi usub, et: a. majanduse kaitsepühak on Bonefacius b. nii monetaar- kui ka fiskaalpoliitikat saab kasutada majanduse sta...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
38 allalaadimist
Makroökonoomika Teine Kontrolltöö Vastustega
28
pdf

Makroökonoomika Teine Kontrolltöö Vastustega

finantskeskkonna loomine, milles majanduspoliitika koordineerimine on võimalik ja välisšokid põhjustavad minimaalset kahju b. riigi majanduse täiesti iseseisev suunamine parimas võimalikus suunas c. passiivne jälgimine, et mitte teha olukorda hullemaks kui ta on d. valitsuse fiskaalpoliitika ebasoovitavate tagajärgede silumine 2 Oletame, et bensiini nõudlus...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
50 allalaadimist
Test 01 - Rahvamajanduse arvepidamine
8
pdf

Test 01 - Rahvamajanduse arvepidamine

BCU3620 MAKROÖKONOOMIKA (PÄEVAÕPE) Started on reede, 10 märts 2017, 7:03 State Finished Completed on reede, 10 märts 2017, 7:25 Time taken 21 mins 44 secs Marks 12.012.0 Grade 10.0 out of 10.0 ( 100 %) Question 1 Rahvamajanduse koguprodukt on aasta jooksul riigi residentide poolt riigi majand...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
41 allalaadimist
Test 02 - Tööturg
12
pdf

Test 02 - Tööturg

BCU3620 MAKROÖKONOOMIKA (PÄEVAÕPE) Started on reede, 24 märts 2017, 9:28 State Finished Completed on reede, 24 märts 2017, 9:48 Time taken 20 mins 2 secs Marks 19.320.0 Grade 9.6 out of 10.0 ( 96 %) Question 1 Tööjõu hulka kuulub tööealise elanikkonna majanduslikult aktiivne osa, need on...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
63 allalaadimist
Test 03 - Tarbimine ja säästmine
10
pdf

Test 03 - Tarbimine ja säästmine

BCU3620 MAKROÖKONOOMIKA (PÄEVAÕPE) Started on neljapäev, 30 märts 2017, 7:23 State Finished Completed on reede, 7 aprill 2017, 10:31 Time taken 8 days 3 hours Marks 15.015.0 Grade 10.0 out of 10.0 ( 100 %) Question 1 Millised alljärgnevaist on olulised eratarbimist ja säästmist mõjutavad tegurid: C...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
64 allalaadimist
Test 04 - Kogunõudmine ja kogupakkumine
10
pdf

Test 04 - Kogunõudmine ja kogupakkumine

BCU3620 MAKROÖKONOOMIKA (PÄEVAÕPE) Started on neljapäev, 30 märts 2017, 7:32 State Finished Completed on reede, 7 aprill 2017, 10:50 Time taken 8 days 3 hours Marks 15.015.0 Grade 10.0 out of 10.0 ( 100 %) Question 1 Keinsistliku koolkonna käsitluses on nii hinnad kui palgad lühiajaliselt jäigad,...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
76 allalaadimist