Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks (0)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris

Esitatud küsimused

 • Milliseid MP eesmärke soovitakse saavutada ?
 • Milline on riigi roll MP kavandamisel ja elluviimisel ?
 • Milline peaks olema riigi majanduslik roll ?
 • Kuidas tegelikult kujuneb riigi majanduslik aktiivsus ?
 • Kellega ühendada ?
 • Palju tarbida? Kes toodab ?
 • Kui valitud suhteline norm (SO2/m3). Väliskulu optimum pole teada. SE ?
 • Miks on lihtenamus (50%+1) enimkasutatav reegel ?

1.Majanduspoliitika teooria ja koht sotsiaalteaduste süsteemis MP kuulub

majandusteaduste hulka ja on sarnaselt teiste valdkondadega tihedalt seotud
ühiskonnateadustega. MP teooria uurimisobjektiks on praktiline MP st. suure hulga
institutsioonide (valitsus, keskpank , parlament , rahvusvah. org ja huvigrupid ) tegevus,
et mõjutada majanduslikke protsesse ühiskonnas. MP teooria põhieesmärgiks on
kirjeldada nende institutsioonide tegevust, hinnata nende ajendeid ja ka tegevuse
tagajärgi. MP hõlmab MP eesmärkide, abinõude ja strateegiate uurimist, samuti ka
maj. arengu prognoosi. Eesmärgiks on praktilise MP tõhustamine, tehes eesmärgid
selgepiirilisemaks, parandades otsustusprotsessi, konfliktsituatsioonide lahendamist
jne. 2. Majanduspoliitika teooria ja praktika seosed MP teooria ülesandeks on maj.
teoreetiliste teadmiste alusel püstitada vajalikke rakenduslikke probleeme ja
ülesandeid ning töötada välja abinõusid nende lahendamiseks. Milline on MP vajadus
turumajanduse süsteemis? Milliseid MP eesmärke soovitakse saavutada? Millised
institutsioonid on tegevad? Milliste vahendite ja abinõudega püstitatud eesmärgid
saavutatakse? Milline on riigi roll MP kavandamisel ja elluviimisel?

3.Majanduspoliitika elluviijad MP elluviijateks on institutsioonid ja isikud, kes on

selleks saanud volitused ühiskonnalt - nt demokraatlike valimiste teel.
Rahvusvaheline tasand (EL, Rahvusvaheline Valuutafond , WTO); Siseriiklik tasand
(Parlament, Valitsus, Kohus); Ametkondlik tasand (Keskpank, Haigekassa,
Tarbijakaitse , Konkurentisamet); Kohalik tasand ( Linna- ja vallavalitsused);
Erasektor ( Ametiühingud , Tööandjate ühendused, Teised ühiskondlikud org.)

4.Otsustussüsteemide olemus ja probleemid Turg - Tsentraliseeritud planeerimise ja

otsustamise puudumine. Koordineerimine leiab aset pärast otsuste tegemist. Toimiv
konkurents garanteerib, et tooteid ja teenuseid toodetaks efektiivselt ja pakutaks turul
odavaima võimaliku hinnaga. Turg ei loo tingimusi, mida kõik osalised saaksid
pidada rahuldavaks. Kui ühed muutuvad rikkaks ja teised vaesemaks, räägitakse sots
ebaõiglusest. Välistegurite tulemusena võivad välja kujuneda kaupade ja teenuste
pakkumise ja nõudluse sellised tasemed , mis erinevad sots optimaalsetest. Nt rikkuse
ümberjaotamine ühiskonnas, va hüviste tootmine ja keskkonnakaitse . < strong >Demokraatia - Vaba hääletusmehhanism, enamusprintsiip, valitsuste ja parlamentide
piiratud võimuperiood. Parteid üritavad valimistulemust maksimeerida, pakkudes oma
poliitilisi, aga ka majanduslikke programme . Valijad saavad otsustada, milline
programmidest vastab kõige rohkem nende eelistustele. Logrolling - kui parlamendis
on palju vähemusparteisid, suudavad nad oma huvisid läbi suruda häälte vahetamise
teel.Teiseks probleemiks on huvide asümmeetriline jaotus. Suure grupi liige investeerib
grupi huvide eest seismisse suurel hulgal aega ja raha, vastu saab vaid väikese osa
tulemusena saadud kasust. Indiviidil puudub motivatsioon grupis osalemiseks
Väiksemas grupis on indiviidi osa kasu jagamisel suurem. Vähemused saavad aga
ühiskondlikke protsesse rohkem mõjutada kui enamused. Olson: Mida suurem on
jaotuskanali koondumine , seda aeglasem on majanduskasv , vähendades uute
tehnoloogiate kasutuselevõttu ning ressursside paremat kasutamist. Bürokraatia - Võimaldab väikesel grupil spetsialistidel juhtida suuri struktuure - nii
on võimalik kiiresti tegutseda (sõjavägi). Valitseb selge tööjaotus . Igal ametikohal
kehtivad ametinõuded. Kogu tegevus dokumenteeritakse. Ametikohad on korraldatud
hierarhiliselt.
Bürokraatia iseeneslik paisumine (kõik tunnevad end ülekoormatuna). Bürokraatlik
süsteem muutub nii ebaefektiivseks, et tekivad heaolukaod. Kui avalike hüviste
tootmine paisuva bürokraatia tõttu kasvab, muutuvad kaod üha suuremaks.
94% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #1 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #2 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #3 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #4 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #5 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #6 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #7 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #8 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #9 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #10 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #11 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #12 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #13 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #14 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #15 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #16 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #17 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #18 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #19 Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks #20
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2015-01-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
127 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
chalk Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

Sisukord

 • Bürokraatia
 • Läbirääkimised
 • Korrapoliitiline
 • Kriitika
 • Kapitalistlik
 • Sotsialistlik
 • Turu struktuuri hinnatakse
 • Meetmed
 • Kriteeriumid
 • Ohustamisvastutus
 • Pakkumise dünaamika
 • Turuprotsesside toetamine (
 • Guarantee Fund
 • Aktiivne ja passiivne regionaalpoliitika: eesmärkide kooskõlad ja vastuolud
 • Regionaalpoliitika instrumendid
 • Spetsiaalsed grandid; Tervishoiu ja hariduspoliitilised meetmed
 • Regional Development Fund – ERDF
 • Guidance – FIFG
 • Sunni instrumendid
 • Vastuväited
 • Ühiskonna mitmemõõtmelisus (Cross-cutting cleavages)
 • Esindamiskulu
 • Puudub, kui on
 • Wiiliam D. Nordhaus
 • Traditsiooniline normatiivne reguleerimisteooria
 • Positivsistlik reguleerimisteooria
 • Reguleerimistooted
 • Mikrokonkurents
 • Valdkonnad
 • Siire kui süsteemikonkurents
 • Maailmapanga strateegia 1997

Teemad

 • Majanduspoliitika teooria ja koht sotsiaalteaduste süsteemis
 • Majanduspoliitika teooria ja praktika seosed
 • Majanduspoliitika elluviijad
 • Otsustussüsteemide olemus ja probleemid
 • Sotsiaalsed väärtused majanduspoliitika eesmärkidena
 • Majanduspoliitika normatiivne ja positivistlik teooria
 • Tehnokraatlik-elitaarne, sh kvantitatiivne
 • Tehnokraatlik-elitaarne
 • Majandussüsteemide kirjeldamise olulised aspektid
 • turumajandus
 • plaanimajandus
 • Turumajanduse reaaltüübid, kapitalismi mudelid
 • Riigi sekkumise vajadus turumajanduses
 • Objektiivsed ja subjektiivsed
 • Objektiivsed turutõrked
 • Subjektiivsed
 • Struktuur
 • Industrial Organisation
 • structure
 • performance
 • Harvardi ja Chicago
 • Harvardi koolkond
 • Chicago koolkonna konkurentsipoliitiline
 • Konkurentsi normatiivsed mudelid: täiuslik, tegus ja
 • Täiuslik konkurents
 • Tegus (efektiivne) konkurents
 • Saavutuskonkurentsi
 • Kartellid sh
 • Kartell
 • Kartellikeeld
 • Kuritarvitamine
 • riiklikku järelevalvet
 • Turu struktuuri hindamine. Koondumiskontroll
 • koondumiskontroll
 • Välismõjud. Väliskulude ja –tulude tagajärjed. Välismõju
 • optimeerimine
 • Väliskulude ja –tulude tagajärjed
 • Välismõjude internaliseerimise meetmed ja nende hindamise kriteeriumid
 • Avalik pakkumine. Avalikud ja kollektiivhüvised
 • Liitmine, ühine tootmine. Omavalitsused kui klubid
 • Normid, keelud
 • Pigou
 • Pigou subsiidium
 • Läbirääkimised kahjuvastutusega ja ilma
 • Kaubeldavad õigused
 • Vastutusõigus. Ohustamis- ja süüvastutus
 • Süüvastutus
 • Suuruseelised
 • Jaotamatus
 • Põhjused
 • Pöördumatud kulutused
 • investeeringud)
 • Loomuliku monopoli teke ja
 • kadu
 • Loomuliku monopoli hinnaprobleemid
 • Ruineeriv konkurents (rosinanokkimine)
 • Monopolikontrolli meetmed
 • Monopoli vertikaalne isoleerimine: poolt ja vastu
 • Dotatsioon ja hinnadiferentseerimine
 • Kulukatvad ja Ramsey hinnad
 • Konkurents turu pärast
 • Infoprobleemid. Risk ja määramatus.Teadmatuse liigid
 • teadmatus ja määramatus
 • kvaliteedi-, kasu- ja hinnateadmatus
 • Kasuteadmatus
 • Hinnateadmatus
 • Määramatusest ja sellega seotud riskiest
 • Negatiivne valik ja moraalirisk
 • Sõelumine
 • Signaalimine
 • Riiklik infopoliitika
 • Majanduse struktuurimuutused, kolme sektori
 • hüpotees
 • Primaarsektor
 • Sekundaarsektor
 • Tertsiaarsektor
 • Struktuurimuutuste põhjused
 • Nõudluse dünaamika
 • per capita
 • Struktuuripoliitika eesmärgid ja strateegiad
 • Majanduse efektiivsuse kõrge tase ning
 • kasvumäär
 • B. Turuprotsesside aeglustamine ning asendamine
 • Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika, selle eesmärgid, korraldus ja
 • probleemid
 • European Agricultural Guidance and
 • Regionaalpoliitika vajalikkus ja eesmärgid
 • Regionaalpoliitika strateegiad ja instrumendid
 • Automaatsed
 • stabilisaatorid
 • EL regionaalpoliitika põhimõtted ja korraldus
 • Cohesion
 • EL
 • struktuurivahendid
 • European
 • European Social Fund – ESF
 • European Agricultural Guidance
 • and Guarantee Fund - EAGGF
 • Financial Instrument for Fisheries
 • Eesti
 • regionaalpoliitika
 • programmilisus
 • kontsentreeritus
 • subsidiaarsus
 • partnerlus
 • täiendavus
 • seire ja hindamise rakendamine
 • sidusus (koherentsus)
 • Poliitika majanduslik
 • teooria (public choice) ja majanduspoliitika teooria etapid
 • public choice theory
 • Kollektiivide loomise
 • vajadus.Ratsionaalsuslõks kollektiivide moodustamisel
 • Kollektiivhüvise vabatahtliku
 • eratootmise võimalused
 • Suurkollektiivide tekkimine (Olsoni teooria)
 • kingitusliku pühendumisega
 • pealesunnitud
 • selektiivsed eelised
 • Sunni parameetrid
 • Sunni instrumendid
 • Võimalused sunni
 • Vähendamiseks
 • Tasanditeooria
 • Konsensusliku ja õiglase
 • udu (Veil of
 • ignorance)
 • Vastuväited
 • Ühiskonna mitmemõõtmelisus (Cross-cutting cleavages)
 • Kollektiivi optimaalne suurus. Buchanani optimaalne klubi
 • Buchanani
 • optimaalne klubi
 • Integreeritud optimum ja kollektiivi vahetus
 • Otsene
 • Kaudne ehk esindudemokraatia
 • Millal
 • Esindamiskulu ja selle mõjurid
 • Esindamiskulu
 • Puudub, kui on
 • Kodanike
 • Eeldab
 • Poliitilise konkurentsi baasmudel ja selle toime valijate
 • erinevate jaotuste korral
 • Riigieelarve poliitilise koostamise mudelid
 • Downs,Wiksell)
 • Mediaanvalija ebaefektiivsus pensionisüsteemi näitel
 • Poliitilised konjuktuuritsüklid
 • Douglas A. Hibbs
 • Bürokraatia teooria.Kaks ebaefektiivsuse allikat
 • Mõju
 • Mõjutegurid
 • Reguleerimisturg
 • Tullocki lobbifunktioon ja selle rakendused
 • Rent-seeking ja profit-seeking. Rent
 • seeking-society
 • Süsteemikonkurents ja selle instrumendid. Siire kui süsteemikonkurents
 • Makrokonkurents
 • Põhimudel
 • Valdkonnad
 • Siire kui süsteemikonkurents
 • Poliitika teadusliku nõustamise tasandid ja võimalused
 • Leevendamiseks on 2 teed

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

38
docx
30
docx
18
pdf
6
docx
13
docx
105
doc
116
pdf
269
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto