Majandusanalüüs (6)

4 HEA
 
MAJANDUSANALÜÜS
Õppematerjal
2
SISUKORD
ÕPPEMATERJAL 1
SISSEJUHATUS 5
I KULUARVESTUS 6
1.Kuluarvestuse eesmärgid ....................................................................................................6
2.Kuluarvestuse süsteem, kululiigid.......................................................................................8
3.Kulukohtade arvestus ........................................................................................................11
4.Kuluarvestuse põhimõtted .................................................................................................11
5.Kuluarvestuse meetodid.....................................................................................................12
II HIND 14
1.Hinna olemus ja tähtsus.....................................................................................................14
2.Hinnastrateegia olemus, seda mõjutavad tegurid ..............................................................14
3.Hinnameetodi valimine .....................................................................................................15
4.Hinna kohandamine, diferentseerimine ............................................................................18
III OMAHIND 19
1.Omahinna kujunemine põllumajandustootmises...............................................................20
2.Omahinna arvutamine masintöödel....................................................................................23
3.Omahinna arvutamine taimekasvatuses.............................................................................30
4.Söötade omahinna arvutamine...........................................................................................32
5.Omahinna arvutamine loomakasvatuses............................................................................32
6.Omahinna optimeerimise võimalused ...............................................................................37
IV EELARVESTAMINE 39
1.Strateegiline, taktikaline ja operatiivne kavandamine .......................................................39
2.Eelarvestamise olemus, põhimõisted ................................................................................42
3. Tootmisettevõtte eelarvete struktuur.................................................................................44
4. Eelarvete sisu, koostamise põhimõtted.............................................................................46
5. Dünaamiline eelarvestamine.............................................................................................52
V ANALÜÜS 57
1.Finantsanalüüs....................................................................................................................57
2.Kulu-maht-kasum analüüs ................................................................................................61
3.Investeeringute tasuvusanalüüs..........................................................................................63
4.Kulu-kasu analüüs .............................................................................................................75
KASUTATUD KIRJANDUS 78
3
4
SISSEJUHATUS
Põllumajandusettevõte, sealhulgas talu on äriettevõte kui tema tegevuse
põhieesmärgiks on tootlikkuse suurendamise läbi kasumi teenimine. Seetõttu tuleb
põllumajandusettevõtete tegevuse kavandamisel ja analüüsimisel rakendada kõiki
muude äriettevõtetega sarnaseid majandusarvestuslikke ja ­analüütilisi põhimõtteid.
Arenenud riikide kogemused näitavad, et tootlikkus ei suurene automaatselt, vaid
teatud liiki juhtimissüsteemi kaudu. Tootlikkuse sihipärane juhtimine ei ole Eesti
põllumajandusettevõtetes tänase päeva praktilises situatsioonis eriti laialt levinud ja
puudub ka vastav emakeelne ühiskondlik-majanduslikku situatsiooni arvestav
kirjandus. Käesolev moodul üritabki seda lünka osaliselt täita ning ühte koondada
98% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Majandusanalüüs #1 Majandusanalüüs #2 Majandusanalüüs #3 Majandusanalüüs #4 Majandusanalüüs #5 Majandusanalüüs #6 Majandusanalüüs #7 Majandusanalüüs #8 Majandusanalüüs #9 Majandusanalüüs #10 Majandusanalüüs #11 Majandusanalüüs #12 Majandusanalüüs #13 Majandusanalüüs #14 Majandusanalüüs #15 Majandusanalüüs #16 Majandusanalüüs #17 Majandusanalüüs #18 Majandusanalüüs #19 Majandusanalüüs #20 Majandusanalüüs #21 Majandusanalüüs #22 Majandusanalüüs #23 Majandusanalüüs #24 Majandusanalüüs #25 Majandusanalüüs #26 Majandusanalüüs #27 Majandusanalüüs #28 Majandusanalüüs #29 Majandusanalüüs #30 Majandusanalüüs #31 Majandusanalüüs #32 Majandusanalüüs #33 Majandusanalüüs #34 Majandusanalüüs #35 Majandusanalüüs #36 Majandusanalüüs #37 Majandusanalüüs #38 Majandusanalüüs #39 Majandusanalüüs #40 Majandusanalüüs #41 Majandusanalüüs #42 Majandusanalüüs #43 Majandusanalüüs #44 Majandusanalüüs #45 Majandusanalüüs #46 Majandusanalüüs #47 Majandusanalüüs #48 Majandusanalüüs #49 Majandusanalüüs #50 Majandusanalüüs #51 Majandusanalüüs #52 Majandusanalüüs #53 Majandusanalüüs #54 Majandusanalüüs #55 Majandusanalüüs #56 Majandusanalüüs #57 Majandusanalüüs #58 Majandusanalüüs #59 Majandusanalüüs #60 Majandusanalüüs #61 Majandusanalüüs #62 Majandusanalüüs #63 Majandusanalüüs #64 Majandusanalüüs #65 Majandusanalüüs #66 Majandusanalüüs #67 Majandusanalüüs #68 Majandusanalüüs #69 Majandusanalüüs #70 Majandusanalüüs #71 Majandusanalüüs #72 Majandusanalüüs #73 Majandusanalüüs #74 Majandusanalüüs #75 Majandusanalüüs #76 Majandusanalüüs #77 Majandusanalüüs #78 Majandusanalüüs #79
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 79 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-01-25 Kuupäev, millal dokument üles laeti
705 laadimist Kokku alla laetud
6 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
raikozirul Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

majandusarvestus, vastuvõtmiseks, otstarbekohane, õigeaegne, hästi esitatud, piisavalt täpne, püsikulu, muutuvkulu, niisugusteks kuludeks, otsekulu, kaudkulu, tulukeskus, kulukeskus, tüüpilised kulukeskused, kasumikeskus, investeeringukeskus, täiskuluarvestus, täiskuluarvestus, osakuluarvestus, eelisteks, tellimuse kuluarvestuseks, lepingu kuluarvestuseks, partii kuluarvestuseks, protsessi kuluarvestuseks, üksiktoote kuluarvestuseks, äriettevõttes, hinna määramine, hinnastrateegiata, kulupõhine, juurdehindluse meetod, põhitoodang, piimakarjakasvatuses, taoline liigendus, kaubatoodang, säilitamis, kasvatamisel 36, asendushind, liikurmasinatele, põllutöödel, avaldatud andmetel, töötasule, kasutamisel, taoliselt, transpordikulud hoiu, loomaliigi või, variante, tehnoloogia täiustamine, planeerimine, strateegilised plaanid, müügikatte, plaanide koostamine, tegevusse, lihtsamalt väljendudes, ettevõtte finantsspetsialistid, eelarvestamine, eelarveprotsess, eelarvesüsteem, tekkepõhine eelarvestamine, kassapõhine eelarvestamine, tootepõhine eelarvestamine, vastutusarvestuse põhimõte, aastaeelarve, eelarveline bilanss, finantseerimisplaan, kassaplaan, rahavoo plaan, rahavoog, eelarve piirmäär, eelarve tasakaal, eelarvekäsiraamat, äriüksuse tootmisvõimsus, turunduskulude eelarve, müügikulude eelarve, kassaeelarve, õiged proportsioonid, dünaamiline eesarvestamine, dünaamiline eelarvestamine, pädevuses, dünaamiline eelarvestamine, hoopis olulisem, programmid, finantsarvestuse programmidel, rahandussuhtarv, jooksev võlgnevus, eelneva põhjal, tasakaalupunkt, nõutava tulumäära, strateegilised projektid, esialgsed kulud, juurdekasvulised, kapitali hinna, kapitali hind, sisemine rentaablus, acft, üldiseks hindamiskriteeriumiks, npv, sisemine rentaablus, acf t, rentaablus, konkreetsem, acof t, mirr, aktsionäride risk, kvantitatiivne, summaarne netoväärtus, meetodi põhimõte, diskontomäär, tarbimine tulevikus, rakendustest

Sisukord

 • MAJANDUSANALÜÜS
 • Õppematerjal
 • SISUKORD
 • ÕPPEMATERJAL
 • SISSEJUHATUS
 • I KULUARVESTUS
 • II HIND
 • III OMAHIND
 • IV EELARVESTAMINE
 • V ANALÜÜS
 • KASUTATUD KIRJANDUS
 • Kuluarvestuse eesmärgid
 • Üldised eesmärgid
 • Spetsiifilised eesmärgid
 • Kuluarvestuse süsteem, kululiigid
 • Püsi- ja muutuvkulud
 • Otse- ja kaudkulud
 • Kontrollitavad ja mittekontrollitavad kulud, tulemusüksused
 • Kulukohtade arvestus
 • Kuluarvestuse põhimõtted
 • Täiskuluarvestus
 • Osakuluarvestus
 • Kuluarvestuse meetodid
 • Tellimusejärgset kuluarvestust
 • Protsessijärgset kuluarvestust
 • Hinna olemus ja tähtsus
 • Hind on toote väärtus väljendatuna rahas
 • Hinnastrateegia olemus, seda mõjutavad tegurid
 • Hinnastrateegia vajalikkus
 • Hinnakujunduse strateegiat mõjutavad tegurid
 • Hinnameetodi valimine
 • Kulupõhine meetod
 • Kliendipõhine meetod
 • Konkurentsipõhine meetod
 • Hinna kohandamine, diferentseerimine
 • Omahinna kujunemine põllumajandustootmises
 • Põhitoodang
 • Omahinna elemendid, struktuur
 • Lõpetamata tootmise kuludena
 • Töötasu
 • Söödad
 • Seemned
 • Väetised ja taimekaitsevahendid
 • Ravimid ja seemenduskulud
 • Kütuse ja määrdeainete kulu
 • Jooksev remont
 • Amortisatsioon
 • Muud otsesed kulud
 • Tootmise üldkulude
 • Ettevõtte üldkulud
 • Otsesed ja kaudsed kulud
 • Taimekasvatuses
 • Loomakasvatuses
 • Omahinna arvutamine masintöödel
 • Masintööde kulude arvutamiseks
 • Kulum
 • Laenuintress
 • Masina hoiustamiskulud
 • Kindlustusmaksed
 • Ettevõtte üldkulud
 • Kulud kütusele
 • Kulud määrdeainetele
 • Korrashoiukulud
 • Töötasu
 • Töötunni maksumus ettevõttesisesel tööl
 • Teenustöö hind
 • Teenustöö hind koos käibemaksuga
 • Agregaadi kulud
 • Omahinna arvutamine taimekasvatuses
 • Mõningate põllukultuuride põhi- ja kõrvaltoodangu suhe
 • Teraviljakasvatuses
 • Teravilja kuivatuskadude arvutamine
 • Teravilja kaalu suurenemine ja kahanemine
 • Loodusliku heina
 • Spetsialiseeritud tootmise
 • Söötade omahinna arvutamine
 • megadzhaul)
 • Omahinna arvutamine loomakasvatuses
 • Põhitoodangu omahinna
 • Muutuvkulud
 • Kaasneva toodangu
 • Näide
 • Pärast põhikarja jõudmist
 • Omahinna optimeerimise võimalused
 • Teenustööde tegemine
 • Tööoperatsioonide ühitamine
 • Optimaalne masinapark
 • Seadmete ja masinate korrashoid ning tööoperatsioonide vahetu teostaja
 • Strateegiline, taktikaline ja operatiivne kavandamine
 • Planeerimine ehk kavandamine
 • Otsustusprotsessi etapid
 • Planeerimine jaguneb
 • Plaan
 • Plaani kohustuslikud elemendid
 • Nõuded eesmärkidele
 • Strateegilised plaanid
 • Taktikalised plaanid
 • Operatiivplaneerimisega
 • Planeerimise meetoditest
 • Eelarvestamise olemus, põhimõisted
 • Eelarvestamine
 • Eelarvestamise peamised funktsioonid
 • Eelarvete koostamise eesmärgid
 • Eelarveprotsess
 • Eelarveprotsessi osaprotsessi tööetapid
 • Eelarvesüsteem
 • Tekkepõhine eelarvestamine
 • Kassapõhine eelarvestamine
 • Tootepõhine eelarvestamine
 • Vastutusarvestuse põhimõte
 • Aastaeelarve
 • Eelarveid toetavad eelarved
 • Põhieelarve
 • Eelarveline bilanss
 • Finantseerimisplaan
 • Kassaplaan
 • Rahavoo plaan
 • Rahavoog
 • Eelarve piirmäär
 • Eelarve tasakaal
 • Eelarvekäsiraamat
 • Tootmisettevõtte eelarvete struktuur
 • Müügieelarve
 • Tootmiseelarved
 • Tegevuskulude eelarved
 • Muude äritulude ja ärikulude eelarved
 • Finantseelarved
 • Eelarvete sisu, koostamise põhimõtted
 • Tootmiseelarved
 • Ostude eelarve
 • Tootmispersonali palgaeelarve
 • Tootmiskulude eelarved
 • Tegevuskulude eelarved
 • Finantseelarved
 • Koostatud plaanilisi eelarveid kasutatakse ettevõtte finantsedu
 • MÜÜGIEELARVE skeem (
 • Näitajad
 • Mõõt
 • Aasta
 • Müük koguse liselt
 • Põhitegevus
 • …………
 • Ühekordsed (mitteregulaarsed) tööd ja teenused
 • Müügihinnad (tootjahinnad)
 • Põhitegevus
 • Ühekordsed tööd ja teenused
 • Müügitulu (re aliseerimise netokäive)
 • Põhitegevuse tulu
 • ……………
 • Põhitegevuse müügitulu kokku
 • Ühekordsete tööde ja teenuste tulu
 • Ühekordsed tulud kokku
 • Müügitulu (realiseerimise netokäive) kokku
 • Eelarveperiood
 • KASSAEELARVE skeem (
 • Kassa algjääk
 • Sisse tule kud
 • * sularahamüük
 • * laekumised arveldustest ostjatega
 • * muud äritulud
 • * finantstulud
 • Sisse tule kud kokku
 • Väljamine kud
 • * toorme, materjalide, kütuse ja energia ostud
 • * palgad, sotsiaalkulud
 • * kapitali kulud
 • * muud ärikulud
 • * finantskulud
 • * muud jooksvad väljaminekud
 • Väljamine kud kokku
 • Kassa jääk
 • * kassa reserv
 • * vajatavad laenud
 • * intressid
 • * laenude tagastamine
 • Kassa lõppjääk
 • Dünaamiline eelarvestamine
 • Dünaamilise eelarvestamise eelised
 • Ärisimulatsioon
 • Töövahendid
 • Finantsanalüüs
 • Tootlussuhtarvud
 • Efektiivsuse suhtarvud
 • Maksevõime suhtarvud
 • *raha, pangakontod, müügikõlbulikud väärtpaberid
 • Kapitali struktuuri suhtarvud
 • Dividendide suhtarvud
 • Pankrotikordaja
 • Kulu-maht-kasum analüüs
 • Kulu-maht-kasum analüüs
 • Tasakaalupunkt
 • Ühiku jääktulu
 • Tegevusvõimendus
 • Investeeringute tasuvusanalüüs
 • Pikaajaliste investeeringute kavandamine
 • Investeeringuprojektide läbivaatamine
 • Rahavoogude arvutamine
 • Esialgsete kulude
 • Soetatava vara hind
 • transpordi-, montaaži- ja häälestamiskulud
 • täiendav puhaskäibekapital
 • laekum vananenud vara müügist
 • /- maksuefekt vananenud vara müügist (tulumaksu suurenemine või
 • Juurdekasvulisteks rahavoogudeks
 • Laekumised (sissetulevad rahavood)
 • väljuvad rahavood
 • amortisatsioon (ei ole rahavoog)
 • = kasum enne tulumaksu
 • tulumaks
 • = puhaskasum
 • amortisatsioon
 • = juurdekasvuline rahavoog
 • Lõpetav rahavoog
 • Likvideerimismaksumus
 • demontaaži ja müügikulud
 • = tulumaksueelne likvideerimismaksumus
 • tulumaks
 • = puhas likvideerimismaksumus
 • käibekapitali vabanemine
 • = lõpetav rahavoog
 • Kapitali hinna ehk nõutava tulumäära arvutamine
 • Kapitali hind
 • Laenu tulumaksueelse hinna
 • Investeeringuprojektide hindamiskriteeriumide arvutamine
 • Diskonteerimata rahavoogudel põhinevad kriteeriumid
 • Diskonteeritud rahavoogudel põhinevad kriteeriumid
 • Praegune puhasväärtus
 • Kasumiindeks
 • Sisemine rentaablus
 • IRR > nõutav tulumäär
 • IRR < nõutav tulumäär
 • Kapitali eelarvestamise eetilised aspektid
 • Investeeringute finantseerimine ja kapitali struktuur
 • Kulu-kasu analüüs
 • Analüüsi põhimõtted
 • Kulu-kasu analüüs jaguneb
 • Praktiline kulu-kasu analüüs
 • Kasutatud kirjandus

Teemad

 • Väliseid infotarbijad
 • sisesed infotarbijad
 • juhtimisarvestus
 • kuluarvestus
 • panna täpsed kuluarvestuse põhimõtted
 • Kuluarvestuse eesmärgid
 • liiga pikaks venitatud
 • liiga suure allahindluse
 • liiga väikese allahindluse
 • kulude arvestuse
 • süsteem
 • Üldised eesmärgid
 • Spetsiifilised eesmärgid
 • Kuluarvestuse süsteem, kululiigid
 • planeeritud
 • oluline
 • otstarbekohane
 • õigeaegne
 • hästi esitatud
 • piisavalt täpne
 • ühtne
 • püsikulu
 • muutuvkulu
 • segakulusid
 • otsekulu
 • kaudkulu
 • kontrollitavateks kuludeks
 • mittekontrollitavateks kuludeks
 • tulemusüksustega
 • tulukeskus
 • kulukeskus
 • kasumikeskus
 • investeeringukeskus
 • Kulukohtade arvestus
 • kulukohad
 • tooraine soetamise või ettevalmistamise kulukohad
 • tootmisprotsessi kulukohad
 • turustuse kulukohad
 • üldhalduse kulukohad
 • muud kulukohad
 • Kuluarvestuse põhimõtted
 • millist infot ja millistel eesmärkidel juhtkond vajab
 • täiskulu- ja
 • osakuluarvestuseks
 • otse- ja
 • kaudkuludeks
 • Kuluarvestuse meetodid
 • tellimusejärgseks kuluarvestuseks ja protsessijärgseks kuluarvestuseks
 • tellimuse kuluarvestuseks
 • lepingu kuluarvestuseks
 • partii kuluarvestuseks
 • protsessi kuluarvestuseks
 • teenuse/funktsiooni kuluarvestuseks
 • üksiktoote kuluarvestuseks
 • Hinna olemus ja tähtsus
 • turunõudluse peamine määraja
 • turuhind
 • arvestusliku omahinnaga
 • Hinnastrateegia olemus, seda mõjutavad tegurid
 • ettevõttesisesed tegurid
 • turutegurid
 • väliskeskkonna tegurid
 • Hinnameetodi valimine
 • kulupõhine
 • kliendipõhine
 • konkurentsipõhine
 • A. Juurdehindluse meetod
 • a) hinnalisand kui % ostuhinnast = juurdehindlus / ostuhind x 100
 • b) hinnalisand kui % müügihinnast = juurdehindlus/müügihind x 100
 • B. Kasumiläve meetod
 • tasuvuspunkt
 • kasumilävepunkt (toodang ühikutes) =
 • ( püsikulud/ (ühiku müügihind – ühiku muutuvkulud))
 • A. Turuhinna meetod
 • B. Pakkumishinna meetod
 • Hinna kohandamine, diferentseerimine
 • läbilöögihind
 • teineteist täiendavate toodete meetodit
 • maksetingimused
 • Omahinna kujunemine põllumajandustootmises
 • Kaasnevaks toodanguks
 • Kõrvaltoodang
 • kogutoodanguks
 • Kaubatoodang
 • puhastoodangu
 • Tootmisomahind
 • täisomahinnas
 • Söödad
 • Seemned
 • Väetised ja taimekaitsevahendid
 • Ravimid ja seemenduskulud
 • Jooksev remont
 • Amortisatsioon
 • kaudsel
 • proportsionaalselt
 • Omahinna arvutamine masintöödel
 • soetusmaksumus
 • asendushind
 • masina või hoone jääkmaksumus
 • masina aastane töömaht
 • eeldatav kasutusiga aastates
 • pangalaenu tingimused ja intressi %
 • masina hoiuruumi vajadus
 • kindlustusmaksed, ülevaatustasud ja muud masinatega seotud maksed
 • korrashoiukulud aastas
 • mootorikütuse ja õlide kulu
 • masinajuhi ja abitööliste töötasu
 • muud antud masina juures esineda võivad kulud;
 • ettevõtte üldkulud
 • töömasinatel masina keskmine tunnitootlikkus
 • A. Püsikulud
 • A=(H-J)/Ta*W;
 • I = a*i*H(1-Of/100)/200*Ta*W;
 • Ha=Mh*Sh/W * (1/Th+((i+kh)/200));
 • hoiuruumi korrashoiu kulud
 • Ha=ma*Hh/200*W
 • K=((pk*H/200)+Ü)/W
 • B. Muutuvkulud
 • L=q*k1*Pm/ñ;
 • uk=rk*L;
 • um=1,2 * m*rm*L/100;
 • us=s*Ma/100*W
 • Ma
 • up=p*(1+ph/100)*(1+(ms+mt+mp)/100)
 • Uo=A+I+H+K+E+uk+um+us+up;
 • Kui aga arvutatakse mõne konkreetse töö- või
 • toodanguliigi omahinda
 • U1=(1+R/100) + soovitav kasum kapitalilt – laenuintress;
 • Ut,k = (1 + mk/100)*Ut
 • F=(Uo,j+Uo,r)/t;
 • Uo,j
 • Uo,r
 • Omahinna arvutamine taimekasvatuses
 • kõrvaltoodangu omahinda ei kalkuleerita
 • Mõningate põllukultuuride põhi- ja kõrvaltoodangu suhe
 • Teravilja kuivatuskadude arvutamine
 • kuivatuskadu esialgsest massist (%) = 100(W
 • /(100-W
 • kuivatuskadu (kg) = S(W
 • /(100- W
 • Teravilja kaalu suurenemine ja kahanemine
 • x = 100(w
 • /(100-w
 • /(100- w
 • kultuurheina- ja
 • karjamaade rajamise kulud
 • Söötade omahinna arvutamine
 • loomade söödavajadus
 • söödaratsioon
 • söötühik
 • megadzhaul)
 • keskmine ühiku omahind
 • ühiku keskmine
 • omahind söödaliikide lõikes
 • Omahinna arvutamine loomakasvatuses
 • loomakasvatussaaduste omahinna
 • loomade eluskaalu omahind
 • bioloogilise vara
 • kõrvaltoodangu
 • omahinda ei kalkuleerita
 • realiseerimishinnaga
 • õiglases väärtuses
 • veisekasvatuses
 • karjakäibe
 • Püsikulud
 • põhitoodangu
 • täisomahinna
 • Loomakasvatuse põhitoodangu maksumus =
 • loomaliigi või -grupi otsekulud
 • tootmise üldkulude loomaliigi või -grupi osa
 • ettevõtte üldkulude loomaliigi või -grupi osa
 • kõrvaltoodangu neto realiseerimismaksumus
 • põllumajanduslik tegevus
 • bioloogilised varad
 • põllumajanduslik toodang
 • kaasneva
 • toodangu bilansilise omahinna
 • õiglases väärtuses
 • välja arvatud sellised bioloogilised varad, mille
 • õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav
 • turuväärtus
 • paljunemise tulemusena
 • diskonteeritud neto
 • rahavoogude meetodit
 • toodanguühiku omahind =
 • % põhitoodangu maksumusest/ toodetud kogus ühikutes;
 • paljunemise teel tekkinud varaühiku omahind =
 • % põhitoodangu maksumusest/ paljunemise teel tekkinud vara hulk
 • ühikutes
 • Näide
 • soetusmaksumuse suurendamine
 • eluskaalu omahind
 • keskmise
 • omahinna
 • Omahinna optimeerimise võimalused
 • ökonoomse majandamise eesmärk
 • tootmise spetsialiseerumine või mitmekesistamine
 • Tehnoloogia täiustamine
 • Strateegiline, taktikaline ja operatiivne kavandamine
 • otsustusprotsessi
 • Otsustusprotsessi etapid
 • Planeerimine jaguneb
 • Nõuded eesmärkidele
 • eelarved
 • lühiajalise kavandamise
 • Eelarvestamise olemus, põhimõisted
 • Eelarvestamise peamised funktsioonid
 • Eelarvete koostamise eesmärgid
 • Eelarveprotsessi osaprotsessi tööetapid
 • Tootmisettevõtte eelarvete struktuur
 • Eelarvete sisu, koostamise põhimõtted
 • Tootmisplaani
 • Tooraine, põhimaterjalide ja pakendi vajaduse ja maksumuse arvestus
 • Tehnoloogiliste abimaterjalide vajaduse ja maksumuse arvestus
 • Tootmise põhikulude eelarve
 • Tootmise lisakulude eelarve
 • Tootmiskulude, toodetud ja müüdud kaupade kulude eelarves
 • Toodete eelarvelised kalkulatsioonid: tootmiskulud, täiskulud ja
 • tulukus
 • Turustuskulude eelarve
 • turunduskulude eelarve
 • müügikulude eelarve
 • Üldhalduskulude eelarve
 • Muude äritulude ja ärikulude eelarve
 • Finantstulude ja –kulude eelarved
 • Investeeringute eelarve
 • Kassaeelarve
 • Kasumieelarve
 • Eelarveline bilanss
 • kontrollimiseks
 • Mõõt
 • ühik
 • kokku
 • Müük koguse liselt
 • Müügihinnad (tootjahinnad)
 • Müügitulu (re aliseerimise netokäive)
 • Sisse tule kud
 • Dünaamiline eelarvestamine
 • kaasaegne meetod
 • ühte terviklikku äriplaani
 • Dünaamilise eelarvestamise eelised
 • ärisimulatsiooni
 • mis-juhtub-siis
 • Finantsanalüüs
 • rahandussuhtarvude
 • vajalikud andmed
 • Omakapitali puhaskasumi tootlus = puhaskasum / keskmine omakapital
 • revenue on equity
 • Vara puhaskasumitootlus = puhaskasum / keskmine vara*100
 • Aktsiatulu = (puhaskasum – eelisaktsia dividendid) / lihtaktsiate arv
 • Raha keskmine laekumisaeg = keskmine debitoorne võlgnevus / netokäive *
 • Kreditoorse võlgnevuse makseaeg =
 • keskmine kreditoorne võlgnevus / kaubakulu * 360
 • Põhivara käibekordaja = netokäive / põhivara keskmine jääkmaksumus
 • Vara käibekordaja = netokäive / vara
 • Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused
 • Maksevõimekordaja = (käibevara-varud) / lühiajalised kohustused
 • / lühiajalised kohustused
 • viivitamatuks
 • Võlakordaja = lühi- ja pikaajalised kohustused / koguvara
 • Intressikulude kattekordaja = ärikasum / intressikulud
 • Laenude teenindamise % = (intressid + laenude tagasimaksed) / kogutoodang
 • Kapitaliseerituskordaja =
 • pikaajalised kohustused / (pikaajalised kohustused + omakapital)
 • Dividendid ühe aktsia kohta = lihtaktsiate dividendide summa / lihtaktsiate arv
 • Dividendide väljamaksekordaja =
 • dividend ühe aktsia kohta / puhaskasum ühe aktsia kohta
 • Dividendimäär = dividend ühe aktsia kohta / aktsia turuhind
 • Z = 6,56x
 • 3,26x
 • 6,76x
 • 1,05x
 • Kulu-maht-kasum analüüs
 • kulukäituriteks
 • jääktulupõhise
 • Tasakaalupunkt (0-punkt)= käive – muutuvkulud - püsikulud
 • jääktulu
 • Jääktulu = käive – muutuvkulud
 • ühiku jääktulu
 • Ühiku jääktulu = ühiku müügihind – ühiku muutuvkulud
 • jäätulu määra
 • Jääktulu määr = jääktulu / käive
 • Tasakaalupunkt ühikutes = püsikulud / ühiku jääktulu
 • Tasakaalupunkt käibes = püsikulud / jääktulu määr
 • Jääktulu = püsikulud + soovitav kasum
 • Soovitavale kasumile vastav müügimaht =
 • püsikulud + soovitav kasum) / ühiku jääktulu
 • ohutusvaru määr
 • Ohutusvaru määr = (eeldatav käive – tasakaalupunkti käive) / loodetav käive
 • Ohutusvaru = eeldatav käive – tasakaalupunkti käive
 • Tegevusvõimenduse tase = piirkasum / ärikasum
 • Ohutusvaru määr = 1 / tegevusvõimenduse tase
 • Tegevusvõimenduse tase = 1 / ohutusvaru määr
 • Investeeringute tasuvusanalüüs
 • finantsinvesteeringuteks
 • reaalinvesteeringuteks
 • kapitalimahutusteks
 • laekum vananenud vara müügist
 • vähenemine)
 • väljuvad rahavood
 • amortisatsioon (ei ole rahavoog)
 • tulumaks
 • demontaaži ja müügikulud
 • tulumaks
 • diskontomäära
 • riskilisa meetod
 • Kc = Kd + RPc
 • kapitali kaalutud keskmine hind
 • = (1 +k ) (1 + f) - 1
 • tasuvusaeg
 • Tasuvusaeg (aastates) =
 • projekti esialgsed kulud / juurdekasvuline rahavoog(aastas)
 • aastad enne täielikku tasuvust + täieliku tasuvuse aasta rahavoost kaetav
 • summa) /
 • täieliku tasuvuse aasta täielik rahavoog
 • rahaühiku
 • nüüdisväärtuse diskontotegureid
 • annuiteedi nüüdisväärtuse diskontotegureid
 • PI = sissetulevate rahavoogude praegune puhasväärtus /
 • väljaminevate rahavoogude praegune puhasväärtus
 • projekt vastu võtta
 • projekt tagasi lükata
 • annuiteedi nüüdisväärtuse diskontotegur
 • APVDT
 • = esialgsed kulud / projektirahavoog aastas(keskmine)
 • katse-eksimuse meetodit
 • modifitseeritud sisemise rentaabluse näitajat
 • PVväljavool = PVsissevool
 • ACOF
 • ACIF
 • sõltumatuse (ükskõiksuse) punkti
 • Kulu-kasu analüüs
 • varihindasid
 • Kulu-kasu analüüs jaguneb
 • sotsiaalseks mõjuks
 • KKA hindab projekti
 • mõju igale üksikisikule mistahes ajahetkel
 • projekt tuleks ellu viia, kui NPV >0
 • eesmärgiks on tagada ressursside paigutamise majanduslik
 • efektiivsus
 • mõõtmisega
 • keskkonnamõjudega projektide

Kommentaarid (6)


Ariana Kaseleht: Kahjuks ei olnud materjalist abi, kun mul ei avanud seda korralikult. Kogu tekst oli ühe pika joruna ja vahele viskas ka mõned sõnad märkidena. Kui väga süvenedada ja vaeva näha siis ehk oleks ühteist ka välja lugenud, aga see oleks raske olnud.
15:31 16-04-2010

ruth1988: Väga hea materjal, sain abi
13:01 17-01-2011

kaur5: suhteliselt hea
20:51 25-11-2009


Sarnased materjalid

1072
pdf
126
doc
161
pdf
937
pdf
528
doc
990
pdf
477
pdf
343
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto